Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
обмена опытом работы в области спортивно-боевых единоборств, творческого развития специализированных школ, совершенствования тренировочного процесса,...полностью>>
'Научно-исследовательская работа'
журналы – «Декоративное искусство, «Искусство», «Мир музея», «Наше наследие», «Музей», «Третьяковская галерея», «Мир ПК + CD», «Юный художник», «Огни...полностью>>
'Документ'
Предприниматели, исправно уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование, могут рассчитывать на налоговые льготы....полностью>>
'Документ'
В настоящее время сглаживание диспропорций, которые возникли в социальной сфере, является важнейшей задачей российского Правительства. Наши основные у...полностью>>

План науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» на 2011-2015 роки

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Завідувач кафедри д.ю.н. професор М.П. Орзіх

Кафедра морського та митного права

Найменування теми, зміст етапів, які проводяться в планувальному періоді

Підстави для виконання, шифр № теми

Виконувач (кафедра, лаб., НДИ. КБ і т.п., П.І.П. вч. ступінь, звання наук. керівника)

Строки виконання

Міністерство відомство, гол. по проблемі, виконавець робіт

Організація, яка фінансує роботу

початок (рік, ке-рівник)

Закінчення (рік, керівник)

1

2

3

4

5

6

7

Тема

Морське, митне та інформаційне право: сучасний вимір та тенденції розвитку

Рішення Вченої ради НУ «ОЮА» від 10 лютого 2011року (протокол № 1) Рішення ка-федри (протокол № 6 від 27.12.2010)

Виконавець: кафедра

Науковий керівник: Додін Є.В.,д.ю.н., професор

січень 2011

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

Розділ 1. Правове та організаційне забезпечення боротьби з митною злочинністю

Додін Є.В., д.ю.н., професор

січень 2011

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

Розділ 2. Дослідження тенденцій розвитку морського права на підставі аналізу діяльності міжнародних юрисдикційних органів щодо вирішення спорів, пов’язаних із тлумаченням і застосуванням Конвенції ООН з морського права 1982 р.

Кузнецов С.О.,

к.ю.н., доцент

січень 2011

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

Розділ 3. Інформаційне забезпечення митних органів

Кормич Б.А., д.ю.н., професор

січень 2011

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

Розділ 4. Митні процедури на транспорті в Україні та їх адаптація до міжнародних митних норм, правил та стандартів

Прокопенко В.В.

к.ю.н., доцент

січень 2011

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

Розділ 5. Адміністративно-правовий механізм реалізації морської політики України

Серафімов В.В.,

к.ю.н., доцент

січень 2011

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

Розділ 6. Міжнародно-правові основи захисту прав моряків

Сергеєв Ю.В.,

к.ю.н., доцент

січень 2011

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

Розділ 7. Адміністративно-правовий механізм забезпечення реалізації кадрової політики митної системи України

Федотов О.П. к.ю.н., доцент

січень 2011

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

Розділ 8. Процесуальна специфіка розгляду справ про митні правопорушення та контрабанду

Гаверський В.В. к.ю.н., доцент

січень 2011

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

Розділ 9. Підприємницька діяльність у галузі митної справи України в контексті реформування митного законодавства

Міщенко І.В.

к.ю.н., доцент

січень 2011

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

Розділ 10. Напрями вдосконалення ведення митної статистики в Україні

Кравченко П.А. к.ю.н., асистент

січень 2011

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

Розділ 11. Судовий розгляд справ про порушення митних правил

Карпенко Г.Л.

к.ю.н., доцент

січень 2011

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

Розділ 12. Інформаційна безпека в інформаційному суспільстві в Україні

Іванов Д.А.,

к.ю.н., доцент

січень 2011

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

Розділ 13. Адміністративна юрисдикція України в прибережних водах

Аверочкіна Т.В.,

к.ю.н., доцент

січень 2011

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

Розділ 14. Міжнародне співробітництво в галузі охорони морського навколишнього середовища і збереження екосистеми Світового океану

Сергійчик В.О., к.ю.н., асистент

січень 2011

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

Розділ 15. Напрями вдосконалення правового статусу моряка в законодавстві України.

Попов О.В.,

асистент

січень 2011

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

Розділ 16. Організаційно-правові засади переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України

Коваль Н.О.,

асистент

січень 2011

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

Розділ 17. Фінансовий аспект діяльності митної системи України

Копцева Л.О.,

асистент

січень 2011

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

Розділ 18. Альтернатива в митній справі України

Абакуменко О.В.,

аспірант

січень 2011

жовтень 2012

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

Розділ 19. Митне регулювання прикордонної торгівлі

Качан В.В.,

аспірант

січень 2011

жовтень 2013

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

Розділ 20. Вдосконалення правового регулювання переміщення продуктів харчування через митний кордон України

Крущук О.С.,

аспірант

січень 2011

жовтень 2011

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

Розділ 21. Адміністративно-правові основи застосування захисних заходів у зовнішній торгівлі

Панфілова О.Є.,

аспірант

січень 2011

жовтень

2012

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

Розділ 22. Запобігання негативного впливу судноплавства на морське середовище: міжнародно-правовий аспект

Звягінцева Д.С.,

аспірант

січень 2011

жовтень 2011

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

Розділ 23. Адміністративно-юрисдикційні повноваження капітана морського торговельного порту

Дудар Г.П.,

аспірант

січень 2011

жовтень

2012

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

Розділ 24. Особливості переміщення об’єктів інтелектуальної власності через митний кордон України

Білак Н.О., аспірант

січень 2011

жовтень

2014

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

Розділ 25. Адміністративно-правові основи протидії корупції в митних органах

Фанін О. В.

січень 2011

жовтень

2014

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

Етап І.

Сучасне функціонування морського, митного та інформаційного права в Україні

1.1. Митна злочинність та митно-адміністративна делікатність: поняття та їх структура

Додін Є.В., д.ю.н., професор

січень 2011

грудень 2011

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

1.2. Мирне вирішення спорів, пов’язаних із тлумаченням та застосуванням Конвенції ООН з морського права 1982 р.

Кузнецов С.О., к.ю.н., доцент

січень 2011

грудень 2011

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

1.3. Теоретико-методологічні основи інформаційного забезпечення митних органів

Кормич Б.А.,

д.ю.н., професор

січень 2011

грудень 2011

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

1.4. Митний процес на транспорті

Прокопенко В.В.,

к.ю.н., доцент

січень 2011

грудень 2011

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

1.5. Національні інтереси України у сфері морської діяльності та принципи реалізації державної морської політики

Серафімов В.В., к.ю.н., доцент

січень 2011

грудень 2011

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

1.6. Визначення поняття «моряк» та особливості правового статусу моряків

Сергеєв Ю.В.,

к.ю.н., доцент

січень 2011

грудень 2011

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

1.7. Документообіг та діловодство в митній системі України

Федотов О.П., к..ю.н., доцент

січень 2011

грудень 2011

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

1.8. Історико-правовий аспект розвитку контрабанди

Гаверський В.В., к.ю.н., доцент

січень 2011

грудень 2011

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

1.9. Підприємницька діяльність в рамках митної справи України: теоретико-методологічні засади

Міщенко І.В., к.ю.н., доцент

січень 2011

грудень 2011

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

1.10. Визначення ролі та значення митної статистики в митній справі України

Кравченко П.А., к.ю.н., асистент

січень 2011

грудень 2011

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

1.11. Місце судів в системі органів, уповноважених розглядати справи про порушення митних правил

Карпенко Г.Л.,

к.ю.н., доцент

січень 2011

грудень 2011

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

1.12. Інформаційна інфраструктура держави та забезпечення її захисту

Іванов Д.А,

к.ю.н., доцент

січень 2011

грудень 2011

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

1.13. Адміністративно-правовий аспект класифікації морських просторів

Аверочкіна Т.В.,

к.ю.н., доцент

січень 2011

грудень 2011

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

1.14. Основні принципи міжнародного співробітництва в галузі охорони морського навколишнього середовища і збереження екосистеми Світового океану

Сергійчик В.О., к.ю.н., асистент

січень 2011

грудень 2011

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

1.15. Розвиток норм про правовий статус моряка – світовий досвід

Попов О.В., асистент

січень 2011

грудень 2011

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

1.16. Визначення поняття та структури гуманітарної допомоги

Коваль Н.О., асистент

січень 2011

грудень 2011

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

1.17. Повноваження митних органів у сфері фінансів

Копцева Л.О., асистент

січень 2011

грудень 2011

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

1.18. Дослідження поняття та змісту альтернативи в юриспруденції

Абакуменко О.В.,

аспірант

січень 2011

грудень 2011

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

1.19. Категорія прикордонна торгівля в понятійному апараті митного законодавства

Качан В.В., аспірант

січень 2011

грудень 2011

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

1.20. Основні правові засади переміщення продуктів харчування через митний кордон України

Крущук О.С.,

аспірант

січень 2011

грудень 2011

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

1.21. Міжнародно-правові засади захисних заходів у зовнішній торгівлі

Панфілова О.Є.,

аспірант

січень 2011

грудень 2011

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

1.22. Імплементація міжнародних норм у сфері запобігання негативного впливу судноплавства на морське середовище у внутрішнє право України

Звягінцева Д.С.,

аспірант

січень 2011

жовтень 2011

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

1.23. Правові основи юрисдикційних повноважень капітана морського порту

Дудар Г.П.,

аспірант

січень 2011

грудень 2011

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

1.24. Режим переміщення через митний кордон України товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності

Білак Н.О.,

аспірант

січень 2011

грудень 2011

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

1.25. Історичні та теоретичні основи протидії корупції в митних органах

Фанін О.В.,

аспірант

січень 2011

грудень 2011

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

Етап ІІ.

Фактори змін сучасних морського, митного та інформаційного галузей права

2.1. Система суб’єктів протидії митній злочинності

Додін Є.В., д.ю.н., професор

січень 2012

грудень 2012

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

2.2. Вирішення спорів, пов’язаних із розмежуванням континентального шельфу та діяльністю Комісії з границь континентального шельфу

Кузнецов С.О., к.ю.н., доцент

січень 2012

грудень 2012

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

2.3. Правові основи використання ІКТ в митних органах

Кормич Б.А.,

д.ю.н., професор

січень 2012

грудень 2012

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

2.4. Митний процес на повітряному транспорті

Прокопенко В.В.,

к.ю.н., доцент

січень 2012

грудень 2012

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

2.5. Дослідження аспектів захисту державного суверенітету і територіальної цілісності,

забезпечення захисту національних інтересів держави в Азовському і

Чорному морях, Керченській протоці та інших районах Світового

океану

Серафімов В.В., к.ю.н., доцент

січень 2012

грудень 2012

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

2.6. Міжнародно-правові основи працевлаштування та найму моряків

Сергеєв Ю.В.,

к.ю.н., доцент

січень 2012

грудень 2012

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

2.7. Сучасний стан кадрової політики та кадрової стратегії в митній системі України

Федотов О.П., к..ю.н., доцент

січень 2012

грудень 2012

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

2.8. Глобалізація контрабанди наркотичних засобів у сучасному суспільстві

Гаверський В.В., к.ю.н., доцент

січень 2012

грудень 2012

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

2.9. Поняття, правова природа митного посередництва в Україні

Міщенко І.В., к.ю.н., доцент

січень 2012

грудень 2012

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

2.10. Вдосконалення засобів, форм, методів митної статистики зовнішньої торгівлі

Кравченко П.А., к.ю.н., асистент

січень 2012

грудень 2012

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

2.11. Порушення митних правил та відповідальність за них

Карпенко Г.Л.,

к.ю.н., доцент

січень 2012

грудень 2012

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

2.12. Загрози інформаційній безпеці України: запобігання, виявлення, оцінка та ліквідація їх наслідків

Іванов Д.А,

к.ю.н., доцент

січень 2012

грудень 2012

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

2.13. Міжнародно-правове забезпечення здійснення адміністративної юрисдикції прибережної держави в прибережних водах

Аверочкіна Т.В.,

к.ю.н., доцент

січень 2012

грудень 2012

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

2.14. Вплив міжнародних організацій на заходи, що вживаються для охорони морського навколишнього середовища

Сергійчик В.О., к.ю.н., асистент

січень 2012

грудень 2012

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

2.15. Загальновизнані стандарти про правовий статус моряка

Попов О.В., асистент

січень 2012

грудень 2012

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

2.16. Визначення правових засад переміщення гуманітарної допомоги

Коваль Н.О., асистент

січень 2012

грудень 2012

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

2.17. Фінансові правопорушення в митній системі України

88опцеві Л.О., асистент

січень 2012

грудень 2012

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

2.18. Поняття та місце альтернативи в митній справі

Абакуменко О.В.,

аспірант

січень 2012

жовтень 2012

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

2.19. Режим прикордонної торгівлі як різновид митного режиму

Качан В.В., аспірант

січень 2012

грудень 2012

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

2.21. Митне оформлення товарів при застосуванні захисних заходів у зовнішній торгівлі

Панфілова О.Є.,

аспірант

січень 2012

жовтень 2012

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

2.23. Зміст та реалізація юрисдикційних повноважень капітана морського торговельного порту

Дудар Г.П.,

аспірант

січень 2012

жовтень 2012

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

2.24. Порядок переміщення через митний кордон України об’єктів інтелектуальної власності

Білак Н.О.,

аспірант

січень 2012

грудень 2012

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

2.25. Організація діяльності з протидії корупції в митних органах

Фанін О.В.,

аспірант

січень 2012

грудень 2012

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

Етап ІІІ. Головні тенденції розвитку морського, митного та інформаційного права

3.1. Місце контрабанди у структурі митної злочинності

Додін Є.В., д.ю.н., професор

січень 2013

грудень 2013

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

3.2. Діяльність Міжнародного суду ООН щодо вирішення спорів, пов’язаних із тлумаченням та застосуванням Конвенції ООН з морського права 1982 р.

Кузнецов С.О., к.ю.н., доцент

січень 2013

грудень 2013

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

3.3. Організація захисту інформації митних органах

Кормич Б.А.,

д.ю.н., професор

січень 2013

грудень 2013

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

3.4. Митний процес на водному транспорті

Прокопенко В.В.,

к.ю.н., доцент

січень 2013

грудень 2013

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

3.5. Дослідження тенденцій розвитку торговельного судноплавства, портової діяльності,

суднобудування, кораблебудування і судноремонту, приморської

рекреаційної діяльності

Серафімов В.В., к.ю.н., доцент

січень 2013

грудень 2013

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

3.6. Стандарти МОП в сфері регулювання праці моряків

Сергеєв Ю.В.,

к.ю.н., доцент

січень 2013

грудень 2013

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

3.7. Кадрове забезпечення діяльності митної системи України

Федотов О.П., к..ю.н., доцент

січень 2013

грудень 2013

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

3.8. Митно-правова відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності

Гаверський В.В., к.ю.н., доцент

січень 2013

грудень 2013

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

3.9. Новації інституту підприємницької діяльності у сфері митної справи України у світлі нової редакції Митного кодексу України

Міщенко І.В., к.ю.н., доцент

січень 2013

грудень 2013

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

3.10. Вдосконалення процесу та методики формування митної статистики зовнішньої торгівлі

Кравченко П.А., к.ю.н., асистент

січень 2013

грудень 2013

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

3.11. Компетенція суду щодо розгляду справ про порушення митних правил

Карпенко Г.Л.,

к.ю.н., доцент

січень 2013

грудень 2013

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

3.12. Захист інформаційних ресурсів, як спосіб забезпечення безпеки в інформаційному суспільстві

Іванов Д.А,

к.ю.н., доцент

січень 2013

грудень 2013

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

3.13. Адміністративна юрисдикція України у виключній (морській) економічній зоні

Аверочкіна Т.В.,

к.ю.н., доцент

січень 2013

грудень 2013

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

3.14. Міжнародно - правові засоби охорони екосистеми Світового океану

Сергійчик В.О., к.ю.н., асистент

січень 2013

грудень 2013

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

3.15. Характеристика правового статусу моряків в законодавстві України

Попов О.В., асистент

січень 2013

грудень 2013

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

3.16. Визначення організаційних засад переміщення гуманітарної допомоги

Коваль Н.О., асистент

січень 2013

грудень 2013

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

3.17. Дослідження співвідношення повноважень центральних органів виконавчої влади щодо стягнення податків та зборів при переміщенні товарів через митний кордон України

Копцева Л.О., асистент

січень 2013

грудень 2013

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

3.19. Структура режиму прикордонної торгівлі

Качан В.В., аспірант

січень 2013

жовтень 2013

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

3.24. Відповідальність за порушення правил переміщення через митний кордон України об’єктів інтелектуальної власності

Білак Н.О.,

аспірант

січень 2013

грудень 2013

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

3.25. Світовий досвід протидії корупції в митних органах

Фанін О.В.,

аспірант

січень 2013

грудень 2013

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

Етап ІV. Обґрунтування змін норм морського, митного та інформаційного права у світлі нових тенденцій міжнародного співробітництва України

4.1. Міжнародне співробітництво у боротьбі з митною злочинністю

Додін Є.В., д.ю.н., професор

січень 2014

грудень 2014

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

4.2. Вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням морських промислів

Кузнецов С.О., к.ю.н., доцент

січень 2014

грудень 2014

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

4.3. Правові основи системи електронної митниці

Кормич Б.А.,

д.ю.н., професор

січень 2014

грудень 2014

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

4.4. Митний процес на автомобільному транспорті

Прокопенко В.В.,

к.ю.н., доцент

січень 2014

грудень 2014

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

4.5. Дослідження забезпечення безпеки морської та морегосподарської діяльності

України в Азовському і Чорному морях, Керченській протоці та інших

районах Світового океану, безпеки судноплавства, екологічної

безпеки морегосподарської діяльності, захисту морегосподарської

діяльності від тероризму

Серафімов В.В., к.ю.н., доцент

січень 2014

грудень 2014

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

4.6. Колективні угоди МФТР як засіб захисту прав моряків

Сергеєв Ю.В.,

к.ю.н., доцент

січень 2014

грудень 2014

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

4.7. Реалізація механізму проходження публічної служби в митній системі України

Федотов О.П., к..ю.н., доцент

січень 2014

грудень 2014

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

4.8. Сторони у процесі провадження у справах контрабанду та порушення митних правил: процесуальні права та обов’язки

Гаверський В.В., к.ю.н., доцент

січень 2014

грудень 2014

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

4.9. Види підприємництва у митній сфері за оновленим законодавством

Міщенко І.В., к.ю.н., доцент

січень 2014

грудень 2014

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

4.10. Впровадження в систему митної статистики України нового виду митної статистики - статистики митних правопорушень

Кравченко П.А., к.ю.н., асистент

січень 2014

грудень 2014

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

4.11. Судове провадження у справах про порушення митних правил

Карпенко Г.Л.,

к.ю.н., доцент

січень 2014

грудень 2014

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

4.12. Вдосконалення нормативно-правової бази у галузі захисту персональних даних

Іванов Д.А,

к.ю.н., доцент

січень 2014

грудень 2014

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

4.13. Перспективи встановлення Україною прилеглої зони та здійснення адміністративної юрисдикції в ній.

Аверочкіна Т.В.,

к.ю.н., доцент

січень 2014

грудень 2014

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

4.14. Україна як учасник міжнародно - правових відносин у галузі охорони морського навколишнього середовища і збереження екосистеми Світового океану

Сергійчик В.О., к.ю.н., асистент

січень 2014

грудень 2014

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

4.15. Напрями застосування норм Міжнародної морської організації про правовий статус моряка в законодавство України

Попов О.В., асистент

січень 2014

грудень 2014

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

4.16. Митний контроль за дотриманням порядку переміщення гуманітарної допомоги

Коваль Н.О., асистент

січень 2014

грудень 2014

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

4.17. Вдосконалення порядку нарахування митними органами України штрафних санкцій за порушення граничних строків сплати узгоджених податкових зобов'язань

Копцева Л.О., асистент

січень 2014

грудень 2014

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

4.24. Адміністративно-правові заходи, що застосовуються митними органами для захисту об’єктів інтелектуальної власності

Білак Н.О.,

аспірант

січень 2014

жовтень 2014

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

4.25. Шляхи впровадження світового досвіду протидії корупції в митних органах в Україні

Фанін О.В.,

аспірант

січень 2014

жовтень 2014

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

Етап V.

Визначення шляхів підвищення ролі морського, митного та інформаційного законодавства в розбудові економічної могутності України

5.1. Заходи, форми та методи протидії митній злочинності

Додін Є.В., д.ю.н., професор

січень 2015

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

5.2. Арбітражні способи вирішення спорів, пов’язаних із тлумаченням та застосуванням Конвенції ООН з морського права 1982 р.

Кузнецов С.О., к.ю.н., доцент

січень 2015

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

5.3. Процедурні аспекти інформаційного забезпечення митних органів

Кормич Б.А.,

д.ю.н., професор

січень 2015

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

5.4. Митний процес на залізничному та трубопровідному транспорті

Прокопенко В.В.,

к.ю.н., доцент

січень 2015

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

5.5. Дослідження розвитку Військово-Морських Сил Збройних Сил України та

Морської охорони Держприкордонслужби з метою забезпечення охорони морських інтересів України

Серафімов В.В., к.ю.н., доцент

січень 2015

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

5.6. Особливості та проблемні питання захисту прав моряків

Сергеєв Ю.В.,

к.ю.н., доцент

січень 2015

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

5.7. Основи формування службової кар’єри в митній системі України

Федотов О.П., к..ю.н., доцент

січень 2015

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

5.8. Правоохоронна функція митних органів України у боротьбі з контрабандою та порушенням митних правил

Гаверський В.В., к.ю.н., доцент

січень 2015

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

5.9. Світові стандарти регулювання підприємницької діяльності у галузі митної справи та Україна

Міщенко І.В., к.ю.н., доцент

січень 2015

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

5.10. Наукове обґрунтування вдосконалення інфраструктури та технології спеціальної митної статистики

Кравченко П.А., к.ю.н., асистент

січень 2015

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

5.11. Сучасні проблеми розгляду судами справ про порушення митних правил та шляхи їх подолання

Карпенко Г.Л.,

к.ю.н., доцент

січень 2015

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

5.12. Захист від негативного інформаційного впливу та негативних наслідків застосування інформаційних технологій

Іванов Д.А,

к.ю.н., доцент

січень 2015

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

5.13. Адміністративна юрисдикція України в Азовському морі

Аверочкіна Т.В.,

к.ю.н., доцент

січень 2015

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

5.14. Перспективи розвитку міжнародного співробітництва в галузі охорони морського навколишнього середовища і збереження екосистеми Світового океану

Сергійчик В.О., к.ю.н., асистент

січень 2015

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

5.15. Порядок впровадження загальновизнаних стандартів про правовий статус моряка в Україні

Попов О.В., асистент

січень 2015

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

5.16. Відповідальність за порушення порядку переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України

Коваль Н.О., асистент

січень 2015

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУ

5.17. Шляхи вдосконалення законодавства України щодо фінансової функції митних органів

Копцева Л.О., асистент

січень 2015

грудень 2015

НУ «ОЮА»

МОНМСУСкачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

  Документ
  12 IV.1994 р. Указом Президента України Л.Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.VI.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л.
 2. Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті імені тараса шевченка: підсумки за 2010 рік І завдання на 2011 рік київ – 2011

  Документ
  Аналітична доповідь "Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2010 рік і завдання на 2011 рік" заслухана та схвалена на засіданні Комісії Вченої ради з організації
 3. Вимір Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «vii прибузькі юридичні читання» 25-26 листопада 2011 року Миколаїв Іліон 2011

  Документ
  Президент Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України Ківалов С.
 4. П л а н (2)

  Документ
  3. Перелік питань для розгляду на колегіях, апаратних нарадах при голові обласної державної адміністрації; підготовка проектів розпоряджень голови облдержадміністрації,
 5. Миколаївський комплекс Новітні наукові дослідження держави І права 2011 Том 1 Збірник наукових праць Миколаїв

  Документ
  Президент Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України Ківалов С.

Другие похожие документы..