Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
ОАО «Национальный центр технологического перевооружения предприятий оборонно-промышленного комплекса», при поддержке ЗАО «Оборонпромлизинг», Группы к...полностью>>
'Документ'
Конференция ПЭМ проводится ежегодно с 1994 г. В период с 1994 по 2005 гг. в конференции принимали участие ученые вузов, академий наук и представители...полностью>>
'Закон'
Дорогой ученик! Мы начинаем занятия по очень интересным страницам русской истории. Наша история это увлекательный мир. Знания которые ты получишь, буд...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности юрисп...полностью>>

Теми лекцій, які читаються на кафедрі ендокринології фпдо пац ендокринологія

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ, ЯКІ ЧИТАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ФПДО

ПАЦ ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

ТЕМИ лекцій

№ п/п

Назва теми

Кількість годин

Основи соціальної гігієни та організації ендокринологічної служби в Україні.

2

Теоретичні основи ендокринології. Класифікація гормонів, механізми їх дії, регуляція їх синтезу та секреції.

2

Загальні принципи функціональної та топічної діагностики ендокринопатій.

2

Анатомо-фізіологічні особливості гіпоталамо-гіпофізарної системи. Хвороба Іценка-Кушинга. Етіологія, патогенез, диференційний діагноз. Принципи лікування.

2

Акромегалія і гігантизм. Етіологія, патогенез, клініка, диференційна діагностика, принципи лікування.

2

Гіперпролактинемічний с-м. Етіологія, патогенез, клініка, диференційна діагностика, лікування.

2

Нецукровий діабет: етіологія, патогенез, клініка, діагноз, диференційний діагноз, лікування, прогноз.

2

Хронічна недостатність кори наднирників. Клініка і діагностика, лікування. Гостра надниркова недостатність.

2

Гормонально-активні пухлини кори надниркових залоз. Етіопатогенез, клінічна картина, діагностика, диференційна діагностика, підходи до лікування.

2

Феохромоцитома. Етіологія, патогенез. Клінічні форми. Диференційний діагноз. Особливості лікування.

2

11.

Цукровий діабет: класифікація, епідеміологія, патофізіологія, клінічна картина і діагностика.

2

12.

Підходи до лікування цукрового діабету 1 типу. Інсулінотерапія: покази, схеми, особливості призначення, ускладнення.

2

13.

Підходи до лікування цукрового діабету 2 типу. Клінічне використання пероральних цукрознижувальних засобів.

2

14.

Хронічні ускладнення цукрового діабету. Патогенез, клініка, діагностика, принципи лікування і профілактики.

2

15.

Невідкладні стани при цукровому діабеті, особливості їх перебігу, діагностики та інтенсивного лікування.

2

16.

Ендемічний зоб, йододефіцитні захворювання. Епідеміологія, патогенез, патоморфологія, клініка, лікування і профілактика. Спорадичний зоб.

2

17.

Дифузний токсичний зоб: етіологія, патогенез, клініка, ускладнення, діагностика, лікування.

2

18.

Гіпотиреоз: класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

2

19.

Тиреоїдити: класифікація, етіологія, патоморфологія, клініка, диференційна діагностика, лікування.

2

20.

Злоякісні новотвори щитовидної залози: класифікація, етіологія, клінічна картина, діагностика, лікування, спостереження.

2

21.

Гіперпаратиреоз: класифікація, етіологія, патогенез, клінічні форми, діагностика, лікування.

2

22.

Гіпопаратиреоз: класифікація, етіологія, патогенез, клінічні форми, діагностика, лікування.

2

23.

Ожиріння. Етіологія та патогенез, класифікація. Діагноз, диференційний діагноз, профілактика і лікування.

2

24.

Ендокринні аспекти патології статевих залоз у жінок.

Класифікація, методи діагностики, можливості корекції.

2

25.

Ендокринні аспекти патології статевих залоз у чоловіків.

Класифікація, методи діагностики, можливості корекції.

2

26.

Клімакс. Патофізіологія, клінічні особливості у жінок та чоловіків, принципи лікування.

2

27.

Аутоімунні поліендокринні синдроми. Класифікація, патогенез, клініка, лікування. Множинні ендокринні неоплазії.

2

Всього

54

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ДИТЯЧА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

ТЕМИ лекцій

№ п/п

Назва теми

Кількість годин.

1.

Епідеміологія та статистика ендокринних захворювань у дітей.

2

2.

Організація ендокринологічної допомоги дітям в Україні. Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям та диспансеризація.

2

3.

Гормони. Визначення поняття “гормон”. Класифікація гормонів, механізми регуляції їх синтезу та секреції.

2

4.

Анатомо-фізіологічні особливості гіпофіза та гіпоталамуса. Гіпоталамічні гормони. Тропні гомони гіпофіза. Основні характеристики, механізми регуляції секреції, основна дія.

2

5.

Анатомо-фізіологічні особливості наднирникових залоз. Біосинтез, транспорт, біологічна дія стероїдних гормонів. Метаболізм глюко- і мінералокортикоїдів.

2

6.

Симпато-адреналова система. Синтез та фізіологічна дія катехоламінів. Методи визначення функціонального стану наднирників.

2

7.

Анатомічна і гістологічна будова, фізіологія острівцевого апарату підшлункової залози. Методи дослідження функції острівцевого апарату підшлункової залози.

2

8.

Взаємозв’язок нервової, ендокринної та імунної систем

2

9.

Хвороба Іценка-Кушинга. Етіологія, патогенез, диференційний діагноз. Принципи лікування.

2

10.

Акромегалія і гігантизм. Етіологія, патогенез, клініка, диференційна діагностика, принципи лікування.

2

11.

Гіпоталамічний синдром пубертатного періоду. Еітіологія та патогенез, клініка, диференційна діагностика, лікування.

2

12.

Актуальні проблеми низькорослості у дітей. Карликовість. Класифікація, принципи діагностики. Вплив гормонів на ріст. Конституційна низькорослість. Соматичний нанізм. Диференційний діагноз. Лікування.

2

13.

Недостатність передньої долі гіпофізу (гіпопітуітаризм, синдром Шихана, Сімондса). Етіопатогенез, клініка, діагностика, принципи лікування

2

14.

Нецукровий діабет. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, принципи лікування

2

15.

Гіпергідропексичний с-м (Пархона). Поняття, клініка, принципи медикаментозної терапії. С-м неадекватної продукції вазопресину. Етіопатогенез, клініка, діагностика, лікування.

2

16.

Феохромоцитома. Етіологія, патогенез. Клінічна симптоматика, діагностика. Диференційний діагноз. Покази до оперативного лікування

2

17.

Синдром Іценка-Кушинга. Етіологія, патогенез. Клінічна симптоматика, діагностика. Особливості фармакотерапії

2

18.

Гостра недостатність кори наднирників. Клініка і діагностика. Невідкладна допомога. Хронічна надниркова недостатність. Клініка і діагностика, лікування.

2

19.

Первинний альдостеронізм (синдром Кона). Вплив ренін-ангіотензин-альдостерон та калекреїн-брадикінін-простагландинової системи на кровообіг. Клінічні форми. Діагностичні тести. Діагностика, фармакотерапія.

2

20.

Гормонально-активні пухлини надниркових залоз. Андростерома, кортикоестрома. Етіопатогенез, клінічна картина, діагностика, диференційна діагностика, особливості протікання у дітей чоловічої та жіночої статі та лікування

2

21.

Захворювання острівцевого апарату підшлункової залози.

Епідеміологія і патофізіологія цукрового діабету. Діагностика, стадії, форми класифікація і клініка цукрового діабету.

2

22.

Інсулінотерапія: покази, схеми, особливості призначення, ускладнення.

2

23.

Невідкладні стани при цукровому діабеті, особливості їх перебігу у дітей, лікування, профілактика.

2

24.

Патологія серцево-судинної системи при цукровому діабеті у дітей та підлітків.

2

25.

Діабетична нейропатія: патогенез, класифікація, клініка, диференційна діагностика, лікування і профілактика

2

26.

Діабетична енцефалопатія: патогенез, клініка, диференційна діагностика, особливості лікування

2

27.

Діабетична ретинопатія: патогенез, класифікація, клініка, лікування і профілактика

2

28.

Діабетична нефропатія патогенез, класифікація, клініка, диференційна діагностика, лікування і профілактика

2

29.

Особливості перебігу цукрового діабету 2 типу у дітей та підлітків. Етіологія, клініка, діагностика, профілактика, лікування.

2

30.

Гормонопродукуючі пухлини підшлункової залози. Глюкагонома. Гіперінсулінізм. Особливості клініки, діагностики, лікування

2

31.

Основи діагностики захворювань щитовидної залози.

2

32.

Дифузний токсичний зоб: етіологія, патогенез, клініка, ускладнення, діагностика, лікування

2

33.

Токсичний вузловий зоб. Етіологія, патогенез, клініка, диференційна діагностика, лікування.

2

34.

Ендемічний зоб, йоддефіцитні захворювання. Етіологія, епідеміологія, патогенез, патоморфологія, клініка, лікування і профілактика (первинна і вторинна), оцінка ендемічності району.

2

35.

Гіпотиреоз: класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

2

36.

Тиреоідити: класифікація, діагностика. Особливості перебігу в дитячому та юнацькому віці. Диференційна діагностика.

2

37.

Злоякісні новоутворення щитовидної залози: класифікація, етіологія, патогенез, клініко-морфологічні варіанти, діагностика, лікування, спостереження. Лікарсько-трудова експертиза та реабілітація.

2

38.

Біосинтез і механізм дії кальцій-регулюючих гормонів. Основи діагностики патології прищитовидних залоз

2

39.

Гіперпаратиреоз: класифікація, етіологія, патогенез, клінічні форми, діагностика, лікування.

2

40.

Гіпопаратиреоз: класифікація, етіологія, патогенез, клінічні форми, діагностика, лікування.

2

41.

Ожиріння. Етіологія та патогенез, патоморфологія. Класифікація, діагноз, диференційний діагноз, профілактика і лікування

2

42.

Класифікація, методи діагностики статевих порушень.

2

43.

Агенезія гонад (синдром Шерешевського-Тернера, чиста агенезія гонад). Синдром дисгенезії яйників (синдром Шерешевського-Тернера з фемінізацією, чиста дисгенезія гонад). Етіологія і патогенез, клініка, діагностика, особливості лікування.

2

44.

Гіпогонадизм. Класифікація, клінічні форми, діагностика особливості лікування

2

45.

Передчасне статеве дозрівання. Класифікація, клінічні форми, діагностика особливості лікування у дітей та підлітків чіночої та чоловічої статі.

2

46.

Дисгенезія гонад. Справжній гермафродитизм

2

47.

Синдром Штейна-Левенталя (синдром оваріальної гіперандрогенії непухлинного генезу). Етіопатогенез, клініка, діагностика. Сучасні принципи терапії.

2

48.

Передчасне статеве дозрівання епіфізарного генезу. Етіологія, патогенез, клініка, лікування.

2

49.

Аутоімунні поліендокринні синдроми. Класифікація, патогенез, клініка.

2

Всього

98

ПАЦ ЕНДОКРИНОЛОГІЯ ДИТЯЧАСкачать документ

Похожие документы:

  1. Психологічна та психотерапевтична допомога дітям та молоді

    Документ
    Фільц Олександр Орестович – професор, головний лікар ЛОДКПЛ, завідувач кафедрою психіатрії та психотерапії ФПДО ЛНМУ ім Данила Галицького, Президент ЄАП

Другие похожие документы..