Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
В последние годы существенно изменились приоритеты начального образования. На первый план выдвинулись цели развития личности ученика, формирования у ...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Защита состоится « » 2007 г. в часов на заседании диссертационного совета Д 002.007.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора исто...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа по курсу «Экономика отраслевых рынков» составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по спец...полностью>>
'Учебное пособие'
Приведены и описаны основные показатели эффективности вытеснения нефти из пористой среды водой и растворами композиций химических реагентов, изложены...полностью>>

План науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» на 2011-2015 роки

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

ПЛАН

науково-дослідницької роботи

Національного університету «Одеська юридична академія»

на 2011-2015 роки

за темою «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права» (реєстраційний номер 011U0006H)

Інститут прокуратури та слідства

Кафедра криміналістики

Найменування теми, зміст етапів, які проводяться в планувальному періоді

Підстави для виконання, шифр № теми

Виконувач (кафедра, лаб., НДИ. КБ і т.п., П.І.П. вч. ступінь, звання наук. керівника)

Строки виконання

Міністерство відомство, гол. по проблемі, виконавець робіт

Організація, яка фінансує роботу

початок (рік, ке-рівник)

Закінчення (рік, керівник)

1

2

3

4

5

6

7

Тема: «СУЧАСНІ НАУКОВІ ЗАСОБИ І МЕТОДИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ»

Рішення Вченої ради НУ «ОЮА» від 10 лютого 2011року (протокол № 1)

Рішення кафедри (протокол №14 від 04. 07. 2011 р.

д.ю.н., професор Тіщенко В.В.;

к.ю.н., доцент Аркуша Л.І.;

к.ю.н., доцент Комаха В.О.;

к.ю.н., доцент Комісарчук Р.В.;

к.м.н., доцент Сушко В.В.;

к.ю.н., доцент Шульга М.М.;

асистент Баланюк О.В.

асистент Плахотіна В.М.;

асистент Чумак С.П.;

асистент Баркар О.А.

аспірантка Барцицька А.А.

Січ.

2011

Груд.

2015

НУ «ОЮА»

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Розділ 1. Криміналістична методика розслідування злочинів: теорія і практика

Проф. Тіщенко В.В.

Січ.

2011

Груд.

2015

Розділ 2. Особливості використання речових доказів у доказуванні по кримінальним справам

Доц. Шульга М.М.

Січ.

2011

Груд.

2015

Розділ 3. Виявлення та розслідування економічних злочинів, пов’язаних з організованою злочинною діяльністю

Доц. Аркуша Л.І.

Січ.

2011

Груд.

2015

Розділ 4. Окремі аспекти попереднього дослідження криміналістичних об’єктів

Доц. Комаха В.О.

Січ.

2011

Груд.

2015

Розділ 5. Наукові основи комплексної методики розслідування злочинів, які посягають на (авторські) права (та права) інтелектуальної власності в Україні

Доц.Комісарчук Р.В.

Січ.

2011

Груд.

2015

Розділ 6. Криміналістичні, судово-психіатричні та судово-медичні аспекти розслідування злочинів, вчинених особами з психічними аномаліями

Доц. Сушко В.В.

Січ.

2011

Груд.

2015

Розділ 7. Криміналістичний аналіз діяльності з підготовки злочину

Ас. Баланюк О.В.

Січ.

2011

Груд.

2015

Розділ 8. Загальнотеоретичні положення виявлення та розслідування хабарництва у податкових органах

Ас. Плахотіна В.М.

Січ.

2011

Груд.

2015

Розділ 9. Технології фальсифікації виборів: способи, виявлення, розслідування

Ас. Чумак С.П.

Січ.

2011

Груд.

2015

Розділ 10. Методика розслідування розбійних нападів на автотранспорті

Ас. Баркар О.А.

Січ.

2011

Груд.

2015

Розділ 11. Криміналістичні технології у системі діяльності з розслідування злочинів

Асп.Барцицька А.А.

Січ.

2011

Груд.

2015

Етап 1. Методологічні основи розробки засобів і методів розслідування злочинів

2011

січ

2011

груд.

1.1. Методика розслідування злочинів у системі криміналістики

Проф. Тіщенко В.В.

2011

січ

2011

груд.

2.1. Ефективність участі спеціаліста криміналіста в огляді місця події з вилучення речових доказів

Доц. Шульга М.М.

2011

січ

2011

груд.

3.1. Основи виявлення та розслідування легалізації доходів, одержаних в результаті організованої злочинної діяльності

Доц. Аркуша Л.І.

2011

січ

2011

груд.

4.1. Попереднє дослідження криміналістичних об’єктів при проведенні слідчого огляду

Доц. Комаха В.О.

2011

січ

2011

груд.

5.1. Криміналістична класифікація злочинів, як основа побудови методики розслідування злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності в Україні

Доц. Комісарчук Р.В.

2011

січ

2011

груд.

6.1. Судово-психіатричні аспекти розслідування злочинів, вчинених особами з психічними аномаліями

Доц. Сушко В.В.

2011

січ

2011

груд.

7.1. Криміналістична діяльність на стадії підготовки до учинення злочину

Ас. Баланюк О.В.

2011

січ

2011

груд.

8.1. Особливості криміналістичної характеристики проявів наявності корумпованих зв’язків в правоохоронних органах

Ас. Плахотіна В.М.

2011

січ

2011

груд.

9.1. Криміналістична характеристика фальсифікації виборів

Ас. Чумак С.П.

2011

січ

2011

груд.

10.1. Класифікація та криміналістична характеристика розбійних нападів на автотранспорті

Ас. Баркар О.А.

2011

січ

2011

груд.

11.1. Дослідження теоретичних основ формування технологічного підходу в системі криміналістичної науки

Асп.Барцицька А.А.

2011

січ

2011

груд.

Етап 2. Техніко-криміналістичні і тактичні засоби і прийоми у розслідуванні злочинів

2012

січ

2012

груд

1.2. Структура криміналістичної методики розслідування

Проф. Тіщенко В.В.

2012

січ

2012

груд

2.2. Використання речових доказів як носіїв відомостей, що мають значення для встановлення істини у справі

Доц. Шульга М.М.

2012

січ

2012

груд

3.2. Виявлення та розслідування корпоративного шахрайства

Доц. Аркуша Л.І.

2012

січ

2012

груд

4.2. Попереднє дослідження документів

Доц. Комаха В.О.

2012

січ

2012

груд

5.2. Криміналістична характеристика злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності в Україні

Доц. Комісарчук Р.В.

2012

січ

2012

груд

6.2. Судово-психологічні аспекти розслідування злочинів, вчинених особами з психічними аномаліями

Доц. Сушко В.В.

2012

січ

2012

груд

7.2. Спосіб вчинення злочину як елемент злочинної діяльності

Ас. Баланюк О.В.

2012

січ

2012

груд

8.2. Особливості виявлення ознак хабарництва в правоохоронних органах

Ас. Плахотіна В.М.

2012

січ

2012

груд

9.2. Криміналістична характеристика фальсифікації виборів

Ас. Чумак С.П.

2012

січ

2012

груд

10.2. Планування та версійна робота зі справ про розбійні напади на автотранспорті

Ас. Баркар О.А.

2012

січ

2012

груд

11.2. Наукове обґрунтування технологічного підходу у системі загальнотеоретичних положень криміналістики

Асп.Барцицька А.А.

2012

січ

2012

груд

Етап 3. Використання криміналістичних технологій у розслідуванні злочинів

2013

січ

2013

груд

1.3. Технологічний підхід у методиці розслідування злочинів

Проф. Тіщенко В.В.

2013

січ

2013

груд

2.3. Аналіз висновку папіляроскопічної експертизи з метою встановлення застосування усіх методик ідентифікаційних досліджень

Доц. Шульга М.М.

2013

січ

2013

груд

3.3. Виявлення та розслідування рейдерських захоплень підприємств

Доц. Аркуша Л.І.

2013

січ

2013

груд

4.3. Попереднє дослідження документів

Доц. Комаха В.О.

2013

січ

2013

груд

5.3. Типові слідчі ситуації і особливості планування дій слідчого на початковому та наступних етапах розслідування злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності в Україні

Доц. Комісарчук Р.В.

2013

січ

2013

груд

6.3. Судово-медичні аспекти розслідування злочинів, вчинених особами з психічними аномаліями

Доц. Сушко В.В.

2013

січ

2013

груд

7.3. Типові моделі злочинної діяльності по підготовці злочину

Ас. Баланюк О.В.

2013

січ

2013

груд

8.3. Організація початкового етапу розслідування хабарництва в податкових органах

Ас. Плахотіна В.М.

2013

січ

2013

груд

9.3. Організація початкового етапу розслідування фальсифікації виборів

Ас. Чумак С.П.

2013

січ

2013

груд

10.3. Планування та версійна робота зі справ про розбійні напади на автотранспорті

Ас. Баркар О.А.

2013

січ

2013

груд

11.3. Дослідження технологічного аспекту криміналістичної техніки та експертних досліджень

Асп.Барцицька А.А.

2013

січ

2013

груд

Етап 4. Концептуальні засади розробки окремих методик розслідування

2014

січ

2014

груд

1.4. Стратегія і тактика у методиці розслідування злочинів

Проф. Тіщенко В.В.

2014

січ

2014

груд

2.4. Перевірка висновків експертів, які досліджували речові докази для визначення обсягу використаних методик дослідження

Доц. Шульга М.М.

2014

січ

2014

груд

3.4. Джерела та умови економічної злочинності

Доц. Аркуша Л.І.

2014

січ

2014

груд

4.4. Попереднє дослідження слідів при проведенні слідчого огляду

Доц. Комаха В.О.

2014

січ

2014

груд

5.4. Тактика першочергових слідчих дій і супутніх оперативно-розшукових заходів при розслідуванні злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності в Україні

Доц. Комісарчук Р.В.

2014

січ

2014

груд

6.4. Предикатори ауто агресивної поведінки осіб з психічними аномаліями. Евтаназія.

Доц. Сушко В.В.

2014

січ

2014

груд

7.4. Можливості виявлення ознак способу підготовки та учинення злочину і використання цих даних у розкритті і розслідуванні злочинів

Ас. Баланюк О.В.

2014

січ

2014

груд

8.4. Використання спеціальних знань в процесі розслідування

Ас. Плахотіна В.М.

2014

січ

2014

груд

9.4. Організація подальшого етапу розслідування фальсифікації виборів

Ас. Чумак С.П.

2014

січ

2014

груд

10.4. Організація подальшого етапу розслідування розбійних нападів на автотранспорті

Ас. Баркар О.А.

2014

січ

2014

груд

11.4. Дослідження технологічного аспекту криміналістичної тактики

Асп.Барцицька А.А.

2014

січ

2014

груд

Етап 5. Комплексні методики розслідування злочинів, що вчиняються організованими формуваннями

2015

січ

2015

груд.

1.5. Принципи побудови методики розслідування злочинів

Проф. Тіщенко В.В.

2015

січ

2015

груд.

2.5. Аналіз висновків експертів НДЕКЦ при ГУМ МВС України в Одеській області щодо питань, які виходять за межі поставлених у постанові про призначення експертизи

Доц. Шульга М.М.

2015

січ

2015

груд.

3.5. Криміналістичні основи розробки теорії протидії організованій злочинній діяльності економічної спрямованості

Доц. Аркуша Л.І.

2015

січ

2015

груд.

4.5. Попереднє дослідження одорологічної інформації

Доц. Комаха В.О.

2015

січ

2015

груд.

5.5. Особливості тактики послідуючих дій при розслідуванні злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності в Україні

Доц. Комісарчук Р.В.

2015

січ

2015

груд.

6.5. Криміналістичні аспекти розслідування злочинів, вчинених особами з психічними аномаліями

Доц. Сушко В.В.

2015

січ

2015

груд.

7.5. Деякі проблеми протидії проявам організованої злочинної діяльності

Ас. Баланюк О.В.

2015

січ

2015

груд.

8.5. Проблеми взаємодії та оперативно-розшукового забезпечення в умовах протидії розслідуванню хабарництва

Ас. Плахотіна В.М.

2015

січ

2015

груд.

9.5. Проблеми взаємодії в умовах протидії розслідуванню фальсифікації виборів

Ас. Чумак С.П.

2015

січ

2015

груд.

10.5. Проблеми взаємодії та оперативно-розшукового забезпечення в умовах протидії розслідуванню грабежів та розбоїв

Ас. Баркар О.А.

2015

січ

2015

груд.

11.5. Дослідження технологічного аспекту криміналістичної методики

Асп.Барцицька А.А.

2015

січ

2015

груд.

Зав. кафедри криміналістики НУ «ОЮА»

Д.ю.н., професор В.В.Тіщенко

Кафедра кримінального права

Найменування теми, зміст етапів, які проводяться в планувальному періоді

Підстави для виконання, шифр, № теми

Виконувач (кафедра, лаб., НДИ, КБ і т.п. П.І.Б., вчений ступінь, звання наукового керівника

Терміни виконання

Міністерство, відомство гол. по проблемі, виконавець робіт

Організація, яка фінансує роботу з указанням відомств. підпорядк.

початок (рік, керівник)

закінчення (рік, керівник)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Тема: «Механізм кримінально-правового впливу в умовах сталого розвитку»

Розділ 1.

Кримінально-правова доктрина в умовах сталого розвитку

Розділ 2.

Кримінально-правова боротьба з наркоманією

Розділ 3.

«Кримінальна відповідальність за злочини, пов’язані з науково-технічним прогесом у сфері медичної діяльності» згідно із законодавством України та стран Европейського Союзу.

Розділ 4.

Поняття та задачі Особливої частини кримінального права

Розділ 5.

Механізм кримінально-правової дії на організовану злочинність

Розділ 6.

Юридична особа як суб’єкт кримінальних правовідносин

Розділ 7.

Проблеми теорії та практики карано-виховного процесу, його сутності, підстав та законного здійснення

Розділ 8.

Кримінально-правове дослідження злочинів проти волі, честі та гідності особи

Розділ 9.

Вплив марксистсько-ленінської ідеології на кримінальне право

Розділ 10.

Теорія криміналізації Розділ 11.

Особливості

кваліфікації злочинів, пов’язаних із насильством у сім’ї: порівняльна характеристика законодавства України та зарубіжних країн

Розділ 12.

Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх осіб з відставанням у психічному розвитку

Розділ 13.

Джерела кримінального права: доктринальні та порівняльно-правові аспекти Розділ 14.

Підстави звільнення від кримінальної відповідальності

Розділ 15.

Кримінально-правова протидія організованій злочинній діяльності корисливо-насильницької спрямованості Розділ 16.

Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

Розділ 17.

Особливості

кваліфікації злочинів, пов’язаних із психічнім насильством: порівняльна характеристика

Розділ 18.

Кримінально-правові аспекти корупційних злочинів та перспективи вдосконалення законодавства про кримінальну відповідальності за них

Розділ 19.

Покарання неповнолітніх як вплив на злочинність

Розділ 20.

Кримінально-правові аспекти корупційних злочинів та перспективи вдосконалення законодавства про кримінальну відповідальності за них

Розділ 21.

Приватноправові засади кримінального права України

Розділ 22.

Функції кримінального права. Іх природа та зміст

Розділ 23. Категорія проступку в кримінально-правовій доктрині»

Розділ 24. Кримінально-правовий захист банківської таємниці

Розділ 25. Санкції у злочинах із подвійною формою вини

Розділ 26. Злочини проти свободи віросповідання та світогляду

Розділ 27. Кримінальна відповідальність за фальсифікацію виборчої документації (ст. 158 ККУ)

Рішення Вченої ради НУ «ОЮА» від 10 лютого 2011року (протокол № 1)

Кафедра протокол №1 від 27.08.2010

Кафедра кримінального права.

Науковий керівник д.ю.н Туляков В.О.

Виконавці:

Д.ю.н. Туляков В.О., к.ю.н. Мирошніченко Н.А., к.ю.н. Хімченко С.А., к.ю.н. Бондаренко Н.О., к.ю.н. Федоров В.М.,к.ю.н. Чугуніков І.І.,ст. викл. Іскендеров Ф.Ш.,к.ю.н.Підгородинський В.М., к.ю.н. Коломієць Ю.Ю., к.ю.н. Балобанова Д.О., ас. Данільченко І.Р., ас. Мирошниченко Н.М., ас. Кузембаєв О.С., ас. Гусак О.А.,

к.ю.н. Албул С.В.,

к.ю.н. Горбачова І.М., к.ю.н. Гуртовенко О.Л., к.ю.н. Михайленко Д.Г.к.ю.н. Березовська Н.Л., к.ю.н. Полянський Є.Ю., ас. Поліщук О.М., ас. Оцяця А.С.,

ас. Дмітрук М.М. ас. Титомер Є.В., аспір. Ігнатенко М.П.. аспір. Сенатор О.Л., аспір. Колодін Д.О.

2011 р.

І

2015 р.

ІV

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство освіти і науки,молоді та спорту України, Академія правових наук України, фонд "Хаймат гартен" (Німеччина)

І.

2011 р.

І

2011 р.

ІV

Міністерство освіти і науки,молоді та спорту України, Академія правових наук України, фонд "Хаймат гартен" (Німеччина)

1.1. Методологічні проблеми формування сучасної кримінально-правової доктрини

д.ю.н. Туляков В.О.

2011 р.

І

2011 р.

ІV

2.1 Становлення національного законодавства України, яке забеспечує кримінально-правову боротьбу з наркоманією.

к.ю.н. Мирошніченко Н.А.

2011 р.

І

2011 р.

ІV

3.1 Становлення національного законодавства України, яке забеспечує кримінально-правову боротьбу із злочинами, пов‘язаними науково-технічним процесом у сфері медичнох діяльності.

к.ю.н. Химченко С.А.

2011 р.

І

2011 р.

ІV

4.1 Поняття функцій кримінального права

к.ю.н. Бондаренко Н.О.

2011р.

І

2011 р.

ІV

5. 1 Організована злочиніість як соціальне явище

к.ю.н. Федоров В.М.

2011 р.

І

2011 р.

ІV

6.1 Кримінально-правові відносини в структурі правовідносин

к.ю.н. Чугуніков І.І.

2011 р.

І

2011 р.

ІV

7. 1 Історія становлення та розвитку карано-виховного процесу в українській правовій літературі

ст. викл Іскендеров Ф.Ш.

2011 р.

І

2011 р.

ІV

8.1 Дослідження історичних аспектів становлення кримінальної відповідальності за злочини, які посягають на волю, честь та гідність людини

к.ю.н. Підгородинський В.М.

2011 р.

І

2011 р.

ІV

9.1 Методологічні засади дослідження впливу марксистсько-ленінської ідеології на криімнальне право.

К.ю.н. Коломієць Ю.Ю.

2011 р.

І

2011 р.

ІV

10.1 Значення положень теорії криміналізації для побудови кримінального закону

К.ю.н. Балобанова Д.О.

2011 р.

І

2011 р.

ІV

11.1 Кримінально-правова доктрина у протидії насильству в сім”ї

ас. Данільченко І.Р.

2011 р.

І

2011 р.

ІV

12.1 Відповідальність неповнолітніх осіб: історичний та порівняльно-правовий аналіз кримінального законодавства

ас. Мирошниченко Н.М.

2011 р.

I

2011 р.

IV

13.1 Історичний генезіс джерел кримінального права

ас. Кузембаєв О.С.

2011 р.

I

2011 р.

IV

14.1 Правова природа звільнення від кримінальної відповідальності

ас. Гусак О.А.

2011 р.

I

2011 р.

IV

15.1 Корисливо-насильницькі злочини: проблеми визначення та кримінально-правової кваліфікації

К.ю.н. Албул С.В.

2011 р.

I

2011 р.

IV

16.1 Поняття та сутність заходів безпеки в кримінальному праві

К.ю.н. Горбачова І.М.

2011 р.

I

2011 р.

IV

17.1 Психічне насильство за кримінальним правом України

К.ю.н. Гуртовенко О.Л.

2011 р.

I

2011 р.

IV

18.1 Історичний аспект покарання неповнолітніх

К.ю.н. Березовська Н.Л.

2011 р.

I

2011 р.

IV

19.1 Об’єкти складних злочинів та їх значення для диференціації кримінального діяння

Ас. Дмітрук М.М.

2011 р.

I

2011 р.

IV

20.1 Традиції кримінального права США

к.ю.н. Полянський Є.Ю.

2011 р.

I

2011 р.

IV

21.1 Кримінально-правова охорона банківської таємниці

Асист. Тітомер Є.В.

2011 р.

I

2011 р.

IV

22.1 Співвідношення положень Кримінального кодексу України та міжнародних актів протидії корупції

к.ю.н. Михайленко Д.Г.

2011 р.

I

2011 р.

IV

23.1 Методологічні питання вивчення функцій кримінального права

Ас. Оцяця А.С.

2011 р.

I

2011 р.

IV

24.1 Концептуальні засади публічно-приватної дихотомії.

Ас.

Поліщук О.М.

2011 р.

IV

2011 р.

IV

25.1 Історія виникнення та розвитку кримінальної відповідальності за приховування злочину

Аспір.

Ігнатенко М.П.

2011 р.

IV

2011 р.

IV

26.1 Поняття об’єкту злочинів проти свободи совісті та віросповідання.

Аспір.

Сенатор О.Л.

2011 р.

IV

2011 р.

IV

27.1 Історико-правовий аналіз становлення та розвитку кримінальної відповідальності за фальсифікацію виборчої документації в Україні.

Аспір.

Колодін Д.О.

2011 р.

IV

2011 р.

IV

ІІ.

2012 р.

І

2012 р.

ІV

Міністерство освіти і науки,молоді та спорту України, Академія правових наук України, фонд "Хаймат гартен" (Німеччина)

1.2 Категорії та закони кримінального права

д.ю.н. Туляков В.О.

2012 р.

І

2012 р.

ІV

2.2 Діюче кримінальне законодавство України, яке встановлює відповідальність за незаконні дії з наркотиками (загальна характеристика, класифікація)

к.ю.н. Мирошніченко Н.А.

2012 р.

І

2012 р.

ІV

3.2 Діюче кримінальне законодавство України, яке встановлює кримінальну відповідальність за злочини, які здійснюються у сфері медичної діяльності.

к.ю.н. Химченко С.А.

2012 р.

І

2012 р.

ІV

4.1 Поняття та значення кваліфікації злочинів

к.ю.н. Бондаренко Н.О.

2012р.

І

2012 р.

ІV

5. 2 Інститут співучасті як форма відображення групових злочинів

к.ю.н. Федоров В.М.

2012 р.

І

2012 р.

ІV

6.1 Суб’єктивні характеристика кримінальних правовідносин

к.ю.н. Чугуніков І.І.

2012 р.

І

2012 р.

ІV

7. 2 Теорія, сутність та стадії карано-виховного процесу

ст. викл Іскендеров Ф.Ш.

2012 р.

І

2012 р.

ІV

8.2 Дослідження сутності злочинів передбачених ІІІ розділом Кримінального кодексу України

к.ю.н. Підгородинський В.М.

2012 р.

І

2012 р.

ІV

9.2 Методологічні засади дослідження впливу марксистсько-леніньскої ідеології на кримінальне право

К.ю.н. Коломієць Ю.Ю.

2012 р.

І

2012 р.

ІV

10. 2 Врахування положень теорії криміналізації при побудові Загальної частини кримінального закону

К.ю.н. Балобанова Д.О.

2012 р.

І

2012 р.

ІV

11.2 Методологія вивчення насильства в сім”ї у кримінальному праві.

ас. Данільченко І.Р.

2012 р.

І

2012 р.

ІV

12.2 Вік кримінальної відповідальності як ознака суб'єкта злочину і його визначення при відставанні у розумовому розвитку

ас. Мирошниченко Н.М.

2012 р.

I

2012 р.

IV

13.2 Джерела кримінального права прямої дії

ас. Кузембаєв О.С.

2012 р.

I

2012 р.

IV

14.2 Альтернативи кримінальному переслідуванню та підстави звільнення від кримінальної відповідальності.

ас. Гусак О.А.

2012 р.

I

2012 р.

IV

15.2 Організовані форми злочинної діяльності корисливо-насильницької спрямованості: кримінологічний та кримінально-правовий аналіз

К.ю.н. Албул С.В.

2012 р.

I

2012 р.

IV

16.2 Види та порядок застосування заходів безпеки в кримінальному законодавстві та доктрині країн англосаксонської системи права

К.ю.н. Горбачова І.М.

2012 р.

I

2012 р.

IV

17.2 Юридичні баланси у сфері кримінально-правового регулювання суспільних відносин

К.ю.н. Гуртовенко О.Л.

2012 р.

I

2012 р.

IV

18.2 Теоретичні засади покарання неповнолітніх

К.ю.н. Березовська Н.Л.

2012 р.

I

2012 р.

IV

19.2 Питання відповідальності за проступок в кримінально-правовій доктрині України.

Ас. Дмітрук М.М.

2012 р.

I

2012 р.

IV

20.2 Кримінально-правові інститути в американській науці.

К.ю.н. Полянський Є.Ю.

2012 р.

I

2012 р.

IV

21.2 Кримінально-правова відповідальність за порушення банківської таємниці

Ас. Тітомер Є.В.

2012 р.

I

2012 р.

IV

22.2 Об’єктивні критерії розмежування злочинів у публічній та приватній сферах службової діяльності

К.ю.н. Михайленко Д.Г.

2012 р.

I

2012 р.

IV

23.2 Зміст функцій кримінального права

Ас. Оцяця А.С.

2012 р.

I

2012 р.

IV

24.2 Компаративістський аналіз публічно-приватної дихотомії в кримінальному праві.

Ас.

Поліщук О.М.

2012 р.

IV

2012 р.

IV

25.2 Юридична природа приховування злочину

Аспір.

Ігнатенко М.П.

2012 р.

IV

2012 р.

IV

26.2 Внесення змін до статей КК України, передбачуючих відповідальність за посягання на свободу совісті та віросповідання

Аспір.

Сенатор Л.О.

2012 р.

IV

2012 р.

IV

27.2 Сутнісна характеристика норм кримінального кодексу, що передбачають відповідльність за фальсифікацію виборчої документації

Аспір.

Колодін Д.О.

2012 р.

IV

2012 р.

IV

ІІІ.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

Міністерство освіти і науки,молоді та спорту України, Академія правових наук України, фонд "Хаймат гартен" (Німеччина)

1.3 Вчення про кримінальну відповідальність в умовах сталого розвитку

д.ю.н. Туляков В.О.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

2.3 Кваліфікація злочинів, пов’язаних з незаконним розповсюдженням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

к.ю.н. Мирошніченко Н.А.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

3.3 Кримінальне законодавство стран Європейського Союзу, встановлюючих відповідальність за злочини у сфері медичної діяльності.

к.ю.н. Химченко С.А.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

4.3 Поняття злочинів проти власності

к.ю.н. Бондаренко Н.О.

2013р.

І

2013 р.

ІV

5. 3 Форми співучасті і відображення в них елементів організованої злочинності

к.ю.н. Федоров В.М.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

6.3 Юридичні функції в структурі кримінальних правовідносинах.

к.ю.н. Чугуніков І.І.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

7. 3 Виконання кримінально-правових заходів як елемент карано-виховного процесу та його правове регулювання.

ст. викл Іскендеров Ф.Ш.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

8.3 Дослідження об’єктивних ознак складу злочинів проти волі, честі, та гідності особи. Аналіз закордонного досвіду

к.ю.н. Підгородинський В.М.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

9.3 Вплив марксистсько-ленінської ідеології на окремі інститути кримінального права

К.ю.н. Коломієць Ю.Ю.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

10. 3 Врахування положень теорії криміналізації при побудові Особливої частини кримінального закону

К.ю.н. Балобанова Д.О.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

11.3 Порівняльно-правовий аналіз відповідальності за насильство в сім”ї у різних правових системах

ас. Данільченко І.Р.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

12.3 Осудність, як ознака неповнолітнього суб’єкту злочину

ас. Мирошниченко Н.М.

2013 р.

I

2013 р.

IV

13.3 Джерела кримінального права непрямої дії

ас. Кузембаєв О.С.

2013 р.

I

2013 р.

IV

14.3 Межі вживання звільнення від кримінальної відповідальності.

ас. Гусак О.А.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

15.3 Сучасний стан кримінально-правової протидії організованій злочинній діяльності корисливо-насильницької спрямованості

К.ю.н. Албул С.В.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

16.3 . «Багатоколійність» системи кримінально-правових заходів країн Західної Європи

К.ю.н. Горбачова І.М.

2013 р.

I

2013 р.

IV

17.3 Способи тлумачення кримінального права України

К.ю.н. Гуртовенко О.Л.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

18.3 Теоретичні засади покарання неповнолітніх

К.ю.н. Березовська Н.Л.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

19.3Питання відповідальності за проступок в кримінально-правовій доктрині України.

Ас. Дмітрук М.М.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

20.3 Кримінально-правові інститути в американській науці.

К.ю.н. Полянський Є.Ю.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

21.3 Кримінально-правова відповідальність за порушення таємниці в кримінальному праві України

Ас. Тітомер Є.В.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

22.2 Об’єктивні критерії розмежування злочинів у публічній та приватній сферах службової діяльності

К.ю.н. Михайленко Д.Г.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

23.2 Зміст функцій кримінального права

Ас. Оцяця А.С.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

24.3 Приватноправові (диспозитивні) елементи в кримінальному праві України.

Ас.

Поліщук О.М.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

25.2 Об’єктивні ознаки приховування злочину

Аспір.

Ігнатенко М.П.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

26.3 Поняття суб’экту злочинів, передбачених ст.ст. 179-181 КК України

Аспір.

Сенатор О.Л.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

27.3 Проблемні аспекти відповідальності за фальсифікацію виборчої документації за кримінальним законодавством деяких іноземних країн.

Аспір.

Колодін Д.О.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

IV.

2014 р.

І

2014 р.

ІV

Міністерство освіти і науки,молоді та спорту України, Академія правових наук України, фонд "Хаймат гартен" (Німеччина)

1.4 Вчення про злочин в умовах сталого розвитку

д.ю.н. Туляков В.О.

2014 р.

І

2014 р.

ІV

2.4 Питання розмежування злочинів, пов’язаних з незаконним розповсюдженням наркотиків із суміжним складом злочинів

к.ю.н. Мирошніченко Н.А.

2014 р.

І

2014 р.

ІV

3.4 Кваліфікація злочинів, які здійснюються у сфері медичної діяльності та питання розмежування складів злочинів

к.ю.н. Химченко С.А.

2014 р.

І

2014 р.

ІV

4.4 Міжнародна злочинність

к.ю.н. Бондаренко Н.О.

2014р.

І

2014 р.

ІV

5. 4 Спеціальні питання співучасті стосовно організованої злочинності

к.ю.н. Федоров В.М.

2014 р.

І

2014 р.

ІV

6.4 «Злочинність» юридичних осіб та проблеми реорганізацію Загальної частини КК законодавства України.

к.ю.н. Чугуніков І.І.

2014 р.

І

2014 р.

ІV

7. 4 Зміст та цілі педагогічного впливу на засуджених як елемент карано-виховного процесу

ст. викл Іскендеров Ф.Ш.

2014 р.

І

2014 р.

ІV

8.4 Дослідження суб’єктивних ознак складу злочину проти волі, честі та гідності особи. Аналіз закордонного досвіду

к.ю.н. Підгородинський В.М.

2014 р.

І

2014 р.

ІV

9.4 Вплив марсистсько-ленінської ідеології на окремі інститути кримінального права

К.ю.н. Коломієць Ю.Ю.

2014 р.

І

2014 р.

ІV

10. 4 Проблеми вдосконалення практики застосування оціночних категорій при формулюванні кримінально-правових норм

К.ю.н. Балобанова Д.О.

2014 р.

І

2014 р.

ІV

11.4 Основи та правила кваліфікації злочинів пов’язаних з насильством в сім’ї за діючим законодавством

ас. Данільченко І.Р.

2014 р.

І

2014 р.

ІV

12.4 Правова природа вікової осудності

ас. Мирошниченко Н.М.

2014 р.

I

2014 р.

IV

13.4 Джерела кримінального права опосередкованої дії

ас. Кузембаєв О.С.

2014 р.

I

2014 р.

IV

14.4 Наслідки звільнення від кримінальної відповідальності.

ас. Гусак О.А.

2014 р.

I

2014 р.

IV

15.4 Актуальні проблеми ефективності застосування кримінально-правових норм у протидії організованій злочинній діяльності корисливо-насильницької спрямованості

к.ю.н. Албул С.В.

2014 р.

I

2014 р.

IV

16.4 Заходи безпеки та виправлення в кримінальному праві східноєвропейських країн

К.ю.н. Горбачова І.М.

2014 р.

I

2014 р.

IV

17.4 Шляхи вдосконалення кримінального права України

К.ю.н. Гуртовенко О.Л.

2014 р.

I

2014 р.

IV

18.4 Міжнародно-правові засади покарань неповнолітніх

К.ю.н. Березовська Н.Л.

2014 р.

I

2014 р.

IV

19.4 Порівняльно-правовий аналіз категорії проступку в законодавстві зарубіжних країн (порівняння за об’єктивним та суб’єктивним ознаками, порівняння загальних та спеціальних питань відповідальності)

Ас. Дмітрук М.М.

2014 р.

I

2014 р.

IV

20.4 Кримінальне право США та України: порівняльно правовий аналіз

К.ю.н. Полянський Є.Ю.

2014 р.

I

2014 р.

IV

21.4 Кримінально-правова відповідальність за порушення законодавства про банкрутство

Ас. Тітомер Є.В.

2014 р.

I

2014 р.

IV

22.4 Підстави кримінальної відповідальності за незаконне збагачення та зловживання впливом

К.ю.н. Михайленко Д.Г.

2014 р.

I

2014 р.

IV

23.4 Кримінально-політичні складові охоронної функції

Ас. Оцяця А.С.

2014 р.

I

2014 р.

IV

24.4 Реалізація приватних засад (диспозитивності) в кримінальному законодавстві України.

Ас.

Поліщук О.М.

2014 р.

IV

2014 р.

IV

25.4 Суб’єктивні ознаки приховування злочину

Аспір.

Ігнатенко М.П.

2014 р.

IV

2014 р.

IV

26.4 Суб’єктивна сторона злочинів проти свободи совісті та віросповідання

Аспір.

Сенатор О.Л.

2014 р.

IV

2014 р.

IV

27.4 Дослідження ефективності діючого кримінального законодавства у протидії фальсифікації виборчої документації.

Аспір.

Колодін Д.О.

2014 р.

IV

2014 р.

IV

V.

2015 р.

І

2015 р.

ІV

Міністерство освіти і науки,молоді та спорту України, Академія правових наук України, фонд "Хаймат гартен" (Німеччина)

1.5 Вчення про покарання в умовах сталого розвитку

д.ю.н. Туляков В.О.

2015 р.

І

2015 р.

ІV

2.5 Застосування покарань за незаконні дії з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами

к.ю.н. Мирошніченко Н.А.

2015 р.

І

2015 р.

ІV

3.5 Порівняльна характеристика правозастосовної практики по відповідній категорії справ в Україні і в країнах Європейського Союзу

к.ю.н. Химченко С.А.

2015 р.

І

2015 р.

ІV

4.5 Аналіз видів злочинів міжнарожного характеру

к.ю.н. Бондаренко Н.О.

2015р.

І

2015 р.

ІV

5. 5 Основи і рамки відповідальності співучасників

к.ю.н. Федоров В.М.

2015 р.

І

2015 р.

ІV

6. 5 «Злочинність» юридичних осіб та проблеми реорганізації Особливої частини КК законодавства України.

к.ю.н. Чугуніков І.І.

2015 р.

І

2015 р.

ІV

7. 5 Проблеми гуманізації карано-виховного процесу

ст. викл Іскендеров Ф.Ш.

2015 р.

І

2015 р.

ІV

8.5 Кримінально – правовий аналіз злочинів які закріплені у ІІІ розділі Кримінального кодексу України які не посягають на честь та гідність людини

к.ю.н. Підгородинський В.М.

2015 р.

І

2015 р.

ІV

9.5 Вплив марксистсько-ленінської ідеології на окремі інститути кримінального права

К.ю.н. Коломієць Ю.Ю.

2015 р.

І

2015 р.

ІV

10. 5 Побудова кримінального закону з урахуванням загальносвітових та загальноєвропейських тенденцій у кримінальному праві та законодавстві

К.ю.н. Балобанова Д.О.

2015 р.

І

2015 р.

ІV

11.5 Попередженння та інші кримінально-правові заходи, що застосовуються у протидії насильству в сім”ї в Україні

ас. Данільченко І.Р.

2015 р.

І

2015 р.

ІV

12.5 Диференціація кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх осіб з розумовою відсталістю

ас. Мирошниченко Н.М.

2015 р.

I

2015 р.

IV

13.5 Інші неофіційні джерела кримінального права

ас. Кузембаєв О.С.

2015 р.

I

2015 р.

IV

14.5 Співвідношення підстав звільнення від кримінальної відповідальності і підстав звільнення від покарання або його відбуття.

ас. Гусак О.А.

2015 р.

I

2015 р.

IV

15.5 Сучасні аспекти вдосконалення кримінально-правової протидії організованій злочинній діяльності корисливо-насильницької спрямованості

к.ю.н. Албул С.В.

2015 р.

I

2015 р.

IV

16.5 Інститут заходів безпеки в кримінальному праві України

асп. Горбачова І.М.

2015 р.

I

2015 р.

IV

17.5 Використання надбань соціальної психології в кримінальному праві України

К.ю.н. Гуртовенко О.Л.

2015 р.

I

2015 р.

IV

18.5 Шляхи вдосконалення системи покарань неповнолітніх

асп. Березовська Н.Л.

2015 р.

I

2015 р.

IV

19.5 Загальні та спеціальні питання відповідальності при вчиненні кримінального проступку: підстава відповідальності за вчинення кримінального проступку; проблеми співучасті та стадій при вчинення кримінального проступку

Ас. Дмітрук М.М.

2015 р.

I

2015 р.

IV

20.5 Майбутнє кримінального права України з урахуванням іноземного досвіду

К.ю.н. Полянський Є.Ю.

2015 р.

I

2015 р.

IV

21.5 Кримінально-правова відповідальність за незаконні дії у разі банкрутства

Ас. Тітомер Є.В.

2015 р.

I

2015 р.

IV

22.5 Відповідальність юридичних осіб за корупційні правопорушення

к.ю.н. Михайленко Д.Г.

2015 р.

I

2015 р.

IV

23.5 Системно-правові складові охоронної функції

Ас. Оцяця А.С.

2015 р.

I

2015 р.

IV

24.5 Історико-правовий розвиток приватноправових засад кримінального права в Україні.

Ас.

Поліщук О.М.

2015 р.

I

2015 р.

IV

25.5 Особливості кваліфікації приховування злочину

Аспір.

Ігнатенко М.П.

2015 р.

I

2015 р.

IV

26.5 Об’єктивна сторона злочинів проти свободи совісті та віросповідання

Аспір.

Сенатор О.Л.

2015 р.

I

2015 р.

IV

27.5 Дослідження актуальних питань вдосконалення норм кримінального права, що передбачають за фальсифікацію виборчої документації.

Аспір.

Колодін Д.О.

2015 р.

I

2015 р.

IV

Зав. кафедрою кримінального права

Національного університету

«Одеська юрилична академія»,

д.ю.н.,професор Туляков В.О.

Кафедра кримінального процесу

Найменування теми, зміст етапів, які проводяться в планувальному періоді

Підстави для виконання, шифр № теми

Виконувач (кафедра, лаб., НДИ. КБ і т.п., П.І.П. вч. ступінь, звання наук. керівника)

Строки виконання

Міністерство відомство, гол. по проблемі, виконавець робіт

Організація, яка фінансує роботу

початок (рік, ке-рівник)

Закінчення (рік, керівник)

1

2

3

4

5

6

7

Тема: Удосконалення сучасного кримінально-процесуального законодавства та забезпечення його ефективності в умовах правової реформи

Рішення Вченої ради НУ «ОЮА» від 10 лютого 2011року (протокол № 1)

Рішення ка-федри (про-токол № 8 від 24 січня)

Кафедра кримінального процесу

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Ю.П. Аленін

Виконавці:

д.ю.н., проф. Ю.П. Аленін;

доц. Т.В. Лукашкіна;

к.ю.н., доц. М.І. Смирнов;

к.ю.н., доц. І.В. Гловюк;

к.ю.н., доц. Є.М. Гідулянова;

к.ю.н., доц. Л.М. Гуртієва;

к.ю.н., ст. викл. В.К. Волошина;

ст. викл. К.В. Дришлюк;

к.ю.н., ас. Д.В. Шилін;

к.ю.н., ас. В.Г. Пожар;

к.ю.н., ас. М.М. Стоянов;

ас. А.В. Мурзановська;

ас. А.В. Підгородинська;

ас. І.С. Кацап;

ас. В.В. Солдатський;

асп. В.В. Косов;

асп. І.С. Чумак;

асп. О.Ю. Дидич;

асп. В.В. Григор'єва.

січень 2011

грудень 2015

НУ «ОЮА»

Міністер-ство освіти і науки, молоді та спорту України

Розділ 1. Кримінально-процесуальний статус слідчого в умовах оновлення кримінально-процесуального законодавства та реформування системи досудового розслідування

- „ -

д.ю.н., проф. Ю.П. Аленін

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 2. Процес доказування у кримінальному судочинстві: шляхи удосконалення

- „ -

доц. Т.В. Лукашкіна

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

Розділ 3. Екстрадиція в правовій системі України

- „ -

к.ю.н., доц. М.І. Смирнов

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

Розділ 4. Кримінально-процесуальні функції у сучасному кримінальному процесі України

- „ -

к.ю.н., доц. І.В. Гловюк

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 5. Побудова в Україні ювенальної юстиції як сучасної системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх

к.ю.н., доц. Є.М. Гідулянова

січень 2011

грудень 2015

Розділ 6. Етичні основи діяльності слідчого.

- „ -

к.ю.н., доц. Л.М. Гуртієва

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 7. Система принципів кримінального процесу

- „ -

к.ю.н., ст. викл. В.К. Волошина

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 8. Участь захисника у судових стадіях кримінального процесу

- „ -

ст. викл. К.В. Дришлюк

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 9.

Преюдиція в кримінальному процесі України

- „ -

к.ю.н., ас. Д.В. Шилін

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 10. Інститут представництва в сучасному кримінально-процесуальному законодавстві України

к.ю.н., ас. В.Г. Пожар

січень 2011

грудень 2015

Розділ 11. Докази та доказування в кримінальному судочинстві

- „ -

к.ю.н., ас. М.М. Стоянов

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 12. Кримінально-процесуальна відповідальність

- „ -

ас. А.В. Мурзановська

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 13. Визнання та виконання іноземних судових рішень та рішень міжнародних кримінальних установ

- „ -

ас. А.В. Підгородинська

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 14. Особливості забезпечення права на правову допомогу у кримінальному судочинстві

- „ -

ас. І.С. Кацап

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 15. Значення та проблема часових меж (параметрів) у кримінальному процесі України

ас. В.В. Солдатський

січень 2011

грудень 2015

Розділ 16. Суб’єкти судово-контрольного провадження на досудових стадіях кримінального процесу

- „ -

асп. В.В. Косов

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 17. Процесуальні та криміналістичні засади виявлення та розслідування протидії законній господарської діяльності

- „ -

асп. І.С. Чумак

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 18. Реалізація принципів кримінального процесу України в апеляційному провадженні

- „ -

асп. О.Ю. Дидич

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 19. Принцип забезпечення доступу до суду у кримiнальному судочинствi України

- „ -

асп. В.В. Григор'єва

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Етап 1. Теоретико-методологічні засади удосконалення кримінально-процесуального законодавства

січень 2011

грудень 2011

1.1. Удосконалення статусу слідчого у сучасному кримінальному процесі

- „ -

д.ю.н., проф. Ю.П. Аленін

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.2. Інститут повернення справи на додаткове розслідування в концепції вдосконалення кримінально-процесуального законодавства

- „ -

доц. Т.В. Лукашкіна

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.3. Теоретико-методологічні засади удосконалення кримінально-процесуального законодавства, що регламентує інститут екстрадиції

- „ -

к.ю.н., доц. М.І. Смирнов

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.4. Теорія кримінально-процесуальних функцій: методологічні та історичні аспекти. Система кримінально-процесуальних функцій.

- „ -

к.ю.н., доц. І.В. Гловюк

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.5. Теоретико-методологічні засади удосконалення кримінально-процесуального законодавства, що регламентує діяльність кримінальної юстиції щодо неповнолітніх

к.ю.н., доц. Є.М. Гідулянова

січень 2011

грудень 2011

1.6. Аксіологічний аспект удосконалення кримінально-процесуальної діяльності слідчого

- „ -

к.ю.н., доц. Л.М. Гуртієва

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.7. Теоретико-методологічні засади удосконалення кримінально-процесуального законодавства щодо системи принципів кримінального процесу

- „ -

к.ю.н., ст. викл. В.К. Волошина

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.8.Удосконалення кримінально-процесуального статусу захисника

- „ -

ст. викл. К.В. Дришлюк

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.9. Удосконалення кримінально-процесуального законодавства, що регламентує інститут преюдиції в кримінальному процесі

- „ -

к.ю.н., ас. Д.В. Шилін

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.10. Перспективи удосконалення кримінально-процесуального законодавства, що регламентує інститут представництва

к.ю.н., ас. В.Г. Пожар

січень 2011

грудень 2011

1.11. Теоретико-методологічні засади удосконалення законодавства, що регламентує інститут доказів та доказування у кримінальних справах

- „ -

к.ю.н., ас. М.М. Стоянов

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.12. Теоретико-правові проблеми дефініції суб’єктів кримінально-процесуальної відповідальності

- „ -

ас. А.В. Мурзановська

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.13.Процесуальні питання визнання та виконання іноземних судових рішень у кримінальних справах та рішень міжнародних судових установ

- „ -

ас. А.В. Підгородинська

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.14. Теоретико-методологічні засади удосконалення кримінально-процесуального законодавства щодо правової допомоги у кримінальному судочинстві

- „ -

ас. І.С. Кацап

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.15. Регламентація строків у кримінально-процесуальному законодавстві України

ас. В.В. Солдатський

січень 2011

грудень 2011

1.16. Удосконалення інституту суб’єктів судово-контрольного провадження у досудових стадіях кримінального процесу

- „ -

асп. В.В. Косов

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.17. Криміналістична характеристика учасників корпоративного підприємництва та правовідносин між ними

- „ -

асп. І.С. Чумак

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.18. Система принципів кримінального процесу України, що реалізуються в апеляційному провадженні

- „ -

асп. О.Ю. Дидич

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.19. Теоретико-методологічні засади удосконалення кримінально-процесуального законодавства, що регламентує принцип доступу до суду у кримінальному судочинстві

- „ -

асп. В.В. Григор'єва

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

Етап 2. Доктринальне забезпечення процесу доказування у кримінальних справах.

січень 2012

грудень

2012

2.1. Процесуальна самостійність слідчого: проблеми забезпечення в умовах реформування кримінального процесу України

- „ -

д.ю.н., проф. Ю.П. Аленін

січень 2012

грудень

2012

- „ -

- „ -

2.2. Перехід обов'язку доказування до суду першої та апеляційної інстанції в разі встановлення неповноти та однобічності досудового слідства

- „ -

доц. Т.В. Лукашкіна

січень 2012

грудень

2012

- „ -

- „ -

2.3. Теоретичні та практичні питання дотримання прав людини під час процедури екстрадиції в контексті міжнародних стандартів

- „ -

к.ю.н., доц. М.І. Смирнов

січень 2012

грудень

2012

- „ -

- „ -

2.4. Активність суду у доказуванні та розмежування кримінально-процесуальних функцій

- „ -

к.ю.н., доц. І.В. Гловюк

січень 2012

грудень

2012

- „ -

- „ -

2.5. Теоретичні та практичні питання дотримання прав неповнолітніх під час кримінально-процесуального провадження в контексті міжнародних стандартів та побудови в Україні сучасної системи ювенальної юстиції

к.ю.н., доц. Є.М. Гідулянова

січень 2012

грудень

2012

2.6. Етичні основи провадження слідчих дій

- „ -

к.ю.н., доц. Л.М. Гуртієва

січень 2012

грудень

2012

- „ -

- „ -

2.7. Теоретичні та практичні питання реалізації окремих принципів кримінального процесу

- „ -

к.ю.н., ст. викл. В.К. Волошина

січень 2012

грудень

2012

- „ -

- „ -

2.8. Участь захисника у процесі доказування

- „ -

ст. викл. К.В. Дришлюк

січень 2012

грудень

2012

- „ -

- „ -

2.9. Концепція преюдицій у кримінальному процесі та удосконалення механізму використання преюдицій у кримінальному процесі

- „ -

к.ю.н., ас. Д.В. Шилін

січень 2012

грудень

2012

- „ -

- „ -

2.10. Забезпечення права представника на участь у доказуванні в кримінальному судочинстві

к.ю.н., ас. В.Г. Пожар

січень 2012

грудень

2012

2.11. Теоретичні та практичні питання дотримання конституційних прав людини як умови допустимості та достовірності доказів у кримінальному процесі

- „ -

к.ю.н., ас. М.М. Стоянов

січень 2012

грудень

2012

- „ -

- „ -

2.12. Правова природа примусу в сфері доказування в кримінальному процесі. Примус при проваджені слідчих дій: теоретичний та практичний аспект. Кримінально-процесуальні правопорушення: поняття, класифікація та значення для визначення допустимості доказів

- „ -

ас. А.В. Мурзановська

січень 2012

грудень

2012

- „ -

- „ -

2.13.Міжнародний досвід визнання та виконання іноземних судових рішень: процесуальний аспект

- „ -

ас. А.В. Підгородинська

січень 2012

грудень

2012

- „ -

- „ -

2.14. Участь осіб, які надають правову допомогу, у процесі доказування

- „ -

ас. І.С. Кацап

січень 2012

грудень

2012

- „ -

- „ -

2.15. Теоретичні та практичні питання дії кримінально-процесуального закону у часі

ас. В.В. Солдатський

січень 2012

грудень

2012

2.16. Теоретичні та практичні питання класифікації суб’єктів судово-контрольного провадження на досудових стадіях кримінального процесу

- „ -

асп. В.В. Косов

січень 2012

грудень

2012

- „ -

- „ -

2.17.Механізм та схеми злиття та поглинання компаній, корпоративне захоплення як основа здійснення рейдерських операцій (стадії підготовки. Учинення та приховування)

- „ -

асп. І.С. Чумак

січень 2012

грудень

2012

- „ -

- „ -

2.18. Принцип змагальності та його реалізація у апеляційному провадженні

- „ -

асп. О.Ю. Дидич

січень 2012

грудень

2012

- „ -

- „ -

2.19. Способи обмеження доступу до суду в кримінальному судочинстві України

- „ -

асп. В.В. Григор'єва

січень 2012

грудень

2012

- „ -

- „ -

Етап 3. Реформування кримінально-процесуального законодавства та реалізація конституційних принципів судочинства

січень 2013

грудень

2013

3.1. Кримінально-процесуальна функція слідчого у сучасному кримінальному процесі

- „ -

д.ю.н., проф. Ю.П. Аленін

січень 2013

грудень

2013

- „ -

- „ -

3.2. Забезпечення доведеності вини в кримінальному процесі як принцип кримінального судочинства, його реалізація в доказуванні

- „ -

доц. Т.В. Лукашкіна

січень 2013

грудень

2013

- „ -

- „ -

3.3. Інституційні засади реформування інституту екстрадиції у сфері міжнародного співробітництва у кримінальних справах

- „ -

к.ю.н., доц. М.І. Смирнов

січень 2013

грудень

2013

- „ -

- „ -

3.4. Принцип змагальності та теорія кримінально-процесуальних функцій.

- „ -

к.ю.н., доц. І.В. Гловюк

січень 2013

грудень

2013

- „ -

- „ -

3.5. Інституційні засади реформування кримінального провадження у справах неповнолітніх у сучасну систему кримінальної юстиції щодо неповнолітніх

к.ю.н., доц. Є.М. Гідулянова

січень 2013

грудень

2013

3.6. Забезпечення моральнісних цінностей особи на досудових стадіях кримінального процесу

- „ -

к.ю.н., доц. Л.М. Гуртієва

січень 2013

грудень

2013

- „ -

- „ -

3.7. Визначення системи принципів кримінального процесу

- „ -

к.ю.н., ст. викл. В.К. Волошина

січень 2013

грудень

2013

- „ -

- „ -

3.8. Застосування Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у діяльності захисника

- „ -

ст. викл. К.В. Дришлюк

січень 2013

грудень

2013

- „ -

- „ -

3.9. Реформування інституту преюдиції у сфері кримінального процесу

- „ -

к.ю.н., ас. Д.В. Шилін

січень 2013

грудень

2013

- „ -

- „ -

3.10. Інституційні засади реформування інституту представництва у кримінальному судочинстві

к.ю.н., ас. В.Г. Пожар

січень 2013

грудень

2013

3.11. Реформування інституту властивостей доказів у кримінальних справах

- „ -

к.ю.н., ас. М.М. Стоянов

січень 2013

грудень

2013

- „ -

- „ -

3.12. Проблеми удосконалення процесуальної відповідальності

- „ -

ас. А.В. Мурзановська

січень 2013

грудень

2013

- „ -

- „ -

3.13. Законодавчі можливості визнання рішень Міжнародного кримінального суду на території України

- „ -

ас. А.В. Підгородинська

січень 2013

грудень

2013

- „ -

- „ -

3.14. Проблеми реалізації принципу забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист у кримінальному судочинстві

- „ -

ас. І.С. Кацап

січень 2013

грудень

2013

- „ -

- „ -

3.15. Дотримання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та право на справедливий судовий розгляд

ас. В.В. Солдатський

січень 2013

грудень

2013

3.16. Інституційні засади реформування інституту судового контролю при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу

- „ -

асп. В.В. Косов

січень 2013

грудень

2013

- „ -

- „ -

3.17. Аналіз типових схем здійснення рейдерських операцій в Україні.

- „ -

асп. І.С. Чумак

січень 2013

грудень

2013

- „ -

- „ -

3.18. Реалізація конституційних принципів судочинства в апеляційному провадженні

- „ -

асп. О.Ю. Дидич

січень 2013

грудень

2013

- „ -

- „ -

3.19. Реалiзацiя права на доступ до суду на стадiях кримінального судочинства

- „ -

асп. В.В. Григор'єва

січень 2013

грудень

2013

- „ -

- „ -

Етап 4. Забезпечення ефективності реалізації кримінально-процесуальних норм у досудовому провадженні

січень 2014

грудень

2014

4.1. Види повноважень слідчого: порівняльно-правовий аспект

- „ -

д.ю.н., проф. Ю.П. Аленін

січень 2014

грудень

2014

- „ -

- „ -

4.2. Особливості доказування під час здійснення судового контролю

- „ -

доц. Т.В. Лукашкіна

січень 2014

грудень

2014

- „ -

- „ -

4.3. Межі кримінального переслідування особи, що підлягає екстрадиції в практиці міжнародного співробітництва у кримінальних справах

- „ -

к.ю.н., доц. М.І. Смирнов

січень 2014

грудень

2014

- „ -

- „ -

4.4. Реалізація функції обвинувачення (кримінального переслідування), захисту та вирішення кримінальної справи у досудовому провадженні. Проблема функціональної спрямованості судової діяльності у досудовому провадженні

- „ -

к.ю.н., доц. І.В. Гловюк

січень 2014

грудень

2014

- „ -

- „ -

4.5. Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду, наукових досліджень та правових концепцій в аспекті вдосконалення кримінально-процесуальних норм, що регулюють провадження в справах неповнолітніх на досудових стадіях кримінального процесу

к.ю.н., доц. Є.М. Гідулянова

січень 2014

грудень

2014

4.6. Реалізація етичних основ діяльності слідчого

- „ -

к.ю.н., доц. Л.М. Гуртієва

січень 2014

грудень

2014

- „ -

- „ -

4.7. Реалізація загальноправових принципів кримінального процесу у досудовому провадженні

- „ -

к.ю.н., ст. викл. В.К. Волошина

січень 2014

грудень

2014

- „ -

- „ -

4.8. Діяльність захисника у стадії досудового розслідування

- „ -

ст. викл. К.В. Дришлюк

січень 2014

грудень

2014

- „ -

- „ -

4.9. Межі дії преюдиції у кримінальних справах

- „ -

к.ю.н., ас. Д.В. Шилін

січень 2014

грудень

2014

- „ -

- „ -

4.10. Напрямки вдосконалення процесуального статусу представників на досудових стадіях кримінального судочинства

к.ю.н., ас. В.Г. Пожар

січень 2014

грудень

2014

4.11. Встановлення властивостей доказів на стадії провадження з порушення кримінальної справи

- „ -

к.ю.н., ас. М.М. Стоянов

січень 2014

грудень

2014

- „ -

- „ -

4.12. Особливості реалізації кримінально-процесуальної відповідальності на досудових стадіях кримінального судочинства

- „ -

ас. А.В. Мурзановська

січень 2014

грудень

2014

- „ -

- „ -

4.13. Система принципів визнання та виконання іноземних судових рішень та рішень міжнародних кримінальних установ

- „ -

ас. А.В. Підгородинська

січень 2014

грудень

2014

- „ -

- „ -

4.14. Засоби реалізації права на правову допомогу у досудових стадіях кримінального процесу

- „ -

ас. І.С. Кацап

січень 2014

грудень

2014

- „ -

- „ -

4.15. Строки у стадіях порушення кримінальної справи та досудового розслідування

ас. В.В. Солдатський

січень 2014

грудень

2014

4.16. Судово-контрольна діяльність при розгляді подань про проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів

- „ -

асп. В.В. Косов

січень 2014

грудень

2014

- „ -

- „ -

4.17. Особливості виявлення та попередження рейдерських захоплень підприємств

- „ -

асп. І.С. Чумак

січень 2014

грудень

2014

- „ -

- „ -

4.18. Реалізація принципів кримінального процесу при апеляційній перевірці судових рішень, постановлених у порядку судового контролю у досудовому розслідуванні

- „ -

асп. О.Ю. Дидич

січень 2014

грудень

2014

- „ -

- „ -

4.19. Доступ до суду та інститут судового контролю у досудових стадіях кримінального процесу

- „ -

асп. В.В. Григор'єва

січень 2014

грудень

2014

- „ -

- „ -

Етап 5. Забезпечення ефективності реалізації кримінально-процесуальних норм у судових стадіях кримінального процесу

січень 2015

грудень

2015

5.1. Проблеми виконання судових доручень слідчим

- „ -

д.ю.н., проф. Ю.П. Аленін

січень 2015

грудень

2015

- „ -

- „ -

5.2. Обвинувачення та захист в судових стадіях кримінального судочинства

- „ -

доц. Т.В. Лукашкіна

січень 2015

грудень

2015

- „ -

- „ -

5.3. Європейський ордер на арешт в практиці співробітництва у кримінальних справах держав – членів Європейського Союзу

- „ -

к.ю.н., доц. М.І. Смирнов

січень 2015

грудень

2015

- „ -

- „ -

5.4. Проблеми реалізації функції вирішення кримінальної справи у судових стадіях кримінального процесу. Функціональна спрямованість діяльності прокурора у провадженнях із перевірки судових рішень у кримінальних справах.

- „ -

к.ю.н., доц. І.В. Гловюк

січень 2015

грудень

2015

- „ -

- „ -

5.5. Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду, наукових досліджень та правових концепцій в аспекті вдосконалення кримінально-процесуальних норм, що регулюють провадження в справах неповнолітніх у судових стадіях кримінального процесу

к.ю.н., доц. Є.М. Гідулянова

січень 2015

грудень

2015

5.6. Етичні засади при здійсненні правосуддя у кримінальних справах

- „ -

к.ю.н., доц. Л.М. Гуртієва

січень 2015

грудень

2015

- „ -

- „ -

5.7. Реалізація галузевих та міжгалузевих принципів кримінального процесу у судових стадіях

- „ -

к.ю.н., ст. викл. В.К. Волошина

січень 2015

грудень

2015

- „ -

- „ -

5.8. Діяльність захисника у судовому розгляді та у стадії апеляційного провадження

- „ -

ст. викл. К.В. Дришлюк

січень 2015

грудень

2015

- „ -

- „ -

5.9. Преюдиція та внутрішнє суддівське переконання

- „ -

к.ю.н., ас. Д.В. Шилін

січень 2015

грудень

2015

- „ -

- „ -

5.10. Засоби забезпечення ефективності діяльності представників на контрольних стадіях кримінального судочинства

к.ю.н., ас. В.Г. Пожар

січень 2015

грудень

2015

5.11. Проблеми допустимості доказів, представлених учасниками процесу

- „ -

к.ю.н., ас. М.М. Стоянов

січень 2015

грудень

2015

- „ -

- „ -

5.12. Проблеми удосконалення процесуальної форми реалізації кримінально-процесуальної відповідальності в судових стадіях кримінального процесу

- „ -

ас. А.В. Мурзановська

січень 2015

грудень

2015

- „ -

- „ -

5.13. Суб’єкти та процесуальний порядок визнання та виконання рішень іноземних судів та території України

- „ -

ас. А.В. Підгородинська

січень 2015

грудень

2015

- „ -

- „ -

5.14. Право на кваліфіковану правову допомогу як елемент справедливого судового розгляду

- „ -

ас. І.С. Кацап

січень 2015

грудень

2015

- „ -

- „ -

5.15. Розгляд кримінальної справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом

ас. В.В. Солдатський

січень 2015

грудень

2015

5.16. Судово-контрольна діяльність при розгляді скарг на дії, рішення та бездіяльність органів дізнання, слідчого, прокурора

- „ -

асп. В.В. Косов

січень 2015

грудень

2015

- „ -

- „ -

5.17. Механізми захисту економічних та майнових інтересів суб’єктів – постраждалих від рейдерських захоплень.

- „ -

асп. І.С. Чумак

січень 2015

грудень

2015

- „ -

- „ -

5.18. Реалізація галузевих принципів кримінального процесу в апеляційному провадженні

- „ -

асп. О.Ю. Дидич

січень 2015

грудень

2015

- „ -

- „ -

5.19. Доступ до правосуддя у кримінальному судочинстві: проблеми дефініції

- „ -

асп. В.В. Григор'єва

січень 2015

грудень

2015

- „ -

- „ -

Завідувач кафедри д.ю.н. професор Аленін Ю.П.

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права

Найменування теми, зміст етапів, які проводяться в планувальному періоді

Підстави для виконання, шифр № теми

Виконувач (кафедра, лаб., НДИ. КБ і т.п., П.І.П. вч. ступінь, звання наук. керівника)

Строки виконання

Міністерство відомство, гол. по проблемі, виконавець робіт

Організація, яка фінансує роботу

початок (рік, ке-рівник)

Закінчення (рік, керівник)

1

2

3

4

5

6

7

Тема: Кримінологічні, пенітенціарні та кримінально-правові проблеми протидії злочинності у суспільстві перехідного типу

Рішення Вченої ради НУ «ОЮА» від 10 лютого 2011року (протокол № 1) Рішення ка-федри (про-токол № 4 від 29 жовтня

2010 р.)

Кафедра кримінології та кри-мінально-виконавчого права.

Науковий керівник – завідувач кафедри докт. юрид. наук, доцент Дрьомін В.М.

січень 2011

грудень 2015

НУ «ОЮА»

Міністер-

ство освіти та науки України

Розділ 1. Злочинність у транзитивному суспільстві: кримінологічний аналіз та протидія

- „ -

Дрьомін В.М., завідувач кафедри докт. юрид.

наук, доцент

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 2. Кримінально-правовий вплив на злочинність: теоретичні та практичні проблеми

- „ -

Березовський А.А.,

канд. юрид. наук, доцент кафедри

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 3. Пенологічна політика в епоху глобалізації

- „ -

Ягунов Д.В.,

канд. наук з держ. упр., доцент

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 4. Соціально-правові та кримінологічні теорії альтернатив кримінального покарання

- „ -

Мандриченко Ж.В.,

канд. юрид. наук, доцент кафедри

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 5. Соціальна стратифікація та злочинність: кримінологічний аналіз

- „ -

Стрелковська Ю.О., канд.юрид.наук, доцент кафедри

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 6. Кримінологічна безпека економічної діяльності

- „ -

Мельничук Т.В., канд.юрид.наук, доцент кафедри

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 7. Кримінологічне дослідження соціокультурних аспектів наркотизму

- „ -

Ілько С.А.,

асистент

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 8. Проблемні питання виокремлення новітньої концепції протидії злочинам у сфері службової діяльності

- „ -

Цитряк В.Я., асистент

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 9. Кримінологічні та пенітенціарні основи класифікації засуджених до позбавлення волі

- „ -

Марчук А.І.,

асистент

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 10. Кримінологічні та кримінально-правові аспекти безпеки мореплавства

- „ -

Федчун Н.О., асистент

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 11. Криміналізація земельного ринку в Україні: кримінологічний аналіз та проблеми протидії

- „ -

Ізовіта А.М.,

асистент

січень

2011

грудень

2015

- „ -

- „ -

Етап 1: Теоретико-методологічні питання вивчення та протидії злочинності у суспільствах перехідного типу

- „ -

Дрьомін В.М., завідувач кафедри докт. юрид.

наук, доцент;

Березовський А.А. – канд. юрид. наук,

Мандриченко Ж.В. – канд. юрид. наук,

Ягунов Д.В. - канд. наук з держ.упр., доцент,

Мельничук Т.В. – канд. юрид. наук, Стрелковська Ю.О. – канд. юрид. наук,

Ілько С.А.,

Цитряк В.Я.,

Марчук А.І.,

Федчун Н.О.,

Ізовіта А.М.

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.1. Інституціональна кримінологія: становлення та основні напрямки розвитку

- „ -

Дрьомін В.М., завідувач кафедри докт. юрид.

наук, доцент

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.2. Методологічні основи вивчення кримінально-правового впливу на злочинність

- „ -

Березовський А.А.,

канд юрид. наук, доцент кафедри

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.3. Глобалізація та її впливи на сутність покарань та системи покарань сучасних країн

- „ -

Ягунов Д.В.,

к.н. держ. упр., доцент

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.4. Методологічні та концептуальні основи дослідження альтернатив кримінального покарання

- „ -

Мандриченко Ж.В.,

канд. юрид. наук,

доцент кафедри

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.5. Кримінологічне дослідження соціальної   стратифікації    в Україні та  її наслідків

- „ -

Стрелковська Ю.О., канд.юрид.наук, доцент кафедри

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.6. Кримінологічна безпека у системі національної безпеки України: теоретико-методологічні засади

- „ -

Мельничук Т.В., канд. юрид. наук, доцент кафедри

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.7. Вивчення місця наркотизму в системі культурологічних факторів злочинності

- „ -

Ілько С.А.,

асистент

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.8. Підкуп у системі дачі-одержання хабара: сутнісна характеристика

- „ -

Цитряк В.Я., асистент

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.9. Розвиток інституту класифікації засуджених до позбавлення волі: ретроспективний та компаративістський аналіз

- „ -

Марчук А.І., асистент

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.10. Загальні положення щодо безпеки мореплавства як об’єкта кримінологічного вивчення

- „ -

Федчун Н.О., асистент

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.11. Характеристика земельного ринку як об’єкта кримінологічного дослідження

- „ -

Ізовіта А.М.,

асистент

січень 2011

грудень

2011

- „ -

- „ -

Етап 2: Феноменологія та окремі напрямки протидії злочинності у суспільстві перехідного типу

- „ -

Дрьомін В.М., завідувач кафедри докт.юрид.

наук, доцент;

Березовський А.А. – канд. юрид. наук,

Мандриченко Ж.В. – канд. юрид. наук,

Ягунов Д.В. - канд. наук з держ.упр., доцент,

Мельничук Т.В. – канд. юрид. наук, Стрелковська Ю.О. – канд. юрид. наук,

Ілько С.А.,

Цитряк В.Я.,

Марчук А.І.,

Федчун Н.О.,

Ізовіта А.М.

січень 2012

грудень 2012

- „ -

- „ -

2.1. Феноменологія злочинності у транзитивному суспільстві: фактори та протидія

- „ -

Дрьомін В.М. – завідувач кафедри докт. юрид.

наук, доцент

січень 2012

грудень 2012

- „ -

- „ -

2.2. Соціальний механізм кримінально-правового впливу на злочинність

- „ -

Березовський А.А.,

канд. юрид. наук, доцент кафедри

січень 2012

грудень 2012

- „ -

- „ -

2.3. Трансформація концепції ресоціалізації злочинців в умовах глобалізації

- „ -

Ягунов Д.В.,

к. н. держ. упр., доцент

січень 2012

грудень 2012

- „ -

- „ -

2.4. Загальна характеристика правових аспектів інститутів альтернативного реагування на злочинність

- „ -

Мандриченко Ж.В.,

канд. юрид. наук

доцент кафедри

січень 2012

грудень 2012

- „ -

- „ -

2.5. Криміногенний потенціал розшарування сучасного суспільства

- „ -

Стрелковська Ю.О., канд. юрид. наук, доцент кафедри

січень 2012

грудень 2012

- „ -

- „ -

2.6. Економічні основи функціональності злочинності

- „ -

Мельничук Т.В., канд. юрид. наук,

Доцент кафедри

січень 2012

грудень 2012

- „ -

- „ -

2.7. Дослідження культурологічних механізмів самодетермінації наркотизму: кримінологічний аспект

- „ -

Ілько С.А.,

асистент

січень 2012

грудень 2012

- „ -

- „ -

2.8. Ефективність діючого кримінального законодавства у протидії злочинам у сфері службової діяльності

- „ -

Цитряк В.Я., асистент

січень 2012

грудень 2012

- „ -

- „ -

2.9. Кримінологічні критерії (ознаки) класифікації засуджених до позбавлення волі

- „ -

Марчук А.І., асистент

січень 2012

грудень 2012

- „ -

- „ -

2.10. Забезпечення безпеки мореплавства кримінально-правовими засобами

- „ -

Федчун Н.О., асистент

січень 2012

грудень 2012

- „ -

- „ -

2.11. Кримінологічний аналіз тінізації земельного ринку в суспільстві перехідного типу

- „ -

Ізовіта А.М.,

асистент

січень

2012

грудень

2012

- „ -

- „ -

Етап 3: Національний та міжнародний досвід вивчення та протидії злочинності

- „ -

Дрьомін В.М. завідувач кафедри докт. юрид.

наук, доцент;

Березовський А.А. – канд. юрид. наук,

Мандриченко Ж.В. – канд. юрид. наук,

Ягунов Д.В. - канд. наук з держ.упр., доцент,

Мельничук Т.В. – канд. юрид. наук, Стрелковська Ю.О. – канд. юрид. наук,

Ілько С.А.,

Цитряк В.Я.,

Марчук А.І.,

Федчун Н.О.,

Ізовіта А.М.

січень 2013

грудень 2013

- „ -

- „ -

3.1. Інституціональна криза як фактор злочинності у суспільстві перехідного типу

- „ -

Дрьомін В.М., завідувач кафедри докт. юрид.

наук, доцент

січень 2013

грудень 2013

- „ -

- „ -

3.2. Можливості впливу некаральних заходів на злочинність

- „ -

Березовський А.А.,

канд. юрид. наук, доцент кафедри

січень 2013

грудень 2013

- „ -

- „ -

3.3. Політичні, етичні та соціально-економічні проблеми в’язничної приватизації

- „ -

Ягунов Д.В.,

к. н. держ. упр., доцент

січень 2013

грудень 2013

- „ -

- „ -

3.4. Кримінологічна концепція механізмів альтернативного реагування громадських інститутів на злочинність

- „ -

Мандриченко Ж.В.,

канд. юрид. наук,

доцент кафедри

січень 2013

грудень 2013

- „ -

- „ -

3.5. Соціально-психологічні   установки в умовах соціального розшарування як фактор злочинності

- „ -

Стрелковська Ю.О., канд. юрид. наук, доцент кафедри

січень 2013

грудень 2013

- „ -

- „ -

3.6. Криміногенні загрози здійснення економічної діяльності

- „ -

Мельничук Т.В., канд. юрид. наук, доцент кафедри

січень 2013

грудень 2013

- „ -

- „ -

3.7. Культурологічні фактори детермінації злочинності, пов’язаної з наркотичними речовинами

- „ -

Ілько С.А.,

асистент

січень 2013

грудень 2013

- „ -

- „ -

3.8. Зарубіжний досвід протидії злочинам у сфері службової діяльності

- „ -

Цитряк В.Я., асистент

січень 2013

грудень 2013

- „ -

- „ -

3.9. Міжнародний досвід у сфері класифікації та розподілу засуджених у місцях позбавлення волі

- „ -

Марчук А.І., асистент

січень 2013

грудень 2013

- „ -

- „ -

3.10. Міжнародний досвід забезпечення кримінологічної безпеки мореплавства

- „ -

Федчун Н.О., асистент

січень 2013

грудень 2013

- „ -

- „ -

3.11. Кримінологічний аналіз законодавства у сфері земельних відносин

- „ -

Ізовіта А.М.,

асистент

січень

2013

грудень

2013

- „ -

- „ -

Етап 4. Детермінація злочинності у суспільстві перехідного типу та актуальні проблеми протидії

- „ -

Дрьомін В.М., завідувач кафедри докт. юрид.

наук, доцент;

Березовський А.А. – канд. юрид. наук,

Мандриченко Ж.В. – канд. юрид. наук,

Ягунов Д.В. - канд. наук з держ.упр., доцент,

Мельничук Т.В. – канд. юрид. наук, Стрелковська Ю.О. – канд. юрид. наук,

Ілько С.А.,

Цитряк В.Я.,

Марчук А.І.,

Федчун Н.О.,

Ізовіта А.М.

січень 2014

грудень 2014

- „ -

- „ -

4.1. Культурологічна криза як фактор злочинності у транзитивному суспільстві

- „ -

Дрьомін В.М., завідувач кафедри докт. юрид.

наук, доцент

січень 2014

грудень 2014

- „ -

- „ -

4.2. Покарання в системі кримінально-правового впливу на злочинність

- „ -

Березовський А.А.,

канд. юрид. наук, доцент кафедри

січень 2014

грудень 2014

- „ -

- „ -

4.3. Філософія та проблемні аспекти реалізації концепції пробації у 21-му столітті

- „ -

Ягунов Д.В.,

к. н. держ. упр., доцент

січень 2014

грудень 2014

- „ -

- „ -

4.4. Компаративні характеристики альтернативного вирішення конфліктів

- „ -

Мандриченко Ж.В.,

канд. юрид. наук

доцент кафедри

січень 2014

грудень 2014

- „ -

- „ -

4.5. Віктимологічний аспект проблеми розшарування сучасного суспільства

- „ -

Стрелковська Ю.О., канд. юрид. наук, доцент кафедри

січень 2014

грудень 2014

- „ -

- „ -

4.6. Детермінація економічної злочинності в Україні

- „ -

Мельничук Т.В., канд. юрид. наук, доцент кафедри

січень 2014

грудень 2014

- „ -

- „ -

4.7. Вивчення криміногенного впливу наркотичного середовища на особу

- „ -

Ілько С.А.

асистент

січень 2014

грудень 2014

- „ -

- „ -

4.8. Проблемні питання вдосконалення криміналь-но-правової відповідальності за вчинення злочинів у сфері службової діяльності

- „ -

Цитряк В.Я. – асистент

січень 2014

грудень 2014

- „ -

- „ -

4.9. Проблема класифікації засуджених в контексті прав людини

- „ -

Марчук А.І. асистент

січень 2014

грудень 2014

- „ -

- „ -

4.10. Особливості детермінації злочинів у сфері мореплавства

- „ -

Федчун Н.О., асистент

січень 2014

грудень 2014

- „ -

- „ -

4.11 Особливості детермінації злочинності у сфері земельних відносин

- „ -

Ізовіта А.М.,

асистент

січень

2014

грудень

2014

- „ -

- „ -

Етап 5. Правові та інституційні заходи протидії злочинності у суспільстві перехідного типу

- „ -

Дрьомін В.М., завідувач кафедри докт. юрид.

наук, доцент;

Березовський А.А. – канд. юрид. наук,

Мандриченко Ж.В. – канд. юрид. наук,

Ягунов Д.В. - канд. наук з держ.упр., доцент,

Мельничук Т.В. – канд. юрид. наук, Стрелковська Ю.О. – канд. юрид. наук,

Ілько С.А.,

Цитряк В.Я.,

Марчук А.І.,

Федчун Н.О.,

Ізовіта А.М.

січень 2015

грудень 2015

- „ -

- „ -

5.1. Інституційні механізми протидії злочинності у транзитивному суспільстві

- „ -

Дрьомін В.М. – завідувач кафедри докт. юрид.

наук, доцент

січень 2015

грудень 2015

- „ -

- „ -

5.2. Напрямки удосконалення кримінально-правового впливу на злочинність

- „ -

Березовський А.А.,

канд. юрид. наук, доцент кафедри

січень 2015

грудень 2015

- „ -

- „ -

5.3. Проблеми створення служби пробації в Україні

- „ -

Ягунов Д.В.,

к.н. держ. упр., доцент

січень 2015

грудень 2015

- „ -

- „ -

5.4. Кримінологічна доктрина функціонування АРК в соціально-правовому полі

- „ -

Мандриченко Ж.В.

канд. юрид. наук,

доцент кафедри

січень 2015

грудень 2015

- „ -

- „ -

5.5. Проблеми протидії   злочинності   в Україні в контексті   теорії соціальної стратифікації

- „ -

Стрелковська Ю.О., канд.юрид.наук, доцент кафедри

січень 2015

грудень 2015

- „ -

- „ -

5.6. Забезпечення кримінологічної безпеки економіки правовими та інституційними засобами

- „ -

Мельничук Т.В., канд.юрид.наук, доцент кафедри

січень 2015

грудень 2015

- „ -

- „ -

5.7. Дослідження можливостей попередження злочинності, пов’язаної з наркотизмом через вплив на культурне середовище

- „ -

Ілько С.А.,

асистент

січень 2015

грудень 2015

- „ -

- „ -

5.2. Міжнародні інструменти протидії корупції та проблемні питання їх імплементації у кримінальне законодавство України

- „ -

Цитряк В.Я., асистент

січень 2015

грудень 2015

- „ -

- „ -

5.9. Втілення міжнародного досвіду класифікації засуджених у вітчизняне кримінально-виконавче законодавство

- „ -

Марчук А.І., асистент

січень 2015

грудень 2015

- „ -

- „ -

5.10. Правове та інституційне забезпечення безпеки мореплавства

- „ -

Федчун Н.О., асистент

січень 2015

грудень 2015

- „ -

- „ -

5.11. Правові та інституційні заходи протидії злочинності у сфері земельних відносин

- „ -

Ізовіта А.М.,

асистент

січень

2015

грудень

2015

- „ -

- „ -

Завідувач кафедри -

доктор юридичних наук, д о ц е н т Дрьомін В.М.

Кафедра фізичного виховання

Найменування теми, зміст етапів, які проводяться в планувальному періоді

Підстави виконан-ня шифр, номер теми

Виконувач (кафедра, лабораторія, НДІ, КБ тощо, П,І,П., вчений ступінь, звання наукового керівника)

Термін виконання

Міністерство, відомство головне з проблеми виконавець робіт

Організація яка фінансує роботу із зазначенням відомств підпорядку-вання

Поча-ток

Закін-чення

1

2

3

4

5

6

7

Тема:

“Підвищення рівня професійно-прикладної фізичної підготовки студентів-юристів”.

Рішення Вченої ради НУ «ОЮА» від 10 лютого 2011року (протокол № 1)

Рішення ка-федри (про-токол № 1 від 30.08.2011)

Кафедра фізичного виховання

Наукові керівники:

к.п.н., доц. Мороз І.В.

д.б.н.,

проф Перевощиков Ю.О.

к.п.н., доц. Фідірко М.О

.

2011

І

2015

ІV

МОН України

Етап – І

Концептуальні основи виховання здорової особистості у системі фізичного виховання.

Оцінка рівня фізичного здоров’я студентів-юристів.

Усі викладачі кафедри

.

2011

1

2012

ІV

Етап – ІІ

Проведення професіогра-фічних досліджень для виявлення спеціальної психофізіоло-гичної та психофізичної

підготовленості студентів

кожної юридичної

спеціальності.

Підготовка до професійно-прикладної фізичної підготовленості майбутніх юристів засобами фізичного виховання.

Усі викладачі кафедри

2013

І

2015

ІV

Завідувач кафедри к.п.н. доцент Мороз І.В.

Судово-адміністративний факультет

Кафедра адміністративного та фінансового права

Найменування теми, зміст етапів, які проводяться в планувальному періоді

Підстави для виконання, шифр
№ теми

Виконувач (кафедра, лаб., НДІ.КБ і т.п., П.І.П., вчений ступінь, звання наукового керівника

Строки виконання

Міністерство, відомство, гол. по проблемі, виконавець робіт

Організація, яка фінансує роботу

початок

закінчення

Тема:

Система адміністративного, адміністративно-процесуального та фінансового права в контексті адміністративної реформи

Рішення Вченої ради НУ «ОЮА» від 10 лютого 2011року (протокол № 1) Рішення кафедри адміністратив-ного та фінан-сового права (протокол № 11 від 20.04.2011

.)

Кафедра адміністративного та фінансового права;

Науковий керівник: д.ю.н., проф. Ківалов С.В.;

Виконавці:

січень

2011

грудень

2015

НУ «ОЮА»

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Розділ 1. Основні напрямки удосконалення адміністративного судочинства в Україні

Д.ю.н., професор, академік
Ківалов С.В.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 2. Теоретико-правові засади реформування інституту державної служби в Україні

К.ю.н., професор, професор

Біла-Тіунова Л.Р.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 3. Теоретичні проблеми правового регулювання фінансових відносин на сучасному етапі

Д.ю.н., доцент, професор

Латковська Т.А.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 4. Фінансово-правове регулювання емісії грошей та державних цінних паперів

К.ю.н., доцент, професор

Царьова Л.К.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 5. Провадження у справах про адміністративні проступки: проблеми теорії і правового регулювання

К.ю.н., доцент, доцент
Подлінєв С.Д.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 6. Удосконалення процесуального законодавства щодо судового порядку притягнення до адміністративної відповідальності

К.ю.н., доцент, доцент
Тодощак О.В.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 7. Адміністративний процес як позовна форма захисту суб’єктив-них прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб

К.ю.н., доцент, доцент,

Картузова І.О.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 8. Організаційно-правові засади управління юстицією в Україні

К.ю.н., доцент, доцент

Неугодніков А.О.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 9. Процедури в адміністративному праві

К.ю.н., доцент

Осадчий А.Ю.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 10. Правове регулювання міжбюджетних відносин

К.ю.н., доцент, доцент

Пархоменко-Цироциянц С.В.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 11. Фінансова система України: проблеми теорії та шляхи вдосконалення законодавчого регулювання

К.ю.н., доцент, доцент Нестеренко А.С.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 12. Правове регулювання бюджетного фінансування в Україні

К.ю.н., доцент Кравцов Д.В.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 13. Удосконалення правового регулювання оподаткування в умовах дії Податкового кодексу України

К.ю.н., доцент Боднарук Ю.В.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 14. Релігійні організації як суб’єкти адміністративного права: теоретико-правовий аналіз

К.ю.н., доцент, доцент
Додіна Є.Є.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 15. Адміністративні процедури в сфері управління земельними ресурсами

К.ю.н., доцент

Стрельников А.В.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 16. Особливості розгляду адміністративними судами України спорів фізичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень, дій або бездіяльності

К.ю.н., доцент, доцент

Писаренко Г.М.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 17. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України

К.ю.н., доцент Осауленко С.В.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 18. Правообмеження у державній службі: проблеми теорії та правового регулювання

К.ю.н., доцент Зубов К.М.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 19. Удосконалення законодавства щодо адміністративної відповідальність за порушення антимонопольного законодавства в Україні

К.ю.н., асистент Бондаренко К.В.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 20. Правове регулювання адміністративних процедур у державній службі України

К.ю.н., асистент
Фомич Г.В.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 21. Правове регулювання організаційних процедур в Україні

К.ю.н, асистент Козачук Д.А.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 22. Адміністративно-правові засади управління дорожнім рухом в Україні

К.ю.н., асистент Маслова Я.І.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 23. Правова природа податкових конфліктів в Україні

К.ю.н., асистент Кіценко В.С.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 24. Адміністративна відповідальність за корупцію в Україні

Аспірант Панфілов О.Є.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 25. Дисциплінарна відповідальність державних службовців в Україні

Асистент Корнута Л.М.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 26. Адміністративно-правовий статус Апарату Верховної Ради України

Аспірант
Козій І.С.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 27. Управління у галузі телебачення в Україні

Аспірант Калімбет А.Л.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 28. Управління наукою в Україні

Аспірант Міщенко Р.І.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 29. Правова природа позову в адміністративному судочинстві

Асистент Закаленко О.В.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 30. Процесуальний статус осіб які беруть участь в адміністративному судочинстві

Асистент Михайлов О.М.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 31. Особливості розгляду і вирішення спорів, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму

Асистент Бачеріков О.В.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 32. Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України

Аспірант Вершиніна М.М.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 33. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності Вищої ради юстиції України

Аспірант Гаврилюк Ю.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 34. Правовий статус учасників бюджетного процесу

Асистент
Сидор М.І.

січень

2011

грудень

2015

Розділ 35. Національний банк України як суб’єкт фінансово-правового регулювання грошового обігу

Аспірант Лещенко О.В.

січень

2011

грудень

2015

Етап 1. Оновлення змісту катего-ріального апарату адміністратив-ного, адміністративно-процесуаль-ного та фінансового права в умовах адміністративної реформи

1.1. Зміст, завдання і принципи адміністративного судочинства в Україні

Д.ю.н., професор, академік
Ківалов С.В.

січень

2011

грудень

2011

1.2. Теоретико-правові засади службової кар’єри в Україні

К.ю.н., професор

Біла-Тіунова Л.Р.

січень

2011

грудень

2011

1.3. Предмет та метод фінансового права в сучасних умовах

Д.ю.н., доцент

Латковська Т.А.

січень

2011

грудень

2011

1.4. Теоретичні засади грошей як соціально-правового феномена та їх значення у виникненні публічних фінансів

К.ю.н., доцент

Царьова Л.К.

січень

2011

грудень

2011

1.5. Завдання, принципи та особливості провадження у справах про адміністративні проступки

К.ю.н., доцент Подлінєв С.Д.

січень

2011

грудень

2011

1.6. Процесуальна складова адміністративної відповідальності

К.ю.н., доцент Тодощак О.В.

січень

2011

грудень

2011

1.7. Правова природа позову в адміністративному судочинстві

К.ю.н., доцент

Картузова І.О.

січень

2011

грудень

2011

1.8. Юстиція як об’єкт державного управління

К.ю.н., доцент

Неугодніков А.О.

січень

2011

грудень

2011

1.9. Загальнотеоретичне визначення адміністративних процедур як різновиду юридичних процедур

К.ю.н., доцент

Осадчий А.Ю.

січень

2011

грудень

2011

1.10. Теоретичні аспекти міжбюджетних відносин в світлі Бюджетного кодексу України
2010 року

К.ю.н., доцент

Пархоменко-Цироциянц С.В.

січень

2011

грудень

2011

1.11. Правова природа фінансової системи та її структура

К.ю.н., доцент Нестеренко А.С.

січень

2011

грудень

2011

1.12. Бюджетне фінансування в Україні: поняття та зміст в світлі Бюджетного кодексу 2010 року

К.ю.н., доцент Кравцов Д.В.

січень

2011

грудень

2011

1.13. Уніфікація і вдосконалення базових категорій податкового права

К.ю.н., доцент Боднарук Ю.В.

січень

2011

грудень

2011

1.14. Поняття та адміністративно-правова природа релігійних організацій

К.ю.н., доцент Додіна Є.Є.

січень

2011

грудень

2011

1.15. Класифікація адміністра-тивних процедур у сфері управ-ління земельними ресурсами

К.ю.н., доцент

Стрельников А.В.

січень

2011

грудень

2011

1.16. Види спорів фізичних осіб із суб’єктом владних повноважень, що підлягають розгляду і вирішенню в адміністративних судах та особливості їх розгляду

К.ю.н., доцент

Писаренко Г.М.

січень

2011

грудень

2011

1.17. Кабінет Міністрів України в системі органів державної виконавчої влади

К.ю.н., доцент Осауленко С.В.

січень

2011

грудень

2011

1.18. Поняття, правова природи та види правообмежень у державній службі

К.ю.н., доцент Зубов К.М.

січень

2011

грудень

2011

1.19. Правова природа антимонопольного регулювання

К.ю.н., асистент Бондаренко К.В.

січень

2011

грудень

2011

1.20. Поняття та риси процедур у державній службі як різновиду адміністративних процедур

К.юн., асистент
Фомич Г.В.

січень

2011

грудень

2011

1.21. Місце організаційних процедур в системі адміністративних процедур

К.ю.н., асистент Козачук Д.А.

січень

2011

грудень

2011

1.22. Дорожній рух як об’єкт державного управління

К.ю.н., асистент Маслова Я.І.

січень

2011

грудень

2011

1.23. Методологічні засади дослідження податкових конфліктів

Асистент Кіценко В.С.

січень

2011

грудень

2011

1.24. Корупційне діяння як адміністративне правопорушення

Асистент Панфілов О.Є.

січень

2011

грудень

2011

1.25. Дисциплінарна відповідальність державних службовців як інститут адміністративного права

Асистент Корнута Л.А.

січень

2011

грудень

2011

1.26. Теоретичні засади адміністративно-правового статусу Апарату Верховної Ради України

Асистент
Козій І.С.

січень

2011

грудень

2011

1.27. Телебачення як об’єкту державного управління.

Асистент Калімбет А.Л.

січень

2011

грудень

2011

1.28. Наука як об’єкт державного управління

Асистент Міщенко Р.І.

січень

2011

грудень

2011

1.29. Адміністративний процес як різновид позовного провадження

Асистент Закаленко О.В.

січень

2011

грудень

2011

1.3.0. Поняття зловживання процесуальними правами та обов’язками як різновид адміністративно-процесуального (судового) порушення

Асистент Михайлов О.М.

січень

2011

грудень

2011

1.31. Виборчий спір як предмет розгляду адміністративних судів

Асистент Бачеріков О.В.

січень

2011

грудень

2011

1.32. Визначення та спів від-ношення дефініцій оскарження та оспорювання в адміністративному процесі

Аспірант Вершиніна М.М.

січень

2011

грудень

2011

1.33. Рішення, дії чи бездіяльність Вищої Ради юстиції як предмет розгляду адміністративних судів

Аспірант Гаврилюк Ю.

січень

2011

грудень

2011

1.34. Проблеми визначення поняття учасників бюджетного процесу

Асистент
Сидор М.І.

січень

2011

грудень

2011

1.35. Грошовий обіг як юридична категорія

Асистент Лещенко О.В.

січень

2011

грудень

2011

Етап 2. Удосконалення механізму правового регулювання адміністра-тивного, адміністративно-процесу-ального та фінансового права

2.1. Правовідносини, що входять до юрисдикції адміністративних судів

Д.ю.н., професор, академік
Ківалов С.В.

січень

2012

грудень

2012

2.2. Державно-службові відносини: правова природа і правове регулювання

К.ю.н., професор

Біла-Тіунова Л.Р.

січень

2012

грудень

2012

2.3. Фінансовий контроль: проблеми та перспективи розвитку

Д.ю.н., доцент

Латковська Т.А.

січень

2012

грудень

2012

2.4. Правове регулювання грошової системи як складової фінансової системи

К.ю.н., доцент

Царьова Л.К.

січень

2012

грудень

2012

2.5. Стадії провадження у справах про адміністративні проступки

К.ю.н., доцент Подлінєв С.Д.

січень

2012

грудень

2012

2.6. Особливості правовідносин, що виникають у судовому розгляді при вирішенні справ про адміністративну відповідальність

К.ю.н., доцент Тодощак О.В.

січень

2012

грудень

2012

2.7. Механізм правового регулю-вання позовного провадження в адміністративних судах

К.ю.н., доцент

Картузова І.О.

січень

2012

грудень

2012

2.8. Форми і методи державного управління юстицією

К.ю.н., доцент

Неугодніков А.О.

січень

2012

грудень

2012

2.9. Особливості механізму правового регулювання адміністративних процедур

К.ю.н., доцент

Осадчий А.Ю.

січень

2012

грудень

2012

2.10. Динаміка формування міжбюджетних відносин

К.ю.н., доцент

Пархоменко-Цироциянц С.В.

січень

2012

грудень

2012

2.11. Підстави класифікації складових елементів фінансової системи

К.ю.н., доцент Нестеренко А.С.

січень

2012

грудень

2012

2.12. Особливості відносин у сфері бюджетного та кошторисно-бюджетного фінансування

К.ю.н., доцент Кравцов Д.В.

січень

2012

грудень

2012

2.13. Збалансування й підвищення якості адміністрування податків і зборів

К.ю.н., доцент Боднарук Ю.В.

січень

2012

грудень

2012

2.14. Правове регулювання статусу релігійних організацій

К.ю.н., доцент Додіна Є.Є.

січень

2012

грудень

2012

2.15. Адміністративно-процедурні відносини у сфері управління земельними ресурсами

К.ю.н., доцент

Стрельников А.В.

січень

2012

грудень

2012

2.16. Особливості розгляду окремих видів спорів фізичних осіб із суб’єктом владних повноважень в адміністративних судах

К.ю.н., доцент

Писаренко Г.М.

січень

2012

грудень

2012

2.17. Структура Кабінету Міністрів України як суб’єкта державного управління

К.ю.н., доцент Осауленко С.В.

січень

2012

грудень

2012

2.18. Механізм реалізації право-обмежень у державній службі

К.ю.н., доцент Зубов К.М.

січень

2012

грудень

2012

2.19. Удосконалення порядку притягнення до адміністративної відповідальності за порушення антимонопольного законодавства

К.ю.н., асистент Бондаренко К.В.

січень

2012

грудень

2012

2.20. Процедурна складова державно-службових відносин

Асистент
Фомич Г.В.

січень

2012

грудень

2012

2.21. Механізм правового регулювання організаційних адміністративних процедур

Асистент Козачук Д.А.

січень

2012

грудень

2012

2.22. Форми і методи управління дорожнім рухом

К.ю.н., асистент Маслова Я.І.

січень

2012

грудень

2012

2.23. Удосконалення механізму правового регулювання податкових конфліктів в Україні

Асистент Кіценко В.С.

січень

2012

грудень

2012

2.24. Види корупційних діянь та їхня характеристика

Асистент Панфілов О.Є.

січень

2012

грудень

2012

2.25. Структура механізму правового регулювання дисциплінарної відповідальності державних службовців

Асистент Корнута Л.А.

січень

2012

грудень

2012

2.26. Порядок проходження державної служби в Апараті Верховної Ради України

Асистент
Козій І.С.

січень

2012

грудень

2012

2.27. Форми і методи державного управління телебаченням в Україні

Асистент Калімбет А.Л.

січень

2012

грудень

2012

2.28. Форми і методи державного управління у сфері науки.

Асистент Міщенко Р.І.

січень

2012

грудень

2012

2.29. Елементи адміністративного позову та їхня характеристика

Асистент Закаленко О.В.

січень

2012

грудень

2012

2.30. Заходи адміністративного процесуального примусу за зловживання процесуальними правами та обов’язками та порядок їх застосування

Асистент Михайлов О.М.

січень

2012

грудень

2012

2.31. Види виборчих спорів та їхня характеристика

Асистент Бачеріков О.В.

січень

2012

грудень

2012

2.32. «Акти», «дії» та «бездіяльність» Верховної Ради України: понятійна характеристика

Аспірант Вершиніна М.М.

січень

2012

грудень

2012

2.33. «Рішення», «дії» та «бездіяльність» Вищої ради юстиції: понятійна характеристика

Аспірант Гаврилюк Ю.

січень

2012

грудень

2012

2.34. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства

Асистент
Сидор М.І.

січень

2012

грудень

2012

2.35. Зміст фінансово-правового регулювання готівкового та безготівкового обігу

Асистент Лещенко О.В.

січень

2012

грудень

2012

Етап 3. Характеристика підгалузей та інститутів адміністративного, адміністративно-процесуального і фінансового права

3.1. Теоретико-правові засади провадження в адміністративному суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження

Д.ю.н., професор, академік
Ківалов С.В.

січень

2013

грудень

2013

3.2. Юридична відповідальність державних службовців в Україні

К.ю.н., професор

Біла-Тіунова Л.Р.

січень

2013

грудень

2013

3.3. Теоретичні проблеми формування системи фінансового права

Д.ю.н., доцент

Латковська Т.А.

січень

2013

грудень

2013

3.4. Формулювання теоретичних засад емісійного права як підгалузі фінансового права

К.ю.н., доцент

Царьова Л.К.

січень

2013

грудень

2013

3.5. Процесуальні документи у провадженні у справах про адміністративні правопорушення

К.ю.н., доцент Подлінєв С.Д.

січень

2013

грудень

2013

3.6. Докази і доказування у судовому розгляді справ про адміністративні правопорушення

К.ю.н., доцент Тодощак О.В.

січень

2013

грудень

2013

3.7. Елементи адміністративного позову і структура позовного провадження

К.ю.н., доцент

Картузова І.О.

січень

2013

грудень

2013

3.8. Управління нотаріатом в Україні: теоретико-правові засади

К.ю.н., доцент

Неугодніков А.О.

січень

2013

грудень

2013

3.9. Організаційні та юрисдикційні процедури в системі адміністративних процедур

К.ю.н., доцент

Осадчий А.Ю.

січень

2013

грудень

2013

3.10. Міжбюджетні відносини як інститут бюджетного права

К.ю.н., доцент

Пархоменко-Цироциянц С.В.

січень

2013

грудень

2013

3.11. Грошова система та бюджетна система як складові фінансової системи України

К.ю.н., доцент Нестеренко А.С.

січень

2013

грудень

2013

3.12. Бюджетне фінансування як інститут фінансового права

К.ю.н., доцент Кравцов Д.В.

січень

2013

грудень

2013

3.13. Інститут місцевих податків і зборів як основа зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування

К.ю.н., доцент Боднарук Ю.В.

січень

2013

грудень

2013

3.14. Процедури щодо легалізації релігійних організацій

К.ю.н., доцент Додіна Є.Є.

січень

2013

грудень

2013

3.15. Визначення особливостей окремих видів адміністративних процедур у сфері управління земельними ресурсами

К.ю.н., доцент

Стрельников А.В.

січень

2013

грудень

2013

3.16. Стадії та строки провадження щодо оскарження фізичною особою рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень в адміністративному судочинстві.

К.ю.н., доцент

Писаренко Г.М.

січень

2013

грудень

2013

3.17. Форми і методи державного управління в діяльності Кабінету Міністрів України

К.ю.н., доцент Осауленко С.В.

січень

2013

грудень

2013

3.18. Характеристика правообмежень при вступі на державну службу

К.ю.н., доцент Зубов К.М.

січень

2013

грудень

2013

3.19. Характеристика порушень антимонопольного законодавства України, за які передбачена адміністративна відповідальність

К.ю.н., асистент Бондаренко К.В.

січень

2013

грудень

2013

3.20. Особливості структури окремих видів процедур у публічній службі

Асистент
Фомич Г.В.

січень

2013

грудень

2013

3.21. Структура організаційних процедур та її елементи

Асистент Козачук Д.А.

січень

2013

грудень

2013

3.22. Контроль і нагляд у сфері дорожнього руху в Україні

К.ю.н., асистент Маслова Я.І.

січень

2013

грудень

2013

3.23. Податкове правопорушення як форма податкових конфліктів і його місце в системі фінансового права

Асистент Кіценко В.С.

січень

2013

грудень

2013

3.24. Докази і доказування у справах про корупційні діяння

Асистент Панфілов О.Є.

січень

2013

грудень

2013

3.25. Характеристика дисциплінарних проступків як фактичної підстави дисциплінарної відповідальності державних службовців

Асистент Корнута Л.М.

січень

2013

грудень

2013

3.26. Структура Апарату Верховної Ради України

Асистент
Козій І.С.

січень

2013

грудень

2013

3.27. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у галузі телебачення

Асистент Калімбет А.Л.

січень

2013

грудень

2013

3.28. Форми і методі управління наукою в Україні

Асистент Міщенко Р.І.

січень

2013

грудень

2013

3.29. Види позовів в адміністративному судочинстві

Асистент Закаленко О.В.

січень

2013

грудень

2013

3.30. Класифікація та доказування зловживань процесуальними правами та обов’язками в адміністративному судочинстві

Асистент Михайлов О.М.

січень

2013

грудень

2013

3.31. Особливості доказів і доказування, у справах про виборчі спори

Асистент Бачеріков О.В.

січень

2013

грудень

2013

3.32. Юрисдикція та підсудність у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України

Аспірант Вершиніна М.М.

січень

2013

грудень

2013

3.33. Світовий досвід вирішення спорів щодо оскарження рішень Вищої ради юстиції (Вищих рад магістратур).

Аспирант Гаврилюк Ю.

січень

2013

грудень

2013

3.34. Сутність та особливості бюджетного контролю як інституту бюджетного права

Асистент
Сидор М.І.

січень

2013

грудень

2013

3.35. Інститут грошового обігу: фінансово-правове регулювання

Асистент Лещенко О.В.

січень

2013

грудень

2013

Етап 4. Правове становище суб’єктів адміністративного, адміністративно-процесуального, фінансового права

4.1. Удосконалення процесуального статусу учасників адміністративного судочинства

Д.ю.н., професор, академік
Ківалов С.В.

січень

2014

грудень

2014

4.2. Адміністративно-правове регулювання правового становища державного службовця

К.ю.н., професор

Біла-Тіунова Л.Р.

січень

2014

грудень

2014

4.3. Фінансова політка як публічна діяльність суб’єктів фінансового права

Д.ю.н., доцент

Латковська Т.А.

січень

2014

грудень

2014

4.4. Емісія публічних цінних паперів: суб’єкти та їх повноваження

К.ю.н., доцент

Царьова Л.К.

січень

2014

грудень

2014

4.5. Процесуальний статусу учасників провадження у справах про адміністративні правопорушення

К.ю.н., доцент Подлінєв С.Д.

січень

2014

грудень

2014

4.6. Процесуальний статус суб’єктів судового провадження щодо адміністративних правопорушень

К.ю.н., доцент Тодощак О.В.

січень

2014

грудень

2014

4.7. Права, свободи та інтереси фізичних і юридичних осіб як об’єкт захисту засобами адміністративного судочинства

К.ю.н., доцент

Картузова І.О.

січень

2014

грудень

2014

4.8. Адміністративно-правовий статус Міністерства юстиції та його територіальних відділень

К.ю.н., доцент

Неугодніков А.О.

січень

2014

грудень

2014

4.9. Правовий статус суб’єктів організаційних та юрисдикційних адміністративних процедур

К.ю.н., доцент

Осадчий А.Ю.

січень

2014

грудень

2014

4.10. Правове забезпечення надходження доходів до місцевих бюджетів у порядку бюджетного регулювання: зміст та повноваження органів влади

К.ю.н., доцент

Пархоменко-Цироциянц С.В.

січень

2014

грудень

2014

4.11. Повноваження органів влади в сфері державного кредитування

К.ю.н., доцент Нестеренко А.С.

січень

2014

грудень

2014

4.12. Правовий статус суб’єктів бюджетного фінансування

К.ю.н., доцент Кравцов Д.В.

січень

2014

грудень

2014

4.13. Правовий статус суб’єктів, що обрали спрощену систему оподаткування

К.ю.н., доцент Боднарук Ю.В.

січень

2014

грудень

2014

4.14. Державний контроль за діяльністю релігійних організацій

К.ю.н., доцент Додіна Є.Є.

січень

2014

грудень

2014

4.15. Особливості правового положення учасників адміністративних процедур в сфері управління земельними ресурсами

К.ю.н., доцент

Стрельников А.В.

січень

2014

грудень

2014

4.16. Процесуальний статус фізичної особи в адміністративному судочинстві

К.ю.н., доцент

Писаренко Г.М.

січень

2014

грудень

2014

4.17. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері державного управління

К.ю.н., доцент Осауленко С.В.

січень

2014

грудень

2014

4.18. Прав обмеження щодо проходження державної служби

К.ю.н., доцент Зубов К.М.

січень

2014

грудень

2014

4.19. Юрисдикційні повноваження Антимонопольних органів в Україні

К.ю.н., асистент Бондаренко К.В.

січень

2014

грудень

2014

4.20. Адміністративно-процедурний статус державних службовців у юрисдикційних і організаційних процедурах

Асистент
Фомич Г.В.

січень

2014

грудень

2014

4.21. Види суб’єктів організаційних адміністративних процедур, їх права та обов’язки.

Асистент Козачук Д.А.

січень

2014

грудень

2014

4.22. Система органів управління дорожнім рухом в Україні

К.ю.н., асистент Маслова Я.І.

січень

2014

грудень

2014

4.23. Суб’єкти податкового спору та їх правове становище

Асистент Кіценко В.С.

січень

2014

грудень

2014

4.24. Суб’єкти корупційних діянь та їх правове становище у справах про адміністративну відповідальність за корупцію

Асистент Панфілов О.Є.

січень

2014

грудень

2014

4.25. Процесуальний статус учасників дисциплінарного провадження щодо державних службовців

Асистент Корнута Л.М.

січень

2014

грудень

2014

4.26. Повноваження Апарату Верховної Ради України.

Асистент
Козій І.С.

січень

2014

грудень

2014

4.27. Система органів управління телебаченням та їхні повноваження

Асистент Калімбет А.Л.

січень

2014

грудень

2014

4.28. Адміністративно-правовий статус наукових закладів.

Асистент Міщенко Р.І.

січень

2014

грудень

2014

4.29.Процесуальний статус суб’єктів права на звернення до адміністративного суду.

Асистент Закаленко О.В.

січень

2014

грудень

2014

4.30. Адміністративно-процесуальна (судова) відповідальність за зловживання процесуальними правами та обов’язками

Асистент Михайлов О.М.

січень

2014

грудень

2014

4.31. Особливості процесуального статусу учасників судового провадження щодо розгляду виборчих спорів

Асистент Бачеріков О.В.

січень

2014

грудень

2014

4.32. Процесуальний статус суб’єктів звернення до адміністра-тивного суду з позовом щодо оскарження актів, дій чи безділь-ності Верховної Ради України.

Асистент Вершиніна М.М.

січень

2014

грудень

2014

4.33. Процесуальний статус Вищої ради юстиції в адміністративному судочинстві

Аспирант Гаврилюк Ю.

січень

2014

грудень

2014

4.34. Повноваження учасників бюджетного процесу

Асистент
Сидор М.І.

січень

2014

грудень

2014

4.35. Фінансово-правове регулювання готівкового і безготівкового обігу: зміст та суб’єкти та їх повноваження

Асистент Лещенко О.В.

січень

2014

грудень

2014

Етап 5. Основні напрямки удосконалення адміністративного, адміністративно-процесуального, фінансового законодавства

5.1. Основні напрямки удосконалення Кодексу адміністративного судочинства України

Д.ю.н., професор, академік
Ківалов С.В.

січень

2015

грудень

2015

5.2. Удосконалення правового регулювання статусу державних службовців

К.ю.н., професор

Біла-Тіунова Л.Р.

січень

2015

грудень

2015

5.3. Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин на сучасному етапі

Д.ю.н., доцент

Латковська Т.А.

січень

2015

грудень

2015

5.4. Удосконалення законодавства щодо емісії грошей та публічних цінних паперів

К.ю.н., доцент

Царьова Л.К.

січень

2015

грудень

2015

5.5. Правове регулювання провадження у справах про адміністративні правопорушення

К.ю.н., доцент Подлінєв С.Д.

січень

2015

грудень

2015

5.6. Правове регулювання оскарження рішень, прийнятих судом першої інстанції у справах про адміністративні правопорушення

К.ю.н., доцент Тодощак О.В.

січень

2015

грудень

2015

5.7. Шляхи удосконалення законодавчого регулювання позовної форми захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб в адміністративних судах

К.ю.н., доцент

Картузова І.О.

січень

2015

грудень

2015

5.8. Удосконалення правового регулювання державного управління юстицією в Україні

К.ю.н., доцент

Неугодніков А.О.

січень

2015

грудень

2015

5.9. Проблеми систематизації адміністративно-правових норм, щодо регулювання адміністративних процедур та шляхи їх вирішення

К.ю.н., доцент

Осадчий А.Ю.

січень

2015

грудень

2015

5.10. Удосконалення податкового законодавства у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України

К.ю.н., доцент

Пархоменко-Цироциянц С.В.

січень

2015

грудень

2015

5.11. Аналіз змін фінансової системи у зв’язку з оновленням фінансового законодавства

К.ю.н., доцент Нестеренко А.С.

січень

2015

грудень

2015

5.12. Правове регулювання бюджетного фінансування в сучасних умовах

К.ю.н., доцент Кравцов Д.В.

січень

2015

грудень

2015

5.13. Удосконалення Податкового кодексу України щодо справляння окремих загальнодержавних податків

К.ю.н., доцент Боднарук Ю.В.

січень

2015

грудень

2015

5.14. Основні напрямки удосконалення законодавства щодо визначення адміністративно-правового статусу релігійних організацій

К.ю.н., доцент Додіна Є.Є.

січень

2015

грудень

2015

5. 15. Удосконалення правового регулювання порядку оформлення правоустановчих документів щодо права власності (користування) земельними ділянками, реєстрації речових прав на земельні ділянки та проведення державної земельної експертизи

К.ю.н., доцент

Стрельников А.В.

січень

2015

грудень

2015

5.16. Удосконалення процесуального статусу фізичних осіб у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень в адміністративному судочинству

К.ю.н., доцент

Писаренко Г.М.

січень

2015

грудень

2015

5.17. Пропозиції щодо удосконалення Закону України «Про Кабінет Міністрів України».

К.ю.н., доцент Осауленко С.В.

січень

2015

грудень

2015

5.18. Основні положення кодексу правил поведінки державних службовців щодо правообмежень

К.ю.н., доцент Зубов К.М.

січень

2015

грудень

2015

5.19. Проблеми співвідношення антимонопольного та конкурентного законодавства

К.ю.н., асистент Бондаренко К.В.

січень

2015

грудень

2015

5.20. Удосконалення правового регулювання окремих видів адміністративних процедур у публічній службі

Асистент
Фомич Г.В.

січень

2015

грудень

2015

5.21. Удосконалення правового регулювання окремих видів організаційних адміністративних процедур

Асистент Козачук Д.А.

січень

2015

грудень

2015

5.22. Удосконалення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху

К.ю.н., асистент Маслова Я.І.

січень

2015

грудень

2015

5.23. Проблеми попередження та правового регулювання податкових конфліктів в Україні

К.ю.н., асистент Кіценко В.С.

січень

2015

грудень

2015

5.24. Удосконалення законодавства про адміністративну відповідальність за корупцію

Асистент Панфілов О.Є.

січень

2015

грудень

2015

5.25. Основні положення Кодексу правил поведінки державного службовця щодо дисциплінарної відповідальності державного службовця

Асистент Корнута Л.М.

січень

2015

грудень

2015

5.26. Система та структура законодавства щодо визначення правового статусу Апарату Верховної Ради

Асистент
Козій І.С.

січень

2015

грудень

2015

5.27. Правове регулювання управління у галузі телебачення та шляхи його удосконалення

Асистент Калімбет А.Л.

січень

2015

грудень

2015

5.28. Правове регулювання управління наукою та шляхи його удосконалення

Асистент Міщенко Р.І.

січень

2015

грудень

2015

5.29. Правові засади позову в адміністративному судочинстві

Асистент Закаленко О.В.

січень

2015

грудень

2015

5.30. Удосконалення правового регулювання адміністративної відповідальності за зловживання процесуальними правами і обов’язки в адміністративному судочинстві

Асистент Михайлов О.М.

січень

2015

грудень

2015

5.31. Удосконалення процесуального законодавства щодо розгляду і вирішення виборчих спорів

Асистент Бачеріков О.В.

січень

2015

грудень

2015

5.32. Правове регулювання порядку оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України

Асистент Вершиніна М.М.

січень

2015

грудень

2015

5.33. Удосконалення правового регулювання порядку розгляду і вирішення справ щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності Вищої ради юстиції

Аспірант Гаврилюк Ю.

січень

2015

грудень

2015

5.34. Напрямки удосконалення бюджетного законодавства щодо визначення правового статусу учасників бюджетного процесу в Україні

Асистент
Сидор М.І.

січень

2015

грудень

2015

5.35. Порівняльно-правовий аналіз грошового обігу за національним законодавством та законодавством іноземних держав: пропозиції для України

Асистент Лещенко О.В.

січень

2015

грудень

2015

Завідувач кафедри

адміністративного і фінансового права

академік С.В. Ківалов

Кафедра конституційного права

Найменування теми, зміст етапів, які проводяться в планувальному періоді

Підстава для виконання, шифр № теми

Виконавач (кафедра, лаб., НДИ. КБ і т.п., П.І.П. вч. ступінь, звання наук. керівника)

Строки виконання

Міністерство відомство, гол. по проблемі, виконавець робіт

Організаці, яка фінансує роботу

початок (рік, керівник)

закінчення (рік, керівник)

1

2

3

4

5

6

7

Тема: Конституційна модернізація та реформування в Україні

Рішення Вченої ради НУ «ОЮА» від 10 лютого 2011року (протокол № 1) Рішення кафедри (Протокол № 1 від 30.08.10)

Кафедра конституцій

ного права

Науковий керівник: Орзіх Марко Пилипович, д.ю.н., професор,

Виконавці:

1.1. Орзіх М.П., д.ю.н., професор

1.2. Пережняк Б.А., професор

1.3.Афанасьєва М.В. к.ю.н., доцент

1.4.Бальцій Ю.Ю., к.ю.н., доцент

1.5. Барський В.Р., к.ю.н., доцент

1.6. Єзеров А.А., к.ю.н., доцент

1.7. Крусян А.Р., к.ю.н., доцент

1.8. Мішина Н.В., к.ю.н., доцент

1.9. Міхальов В.О., доцент

1.10. Терлецький Д.С., к.ю.н., доцент

1.11. Куранін В.О., ст. викл.

1.12. Сон С.С., ст..викл.

1.13. Алікова О.М., асистент

1.14. Волкова Д.Є., асистент

1.15. Кулі К.К., асистент

1.16 Ларіонов С.Б., асистент

1.17.Назарко А.Т., асистент

1.18. Олькіна О.В., асистент

1.19. Чернопищук Я. В.

1.20. Бондаренко І.О., аспірант

січень

2011

грудень

2015

Міністерство освіти і науки України

Міністерство освіти і науки

Зміст та мета конституційних перетворень в Україні.

Конституційні засади модернізації та реформування державного керівництва в соціально-культурній (духовній) сфері.

Теоретична засади та конституційно-правове забезпечення виборчої інженерії в Україні.

Конституційно-правові аспекти становлення розвитку та функціонування місцевого самоврядування в Україні.

Правове забезпечення регіональної політики в Україні.

Забезпечення конституційної безпеки в Україні.

Конституціоналізація і модернізація та конституційне реформування в Україні.

Нормативно-правова регламентація створення і діяльності громадських організацій.

Конституційні проблеми забезпечення народовладдя в Україні.

Модернізація системи джерел національного права: конституційно-правовий вимір.

Міжнародні стандарти виборів та їх імплементація у виборчому законодавстві та правозастосовній практиці України.

Конституційно-правове забезпечення участі політичних партій у виборах представницьких органів місцевого самоврядування в Україні

Конституційно-правові основи розвитку фізичної культури і спорту в умовах конституційної модернізації і реформування незалежної України.

Взаємодія повноваженого Верховної Ради України з прав людини та Конституційного Суду України щодо прав людини. Інновації у місцевому самоврядуванні в Україні: проблеми перспектив впровадження.

Конституційний статус великих міст в системі державного устрою України.

Конституційно-правові регулювання та тенденції розвитку сфери освіти ЄС.

Конституційний інститут дострокового припинення повноважень вищих посадових осіб України.

Конституціоналізація процесів адаптації законодавства в умовах європейського інтеграції України.

Конституційно-правові засади функціонування інституту комунальної власності в Україні.

Виконавці:

1.1. Орзіх М.П., д.ю.н., професор

1.2. Пережняк Б.А., професор

1.3.Афанасьєва М.В. к.ю.н., доцент

1.4.Бальцій Ю.Ю., к.ю.н., доцент

1.5. Барський В.Р., к.ю.н., доцент

1.6. Єзеров А.А., к.ю.н., доцент

1.7. Крусян А.Р., к.ю.н., доцент

1.8. Мішина Н.В., к.ю.н., доцент

1.9. Міхальов В.О., доцент

1.10. Терлецький Д.С., к.ю.н., доцент

1.11. Куранін В.О., ст. викл.

1.12. Сон С.С., ст..викл.

1.13. Алікова О.М., асистент

1.14. Волкова Д.Є., асистент

1.15. Кулі К.К., асистент

1.16 Ларіонов С.Б., асистент

1.17.Назарко А.Т., асистент

1.18 Олькіна О.В., асистент

1.19. Чернопищук Я. В.

1.20. Бондаренко І.О., аспірант

Етап 1: Складові конституційних перетворень в Україні

1.1. Конституційна модернізація та реформування: процесуально-процедурні та змістовні особистості

Д.ю.н., професор

М.П.Орзіх

січень

2011

грудень

2011

1.2. Основні напрями реформування державної політики в соціально-культурній (духовній) сфері

К.ю.н.,доцент

Б.А.Пережняк

січень

2011

грудень

2011

1.3. Виборча інженерія: проектування та реформування виборчого законодавства.

Виборчі технології як випереджаюче відображення політико-правової дійсності.

Технологізація як критерій ефективності виборчого законодавства.

Питання суб’єктивації та суб’єктивізму у виборчій інженерії.

К.ю.н., доцент М.В.Афанась

єва

січень

2011

грудень

2011

1.4.Конституційні засади та принципи формування місцевого самоврядування, в Україні

Асистент

Ю.Ю.Бальцій

січень

2011

грудень

2011

1.5. Правове забезпечення регіональної політики в Україні

К.ю.н., доцент

В.Р.Барський

січень

2011

грудень

2011

1.5. Забезпечення конституційної безпеки в Україні

К.ю.н., доцент

А.А.Єзеров

січень

2011

грудень

2011

1.6. Мета та зміст конституційної модернізації та реформування в Україні

К.ю.н., доцент

А.Р.Крусян

січень

2011

грудень

2011

1.7.Громадські організації в Україні: сучасні проблеми і напрямки їх вирішення.

К.ю.н., доцент Н.В. Мішиина

січень

2011

грудень

2011

1.8 Конституційні проблеми

здійснення народом влади

через органи місцевого

самоврядування.

Доцент

В.О.Міхальов

січень

2011

грудень

2011

1.9. Модернізація системи джерел національного права: конституційно-правовий вимір

К.ю.н., доцент

Д.С.Терлець

кий

січень

2011

грудень

2011

1.10. Юридична природа міжнародних стандартів виборів

Ст.викладач

В.О.Куранін

січень

2011

грудень

2011

1.11.Загальнолюдські цінності як базові засади побудови міжнародно-правових норм та міжнародно-правових стандартів з питань виборчого процесу в Україні

Асистент

С.С.Сон

січень

2011

грудень

2011

1.12.Нормативно-правове забезпечення галузі фізичної культури та спорту: реалізація стратегії реформування галузі на межі століть

Асистент

О.М.Алікова

січень

2011

грудень

2011

1.13. Теоретичні положення та світова практика сутності інституту омбудсмена, аналіз його характерних рис

Асистент Д.Є.Волкова

січень

2011

грудень

2011

1.14. Соціальне замовлення як організаційно-правова інновація у системі місцевого самоврядування в Україні.

Асистент

К.К.Кулі

січень

2011

грудень

2011

1.15. Порівняльно-правовий аналіз виборчої системи в Україні та Італії.

Асистент

С.Б.Ларіонов

січень

2011

грудень

2011

1.16. Нормативно-правова основа механізму утворення та функціонування великих міст в Україні

Асистент

А.Т.Назарко

січень

2011

грудень

2011

1.17. Конституційно-правове забезпечення реалізації державної молодіжної політики в контексті конституційної модернізації та реформування

Асистент

В.М.Панасюк

січень

2011

грудень

2011

1.18. Співвідношення конституційного інституту дострокового припинення повноважень вищих посадових осіб та конституційно-правової відповідальності

Аспірант О. Олькина

січень

2011

грудень

2011

1.19. Дослідження процесу конституціоналізації права ЄС та гармонізації права країн-членів

Асистент Я.В. Чернопищук

січень

2011

грудень

2011

1.20. Дослідження комунальної власності як інституту публічної власності

88спирант І.О. Бондаренко

січень

2011

грудень

2011

Етап 2: Соціальні, гуманітарні та правові передумови конституційних перетворень в Україні

1.1.Соціально-правові передумови конституційних перетворень в України

Д.ю.н., 88спирант88

М.П.Орзіх

січень

2012

грудень

2012

1.2.Реорганізація і модернізація центральних органів виконавчої влади на матеріалах органів управління освіти)

К.ю.н., 88спирант88

Б.А.Пережняк

січень

2012

грудень

2012

1.3.Забезпечення конституційної законності та легітимності проектування виборчого законодавства

Політико-правові передумови маніпуляційного проектування виборчого законодавства

Виборча інженерія: теоретико-методологічне та конституційно-правове забезпечення

К.ю.н., доцент

М.В.Афанась

єва

січень

2012

грудень

2012

1.4.Система місцевого самоврядування та актуальні проблеми її формування та модифікації

Ассистент

Ю.Ю.Бальцій

січень

2012

грудень

2012

1.5.Інституціональне забезпечення регіональної політики в Україні

Доцент

В.Р.Барський

січень

2012

грудень

2012

1.6.Судова діяльність у механізмі забезпечення конституційної безпеки

Доцент А.А. 88спир

січень

2012

грудень

2012

1.7.Конституція та конституційне законодавство – нормативна основа конституційної модернізації та реформування в Україні

К.ю.н., доцент

А.Р.Крусян

січень

2012

грудень

2012

1.8.Реформування конституційних основ нормативно-правової регламентації громадських організацій в Україні: загальні принципи

К.ю.н., доцент Мішина Н.В.

січень

2012

грудень

2012

1.9.Конституційне право визначати і змінювати конституційний лад в Україні.

Доцент

В.О.Міхальов

січень

2012

грудень

2012

1.10.Параметри взаємодії права Європейського Союзу та національного конституційного права

К.ю.н., доцент

Д.С. Терлецький

січень

2012

грудень

2012

1.11.Підготовка першого розділу кандидатської 88спирант88ї;

Написання двох наукових статей

88сп.викладач

В.О.Куранін

січень

2012

грудень

2012

1.12.Політичні партії як вираження політичних інтересів в демократичному та плюралістичному суспільстві

88сп. викладач

С.С.Сон

січень

2012

грудень

2012

1.13.Вдосконалення правового забезпечення галузі фізичної культури та спорту в Україні: досвід правового забезпечення галузі в зарубіжних країнах

Ассистент

О.М.Алікова

січень

2012

грудень

2012

1.14.Аналіз нормативних засад запроваджень та практичної діяльності інституту омбудсмена в Україні

Ассистент Д.Є. Волкова

січень

2012

грудень

2012

1.15.Соціальне замовлення як форма взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з некомерційними організаціями.

Асистент

К.К.Кулі

січень

2012

грудень

2012

1.16.Порівняльно-правовий аналіз виборчої системи в Україні та ФРН

Ассистент

С.Б.Ларіонов

січень

2012

грудень

2012

1.17.Конституційна модернізація територіально-просторової організації великих міст

Ассистент

А.Т.Назарко

січень

2012

грудень

2012

1.18.Конституційно-правовий механізм реалізації державної молодіжної політики

Ассистент

В.М.Панасюк

січень

2012

грудень

2012

1.19.Особливості дострокового припинення повноважень Прем’єр-Міністра України

88спирант

Олькіна О.В.

січень

2012

грудень

2012

1.20.Дослідження та прогнозування проблеми конституціоналізації адаптаційних процесів у законодавстві України в умовах євроінтеграції

88спирант

Я.В. Чернопищук

січень

2012

грудень

2012

1.21.Дослідження комунальної власності як матеріальної основи місцевого самоврядування

Аспірант

І.О. Бондаренко

січень

2012

грудень

2012

Етап 3: Значення міжнародних стандартів, та історичного вітчизняного досвіду для процесів конституційної модернізації та реформування в Україні

1.1.Історичний аналіз конституційних перетворень у незалежній Україні

Д.ю.н., професор

М.П.Орзіх

січень 2013

грудень 2013

1.2.Реорганізація і модернізація центральних органів виконавчої влади (на матеріалах органів управління наукою та науково-технічною діяльністю)

К.ю.н., професор

Б.А.Пережняк

січень 2013

грудень 2013

1.3.Маніпулювання з часом призначення виборів як технологія виборчої інженерії

Вибір виборчої системи як інструмент виборчої інженерії

Докторська дисертація на тему «Виборча інженерія теоретико-методологічне та конституційно-правове забезпечення»

К.ю.н., доцент

М.В.Афанась

єва

січень 2013

грудень 2013

1.4.Компетенція органів місцевого самоврядування

Ассистент

Ю.Ю.Бальций

січень 2013

грудень 2013

1.5. Міжнародні організації, що забезпечують представництво регіонів країн Європи

Доцент

В.Р.Барський

січень 2013

грудень 2013

1.6.Роль людини і громадянського суспільства у забезпеченні конституційної безпеки

К.ю.н., доцент Єзеров А.А.

січень 2013

грудень 2013

1.7.Конституційна реформа – головний напрям формування сучасного українського конституціоналізму

К.ю.н., доцент

А.Р.Крусян

січень 2013

грудень 2013

1.8.Благодійницькі організації в Україні: сучасні проблеми і напрямки їх вирішення

К.ю.н., доцент Н.В. Мішина

січень 2013

грудень 2013

1.9.Конституційні проблеми здійснення народом влади через представницький орган державної влади.

Доцент

В.О.Міхальов

січень 2013

грудень 2013

1.10.Конституційні цінності в практиці Європейського суду з прав людини

К.ю.н., доцент

Д.С. Терлецький

січень 2013

грудень 2013

1.11.Зміст міжнародних стандартів виборів

Ст. викладач

В.О.Куранін

січень 2013

грудень 2013

1.12.Регулювання міждержавних відносин, правовідносин з дотриманням прав людини і громадянина

Ст.. викладач

С.С.Сон

січень 2013

грудень 2013

1.13.Конституційно-правові заходи модернізації та реформування галузі фізичної культури та спорту

Ассистент

О.М.Алікова

січень 2013

грудень 2013

1.14.Потенційні шляхи вдосконалення інституту омбудсмена в Україні

Асистент Д.Є. Волкова

січень 2013

грудень 2013

1.15.Інновації у місцевому самоврядуванні, як складова муніципальної реформи в Україні.

Аспірант

К.К.Кулі

січень 2013

грудень 2013

1.15.Порівняльно-правовий аналіз виборчої системи в Україні та Великій Британії

Асистент

С.Б.Ларіонов

січень 2013

грудень 2013

1.16.Конституційно-правові засади реформування місцевого самоврядування в великих містах України

Асистент

А.Т.Назарко

січень 2013

грудень 2013

1.17.Конституційний інститут дострокового припинення повноважень вищих посадових осіб України

Аспирант

О.В. Олькіна

січень 2013

грудень 2013

1.18.Аналіз конституційно-правових перетворень у країнах-членах Європейського Союзу

Аспірант

Чернопищук Я.В.

січень 2013

грудень 2013

1.19.Дослідження проблем функціонування комунальної власності в Україні

Аспірант І.О. Бондаренко

січень 2013

грудень 2013

Етап 4: Аксіологічна спрямованість конституційної модернізації та реформування в Україні

1.1.Сучасний український конституціоналізм – мета конституційних перетворень

Д.ю.н., професор

М.П.Орзіх

січень

2014

грудень

2014

1.2.Реорганізація і модернізація центральних органів виконавчої влади (на матеріалах органів управління культурою та туризмом)

К.ю.н., доцент

Б.А.Пережняк

січень

2014

грудень

2014

1.3.Територіальна організація виборів як маніпуляційна технологія виборчої інженерії

Виборча інженерія та легітимність влади

Виборчі технології та законодавство про місцеві вибори

К.ю.н., ст.

Викладач

М.В.Афанась

єва

січень

2014

грудень

2014

1.4.Зміст юридичної відповідальності в місцевому самоврядуванні та актуальні проблеми її модифікації та реалізації

Асистент

Ю.Ю.Бальцій

січень

2014

грудень

2014

1.5.Моделі взаємодії центральних та регіональних

органів влади в країнах Європи

Доцент

В.Р.Барський

січень

2014

грудень

2014

1.6.Забезпечення конституційної безпеки органами виконавчої влади та Президентом України

Доцент А.А. Єзеров

січень

2014

грудень

2014

1.7.Конституційно-правове забезпечення політичної реформи в умовах становлення та розвитку сучасного українського конституціоналізму

К.ю.н.,доцент

А.Р.Крусян

січень

2014

грудень

2014

1.8.Благодійницькі організації в Україні: сучасні проблеми і напрямки їх вирішення

К.ю.н., доцент Н.В. Мішина

січень

2014

грудень

2014

1.9.Конституційні проблеми контролю з боку органів державної влади за діяльністю органів місцевого

самоврядування.

Доцент

В.О.Міхальов

січень

2014

грудень

2014

1.10.Права людини як фактор ризику для сучасного конституціоналізму

К.ю.н. доцент

Д.С.Терлець

кий

січень

2014

грудень

2014

1.11.Міжнародні стандарти виборів та їх імплементація у виборчому законодавстві та правозастосовчій практиці України

Ст.викладач

В.О.Куранін

січень

2014

грудень

2014

1.12.Політичні партії як інститут посредства між державою та її громодяднинами

Асистент

С.С.Сон

січень

2014

грудень

2014

1.13.Питання реалізації державної політики у галузі фізичної культури та спорту

Ассистент

О.М.Алікова

січень

2014

грудень

2014

1.14.Функціональна взаємодія Конституційного Суду України з суб’єктами звернень та подань до Суду

Асистент Д.Є. Волкова

січень

2014

грудень

2014

1.15.Конституційно-правове регулювання діяльності некомерційних організацій: порівняльний аналіз України та Росії.

Аспірант

К.К.Кулі

січень

2014

грудень

2014

1.16.Порівняльно-правовий аналіз виборчої системи в Україні та Франції

Асистент

С.Б.Ларіонов

січень

2014

грудень

2014

1.17.Гарантії реалізації правосуб’єктності міста

Асистент

А.Т.Назарко

січень

2014

грудень

2014

1.18.Аналіз організаційно-правових форм взаємодії суб’єктів реалізації державної молодіжної політики

Асистент

В.М.Панасюк

січень

2014

грудень

2014

1.19.Імпічмент: історія становлення та сучасний стан

Аспірант

О.В. Олькіна

січень

2014

грудень

2014

1.20.Конституційна уніфікація як природний шлях формування наднаціонального (квазі конституційного) права

Аспирант

Я.В. Чернопищук

січень

2014

грудень

2014

1.21.Конституційно- правовий статус територіальних громад як суб’єктів права комунальної власності

88спирант І.О. Бондаренко

січень

2014

грудень

2014

Етап 5: Доктринальна та приладова перевірка на реалізуємість результатів досліджень конституційних перетворень в Україні

Доктринальна перевірка на реалізуємість та системоутворююче функціонування щодо системи нових конституційних реалій (моделей)

Д.ю.н.,

Професор

М.П.Орзіх

січень

2015

грудень

2015

Вплив євроінтеграційних процесів на особливості реформування і модернізації центральних органів виконавчої влади в соціально-культурній (духовній) сфері

К.ю.н.,доцент

Б.А.Пережняк

січень

2015

грудень

2015

Виборчі судові спори як зловживання правом на судовий захист та виборча інженерія

Методологічні підходи пізнання феномену виборчої інженерії

Перевірка в експериментальному режимі ефективності конституційно-правових новацій в сфері виборчого законодавства

К.ю.н., ст.

викладач

М.В.Афанась

єва

січень

2015

грудень

2015

Сутність та поняття юридичного захисту прав місцевого самоврядування

Ассистент

Ю.Ю.Бальцій

січень

2015

грудень

2015

Регіоналізація як фактор розвитку сучасних країн Європи

Доцент

В.Р.Барський

січень

2015

грудень

2015

Парламентська діяльність у забезпеченні конституційної безпеки

Доцент

А.А.Єзеров

січень

2015

грудень

2015

Сучасний конституціоналізм та конституційна модернізація в Україні

К.ю.н., доцент

А.Р.Крусян

січень

2015

грудень

2015

Реформування конституційних основ нормативно-правової регламентації благодійництва і благодійницьких організацій в Україні

К.ю.н., доцент Мішина Н.В.

січень

2015

грудень

2015

Конституційні проблеми формування представницьких органів державної влади і місцевого самоврядування

Доцент

В.О.Міхальов

січень

2015

грудень

2015

Інтернаціоналізація теорії та практики конституційного правового регулювання

К.ю.н., доцент

Д.С.Терлець

кий

січень

2015

грудень

2015

Вдосконалення виборчого законодавства України у контексті імплементації міжнародних стандартів виборів

Ст. викладач

В.О.Куранін

січень

2015

грудень

2015

Механізм забезпечення прозорості та від критості розробки політичного курсу та їх ухвалення політичних рішень партіями

Асистент

С.С.Сон

січень

2015

грудень

2015

Конституційно-правові гарантії права громадян на заняття фізичною культурою та спортом

Ассистент

О.М.Алікова

січень

2015

грудень

2015

Функціональна взаємодія Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Конституційного Суду України

Асистент Д.Є.Волкова

січень

2015

грудень

2015

Перспективи впровадження зарубіжного досвіду використання механізму соціального замовлення для України.

Аспірант

К.К.Кулі

січень

2015

грудень

2015

Порівняльно-правовий аналіз виборчої системи в Україні та Польщі

Асистент

С.Б.Ларіонов

січень

2015

грудень

2015

Конституційний статус окремих категорій міст в Україні

Асистент

А.Т.Назарко

січень

2015

грудень

2015