Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
«Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 19 – Предельная величина актива пенсионного плана с установленными выплатами, минимальные требован...полностью>>
'Реферат'
Хламідіоз - захворювання, викликане хламідіями (Chlamydia trachomatis), що є одним з найбільш поширених серед інфекцій, що передаються статевим шляхо...полностью>>
'Документ'
Своє найвище наукове досягнення творець формальної логіки Арістотель – великий філософ-енциклопедист Стародавньої Греції, учень Платона й вихователь ...полностью>>
'Лекция'
Тканевая жидкость образуется из плазмы крови (20 л/сутки) и обеспечивает обмен веществ клеток. Затем она поступает в кровеносные и лимфатические сосу...полностью>>

План науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» на 2011-2015 роки

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПЛАН

науково-дослідницької роботи

Національного університету «Одеська юридична академія»

на 2011-2015 роки

за темою «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права» (реєстраційний номер 011U0006H)

Інститут прокуратури та слідства

Кафедра криміналістики

Найменування теми, зміст етапів, які проводяться в планувальному періоді

Підстави для виконання, шифр № теми

Виконувач (кафедра, лаб., НДИ. КБ і т.п., П.І.П. вч. ступінь, звання наук. керівника)

Строки виконання

Міністерство відомство, гол. по проблемі, виконавець робіт

Організація, яка фінансує роботу

початок (рік, ке-рівник)

Закінчення (рік, керівник)

1

2

3

4

5

6

7

Тема: «СУЧАСНІ НАУКОВІ ЗАСОБИ І МЕТОДИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ»

Рішення Вченої ради НУ «ОЮА» від 10 лютого 2011року (протокол № 1)

Рішення кафедри (протокол №14 від 04. 07. 2011 р.

д.ю.н., професор Тіщенко В.В.;

к.ю.н., доцент Аркуша Л.І.;

к.ю.н., доцент Комаха В.О.;

к.ю.н., доцент Комісарчук Р.В.;

к.м.н., доцент Сушко В.В.;

к.ю.н., доцент Шульга М.М.;

асистент Баланюк О.В.

асистент Плахотіна В.М.;

асистент Чумак С.П.;

асистент Баркар О.А.

аспірантка Барцицька А.А.

Січ.

2011

Груд.

2015

НУ «ОЮА»

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Розділ 1. Криміналістична методика розслідування злочинів: теорія і практика

Проф. Тіщенко В.В.

Січ.

2011

Груд.

2015

Розділ 2. Особливості використання речових доказів у доказуванні по кримінальним справам

Доц. Шульга М.М.

Січ.

2011

Груд.

2015

Розділ 3. Виявлення та розслідування економічних злочинів, пов’язаних з організованою злочинною діяльністю

Доц. Аркуша Л.І.

Січ.

2011

Груд.

2015

Розділ 4. Окремі аспекти попереднього дослідження криміналістичних об’єктів

Доц. Комаха В.О.

Січ.

2011

Груд.

2015

Розділ 5. Наукові основи комплексної методики розслідування злочинів, які посягають на (авторські) права (та права) інтелектуальної власності в Україні

Доц.Комісарчук Р.В.

Січ.

2011

Груд.

2015

Розділ 6. Криміналістичні, судово-психіатричні та судово-медичні аспекти розслідування злочинів, вчинених особами з психічними аномаліями

Доц. Сушко В.В.

Січ.

2011

Груд.

2015

Розділ 7. Криміналістичний аналіз діяльності з підготовки злочину

Ас. Баланюк О.В.

Січ.

2011

Груд.

2015

Розділ 8. Загальнотеоретичні положення виявлення та розслідування хабарництва у податкових органах

Ас. Плахотіна В.М.

Січ.

2011

Груд.

2015

Розділ 9. Технології фальсифікації виборів: способи, виявлення, розслідування

Ас. Чумак С.П.

Січ.

2011

Груд.

2015

Розділ 10. Методика розслідування розбійних нападів на автотранспорті

Ас. Баркар О.А.

Січ.

2011

Груд.

2015

Розділ 11. Криміналістичні технології у системі діяльності з розслідування злочинів

Асп.Барцицька А.А.

Січ.

2011

Груд.

2015

Етап 1. Методологічні основи розробки засобів і методів розслідування злочинів

2011

січ

2011

груд.

1.1. Методика розслідування злочинів у системі криміналістики

Проф. Тіщенко В.В.

2011

січ

2011

груд.

2.1. Ефективність участі спеціаліста криміналіста в огляді місця події з вилучення речових доказів

Доц. Шульга М.М.

2011

січ

2011

груд.

3.1. Основи виявлення та розслідування легалізації доходів, одержаних в результаті організованої злочинної діяльності

Доц. Аркуша Л.І.

2011

січ

2011

груд.

4.1. Попереднє дослідження криміналістичних об’єктів при проведенні слідчого огляду

Доц. Комаха В.О.

2011

січ

2011

груд.

5.1. Криміналістична класифікація злочинів, як основа побудови методики розслідування злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності в Україні

Доц. Комісарчук Р.В.

2011

січ

2011

груд.

6.1. Судово-психіатричні аспекти розслідування злочинів, вчинених особами з психічними аномаліями

Доц. Сушко В.В.

2011

січ

2011

груд.

7.1. Криміналістична діяльність на стадії підготовки до учинення злочину

Ас. Баланюк О.В.

2011

січ

2011

груд.

8.1. Особливості криміналістичної характеристики проявів наявності корумпованих зв’язків в правоохоронних органах

Ас. Плахотіна В.М.

2011

січ

2011

груд.

9.1. Криміналістична характеристика фальсифікації виборів

Ас. Чумак С.П.

2011

січ

2011

груд.

10.1. Класифікація та криміналістична характеристика розбійних нападів на автотранспорті

Ас. Баркар О.А.

2011

січ

2011

груд.

11.1. Дослідження теоретичних основ формування технологічного підходу в системі криміналістичної науки

Асп.Барцицька А.А.

2011

січ

2011

груд.

Етап 2. Техніко-криміналістичні і тактичні засоби і прийоми у розслідуванні злочинів

2012

січ

2012

груд

1.2. Структура криміналістичної методики розслідування

Проф. Тіщенко В.В.

2012

січ

2012

груд

2.2. Використання речових доказів як носіїв відомостей, що мають значення для встановлення істини у справі

Доц. Шульга М.М.

2012

січ

2012

груд

3.2. Виявлення та розслідування корпоративного шахрайства

Доц. Аркуша Л.І.

2012

січ

2012

груд

4.2. Попереднє дослідження документів

Доц. Комаха В.О.

2012

січ

2012

груд

5.2. Криміналістична характеристика злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності в Україні

Доц. Комісарчук Р.В.

2012

січ

2012

груд

6.2. Судово-психологічні аспекти розслідування злочинів, вчинених особами з психічними аномаліями

Доц. Сушко В.В.

2012

січ

2012

груд

7.2. Спосіб вчинення злочину як елемент злочинної діяльності

Ас. Баланюк О.В.

2012

січ

2012

груд

8.2. Особливості виявлення ознак хабарництва в правоохоронних органах

Ас. Плахотіна В.М.

2012

січ

2012

груд

9.2. Криміналістична характеристика фальсифікації виборів

Ас. Чумак С.П.

2012

січ

2012

груд

10.2. Планування та версійна робота зі справ про розбійні напади на автотранспорті

Ас. Баркар О.А.

2012

січ

2012

груд

11.2. Наукове обґрунтування технологічного підходу у системі загальнотеоретичних положень криміналістики

Асп.Барцицька А.А.

2012

січ

2012

груд

Етап 3. Використання криміналістичних технологій у розслідуванні злочинів

2013

січ

2013

груд

1.3. Технологічний підхід у методиці розслідування злочинів

Проф. Тіщенко В.В.

2013

січ

2013

груд

2.3. Аналіз висновку папіляроскопічної експертизи з метою встановлення застосування усіх методик ідентифікаційних досліджень

Доц. Шульга М.М.

2013

січ

2013

груд

3.3. Виявлення та розслідування рейдерських захоплень підприємств

Доц. Аркуша Л.І.

2013

січ

2013

груд

4.3. Попереднє дослідження документів

Доц. Комаха В.О.

2013

січ

2013

груд

5.3. Типові слідчі ситуації і особливості планування дій слідчого на початковому та наступних етапах розслідування злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності в Україні

Доц. Комісарчук Р.В.

2013

січ

2013

груд

6.3. Судово-медичні аспекти розслідування злочинів, вчинених особами з психічними аномаліями

Доц. Сушко В.В.

2013

січ

2013

груд

7.3. Типові моделі злочинної діяльності по підготовці злочину

Ас. Баланюк О.В.

2013

січ

2013

груд

8.3. Організація початкового етапу розслідування хабарництва в податкових органах

Ас. Плахотіна В.М.

2013

січ

2013

груд

9.3. Організація початкового етапу розслідування фальсифікації виборів

Ас. Чумак С.П.

2013

січ

2013

груд

10.3. Планування та версійна робота зі справ про розбійні напади на автотранспорті

Ас. Баркар О.А.

2013

січ

2013

груд

11.3. Дослідження технологічного аспекту криміналістичної техніки та експертних досліджень

Асп.Барцицька А.А.

2013

січ

2013

груд

Етап 4. Концептуальні засади розробки окремих методик розслідування

2014

січ

2014

груд

1.4. Стратегія і тактика у методиці розслідування злочинів

Проф. Тіщенко В.В.

2014

січ

2014

груд

2.4. Перевірка висновків експертів, які досліджували речові докази для визначення обсягу використаних методик дослідження

Доц. Шульга М.М.

2014

січ

2014

груд

3.4. Джерела та умови економічної злочинності

Доц. Аркуша Л.І.

2014

січ

2014

груд

4.4. Попереднє дослідження слідів при проведенні слідчого огляду

Доц. Комаха В.О.

2014

січ

2014

груд

5.4. Тактика першочергових слідчих дій і супутніх оперативно-розшукових заходів при розслідуванні злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності в Україні

Доц. Комісарчук Р.В.

2014

січ

2014

груд

6.4. Предикатори ауто агресивної поведінки осіб з психічними аномаліями. Евтаназія.

Доц. Сушко В.В.

2014

січ

2014

груд

7.4. Можливості виявлення ознак способу підготовки та учинення злочину і використання цих даних у розкритті і розслідуванні злочинів

Ас. Баланюк О.В.

2014

січ

2014

груд

8.4. Використання спеціальних знань в процесі розслідування

Ас. Плахотіна В.М.

2014

січ

2014

груд

9.4. Організація подальшого етапу розслідування фальсифікації виборів

Ас. Чумак С.П.

2014

січ

2014

груд

10.4. Організація подальшого етапу розслідування розбійних нападів на автотранспорті

Ас. Баркар О.А.

2014

січ

2014

груд

11.4. Дослідження технологічного аспекту криміналістичної тактики

Асп.Барцицька А.А.

2014

січ

2014

груд

Етап 5. Комплексні методики розслідування злочинів, що вчиняються організованими формуваннями

2015

січ

2015

груд.

1.5. Принципи побудови методики розслідування злочинів

Проф. Тіщенко В.В.

2015

січ

2015

груд.

2.5. Аналіз висновків експертів НДЕКЦ при ГУМ МВС України в Одеській області щодо питань, які виходять за межі поставлених у постанові про призначення експертизи

Доц. Шульга М.М.

2015

січ

2015

груд.

3.5. Криміналістичні основи розробки теорії протидії організованій злочинній діяльності економічної спрямованості

Доц. Аркуша Л.І.

2015

січ

2015

груд.

4.5. Попереднє дослідження одорологічної інформації

Доц. Комаха В.О.

2015

січ

2015

груд.

5.5. Особливості тактики послідуючих дій при розслідуванні злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності в Україні

Доц. Комісарчук Р.В.

2015

січ

2015

груд.

6.5. Криміналістичні аспекти розслідування злочинів, вчинених особами з психічними аномаліями

Доц. Сушко В.В.

2015

січ

2015

груд.

7.5. Деякі проблеми протидії проявам організованої злочинної діяльності

Ас. Баланюк О.В.

2015

січ

2015

груд.

8.5. Проблеми взаємодії та оперативно-розшукового забезпечення в умовах протидії розслідуванню хабарництва

Ас. Плахотіна В.М.

2015

січ

2015

груд.

9.5. Проблеми взаємодії в умовах протидії розслідуванню фальсифікації виборів

Ас. Чумак С.П.

2015

січ

2015

груд.

10.5. Проблеми взаємодії та оперативно-розшукового забезпечення в умовах протидії розслідуванню грабежів та розбоїв

Ас. Баркар О.А.

2015

січ

2015

груд.

11.5. Дослідження технологічного аспекту криміналістичної методики

Асп.Барцицька А.А.

2015

січ

2015

груд.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

  Документ
  12 IV.1994 р. Указом Президента України Л.Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.VI.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л.
 2. Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті імені тараса шевченка: підсумки за 2010 рік І завдання на 2011 рік київ – 2011

  Документ
  Аналітична доповідь "Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2010 рік і завдання на 2011 рік" заслухана та схвалена на засіданні Комісії Вченої ради з організації
 3. Вимір Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «vii прибузькі юридичні читання» 25-26 листопада 2011 року Миколаїв Іліон 2011

  Документ
  Президент Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України Ківалов С.
 4. П л а н (2)

  Документ
  3. Перелік питань для розгляду на колегіях, апаратних нарадах при голові обласної державної адміністрації; підготовка проектів розпоряджень голови облдержадміністрації,
 5. Миколаївський комплекс Новітні наукові дослідження держави І права 2011 Том 1 Збірник наукових праць Миколаїв

  Документ
  Президент Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України Ківалов С.

Другие похожие документы..