Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Перечень учебников'
Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана для образовательных учреждений, работающих по основной образовательной...полностью>>
'Документ'
Все преподаватели и воспитатели, и молодые, и опытные обязательно сталкиваются с проблемами дисциплины. Уже после первых дней работы в учебном заведе...полностью>>
'Литература'
Кто такие неоромантики? Как развиваются романтические и реалистические традиции в литературе XXвека? В чем смысл повести-сказки А. Сент-Экзюпери «Мал...полностью>>
'Документ'
В районе много спортивных сооружений, благодаря которым спортсмены района завоевывают все новые и новые победы.А.МингазоваВозьмем, к примеру, поселок...полностью>>

План науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» на 2011-2015 роки

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Завідувач кафедри

адміністративного і фінансового права

академік С.В. Ківалов

Кафедра конституційного права

Найменування теми, зміст етапів, які проводяться в планувальному періоді

Підстава для виконання, шифр № теми

Виконавач (кафедра, лаб., НДИ. КБ і т.п., П.І.П. вч. ступінь, звання наук. керівника)

Строки виконання

Міністерство відомство, гол. по проблемі, виконавець робіт

Організаці, яка фінансує роботу

початок (рік, керівник)

закінчення (рік, керівник)

1

2

3

4

5

6

7

Тема: Конституційна модернізація та реформування в Україні

Рішення Вченої ради НУ «ОЮА» від 10 лютого 2011року (протокол № 1) Рішення кафедри (Протокол № 1 від 30.08.10)

Кафедра конституцій

ного права

Науковий керівник: Орзіх Марко Пилипович, д.ю.н., професор,

Виконавці:

1.1. Орзіх М.П., д.ю.н., професор

1.2. Пережняк Б.А., професор

1.3.Афанасьєва М.В. к.ю.н., доцент

1.4.Бальцій Ю.Ю., к.ю.н., доцент

1.5. Барський В.Р., к.ю.н., доцент

1.6. Єзеров А.А., к.ю.н., доцент

1.7. Крусян А.Р., к.ю.н., доцент

1.8. Мішина Н.В., к.ю.н., доцент

1.9. Міхальов В.О., доцент

1.10. Терлецький Д.С., к.ю.н., доцент

1.11. Куранін В.О., ст. викл.

1.12. Сон С.С., ст..викл.

1.13. Алікова О.М., асистент

1.14. Волкова Д.Є., асистент

1.15. Кулі К.К., асистент

1.16 Ларіонов С.Б., асистент

1.17.Назарко А.Т., асистент

1.18. Олькіна О.В., асистент

1.19. Чернопищук Я. В.

1.20. Бондаренко І.О., аспірант

січень

2011

грудень

2015

Міністерство освіти і науки України

Міністерство освіти і науки

Зміст та мета конституційних перетворень в Україні.

Конституційні засади модернізації та реформування державного керівництва в соціально-культурній (духовній) сфері.

Теоретична засади та конституційно-правове забезпечення виборчої інженерії в Україні.

Конституційно-правові аспекти становлення розвитку та функціонування місцевого самоврядування в Україні.

Правове забезпечення регіональної політики в Україні.

Забезпечення конституційної безпеки в Україні.

Конституціоналізація і модернізація та конституційне реформування в Україні.

Нормативно-правова регламентація створення і діяльності громадських організацій.

Конституційні проблеми забезпечення народовладдя в Україні.

Модернізація системи джерел національного права: конституційно-правовий вимір.

Міжнародні стандарти виборів та їх імплементація у виборчому законодавстві та правозастосовній практиці України.

Конституційно-правове забезпечення участі політичних партій у виборах представницьких органів місцевого самоврядування в Україні

Конституційно-правові основи розвитку фізичної культури і спорту в умовах конституційної модернізації і реформування незалежної України.

Взаємодія повноваженого Верховної Ради України з прав людини та Конституційного Суду України щодо прав людини. Інновації у місцевому самоврядуванні в Україні: проблеми перспектив впровадження.

Конституційний статус великих міст в системі державного устрою України.

Конституційно-правові регулювання та тенденції розвитку сфери освіти ЄС.

Конституційний інститут дострокового припинення повноважень вищих посадових осіб України.

Конституціоналізація процесів адаптації законодавства в умовах європейського інтеграції України.

Конституційно-правові засади функціонування інституту комунальної власності в Україні.

Виконавці:

1.1. Орзіх М.П., д.ю.н., професор

1.2. Пережняк Б.А., професор

1.3.Афанасьєва М.В. к.ю.н., доцент

1.4.Бальцій Ю.Ю., к.ю.н., доцент

1.5. Барський В.Р., к.ю.н., доцент

1.6. Єзеров А.А., к.ю.н., доцент

1.7. Крусян А.Р., к.ю.н., доцент

1.8. Мішина Н.В., к.ю.н., доцент

1.9. Міхальов В.О., доцент

1.10. Терлецький Д.С., к.ю.н., доцент

1.11. Куранін В.О., ст. викл.

1.12. Сон С.С., ст..викл.

1.13. Алікова О.М., асистент

1.14. Волкова Д.Є., асистент

1.15. Кулі К.К., асистент

1.16 Ларіонов С.Б., асистент

1.17.Назарко А.Т., асистент

1.18 Олькіна О.В., асистент

1.19. Чернопищук Я. В.

1.20. Бондаренко І.О., аспірант

Етап 1: Складові конституційних перетворень в Україні

1.1. Конституційна модернізація та реформування: процесуально-процедурні та змістовні особистості

Д.ю.н., професор

М.П.Орзіх

січень

2011

грудень

2011

1.2. Основні напрями реформування державної політики в соціально-культурній (духовній) сфері

К.ю.н.,доцент

Б.А.Пережняк

січень

2011

грудень

2011

1.3. Виборча інженерія: проектування та реформування виборчого законодавства.

Виборчі технології як випереджаюче відображення політико-правової дійсності.

Технологізація як критерій ефективності виборчого законодавства.

Питання суб’єктивації та суб’єктивізму у виборчій інженерії.

К.ю.н., доцент М.В.Афанась

єва

січень

2011

грудень

2011

1.4.Конституційні засади та принципи формування місцевого самоврядування, в Україні

Асистент

Ю.Ю.Бальцій

січень

2011

грудень

2011

1.5. Правове забезпечення регіональної політики в Україні

К.ю.н., доцент

В.Р.Барський

січень

2011

грудень

2011

1.5. Забезпечення конституційної безпеки в Україні

К.ю.н., доцент

А.А.Єзеров

січень

2011

грудень

2011

1.6. Мета та зміст конституційної модернізації та реформування в Україні

К.ю.н., доцент

А.Р.Крусян

січень

2011

грудень

2011

1.7.Громадські організації в Україні: сучасні проблеми і напрямки їх вирішення.

К.ю.н., доцент Н.В. Мішиина

січень

2011

грудень

2011

1.8 Конституційні проблеми

здійснення народом влади

через органи місцевого

самоврядування.

Доцент

В.О.Міхальов

січень

2011

грудень

2011

1.9. Модернізація системи джерел національного права: конституційно-правовий вимір

К.ю.н., доцент

Д.С.Терлець

кий

січень

2011

грудень

2011

1.10. Юридична природа міжнародних стандартів виборів

Ст.викладач

В.О.Куранін

січень

2011

грудень

2011

1.11.Загальнолюдські цінності як базові засади побудови міжнародно-правових норм та міжнародно-правових стандартів з питань виборчого процесу в Україні

Асистент

С.С.Сон

січень

2011

грудень

2011

1.12.Нормативно-правове забезпечення галузі фізичної культури та спорту: реалізація стратегії реформування галузі на межі століть

Асистент

О.М.Алікова

січень

2011

грудень

2011

1.13. Теоретичні положення та світова практика сутності інституту омбудсмена, аналіз його характерних рис

Асистент Д.Є.Волкова

січень

2011

грудень

2011

1.14. Соціальне замовлення як організаційно-правова інновація у системі місцевого самоврядування в Україні.

Асистент

К.К.Кулі

січень

2011

грудень

2011

1.15. Порівняльно-правовий аналіз виборчої системи в Україні та Італії.

Асистент

С.Б.Ларіонов

січень

2011

грудень

2011

1.16. Нормативно-правова основа механізму утворення та функціонування великих міст в Україні

Асистент

А.Т.Назарко

січень

2011

грудень

2011

1.17. Конституційно-правове забезпечення реалізації державної молодіжної політики в контексті конституційної модернізації та реформування

Асистент

В.М.Панасюк

січень

2011

грудень

2011

1.18. Співвідношення конституційного інституту дострокового припинення повноважень вищих посадових осіб та конституційно-правової відповідальності

Аспірант О. Олькина

січень

2011

грудень

2011

1.19. Дослідження процесу конституціоналізації права ЄС та гармонізації права країн-членів

Асистент Я.В. Чернопищук

січень

2011

грудень

2011

1.20. Дослідження комунальної власності як інституту публічної власності

88спирант І.О. Бондаренко

січень

2011

грудень

2011

Етап 2: Соціальні, гуманітарні та правові передумови конституційних перетворень в Україні

1.1.Соціально-правові передумови конституційних перетворень в України

Д.ю.н., 88спирант88

М.П.Орзіх

січень

2012

грудень

2012

1.2.Реорганізація і модернізація центральних органів виконавчої влади на матеріалах органів управління освіти)

К.ю.н., 88спирант88

Б.А.Пережняк

січень

2012

грудень

2012

1.3.Забезпечення конституційної законності та легітимності проектування виборчого законодавства

Політико-правові передумови маніпуляційного проектування виборчого законодавства

Виборча інженерія: теоретико-методологічне та конституційно-правове забезпечення

К.ю.н., доцент

М.В.Афанась

єва

січень

2012

грудень

2012

1.4.Система місцевого самоврядування та актуальні проблеми її формування та модифікації

Ассистент

Ю.Ю.Бальцій

січень

2012

грудень

2012

1.5.Інституціональне забезпечення регіональної політики в Україні

Доцент

В.Р.Барський

січень

2012

грудень

2012

1.6.Судова діяльність у механізмі забезпечення конституційної безпеки

Доцент А.А. 88спир

січень

2012

грудень

2012

1.7.Конституція та конституційне законодавство – нормативна основа конституційної модернізації та реформування в Україні

К.ю.н., доцент

А.Р.Крусян

січень

2012

грудень

2012

1.8.Реформування конституційних основ нормативно-правової регламентації громадських організацій в Україні: загальні принципи

К.ю.н., доцент Мішина Н.В.

січень

2012

грудень

2012

1.9.Конституційне право визначати і змінювати конституційний лад в Україні.

Доцент

В.О.Міхальов

січень

2012

грудень

2012

1.10.Параметри взаємодії права Європейського Союзу та національного конституційного права

К.ю.н., доцент

Д.С. Терлецький

січень

2012

грудень

2012

1.11.Підготовка першого розділу кандидатської 88спирант88ї;

Написання двох наукових статей

88сп.викладач

В.О.Куранін

січень

2012

грудень

2012

1.12.Політичні партії як вираження політичних інтересів в демократичному та плюралістичному суспільстві

88сп. викладач

С.С.Сон

січень

2012

грудень

2012

1.13.Вдосконалення правового забезпечення галузі фізичної культури та спорту в Україні: досвід правового забезпечення галузі в зарубіжних країнах

Ассистент

О.М.Алікова

січень

2012

грудень

2012

1.14.Аналіз нормативних засад запроваджень та практичної діяльності інституту омбудсмена в Україні

Ассистент Д.Є. Волкова

січень

2012

грудень

2012

1.15.Соціальне замовлення як форма взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з некомерційними організаціями.

Асистент

К.К.Кулі

січень

2012

грудень

2012

1.16.Порівняльно-правовий аналіз виборчої системи в Україні та ФРН

Ассистент

С.Б.Ларіонов

січень

2012

грудень

2012

1.17.Конституційна модернізація територіально-просторової організації великих міст

Ассистент

А.Т.Назарко

січень

2012

грудень

2012

1.18.Конституційно-правовий механізм реалізації державної молодіжної політики

Ассистент

В.М.Панасюк

січень

2012

грудень

2012

1.19.Особливості дострокового припинення повноважень Прем’єр-Міністра України

88спирант

Олькіна О.В.

січень

2012

грудень

2012

1.20.Дослідження та прогнозування проблеми конституціоналізації адаптаційних процесів у законодавстві України в умовах євроінтеграції

88спирант

Я.В. Чернопищук

січень

2012

грудень

2012

1.21.Дослідження комунальної власності як матеріальної основи місцевого самоврядування

Аспірант

І.О. Бондаренко

січень

2012

грудень

2012

Етап 3: Значення міжнародних стандартів, та історичного вітчизняного досвіду для процесів конституційної модернізації та реформування в Україні

1.1.Історичний аналіз конституційних перетворень у незалежній Україні

Д.ю.н., професор

М.П.Орзіх

січень 2013

грудень 2013

1.2.Реорганізація і модернізація центральних органів виконавчої влади (на матеріалах органів управління наукою та науково-технічною діяльністю)

К.ю.н., професор

Б.А.Пережняк

січень 2013

грудень 2013

1.3.Маніпулювання з часом призначення виборів як технологія виборчої інженерії

Вибір виборчої системи як інструмент виборчої інженерії

Докторська дисертація на тему «Виборча інженерія теоретико-методологічне та конституційно-правове забезпечення»

К.ю.н., доцент

М.В.Афанась

єва

січень 2013

грудень 2013

1.4.Компетенція органів місцевого самоврядування

Ассистент

Ю.Ю.Бальций

січень 2013

грудень 2013

1.5. Міжнародні організації, що забезпечують представництво регіонів країн Європи

Доцент

В.Р.Барський

січень 2013

грудень 2013

1.6.Роль людини і громадянського суспільства у забезпеченні конституційної безпеки

К.ю.н., доцент Єзеров А.А.

січень 2013

грудень 2013

1.7.Конституційна реформа – головний напрям формування сучасного українського конституціоналізму

К.ю.н., доцент

А.Р.Крусян

січень 2013

грудень 2013

1.8.Благодійницькі організації в Україні: сучасні проблеми і напрямки їх вирішення

К.ю.н., доцент Н.В. Мішина

січень 2013

грудень 2013

1.9.Конституційні проблеми здійснення народом влади через представницький орган державної влади.

Доцент

В.О.Міхальов

січень 2013

грудень 2013

1.10.Конституційні цінності в практиці Європейського суду з прав людини

К.ю.н., доцент

Д.С. Терлецький

січень 2013

грудень 2013

1.11.Зміст міжнародних стандартів виборів

Ст. викладач

В.О.Куранін

січень 2013

грудень 2013

1.12.Регулювання міждержавних відносин, правовідносин з дотриманням прав людини і громадянина

Ст.. викладач

С.С.Сон

січень 2013

грудень 2013

1.13.Конституційно-правові заходи модернізації та реформування галузі фізичної культури та спорту

Ассистент

О.М.Алікова

січень 2013

грудень 2013

1.14.Потенційні шляхи вдосконалення інституту омбудсмена в Україні

Асистент Д.Є. Волкова

січень 2013

грудень 2013

1.15.Інновації у місцевому самоврядуванні, як складова муніципальної реформи в Україні.

Аспірант

К.К.Кулі

січень 2013

грудень 2013

1.15.Порівняльно-правовий аналіз виборчої системи в Україні та Великій Британії

Асистент

С.Б.Ларіонов

січень 2013

грудень 2013

1.16.Конституційно-правові засади реформування місцевого самоврядування в великих містах України

Асистент

А.Т.Назарко

січень 2013

грудень 2013

1.17.Конституційний інститут дострокового припинення повноважень вищих посадових осіб України

Аспирант

О.В. Олькіна

січень 2013

грудень 2013

1.18.Аналіз конституційно-правових перетворень у країнах-членах Європейського Союзу

Аспірант

Чернопищук Я.В.

січень 2013

грудень 2013

1.19.Дослідження проблем функціонування комунальної власності в Україні

Аспірант І.О. Бондаренко

січень 2013

грудень 2013

Етап 4: Аксіологічна спрямованість конституційної модернізації та реформування в Україні

1.1.Сучасний український конституціоналізм – мета конституційних перетворень

Д.ю.н., професор

М.П.Орзіх

січень

2014

грудень

2014

1.2.Реорганізація і модернізація центральних органів виконавчої влади (на матеріалах органів управління культурою та туризмом)

К.ю.н., доцент

Б.А.Пережняк

січень

2014

грудень

2014

1.3.Територіальна організація виборів як маніпуляційна технологія виборчої інженерії

Виборча інженерія та легітимність влади

Виборчі технології та законодавство про місцеві вибори

К.ю.н., ст.

Викладач

М.В.Афанась

єва

січень

2014

грудень

2014

1.4.Зміст юридичної відповідальності в місцевому самоврядуванні та актуальні проблеми її модифікації та реалізації

Асистент

Ю.Ю.Бальцій

січень

2014

грудень

2014

1.5.Моделі взаємодії центральних та регіональних

органів влади в країнах Європи

Доцент

В.Р.Барський

січень

2014

грудень

2014

1.6.Забезпечення конституційної безпеки органами виконавчої влади та Президентом України

Доцент А.А. Єзеров

січень

2014

грудень

2014

1.7.Конституційно-правове забезпечення політичної реформи в умовах становлення та розвитку сучасного українського конституціоналізму

К.ю.н.,доцент

А.Р.Крусян

січень

2014

грудень

2014

1.8.Благодійницькі організації в Україні: сучасні проблеми і напрямки їх вирішення

К.ю.н., доцент Н.В. Мішина

січень

2014

грудень

2014

1.9.Конституційні проблеми контролю з боку органів державної влади за діяльністю органів місцевого

самоврядування.

Доцент

В.О.Міхальов

січень

2014

грудень

2014

1.10.Права людини як фактор ризику для сучасного конституціоналізму

К.ю.н. доцент

Д.С.Терлець

кий

січень

2014

грудень

2014

1.11.Міжнародні стандарти виборів та їх імплементація у виборчому законодавстві та правозастосовчій практиці України

Ст.викладач

В.О.Куранін

січень

2014

грудень

2014

1.12.Політичні партії як інститут посредства між державою та її громодяднинами

Асистент

С.С.Сон

січень

2014

грудень

2014

1.13.Питання реалізації державної політики у галузі фізичної культури та спорту

Ассистент

О.М.Алікова

січень

2014

грудень

2014

1.14.Функціональна взаємодія Конституційного Суду України з суб’єктами звернень та подань до Суду

Асистент Д.Є. Волкова

січень

2014

грудень

2014

1.15.Конституційно-правове регулювання діяльності некомерційних організацій: порівняльний аналіз України та Росії.

Аспірант

К.К.Кулі

січень

2014

грудень

2014

1.16.Порівняльно-правовий аналіз виборчої системи в Україні та Франції

Асистент

С.Б.Ларіонов

січень

2014

грудень

2014

1.17.Гарантії реалізації правосуб’єктності міста

Асистент

А.Т.Назарко

січень

2014

грудень

2014

1.18.Аналіз організаційно-правових форм взаємодії суб’єктів реалізації державної молодіжної політики

Асистент

В.М.Панасюк

січень

2014

грудень

2014

1.19.Імпічмент: історія становлення та сучасний стан

Аспірант

О.В. Олькіна

січень

2014

грудень

2014

1.20.Конституційна уніфікація як природний шлях формування наднаціонального (квазі конституційного) права

Аспирант

Я.В. Чернопищук

січень

2014

грудень

2014

1.21.Конституційно- правовий статус територіальних громад як суб’єктів права комунальної власності

88спирант І.О. Бондаренко

січень

2014

грудень

2014

Етап 5: Доктринальна та приладова перевірка на реалізуємість результатів досліджень конституційних перетворень в Україні

Доктринальна перевірка на реалізуємість та системоутворююче функціонування щодо системи нових конституційних реалій (моделей)

Д.ю.н.,

Професор

М.П.Орзіх

січень

2015

грудень

2015

Вплив євроінтеграційних процесів на особливості реформування і модернізації центральних органів виконавчої влади в соціально-культурній (духовній) сфері

К.ю.н.,доцент

Б.А.Пережняк

січень

2015

грудень

2015

Виборчі судові спори як зловживання правом на судовий захист та виборча інженерія

Методологічні підходи пізнання феномену виборчої інженерії

Перевірка в експериментальному режимі ефективності конституційно-правових новацій в сфері виборчого законодавства

К.ю.н., ст.

викладач

М.В.Афанась

єва

січень

2015

грудень

2015

Сутність та поняття юридичного захисту прав місцевого самоврядування

Ассистент

Ю.Ю.Бальцій

січень

2015

грудень

2015

Регіоналізація як фактор розвитку сучасних країн Європи

Доцент

В.Р.Барський

січень

2015

грудень

2015

Парламентська діяльність у забезпеченні конституційної безпеки

Доцент

А.А.Єзеров

січень

2015

грудень

2015

Сучасний конституціоналізм та конституційна модернізація в Україні

К.ю.н., доцент

А.Р.Крусян

січень

2015

грудень

2015

Реформування конституційних основ нормативно-правової регламентації благодійництва і благодійницьких організацій в Україні

К.ю.н., доцент Мішина Н.В.

січень

2015

грудень

2015

Конституційні проблеми формування представницьких органів державної влади і місцевого самоврядування

Доцент

В.О.Міхальов

січень

2015

грудень

2015

Інтернаціоналізація теорії та практики конституційного правового регулювання

К.ю.н., доцент

Д.С.Терлець

кий

січень

2015

грудень

2015

Вдосконалення виборчого законодавства України у контексті імплементації міжнародних стандартів виборів

Ст. викладач

В.О.Куранін

січень

2015

грудень

2015

Механізм забезпечення прозорості та від критості розробки політичного курсу та їх ухвалення політичних рішень партіями

Асистент

С.С.Сон

січень

2015

грудень

2015

Конституційно-правові гарантії права громадян на заняття фізичною культурою та спортом

Ассистент

О.М.Алікова

січень

2015

грудень

2015

Функціональна взаємодія Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Конституційного Суду України

Асистент Д.Є.Волкова

січень

2015

грудень

2015

Перспективи впровадження зарубіжного досвіду використання механізму соціального замовлення для України.

Аспірант

К.К.Кулі

січень

2015

грудень

2015

Порівняльно-правовий аналіз виборчої системи в Україні та Польщі

Асистент

С.Б.Ларіонов

січень

2015

грудень

2015

Конституційний статус окремих категорій міст в Україні

Асистент

А.Т.Назарко

січень

2015

грудень

2015

Аналіз практико-прикладних проблем реалізації регіональної молодіжної політики як складової державної молодіжної політики

Асистент

В.М.Панасюк

січень

2015

грудень

2015

Процедура імпічменту Президента України: проблемні аспекти і шляхи їх вирішення

Аспірант

О.В. Олькіна

січень

2015

грудень

2015

Прогностичний аналіз конституційно-правових перетворень в Україні на шляху інтеграції до Європейського Союзу

Аспірант Я.В. Чернопищук

січень

2015

грудень

2015

Реформування інституту комунальної власності

Аспірант І.О. Бондаренко

січень

2015

грудень

2015Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

  Документ
  12 IV.1994 р. Указом Президента України Л.Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.VI.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л.
 2. Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті імені тараса шевченка: підсумки за 2010 рік І завдання на 2011 рік київ – 2011

  Документ
  Аналітична доповідь "Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2010 рік і завдання на 2011 рік" заслухана та схвалена на засіданні Комісії Вченої ради з організації
 3. Вимір Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «vii прибузькі юридичні читання» 25-26 листопада 2011 року Миколаїв Іліон 2011

  Документ
  Президент Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України Ківалов С.
 4. П л а н (2)

  Документ
  3. Перелік питань для розгляду на колегіях, апаратних нарадах при голові обласної державної адміністрації; підготовка проектів розпоряджень голови облдержадміністрації,
 5. Миколаївський комплекс Новітні наукові дослідження держави І права 2011 Том 1 Збірник наукових праць Миколаїв

  Документ
  Президент Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України Ківалов С.

Другие похожие документы..