Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Тема участия общественности в выработке и принятии ключевых решений является сегодня актуальной для всех уровней публичной власти1 в России. Это связ...полностью>>
'Документ'
Горой называется явно выраженное поднятие на земной поверхности, абсолютная высота которой превышает м. Высокими называются горы, абсолютная высота ко...полностью>>
'Кодекс'
Определение Конституционного Суда РФ от 27 января 2011 г. № 13-О-О “Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Беловой Татьяны Леонидовны н...полностью>>
'Вопросы к экзамену'
Электрическое взаимодействие и электрические заряды. Взаимодействие неподвижных точечных зарядов, закон Кулона. Принцип независимости действия электр...полностью>>

Основні тенденції соціально – економічного розвитку міста та оцінка ситуації, що склалася на кінець 2010 року

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст

Вступ

Стор.

1.

Основні тенденції соціально – економічного розвитку міста та оцінка ситуації, що склалася на кінець 2010 року

2.

Головна мета

3.

Сталий економічний розвиток

3.1.

Фінансовий стан суб’єктів господарювання

3.2.

Податково- бюджетна діяльність

4.

Підвищення стандартів життя

4.1.

Ринок праці, зайнятість населення

4.2.

Доходи населення та заробітна плата

4.3.

Пенсійне забезпечення та соціальне страхування

4.4.

Соціальний захист

4.5.

Розвиток гуманітарної сфери

4.5.1.

Охорона здоров’я населення

4.5.2.

Освіта

4.5.3.

Культура

4.5.4.

Молодіжна політика

4.5.5.

Підтримка сім’ї та дітей, подолання дитячої бездоглядності

4.5.6.

Фізична культура та спорт

4.6.

Житлове будівництво

4.7.

Житлово- комунальне господарство

4.8.

Розвиток споживчого ринку, захист прав споживачів

4.9.

Забезпечення законності та правопорядку

4.10.

Охорона навколишнього природного середовища

4.11.

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

5.

Поліпшення бізнес – клімату та залучення інвестицій

5.1.

Підтримка малого та середнього бізнесу

5.2.

Залучення інвестицій в економіку міста

5.2.1.

Прямі іноземні інвестиції

5.2.2.

Інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення)

5.2.3.

Перелік пріоритетних інвестиційних проектів в реальному секторі економіки

5.3.

Впровадження науково – технічних досягнень та інновацій

6.

Модернізація інфраструктури та базових секторів

6.1.

Розвиток галузей матеріального виробництва

6.2.

Розвиток інфраструктури та сфери послуг

6.3.

Розвиток земельних відносин

6.4.

Енергозбереження

6.5.

Ефективне використання мінерально – сировинних ресурсів

7.

Організаційно – кадрове забезпечення виконання завдань Програми

7.1.

Реалізація місцевої програми інформатизації

8.

Фінансове забезпечення заходів Програми

9.

Основні показники економічного і соціального розвитку м.Дружківка на 2011 рік

10.

Перелік пріоритетних інвестиційних проектів соціально – економічного розвитку м.Дружківка на 2011 рік

ВСТУП

Проект Програми економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2011 рік розроблено на виконання розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від 20.09.2010 № 543 “Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2011 рік”, розпорядження міського голови від 05.10.2010 № 175 „Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2011 рік”.

Програму сформовано відділом економічного аналізу, прогнозування та соціального розвитку Дружківської міської ради за участю структурних підрозділів міської ради на підставі матеріалів, наданих підприємствами, організаціями установами міста.

Законодавчою основою для розроблення Програми є Закон України від 23.03.2000 №1602-ІІІ “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» та постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”.

В Програмі враховані завдання і положення: Стратегії економічного і соціального розвитку Донецької області на період до 2015 року; передвиборчої програми Президента України «Україна для людей»; Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада».

Програмою передбачені заходи, фінансування яких передбачається за рахунок коштів державного бюджету, субвенцій з державного бюджету, місцевого бюджету, підприємств, коштів населення та інших джерел.

 1. Основні тенденції соціально - економічного розвитку міста та оцінка ситуації, що склалася на кінець 2010 року

В результаті реалізації заходів Програми економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2010 рік, затвердженої рішенням міської ради від 27.01.2010 № 5/40-1, в місті забезпечено реалізація заходів, спрямованих на пом’якшення соціальних та економічних наслідків кризи в реальному секторі економіки, вирішено ряд соціальних проблем.

У 2010 році майже за усіма видами продукції очікується збільшення виробництва в порівнянні з минулим роком, зокрема плит побутових газових на 13,5% (планується виробити 339,5 тис.од. проти 299,2); вогнетривів на 34,1% (68,0 тис.тонн проти 50,7); сталевого лиття в 3,5 рази (5822 тонн проти 1648,2; механізованих кріплень у 2,1 рази (17 комплектів проти 8); конвеєрів у 3,3 рази (20 проти 6); електровозів у 8,3 рази (25 проти 3), хлібобулочних виробів на 22,1% (8818 тонн проти 7224,6).

Планується зменшення виробництва в порівнянні з 2009 роком лише залізничних кріпильних виробів на 7,7% та кондитерських виробів на 21,2%.

Очікуваний обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах підприємств складе 2485,0 млн. грн. (167,8 % до Програми).

Очікується обсяг реалізованої продукції, сертифікованої за стандартами ІSО, на суму 2065,9 млн. грн., що складе 83,1 % у загальному обсязі реалізованої продукції.

Обсяг роздрібного товарообігу складе 188 млн. грн., що відповідає 100 % до річної Програми, та 129,2 % до рівня 2009 року.

Мережу торговельного обслуговування міста складають 231 роздрібних торгових підприємства, в т.ч. 79 - продовольчих, 152- непродовольчих ,торгівельна площа-23907 м2 мережа ресторанного господарства складає-62 одиниці,7 ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів,торгівельна площа яких складає-40611 м2.

Обсяг реалізованих послуг складе 46 млн. грн., що відповідає 135,3 % до рівня 2009 року і 132,6 % до річної Програми. Населенню міста послуги надають 130 підприємств, які здійснюють більш 30 видів послуг. Найбільш питома вага у загальному обсязі послуг : пасажирські перевезення – 40,7 %, ремонт автомобілів - 3,8 %, операції з нерухомістю - 38,2 %, послуги у сфері архітектури та будівництва -7,6 %, відпочинку та розваг - 3,6 %, індивідуальних послуг - 6,1 %.

Розвиток транспортного комплексу спрямовано на задоволення потреби міста в перевезеннях. На 20 міських маршрутах працюють 9 автобусів і 31 мікроавтобус 17 перевізників, на 14 приміських маршрутах працюють 11 автобусів і 7 мікроавтобусів. Чотири автобуси та два мікроавтобуси працюють на трьох міжміських маршрутах, 13 автобусів працюють в резерві. Приватними автобусами на день у середньому здійснюються 700 рейсів у місті, 101 рейс в приміському сполученні та 8 рейсів у міжміському сполученні.

Підприємства зв'язку працювали стабільно, виконавши всі основні показники. Цех електрозв'язку № 10 м. Дружківки надає послуги міського і міжміського зв'язку понад 13 тис. абонентам. Кількість основних телефонів станом на 01.10.2010 становить 13438 одиниць, встановлено протягом 2010 року основних телефонів 373 од., з них громадянам пільгових категорій населення - 28 од.

Протягом 2010 року велика увага приділялась підтримці малого підприємництва у місті.

У місті функціонує Координаційна рада з питань розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики в м. Дружківка (далі – Координаційна рада), на засіданнях якої розглядаються питання розвитку та підтримки підприємництва, а також координуються питання з реалізації єдиної регуляторної політики у сфері підприємництва. Протягом 11 місяців 2010 року 2010 року проведено 5 засідань Координаційної ради, до кінця року планується провести ще 1 засідання

У місті діють 2 громадських об’єднання підприємців: Дружківська організація роботодавців підприємців (голова Тарасевич В.Л.) і громадська спілка перевізників м. Дружківка (голова Нурдінов В.А.).

Кількість регуляторних актів (далі – РА), прийнятих у 2010 році – 5; до кінця року очікується прийняття ще 1 РА; таким чином кількість РА прийнятих у 2010 році має скласти 6. Кількість проведених відстежень діючих регуляторних актів за 11 місяців 2009 року складає 23, до кінця року очікується здійснити ще 1 відстеження; таким чином, кількість відстежень результативності регуляторних актів протягом 2010 року має скласти 24.

В місті функціонує Єдиний дозвільний Центр, у межах якого до кінця поточного року очікується видати 186 документів дозвільного характеру.

За сприянням виконавчого комітету міської ради спеціалістами Регіонального фонду підтримки підприємництва по Донецькій області і Донецької обласної громадської організації «Взаємодія» у 2010 році проведено одноденний тренінг: «Нове антикорупційне законодавство в деталях». В результаті тренінгу підприємці дізналися про радикальні зміни у антикорупційному законодавстві. Загальна кількість учасників тренінгу (за попередньою реєстрацією) склала 81, у т. ч. представників малого і середнього бізнесу — 43.

За сприянням виконавчого комітету міської ради спеціалістами Регіонального фонду підтримки підприємництва по Донецькій області і Донецької обласної громадської організації «Взаємодія» у 2010 році також проведено семінар-практикум з маркетингу: «Збільшення обсягів продажів малого бізнесу» – «партизанські методи і засоби збільшення обсягів продажів». В результаті семінару підприємці дізналися про специфічні маркетингові прийоми., які сприяють значному збільшенню обсягів продажу, тим самим підвищуючи підприємницьку та соціально – економічну активність підприємців. Загальна кількість учасників семінару склала 22.

Таким чином, залучення СМБ до участі у семінарах посприяла розвитку і підтримці малого підприємництва в місті, створенню нових робочих місць у сфері малого бізнесу та скороченню кількості безробітних у місті.

Протягом 2010 року в сфері малого підприємництва у місті очікується створити 856 нових робочих місць.

В місті розвинута мережа об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва: 15 банківських кредитних установ і 15 небанківські (у т.ч. компанії, центри та їх філії).

Серед небанківських:

 • страхові компанії – 5;

 • кредитні спілки - 2;

 • інвестиційні підприємства – 1;

 • ломбарди – 2;

 • біржі і букмекерські заклади –3;

 • консалтингові компанії – 1;

 • інформаційно - консультативні (аудиторські фірми) – 1.

З метою підтримки малого бізнесу міською радою у 2010 році здійснено ряд заходів, серед яких прийняття рішення щодо зменшення ставок єдиного податку для СПД – фізичних осіб. Реалізація заходів спрямована на зменшення негативного впливу кризових явищ на малий та середній бізнес, посприяла збереженню робочих місць саме у найбільш тяжкий час.

У 2010 році до Зведеного бюджету очікуваний збір платежів складє 157994,0 тис. грн. або 183,8% до надходжень 2009 року, тобто очікується збільшення суми збору на 72040,0 тис.грн., при цьому, з урахуванням відшкодованих сум ПДВ (Ф.412) прогнозний збір до Зведеного бюджету складе 108213,3 тис. грн., що більше в 5,3 раз фактичних надходжень 2009 року.

У розрізі видів бюджетів розрахункові надходження складають:

- до Державного бюджету у сумі 88176,5 тис.грн., що більше на 60917,2 тис.грн. або в 3,2 рази фактичних надходжень 2009 року. З урахуванням відшкодованих сум ПДВ, надходження 2010 року заплановані у сумі 38395,8 тис. грн., що більше на 76557,5 тис.грн. надходжень 2009 року ( надходження 2009 року мають від’ємне значення – 38161,8 тис. грн.).

- до місцевого бюджету очікуються надходження у сумі 69817,5 тис.грн., що більше рівня надходжень 2009 року на 19,0 % або на 11122,8 тис.грн.

Очікуваний у 2010 році обсяг доходів загального фонду з урахування між бюджетних трансфертів та спец. фонду (без коштів з інших бюджетів) складе 164910,2 тис. грн. Очікуваний у 2010 році обсяг доходів загального фонду без урахування між бюджетних трансфертів розрахований у сумі 52675,6 тис.грн. податків зборів та інших обов’язкових платежів, з урахуванням спец. фонду – 59612,5 тис. грн.

Основним джерелом доходів місцевого бюджету залишаються надходження податку з доходів фізичних осіб, які в обсязі власних та закріплених доходів загального фонду бюджету складають 81%.

Очікуване виконання видаткової частини місцевого бюджету (без надходжень з інших бюджетів) у 2010 році складає 168691,8 тис. грн. (з урахуванням трансфертів з держбюджету та інших міжбюджетних трансфертів), у тому числі загальний фонд 145726,3 тис. грн,, спеціальний фонд 22762,1 тис.грн.

За 2010 рік очікується одержати позитивний фінансовий результат у сумі 326428,1 тис. грн. (збільшення показника на 247801,4 тис. грн., або у 4,2 рази в порівнянні з 2009 роком (78626,7 тис. грн.) і збільшення відносно запланованих показників на 2010 рік (49846,5 тис. грн.) на 276581,6 тис. грн. або у 6,5 разів, що свідчить про поступовий вихід підприємств міста із фінансово-економічної кризи).

Згідно з очікуваними розрахунками, кількість підприємств, які звітують до місцевого відділу статистики на кінець 2010 року залишиться на поточному рівні (27). У 2010 році очікується 22 прибуткових підприємств (81,5% від загальної кількості підприємств), збиткових – 18,5%. Прибутки прибуткових підприємств мають скласти 327039,0 тис. грн., збитки збиткових – 610,9 тис. грн.

Як і в попередні періоди, найбільша питома вага прибутків припадає на промислові підприємства, де очікується отримання позитивного фінансового результату у сумі 322961,2 тис. грн. (99,0% від загального розміру позитивного фінансового результату) і 323214,2 тис. грн. прибутку (98,9% від загальної суми прибутків).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Основні тенденції соціально – економічного розвитку міста та оцінка ситуації, що склалася на кінець 2011 року

  Документ
  Законодавчою основою для розроблення Програми є Закон України від 23.03.2 №1602-ІІІ “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Закон України від 21.
 2. Теоретико-методологічні засади формування стратегії соціально-економічного розвитку міста

  Документ
  О. ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми Теоретико-методологічні засади ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ соціально-економічного розвитку міста Батченко Л.
 3. Програма соціально-економічного розвитку міста Славути на 2012 рік

  Документ
  Формування виваженої місцевої політики потребує глибокого аналізу проблем соціально-економічного розвитку міста, визначення пріоритетних напрямків та шляхів досягнення динамічного, збалансованого його соціально-економічного розвитку.
 4. Програма соціально-економічного розвитку міста Котовська Одеської області

  Документ
  Додаток 5. Перелік об’єктів соціально-культурного призначення, на яких у 2011 році передбачено проведення будівництва, капітального ремонту, реконструкції та інші роботи
 5. Програми соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2008 рік (рішення Одеської міської ради від 05. 04. 2008 р. №2474-У)

  Документ
  У 2008 році обсяг промислового виробництва зріс в 1,8 рази проти 2007 року. Приріст продукції одержано у добувній промисловості, серед підприємств переробної промисловості, хімічної та нафтохімічної промисловості, машинобудуванні.

Другие похожие документы..