Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Проблемы творчества вообще и технического творчества в частности, издавна волновавшие человечество, остаются актуальными и в настоящее время в силу с...полностью>>
'Документ'
Полоцкий Спасо-Евфросиньевский монастырь - один из древнейших на Руси. Он был основан около 1128 года святой княжной Евфросиньей. Полоцкая земля, где...полностью>>
'Регламент'
Сопредседатели В.М.Брюханов, председатель Совета ректоров вузов Алтая, д.м.н., профессор, ректор Алтайского государственного медицинского университет...полностью>>
'Документ'
-число индивидуальных подиумов на ЭКМ за все годы выступлений ПОСЛЕ СЕЗОНА 2009/2010 (Легенды, Лидеры, Перспективные и Российские спортсмены отдельно)...полностью>>

Міністерство охорони здоров'я україни нака з (9)

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

31. 10. 2000 № 276

м. Київ

Про порядок проведення

профілактичних щеплень в Україні

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та ст. 1 та 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» , на виконання рішення колегії МОЗ України від 21.04.99 № 6 «Стан захворюваності населення України на інфекційні хвороби, які керуються засобами імунопрофілактики, та забезпечення населення імунобіологічними препаратами», з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України та попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити:

 1. Календар профілактичних щеплень в Україні (додається).

 2. Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень (додається).

 3. Перелік медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень (додається).

 4. Строки розвитку поствакцинальних реакцій та ускладнень на щеплення, які проводяться на ендемічних та ензоотичних територіях та за епідемічними показаннями (додається).

1.5. Форму подачі інформації про випадок побічної дії (ускладнення) після застосування імунобіологічних препаратів (додається).

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, головним державним санітарним лікарям Автономної республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, на залізничному, повітряному та водному транспорті забезпечити неухильне проведення на підпорядкованих адміністративних територіях профілактичних щеплень згідно з затвердженими документами та належний їх облік у закладах та установах охорони здоров’я.

3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 25.01.96 № 14 «Про затвердження Календаря профілактичних щеплень, Переліку протипоказань до щеплень, Основних положень про організацію та проведення профілактичних щеплень, форми подачі інформації про випадок побічної дії (ускладнення) після застосування імунобіологічних препаратів, Переліку можливих ускладнень і термінів їх виникнення після щеплень, що підлягають подальшому розслідуванню», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.02.96 за № 66/1091.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Головного державного санітарного лікаря України - першого заступника Міністра
Бобильову О.О., заступника Міністра Картиша А.П.

Міністр

В.Ф. Москаленко

Затверджено

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

­­­ 31.10.2000 № 276

КАЛЕНДАР ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ В УКРАЇНІ

До календаря профілактичних щеплень включено три розділи: щеплення за віком, щеплення, які проводяться на ендемічних та ензоотичних територіях та за епідемічними показаннями, рекомендовані щеплення.

Розділ 1. Щеплення за віком

Вік

Щеплення проти

1 день

Гепатиту В2

3 дні

Туберкульозу1

1 місяць

3 місяці

Гепатиту В2

Дифтерії, кашлюку,

правця3

Поліомієліту4

4 місяці

Дифтерії, кашлюку,

правця3

Поліомієліту4

5 місяців

Гепатиту В2

Дифтерії, кашлюку,

правця3

Поліомієліту4

6 місяців

12-15 місяців

Кору, краснухи, паротиту5

18 місяців

Дифтерії, кашлюку,

правця3

Поліомієліту4

3 роки

Поліомієліту4

6 років

Дифтерії,

правця3

Поліомієліту4

Кору, краснухи, паротиту5

7 років

Туберкульозу1

11 років

Дифтерії,

правця3

Кору, краснухи, паротиту5

(при відсутності вакцинації у 6 років)

14 років

Туберкульозу1

Дифтерії,

правця3

Поліомієліту4

15 років

Краснухи (дівчата) паротиту (хлопці)5

18 років

Дифтерії,

правця3

Дорослі

Гепатиту В2

Дифтерії,

правця3

1 Ревакцинації в 7 і 14 років підлягають діти з негативною реакцією на пробу Манту. Неприпустимо поєднання в один день щеплення проти туберкульозу з іншими парентеральними маніпуляціями.

Для вакцинації недоношених дітей з масою тіла більше 2000 г, а також дітей, не щеплених у пологовому будинку через наявність медичних протипоказань, необхідно застосовувати вакцину БЦЖ-М.

Діти, які не були щеплені в пологовому будинку через медичні протипоказання, підлягають обов‘язковій вакцинації в дитячих поліклініках після зняття протипоказань. Після виповнення дитині двохмісячного віку перед виконанням щеплення БЦЖ слід провести пробу Манту і здійснювати щеплення у випадку негативного результату проби.

Дітям з негативною реакцією на пробу Манту з 2 ТО при відсутності післявакцинного (БЦЖ) рубчика слід здійснювати додаткове щеплення через 2 роки після вакцинації або через 2 роки після ревакцинації БЦЖ.

2 Для вакцинації проти гепатиту В може застосовуватися альтернативна схема - 0, 1, 6 місяціd життя дитини.

Новонароджені, які народились від матерів – носіїв HBsAg, вакцинуються за схемою - 0 (перші 12 годин життя), 1, 6, 12 місяців життя дитини.

При порушенні строку початку вакцинації проти вірусного гепатиту В інтервали між введеннями цієї вакцини зберігаються. Дозволяється поєднання з щепленням проти дифтерії, кашлюку, правця та поліомієліту при наявності комбінованої вакцини, щеплення проводиться за схемою - 3, 4, 5 місяців від народження дитини.

Вакцинації підлягають, також, дорослі: медичні працівники (студенти середніх та вищих медичних учбових закладів), які професійно мають контакт з кров’ю, її препаратами та здійснюють парентеральні маніпуляції.

3 Інтервал між першим і другим, другим і третім щепленням дорівнює 30 днів. Інтервал між третім і четвертим щепленням повинен становити не менше 12 місяців і не більше 2 років.

Щеплення дітей до 4 років поза строками календаря призначаються з такого розрахунку, щоб дитина встигла одержати чотириразову вакцинацію до 3 років 11 місяців і 29 днів.

Другу, третю та четверту ревакцинації проводять у 11, 14 та 18 років АДП-М-анатоксином. Дітям, щепленим проти праця з приводу травми протягом останніх двох років, ревакцинацію у 11 років проводять АД-М-анатоксином.

Діти до 6 років 11 місяців 29 днів, які мають протипоказання до введення АКДП-вакцини або перехворіли на кашлюк, щеплюються АДП-анатоксином. Вакцинація проводиться триразово (первинний вакцинний комплекс) з інтервалами між першим і другим щепленням 30 днів, між другим і третім – 9-12 місяців.

Щеплення дітей після 6 років поза строками календаря проводиться АДП-М-анатоксином чотириразово (первинний вакцинний комплекс): інтервал між першим і другим, другим і третім щепленнями дорівнює 30 днів. Четверте щеплення проводиться через 6-9 місяців після третьої імунізації.

Першу планову ревакцинацію дорослих за віком та епідпоказаннями, що раніше були щеплені, треба здійснювати АД-М-анатоксином через 5 років після останнього щеплення. Подальші планові ревакцинації дорослих проводяться з інтервалом 10 років АДП-М-анатоксином.

Підлітки та дорослі, які раніше не були щеплені або не мають даних щодо імунізації, прищеплюються АДП-М-анатоксином триразово (інтервал між першим і другим щепленням має становити 30-45 днів, між другим і третім – 6-12 місяців).

Ревакцинації здійснюються не раніше ніж через 3 роки після останнього щеплення проти дифтерії та правця.

Для активної імунізації проти правця осіб старше 60 років, не щеплених останні 10 років, використовувати скорочену схему вакцинації (одноразове щеплення АП-анатоксином у подвійній дозі - 20 оз/мл з обов’язковою ревакцинацією через 12 місяців дозою 10 оз/мл) та в подальшому кожні 10 років без обмеження віку.

4 Для імунізації застосовується оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ). Інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ) може використовуватися для перших двох щеплень і при протипоказах до ОПВ – для будь-якого щеплення. Дитина, яка вакцинована проти поліомієліту без порушень календаря щеплень і отримала загалом 4 дози ІПВ, подальшій імунізації проти поліомієліту підлягає лише за епідпоказаннями.

Після щеплення ОПВ пропонується обмежити ін’єкції, парентеральні втручання, планові операції протягом 2 тижнів.

5 Вакцинація проти кору, епідемічного паротиту та краснухи проводиться моновакцинами або тривакциною у віці 12-15 місяців. Дітям, що не були вакциновані проти кору, паротиту чи краснухи, щеплення можна починати в будь-якому віці.

Другу дозу вакцини проти кору, паротиту та краснухи рекомендовано вводити дітям у віці 6 років. Особи, які не отримали своєчасно другу дозу, повинні бути ревакциновані у 11 років. Особи, що не були раніше вакциновані або не отримали ревакцинацію, можуть бути щеплені за епідпоказами в будь-якому віці до 30 років.

Перенесене захворювання на кір, епідемічний паротит чи краснуху не є протипоказанням до щеплення тривакциною. Якщо в анамнезі перенесені дві з названих хвороб, щеплення треба проводити лише моновакциною проти тієї інфекції, на яку дитина не хворіла. При наявності моновакцини проти краснухи в першу чергу треба щепити дівчат 15-річного віку. Жінки дітородного віку, що не хворіли на краснуху і не були проти неї щеплені, можуть отримувати індивідуальні щеплення за власним бажанням згідно з інструкцією до вакцини.

Схема вакцинації ВІЛ-інфікованих

та хворих на СНІД дітей

Визначення ситуації

Вакцина

Проведення щеплень

1.ВІЛ-інфікована дитина без клінічних проявів СНІДу та зі

Живі вакцини проти поліомієліту* та туберкульозу

Не прищеплювати

слабо вираженими або помірними клінічними симптомами ВІЛ - інфекції

Інші вакцини та анатоксини (вакцинація проводиться у період клініко-лабораторної ремісії)

Прищеплювати за календарем

2. Дитина з діагнозом СНІДу

Вакцинація не проводиться

*Щеплення проти поліомієліту проводити інактивованою поліомієлітною вакциною.

 1. За 1 - 2 тижні до вакцинації бажано призначити полівітаміни, які вміщують вітамін А.

 2. Вакцинація проводиться під наглядом лікаря-педіатра або дитячого лікаря-інфекціоніста в амбулаторно-поліклінічних чи стаціонарних умовах.

 3. У поствакцинальному періоді здійснюється патронаж дитини медичним працівником на 3 - 4-й та 10 -11-й дні.

 4. Жива оральна поліовакцина не призначається членам родини ВІЛ-інфікованого та особам, що мають тісний контакт з ВІЛ-інфікованим, у зв’язку зі значним ризиком виникнення вакциноасоційованого поліомієліту у ВІЛ-інфікованої особи.

 5. Щеплення дитини, яка народжена ВІЛ-інфікованою матір‘ю, проти туберкульозу та поліомієліту (живою оральною вакциною) проводиться після зняття діагнозу ВІЛ-інфекції у дитини. Вакцинація проти поліомієліту проводиться, якщо дитина не була щеплена раніше інактивованою поліомієлітною вакциною.

 6. Пасивна імунопрофілактика ВІЛ-інфікованій та хворій на СНІД дитині проводиться (за епідемічними показаннями) протягом перших 4 діб після контакту незалежно від проведених раніше щеплень.

 7. Перед сезонним підйомом рівня захворюваності на грип ВІЛ-інфіковані діти підлягають першочерговій вакцинопрофілактиці проти грипу.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство охорони здоров’я України нака з (2)

  Документ
  Відповідно до Закону України «Про лікарські засоби», постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 №376 “Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію
 2. Міністерство охорони здоров'я україни нака з (4)

  Документ
  На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 року N 1318 () "Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів" та з метою удосконалення медичного
 3. Міністерство охорони здоров'я україни нака з (10)

  Документ
  з метою впровадження практично-орієнтованого державного іспиту, який передбачений галузевими стандартами вищої освіти для напряму підготовки "Медицина", що затверджені наказами МОН України від 1 .
 4. Міністерство охорони здоров'я україни нака з (8)

  Документ
  2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської, Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міської державних адміністрацій,
 5. Міністерство охорони здоров’я України нака з (1)

  Документ
  Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 № 1247-р "Про затвердження Плану заходів щодо удосконалення державного контролю за обігом лікарських засобів і виробів медичного призначення", наказу МОЗ України від 18.

Другие похожие документы..