Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Как по росту количества автотранспортных средств, так и по количеству транспортных услуг, представленных владельцами пассажирского и грузового автотр...полностью>>
'Конкурс'
(домашнее задание: подготовить инсценированную визитку профессии, которая популярна в городе: врач, учитель, шахтер, пекарь, металлург, милиционер. О...полностью>>
'Документ'
Вылет из СПб в Рим из Пулково-2. Прибытие в а/п Рима. После прохождения таможенных формальностей встреча с русскоговорящим сопровождающим. Переезд в Р...полностью>>
'Документ'
Аттестационные экзамены по физике могут проводиться в устной или письменной форме, причем, в обоих случаях допускаются различные виды проверки знаний...полностью>>

Асоціація “дитяча екологічна (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

АСОЦІАЦІЯ “ДИТЯЧА ЕКОЛОГІЧНА

_______________________________

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Сьогодні Ви тримаєте

в руках перший номер

газети АДЕО “Легіони

Землі” – “Лісовичок”.

Ми сподіваємось, що цей

номер не буде останім

і що ми з Вами ще

зустрінемось на сторінках

цієї газети.

Покладаємо великі надії на те, що ця

газета стане Вам у пригоді, ставши надійним

помічником і порадником у нелегкій справі

охорони навколишнього природного середовища. При цьому ми будемо подавати матеріали як для дорослих які займаються справою екологічної освіти та виховання молоді, так і для дітей які самі бажають взнати щось нове та незвичне в галузі екології.

Закінчуючи своє вступне слово хочу подякувати всім тим хто прийняв участь у роботі над створенням “Лісовичка”, а також наперед вдячні тим хто до цього долучиться в подальшому.

Голова АДЕО В.Приступа

ОРГАНІЗАЦІЯ “ЛЕГІОНИ ЗЕМЛІ”

1 ЗИМА 2003р

Підкажи слівце

- Доню! Доню – кличе мати,! -

Швидше, швидше вийди з хати!

Дивина! Щезла стежка!

Сад на себе чом не схожий?

Що за диво? Все село

Білим пухом занесло…

Дива зовсім тут нема –

Це в село прийшла … /зима/

В.Кириленко

Я падаю на ваші хати,

Я білий-білий, волохатий,

Я прилипаю сам до ніг

І називають просто … /сніг/

В небі хмара пролітала

Білий пух порозсипала,

Він на землю міцно ліг,

Називають його …/сніг/

За вікном сніжок, піднялася віхола,

Але бачу я пташок, що сидять під стріхою:

Чив-чив-чив, чив-чив-чив.Хто співати їх навчив?

Пташенята сірі ці звуться …/горобці/

Не дід, а сивий,

Не спить, а стелиться.

Вкриває землю й океан,

А звать його … /туман/

Відлітають за моря, у краї далекі,

На будинках гнізда в’ють.

Звуть же їх … /лелеки/

На дворі хатинка, солом’яний дах.

Живе там малесенький птах.

Із сонечком разом встає пташеня!

Цвірінькає, стрибає, шукає черв’яка

Хто відгадає – той молодець

Сіренька пташка – це … /горобець/

В.Приступа.

Науково технічний прогрес та глобальні

проблеми сучасності

1.Соціальні і екологічні аспекти НТР.

2.Збереження духовних цінностей людства як глобальна проблема.

3.Задачі охорони навколишнього середовища і необхідність нового відношення до природи.

4.Питання війни і миру, як одне з ключових питань екології.

5.Демографічні проблеми сучасності.

6.Людська цивілізація: проблеми і перспективи.

1. Соціальні і екологічні аспекти НТР.

НТП являє собою процес глибоких якісних змін, які зачіпають різні сторони життя суспільства. Це єдиний, взаємообумовлений наступаючий розвиток науки і техніки, який є важливою стороною еволюції суспільства, його руху вперед. НТП включає в себе як постійні кількісні зміни в науці і техніці виробництва, так і якісні зміни, стрибки. Головними аспектами НТП є створення і вдосконалення засобів праці, розширення сукупності предметів праці, розвиток технології й енергетики виробництва, вдосконалення управління виробництвом і організації суспільної праці.

Передумовами для виникнення НТП були технічний прогрес і розвиток науки в період переходу від феодалізму до капіталізму. З середини 19 ст. розвиток науки і техніки, процес їхнього зближення переріс у стадію НТП. Виникає якісно новий соціальний феномен – НТП, в якому органічно об’єднані наука як діяльність в духовній сфері, направлена на отримання нових знань, і техніка як один з найважливіших компонентів матеріальної культури. Взаємодія науки і техніки стає все більш глибокою і міцнішою, росте “сприйнятливість” техніки до нових наукових відкритів і винаходів, а технічні засоби перетворюються в постійний і все більш сильний стимул росту наукових знань. Динамізм матеріального виробництва і великий об’єм вже накопичених науково-технічних знань визивають прискорення темпів НТП.

Ряд важливих відкритів в області науки і техніки, які відбулися за останні десятиліття, визвали величезний революційний переворот в поглядах на світ, шляхи і засоби практичного використання різних досягнень людського пізнання. Англійський фізик і громадський діяч Джон Бернал назвав усе це – НТР. Термін дістав загальне визнання. Справді, йдеться про найбільший якісний переворот, який за своїм обсягом і глибиною перевершує такі революційні віхи в історії цивілізації, як оволодіння енергією пари й електрики, перехід від ручної праці до машиної. НТР має три сторони, що розвиваються в єдності: наукову, технічну і соціальну (зміна відношення соціальної людини до природи в процесі дальшого оволодіння природою).

Науково технічна революція поставила перед людством цілий ряд нових, досить складних проблем, з якими воно до цього або не стикалось взагалі, або вони не були на стільки важливими. Серед десятків і сотень проблем з якими зустрілося людство є такі, які ставлячи під сумнів саму можливість існування людського роду та стосуючись усіх без винятку країн і народів, одержали назву глобально-апокаліпсичних.

Глобальні проблеми НТР проявилися в другій половині 20 ст. і почали досліджуватись в 60-і рр., а до середини 70-х рр. стали однією з областей міжнародної співпраці і визнаним напрямком наукової, суспільної і політичної діяльності. Глобальні проблеми НТП викликані в першу чергу тими ж причинами, що і глобальні проблеми в цілому:1)інтернаціоналізацією життя і діяльності людей, загальнопланетним масштабом людської практики;2)НТР і її технологічними і соціальними наслідками. Ці проблеми виникають в трьох областях – у взаємодії суспільства і природи, суспільства і науки, науки і людини. Глобальні проблеми зв’язані з необхідністю ціленаправленого розвитку науки і техніки для вирішення таких проблем, як екологічна, енергетична, демографічна, проблема голоду і т.д. Глобальний характер приймають створювані соціальною практикою проблеми використання науки і техніки для гонки озброєнь. Відношення між людиною і навколишнім середовищем також зв’язані з рядом глобальних проблем. Освоюючи і використовуючи багатства природи людина не завжди враховує ці наслідки.

В епоху НТР людина в результаті досягнутих технологічних можливостей оперує силами і енергіями, які співвимірні або близькі до сил природи, а порушення процесів в біосфері набувають глобальний характер. Недооцінка наслідків таких порушень може привести до кризису взаємовідносин людини з навколишнім середовищем. “Имеющиеся у человека возможности избежать чудовищной катастрофы становятся все более ничтожными”, - пишуть М.Месарович і Е.Петель в другому докладі “Римському клубу”. Але не будемо песимістами, НТП відкриває не тільки нові шляхи в задовільнені потреб людини, але і створює нові можливості для збереження і відновлення природних умов на Землі.

Три головних процеси століття, що минуло – урбанізацію, війни та самознищення людей – ми пережили і ще переживаємо. Урбанізація навіть не приховує своєї антиекологічної сутності. Закінчується цивілізація, що будувалася за принципом: людина – цар природи. Приходить інша. Вона розуміє, до чого привів такий принцип, але все ще не збагне, як потрібно перебудуватися. Зміна цивілізації відповідальна і небезпечна. “Екологія повина набути естетичного змісту. Цивілізація культури та культурні цінності нашої епохи можуть набути такого ж значення, яке має культура Древньої Греції (С.Залигін).

В душах людей сьогодні великий осад від всіх пожеж, від екологічних і соціальних потрясінь. Загрубіли, очерствіли наші душі. Але щоб вилікуватись, потрібно перш за все вціліти фізично. Вижити ! Тож нехай звучать і попереджають про це дзвони всіх регістрів, підштовхуючи людей на конкретне діло по захисту навколишнього середовища, а разом з тим і себе.

(продовження в наступному номері)

ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ

Из банка экологической пропаганды

координационно-методического совета

студенческих дружин по охране природы

ЁЛОЧКА

(новогодняя сказка)

Действующие лица: Дед Мороз - ДМ

Заяц - З

Ёлочка - Ё

Петрушка - П

1.На ширме Петрушка.

П: - Здравствуйте, ребята! Вы меня, конечно, узнали, я – Петрушка. Я очень рад вас видеть, и с удовольствием поиграл бы с вами, но сейчас мне ужасно некогда! Приближается Новый год – мой самый любимый праздник, а у меня ещё нет ёлки. Вот я и собрался пойти в лес и вырубить самую красивую ёлочку. Так что счастливо оставаться!

Уходит

2.В зимнем лесу на поляне стоит Ёлочка.

Ё (поёт):- Я ёлочка пушистая, стою, стою в снегу

Под белой снежной шубою

Согреться не могу.

Мороз шагает по лесу,

А вьюга все сильней,

Ах, как бы, как бы Ёлочке

Дожить до теплых дней! (вздыхает)

- Ой, как холодно в лесу! Я стою тут, на поляне, жду не дождусь, когда же весна прейдет. Как тогда хорошо в лесу будет, тепло! Деревья проснутся, цветы расцветут, птицы запоют! Только бы дождаться весны, не замерзнуть!

Вбегает испуганный, запыхавшийся заяц.

З: - Ой, ёлочка, спрячь меня скорее, лиса по лесу рыщет, меня, зайца, ищет! (прячется за елочку, через некоторое время высовывает голову, прислушивается, затем выходит, переводит дух.)

- Спасибо, тебе, Ёлочка! Лиса со следа сбилась, теперь меня не поймать! Ох, и тяжело же мне зимой приходиться! Холодно, есть нечего, да ещё чуть замешкаешься – самого съедят. Страшно! Хорошо тебе, стоишь себе и стоишь. И бояться некого.

Ё: - Ну что ты, зайчик, и мне нелегко! Знаешь, как трудно быть маленьким деревцем! И снег может поломать и лось обглодать, а страшнее того – прейдёт человек с топором и срубит к Новому году. Людям-то что, у них праздник, они веселятся, а о нас не думают! Вырасти бы мне поскорее, стать бы взрослой. Я бы тогда никого бы не боялась, лесу бы верой и правдой служить стала: белок, дятлов да клестов шишками бы кормила, птичьи гнезда на ветвях держала бы.

З (испугано прислушивается): - Ой, ёлочка сюда идёт человек! Вдруг Охотник?! Я лучше убегу. До свиданья, Ёлочка!

Заяц убегает

Входит Петрушка с топором, напевая песенку:

П: - В лесу родилась ёлочка…

Ё (зрителям): - Ой, ребята, боюсь! Неужели он меня срубит?!

П (оглядывая Ёлочку со всех сторон): - Вот именно, такая ёлочка мне и нужна! Маленькая, пушистая – замечательная ёлка! Вот её и срублю.

Ё: - Не надо, Петрушка, не руби меня. Если срубишь, то я погибну, засохну!

Петрушка оборачивается и смотрит по сторонам.

П: - Ой, кто это говорит! (кричит) Кто здесь есть? Ау?!

Ё: - Это я, ёлка, говорю. Не руби меня, Петрушка, оставь в лесу. У тебя дома я быстро высохну, и ты меня выбросишь. Лучше попробуй обойтись без ёлки, зато я буду встречать тебя на этой поляне каждый раз, когда ты прейдешь в лес.

П: - Ишь ты, чего придумала! А ты разве не знаешь, что скоро будет Новый год? не могу же я встречать свой любимый праздник без ёлки?!

Петрушка замахивается топором.

Ё: - Петрушка, остановись же! Ведь у меня тоже праздник! Если срубят все ёлочки, что же будет с лесом?! Видишь на поляне свежие пенёчки? Это все были мои сестрёнки, их унесли в город люди, а я осталась одна. Не руби меня, пожалуйста, мне так хочется вырасти большой!

П (сердито): - Хватит! Замёрз я тут, надоело тебя слушать. Заладила: «Не руби, не руби». А мне нужна ёлка!

Рубит ёлочку и с песенкой уходит.

3. Комната Петрушки.

Петрушка наряжает Ёлочку и поёт: «В лесу родилась ёлочка». Повесив на Ёлочку все игрушки и полюбовавшись своей работой, уходит.

4.Ночь. Ёлочка стоит в комнате одна.

Ё: - Ох, как здесь душно и жарко. Я очень хочу пить и у меня болит стволик. Вот и всё. Никогда не стану большой красивой елью, никогда птицы не будут вить на моих ветвях гнёзда!

Ёлочка плачет

Входит Дед Мороз

ДМ: - Кто тут плачет? Кому тут плохо?

Ё: - Это мне плохо, дедушка!

ДМ: - А что случилось?

Ё (рассказывает): - В лесу родилась ёлочка,

В лесу она росла,

Зимой и летом стройная,

Зелёная была!

ДМ: - Да, всё так, а дальше что же?

Ё: - Метель ей пела песенку:

«Спи ёлочка, бай-бай»

Мороз снежком укутывал…

ДМ: - Было дело, укутывал, чтобы не замёрзнуть. Да в чём же дело-то?

Ёлочка горько плачет, прячет лицо в ветки и говорит сквозь слёзы.

Ё (Ёлочка всхлипывает): - Срубил Петрушка ёлочку под самый корешок!

ДМ: - Ах, вот в чём дело! Люди праздник справляют, веселятся, а каково деревьям, никто не думает. Много в эти дни гибнет ёлок!

Ё: - А так просила Петрушку, чтоб он оставил меня в лесу, я так хотела жить! Ему-то я нужна только на одну неделю. А теперь я умираю, прощай дедушка!

ДМ: - Ёлочка, погоди, не умирай! Я придумаю, чем тебе помочь! Слышишь, ёлочка!

Ёлочка молчит.

Дед Мороз подходит и дотрагивается до неё рукой.

Ёлочка не шевелится

ДМ: - Вот и всё, Ёлочка умерла. Бедняжка, я не успел ничём помочь ей. Хотя …Ведь завтра последний день старого года и я могу сделать любые, самые невероятные чудеса! Я придумал, как помочь Ёлочке!

Дед Мороз уходит.

5.Утро. В комнате по-прежнему стоит ёлочка.

Она совершенно засохла, часть хвои осыпалась, почти все игрушки упали. В комнату с весёлой песенкой вбегает Петрушка. Увидев, что Ёлочка засохла, он умолкает и останавливается около неё.

П: - Ой, елка что с тобой такое?! Молчит, а ведь раньше она умела разговаривать со мной. Она умерла и засохла, значит ей было плохо у меня. Она так вчера просила, чтобы я её оставил в лесу, а я не послушался и убил её. А ведь всё равно остался в Новый год без ёлки. Как мне теперь стыдно, как плохо!

Появляется Дед Мороз

ДМ: - А теперь кому плохо, кто в Новый год не веселится? Что случилось, Петрушка?

П: - Дедушка Мороз, помоги мне. Я срубил в лесу самую красивую ёлочку, а теперь она вся осыпалась, и я не знаю, что мне делать?

ДМ: - Нет, Петрушка, я тебе помогать не буду. Ёлочке так хотелось стать взрослой, а ты унес её из леса. Ты тогда думал только о себе, и теперь наказан совершено справедливо. Вы согласны со мной, ребята? Вот видишь, Петрушка, все они со мной согласны.

Петрушка собирается уходить

П: - Дедушка Мороз! Погодите, не уходите, пожалуйста. Я уже понял, что поступил плохо, мне очень стыдно. Помоги мне, пожалуйста, вернуть ёлочку в лес, ведь сегодня возможны любые чудеса!

ДМ: - А как же ты будешь справлять Новый год без ёлки?

П: - Это ничего, Дедушка Мороз! Я обойдусь и так. Пусть она живет!

ДМ: - Ну, если так, сделаю для тебя Новогоднее чудо!

Ударяет посохом 3 раза.

6. Дед Мороз, Петрушка, и Ёлочка оказываются на лесной поляне.

ДМ: - Вот мы и в лесу. Теперь, Петрушка, поставь Ёлочку на место и соедини её стволик с пеньком.

Петрушка ставит Ёлочку на прежнее место. Дед Мороз трижды ударяет посохом и ёлка оживает.

Ё: - Ой, я кажется заснула! Здравствуй, дедушка! Мне снился очень страшный сон: как будто меня срубил Петрушка, принёс домой и я умерла. Как хорошо, что это был только сон.

П: - Ёлочка, и вини меня, пожалуйста! Это был не сон, это всё было на самом деле, а Дедушка Мороз вернул тебя в лес. Но я обещаю, что больше никогда не буду обижать ни тебя, ни другие деревья!

Ё: - Спасибо тебе, дедушка! Не знаю, как и благодарить тебя! А на тебя я не сержусь, Петрушка, мы с тобой будем друзьями.

Д
М
: - К сожалению, я могу делать такие чудеса только один день в году. Я не могу спасти все новогодние ёлочки, ведь повсюду не успеешь. А уж раз помог тебе – живи и расти большая.

На полянку выскакивает заяц

З: - Я слышал, что Петрушка жалеет о своём поступке и хочет быть нашим другом. Правильно, Петрушка?

П: - Да, да, конечно!

З: - Тогда ты должен пообещать, что не будешь ломать деревья, рвать цветы, разорять птичьи гнёзда, стрелять из рогатки. Обещаешь?

П: - Обещаю! Обещаю! И не только сам не буду, но и своим друзьям не позволю этого делать.

Заяц и Ёлочка наперебой

З: - Вот и хорошо, Петрушка!

Ё: - Приходи к нам в гости с друзьями!

З: - Мы расскажем тебе про все лесные тайны.

Ё: - Покажем все лесные тропинки!

З: - Познакомим со всеми зверюшками.

П: - Спасибо! Мы обязательно прейдём!

ДМ: - Ну, раз Петрушка исправился, он должен получить Новогодний подарок. Пусть он и его друзья встретят Новый год у нарядной ёлки!

Ударяет посохом и на поляне появляется искусственная ёлка.

ДМ: - Вот тебе, Петрушка, елка, только не живая, а

искусственная, теперь ты сможешь всегда встречать Новый год не рубя молодых деревьев!

П: - Спасибо, Дедушка Мороз! Вот это настоящий Новогодний подарок!

В это время Ёлочка стоит грустная и тяжело вздыхает.

ДМ (Ёлочке): - Что же тебя теперь печалит, Ёлочка? Гляди, как всё хорошо кончилось!

Ё: - А мне все равно страшно, дедушка. А вдруг кто-нибудь из ребят опять срубит и я больше не оживу?

ДМ: - Ну, что ты, Ёлочка! Я думаю, что теперь все ребята будут друзьями леса и не будут рубить ёлочки. Правильно я говорю, ребята? Вот видишь, Ёлочка?! Тебе теперь нечего бояться. Вон сколько друзей появилось у тебя и твоих сестрёнок-ёлочек! Они вас в обиду не дадут. Растите большие.

П (поёт): - В лесу родилась ёлочка,

В лесу она росла.

З: - Чтобы земля всегда у нас зелёною была!

Ё (поёт): - Я ёлочка пушистая,

Стою, стою в снегу,

Под белой снежной шубою

Согреться не могу.

Дед Мороз, Заяц, Петрушка вместе:

- Мороз шагает по лесу и вьюга все сильней

Мы все желаем Ёлочке дожить до теплых дней!

Ё: - Деревья в снегу по колено,

За окнами вьюга метет,

З: - А ёлочки в юбочках белых

Встречают в лесу Новый год!

П: - Давайте рубить их не будем,

Давайте оставим их тут.

ДМ: - На радость и лесу и людям

Пусть ёлки большими растут

Все вместе:

- До свидания, ребята! С НОВЫМ ГОДОМ!

КОНЕЦ

Платье для Ёлочки шьется и одевается

на куклу-девочку из набора для

кукольного спектакля.

Когда Ёлочка-кукла умирает, её

заменяют веткой засохшей ели

1 січня (14 січня за старим стилем)

Новий рік

Новорічне свято у нас пов’язане із смолистим запахом ялинки. І хоч не завжди довгождана ялиночка струнка і пухнаста, та несемо її додому. Така встановилась традиція. А тим часом для святкових прикрас кімнати не обов’язково купувати велику ялинку. Дуже оживляє будь-яке приміщення і одна або кілька зимових композицій.

Основу їх становлять, як правило, гілки будь-якої хвойної рослини. Не слід захоплюватись їх надмірною кількістю. Нехай буде одна або дві, але красиво зігнуті, з витонченими обрисами.

У фон гілок чудово вписуються живі квіти. Це можуть бути троянди, гвоздики, калли, а також кімнатні цикламени і примули.

Замість квітів підійдуть яскраві ліхтарики оранжевого фізалісу або тоненькі перламутрові плоди лунарії. Можна взяти ягоди шипшини, грона горобини, сухе суцвіття деревію.

Дуже вдалим доповненням буде одна або кілька декоративних свічок.

Квіти краще розміщувати в низьких плоских вазах, в блюді, в плетених корзинках. На дно кладуть спеціальне пристосування – кендзан. Кендзан – це такий собі “їжачок” із цементу або металу. Між його голками і кріпляться гілки та квіти. Кендзан можна придбати в квітковому магазині або виготовити самому, використавши цвяхи або дріт з нержавіючої сталі товщиною біля 1 мм.

Радимо використати у ваших композиціях матеріали: бересту, гриби-трутовики, зрізи пеньків.

Сухі гілки легко прикріпити за допомогою пластиліну, а квітучі паростки можна помістити у невеликі пробірки з водою, замаскувати їх серед зелені.

Ваша композиція прикрасить не лише святковий стіл. У підвішених вазочках особливо декоритивно будуть виглядати невеличкі хвойні гілочки з одною-двома блискучими кульками.

Сможна зробити “засніжені” композиції. Для цього готують гарячий перенасичений розчин харчової солі (400 г на 1 л води), трохи охолоджують його, і занурюють гілку, так щоб не діставала дна, і закріплюють її. Всю цю споруду залишають на добу у спокої. Надлишок солі осідає на гілці кристалами. Можна крапнути в розчин розведеної акварельної фарби, тоді кристали вийдуть кольоровими. Потім гілку виймають і сушать.

Іще простіше прикрасити глицю, сухі гілки та сухі квіти “снігом” з пінопласту, потертого на звичайній кухонній терці. А приклеїти “сніг” можна клеєм ПВА або клейстером.

2 лютого

Всесвітній день збереження водно-болотних угідь

2 лютого 1971р. в містечку Рамсар (Іран) було прийнято Рамсарську конвенцію, або “Конвенцію про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів”. Сьогодні її членам стали 96 держав включаючи Україну, яка юридично переоформила своє членство у конвенції 29.10.96р.

- конвенція зробила вагомий внесок у зростання, визнання і розуміння важливості ролі водно-болотних екосистем для життя на Землі.

- учасники конвенції окреслили 896 водно-болотних угідь, що мають загальну площу, 67 млн. га (більшу, ніж територія України), та внесли їх до переліку водно-болотних угідь міжнародного значення.

- учасники конвенції визначили провідні пинципи невиснажливого використання водно-болотних угідь.

- у 1990р. засновано Фонд малих грантів для збереження водно-болотних угідь та невиснажливого їх використання.

- конвенція дії як механізм обміну інформацією, технічною допомогою та порадами, а в окремих випадках – і фінансової підтримки її учасників.

Починаючи з 70-х років, Україна відповідала лише за 4 природні об’єкти – Дунайські плавні, Сиваш, Ягорлицьку затоку, Каркінітську та Тендрівську затоки. Сьогодні цей перелік збільшився до 22 водно-болотних угідь міжнародного значення.

До водно-болотних угідь відносяться узбережні мілини, річки, лимани, лагуни, озера, болота,торфовища, заплавні луки. Водно-болотні угіддя виконують низку екологічних функцій і забезпечують надання економічно корисних продуктів та послуг. Наприклад, вони очищають воду, яку використовує людина, захищають людей та їхнє майно від катастрофічних повеней, регулюючи рівень води у річках, вони є джерелом природних продуктів.

Одеська область:

озеро Кугуклуй (6,5 га); озеро Картал (500 га); Кілійське гирло (32,8 га); озеро Сасик (21 га); система озеро Шагани-Алібей-Букнас (19 га); межиріччя Дністра-Турунчука (7,6 га); Північна частина Дністровського лиману (20 га); Тилігульський лиман (26 га).

Херсонська область:

дельта р.Дніпро (26 га); Тендрівська затока (38 га); Каркінітська та Джарилгацька затоки (87 га); Центральний Сиваш (80 га); Східний Сиваш (165 га); Ягорлицька затока (34 га).

Запорізька область:

молочний лиман (22,4 га); Коса Обиточна та затока Обиточна (2 га); гирло річки Берда, коса Бердянська та затока Бердянська (1,8 га).

Донецька область:

затока Білосарайська та коса Білосарайська (2 га); затока Крива та коса Крива (1,4 га).

Волинська область:

Шацькі озера (32,85 га); заплава р.Прип’яті (12 га); заплава р.Стоходу (10 га).

Народні прислів’я та приказки про природу

Як лютий не лютуй, а на весну брів не хмур.

Зима без снігу – літо без хліба.

Багато снігу на полях – багато хліба в засіках.

Грудень рік кінчає, зиму починає.

Сій овес у кожусі, жито в брилі.

Ранній пар родить пшеничку, а пізній – метличку.

Немає ліпшої краси, ніж гаї та ліси.

Ліс не шкодить, а всіх учить.

Земля наша мати – всіх годує.

Не кожному природа мати. Іншому й мачуха.

Горнешся до природи – не матимеш пригоди.

Не брудни криниці, бо схочеш водиці.

Народні загадки про природу

Впаде з неба – не розіб’ється, впаде у воду – розпливеться. (Сніг)

Навесні веселить, влітку холодить, восени годує, а взимку гріє. (Дерево)

Літом одягається, а взимку одежі цурається. (Дерево)

Зимою і літом – одним цвітом. (Сосна, ялина)

Швидко крізь цей птах літає, безліч мошок поїдає, за вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує.

(Ластівка)

Зелена, а не гай, біла, а не сніг, кучерява, та без волосся. (Береза)

Навесні біла, літом зелена, восени жовта, зимою добра. (Груша)

Білий килим все поле вкрив. (Сніг)

Всяк в блакитнім піджачку в рожевій сорочці. В нас зимою по садку гуляють, як гості. (Снігурі)

Зимою білим цвітом сад зацвів неначе літом. (Іній)

У воді не тоне, у вогні не горить. (Лід)

Без сокири без долота, а мости будує. (Мороз)

Узимку в полі лежить, а навесні в річку біжить. (Сніг)

З роду рук своїх не має, а узори вишиває. (Мороз)

АСОЦІАЦІЯ

ДИТЯЧА ЕКОЛОГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ

ЛЕГІОНИ ЗЕМЛІ”

Дата реєстрації: 23 травня 1996р, рішення №350

Ознака неприбутковості: 0012

Вид об’єднання: місцева дитяча громадська організація

Центральний статутний орган об’єднання: Загальні збори, Координаційна Рада, Голова

Юридична адреса: 79071 м.Львів вул.Симоненка 11/60

Територія на яку поширюється діяльність об’єднання: Львівська область

Основна мета діяльності: Здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, та соціальне становлення як повноправних членів суспільства.

Адреса для листування: 79071 м.Львів вул.Симоненка 11/60. Приступа Володимир Петрович

Тел.: (0322) 64-20-89

Інформація для спонсорів та благодійників:

Код ЗКПО 23975402

МФО 325246

Друга ЛФ АКБ “Надра”

р/р 26006000360001

Народні прикмети

1.Яка погода на Стрітення (15 лютого), така й весна буде. Коли на Стрітення мороз – то можлива рання весна, а коли відлига, то зима буде довга.

2.Який перший день грудня, така й уся зима буде.

3.Якщо 3 грудня йшов сніг, то 3 червня піде дощ.

4.Якщо в першім тижні грудня погода стала, то буде зима тривала.

5.Новоріччя буде морозним, якщо 25 грудня сонце ясне, променисте; коли ховається за хмарами, а на деревах висне іній – на Новий рік буде хмарно і відлига.

6.Якщо у січні – березень, бійся у березні січня

7.Січень погідний – рік буде плідний.

8.Коли 1 лютого погода ясна, чекай ранньої весни.

9.14 лютого на нічному небі багато зірок – на пізню весну.

10.Лютий холодний і сухий – серпень жаркий.

11.зозуля стала кувати – морозу більше не бувати.

12.Якщо перший сніг випав на мокру землю – лежатиме, на суху – скоро зійде.

13.Кімнатні птахи мовчать перед заметіллю.

14.Місяць на небі яскравий – на ясну погоду, блідий і ледь покритий туманцем – на сніг.

15.Хмари пливуть низько – чекай відлиги.

16.Багато жолудів на дубі – на теплу зиму.

17.Багато горіхів, а грибів не має – зима буде сніжна і сувора.

18.Білка будує гніздо низько на дереві – на морозну зиму, а високо на дереві – на теплу.

19.Вхід до кротової нори розташований на північ – зима буде теплою, на південь – холодною, на схід – сухою, на захід – навпаки.

20.Якщо листя з вишні не опало, скільки б снігу не випало, зима не настане.

21.багато зірок зимою – на мороз, літом – на ясну погоду.

22.Улітку дим стовпом – на ясну погоду, взимку – на мороз.

23.Кіт згорнувся у клубочок – на мороз.

24.Снігурі під вікном цвірінкають – на відлигу.

25.Гуси летять – зиму на хвості несуть.

26.Перший стійкий сніг випадає вночі.

27.Листя з дерев повільно опадає – буде сувора зима.

28.Жовтневий грім – зима безсніжна.

29.Пухнастий іній – на хорошу погоду.

30.Пухнастий іній на деревах у січні – на врожай

31.Синиця до хати – зима у двір.

32.Якщо вночі на деревах з’являється іній, вдень сніг не випаде.

33.Горобці ховаються в укриття – на мороз або заметіль.

34.Горобці дружно цвірінкають – на відлигу.

35.Ворона кричить улітку – дощ, узимку – на заметіль.

36.Ворона ховає дзьоб під крило – на холод.

37.Зимою ворони літають і кружляють стаями – буде мороз.

38.Сорока ховається під стріхою – на заметіль.

39.У зайців шерсть посвітлішала – близька зима.

40.Зайці тримаються жител – будуть морози.

41.Приходять зайці в сади – буде сувора зима.

42.Гуска лапку піднімає – на холод.

43.Корова сопе і фиркає: зимою – на мороз, літом – на дощ

44.Грім зимою – будуть сильні вітри.

45.Багато інію на деревах – буде багато меду.

46.Ворни і галки зимою в’ються у повітрі – перед снігом, сідають на землю – перед відлигою, сідають на верхівки дерев – перед морозом, на нижні гілки – перед вітром.

47.Півні співають перед відлигою.

48.Дерева вкрилися інеєм – буде тепло.

49.Якщо рясно вродить калина – буде холодна зима.

50.Птахи дружно відлітають – сувора зима будеСкачать документ

Похожие документы:

 1. Асоціація “дитяча екологічна (3)

  Документ
  1954р. – Радянський атмосферний іспит ядерної зброї з широкомасштабними військовими навчаннями за участю 45 тис. військовослужбовців (Тоцький полігон, Оренбурзька область)
 2. Асоціація “дитяча екологічна (1)

  Документ
  1949р.- у результаті експерименту „Грін Ран” були опромінені жителі в радіусі 70 миль навколо збройово-ядерного комплексу Ханфорд, радіоактивний слід, що утворився,
 3. Асоціація Дитяча екологічна організація "Легіони Землі". Голова Приступа Володимир Петрович.  

  Диплом
  Грамота. Управління освіти Львівської обласної Державної адміністрації, Центр дитячого і юнацького туризму та екскурсій/ За І місце серед краєзнавчих експедицій зайняте в обласній заочній Першості на кращу туристсько-краєзнавчу подорож/ 1996.
 4. Асоціація “дитяча екологічна шановні читачі !!!

  Документ
  Ось минуло вже два роки, як ми випустили в світ свій перший номер "Лісовичка". Вже два роки, як Ви маєте змогу отримувати інформацію екологічного спрямування.
 5. Дитяча еекологічна організація „легіони землі” 79071 м. Львів вул. Симоненка 11/60. Тел.: (032)264-20-89. моб тел. 8-050-315-24-63

  Документ
  В рамках виконання програми по створенню «Міжшкільного екологічного музею» розділ «Екологічна відеотека» Асоціація «Дитяча екологічна організація «Легіони Землі» передає в безоплатне користування філії №19 ЦБС для дітей м.

Другие похожие документы..