Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Хламидии относятся к возбудителям, наиболее часто передающимся половым путем. Не менее 5 -10% молодых сексуально активных людей поражены хламидийной ...полностью>>
'Лекція'
Як правило, класифікують комп'ютери, по набору розв'язуваних ними завдань, на підставі яких формуються вимоги до характеристик, забезпечуваним відпов...полностью>>
'Учебное пособие'
Учебное пособие предназначено для студентов очной и заочной форм обучения социально-экономического и юридического профиля. В книге подробно рассматри...полностью>>
'Закон'
Настоящий закон определяет общие правовые и экономические основы финансовой аренды (лизинга) на территории Республики Таджикистан в условиях рыночной...полностью>>

Тема уроку (12)

Главная > Урок
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тема. Розчини.

Тема уроку. Значення розчинів у природі та житті людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини.

Мета. Узагальнити та поглибити знання учнів про значення води у природі. Систематизувати знання учнів про дисперсні системи, класифікацію дисперсних систем. Пов’язати хімічні знання з життям, з іншими природничими науками – біологією, географією, фізикою.

Розвивати в учнів зацікавленість до предмету хімії, створюючи умови до їх творчості та нетрадиційного підходу до відомого матеріалу.

Виховувати любов до природи, формуючи почуття прекрасного через засоби літератури, через вміння спостерігати і пояснювати за природними явищами.

Тип уроку. Урок – конференція.

Обладнання: у хімічних стаканах зразки дисперсних систем: вода+глина, вода+олія, крохмальний клейстер, розчин кухонної солі; індивідуальна картка «Окисно-відновні реакції».

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель. Природна вода – самий розповсюджений мінерал на планеті. Вона присутня в усіх оболонках Землі. Загальна площа морів та океанів перевищує у 2,5 рази територію суші. Вона покриває ¾ поверхні земної кулі шаром приблизно 4000 м.

Гідросфера займає проміжне положення між атмосферою і літосферою, знаходячись у тісному контакті.

Але не всяка вода здатна підтримувати життя. Вода дуже тендітна сполука, яка не витримує забруднення.

Можна померти на березі величезного океану від спраги, бо питною є тільки прісна вода. Чиста вода є дефіцитом. Ні одна рослина і тварина не може існувати без води. Колоїдним розчином на основі води є кров (білки, амінокислоти).

Цитоплазма, в якій гіалоплазма є рідкою складовою. В ній розчинені мінеральні та органічні речовини.

По водному середовищу рухаються ДНК-Т, несуть інформацію на рибосоми для синтезу білка.

Але не тільки водне середовище є основою розподілу в ньому речовин з різним агрегатним станом. Речовини розподіляються і в газоподібних, і, навіть, у твердих речовинах. Тому даний урок є дуже широким у розумінні теми «Розчини» і багатьох природних явищ.

Вода й повітря, блискавка і грім,

Земна кора і поклади підземні, -

Все тане побудуванням струнким,

Що, ніби меч проріже хмари темні,

Шумливі скелі розлетяться в крах,

Як вірні коні, запряжуться води,

І ти, людино, в себе у ногах

Побачиш постать гордої природи.

Максим Рильський

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

 1. Дисперсні системи.

1) Розповідь вчителя.

Давайте визначимо, що означає слово «дисперсність».

Dispersus (лат.) означає міру подрібненості чогось.

Всесвіт складається з матерії. Матерії подрібнюються на різні за розміром об’єкти і частинки: планети, астероїди … до космічного пилу. Частинки матерії розподілені у космосі або середовищі.

Світ матеріальний, бо складається з речовин, які, в свою чергу, складаються з атомів, молекул, іонів.

Розглянемо складові дисперсної системи.

Дисперсна фаза – речовина, яка подрібнюється

Дисперсійне середовище – середовище, в якому розподілені частинки подрібненої речовини

Дисперсна система – це гетерогенна система, яка складається з двох або більше компонентів з сильно розвиненою поверхнею розділу між компонентами.

Дисперсна система = дисперсна фаза + дисперсійне середовище


2) У залежності від агрегатного стану середовища і подрібненої речовини дисперсні системи поділяються на рідкі, тверді та газоподібні.

Таблиця. Класифікація дисперсних систем

Дисперсна фаза – дисперсійне середовище

(д.ф.) - (д.с)


р- рідина

г – газ

т – тверда

На основі рідкого середовища

На основі газоподібного середовища

На основі твердого середовища

 1. р – р (розчинні)


істинні колоїдні

(мінеральна вода) (молоко)

2) т – р (суспензії) (гашене вапно)

3) г – р (рідкі піни)

4) р – р (емульсії) – рідини, які не розчиняються одна в одній (олія+вода)

1) р – г (аерозолі)

(туман, дезодорант)

2) т – г ( дим)

1) г - т (тверді піни) (пемза, вулканічний тудо, пінопласт)

3) Обговоримо дані таблиці про різні види дисперсних систем.

Як відрізнити експериментально істинний розчин від колоїдного.

Експеримент.

Пропускаємо промінь світла крізь розчин мінеральні води і розчин агар-агару (і крохмального клейстеру).

Спостерігаємо, як промінь вільно проходить крізь мінеральну воду, а у розчинах агар-агару він розсіюється.

Розчин мінеральної води Розчин агар-агаруЕфект Тіндаля – розсіяння світла частинками колоїдного розчину, яке проходить крізь нього.

Пояснення: розміри колоїдних частинок набагато більші, ніж частинки істинного розчину. Тому великі частинки колоїдного розчину відбивають світло.

Проблемне питання

Що, на вашу думку, являє собою кефір?

Відповідь. Кисле молоко, яке утворилося внаслідок агрегації великих білкових молекул молока (скисання).


Молоко

Кефір

білкові молекули молока злипаються і осідають

явище коагуляції

Коагуляція – зв’язування значної кількості молекул води колоїдного розчину.

Колоїдний розчин коагуляція Драгль

Так утворюються желе, холодець, мармелад, зефір.

Драгль (гель) від лат. gelare – мерзнути, твердіти.

Натуральний каучук коагуляція латекс

(сік каучуконосного

дерева ______)

Натуральний каучук (гума) утворюється при твердінні латекса.

4) Поговоримо про дисперсні системи на основі рідкого середовища (Н2О).

Ми бачимо на столах стаканчики з водою, у яких є глина + вода та олія + вода. Перемішаємо скляною паличкою. Згідно таблиці «Дисперсні системи» нам потрібно дізнатися, що є суспензією і що емульсією?

Відповідь. Вода + глина – це суспензія, вода + олія – це емульсія.

У природі суспензії утворюються при подрібненні (диспергуванні) ґрунтів, скальних порід, під впливом сил прибою, приливно-відливних явищ, при русі льодовиків, при забрудненні водойм атмосферним пилом.

Масляні фарби є суспензіями.

Питання

А що таке молоко? (Відповідь. Емульсія, де краплини жиру стабілізовані білковими молекулами).

Проблемне питання

Що таке кров – суспензія чи емульсія?

Відповідь. Кров

суспензія (одночасно) емульсія

При центрифугуванні крові виділяються формені елементи – еритроцити, тромбоцити, лейкоцити.

Гіалоплазма рідин є білковим розчином.

5) Поговоримо про піни.

Миючий засіб + вода - утворює піну. Піною є газ у рідині або газ у твердому середовищі. Кисневі коктейлі на основі відварів трав, сиропів є лікувальним засобом. Наприклад, пемза, вулканічний тудо – це природні тверді піни, які утворюються в результаті вулканічної діяльності.

Прикладом твердої піни є пінопласт (вперше використаний у 1922 році у Великобританії).

6) Дисперсні системи на основі газоподібного дисперсного середовища.

Аерозолі (вперше термін був використаний англійським вченим Ф.Дж. Доналдом в кінці Першої світової війни для позначення отруйних речовин, які використовували в якості хімічної зброї.

В аерозолях середовищем є газ, а подрібнена речовина в рідкому стані. Прикладом аерозолю у природі є туман.

Туман – це краплини конденсованої рідини у повітрі.

Проблемне питання.

Як світять фари автомобіля в ясну погоду вночі та під час туману?

Відповідь. При освітленні фарами в тумані світло розсіюється краплини рідини (ефект Тіндаля).

У повітрі можуть розподілятися і тверді частинки у вигляді пилу.

Дим – аерозоль, де пил є дисперсною твердою фазою, а повітря – газоподібним середовищем.

Цікава інформація!

Чому небо в ясну погоду блакитне, а на заході – рожеве?

Як пояснити народну прикмету: яскраво-червоний захід сонця до вітряної погоди?

Відповідь. Сонячні промені несуть спектри різних кольорів: червоний, синій, жовтий … увесь спектр веселки. Але в залежності від кута розсіювання ми бачимо різні кольори.

Так, небо синє, бо сині промені розсіюються під малим кутом (приблизно 90о).

Коли сонце заходить, шлях променів стає довгим, кут падіння променів збільшується і під тупим кутом розсіюються червоні промені.

90о


Тому захід сонця звичайно червоний. Якщо вітер підіймає значну кількість пилу із землі в атмосферу і захід робиться яскраво-червоним, звідси і народна прикмета про червоний захід сонця до вітряної погоди.

Під час війни на залізницях ставили тільки сині ліхтарі, які освітлювали станції. Так, з висоти 9-10 тисяч метрів з літака добре бачили сині промені, які розсіювалися під прямим кутом.

Необхідно звернути увагу на болючу проблему людства – екологічне забруднення навколишнього середовища.

Смог – природний туман, забруднений викидами промислових підприємств, опалювальних систем, викидів автомобілів.

3. Творче домашнє завдання

Знайти у літературному носії цікаву думку про воду (повідомлення учнів).

1) Ще Реріх вважав, що вода має здатність записувати всі події і все, що знаходиться поруч або в ній. Так, якщо із води зробити відеоплівку, то ми зможемо продивитися усі історичні події мільйонів років (фільм «Вода»).

 1. У творі Антуана Сент Екзюпері «Планета людей» знайти вислови про воду.

Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя не опишешь, тобою наслаждаешься, не понимая, что ты такое. Ты не просто необходима для жизни, ты и есть жизнь. С тобой во всем существе разливается блаженство, которое не объяснить только нашими пятью чувствами. Ты возвращаешь нам силы и свойства, на которых мы уже поставили было крест. Твоим милосердием снова отворяются иссякшие родники сердца.

Ты – величайшее в мире богатство, но и самое непрочное – ты, столь чистая в недрах земли. Можно умереть подле источника, если в нем есть примесь магния.

Можно умереть в двух шагах от солончакового озера. Можно умереть, хоть и есть два литра росы, если в нее попали какие-то соли.

Ты не терпишь примесей, не выносишь ничего чужеродного, ты – божество, которое так легко спугнуть… Но ты даешь нам бесконечно простое счастье.

ІІІ. Узагальнення і систематизація знань.

Питання

 1. Яке поняття є більш загальним – розчини чи дисперсні системи?

 2. На основі чого класифікують дисперсні системи?

 3. Якими дисперсними системами є: газована мінеральна вода і негазована мінеральна вода; вода + пісок, молоко + вода, яєчний білок + вода.

ІV. Підбиття підсумків уроку.

(Учитель аналізує роботу учнів на уроці, домашнє творче завдання та виставляє оцінки).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Тема урока (1)

  Урок
  Тема сегодняшнего урока «Углы. Измерение углов». На уроке мы рассмотри определение угла, повторим виды углов, их обозначение и распознавание Решим проблемный вопрос: как измерить углы с помощью транспортира?
 2. Тема урока (4)

  Урок
  развивать умения высказывать свою точку зрения, вести аргументированный разговор, делать выводы на основе сопоставления фактической, картографической информации.
 3. Урока Тема урока Тип урока (1)

  Урок
  Формула Ньютона-Лейбница Урок ознакомления с новым материалом 1 сентября Свойства определённого интеграла Комбинированный урок 17 сентября Вычисление площадей плоских фигур Урок ознакомления с новым материалом 0 сентября Вычисление
 4. Тема урока Кол-во (1)

  Урок
  Учебно-организационные умения: организовать свое рабочее место; планировать текущую работу; нацеливать себя на выполнение поставленной задачи; осуществлять самоанализ и самоконтроль учебной деятельности; сотрудничать при решении учебных
 5. Урок игра в 7 классе Тема урока: класс насекомые

  Урок
  образовательная: повторить и систематизировать знания о многообразии, строении и жизнедеятельности насекомых, о роли насекомых в природе и жизни человека;

Другие похожие документы..