Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Книга'
Отец, Максим Савватиевич Пешков (1840-71) сын солдата, разжалованного из офицеров, столяр-краснодеревщик. В последние годы работал управляющим парохо...полностью>>
'Документ'
Програма та методичні матеріали з філософії для підготовки для складання кандидатського іспиту аспірантів та здобувачів нефілософських спеціальностей ...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится «28» мая 2009 г. в 15 час. 30 мин на заседании диссертационного совета Д 212.157.05 при Московском энергетическом институте (техниче...полностью>>
'Сказка'
Если однажды к вам в гости придет любимый пи­сатель вместе с героями своих книг, как вы их встретите, что покажете, чем будете угощать, о чем расспрос...полностью>>

План науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» на 2011-2015 роки

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Завідувач кафедри /Є.В. Додін/

Кафедра організації судових та правоохоронних органів

Найменування теми, зміст етапів, які проводяться в планувальному періоді

Підстави виконання, шифр, номер теми

Виконувач (кафедра, лабораторія, НДІ, КБ, тощо, ПІП., вчений ступінь, звання наукового керівника)

Термін виконання

Міністерство, відомство головне з проблеми, виконавець робіт

Організація, яка фінансує роботу із зазначенням відомств. підпорядкування

початок

закінчен-ня

1

2

3

4

5

6

7

Правові аспекти судово-правової реформи в Україні

Рішення Вченої ради НУ «ОЮА» від 10 лютого 2011року (протокол № 1

№1 від 30.08.2011

Кафедра організації судових та правоохоронних органів

Науковий керівник: канд.юрид.наук, професор. Полянський Ю.Є.;

Виконавці:

д. юрид. наук., професор . Долежан В.В.; канд. юрид. наук., доцент Селезньов В.А; канд. юрид. наук., доцент Бакаянова Н.М;, канд.юрид. наук, доцент Свида О.Г.; канд. юрид. наук., асистент Ковальчук І.С.; канд.. юрид. наук, асистент Рекун В.А.; ст. викладач Іртегов В.К.; асистент Нестерчук Л.П.; асистент Курганський О.В; аспірант Храпенко О.О.; аспірант Іскендеров Е.Ф;, аспірант Кулинич К.С.

січень

2011

грудень

2015

НУ «ОЮА»

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Розділ 1

Прокурорська система України: проблеми реформування

----- “------

Канд. юрид. наук.,

проф. Полянський Ю.Є.

січень

2011

грудень

2015

----- “------

----- “------

Розділ 2

Розвиток судової системи України на сучасному етапі судової реформи

----- “------

д.юрид.наук, проф. Долежан В.В.

січень

2011

грудень

2015

----- “------

----- “------

Розділ 3

Прокуратура України у державному механізмі України: проблеми та перспективи рішення

----- “------

Канд. юрид. наук., доцент Селезньов В.А.

січень

2011

грудень

2015

----- “------

----- “------

Розділ 4

Процесуальні аспекти діяльності адвоката у світі судово-правової реформи.

----- “------

Канд. юрид. наук., доцент

Бакаянова Н.М.

січень

2011

грудень

2015

----- “------

----- “------

Розділ 5

Адміністративні суди в Україні і за кордоном: порівняльно-правовий аналіз

----- “------

Канд. юрид. наук., доцент

Свида О.Г.

січень

2011

грудень

2015

----- “------

----- “------

Розділ 6

Третейські суди в Україні: організаційно-правові аспекти

----- “------

Канд. юрид. наук., асистент

Рекун В.А.

січень

2011

грудень

2015

----- “------

----- “------

Розділ 7

Актуальні проблеми захисту прав людини в Україні

----- “------

Канд. юрид. наук., асистент

Ковальчук І.С.

січень

2011

грудень

2015

----- “------

----- “------

Розділ 8

Статус суддів в Україні

----- “------

Ст. викладач

Іртегов В.К.

січень

2011

грудень

2015

----- “------

----- “------

Розділ 9

Функції судової влади та форми їх реалізації

----- “------

Ас. Нестерчук Л.П.

січень

2011

грудень

2015

----- “------

----- “------

Розділ 10

Організаційне забезпечення діяльності судів в умовах судово-правової реформи

----- “------

Ас. Курганський О.В.

січень

2011

грудень

2015

----- “------

----- “------

Розділ 11

Прокурорський нагляд у сфері захисту прав неповнолітніх

----- “------

Асп. Храпенко О.О.

січень

2011

грудень

2015

----- “------

----- “------

Розділ 12

Правозахисна діяльність прокуратури

----- “------

Асп. Іскендеров Е.Ф.

січень

2011

грудень

2015

----- “------

----- “------

Розділ 13

Досвід судово-правової реформи у Російській Імперії 1864 р. і його значення для сучасної України

----- “------

Асп. Кулініч К.

січень

2011

грудень

2015

----- “------

----- “------

1.1. Місце органів прокуратури в механізмі держави

----- “------

Канд. юрид. наук.,

проф. Полянський Ю.Є.

січень

2011

грудень

2011

----- “------

----- “------

2.1. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» і дальші завдання розвитку судової системи України

----- “------

Д. юрид. наук, проф. Долежан В.В.

січень

2011

грудень

2011

----- “------

----- “------

3.1.Шляхи зміцнення кадрового складу прокурорської системи України

----- “------

Канд. юрид. наук., доцент Селезньов В.А.

січень

2011

грудень

2011

----- “------

----- “------

4.1. Перспективи законодавчого регулювання діяльності адвокатури

----- “------

Канд. юрид. наук., доцент

Бакаянова Н.М.

січень

2011

грудень

2011

----- “------

----- “------

5.1. Розвиток адміністративного судочинства в Україні та інших країнах

----- “------

Канд. юрид. наук., доцент

Свида О.Г.

січень

2011

грудень

2011

----- “------

----- “------

6.1. Шляхи розвитку третейської системи розгляду юридичних спорів

----- “------

Канд. юрид. наук., асистент

Рекун В.А.

січень

2011

грудень

2011

----- “------

----- “------

7.1. Розвиток гарантій захисту прав людини в Україні

----- “------

Канд. юрид. наук., асистент

Ковальчук І.С.

січень

2011

грудень

2011

8.1. Поняття та елементи правового статусу судді в Україні

----- “------

Ст. викладач

Іртегов В.К.

січень

2011

грудень

2011

----- “------

----- “------

9.1. Поняття та відмінні ознаки судової влади

----- “------

Ас. Нестерчук Л.П.

січень

2011

грудень

2011

----- “------

----- “------

10.1. Історичні етапи становлення та розвитку організаційного забезпечення діяльності судів України

----- “------

Ас. Курганський О.В.

січень

2011

грудень

2011

----- “------

----- “------

11.1. Теоретичні аспекти організації прокурорського нагляду у сфері захисту прав неповнолітніх

----- “------

Асп. Храпенко О.О.

січень

2011

грудень

2011

----- “------

----- “------

12.1. Поняття та основні напрямки правозахисної діяльності прокуратури в Україні на сучасному етапі

----- “------

Асп. Іскендеров Е.Ф.

січень

2011

грудень

2011

----- “------

----- “------

13.1. Порівняльний аналіз передумов та причин проведення судово-правової 1864 р. та судової реформи в сучасній Україні

----- “------

Асп. Кулініч К.

січень

2011

грудень

2011

----- “------

----- “------

1.2. Проблеми реалізації конституційних функцій прокуратури в умовах євроінтеграції України

----- “------

Канд. юрид. наук.,

проф. Полянський Ю.Є.

січень

2012

грудень

2012

----- “------

----- “------

2.2. Забезпечення прав суддів в Україні

----- “------

д.юрид.наук, проф. Долежан В.В.

січень

2012

грудень

2012

----- “------

----- “------

3.2. Правовий статус генерального прокурора України

----- “------

Канд. юрид. наук., доцент Селезньов В.А.

січень

2012

грудень

2012

----- “------

----- “------

4.2. Реалізація задач адвокатури господарському судочинстві

----- “------

Канд. юрид. наук., доцент

Бакаянова Н.М.

січень

2012

грудень

2012

----- “------

----- “------

5.2. Порівняльний аналіз систем адміністративного судочинства в Україні, країнах англосаксонської правової сім'ї та мусульманського права

----- “------

Канд. юрид. наук., доцент

Свида О.Г.

січень

2012

грудень

2012

----- “------

----- “------

6.2. Предмет відання третейських судів та перспективи його розширення

----- “------

Канд. юрид. наук., асистент

Рекун В.А.

січень

2012

грудень

2012

----- “------

----- “------

7.2. Роль Європейського суду з прав людини у системі правозахисту в Україні

----- “------

Канд. юрид. наук., асистент

Ковальчук І.С.

січень

2012

грудень

2012

----- “------

----- “------

8.2. Удосконалення порядку призначенння суддів

----- “------

Ст. викладач

Іртегов В.К.

січень

2012

грудень

2012

9.2. Реалізація функцій судової влади в Україні

----- “------

Ас. Нестерчук Л.П.

січень

2012

грудень

2012

10.2. Роль Державної судова адміністрація в системі організаційного забезпечення діяльності судів України

----- “------

Ас. Курганський О.В.

січень

2012

грудень

2012

----- “------

----- “------

11.2. Основні напрямки удосконалення організації прокурорського нагляду у сфері захисту прав неповнолітніх

----- “------

Асп. Храпенко О.О.

січень

2012

грудень

2012

----- “------

----- “------

12. 2. Проблеми реалізації правозахисної діяльності прокуратури при здійсненні прокурорського нагляду за дотриманням і застосуванням законів

----- “------

Асп. Іскендеров Е.Ф.

січень

2012

грудень

2012

----- “------

----- “------

13.2. Заснування та діяльність присяжної адвокатури в Російській імперії як праобраз сучасного інституту адвокатури

----- “------

Асп. Кулініч К.С.

січень

2012

грудень

2012

----- “------

----- “------

1.3. Забезпечення незалежності прокурора у межах прокурорської системи і окремих органів прокуратури

----- “------

Канд. юрид. наук.,

проф. Полянський Ю.Є.

січень

2013

грудень

2013

----- “------

----- “------

2.3. Шляхи підвищення рівня організованості і дисципліни в суддівському середовищі

----- “------

д.юрид.наук, проф. Долежан В.В.

січень

2013

грудень

2013

----- “------

----- “------

3.3. Роль прокурора у забезпеченні законності в досудовому кримінальному провадженні

----- “------

Канд. юрид. наук., доцент Селезньов В.А.

січень

2013

грудень

2013

----- “------

----- “------

4.3. Правовий статус адвоката у адміністративному судочинстві

----- “------

Канд. юрид. наук., доцент

Бакаянова Н.М.

січень

2013

грудень

2013

----- “------

----- “------

5.3. Юрисдикція

адміністративних судів в Україні та за кордоном

----- “------

Канд. юрид. наук., доцент

Свида О.Г.

січень

2013

грудень

2013

----- “------

----- “------

6.3. Участь адвокатат у діяльності третейських судів

----- “------

Канд. юрид. наук., асистент

Рекун В.А.

січень

2013

грудень

2013

----- “------

----- “------

7.3. Роль прокуратури України у захисті конституційних прав і свобод людини

----- “------

Канд. юрид. наук., асистент

Ковальчук І.С.

січень

2013

грудень

2013

----- “------

----- “------

8.3. Гарантії незалежності та завдання їх зміцнення

----- “------

Ст. викладач

Іртегов В.К.

січень

2013

грудень

2013

----- “------

----- “------

9.3. Структура судової системи України та шляхи її удосконалення

----- “------

Ас. Нестерчук Л.П.

січень

2013

грудень

2013

----- “------

----- “------

10.3. Форми взаємодії Державної судової адміністрації с органами суддівського самоврядування

----- “------

Ас. Курганський О.В.

січень

2013

грудень

2013

----- “------

----- “------

11. 3. Організація

прокурорського нагляду у сфері захисту прав дітей, усиновлених іноземними громадянами

----- “------

Асп. Храпенко О.О.

січень

2013

грудень

2013

----- “------

----- “------

12.3. Проблеми реалізації правозахисної діяльності прокуратури при здійсненні прокурорського нагляду за дотриманням і застосуванням законів

----- “------

Асп. Іскендеров Е.Ф.

січень

2013

грудень

2013

----- “------

----- “------

13.3. Досвід функціонування прокуратури Російської імперії 1860 – 1880-х рр. в контексті реорганізації основних напрямків діяльності прокуратури України на сучасному етапі

----- “------

Асп. Кулініч К.

січень

2013

грудень

2013

----- “------

----- “------

1.4. Проблеми демократизації прокурорської системи України

----- “------

Канд. юрид. наук.,

проф. Полянський Ю.Є.

січень

2014

грудень

2014

----- “------

----- “------

2.4.Підготовка професійних суддів в Україні

----- “------

д.юрид.наук, проф. Долежан В.В.

січень

2014

грудень

2014

----- “------

----- “------

3.4. Шляхи підвищення ефективності підтримання державного обвинувачення в суді

----- “------

Канд. юрид. наук., доцент Селезньов В.А.

січень

2014

грудень

2014

----- “------

----- “------

4.4. Розвиток етичних основ діяльності адвоката

----- “------

Канд. юрид. наук., доцент

Бакаянова Н.М.

січень

2014

грудень

2014

----- “------

----- “------

5.4. Організаційне забезпечення діяльності адміністративних судів в Україні та за кордоном

----- “------

Канд. юрид. наук., доцент

Свида О.Г.

січень

2014

грудень

2014

----- “------

----- “------

6.4. Принципи організації і діяльності третейських судів та їх застосування

----- “------

Канд. юрид. наук., асистент

Рекун В.А.

січень

2014

грудень

2014

----- “------

----- “------

7.4. Проблеми вдосконалення судового захисту прав і свобод людини в Україні

----- “------

Канд. юрид. наук., асистент

Ковальчук І.С.

січень

2014

грудень

2014

----- “------

----- “------

8.4. Шляхи удосконалення правового статусу органів, відповідальних за формування суддівського співтовариства

----- “------

Ст. викладач

Іртегов В.К.

січень

2014

грудень

2014

----- “------

----- “------

9.4. Перспективи розвитку спеціалізації судів України

----- “------

Ас. Нестерчук Л.П.

січень

2014

грудень

2014

----- “------

----- “------

10.4. Добір суддівських кадрів як елемент організаційного забезпечення діяльності судів України

----- “------

Ас. Курганський О.В.

січень

2014

грудень

2014

----- “------

----- “------

11.4. Організаційні аспекти прокурорського нагляду з урахуванням перспектив формування ювенальної юстиції

----- “------

Асп. Храпенко О.О.

січень

2014

грудень

2014

----- “------

----- “------

12.4. Проблеми забезпечення прав громадян при здійсненні нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство

----- “------

Асп. Іскендеров Е.Ф.

січень

2014

грудень

2014

----- “------

----- “------

13.4. Непослідовність судово-правової реформи 1864 р. і відповідні загрози сучасної судово-правової реформи в Україні

----- “------

Асп. Кулініч К.

січень

2014

грудень

2014

----- “------

----- “------

1.5.Подальші можливості удосконалення системи і структури органів прокуратури в Україні

----- “------

Канд. юрид. наук.,

проф. Полянський Ю.Є.

січень

2015

грудень

2015

----- “------

----- “------

2.5.Шляхи демократизації управління у судовій системі України

----- “------

д.юрид.наук, проф. Долежан В.В.

січень

2015

грудень

2015

----- “------

----- “------

3.5. Взаємодія прокурорської системи України з іншими державними структурами

----- “------

Канд. юрид. наук., доцент Селезньов В.А.

січень

2015

грудень

2015

----- “------

----- “------

4.5. Шляхи активізації ролі адвоката при здійсненні захисту у кримінальному судочинстві в умовах змагальності

----- “------

Канд. юрид. наук., доцент

Бакаянова Н.М.

січень

2015

грудень

2015

----- “------

----- “------

5.5. Порівняльний аналіз забезпечення адміністративних судів суддівськими кадрами в Україні та за кордоном

----- “------

Канд. юрид. наук., доцент

Свида О.Г.

січень

2015

грудень

2015

----- “------

----- “------

6.5. Шляхи розвитку третейського самоврядування

----- “------

Канд. юрид. наук., асистент

Рекун В.А.

січень

2015

грудень

2015

----- “------

----- “------

7.5. Актуальні проблеми захисту прав жінок і неповнолітніх в Україні

----- “------

Канд. юрид. наук., асистент

Ковальчук І.С.

січень

2015

грудень

2015

----- “------

----- “------

8.5. Шляхи удосконалення соціального та матеріально-технічного забезпечення суддів

----- “------

Ст. викладач

Іртегов В.К.

січень

2015

грудень

2015

----- “------

----- “------

9.5. Судовий контроль: та основні напрями його удосконалення

----- “------

Ас. Нестерчук Л.П.

січень

2015

грудень

2015

----- “------

----- “------

10.5. Порівняльний аналіз організаційного забезпечення діяльності судів в Україні та інших країнах Європи

----- “------

Ас. Курганський О.В.

січень

2015

грудень

2015

----- “------

----- “------

11.5.Проблеми організації прокурорського нагляду у сфері захисту прав неповнолітніх при виконанні кримінальних покарань, пов’язаних з позбавленням волі

----- “------

Асп. Храпенко О.О.

січень

2015

грудень

2015

----- “------

----- “------

12.5. Правозахисна діяльність прокуратури при здійсненні нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян

----- “------

Асп. Іскендеров Е.Ф.

січень

2015

грудень

2015

----- “------

----- “------

13.5. Використання досвіду судово-правової реформи 1864 р. у частині демократизації і розвитку гласності сучасного реформування українського суду

----- “------

Асп. Кулініч К.

січень

2015

грудень

2015

----- “------

----- “------Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

  Документ
  12 IV.1994 р. Указом Президента України Л.Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.VI.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л.
 2. Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті імені тараса шевченка: підсумки за 2010 рік І завдання на 2011 рік київ – 2011

  Документ
  Аналітична доповідь "Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2010 рік і завдання на 2011 рік" заслухана та схвалена на засіданні Комісії Вченої ради з організації
 3. Вимір Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «vii прибузькі юридичні читання» 25-26 листопада 2011 року Миколаїв Іліон 2011

  Документ
  Президент Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України Ківалов С.
 4. П л а н (2)

  Документ
  3. Перелік питань для розгляду на колегіях, апаратних нарадах при голові обласної державної адміністрації; підготовка проектів розпоряджень голови облдержадміністрації,
 5. Миколаївський комплекс Новітні наукові дослідження держави І права 2011 Том 1 Збірник наукових праць Миколаїв

  Документ
  Президент Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України Ківалов С.

Другие похожие документы..