Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Запись базовых алгоритмических конструкций на языке высокого уровня (Бейсик, Паскаль, Си, Фортран - на выбор). Понятие переменной, оператора цикла и ...полностью>>
'Документ'
Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений: Санитарные правила и нормы. - М.: Информационно-издательский центр Минздрава Росс...полностью>>
'Урок'
Математическими прообразами массивов являются векторы и матрицы с числовыми компонентами. В языках программирования все элементы массива объединяются ...полностью>>
'Документ'
Отдельные сферы рынка должны быть исключительной монополией государства (недра, рудное, шлиховое и вторичное сырьё, чистые металлы и обработанные кам...полностью>>

Державна податкова адміністрація україни (23)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Департамент масово-роз’яснювальної роботи

та звернень громадян

На допомогу

платникам податків

Збірка

інформаційно-роз’яснювальних матеріалів

щодо оподаткування спадщини (подарунків)

та доходів громадян від операцій з нерухомим

і рухомим майном

Київ 2007

Підготовлено до друку

Департаментом масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян Державної податкової адміністрації України

Упорядники:

Матвєєв О.В. — заступник Голови ДПА України;

Косарчук В.П. — директор Департаменту масово-роз’яснювальної роботи

та звернень громадян;

Голуб Н.В. — заступник директора Департаменту масово-

роз’яснювальної роботи та звернень громадян;

Клєщєвнікова М.І.—головний державний податковий інспектор відділу масово-роз’яснювальної роботи.

Збірка інформаційно-роз’яснювальних матеріалів щодо аспектів отримання і оподаткування об’єктів спадщини (подарунків) та доходів громадян від операцій з нерухомим і рухомим майном.— Київ: ДПА України, 2007.—34 с., наклад 20 прим.

Адреса веб-сайту ДПА України: www.sta.qov.ua

Шановні платники податків!

З огляду на те, що з початку 2007 року в податковому законодавстві діє багато змін і нововведень, зокрема в частині оподаткування доходів фізичних осіб, у платників податків як юридичних осіб, так і в громадян виникає безліч питань щодо аспектів цих змін.

Про це свідчить і аналіз кореспонденції, що надходить до органів державної податкової служби, і практика спілкування з платниками податків, у тому числі через засоби телефонного зв’язку шляхом проведення «гарячих» телефонних ліній, одна з яких відбулася 25 вересня 2007 року, за участі керівництва ДПА України.

При проведенні сеансу телефонного зв’язку «гаряча» лінія найбільше питань стосувалося змін в оподаткуванні доходів фізичних осіб у зв’язку з набранням чинності з 1 січня 2007 року Закону України від 19 січня 2006 року №3378 „Про внесення змін до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" щодо оподаткування спадщини”, яким змінено порядок оподаткування доходів від продажу фізичними особами нерухомого та рухомого майна, а також у вигляді спадщини та подарунків.

Зупинимося коротко на основних аспектах цих змін, що стосуються оподаткування саме спадщини та подарунків, а також доходів, одержаних від продажу нерухомого та рухомого майна.

Переконані, що брошура стане у нагоді багатьом платникам податків, буде корисною при застосуванні податкового законодавства у разі отримання ними доходів внаслідок прийняття спадщини або подарунку, здійснення операцій з нерухомим чи рухомим майном.

Департамент масово-роз’яснювальної

роботи та звернень громадян

ДПА України

ЗМІСТ

 1. Загальні положення про спадкування ………………...5

 1. Оподаткування спадщини і подарунків у 2007 році …7

 1. Оподаткування доходів від продажу нерухомості…...10

 1. Оподаткування рухомого майна……………………….11

 1. Ставки оподаткування доходів, одержаних

громадянами внаслідок прийняття спадщини

та від продажу нерухомого і рухомого майна…………12

 1. Справляння державного мита за видачу свідоцтва

про право на спадщину…………………………………14

 1. Податкові роз’яснення (листи) ДПА України……......18

8. Відповіді на питання щодо сплати податку з доходів

фізичних осіб внаслідок прийняття спадщини (подарунку)

та від продажу нерухомості………………………………..…29

Загальні положення про спадкування

Особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників регулюються цивільним законодавством. Основу цивільного законодавства України становить Конституція України, а основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України. Актами цивільного законодавства є також інші закони України, які приймаються відповідно до Конституції України та цього Кодексу.

Правові аспекти спадкового права регулюються главами 84–90 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року №435 (далі по тексту - ЦК).

Що таке спадкування?

Спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Спадкування здійснюється за заповітом або за законом.

Згідно зі ст. 1222 ЦК спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини.

Спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин (стаття 2 ЦК).

Право на спадкування мають особи, визначені у заповіті.

Відповідно до ст.1235 ЦК заповідач може призначити своїми спадкоємцями одну або кілька фізичних осіб незалежно від наявності у нього з цими особами сімейних, родинних відносин, а також інших учасників цивільних відносин.

Заповідач може без зазначення причин позбавити права на спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом. У цьому разі ця особа не може одержати права на спадкування. Заповідач не може позбавити права на спадкування осіб, які мають право на обов’язкову частку в спадщині. Чинність заповіту щодо осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині, встановлюється на час відкриття спадщини.

У разі смерті особи, позбавленої права на спадкування, до смерті заповідача позбавлення її права на спадкування втрачає чинність. Діти (внуки) цієї особи мають право на спадкування на загальних підставах.

У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини право на спадкування за законом одержують особи, визначені у статтях 1261 - 1265 ЦК, якими установлено черговість спадкоємців за законом.

Право на спадкування виникає у день відкриття спадщини.

Відповідно до ст.1296 цього кодексу спадкоємець, який прийняв спадщину, може одержати свідоцтво про право на спадщину. Відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє спадкоємця права на спадщину.

Зважаючи на норми ст.1297 та 1299 ЦК, спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно, зобов'язаний звернутися до нотаріуса за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно та зареєструвати право на спадщину в органах, які здійснюють державну реєстрацію нерухомого майна (стаття 182 ЦК).

Право власності на нерухоме майно виникає у спадкоємця з моменту державної реєстрації цього майна.

Спадкування права на земельну ділянку

(стаття 1225 ЦК)

Право власності на земельну ділянку переходить до спадкоємців на загальних підставах із збереженням її цільового призначення.

До спадкоємців житлового будинку, інших будівель та споруд переходить право власності або право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені.

До спадкоємців житлового будинку, інших будівель та споруд переходить право власності або право користування земельною ділянкою, яка необхідна для їх обслуговування, якщо інший її розмір не визначений заповітом.

Спадкування частки у праві спільної сумісної власності

(стаття 1226 ЦК)

Частка у праві спільної сумісної власності спадкується на загальних підставах.

Суб'єкт права спільної сумісної власності має право заповідати свою частку у праві спільної сумісної власності до її визначення та виділу в натурі.

Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини (ст.1270 ЦК).

Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення шести місяців з часу відкриття спадщини

Оподаткування спадщини і подарунків у 2007 році

Цивільний кодекс регулює, зокрема, загальні положення про успадкування та оформлення права на спадщину, а Закон України від 22 травня 2003 року №889-IV “Про податок з доходів фізичних осіб” (із змінами і доповненнями, далі – Закон №889-ІУ) — порядок оподаткування об’єктів спадщини, одержаних платником податку.

Законом №889-IV запроваджено оподаткування доходів, отриманих платниками податку – фізичними особами внаслідок прийняття у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав. Порядок оподаткування об’єктів спадщини визначено ст. 13, а подарунків – ст.14 Закону №889-ІУ, до яких Законом України від 19 січня 2006 року №3378-ІУ внесено зміни, що набрали чинності з 1 січня 2007 року.

Згідно з п.14.1 ст. 14 Закону №889-ІУ кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються за правилами, встановленими цим Законом для оподаткування спадщини.

З метою оподаткування об’єкти спадщини платника податку поділяються на:

1. Об’єкти нерухомого майна.

Нерухоме майно (нерухомість) — об’єкти майна, які розташовуються на землі і не можуть бути переміщені в інше місце без втрати їх якісних або функціональних характеристик (властивостей), а також земля.

Нерухомість, відмінна від землі, поділяється на:

будівлі (приміщення, пристосовані для постійного або тимчасового перебування в них людей, а також об’єкти власності, функціонально пов’язані з такими приміщеннями).

Будівлі поділяються на будинки (включаючи готелі, мотелі, кемпінги та інші подібні об’єкти туристичної інфраструктури), квартири, кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах, індивідуальні гаражі або місця на гаражних стоянках чи в гаражних кооперативах, дачні будинки та інші об’єкти дачної (садової) інфраструктури, відмінні від землі;

споруди, а саме: об’єкти нерухомості, відмінні від будівель.

До вартості нерухомості у вигляді землі включаються також вартість будь-яких її капітальних поліпшень, у тому числі її планування, іригації, осушення, та дороги (шляхи).

2. Об’єкти рухомого майна, зокрема:

предмет антикваріату або витвір мистецтва;

природне дорогоцінне каміння чи дорогоцінний метал, прикраса з використанням дорогоцінних металів та/або природного дорогоцінного каміння;

будь-який транспортний засіб та приладдя до нього;

інші види рухомого майна.

3. Об’єкти комерційної власності, а саме: цінний папір (крім депозитного (ощадного), іпотечного сертифіката), корпоративне право, власність на об’єкт бізнесу як такий, тобто власність на цілісний майновий комплекс, інтелектуальна (промислова) власність або право на отримання доходу за нею.

4. Суми страхового відшкодування (страхових виплат) за страховими договорами, укладеними спадкодавцем;

суми, що зберігаються на пенсійному рахунку спадкодавця згідно з договором недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу.

5. Кошти, а саме: готівкові кошти або кошти, що зберігаються на рахунках спадкодавця, відкритих у банках та небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні), іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

Членами сім’ї фізичної особи є:

її дружина або чоловік;

діти як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка;

брати чи сестри як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка;

онуки як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка;

інші утриманці такої фізичної особи або її опікуни, визнані такими згідно із законом.

Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення є:

її батьки та батьки її чоловіка або дружини;

її чоловік або дружина;

діти як такої фізичної особи, так і її чоловіка або дружини (у тому числі усиновлені ними діти).

Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення (пп. 1.20.4 п. 1.20 ст. 1 Закону № 889-IV).

Цивільним кодексом (ст. 1262) визначено, що другий ступінь споріднення — це рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері.

Законом №889-IV установлено різні ставки оподаткування (0%, 5%, 15%) об’єктів спадщини. Розмір ставки податку залежить від ступеня споріднення спадкодавця і спадкоємця та від виду об’єкта спадщини.

З 1 січня 2007 року при одержанні свідоцтв про право на спадщину або нотаріальному посвідченні договорів дарування спадкоємцями (обдарованими), що є членами сім'ї спадкодавця (дарувателя) першого ступеня споріднення, оподаткування здійснюється за нульовою ставкою податку до будь-якого об'єкта спадщини (подарунку), тобто не оподатковується.

При отриманні спадщини (подарунку) спадкоємцями (обдарованими), які не є членами сім'ї спадкодавця (дарувателя) першого ступеня споріднення оподаткування здійснюється за ставкою податку, визначеною пунктом 7.2 статті 7 цього Закону (5%), до будь-якого об'єкта спадщини (подарунку).

При одержанні спадщини (подарунку) від іноземця (нерезидента), застосовується ставка оподаткування, визначена п.7.1 ст.7 Закону, тобто 15%.

При отриманні спадщини (подарунку) у вигляді власності, визначеної в підпунктах "а", "б", "д" пункту 13.1 ст. 13 (нерухоме та рухоме майно, кошти) особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, яка позбавлена батьківського піклування, застосовується нульова ставка оподаткування до вартості такої власності (тобто фактично податок не сплачується).

Не підлягають оподаткуванню доходи як кошти або майно (майнові чи немайнові права), подаровані одним членом подружжя іншому, в межах їх частини спільної часткової чи спільної сумісної власності, а також батьками дітям, у тому числі зачатим за життя та народженим після, і дітьми батькам, у межах їх частини спільної часткової власності згідно із законом (п.14.2 ст.14 Закону №889-ІУ).

Поряд з внесеними змінами, у 2007 році залишилася чинною норма стосовно того, що особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці (обдаровані), які отримали спадщину (подарунок). Тобто, особи, які одержали (одержать) у 2007 році спадщину чи подарунок зобов’язані до 1 квітня 2008 року подати до податкового органу за місцем своєї податкової адреси річну податкову декларацію та сплатити податок з такого доходу.

Крім того, нотаріус зобов’язаний надіслати інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину податковому органу у строки, встановлені для податкового кварталу за формою № 1ДФ ( ознаки доходу 56-66).

Оподаткування доходів від продажу нерухомості

З доходів від операцій з продажу об’єктів нерухомого майна з 1 січня 2007 р. сплачується податок з доходів фізичних осіб за новими правилами.

Згідно із Законом № 889-IV об’єктом оподаткування є будь-який дохід, нарахований (виплачений) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду, до складу якого, зокрема, належать доходи від продажу рухомого та нерухомого майна, розташованого на території України, а також дохід у вигляді вартості успадкованого та одержаного в подарунок майна.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб від продажу об’єктів нерухомого майна регламентується ст. 11 Закону № 889-IV.

Відповідно до Прикінцевих положень зазначеного Закону та відповідних змін, внесених до нього, дію ст. 11 було призупинено на 2004 р., починаючи з другого кварталу 2005 р. та протягом 2006 р. Тобто протягом 2004 — 2006 років (крім першого кварталу 2005 року) доходи, одержані фізичними особами від продажу (міни) об’єктів нерухомості, не підлягали обкладанню податком з доходів. Водночас згідно зі змінами, внесеними Законом № 3378-IV, ст. 11 у новій редакції набрала чинності з 1 січня 2007 р.

Таким чином, починаючи з 1 січня 2007 р. дохід, отриманий платником податку від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року жилого будинку, квартири або частини квартири, кімнати, садового будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовано такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), не оподатковується, якщо загальна площа такого жилого будинку, квартири або частини квартири, кімнати, садового будинку не перевищує 100 кв. м.

У разі якщо площа такого об’єкта нерухомого майна перевищує 100 кв. м, частина доходу, пропорційна сумі такого перевищення, підлягає оподаткуванню за ставкою в розмірі 1% від вартості такого об’єкта нерухомого майна.

Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більше одного із зазначених вище об’єктів нерухомості або від продажу об’єкта нерухомості іншого, ніж зазначено вище, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 7.2 ст. 7 Закону № 889-IV (5%).

У такому самому порядку оподатковується дохід від продажу об’єкта незавершеного будівництва. При цьому рік придбання нерухомості (до 1 січня 2004 р. чи після) не має значення, підхід до оподаткування однаковий.

При обміні одного об’єкта нерухомості на інший (інші) кожна сторона договору міни сплачує 50% суми податку, розрахованої згідно з положеннями підпунктів 11.1.1 чи 11.1.2 п. 11.1 ст. 11 Закону № 889-IV, до вартості відповідного відчужуваного такою стороною об’єкта нерухомості.

Дохід від продажу об’єкта нерухомого майна визначатиметься виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта нерухомого майна, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до законодавства (на даний час — БТІ).

Сума податку має самостійно сплачуватися продавцем до нотаріального посвідчення угоди купівлі-продажу через установи банків у сумі, визначеній самим платником і перевіреній податковим агентом.

При здійсненні операцій з відчуження об’єктів нерухомого майна в порядку, передбаченому ст. 11 Закону № 889-IV, податковим агентом є нотаріус, який посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна та документа про сплату податку сторонами договору, а також надає відповідну інформацію про кожну угоду до податкового органу.

Доходи від операцій з продажу об’єктів нерухомого майна, здійснюваних фізичними особами — нерезидентами, оподатковуються згідно з порядком оподаткування таких доходів, визначеним для резидентів. Другий та кожний наступний продаж нерезидентом, протягом звітного року, житлової нерухомості, а також продаж іншої нерухомості (у т.ч. землі) мають оподатковуватися за ставкою, встановленою п. 7.3 ст. 7 Закону № 889-IV.

Оподаткування рухомого майна

Стосовно доходу від продажу громадянами власного рухомого майна слід зазначити, що оподаткування рухомого майна здійснюється відповідно до положень ст. 12 Закону № 889-IV, до якої також було внесено зміни, які набрали чинності з 1 січня 2007 р.

Зміни полягають у тому, що з 1 січня 2007 року при продажу одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера або моторного (парусного) човна не частіше одного разу протягом звітного податкового року доходи продавця від зазначених операцій оподатковуються за ставкою в розмірі 1 відсотка від вартості такого об'єкта рухомого майна за умови сплати (перерахування) ним суми державного мита до бюджету або суми плати нотаріусу за нотаріальне посвідчення відповідного договору до такого посвідчення.

Тобто в цьому році крім плати за нотаріальне посвідчення договору купівлі - продажу зазначених транспортних засобів слід сплатити ще й 1% податку. Це при здійсненні першого продажу. А при - другому та кожному з наступних продажів одного з зазначених транспортних засобів слід платити 15% від їх вартості.

Наприклад, якщо протягом цього року один і той же громадянин продасть з нотаріальним посвідченням договору відчуження власні автомобіль, мотоцикл та човен, то з вартості автомобіля (перший продаж) вона сплатить 1% податку, а вже з вартості мотоцикла та човна – по 15%.

(Доцільно нагадати, що протягом 2004 — 2006 рр. з вартості проданого 1 раз на рік автотранспортного засобу податок з доходів фізичних осіб не сплачувався за умови сплати таким продавцем суми державного мита до бюджету під час такого продажу).

З 1 січня 2007 р. доходи фізичних осіб — резидентів (крім визначених у п. 7.2 ст. 7 Закону № 889-IV) оподатковуються за ставкою 15%, а доходи нерезидентів (з урахуванням встановлених Законом особливостей) — за ставкою 30%.

Наведемо в таблиці розмір ставок податку з доходів, про які йдеться в цій брошурі.

Ставки оподаткування доходів,

одержаних громадянами внаслідок прийняття спадщини

та від продажу нерухомого і рухомого майна

з/п

Вид доходу

Ставка податку

Пункт, підпункт

Закону № 889-ІV

Спадщина

1.

Вартість отриманих у спадщину спадкоємцями, що є членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, об’єкта нерухомого та рухомого майна, готівкових коштів або коштів, що зберігаються на рахунках спадкодавця, відкритих у банках та небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні), іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю

0%

пп. 13.2.1

2.

Вартість отриманого у спадщину спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, будь-якого об’єкта спадщини

5%

пп. 13.2.2

3.

Спадщина, отримана будь-яким спадкоємцем від спадкодавця— нерезидента

15%

п. 7.1 і пп. 13.2.3

Продаж нерухомості

4.

Дохід від продажу не частіше одного разу за звітний податковий рік будинку, квартири чи кімнати (включаючи землю, що знаходиться під таким об’єктом нерухомого майна, або присадибну ділянку), якщо загальна площа такого об’єкта нерухомості не перевищує 100 кв. м

Не оподатковується

пп. 11.1.1

5.

Частина доходу, пропорційна сумі перевищення площі об’єкта нерухомості понад 100 кв. м

1%

п. 7.2 і пп. 11.1.1

6.

Дохід, отриманий від продажу протягом звітного податкового року більше одного об’єкта або іншого, ніж попередньо проданий за звітний період об’єкт нерухомості

5%

п. 7.2 і пп. 11.1.2

7.

Дохід від продажу об’єкта незавершеного будівництва

5%

п. 7.2 і пп. 11.1.2

Продаж рухомого майна

8.

Дохід від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера або моторного (парусного) човна за умови сплати державного мита до бюджету або суми плати нотаріусу за нотаріальне посвідчення договору

1%

п. 12.2

9.

Дохід від продажу об’єкта рухомого майна (крім продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера або моторного (парусного) човна за умови сплати державного мита до бюджету або суми плати нотаріусу за нотаріальне посвідчення договору)

15%

п. 7.1, п. 12.1 і п. 12.2Скачать документ

Похожие документы:

 1. Державна податкова адміністрація україни (3)

  Документ
  Відповідно до статей 62 - 68, пункту 133.3 статті 133, пунктів 153.13, 153.14 статті 153, пункту 335.2 статті 335 Податкового кодексу України та статті 2 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
 2. Державна податкова адміністрація україни (34)

  Документ
  Відповідно до пункту 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
 3. Державна податкова адміністрація україни (8)

  Документ
  від 01.03.2 N 79 "Про затвердження Положення про Реєстр платників податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.
 4. Державна податкова адміністрація україни (16)

  Документ
  1. Затвердити форми Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської
 5. Державна податкова адміністрація україни (29)

  Документ
  Відповідно до статей 62 - 68, пункту 133.3 статті 133, пунктів 153.13, 153.14 статті 153, пункту 335.2 статті 335 Податкового кодексу України та статті 2 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

Другие похожие документы..