Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методическая разработка'
Производственное обучение – важнейшая составная часть процесса подготовки квалифицированных рабочих, на него отводится значительная часть общего учеб...полностью>>
'Документ'
Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 3 марта 2009 года № 74-п. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республи...полностью>>
'Кодекс'
Орієнтуючись на сучасний ринок праці, освіта сьогодення відносить уміння оперувати такими технологіями та знаннями, що задовольнять потреби інформаці...полностью>>
'Документ'
Судьба отмерила Владимиру Бацалеву всего 38 лет жизни, а талантом наделила в таком количестве, что хватило бы на несколько долгих жизней. Всех, кто зн...полностью>>

План науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» на 2011-2015 роки

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Завідувач кафедри д.ю.н. професор Аленін Ю.П.

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права

Найменування теми, зміст етапів, які проводяться в планувальному періоді

Підстави для виконання, шифр № теми

Виконувач (кафедра, лаб., НДИ. КБ і т.п., П.І.П. вч. ступінь, звання наук. керівника)

Строки виконання

Міністерство відомство, гол. по проблемі, виконавець робіт

Організація, яка фінансує роботу

початок (рік, ке-рівник)

Закінчення (рік, керівник)

1

2

3

4

5

6

7

Тема: Кримінологічні, пенітенціарні та кримінально-правові проблеми протидії злочинності у суспільстві перехідного типу

Рішення Вченої ради НУ «ОЮА» від 10 лютого 2011року (протокол № 1) Рішення ка-федри (про-токол № 4 від 29 жовтня

2010 р.)

Кафедра кримінології та кри-мінально-виконавчого права.

Науковий керівник – завідувач кафедри докт. юрид. наук, доцент Дрьомін В.М.

січень 2011

грудень 2015

НУ «ОЮА»

Міністер-

ство освіти та науки України

Розділ 1. Злочинність у транзитивному суспільстві: кримінологічний аналіз та протидія

- „ -

Дрьомін В.М., завідувач кафедри докт. юрид.

наук, доцент

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 2. Кримінально-правовий вплив на злочинність: теоретичні та практичні проблеми

- „ -

Березовський А.А.,

канд. юрид. наук, доцент кафедри

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 3. Пенологічна політика в епоху глобалізації

- „ -

Ягунов Д.В.,

канд. наук з держ. упр., доцент

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 4. Соціально-правові та кримінологічні теорії альтернатив кримінального покарання

- „ -

Мандриченко Ж.В.,

канд. юрид. наук, доцент кафедри

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 5. Соціальна стратифікація та злочинність: кримінологічний аналіз

- „ -

Стрелковська Ю.О., канд.юрид.наук, доцент кафедри

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 6. Кримінологічна безпека економічної діяльності

- „ -

Мельничук Т.В., канд.юрид.наук, доцент кафедри

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 7. Кримінологічне дослідження соціокультурних аспектів наркотизму

- „ -

Ілько С.А.,

асистент

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 8. Проблемні питання виокремлення новітньої концепції протидії злочинам у сфері службової діяльності

- „ -

Цитряк В.Я., асистент

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 9. Кримінологічні та пенітенціарні основи класифікації засуджених до позбавлення волі

- „ -

Марчук А.І.,

асистент

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 10. Кримінологічні та кримінально-правові аспекти безпеки мореплавства

- „ -

Федчун Н.О., асистент

січень 2011

грудень 2015

- „ -

- „ -

Розділ 11. Криміналізація земельного ринку в Україні: кримінологічний аналіз та проблеми протидії

- „ -

Ізовіта А.М.,

асистент

січень

2011

грудень

2015

- „ -

- „ -

Етап 1: Теоретико-методологічні питання вивчення та протидії злочинності у суспільствах перехідного типу

- „ -

Дрьомін В.М., завідувач кафедри докт. юрид.

наук, доцент;

Березовський А.А. – канд. юрид. наук,

Мандриченко Ж.В. – канд. юрид. наук,

Ягунов Д.В. - канд. наук з держ.упр., доцент,

Мельничук Т.В. – канд. юрид. наук, Стрелковська Ю.О. – канд. юрид. наук,

Ілько С.А.,

Цитряк В.Я.,

Марчук А.І.,

Федчун Н.О.,

Ізовіта А.М.

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.1. Інституціональна кримінологія: становлення та основні напрямки розвитку

- „ -

Дрьомін В.М., завідувач кафедри докт. юрид.

наук, доцент

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.2. Методологічні основи вивчення кримінально-правового впливу на злочинність

- „ -

Березовський А.А.,

канд юрид. наук, доцент кафедри

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.3. Глобалізація та її впливи на сутність покарань та системи покарань сучасних країн

- „ -

Ягунов Д.В.,

к.н. держ. упр., доцент

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.4. Методологічні та концептуальні основи дослідження альтернатив кримінального покарання

- „ -

Мандриченко Ж.В.,

канд. юрид. наук,

доцент кафедри

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.5. Кримінологічне дослідження соціальної   стратифікації    в Україні та  її наслідків

- „ -

Стрелковська Ю.О., канд.юрид.наук, доцент кафедри

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.6. Кримінологічна безпека у системі національної безпеки України: теоретико-методологічні засади

- „ -

Мельничук Т.В., канд. юрид. наук, доцент кафедри

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.7. Вивчення місця наркотизму в системі культурологічних факторів злочинності

- „ -

Ілько С.А.,

асистент

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.8. Підкуп у системі дачі-одержання хабара: сутнісна характеристика

- „ -

Цитряк В.Я., асистент

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.9. Розвиток інституту класифікації засуджених до позбавлення волі: ретроспективний та компаративістський аналіз

- „ -

Марчук А.І., асистент

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.10. Загальні положення щодо безпеки мореплавства як об’єкта кримінологічного вивчення

- „ -

Федчун Н.О., асистент

січень 2011

грудень 2011

- „ -

- „ -

1.11. Характеристика земельного ринку як об’єкта кримінологічного дослідження

- „ -

Ізовіта А.М.,

асистент

січень 2011

грудень

2011

- „ -

- „ -

Етап 2: Феноменологія та окремі напрямки протидії злочинності у суспільстві перехідного типу

- „ -

Дрьомін В.М., завідувач кафедри докт.юрид.

наук, доцент;

Березовський А.А. – канд. юрид. наук,

Мандриченко Ж.В. – канд. юрид. наук,

Ягунов Д.В. - канд. наук з держ.упр., доцент,

Мельничук Т.В. – канд. юрид. наук, Стрелковська Ю.О. – канд. юрид. наук,

Ілько С.А.,

Цитряк В.Я.,

Марчук А.І.,

Федчун Н.О.,

Ізовіта А.М.

січень 2012

грудень 2012

- „ -

- „ -

2.1. Феноменологія злочинності у транзитивному суспільстві: фактори та протидія

- „ -

Дрьомін В.М. – завідувач кафедри докт. юрид.

наук, доцент

січень 2012

грудень 2012

- „ -

- „ -

2.2. Соціальний механізм кримінально-правового впливу на злочинність

- „ -

Березовський А.А.,

канд. юрид. наук, доцент кафедри

січень 2012

грудень 2012

- „ -

- „ -

2.3. Трансформація концепції ресоціалізації злочинців в умовах глобалізації

- „ -

Ягунов Д.В.,

к. н. держ. упр., доцент

січень 2012

грудень 2012

- „ -

- „ -

2.4. Загальна характеристика правових аспектів інститутів альтернативного реагування на злочинність

- „ -

Мандриченко Ж.В.,

канд. юрид. наук

доцент кафедри

січень 2012

грудень 2012

- „ -

- „ -

2.5. Криміногенний потенціал розшарування сучасного суспільства

- „ -

Стрелковська Ю.О., канд. юрид. наук, доцент кафедри

січень 2012

грудень 2012

- „ -

- „ -

2.6. Економічні основи функціональності злочинності

- „ -

Мельничук Т.В., канд. юрид. наук,

Доцент кафедри

січень 2012

грудень 2012

- „ -

- „ -

2.7. Дослідження культурологічних механізмів самодетермінації наркотизму: кримінологічний аспект

- „ -

Ілько С.А.,

асистент

січень 2012

грудень 2012

- „ -

- „ -

2.8. Ефективність діючого кримінального законодавства у протидії злочинам у сфері службової діяльності

- „ -

Цитряк В.Я., асистент

січень 2012

грудень 2012

- „ -

- „ -

2.9. Кримінологічні критерії (ознаки) класифікації засуджених до позбавлення волі

- „ -

Марчук А.І., асистент

січень 2012

грудень 2012

- „ -

- „ -

2.10. Забезпечення безпеки мореплавства кримінально-правовими засобами

- „ -

Федчун Н.О., асистент

січень 2012

грудень 2012

- „ -

- „ -

2.11. Кримінологічний аналіз тінізації земельного ринку в суспільстві перехідного типу

- „ -

Ізовіта А.М.,

асистент

січень

2012

грудень

2012

- „ -

- „ -

Етап 3: Національний та міжнародний досвід вивчення та протидії злочинності

- „ -

Дрьомін В.М. завідувач кафедри докт. юрид.

наук, доцент;

Березовський А.А. – канд. юрид. наук,

Мандриченко Ж.В. – канд. юрид. наук,

Ягунов Д.В. - канд. наук з держ.упр., доцент,

Мельничук Т.В. – канд. юрид. наук, Стрелковська Ю.О. – канд. юрид. наук,

Ілько С.А.,

Цитряк В.Я.,

Марчук А.І.,

Федчун Н.О.,

Ізовіта А.М.

січень 2013

грудень 2013

- „ -

- „ -

3.1. Інституціональна криза як фактор злочинності у суспільстві перехідного типу

- „ -

Дрьомін В.М., завідувач кафедри докт. юрид.

наук, доцент

січень 2013

грудень 2013

- „ -

- „ -

3.2. Можливості впливу некаральних заходів на злочинність

- „ -

Березовський А.А.,

канд. юрид. наук, доцент кафедри

січень 2013

грудень 2013

- „ -

- „ -

3.3. Політичні, етичні та соціально-економічні проблеми в’язничної приватизації

- „ -

Ягунов Д.В.,

к. н. держ. упр., доцент

січень 2013

грудень 2013

- „ -

- „ -

3.4. Кримінологічна концепція механізмів альтернативного реагування громадських інститутів на злочинність

- „ -

Мандриченко Ж.В.,

канд. юрид. наук,

доцент кафедри

січень 2013

грудень 2013

- „ -

- „ -

3.5. Соціально-психологічні   установки в умовах соціального розшарування як фактор злочинності

- „ -

Стрелковська Ю.О., канд. юрид. наук, доцент кафедри

січень 2013

грудень 2013

- „ -

- „ -

3.6. Криміногенні загрози здійснення економічної діяльності

- „ -

Мельничук Т.В., канд. юрид. наук, доцент кафедри

січень 2013

грудень 2013

- „ -

- „ -

3.7. Культурологічні фактори детермінації злочинності, пов’язаної з наркотичними речовинами

- „ -

Ілько С.А.,

асистент

січень 2013

грудень 2013

- „ -

- „ -

3.8. Зарубіжний досвід протидії злочинам у сфері службової діяльності

- „ -

Цитряк В.Я., асистент

січень 2013

грудень 2013

- „ -

- „ -

3.9. Міжнародний досвід у сфері класифікації та розподілу засуджених у місцях позбавлення волі

- „ -

Марчук А.І., асистент

січень 2013

грудень 2013

- „ -

- „ -

3.10. Міжнародний досвід забезпечення кримінологічної безпеки мореплавства

- „ -

Федчун Н.О., асистент

січень 2013

грудень 2013

- „ -

- „ -

3.11. Кримінологічний аналіз законодавства у сфері земельних відносин

- „ -

Ізовіта А.М.,

асистент

січень

2013

грудень

2013

- „ -

- „ -

Етап 4. Детермінація злочинності у суспільстві перехідного типу та актуальні проблеми протидії

- „ -

Дрьомін В.М., завідувач кафедри докт. юрид.

наук, доцент;

Березовський А.А. – канд. юрид. наук,

Мандриченко Ж.В. – канд. юрид. наук,

Ягунов Д.В. - канд. наук з держ.упр., доцент,

Мельничук Т.В. – канд. юрид. наук, Стрелковська Ю.О. – канд. юрид. наук,

Ілько С.А.,

Цитряк В.Я.,

Марчук А.І.,

Федчун Н.О.,

Ізовіта А.М.

січень 2014

грудень 2014

- „ -

- „ -

4.1. Культурологічна криза як фактор злочинності у транзитивному суспільстві

- „ -

Дрьомін В.М., завідувач кафедри докт. юрид.

наук, доцент

січень 2014

грудень 2014

- „ -

- „ -

4.2. Покарання в системі кримінально-правового впливу на злочинність

- „ -

Березовський А.А.,

канд. юрид. наук, доцент кафедри

січень 2014

грудень 2014

- „ -

- „ -

4.3. Філософія та проблемні аспекти реалізації концепції пробації у 21-му столітті

- „ -

Ягунов Д.В.,

к. н. держ. упр., доцент

січень 2014

грудень 2014

- „ -

- „ -

4.4. Компаративні характеристики альтернативного вирішення конфліктів

- „ -

Мандриченко Ж.В.,

канд. юрид. наук

доцент кафедри

січень 2014

грудень 2014

- „ -

- „ -

4.5. Віктимологічний аспект проблеми розшарування сучасного суспільства

- „ -

Стрелковська Ю.О., канд. юрид. наук, доцент кафедри

січень 2014

грудень 2014

- „ -

- „ -

4.6. Детермінація економічної злочинності в Україні

- „ -

Мельничук Т.В., канд. юрид. наук, доцент кафедри

січень 2014

грудень 2014

- „ -

- „ -

4.7. Вивчення криміногенного впливу наркотичного середовища на особу

- „ -

Ілько С.А.

асистент

січень 2014

грудень 2014

- „ -

- „ -

4.8. Проблемні питання вдосконалення криміналь-но-правової відповідальності за вчинення злочинів у сфері службової діяльності

- „ -

Цитряк В.Я. – асистент

січень 2014

грудень 2014

- „ -

- „ -

4.9. Проблема класифікації засуджених в контексті прав людини

- „ -

Марчук А.І. асистент

січень 2014

грудень 2014

- „ -

- „ -

4.10. Особливості детермінації злочинів у сфері мореплавства

- „ -

Федчун Н.О., асистент

січень 2014

грудень 2014

- „ -

- „ -

4.11 Особливості детермінації злочинності у сфері земельних відносин

- „ -

Ізовіта А.М.,

асистент

січень

2014

грудень

2014

- „ -

- „ -

Етап 5. Правові та інституційні заходи протидії злочинності у суспільстві перехідного типу

- „ -

Дрьомін В.М., завідувач кафедри докт. юрид.

наук, доцент;

Березовський А.А. – канд. юрид. наук,

Мандриченко Ж.В. – канд. юрид. наук,

Ягунов Д.В. - канд. наук з держ.упр., доцент,

Мельничук Т.В. – канд. юрид. наук, Стрелковська Ю.О. – канд. юрид. наук,

Ілько С.А.,

Цитряк В.Я.,

Марчук А.І.,

Федчун Н.О.,

Ізовіта А.М.

січень 2015

грудень 2015

- „ -

- „ -

5.1. Інституційні механізми протидії злочинності у транзитивному суспільстві

- „ -

Дрьомін В.М. – завідувач кафедри докт. юрид.

наук, доцент

січень 2015

грудень 2015

- „ -

- „ -

5.2. Напрямки удосконалення кримінально-правового впливу на злочинність

- „ -

Березовський А.А.,

канд. юрид. наук, доцент кафедри

січень 2015

грудень 2015

- „ -

- „ -

5.3. Проблеми створення служби пробації в Україні

- „ -

Ягунов Д.В.,

к.н. держ. упр., доцент

січень 2015

грудень 2015

- „ -

- „ -

5.4. Кримінологічна доктрина функціонування АРК в соціально-правовому полі

- „ -

Мандриченко Ж.В.

канд. юрид. наук,

доцент кафедри

січень 2015

грудень 2015

- „ -

- „ -

5.5. Проблеми протидії   злочинності   в Україні в контексті   теорії соціальної стратифікації

- „ -

Стрелковська Ю.О., канд.юрид.наук, доцент кафедри

січень 2015

грудень 2015

- „ -

- „ -

5.6. Забезпечення кримінологічної безпеки економіки правовими та інституційними засобами

- „ -

Мельничук Т.В., канд.юрид.наук, доцент кафедри

січень 2015

грудень 2015

- „ -

- „ -

5.7. Дослідження можливостей попередження злочинності, пов’язаної з наркотизмом через вплив на культурне середовище

- „ -

Ілько С.А.,

асистент

січень 2015

грудень 2015

- „ -

- „ -

5.2. Міжнародні інструменти протидії корупції та проблемні питання їх імплементації у кримінальне законодавство України

- „ -

Цитряк В.Я., асистент

січень 2015

грудень 2015

- „ -

- „ -

5.9. Втілення міжнародного досвіду класифікації засуджених у вітчизняне кримінально-виконавче законодавство

- „ -

Марчук А.І., асистент

січень 2015

грудень 2015

- „ -

- „ -

5.10. Правове та інституційне забезпечення безпеки мореплавства

- „ -

Федчун Н.О., асистент

січень 2015

грудень 2015

- „ -

- „ -

5.11. Правові та інституційні заходи протидії злочинності у сфері земельних відносин

- „ -

Ізовіта А.М.,

асистент

січень

2015

грудень

2015

- „ -

- „ -Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

  Документ
  12 IV.1994 р. Указом Президента України Л.Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.VI.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л.
 2. Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті імені тараса шевченка: підсумки за 2010 рік І завдання на 2011 рік київ – 2011

  Документ
  Аналітична доповідь "Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2010 рік і завдання на 2011 рік" заслухана та схвалена на засіданні Комісії Вченої ради з організації
 3. Вимір Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «vii прибузькі юридичні читання» 25-26 листопада 2011 року Миколаїв Іліон 2011

  Документ
  Президент Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України Ківалов С.
 4. П л а н (2)

  Документ
  3. Перелік питань для розгляду на колегіях, апаратних нарадах при голові обласної державної адміністрації; підготовка проектів розпоряджень голови облдержадміністрації,
 5. Миколаївський комплекс Новітні наукові дослідження держави І права 2011 Том 1 Збірник наукових праць Миколаїв

  Документ
  Президент Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України Ківалов С.

Другие похожие документы..