Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекция'
В игре двух лиц с нулевой суммой (такую игру называют также антагонистической) принимают участие два игрока: игрок 1 и иг­рок 2. В распоряжении каждо...полностью>>
'Документ'
На фоне экологической напряженности окружающего мира , ребенок сталкивается с раннего детства с неблагоприятной экологической средой . Кем бы ни стал...полностью>>
'Реферат'
Что касается России, о пристрастии к наркотикам в Российском государстве нет каких-либо важных свидетельств ни в летописях, ни в сказаниях. Но это вов...полностью>>
'Диссертация'
Защита состоится “29” декабря 2009 г. в 15 часов на заседании диссертационного совета Д 212.242.09 при Саратовском государственном техническом универ...полностью>>

Для включення доповіді до програми конференції необхідно не пізніше 28 серпня 2011 р надіслати до оргкомітету

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Умови участі у конференції

Матеріали конференції публікуватимуться до початку роботи конференції.

Для включення доповіді до програми конференції необхідно не пізніше 28 серпня 2011 р. надіслати до оргкомітету:

1) електронною поштою (обов’язково): текст тез, заявку на участь у конференції, відскановану копію квитанції про сплату оргвнеску на e-mail: marketman@kaf.donduet.edu.ua та копію на my_yuliya@ukr.net;

2) поштою: паперовий та електронний варіант тез, підписаний автором, заявку на участь у конференції, копію квитанції про сплату оргвнеску на адресу оргкомітету (з приміткою „На конференцію”).

Видання матеріалів конференції здійснюється за рахунок учасників.

Оргвнесок для співробітників ДонНУЕТ, студентів ДонНУЕТ, що публікуватимуться у співавторстві з викладачами складає 60 грн, для учасників з інших установ – 80 грн.

Оргвнесок включає в себе підготовку матеріалів конференції, друк тез доповідей, пересилання 1 екземпляра збірника поштою (учасникам з інших установ).

Реквізити для оплати:

Отримувач платежу: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, р/р 31256272210100, код отримувача 01566057, МФО банку 834016, Банк ГУДКУ в Донецькій області. Призначення платежу: обов’язково вказати „За участь у конференції П.І.Б. учасника (для кафедри маркетингового менеджменту)”.

Матеріали, надіслані до оргкомітету конференції, не повертаються.

Кафедра маркетингового менеджменту була створена у 1991 році.

Незмінний керівник кафедри, засновник і керівник наукової школи маркетингового менеджменту:

Балабанова

Людмила

Веніамінівна, д.е.н., професор, академік АЕН України, заслужений діяч науки і техніки України

Адреса оргкомітету:

83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31,

кафедра маркетингового менеджменту,

к. 4403, тел. (0622) 95-34-26.

Контактні особи:

Гасило Олена Олександрівна, к.е.н., доц.:

(050) 477-58-42;

Митрохіна Юлія Павлівна, к.е.н., доц:

(050) 567-83-22.

e-mail: marketman@kaf.donduet.edu.ua,

my_yuliya@ukr.net .

Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського

Інститут економіки і управління

Кафедра маркетингового менеджменту

Рада молодих вчених

Всеукраїнська

науково-практична

інтернет-конференція

Наукова школа

маркетингового

менеджменту: 20 років

творчої діяльності ”

присвячена

20-річчю кафедри маркетингового

менеджменту ДонНУЕТ

14 вересня 2011 р.

Донецьк

Шановні колеги!

Кафедра маркетингового менеджменту

Донецького національного університету

економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

запрошує Вас взяти участь у роботі

Всеукраїнської науково-практичної

Інтернет-конференції

Наукова школа маркетингового менеджменту: 20 років творчої діяльності”,

присвяченої 20-річчю кафедри маркетингового менеджменту ДонНУЕТ

імені Михайла Туган-Барановського,

яка відбудеться 14 вересня 2011 р.

На конференцію запрошуються науковці, аспіранти, викладачі, представники науково-дослідних і проектних організацій, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, банків, комерційних фірм, чия діяльність має відношення до тематики конференції.

Мета конференції: презентація та обговорення нових напрямків розвитку сучасної науки, обмін практичним та теоретичним досвідом.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

За результатами роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей учасників, які будуть розміщені на Інтернет-сайті www.donduet.edu.ua, та збірники тез доповідей будуть надіслані їм за вказаною у заявці адресою.

Роботи, які не відповідають вимогам або надійдуть із запізненням, не будуть опубліковані.

Тематичні напрямки роботи

конференції (секції):

 1. Маркетинговий менеджмент – сучасна філософія підприємництва.

 2. Маркетинг підприємств: стан та перспективи в умовах ринкової економіки.

 3. Менеджмент персоналу: актуальні проблеми.

 4. Стратегія і тактика управління підприємствами.

 5. Інноваційні технології управління підприємством.

 6. Механізми економічного управління підприємством.

 7. Управління підприємствами в умовах глобалізації.

 8. Соціальна відповідальність бізнесу у сучасних умовах.

Вимоги до оформлення

тез доповідей:

Текст тез набирається у текстовому редакторі Word 97-2003. Обсяг тез – до 2 сторінок формату А4, включаючи рисунки, таблиці, список літератури. Всі поля по 20 мм. Текст має бути вирівняний з обох сторін, набраний через 1 інтервал шрифтом Times New Roman, кегель 14, абзацний відступ – 10 мм. Редактор формул – MS Equation. Рисунки, схеми мають бути згруповані. Сторінки не нумеруються.

Прізвище, ініціали автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання розміщуються у лівій половині аркуша. Нижче – назва установи (скорочено), місто. Через інтервал – назва тез великими літерами, через інтервал – текст.

Приклад оформлення:

Іванов С.С., к.е.н., доц.

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, Донецьк

назва тези

Текст тези.

Література (за ДСТУ 7.1-2003):

1.

2.

Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори. Матеріали повинні бути ретельно перевірені згідно з нормами правопису та орфографії.

Оргкомітет залишає за собою право редакції авторського тексту або відхилення публікації.

Вимоги до електронного варіанту тез:

Тези доповіді та заявка на участь у конференції повинні знаходитися в одному файлі: спочатку – текст тез, на останній сторінці – заявка на участь у конференції. Ім’я файла – прізвище першого співавтора. Файли повинні мати розширення .doc, .rtf .

Файл із текстом тез та заявкою подається на диску (CD/DVD-RW) або дискеті „3,5”, він повинен бути обов’язково продубльований. Електронною поштою файл з тезами, заявкою та копією квитанції про сплату оргвнеску надсилається як вкладений в електронний лист.

ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнській науково-практичній

Інтернет-конференції „Наукова школа

маркетингового менеджменту:

20 років творчої діяльності”

Прізвище

Ім’я

По батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада

Установа

Адреса установи (з індексом), телефон

Домашня адреса (з індексом)

Контактний телефон

Е-mail

Назва доповіді

Тематичний напрямок (секція)

Необхідність пересилки (так/ні)

Побажання

_______ ______________

дата підписСкачать документ

Похожие документы:

 1. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012

  Документ
  Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.
 2. Збірник нормативно – правових документів, які визначають та регулюють напрямки діяльності психологічної служби в системі освіти

  Закон
  Збірник місти в собі нормативно – правову документацію, яка необхідна для роботи працівників психологічної служби навчальних закладів: закони України, укази президента, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів, накази та листи
 3. У західному науковому центрі

  Документ
  Бюлетень Західного наукового центру. 2010 / Національна академія наук України та Міністерство освіти і науки України. Західний науковий центр. – Львів: Паїс, 2010.
 4. План роботи управління освіти адміністрації московського району харківської міської ради

  Документ
  6.1. Організаційно-методичне забеспечення заходів розділу «Моніторингові дослідження якості освіти» Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки
 5. Центр політичних досліджень львівщина в особах у 2009 році

  Документ
  Оцінка рейтингів впливовості у Львівській області проводиться Центром політичних досліджень на підставі стандартної методики протягом останніх трьох років.

Другие похожие документы..