Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1.1. Металобрухт - непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідо...полностью>>
'Программа'
Увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом в Балаганском районе и совершенствование мер профилактики осложнений сахарного ди...полностью>>
'Документ'
MS Windows 2 /2003 Server, Oracle9i, PL/SQL, Crystal Reports 9, Delphi, MS SQL, T-SQL, Proxy Servers, Apache Server, MySQL Server, Flash MX, Adobe Ph...полностью>>
'Документ'
Данная работа посвящена рассмотрению практики информационного сопровождения реализации административной реформы. Для более детального рассмотрения об...полностью>>

План науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» на 2011-2015 роки

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зав. кафедри криміналістики НУ «ОЮА»

Д.ю.н., професор В.В.Тіщенко

Кафедра кримінального права

Найменування теми, зміст етапів, які проводяться в планувальному періоді

Підстави для виконання, шифр, № теми

Виконувач (кафедра, лаб., НДИ, КБ і т.п. П.І.Б., вчений ступінь, звання наукового керівника

Терміни виконання

Міністерство, відомство гол. по проблемі, виконавець робіт

Організація, яка фінансує роботу з указанням відомств. підпорядк.

початок (рік, керівник)

закінчення (рік, керівник)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Тема: «Механізм кримінально-правового впливу в умовах сталого розвитку»

Розділ 1.

Кримінально-правова доктрина в умовах сталого розвитку

Розділ 2.

Кримінально-правова боротьба з наркоманією

Розділ 3.

«Кримінальна відповідальність за злочини, пов’язані з науково-технічним прогесом у сфері медичної діяльності» згідно із законодавством України та стран Европейського Союзу.

Розділ 4.

Поняття та задачі Особливої частини кримінального права

Розділ 5.

Механізм кримінально-правової дії на організовану злочинність

Розділ 6.

Юридична особа як суб’єкт кримінальних правовідносин

Розділ 7.

Проблеми теорії та практики карано-виховного процесу, його сутності, підстав та законного здійснення

Розділ 8.

Кримінально-правове дослідження злочинів проти волі, честі та гідності особи

Розділ 9.

Вплив марксистсько-ленінської ідеології на кримінальне право

Розділ 10.

Теорія криміналізації Розділ 11.

Особливості

кваліфікації злочинів, пов’язаних із насильством у сім’ї: порівняльна характеристика законодавства України та зарубіжних країн

Розділ 12.

Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх осіб з відставанням у психічному розвитку

Розділ 13.

Джерела кримінального права: доктринальні та порівняльно-правові аспекти Розділ 14.

Підстави звільнення від кримінальної відповідальності

Розділ 15.

Кримінально-правова протидія організованій злочинній діяльності корисливо-насильницької спрямованості Розділ 16.

Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

Розділ 17.

Особливості

кваліфікації злочинів, пов’язаних із психічнім насильством: порівняльна характеристика

Розділ 18.

Кримінально-правові аспекти корупційних злочинів та перспективи вдосконалення законодавства про кримінальну відповідальності за них

Розділ 19.

Покарання неповнолітніх як вплив на злочинність

Розділ 20.

Кримінально-правові аспекти корупційних злочинів та перспективи вдосконалення законодавства про кримінальну відповідальності за них

Розділ 21.

Приватноправові засади кримінального права України

Розділ 22.

Функції кримінального права. Іх природа та зміст

Розділ 23. Категорія проступку в кримінально-правовій доктрині»

Розділ 24. Кримінально-правовий захист банківської таємниці

Розділ 25. Санкції у злочинах із подвійною формою вини

Розділ 26. Злочини проти свободи віросповідання та світогляду

Розділ 27. Кримінальна відповідальність за фальсифікацію виборчої документації (ст. 158 ККУ)

Рішення Вченої ради НУ «ОЮА» від 10 лютого 2011року (протокол № 1)

Кафедра протокол №1 від 27.08.2010

Кафедра кримінального права.

Науковий керівник д.ю.н Туляков В.О.

Виконавці:

Д.ю.н. Туляков В.О., к.ю.н. Мирошніченко Н.А., к.ю.н. Хімченко С.А., к.ю.н. Бондаренко Н.О., к.ю.н. Федоров В.М.,к.ю.н. Чугуніков І.І.,ст. викл. Іскендеров Ф.Ш.,к.ю.н.Підгородинський В.М., к.ю.н. Коломієць Ю.Ю., к.ю.н. Балобанова Д.О., ас. Данільченко І.Р., ас. Мирошниченко Н.М., ас. Кузембаєв О.С., ас. Гусак О.А.,

к.ю.н. Албул С.В.,

к.ю.н. Горбачова І.М., к.ю.н. Гуртовенко О.Л., к.ю.н. Михайленко Д.Г.к.ю.н. Березовська Н.Л., к.ю.н. Полянський Є.Ю., ас. Поліщук О.М., ас. Оцяця А.С.,

ас. Дмітрук М.М. ас. Титомер Є.В., аспір. Ігнатенко М.П.. аспір. Сенатор О.Л., аспір. Колодін Д.О.

2011 р.

І

2015 р.

ІV

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство освіти і науки,молоді та спорту України, Академія правових наук України, фонд "Хаймат гартен" (Німеччина)

І.

2011 р.

І

2011 р.

ІV

Міністерство освіти і науки,молоді та спорту України, Академія правових наук України, фонд "Хаймат гартен" (Німеччина)

1.1. Методологічні проблеми формування сучасної кримінально-правової доктрини

д.ю.н. Туляков В.О.

2011 р.

І

2011 р.

ІV

2.1 Становлення національного законодавства України, яке забеспечує кримінально-правову боротьбу з наркоманією.

к.ю.н. Мирошніченко Н.А.

2011 р.

І

2011 р.

ІV

3.1 Становлення національного законодавства України, яке забеспечує кримінально-правову боротьбу із злочинами, пов‘язаними науково-технічним процесом у сфері медичнох діяльності.

к.ю.н. Химченко С.А.

2011 р.

І

2011 р.

ІV

4.1 Поняття функцій кримінального права

к.ю.н. Бондаренко Н.О.

2011р.

І

2011 р.

ІV

5. 1 Організована злочиніість як соціальне явище

к.ю.н. Федоров В.М.

2011 р.

І

2011 р.

ІV

6.1 Кримінально-правові відносини в структурі правовідносин

к.ю.н. Чугуніков І.І.

2011 р.

І

2011 р.

ІV

7. 1 Історія становлення та розвитку карано-виховного процесу в українській правовій літературі

ст. викл Іскендеров Ф.Ш.

2011 р.

І

2011 р.

ІV

8.1 Дослідження історичних аспектів становлення кримінальної відповідальності за злочини, які посягають на волю, честь та гідність людини

к.ю.н. Підгородинський В.М.

2011 р.

І

2011 р.

ІV

9.1 Методологічні засади дослідження впливу марксистсько-ленінської ідеології на криімнальне право.

К.ю.н. Коломієць Ю.Ю.

2011 р.

І

2011 р.

ІV

10.1 Значення положень теорії криміналізації для побудови кримінального закону

К.ю.н. Балобанова Д.О.

2011 р.

І

2011 р.

ІV

11.1 Кримінально-правова доктрина у протидії насильству в сім”ї

ас. Данільченко І.Р.

2011 р.

І

2011 р.

ІV

12.1 Відповідальність неповнолітніх осіб: історичний та порівняльно-правовий аналіз кримінального законодавства

ас. Мирошниченко Н.М.

2011 р.

I

2011 р.

IV

13.1 Історичний генезіс джерел кримінального права

ас. Кузембаєв О.С.

2011 р.

I

2011 р.

IV

14.1 Правова природа звільнення від кримінальної відповідальності

ас. Гусак О.А.

2011 р.

I

2011 р.

IV

15.1 Корисливо-насильницькі злочини: проблеми визначення та кримінально-правової кваліфікації

К.ю.н. Албул С.В.

2011 р.

I

2011 р.

IV

16.1 Поняття та сутність заходів безпеки в кримінальному праві

К.ю.н. Горбачова І.М.

2011 р.

I

2011 р.

IV

17.1 Психічне насильство за кримінальним правом України

К.ю.н. Гуртовенко О.Л.

2011 р.

I

2011 р.

IV

18.1 Історичний аспект покарання неповнолітніх

К.ю.н. Березовська Н.Л.

2011 р.

I

2011 р.

IV

19.1 Об’єкти складних злочинів та їх значення для диференціації кримінального діяння

Ас. Дмітрук М.М.

2011 р.

I

2011 р.

IV

20.1 Традиції кримінального права США

к.ю.н. Полянський Є.Ю.

2011 р.

I

2011 р.

IV

21.1 Кримінально-правова охорона банківської таємниці

Асист. Тітомер Є.В.

2011 р.

I

2011 р.

IV

22.1 Співвідношення положень Кримінального кодексу України та міжнародних актів протидії корупції

к.ю.н. Михайленко Д.Г.

2011 р.

I

2011 р.

IV

23.1 Методологічні питання вивчення функцій кримінального права

Ас. Оцяця А.С.

2011 р.

I

2011 р.

IV

24.1 Концептуальні засади публічно-приватної дихотомії.

Ас.

Поліщук О.М.

2011 р.

IV

2011 р.

IV

25.1 Історія виникнення та розвитку кримінальної відповідальності за приховування злочину

Аспір.

Ігнатенко М.П.

2011 р.

IV

2011 р.

IV

26.1 Поняття об’єкту злочинів проти свободи совісті та віросповідання.

Аспір.

Сенатор О.Л.

2011 р.

IV

2011 р.

IV

27.1 Історико-правовий аналіз становлення та розвитку кримінальної відповідальності за фальсифікацію виборчої документації в Україні.

Аспір.

Колодін Д.О.

2011 р.

IV

2011 р.

IV

ІІ.

2012 р.

І

2012 р.

ІV

Міністерство освіти і науки,молоді та спорту України, Академія правових наук України, фонд "Хаймат гартен" (Німеччина)

1.2 Категорії та закони кримінального права

д.ю.н. Туляков В.О.

2012 р.

І

2012 р.

ІV

2.2 Діюче кримінальне законодавство України, яке встановлює відповідальність за незаконні дії з наркотиками (загальна характеристика, класифікація)

к.ю.н. Мирошніченко Н.А.

2012 р.

І

2012 р.

ІV

3.2 Діюче кримінальне законодавство України, яке встановлює кримінальну відповідальність за злочини, які здійснюються у сфері медичної діяльності.

к.ю.н. Химченко С.А.

2012 р.

І

2012 р.

ІV

4.1 Поняття та значення кваліфікації злочинів

к.ю.н. Бондаренко Н.О.

2012р.

І

2012 р.

ІV

5. 2 Інститут співучасті як форма відображення групових злочинів

к.ю.н. Федоров В.М.

2012 р.

І

2012 р.

ІV

6.1 Суб’єктивні характеристика кримінальних правовідносин

к.ю.н. Чугуніков І.І.

2012 р.

І

2012 р.

ІV

7. 2 Теорія, сутність та стадії карано-виховного процесу

ст. викл Іскендеров Ф.Ш.

2012 р.

І

2012 р.

ІV

8.2 Дослідження сутності злочинів передбачених ІІІ розділом Кримінального кодексу України

к.ю.н. Підгородинський В.М.

2012 р.

І

2012 р.

ІV

9.2 Методологічні засади дослідження впливу марксистсько-леніньскої ідеології на кримінальне право

К.ю.н. Коломієць Ю.Ю.

2012 р.

І

2012 р.

ІV

10. 2 Врахування положень теорії криміналізації при побудові Загальної частини кримінального закону

К.ю.н. Балобанова Д.О.

2012 р.

І

2012 р.

ІV

11.2 Методологія вивчення насильства в сім”ї у кримінальному праві.

ас. Данільченко І.Р.

2012 р.

І

2012 р.

ІV

12.2 Вік кримінальної відповідальності як ознака суб'єкта злочину і його визначення при відставанні у розумовому розвитку

ас. Мирошниченко Н.М.

2012 р.

I

2012 р.

IV

13.2 Джерела кримінального права прямої дії

ас. Кузембаєв О.С.

2012 р.

I

2012 р.

IV

14.2 Альтернативи кримінальному переслідуванню та підстави звільнення від кримінальної відповідальності.

ас. Гусак О.А.

2012 р.

I

2012 р.

IV

15.2 Організовані форми злочинної діяльності корисливо-насильницької спрямованості: кримінологічний та кримінально-правовий аналіз

К.ю.н. Албул С.В.

2012 р.

I

2012 р.

IV

16.2 Види та порядок застосування заходів безпеки в кримінальному законодавстві та доктрині країн англосаксонської системи права

К.ю.н. Горбачова І.М.

2012 р.

I

2012 р.

IV

17.2 Юридичні баланси у сфері кримінально-правового регулювання суспільних відносин

К.ю.н. Гуртовенко О.Л.

2012 р.

I

2012 р.

IV

18.2 Теоретичні засади покарання неповнолітніх

К.ю.н. Березовська Н.Л.

2012 р.

I

2012 р.

IV

19.2 Питання відповідальності за проступок в кримінально-правовій доктрині України.

Ас. Дмітрук М.М.

2012 р.

I

2012 р.

IV

20.2 Кримінально-правові інститути в американській науці.

К.ю.н. Полянський Є.Ю.

2012 р.

I

2012 р.

IV

21.2 Кримінально-правова відповідальність за порушення банківської таємниці

Ас. Тітомер Є.В.

2012 р.

I

2012 р.

IV

22.2 Об’єктивні критерії розмежування злочинів у публічній та приватній сферах службової діяльності

К.ю.н. Михайленко Д.Г.

2012 р.

I

2012 р.

IV

23.2 Зміст функцій кримінального права

Ас. Оцяця А.С.

2012 р.

I

2012 р.

IV

24.2 Компаративістський аналіз публічно-приватної дихотомії в кримінальному праві.

Ас.

Поліщук О.М.

2012 р.

IV

2012 р.

IV

25.2 Юридична природа приховування злочину

Аспір.

Ігнатенко М.П.

2012 р.

IV

2012 р.

IV

26.2 Внесення змін до статей КК України, передбачуючих відповідальність за посягання на свободу совісті та віросповідання

Аспір.

Сенатор Л.О.

2012 р.

IV

2012 р.

IV

27.2 Сутнісна характеристика норм кримінального кодексу, що передбачають відповідльність за фальсифікацію виборчої документації

Аспір.

Колодін Д.О.

2012 р.

IV

2012 р.

IV

ІІІ.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

Міністерство освіти і науки,молоді та спорту України, Академія правових наук України, фонд "Хаймат гартен" (Німеччина)

1.3 Вчення про кримінальну відповідальність в умовах сталого розвитку

д.ю.н. Туляков В.О.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

2.3 Кваліфікація злочинів, пов’язаних з незаконним розповсюдженням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

к.ю.н. Мирошніченко Н.А.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

3.3 Кримінальне законодавство стран Європейського Союзу, встановлюючих відповідальність за злочини у сфері медичної діяльності.

к.ю.н. Химченко С.А.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

4.3 Поняття злочинів проти власності

к.ю.н. Бондаренко Н.О.

2013р.

І

2013 р.

ІV

5. 3 Форми співучасті і відображення в них елементів організованої злочинності

к.ю.н. Федоров В.М.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

6.3 Юридичні функції в структурі кримінальних правовідносинах.

к.ю.н. Чугуніков І.І.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

7. 3 Виконання кримінально-правових заходів як елемент карано-виховного процесу та його правове регулювання.

ст. викл Іскендеров Ф.Ш.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

8.3 Дослідження об’єктивних ознак складу злочинів проти волі, честі, та гідності особи. Аналіз закордонного досвіду

к.ю.н. Підгородинський В.М.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

9.3 Вплив марксистсько-ленінської ідеології на окремі інститути кримінального права

К.ю.н. Коломієць Ю.Ю.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

10. 3 Врахування положень теорії криміналізації при побудові Особливої частини кримінального закону

К.ю.н. Балобанова Д.О.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

11.3 Порівняльно-правовий аналіз відповідальності за насильство в сім”ї у різних правових системах

ас. Данільченко І.Р.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

12.3 Осудність, як ознака неповнолітнього суб’єкту злочину

ас. Мирошниченко Н.М.

2013 р.

I

2013 р.

IV

13.3 Джерела кримінального права непрямої дії

ас. Кузембаєв О.С.

2013 р.

I

2013 р.

IV

14.3 Межі вживання звільнення від кримінальної відповідальності.

ас. Гусак О.А.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

15.3 Сучасний стан кримінально-правової протидії організованій злочинній діяльності корисливо-насильницької спрямованості

К.ю.н. Албул С.В.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

16.3 . «Багатоколійність» системи кримінально-правових заходів країн Західної Європи

К.ю.н. Горбачова І.М.

2013 р.

I

2013 р.

IV

17.3 Способи тлумачення кримінального права України

К.ю.н. Гуртовенко О.Л.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

18.3 Теоретичні засади покарання неповнолітніх

К.ю.н. Березовська Н.Л.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

19.3Питання відповідальності за проступок в кримінально-правовій доктрині України.

Ас. Дмітрук М.М.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

20.3 Кримінально-правові інститути в американській науці.

К.ю.н. Полянський Є.Ю.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

21.3 Кримінально-правова відповідальність за порушення таємниці в кримінальному праві України

Ас. Тітомер Є.В.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

22.2 Об’єктивні критерії розмежування злочинів у публічній та приватній сферах службової діяльності

К.ю.н. Михайленко Д.Г.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

23.2 Зміст функцій кримінального права

Ас. Оцяця А.С.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

24.3 Приватноправові (диспозитивні) елементи в кримінальному праві України.

Ас.

Поліщук О.М.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

25.2 Об’єктивні ознаки приховування злочину

Аспір.

Ігнатенко М.П.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

26.3 Поняття суб’экту злочинів, передбачених ст.ст. 179-181 КК України

Аспір.

Сенатор О.Л.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

27.3 Проблемні аспекти відповідальності за фальсифікацію виборчої документації за кримінальним законодавством деяких іноземних країн.

Аспір.

Колодін Д.О.

2013 р.

І

2013 р.

ІV

IV.

2014 р.

І

2014 р.

ІV

Міністерство освіти і науки,молоді та спорту України, Академія правових наук України, фонд "Хаймат гартен" (Німеччина)

1.4 Вчення про злочин в умовах сталого розвитку

д.ю.н. Туляков В.О.

2014 р.

І

2014 р.

ІV

2.4 Питання розмежування злочинів, пов’язаних з незаконним розповсюдженням наркотиків із суміжним складом злочинів

к.ю.н. Мирошніченко Н.А.

2014 р.

І

2014 р.

ІV

3.4 Кваліфікація злочинів, які здійснюються у сфері медичної діяльності та питання розмежування складів злочинів

к.ю.н. Химченко С.А.

2014 р.

І

2014 р.

ІV

4.4 Міжнародна злочинність

к.ю.н. Бондаренко Н.О.

2014р.

І

2014 р.

ІV

5. 4 Спеціальні питання співучасті стосовно організованої злочинності

к.ю.н. Федоров В.М.

2014 р.

І

2014 р.

ІV

6.4 «Злочинність» юридичних осіб та проблеми реорганізацію Загальної частини КК законодавства України.

к.ю.н. Чугуніков І.І.

2014 р.

І

2014 р.

ІV

7. 4 Зміст та цілі педагогічного впливу на засуджених як елемент карано-виховного процесу

ст. викл Іскендеров Ф.Ш.

2014 р.

І

2014 р.

ІV

8.4 Дослідження суб’єктивних ознак складу злочину проти волі, честі та гідності особи. Аналіз закордонного досвіду

к.ю.н. Підгородинський В.М.

2014 р.

І

2014 р.

ІV

9.4 Вплив марсистсько-ленінської ідеології на окремі інститути кримінального права

К.ю.н. Коломієць Ю.Ю.

2014 р.

І

2014 р.

ІV

10. 4 Проблеми вдосконалення практики застосування оціночних категорій при формулюванні кримінально-правових норм

К.ю.н. Балобанова Д.О.

2014 р.

І

2014 р.

ІV

11.4 Основи та правила кваліфікації злочинів пов’язаних з насильством в сім’ї за діючим законодавством

ас. Данільченко І.Р.

2014 р.

І

2014 р.

ІV

12.4 Правова природа вікової осудності

ас. Мирошниченко Н.М.

2014 р.

I

2014 р.

IV

13.4 Джерела кримінального права опосередкованої дії

ас. Кузембаєв О.С.

2014 р.

I

2014 р.

IV

14.4 Наслідки звільнення від кримінальної відповідальності.

ас. Гусак О.А.

2014 р.

I

2014 р.

IV

15.4 Актуальні проблеми ефективності застосування кримінально-правових норм у протидії організованій злочинній діяльності корисливо-насильницької спрямованості

к.ю.н. Албул С.В.

2014 р.

I

2014 р.

IV

16.4 Заходи безпеки та виправлення в кримінальному праві східноєвропейських країн

К.ю.н. Горбачова І.М.

2014 р.

I

2014 р.

IV

17.4 Шляхи вдосконалення кримінального права України

К.ю.н. Гуртовенко О.Л.

2014 р.

I

2014 р.

IV

18.4 Міжнародно-правові засади покарань неповнолітніх

К.ю.н. Березовська Н.Л.

2014 р.

I

2014 р.

IV

19.4 Порівняльно-правовий аналіз категорії проступку в законодавстві зарубіжних країн (порівняння за об’єктивним та суб’єктивним ознаками, порівняння загальних та спеціальних питань відповідальності)

Ас. Дмітрук М.М.

2014 р.

I

2014 р.

IV

20.4 Кримінальне право США та України: порівняльно правовий аналіз

К.ю.н. Полянський Є.Ю.

2014 р.

I

2014 р.

IV

21.4 Кримінально-правова відповідальність за порушення законодавства про банкрутство

Ас. Тітомер Є.В.

2014 р.

I

2014 р.

IV

22.4 Підстави кримінальної відповідальності за незаконне збагачення та зловживання впливом

К.ю.н. Михайленко Д.Г.

2014 р.

I

2014 р.

IV

23.4 Кримінально-політичні складові охоронної функції

Ас. Оцяця А.С.

2014 р.

I

2014 р.

IV

24.4 Реалізація приватних засад (диспозитивності) в кримінальному законодавстві України.

Ас.

Поліщук О.М.

2014 р.

IV

2014 р.

IV

25.4 Суб’єктивні ознаки приховування злочину

Аспір.

Ігнатенко М.П.

2014 р.

IV

2014 р.

IV

26.4 Суб’єктивна сторона злочинів проти свободи совісті та віросповідання

Аспір.

Сенатор О.Л.

2014 р.

IV

2014 р.

IV

27.4 Дослідження ефективності діючого кримінального законодавства у протидії фальсифікації виборчої документації.

Аспір.

Колодін Д.О.

2014 р.

IV

2014 р.

IV

V.

2015 р.

І

2015 р.

ІV

Міністерство освіти і науки,молоді та спорту України, Академія правових наук України, фонд "Хаймат гартен" (Німеччина)

1.5 Вчення про покарання в умовах сталого розвитку

д.ю.н. Туляков В.О.

2015 р.

І

2015 р.

ІV

2.5 Застосування покарань за незаконні дії з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами

к.ю.н. Мирошніченко Н.А.

2015 р.

І

2015 р.

ІV

3.5 Порівняльна характеристика правозастосовної практики по відповідній категорії справ в Україні і в країнах Європейського Союзу

к.ю.н. Химченко С.А.

2015 р.

І

2015 р.

ІV

4.5 Аналіз видів злочинів міжнарожного характеру

к.ю.н. Бондаренко Н.О.

2015р.

І

2015 р.

ІV

5. 5 Основи і рамки відповідальності співучасників

к.ю.н. Федоров В.М.

2015 р.

І

2015 р.

ІV

6. 5 «Злочинність» юридичних осіб та проблеми реорганізації Особливої частини КК законодавства України.

к.ю.н. Чугуніков І.І.

2015 р.

І

2015 р.

ІV

7. 5 Проблеми гуманізації карано-виховного процесу

ст. викл Іскендеров Ф.Ш.

2015 р.

І

2015 р.

ІV

8.5 Кримінально – правовий аналіз злочинів які закріплені у ІІІ розділі Кримінального кодексу України які не посягають на честь та гідність людини

к.ю.н. Підгородинський В.М.

2015 р.

І

2015 р.

ІV

9.5 Вплив марксистсько-ленінської ідеології на окремі інститути кримінального права

К.ю.н. Коломієць Ю.Ю.

2015 р.

І

2015 р.

ІV

10. 5 Побудова кримінального закону з урахуванням загальносвітових та загальноєвропейських тенденцій у кримінальному праві та законодавстві

К.ю.н. Балобанова Д.О.

2015 р.

І

2015 р.

ІV

11.5 Попередженння та інші кримінально-правові заходи, що застосовуються у протидії насильству в сім”ї в Україні

ас. Данільченко І.Р.

2015 р.

І

2015 р.

ІV

12.5 Диференціація кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх осіб з розумовою відсталістю

ас. Мирошниченко Н.М.

2015 р.

I

2015 р.

IV

13.5 Інші неофіційні джерела кримінального права

ас. Кузембаєв О.С.

2015 р.

I

2015 р.

IV

14.5 Співвідношення підстав звільнення від кримінальної відповідальності і підстав звільнення від покарання або його відбуття.

ас. Гусак О.А.

2015 р.

I

2015 р.

IV

15.5 Сучасні аспекти вдосконалення кримінально-правової протидії організованій злочинній діяльності корисливо-насильницької спрямованості

к.ю.н. Албул С.В.

2015 р.

I

2015 р.

IV

16.5 Інститут заходів безпеки в кримінальному праві України

асп. Горбачова І.М.

2015 р.

I

2015 р.

IV

17.5 Використання надбань соціальної психології в кримінальному праві України

К.ю.н. Гуртовенко О.Л.

2015 р.

I

2015 р.

IV

18.5 Шляхи вдосконалення системи покарань неповнолітніх

асп. Березовська Н.Л.

2015 р.

I

2015 р.

IV

19.5 Загальні та спеціальні питання відповідальності при вчиненні кримінального проступку: підстава відповідальності за вчинення кримінального проступку; проблеми співучасті та стадій при вчинення кримінального проступку

Ас. Дмітрук М.М.

2015 р.

I

2015 р.

IV

20.5 Майбутнє кримінального права України з урахуванням іноземного досвіду

К.ю.н. Полянський Є.Ю.

2015 р.

I

2015 р.

IV

21.5 Кримінально-правова відповідальність за незаконні дії у разі банкрутства

Ас. Тітомер Є.В.

2015 р.

I

2015 р.

IV

22.5 Відповідальність юридичних осіб за корупційні правопорушення

к.ю.н. Михайленко Д.Г.

2015 р.

I

2015 р.

IV

23.5 Системно-правові складові охоронної функції

Ас. Оцяця А.С.

2015 р.

I

2015 р.

IV

24.5 Історико-правовий розвиток приватноправових засад кримінального права в Україні.

Ас.

Поліщук О.М.

2015 р.

I

2015 р.

IV

25.5 Особливості кваліфікації приховування злочину

Аспір.

Ігнатенко М.П.

2015 р.

I

2015 р.

IV

26.5 Об’єктивна сторона злочинів проти свободи совісті та віросповідання

Аспір.

Сенатор О.Л.

2015 р.

I

2015 р.

IV

27.5 Дослідження актуальних питань вдосконалення норм кримінального права, що передбачають за фальсифікацію виборчої документації.

Аспір.

Колодін Д.О.

2015 р.

I

2015 р.

IVСкачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

  Документ
  12 IV.1994 р. Указом Президента України Л.Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.VI.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л.
 2. Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті імені тараса шевченка: підсумки за 2010 рік І завдання на 2011 рік київ – 2011

  Документ
  Аналітична доповідь "Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2010 рік і завдання на 2011 рік" заслухана та схвалена на засіданні Комісії Вченої ради з організації
 3. Вимір Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «vii прибузькі юридичні читання» 25-26 листопада 2011 року Миколаїв Іліон 2011

  Документ
  Президент Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України Ківалов С.
 4. П л а н (2)

  Документ
  3. Перелік питань для розгляду на колегіях, апаратних нарадах при голові обласної державної адміністрації; підготовка проектів розпоряджень голови облдержадміністрації,
 5. Миколаївський комплекс Новітні наукові дослідження держави І права 2011 Том 1 Збірник наукових праць Миколаїв

  Документ
  Президент Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України Ківалов С.

Другие похожие документы..