Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекция'
Как мировая философская мысль не только преломлялась русской философской мысли, но и давала какие-то плоды и свой вклад вносила в развитие этой миров...полностью>>
'Документ'
Приложение 1. Диагностические материалы по истории России в формате ЕГЭ по теме: «Удельная Русь XIII – XIV вв.». Авторы - составители: Н.Ю.Корькова (...полностью>>
'Реферат'
Політологія - це відносно нова дисципліна. З самої назви випливає, що політологія (в англомовних країнах встановився інший термін - "політологіч...полностью>>
'Документ'
В настоящее время обеспечение информационной безопасности объектов различных категорий является одной из важнейших задач современного общества. Особо...полностью>>

Верховної Ради України 1998 І 2002 року проводилися згідно нового виборчого закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

В.Шишацький,

к.геогр. наук, доцент каф. ЕіСГ

геогр. ф-ту КНУ ім. Т.Шевченка

Використання графічних методів для дослідження структури і динаміки електорально-територіальних процесів

Вибори до Верховної Ради України 1998 і 2002 року проводилися згідно нового виборчого законодавства, яке було побудоване на змішаному принципі: одна половина депутатів обирається від мажоритарних округів, друга половина – за партійними списками політичних партій і блоків. Така виборча система дала неоцінений статистичний матеріал для географів, оскільки дозволила дуже детально проаналізувати регіональні особливості електоральних симпатій населення.

Для проведення детального електорально-географічного аналізу необхідне застосування цілої низки методів, починаючи від описово-географічних і закінчуючи методами математичної статистики. Для виявлення і дослідження структури й динаміки електорально-географічних процесів добре підходять, зокрема, графічні методи. Розглянемо результати такого аналізу, отриманого за допомогою кривої Лоренца та трикутної діаграми.

Для отримання практичного результату за допомогою кривої Лоренца нами було розраховано частку кожного регіону Україні за кількістю виборців, що взяли участь у голосуванні до загальної кількості активних виборців по Україні (за 1998 та 2002 роки), а також розраховані аналогічні показники для окремих груп політичних партій (лівих, центристів і правих) та окремих найбільш характерних партій (КПУ, СПУ, СДПУ(о) та ін.), що брали участь у парламентських виборах 1998 та 2002 рр.

Отримані дані були відповідним чином просумовані і на їх основі була побудована прямокутна система координат, в якій по осі Х відкладалась частка кожного регіону за кількістю активних виборців, а по осі Y – частка кожного регіону за питомою вагою певної партії чи групи партій. Відхилення кривої Лоренца від прямої діагоналі свідчить про нерівномірність розподілу прихильників тієї чи іншої ідеології (партії) по території держави, ступінь кривизни показує величину цієї нерівномірності, місця найкрутіших вигинів відділяють групи регіонів, де концентрація показника є відносно однорідною і т.д. Крім того, доцільним є порівняння різних кривих за один рік (ліві і праві і т.п.), а також однакові електоральні групи, але за різні роки з тим, щоб глибше дослідити як структуру, так і динаміку електорально-територіальних явищ і процесів.

Так, розроблені за результатами виборів 1998 р. графіки за основними електоральними групами (ліві, праві, центристи) показують, що: 1) концентрація прихильників лівих партій була досить однаковою у більшості областей і дуже різко зменшувалась у 6 областях (Західна Україна); 2) голоси за центристів по території розміщено найбільш рівномірно; 3) голоси за правих надзвичайно територіально сконцентровані (у 4 областях з 14% виборців розміщено 42% прихильників правих).

Порівняння результатів 1998 і 2002 рр. показує, що: 1) попри загальне скорочення частки голосів за лівих, відбулося воно майже пропорційно по всіх регіонах (криві майже співпадають); 2) голоси за центристів різко поляризувалися – зросла концентрація у тих областях, де вона й була найвищою, знизилась -–там, де була найнижчою; 3) найбільш змінилась крива розподілу голосів за правих – при збереженні групи областей з найбільшою концентрацією прихильників правих з’явилась нова група з концентрацією вище середнього, у групі областей з низькою концентрацією прихильників правих цей показник іще більше знизився.

Подібний аналіз, зроблений для окремих партій, що брали участь в обох виборчих перегонах показав: 1) концентрація прихильників КПУ різко знизилися для регіонів, де цей показник був середнім і дещо нижче середнього, залишаючись так само високим в одній групі областей і низьким – в іншій; 2) концентрація прихильників СПУ залишається незмінно високою лише в одній і тій же групі областей; 3) концентрація прихильників СДПУ(о) знизилась, голоси більш рівномірно розподіляються по всій території.

Таким чином, методом побудови кривої Лоренца вдалося виявити ряд електорально-географічних особливостей, зокрема розширення зони впливу правих партій, звуження – комуністів, стабільність – соціалістів, територіальну поляризацію – центристів.

Для використання методу трикутної діаграми можна використовувати ті ж самі статистичні дані (наприклад, частка лівих, правих, центристів), але, оскільки в сумі ці дані не становитимуть 100% (недійсні бюлетені, голоси проти всіх, некласифіковані маргінальні партії), то такі дані необхідно пропорційно привести до цієї величини. Після виконання такої процедури координати точок заносяться до рівностороннього трикутника відповідно до співвідношення у їх величині окремих складових.

Більшість точок, що репрезентують регіони України за структурою електорально-географічних уподобань за 1998 рік розміщуються на близькій відстані і мають високу частку голосів за ліві партії; умовно їх можна поділити на дві підгрупи: 1) з підвищеною часткою правих уподобань (переважно центральні області) та 2) з підвищеною часткою центристських уподобань (східні і південні). Три області Галичини мають різко підвищену частку правих, знижену – центристських і дуже низьку – лівих. Рівненська, Волинська, Чернівецька області і м. Київ розташовані між цими двома групами, а Закарпаття з найвищою часткою центристів – різко окремо.

Порівняння розміщення точок у 1998 і 2002 рр. показує, що по всіх регіонах відбулися значні і дуже значні зрушення: 1) в Галичині частка лівих і центристів впала до повного мінімуму; 2) в усіх центральних та решті західних областей значно впала частка лівих і виросла – правих партій при одночасній незначній зміні в меншу чи більшу сторону – центристів; 3) у всіх південних і східних областях (крім Дніпропетровської) зросла частка за правих і впала – за лівих при незначній зміні правих; 4) у Дніпропетровській області значно зросла частка за лівих при незначному рості за правих і значному падінні – за центристів.

Зазначені тенденції дозволяють зробити висновок, що в Україні інтенсивно тривають ряд електорально-географічних процесів: територіального розширення правих, звуження – лівих, регіоналізації – центристів. До подальшого розвитку цих процесів призведуть чергові президентські вибори.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інститут законодавства верховної ради україни (2)

  Закон
  Актуальність теми дослідження. Будь-яка сучасна державна система управління характеризується наявністю низки ознак, які дають змогу ідентифікувати її політичний устрій як демократичний або авторитарний.
 2. Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні народні депутати, відповідно до статті 5 регламент

  Регламент
  ГОЛОВА. Доброго ранку, шановні народні депутати, запрошені та гості Верховної Ради. Прошу вас, шановні колеги, підготуватися до реєстрації. Ввімкніть систему, будь ласка.
 3. Веде засідання Голова Верховної Ради України литвин в. М (1)

  Документ
  Шановні народні депутати, як вам відомо, на шахті "Україна" Донецької області сталася пожежа, що призвела до численних людських жертв. Прошу вшанувати пам'ять загиблих шахтарів.
 4. Верховної Ради України на пленарному засіданні 15 грудня 2005 року. Розглянуто 34 питання порядку денного. За результатами розгляду: прийнято 10 закон

  Закон
  ГОЛОВА. Доброго ранку, шановні народні депутати, запрошені та гості Верховної Ради України. Прошу, шановні колеги, підготуватися до реєстрації. Увімкніть систему „Рада”.
 5. Верховної Ради України Комітет з питань європейської інтеграції Текст закон

  Закон
  6601/П 01.07.2010 Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,

Другие похожие документы..