Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Пояснительная записка'
Совет директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба», занимающийся решениями вопросов общего руководства деятельности Общества, состоит из 9 членов, в том числе одног...полностью>>
'Закон'
В соответствии с Федеральным Законом №3-ФЗ «О полиции», приказом МВД России от 30.09.2011г. №975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 4 декабря 2008 г. в 1300 часов на заседании диссертационного совета Д.212.001. в Адыгейском государственном университете по адресу: ...полностью>>
'Документ'
Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того уч...полностью>>

Освіта. Виховання. Навчання (10)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

 • ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Біографічний довідник : Ректори, проректори, декани, завідувачі кафедр, професори / Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; Упоряд.: А. А. Мазаракі та ін. – К. : КНТЕУ, 2006. – 221 с. : фото. кольор. – ISBN 9666292211 УДК 929

 2. Зайцева, Валентина Юріївна. Ігровий калейдоскоп / Валентина Зайцева. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 63 с. – ISBN 9660705670 УДК 793

 3. Кавас, Касьян. Самовчитель різьбяра / Касьян Кавас. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 47 с. : мал. – ISBN 9660705662 УДК 74

 4. Кругляк, Олег Ярославович. Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі фізичного виховання учнів початкових класів : Уроки фіз. культури. Позаурочні заняття. Міжпредметні зв’язки / Олег Кругляк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. – 120 с. – Бібліогр.: с. 117-118. – ISBN 9660702892 УДК 373.3

 5. Нечаєва, Людмила Іванівна. Дидактичні матеріали для розвитку комунікативних умінь молодших школярів / Людмила Нечаєва, Дарія Гоцуляк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 79, [1] с. – ISBN 9660705786 УДК 373.3

 6. Страхов В. Г. Размышления над концепцией идеальной педагогики, или О путях развития педагогики третьего тысячелетия / В. Г. Страхов, О. Э. Валлье. – О. : Астропринт, 2004. – 80, [4] с. – Библиогр.: с. 79-80. – ISBN 966-318-191-5 УДК 37.01

 7. Шандрівська, Галина Миколаївна. Я і Україна. Я і природа : Розробки уроків: 4 кл.: Посіб. для вчителя / Галина Шандрівська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 110 с. – ISBN 9660704852 УДК 73

Дисертації

 1. Боднар, Лілія Василівна. Професійна підготовка соціальних педагогів із застосування електронних засобів навчання : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Боднар Лілія Василівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2006. – 248, [6] с. – Бібліогр.: с. 174-191

 2. Глєбова, Юлія Анатоліївна. Методика використання наочності в процесі формування теоретико- літературних понять в учнів 5-7 класів на уроках зарубіжної літератури : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Глєбова Юлія Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2006. – 238, [8] с. – Бібліогр.: с. 179-209

 3. Горяна, Лариса Григорівна. Організація роботи учнів з підручником у процесі навчання біології в 6-8 класах : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Горяна Лариса Григорівна ; Київ. міськ. пед. ун-т Б.Г. Грінченка. – Київ, 2004. – 235, [11] с. – Бібліогр.: с. 192-205

 4. Єжова, Тетяна Євгенівна. Становлення та розвиток системи професійної освіти осіб з вадами слуху в Україні : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Єжова Тетяна Євгенівна ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 217 с. – Бібліогр.: с. 169-205

 5. Картава, Юлія Анатоліївна. Корекція психофізичного розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями зору засобами ритміки : Дис. ... канд. пед. наук: 13. 00.03 / Картава Юлія Анатоліївна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Київ, 2006. – 242 с. – Бібліогр.: с. 198-215

 6. Кожемякіна, Наталія Іванівна. Соціально-педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх менеджерів-аграріїв : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Кожемякіна Наталія Іванівна ; Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т. – Одеса, 2006. – 248, [5] с. – Бібліогр.: с. 168-186

 7. Кузнецова, Галина Петрівна. Формування готовності до викладання української літератури в студентів філологічних факультетів у процесі педагогічної практики : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Кузнецова Галина Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2006. – 254, [6] с. – Бібліогр.: с. 191-215

 8. Кулакова, Майя Володимирівна. Формування готовності до професійної діяльності в майбутніх фахівців у вищих морських навчальних закладах : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Кулакова Майя Володимирівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2006. – 248 с. – Бібліогр.: с. 166-190

 9. Кулик, Ліля Григорівна. Внесок О. М. Щербини у становлення та розвиток вітчизняної тифлопедагогіки : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Кулик Ліля Григорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2006. – 202 с. – Бібліогр.: с. 173-194

 10. Куліш, Тетяна Іванівна. Проблеми дошкільного виховання у творчій спадщині Наталії Лубенець (1877-1943) : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Куліш Тетяна іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 230 с. – Бібліогр.: с. 182-202

 11. Ліннік, Олена Олегівна. Дидактичні умови розвитку допитливості учнів 1 класу : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 / Ліннік Олена Олегівна ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2007. – 244, [5] с. – Бібліогр.: с. 188-208

 12. Любашина, Вікторія Володимирівна. Формування діалогічних умінь у дітей старшого дошкільного віку в іграх за сюжетами художніх творів : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Любашина Вікторія Володимирівна ; Республ. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". – Ялта, 2006. – 243 с. – Бібліогр.: с. 189-209

 13. Пахомова, Наталія Горгіївна. Формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з дизартрією до навчання в школі : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Пахомова Наталія Георгіївна ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 258 с. – Бібліогр.: с. 175-195

 14. Притыковская, Светлана Дмитриевна. Формирование координации движений как средство коррекции речевых нарушений у старших дошкольников : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Притыковская Светлана Дмитриевна ; Южно-укр. гос. пед. ун-т им. К.Д. Ушинского. – Одесса, 2006. – 259 с. – Бібліогр.: с. 202-222

 15. Прокопова, Ольга Петрівна. Методика вивчення української казки з опорою на розкриття її космогонічного походження : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Прокопова Ольга Петрівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – 187, [16] с. – Бібліогр.: с. 161-183

 16. Снігур, Олена Миколаївна. Формування вмінь використовувати засоби інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності вчителя початкової школи : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09: [У 2 кн.] / Снігур Олена Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2007. – 229 с + 106 с. – Бібліогр.: с. 202-229

 17. Староста, Володимир Іванович. Теоретико-методичні засади навчання школярів складати й розв’язувати завдання з хімії : Дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Староста Володими Іванович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – 476, [15] с. – Бібліогр.: с. 388-427

 18. Стрелковська, Олена Едуардівна. Профілювання математичної підготовки учнів професійно-технічних училищ (на матеріалі електронно-радіотехнічних професій) : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Стрелковська Олена Едуардівна ; Ін-т педагогіки и психології проф. освіти АПН України. – [К.], [1996?]. – 199, [21] с. – Бібліогр.: с. 180-198

 19. Тархова, Любов Анатоліївна. Формування пізнавальної самостійності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Тархова Любов Анатоліївна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2006. – 265, [5] с. – Бібліогр.: с. 201-223

 20. Шевченко, Ірина Вікторівна. Педагогічні умови організації самостійної іншомовної діяльності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Шевченко Ірина Вікторівна ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2006. – 226 с. – Бібліогр.: с. 190-214

Автореферати

 1. Адаменко, О. В.  Розвиток педагогічної науки в Україні в другій половині XX століття (1950 – 2000 рр.): Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Адаменко Олена Вікторівна. – Луганськ, 2006. – 44 с.   

 2. Борисенко, Т. Г.  Підготовка майбутнього вчителя музики до організації спільної навчальної діяльності учнів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Борисенко Тамара Георгіївна. – Кіровоград, 2006. – 20 с.   

 3. Бугайчук, О. В.  Методика подолання лексико-граматичної інтеграції в усному українському мовленні студентів нефілологічних факультетів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Бугайчук Олена Віталіївна. – О., 1999. – 20 с.   

 4. Вовкотруб, Р. П.  Розвиток усного мовлення учнів першого класу в процесі навчання грамоти: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Вовкотруб Раїса Петрівна. – О., 2006. – 20 с.   

 5. Галета, Я. В.  Формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу засобами інформаційних технологій: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Галета Ярослав Володимирович. – Кіровоград, 2005. – 27, [1] с.   

 6. Гнезділова, К. М.  Формування готовності майбутнього вчителя математики до забезпечення наступності навчання у загальноосвітній школі і вищому навчальному закладі: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Гнезділова Кіра Миколаївна. – Кіровоград, 2006. – 20 с.   

 7. Грищенко, Н. А.  Розвиток комунікативних умінь учителів у системі методичної роботи загальноосвітньої школи: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Грищенко Надія Андріївна. – Кіровоград, 2006. – 20 с.   (УДК (043.3)  Г 85)

 8. Золотова, Г. Д.  Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки студентів (на прикладі навчальних закладів I-II рівня акредитації): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Золотова Ганна Дмитріївна. – Луганськ, 2006. – 20 с.   

 9. Илькова, А. П.  Педагогические условия включения пословиц и поговорок в систему развивающей речевой работы с дошкольниками: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Илькова Антонина Павловна. – М., 2001. – 22 с.   

 10. Коган, Ю. М.  Країнознавство як компонент професійної підготовки вчителів іноземної мови у вищих навчальних закладах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Коган Юлія Миколаївна. – Луганськ, 2006. – 20 с.   

 11. Копіца, Є. П.  Збагачення словникового запасу учнів гімназії науковою навчально-термінологічною лексикою на міжпредметній основі: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Копіца Євгенія Петрівна. – О., 2006. – 20 с.

 12. Куліш, О. І.  Формування основ професійного спілкування у майбутніх менеджерів організацій: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Куліш Ольга Ігоревна. – Луганськ, 2006. – 20 с.   

 13. Луцан, Н. І.  Теорія і практика розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Луцан Надія Іванівна. – О., 2006. – 44, [1] с.   

 14. Паршук, С. М.  Підготовка майбутніх учителів початкової школи до національного виховання учнів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Паршук Світлана Миколаївна. – О., 2006. – 20, [1] c.   

 15. Рютін, В. В.  Педагогічні умови соціалізації військовослужбовців строкової служби збройних сил України: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Рютін Віталій Васильович. – Луганськ, 2006. – 20 с.   

 16. Стражнікова, І. В.  Педагогічні погляди та освітня діяльність Іванни Петрів (1892-1971рр.): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Стражнікова Інна Василівна. – Луганськ, 2006. – 20 с.   

 17. Холодов, С. А.  Формування навичок ходьби у дітей дошкільного віку із спастичними формами дитячого церебрального паралічу: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Холодов Сергій Анатолійович. – О., 2006. – 20, [1] с.   

 18. Черепаня, Н. І.  Організаційно-педагогічні умови підготовки дітей до школи: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Черепаня Наталія Іванівна. – О., 2006. – 20, [1] с.   

 19. Черньонков, Я. О.  Формування професійної культури майбутнього вчителя іноземної мови: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Черньонков Ярослав Олександрович. – Кіровоград, 2006. – 20 с.   

 20. Шкуркіна, В. М.  Формування соціального здоров’я дітей-сиріт підліткового віку в загальоосвітніх школах-інтернатах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Шкуркіна Вікторія Миколаївна. – Луганськ, 2006. – 20 с.   

 21. Шульга, В. В.  Організаційно-педагогічна діяльність соціальних служб для молоді в Російській Федерації: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Шульга Валерій Володимирович. – К., 2006. – 20 с.   

 ПСИХОЛОГІЯ

Дисертації

 1. Казанжи, Марія Йосипівна. Психологічні особливості фасилятивності як властивості особистості : Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Казанжи Марія Йосипівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2006. – 252 с. – Бібліогр.: с. 187-205

 2. Пивоварчик, Ірина Михайлівна. Історія становлення психологічних наукових шкіл на півдні України (XIX-XX ст.) : Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Пивоварчик Ірина Михайлівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2006. – 296, [25] с. – Бібліогр.: с. 185-218

 3. Сінєльнікова, Тетяна В’ячеславівна. Тренінгові технології в системі фахової підготовки майбутніх психологів : Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Сінєльнікова Тетяна В’ячеславівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2006. – 276 с. – Бібліогр.: с. 194-212

Автореферати

 1. Хархан, О. М.  Психологічні особливості віктимної поведінки підлітків: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Хархан Оксана Михайлівна. – О., 2006. – 20 с.   

 2. Черножук, Ю. Г.  Індивідуальні відмінності емоційності у співвідношенні з особливостями інтелекту: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Черножук Юрій Григорович. – О., 2006. – 19, [1] с.   

 3. Юнг, Н. В.  Психологічні особливості ціннісних орієнтацій старших підлітків, груп підвищеної психологічної уваги: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Юнг Наталія Володимирівна. – О., 2006. – 16 с.   

 4. Яновська, Л. В.  Динаміка здатності до життєтворчості особистості у дорослому віці: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Яновська Лариса Володимирівна. – О., 2006. – 18, [1] с.   

 НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Білик Б. І. Культурологія : Хрестоматія : Навч. посіб. / Авт.-уклад. Б. І. Білик ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2006. – 238 с. – Авт. зазначено на обкл. – ISBN 9666292165 УДК 008

 2. Возняк, Григорій Михайлович. Математики – дійсні члени Наукового товариства імені Шевченка / Григорій Возняк ; Тернопіл. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 127 с. – Бібліогр.: с. 124-125. – ISBN 9660705514 УДК 51

 3. Дисертації, захищені в Київському національному торговельному університеті / Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; Упоряд. Л. С. Шестопалова [та ін.]. – К. : КНТЕУ, 2006. – 157 с. – ISBN 9666292246 УДК 016

 4. II Міжнародна науково-практична конференція "Українська національна ідея: минуле, сучасне, майбутнє". УНІ-II. Одеса, 2004р. : Тези доповідей / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка ; Редкол.: П. М. Мовчан (голов. ред.) та ін. – О. : Астропринт, 2004. – 92 с. – ISBN 9663182091 УДК 32

 5. Історія Київського національного торговельно-економічного університету: Монографія / Авт. кол.: А. А. Мазаракі [та ін.] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : Книга, 2006. – 254 с. : фото. – Бібліогр.: с. 185-194. – ISBN 9666292319 УДК 378.6

 6. Історія освітянських бібліотек України : Наук. зб. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; Редкол.: П. І. Рогова (голова), К. Т. Селіверстова (заст. голови), Ю. І. Артемов [та ін.]. – К. : Вирій, 2006. – 402, [1] с. – ISBN 966-7295-16-8 УДК 026; ББК 78

 7. Огієнко, Іван (митрополит Іларіон). Історія українського друкарства : атлас / Іван Огієнко ; Упоряд., авт. передм. Микола Тимошик ; Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка). – К. : Наша культура і наука, 2007. – 534 с. – (Вид. проект Фундації ім. митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття". Сер. 2: "Зарубіжні першодруки" ; Т. 6). – Започатковано 2001 р. – ISBN 9667821390 УДК 002; ББК 76.1

 8. Професор Яната Олександр Алоїзович (1888-1938) / Укр. акад. аграр. наук, Центр. наук. с.-г. б-ка ; Уклад. В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко; Наук. ред. В. А. Вергунов. – К. : Аграрна наука, 2003. – 221, [2] с. – (Історико-бібліогр. сер. "Аграрна наука в особах, документах, бібліографії" ; Кн. 4). – ISBN 966-540-153-X УДК 016

 9. Творческое наследие семьи Рерихов в свете мировой культуры: Материалы науч.-прак. конф. 1999 -2004 гг. / Одес. Дом-музей им. Н. К. Рериха ; Редкол.: Е. Г. Петренко, М. Л. Линник. – О. : Астропринт, 2005. – 311, [1] с. – ISBN 9663184256 УДК 1

 10. Центри публічного доступу до Інтернету в бібліотеках : Документи і матеріали / Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Публ. б-ка ім. Лесі Українки м. Києва, Укр. бібл. асоц. ; уклад. В. К. Скнарь. – К. : ДАКККІМ, 2005. – 137, [3] с. – Бібліогр.: с. 130. – ISBN 966-8683-16-1 УДК 02

ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ

 1. Огієнко, Іван (митрополит Іларіон). Свята Почаївська лавра / Іван Огієнко; Упоряд., авт. передм. Микола Тимошик ; Фундація ім. Митрополита Іларіона (Огієнка). – К. : Наша культура і наука, 2005. – 436 с. – (Вид. проект Фундації ім. митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття". Сер. 2, "Зарубіжні першодруки"; Т. 3). – ISBN 9667821323 УДК 2; ББК 86.37

 2. Огієнко, Іван (митрополит Іларіон). Українська церква за час Руїни : (1657 – 1687) / Іван Огієнко ; Упоряд., авт. передм. Микола Тимошик ; Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка). – К. : Наша культура і наука, 2006. – 467 с. – (Вид. проект Фундації ім. митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття". Сер. 2, "Зарубіжні першодруки" ; Т. 5). – Започатковано 2001 р. – ISBN 9667821382 УДК 2; ББК 86.3

 3. Попков, Василий Васильевич. Антиномия прогресса в социальной философии Н. Бердяева: Філософський нарис / В. В. Попков ; Ин-т философии им. Г. Сковороды НАН Украины, Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. – О. : Астропринт, 2005. – 14, [2] с. – (Сер. "Социальная философия". Рубрика "Философия исторического действия"). – Библиогр.: с. 14. – ISBN 9663184027 УДК 1

Автореферати

 1. Бех, Ю. В.  Філософська модель саморозгортання соціального світу: гносеологічний аналіз: Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Бех Юлія Володимирівна. – К., 2006. – 20 с.   

 2. Шпачинський, І. Л.  Творчий потенціал особистості і його реалізація в умовах трансформації суспільства: Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / Шпачинський Ігор Леонідович. – О., 2006. – 20 с.   

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

 1. Актуальні проблеми розвитку аудиту в сучасному інформаційному середовищі : Тези доп. Всеукр. студ. наук. конф. 30-31 берез. 2006 р. / Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; Редкол. Є. В. Мних [та ін.]. – К. : КНТЕУ, 2006. – 110 с. – ISBN 9666292084 УДК 657

 2. Бакурова, Олена Анатоліївна. Облік зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посіб. / О. А. Бакурова ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2005. – 340 с. – Бібліогр.: с. 338-339. – ISBN 9666291940 УДК 657

 3. Бевз, Олена Петрівна. Економіко-організаційні основи біржової торгівлі : Навч. посіб. Ч. 2 . Брокерська діяльність / О. П. Бевз, М. М. Скотнікова, Т. Б. Кушнір ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2006. – 154 с. – (Б-ка сучасного фахівця). – Бібліогр.: с. 152-154. – ISBN 9666292149 УДК 33; ББК 65.42

 4. Брусиловська, Ольга Іллівна. Навчально-методичний посібник з курсу: "Історія міжнародних відносин. 1640 – 1914 рр." / О. І. Брусиловська ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – О. : Астропринт, 2005. – 110, [2] с. – Бібліогр.: с. 106-109. – ISBN 9663183942 УДК 32

 5. Бутко, Анатолій Дмитрович. Теорія економічного аналізу : Підруч. / А. Д. Бутко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2005. – 410 с. – Бібліогр.: с. 407-410. – ISBN 9666292033 УДК 005

 6. Василенко, Антоніна Василівна. Інвестиційна стратегія страхових компаній : Навч. посіб. / А. В. Василенко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2006. – 167 с. – Бібліогр.: с. 131-133. – ISBN 9666292238 УДК 330

 7. Власть : Книга для чтения / Авт.-сост.: Соколов Вячеслав Николаевич, Рябика Владимир Леонидович. – О. : Астропринт, 2004. – 518 с. – Библиогр.: с. 515-518. – ISBN 9663181761 УДК 32

 8. Гаврилюк, Світлана Павлівна. Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу : Навч. посіб. / С. П. Гаврилюк ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2006. – 179 с. – Бібліогр.: с. 169-173. – ISBN 966629205X УДК 658

 9. Данілова, Лариса Леонідівна. Ціноутворення та маркетингова цінова політика : Навч. посіб. / Л. Л. Данілова, С. В. Петровська ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2006. – 129 с. – Бібліогр.: с. 127-129. – ISBN 9666292041 УДК 33

 10. Демідов, Павло Георгійович. Комп’ютерні тренінгові системи в економіці : Навч.-метод. посіб. / П. Г. Демідов ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2005. – 240 с. – Бібліогр.: с. 235-236. – ISBN 9666292025 УДК 33

 11. Довідник НАТО. – Brussels, 2001. – 608 с. – ISBN 928450166X УДК 32; ББК 66

 12. Євроатлантична інтеграція: Досвід Польщі і України : Освітній пакет / За заг. ред. Олени Онаць, Олега Кокошинського. – К. : ВД "Шкільний світ", 2006. – 215 с. – Бібліогр.: с. 215 УДК 32; ББК 66.4(4Укр)

 13. Зовнішньоекономічна політика України: європейський та російський вектор / Авт.: А. А. Мазаракі [та ін.] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2005. – 279 с. – Бібліогр.: с. 274-279. – ISBN 9666291770 УДК 33

 14. Зубок, Микола Іванович. Інформаційна безпека : Навч. посіб. / М. І. Зубок ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2005. – 132 с. – Бібліогр.: с. 130-132. – ISBN 9666291894 УДК 658

 15. Зубок, Микола Іванович. Основи безпеки комерційної діяльності підприємств та банків : Навч.-метод. посіб. / М. І. Зубок ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2005. – 200 с. – Бібліогр.: с. 199-200. – ISBN 9666292017 УДК 658

 16. Зубок, Микола Іванович. Правове регулювання безпеки підприємницької діяльності : Навч.-метод. посіб. / М. І. Зубок ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2005. – 140 с. – Бібліогр.: с. 137-140. – ISBN 9666291959 УДК 34

 17. Криворучко, Олена Володимирівна. Основи експертних систем : Навч. посіб. / О. В. Криворучко, С. В. Цюцюра ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2006. – 140 с. – Бібліогр.: с. 138-140. – ISBN 9666292068 УДК 004

 18. Кучеренко, Віктор Дмитрович. Маркетингова товарна політика : Підручник / В. Д. Кучеренко, Н. Б. Ткаченко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2005. – Бібліогр.: с. 183-184. – ISBN 9666292017 УДК 658

 19. Лігоненко, Лариса Олександрівна. Антикризове управління підприємством : Підруч. / Л. О. Лігоненко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2005. – 823 с. – Бібліогр.: с. 804-823. – ISBN 9666291916 УДК 658

 20. Лігоненко, Лариса Олександрівна. Управління дебіторською заборгованістю підприємства : Навч. посіб. / Л. О. Лігоненко, Н. М. Новікова ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2005. – 274 с. – Бібліогр.: с. 270-274. – ISBN 9666291924 УДК 658

 21. Мазараки, Анатолий Антонович. Торговля. Деньги. Менталитет : Монография / А. А. Мазараки ; Киев. нац. торг.-экон. ун-т. – К. : Книга, 2006. – 631 с. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 9668314255 УДК 339

 22. Мельниченко, Світлана Володимирівна. Менеджмент підприємства туристичної індустрії : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / С. В. Мельниченко, Н. І. Ведмідь ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2005. – 217 с. – Бібліогр.: с. 199-200. – ISBN 9666291975 УДК 658

 23. Мороз, Ольга Михайлівна. Основи підприємництва : Навч. посіб. / О. М. Мороз, В. І. Невмержицький ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2005. – 197 с. – Бібліогр.: с. 160-165. – ISBN 9666291886 УДК 334

 24. Назарова, Каріна Олександрівна. Аналіз діяльності бюджетних установ : Навч. посіб. / К. О. Назарова, Т. А. Кумченко; За заг. ред. Г. О. Кравченко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2006. – 208 с. – Бібліогр.: с. 198-199. – ISBN 9666292076 УДК 657

 25. Народний Рух України: місце в історії та політиці : Матеріали VI Всеукр. наук. конф.ї 16-17 верес. 2005 р., м. Одеса / Конгрес укр. інтелігенції, Одес. нац. політех. ун-т. Каф. історії та етнографії України ; Редкол. Г. І. Гончарук та ін. – О. : Астропринт, 2005. – 159 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 9663183977 УДК 32

 26. Орищак, Ярослав. Основи економіки. 11 клас : Відповіді на питання держ. підсумк. атестації / Ярослав Орищак. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 79 с. – ISBN 966070285X УДК 33; ББК 74.266.5

 27. Основи теорії гендеру : Навч. посіб. / Редкол.: Агеєва В. П. та ін. – К. : К.І.С., 2004. – 535 с. – ISBN 966803970X УДК 30; ББК 60.5

 28. Піратовський, Георгій Леонідович. Страховий бізнес: управління розвитком : Монографія / Г. Л. Піратовський ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2006. – 253 с. – Бібліогр.: с. 137-145. – ISBN 9666292203 УДК 36

 29. Попов, Іван Іванович. Теорія статистики : Практикум: Навч. посіб. / І. І. Попов ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2006. – 289 с. – Бібліогр.: с. 282-285. – ISBN 9666292300 УДК 311

 30. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : Міжвуз. зб. наук. праць. Вип. 24. Методологічні та методичні проблеми розвитку соціальних технологій у сучасному суспільстві. Вип. 25. Соціотехнологічні проблеми культури, психології та освіти / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Гуманіт. ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.". – О. : Астропринт, 2005. – 359, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст. – (Видання присвячено 140-річчю заснування Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова). – ISBN 9663183934 УДК 316

 31. Терлуцький, Сергій. Основи правознавства. 9 клас : Держ. підсумк. атестація / Сергій Терлуцький. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 95 с. – ISBN 9660705263 УДК 34

 32. Ткаченко, Тетяна Іванівна. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : Монографія / Т. І. Ткаченко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2006. – 536 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 9666292181 УДК 33

 33. Цимблер, Иосиф Лазаревич. Справочник по трудоустройству за границей граждан Украины / Иосиф Цимблер, Игорь Грицаюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 318 с. – Бібліогр.: с. 314-318. – ISBN 9660704941 УДК 33

 34. Шевчук, Олег Миколайович. Засоби державного примусу у правовій системі України : Навч. посіб. для студ., магістрів, асп., викл. екон.-прав. ф-тів і юрид. вузів / О. М. Шевчук ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – О. : Астропринт, 2005. – 142, [2] с. – Бібліогр.: с. 131-142. – ISBN 966-318-366-7 УДК 34

 35. Шульгіна, Людмила Михайлівна. Маркетинг підприємств туристичного бізнесу : Монографія / Л. М. Шульгіна; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2005. – 596 с. – Бібліогр.: с. 561-596. – ISBN 9666291932 УДК 33

 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА

 1. Адамян, Вадим Мовсесович. Варіаційне числення : Навч. посіб. для студ. фіз. спец. ун-тів / В. М. Адамян, М. Я. Сушко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – О. : Астропринт, 2005. – 127, [1] с. – Бібліогр.: с. 123. – ISBN 966-318-340-3 УДК 51

 2. Андріїшин, Валентин Олександрович. Електродинаміка та поширення радіохвиль : Підруч. для вищ. навч. закл. Ч. 1. Теорія електромагнітного поля та техніка НВЧ / В. О. Андріїшин ; Одес. нац. мор. акад. – 2-ге вид., переробл. і допов. – О. : Астропринт, 2005. – 357 с. – Бібліогр.: с. 352. – ISBN 9663183144 (У 2 ч.). – ISBN 9663183152 (Ч. 1) УДК 53

 3. Андріїшин, Валентин Олександрович. Електродинаміка та поширення радіохвиль : Підручник. Ч. 2. Поширення радіохвиль та розрахунки у морському радіозв’язку / В. О. Андріїшин ; Одес. нац. мор. акад. – 2-ге вид., переробл. і допов. – О. : Астропринт, 2005. – 198, [2] с. – Бібліогр.: с. 194-195. – ISBN 9663183144 (У 2 ч.). – ISBN 9663183748 (Ч. 2) УДК 53

 4. Березняк М. В. Геометрія (усно). 11 клас : Держ. підсумк. атестація / М. В. Березняк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 47, [1] с. – ISBN 9660705344 УДК 51; ББК 74.262.21

 5. Березняк М. В. Розв’язки завдань державної підсумк. атестації з алгебри. 9 клас / М. В. Березняк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 127 с. – ISBN 9660705476 УДК 51; ББК 74.262.21

 6. Березняк М. В. Розв’язки завдань державної підсумкової атестації з математики. Алгебра та початки аналізу (письмово). 11 клас / М. В. Березняк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 126 с. – ISBN 9660705468 УДК 51; ББК 74.262.21

 7. Бухтіяров, Віктор Кімович. Стандартні задачі з хімії з розв’язаннями та коментарями : Навч. посіб. для уч. 8-11 кл. та абітурієнтів / Віктор Бухтіяров. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 47, [1] с. – ISBN 9660702442 УДК 54

 8. Василенко, Ярослав Пилипович. Інформатика. 11 клас : Відповіді на завдання держ. підсумк. атестації / Ярослав Василенко, Галина Шмигер. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 127, [1] с. – ISBN 9660705360 УДК 004

 9. Гончар, Остап Григорович. Збірник рівневих завдань з фізики : для поточ. опитування, самост. і контрол. робіт, контролю навч. досягнень учнів 9 кл. / Остап Гончар. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 143 с. – ISBN 9660705069 УДК 53

 10. Ковальчук, Тетяна Василівна. Вища математика для економістів : Підруч. Ч. 1 / Т. В. Ковальчук, В. С. Мартиненко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2005. – 394 с. – Бібліогр.: с. 394. – ISBN 5776302129 УДК 51

 11. Кондратьєва, Лариса Іванівна. Алгебра: Збірник завдань для самостійних і контрольних робіт : 9 кл. / Лариса Кондратьєва, Ольга Тепцова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 143, [1] с. – ISBN 966070576X УДК 51

 12. Корчевська, Ольга Петрівна. Тести для поточного і підсумкового контролю навчальних досягнень учнів з математики : 4 кл. / Ольга Корчевська, Надія Кордуба. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 64 с. – ISBN 9660705093 УДК 51

 13. Кравчук, Василь Ростиславович. Алгебра і початки аналізу : Підруч. для 10 кл. / Василь Кравчук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 319 с. – ISBN 9660704356 УДК 51

 14. Лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта / С. А. Мирошниченко. – Донецк : ООО ПКФ "БАО", 2007. – 223, [1] с. – (Драгоценный домашний лечебник). – ISBN 978-966-338-614-0 УДК 61

 15. Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата / С. А. Мирошниченко. – Донецк : ООО ПКФ "БАО", 2007. – 223, [1] с. – (Драгоценный домашний лечебник). – ISBN 978-966-338-607-2 УДК 61

 16. Лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы / С. А. Мирошниченко. – Донецк : ООО ПКФ "БАО", 2007. – 223, [1] с. – (Драгоценный домашний лечебник). – ISBN 978-966-338-608-9 УДК 61

 17. . Міщук, Наталія. Біологія. 9 клас : Держ. підсумк. атестація / Наталія Міщук, Надія Страшнюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 127, [1] с. – Бібліогр.: с. 125. – ISBN 9660705271 УДК 57

 18. Народне цілительство силами матінки-природи / Мороз Л. А. – Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2007. – 303, [1] с. – ISBN 966-338-569-3 УДК 61

 19. Олійник, Лариса Іванівна. Довідничок-помічничок з алгебри (у запитаннях і відповідях зі зразками розв’язання вправ) : 9 кл. / Лариса Олійник. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 175 с. – ISBN 9660704933 УДК 51

 20. Процюк, Сергій. Основи безпеки життєдіяльності. 11 клас : Відповіді на питання держ. підсумк. атестації / Сергій Процюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 64 с. – ISBN 9660705352 УДК 61; ББК 74.266.8

 21. Сахарный диабет : Правильное питание побеждает болезнь / С. И. Мирошниченко. – Донецк : ООО ПКФ "БАО", 2007. – 239, [1] с. – ISBN 966-338-581-2 УДК 61

 22. Социально-экономическая география Украины : Учеб. пособие / Сост. и пер. Мен Ся, Ван Циншен. – О. : Астропринт, 2004. – 319, [3] с. – На кит. яз. – ISBN 9663182059 УДК 913

 23. Страшнюк, Надія. Біологія. 11 клас : Держ. підсумк. атестація / Надія Страшнюк, Наталія Міщук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 127 с. – Бібліогр.: с. 125. – ISBN 966070531X УДК 57

 24. Тюрин, Олександр Валентинович. Основи вищої математики : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія / О. В. Тюрин ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т інновац. та післядиплом. освіти. – О. : Астропринт, 2005. – 215, [1] с. – ISBN 966-318-32-25 УДК 51

 25. Физика : Справочник школьника и студента / Крыжановский В. Г. – Донецк : БАО, 2007. – 457, [7] с. – (Домашние задания на "отлично"!). – ISBN 9665480731 УДК 53; ББК 22.3

 26. Хімія. 8-11 класи : Довід. школяра і студента / Зеленєва О. Г. – Донецьк : БАО, 2007. – 558, [2] с. – ISBN 966-548-728-0 УДК 54

 27. Чаюн, Іван Михайлович. Опір матеріалів: Короткий курс лекцій з методиками розв’язання задач : Навч. посіб. для студ. машинобудів. спец. вищ. навч. закл. / І. М. Чаюн. – О.: Астропринт, 2005. – 339 с. – Бібліогр.: с. 339. – ISBN 966-318-346-2 УДК 620.17(075.8)

 28. Шабутін, Сергій. Зцілення музикою / Сергій Шабутін, Стефан Хміль, Ірина Шабутіна. – Афіни ; Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 191 с. – Бібліогр.: с. 186-189. – ISBN 9660704879 УДК 61

 29. Элементы математического анализа для экономистов : Курс лекций / Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова ; Авт.-сост.: А. Я. Дивакова, Л. Г. Коваленко. – О. : Астропринт, 2005. – 365 с. – ISBN 9663181435 УДК 51

 30. Янченко, Галина Михайлівна. Математика : Підруч. для 6 кл. / Галина Янченко, Василь Кравчук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 271 с. – ISBN 9660705859 УДК 51

ТЕХНІЧНІ НАУКИ. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 1. Колтунов, Віктор Андрійович. Субтропічні та тропічні плоди : Підруч. / В. А. Колтунов, О. Л. Романенко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2005. – 162 с. – (Сер. "Товарознавство"). – Бібліогр.: с. 156-158. – Заснована у 1999 р. – ISBN 9666291908 УДК 63

 2. Олексюк, Василь Петрович. Організація комп’ютерної локальної мережі / Василь Олексюк, Надія Балик, Анатолій Балик. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 77 с. – ISBN 9660705222 УДК 004

 3. Салаты на любой вкус : 800 лучших рецептов / Е. А. Попова. – Донецк : ООО ПКФ "БАО", 2007. – 303 с. – ISBN 978-966-338-616-4 УДК 64

 4. Степанова, Яна Михайлівна. Методи і засоби передачі даних : Підруч. / Я. М. Степанова, В. Я. Рассамакін ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2006. – 251 с. – Бібліогр.: с. 251. – ISBN 9666292130 УДК 004

 5. Тхір, Ігор Любомирович. Посібник користувача ПК : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ігор Тхір, Володимир Калушка, Андрій Юзьків. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 1023 с. – Бібліогр.: с. 1017. – ISBN 9660705034 УДК 004

 6. Шашлык, барбекю, гриль : Энциклопедия кулинарного наслаждения / Е. А. Попова. – Донецк : ООО ПКФ "БАО", 2007. – 239, [1] с. – ISBN 966-338-610-X УДК 64

 МИСТЕЦТВО. СПОРТ

 1. Андрощук, Надія Володимирівна. Основи здоров’я і фізична культура (теоретичні відомості) / Надія Андрощук, Микола Андрощук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 160 с. – Бібліогр.: с. 155. – ISBN 9660704798 УДК 796

 2. Восток – Запад: культура и цивилизация : Материалы междунар. музыковед. семинара и науч.-прак. конф. 2003 г. / Одес. гос. музык. акад. им. А. В. Неждановой, Одес. Дом-музей им. Н. К. Рериха ; Редкол.: Е. Г. Петренко и др. – О. : Астропринт, 2004. – 470, [2] с. – ISBN 9663182148 УДК 78

 3. Лепешко, Володимир Флорович. Шевченка славимо в піснях : Пісні для учнів почат. кл. / Володимир Лепешко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 47, [1] с. – ISBN 9660705190 УДК 78

 4. Яремків, Михайло Миколайович. Мистецтво: види, жанри : Словник-довідник образотв. термінів / Михайло Яремків, Олег Кругляк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 79, [1] с. – ISBN 9660703473 УДК 72

МОВА. ЛІТЕРАТУРА

 1. Англо-русский словарь : 4000 наиболее употребительных слов и выражений современного английского языка / Кубарьков Г. Л. – Донецк : БАО, 2007. – 559 с. – ISBN 966-338-615-0 УДК 811.111

 2. Більчук, Маргарита. Зарубіжна література. 11 клас : Відповіді на питання держ. підсумк. атестації / Маргарита Більчук, Ніна Міляновська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 127, [1] с. – ISBN 9660705379 УДК 82(100).09

 3. Валігура, Ольга Романівна. Англійська мова. 11 клас : Відповіді на завдання держ. підсумк. атестації / Ольга Валігура, Лариса Давиденко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 79 с. – ISBN 9660705409 УДК 811.111

 4. Валігура, Ольга Романівна. Англійська мова. 9 клас : Відповіді на завдання держ. підсумкової атестації / Ольга Валігура, Юлія Денисова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 63 с. – ISBN 9660705239 УДК 811.111

 5. Вивчаємо українську мову : Універс. посіб. / С. Г. Фесенко. – Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2007. – 287, [1] с. – ISBN 978-966-338-597-6 УДК 811.161.2

 6. Гасинець, Оксана. Українська література. 11 клас : Відповіді на завдання держ. підсумк. атестації / Оксана Гасинець, Ірина Добрянська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 95 с. – ISBN 9660705387 УДК 821.161.2.09

 7. Давиденко, Лариса Михайлівна. Happy Start with English : Довід. з англ. мови для уч. почат. кл. / Лариса Давиденко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 95, [1] с. – ISBN 9660704712 УДК 811.111

 8. Жашкевич, Ірина Йосипівна. Англійська мова бухобліку та фінансів = English of accounting and finance : Навч. посіб. / ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2006. – 122 с. – Бібліогр.: с. 121. – ISBN 9666292122 УДК 811.111

 9. Зарубіжна література. 9 клас / М. Більчук [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 112 с. – ISBN 9660705220 УДК 82(100).09; ББК 74.268.3

 10. Золотые мифы и легенды народов мира. – Донецк : БАО, 2006. – 991 с. : ил. – ISBN 9663384352 УДК 82; ББК 82.3(0)6

 11. Ковальчук, Олександра. Переказ з української мови. 11 клас / Олександра Ковальчук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 191, [1] с. – ISBN 9660705700 УДК 811.161.2

 12. Ковальчук, Олександра. Переказ з української мови. 11 клас : Творчі завдання / Олександра Ковальчук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 127, [1] с. – ISBN 9660705719 УДК 811.161.2

 13. Колот, Любов Анатоліївна. Англійська мова ділової кореспонденції = Advanced business english : Навч. посіб. / ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2005. – 140 с. – Бібліогр.: с. 139. – ISBN 5776302331 УДК 811.111

 14. Купер, Фенімор. Звіробій / Фенімор Купер; Пер. з англ. Клименка С. М. – Донецьк : БАО, 2007. – 447 с. – ISBN 9663385766 УДК 821.111(73)-311.3

 15. Купер, Фенімор. Піонери / Фенімор Купер; Пер. з англ. Росінської О. А. – Донецьк : БАО, 2006. – 381, [3] с. – ISBN 9663384433 УДК 821.111(73)-311.3

 16. Латигіна, Алла Григорівна. Англійська мова економіки для аспірантів = English of Econovics for Post-Graduate Students : Підруч. / ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2006. – 223 с. – Бібліогр.: с. 222. – На обкл. назва англ. мовою. – ISBN 5776303656 УДК 811.111

 17. Лондон, Джек. Біле ікло. Поклик предків / Джек Лондон; Пер. з англ. Т. І. Ілика. – Донецьк : БАО, 2006. – 286, [1] с. – (Б-ка світового бестселера). – ISBN 9663384123 УДК 821.111(73)-311.2

 18. Мандзій, Людмила. Уроки позакласного читання з української літератури : 5-10 кл. / Людмила Мандзій. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 127 с. – ISBN 9660705603 УДК 373.5.016:821.161.2+821.161.2](072.3)

 19. Мацько, Любов Іванівна. Українська мова : Тексти для диктантів: 5-11 кл. / Л. І. Мацько, О. М. Мацько, О. М. Сидоренко. – Донецьк : БАО, 2006. – 319 с. – ISBN 9665489933 УДК 373.5

 20. Мацько, Любов Іванівна. Українська мова : Тексти для переказів: 5-11 кл. / Л. І. Мацько, О. М. Мацько, О. М. Сидоренко. – Донецьк : БАО, 2006. – 284, [4] с. – ISBN 9665484842 УДК 373.5

 21. Методична розробка до практичного курсу з німецької мови для студентів I та II ккурсів факультету РГФ / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; Уклад. Т. Д. Вербицька та ін. – О. : Астропринт, 2005. – 79 с. – ISBN 9663184191 УДК 811.112.2

 22. Микитин М. Л. Сучасна українська літературна мова : Морфеміка. Словотвір. Морфологія. Практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Л. Микитин, А. П. Романченко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Філол. ф-т. – О. : Астропринт, 2005. – 189 с. – Бібліогр.: с. 187-188. – (140-річчю від дня заснування Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова присвячується). – ISBN 9663183063 УДК 811.161.2

 23. Навчальний посібник з розвитку навичок аудіювання : (Англійська мова. Початковий етап): Для студентів молодших курсів мовних вузів / Н. Р. Григорян [та ін.]. – О. : Астропринт, 2004. – 116 с. – ISBN 9663181850 УДК 811.111(076.58)

 24. Национально-культурный компонент в текстах мировой литературы : Учеб. пособие для студ. филолог. спец. высш. учеб. заведений / Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. Каф. мировой лит. ; Відп. ред. Н. М. Раковська. – О. : Астропринт, 2004. – 194, [6] с. ил. – ISBN 9663181672 УДК 82

 25. Новак, Тетяна Вікторівна. Мерчандайзинг є моєю спеціальністю = Merchandising is my Specialiti : Навч. посіб. / ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2005. – 134 с. – ISBN 577630234X УДК 811.111

 26. Огієнко, Іван (митрополит Іларіон). Рятування України / Іван Огієнко ; Упоряд., авт. передм. і комент. Микола Тимошик ; Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка). – К. : Наша культура і наука, 2006. – 462 с. – (Вид. проект Фундації ім. митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття". Сер. 1, "Рукописна спадщина" ; [Т. 5]). – Започатковано 2001 р. – ISBN 9667821366 УДК 821.161.2-94; ББК 84(4Укр)6

 27. Огієнко, Іван (митрополит Іларіон). Слово про Ігорів похід / Іван Огієнко ; Упоряд., авт. передм. Микола Тимошик ; Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка). – К. : Наша культура і наука, 2005. – 315 с. – (Вид. проект "Запізніле вороття". Сер. 2, "Зарубіжні першодруки" ; Т. 4). – Започатковано 2001 р. – ISBN 9667821307 УДК 821.161.2; ББК 84(0)

 28. Орфографический словарь современного русского языка : 70000 слов. – Донецк : БАО, 2007. – 767 с. – ISBN 9663380322 УДК 811.161; ББК 81.2Рос-4

 29. Орфографічний словник сучасної української мови : 70000 слів. – Донецьк : БАО, 2007. – 958, [2] с. – ISBN 966548611X УДК 811.161.2; ББК 81.2Укр-4

 30. Павлюк, Зоя Львівна. Німецька мова : Підруч. для 5-их кл. загальноосвіт. навч. закл. (четвертий рік навч.) / Зоя Павлюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 191, [1] с. : кольор. іл. – Автор і назва на обкл. нім. мовою. – ISBN 9660705085 УДК 811.112.2(075.3)

 31. П’юзо, Маріо. Хрещений батько / Маріо П’юзо; Пер. з англ. О. В. Зав’язкіна. – Донецьк : БАО, 2006. – 351 с. – (Б-ка світового бестселера). – ISBN 9663384522 УДК 821.111(73)-312.4

 32. 5000 прислів’їв та приказок / Уклад. Л. Вознюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 224 с. – ISBN 9660705077 УДК 821.161.2

 33. Сиротина Т. А. Современный англо-русский русско-английский словарь : 50000 слов + грамматика / Т. А. Сиротина. – Донецк : БАО, 2006. – 991 с. – ISBN 9665484877 УДК 811.111(03); ББК 81.2Англ-4

 34. 700 лучших сочинений по русской и мировой литературе : 5-9 кл. / Ю. А. Костина [и др.]. – Донецк : БАО, 2007. – 539, [5] с. – ISBN 9665487205 УДК 821.161.1.09; ББК 83.3(0)

 35. Словник українських прийменників : Сучасна українська мова / А. П. Загнітко та ін. – Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2007. – 415, [1] с. – ISBN 966-338-552-9 УДК 811.161.2

 36. Современные темы английского языка / Кубарьков Г. Л., Тимощук В. А. – Донецк : БАО, 2006. – 603, [4] с. – ISBN 966-548-914-3 УДК 811.111(076.53)

 37. Степаненко, Тетяна Іллівна. Французька мова туристичного та готельно-ресторанного бізнесу = Le Francais du Tourisme, de l’hotellerie et de la Restauration : Навч. посіб. / ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2006. – 200 с. – Бібліогр.: с. 198. – Парал. тит. арк. укр. і фр. мовами. – ISBN 5776300886 УДК 811.133.1

 38. Стівенсон, Роберт Льюїс. Чорна стріла. Острів скарбів / Р. – Л. Стівенсон. – Донецьк : БАО, 2006. – 415 с. – ISBN 9663384468 УДК 821.111-311.3

 39. Сучасний російсько-український українсько-російський словник : 50000 слів + граматика / Упоряд. М. А. Тищенко. – Донецьк : БАО, 2007. – 686, [2] с. – ISBN 9665484761 УДК 811.161.2

 40. Толковый словарь современного русского языка : 5000 толкований трудных слов. – Донецк : БАО, 2007. – 446 с. – ISBN 9663380918 УДК 811.161.1; ББК 81.2Рос-4

 41. 3511. Кращі твори третього тисячоліття з української мови, української і зарубіжної літератури : 5-11 кл. / Павленко І. А. [та ін.]. – Донецьк : БАО, 2007. – 879 с. – ISBN 9663380284 УДК 811.161.2; ББК 81.2Укр-9

 42. 300. Нові теми з англійської мови / О. О. Бережна; Пер. з рос. К. В. Брітікової. – Донецьк : БАО, 2007. – 495 с. – ISBN 9663381280 УДК 811.111; ББК 81.2Англ-9

 43. 390 сочинений медалистов по русской и мировой литературе : 10-11 кл. / Н. В. Абельмас [и др.]. – Донецк : БАО, 2007. – 541, [3] с. – ISBN 966548723X УДК 821.161.1.09; ББК 83.3(0)

 44. Українсько-французький розмовник / Сологуб О. О. – Донецьк : БАО, 2006. – 154, [6] с. – ISBN 9665487140 УДК 811.133.1(03)

 45. Французька мова : Довід. школяра і студ. / Аянот Н. А.; Пер. з рос. Русакової Ю. В. – Донецьк : БАО, 2006. – 575 с. – ISBN 966-338-416-6 УДК 811.133.1(03)

 46. Харченко, Ганна Євгенівна. Англійська мова рекламного бізнесу = English of Advertising : Підруч. / ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2006. – 164 с. – Бібліогр.: с. 162. – ISBN 5776302013 УДК 811.111

 47. Хрустик, Надія Михайлівна. Сучасна українська літературна мова : Морфеміка. Словотвір: Практикум: Навч. посіб. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / Н. М. Хрустик, Л. І. Хаценко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – О. : Астропринт, 2005. – 132, [4] с.). – Бібліогр.: с. 128-132. – (140-річчю від дня заснування Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова присвячується. – ISBN 966-318-305-5 УДК 811.161.81

 48. Чарівний дзвоник : Хрестоматія для позаклас. читання: 1-4 кл. – Донецьк : БАО, 2007. – 635, [5] с. : іл. – ISBN 9665486136 УДК 087.5

 49. Чарівні пори року : Хрестоматія для позаклас. читання: 1-5 кл. / Р. Буханченко. – Донецьк : БАО, 2006. – 414, [1] с. : іл.). – Оповідання, казки, вірші, загадки, приказки, прислів’я, народні прикмети, цікавий календар природи. – ISBN 9665488244 УДК 087.5

 50. Черноиваненко, Евгений Михайлович. Методические материалы к курсу теории литературы для магистрантов специальности "Русский язык и литература" : Учеб.-метод. пособие / Е. М. Черноиваненко. – О. : Астропринт, 2005. – 83, [1] с. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 966-318-428-0 УДК 82

 51. 400 тем по английскому языку для школьников, абитуриентов, студентов и преподавателей. – Донецк : БАО, 2006. – 607, [1] с. – ISBN 9665485865 УДК 811.111; ББК 81.2Англ-9

 ГЕОГРАФІЯ

 1. Дітчук, Ігор Львович. Географія. 11 клас : Держ. підсумк. атестація / Ігор Дітчук, Ольга Заставецька. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 111 с. – ISBN 9660705417 УДК 91

 2. Дітчук, Ігор Львович. Географія. 9 клас : Навч. посіб. для підготовки до держ. підсумк. атестації (з матеріалами для характеристик обл.) / Ігор Дітчук, Ольга Заставецька. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 127 с. – ISBN 966070528X УДК 913(477); ББК 74.262.6

 3. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики : Навч. посіб. для студ. геогр. та екон. спец. вищ. навч. закл. / О. Г. Топчієв ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – О. : Астропринт, 2005. – 631 , [1] с. – Библиогр.: с. 630-631. – ISBN 9663184043 УДК 91

ІСТОРІЯ

 1. Історія України : Довід. школяра і студента / Губарев В. К; Пер. з рос. Данилюка І. Г. – Донецьк : БАО, 2006. – 639 с. – ISBN 966-338-516-2 УДК 94(477)

 2. Клід, Ірина Олексіївна. Диво писанкове / Ірина Клід. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 63 с. : мал. – Бібліогр.: с. 62. – ISBN 9660705557 УДК 39

 3. Михальчук, Петро Анастасійович. Термінологічний і хронологічний довідник з історії України / Петро Михальчук. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 192 с. – ISBN 9660705158 УДК 94(477)

 4. Музичко, Олександр Євгенович. Історик Федір Іванович Леонтович (1833 – 1910): Життя та наукова діяльність : Монографія / Олександр Музичко. – О. : Астропринт, 2005. – 205 с. – ISBN 9663184000 УДК 929

 5. Огієнко, Іван (митрополит Іларіон). Богдан Хмельницький / Іван Огієнко ; Упоряд., авт. передм. і комент. Микола Тимошик ; Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка). – К. : Наша культура і наука, 2004. – 447 с. – (Вид. проект Фундації ім. митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття". Сер. 1, "Рукописна спадщина" ; Т. 4). – Започатковано 2001 р. – ISBN 9667821234 УДК 94(477); ББК 63.3(4Укр)4

 6. Попечительный Комитет об иностранных поселенцах Южного края России. 1799–1876 = Fursorgekomitee fur auslfndishe Ansiedler in SudruBland. 1799-1876. Т. 6: Аннотированная опись дел 1840 -1841 гг. / ; Сост.: О. В. Коновалова, О. М. Набока, В. Ф. Оноприенко и др. – О. : Астропринт, 2005. – 359, [1] с. – ISBN 966318311X

 7. Ремез, Михайлина. Історія України. 9 клас : Відповіді на завдання держ. підсумк. атестації за курс основної школи / Михайлина Ремез. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 79, [1] с. – ISBN 9660705255 УДК 94(477); ББК 74.266.31

 8. Родина моя – Украина / Авт.-сост. Богатыренко Марина Валериевна. – Донецк : БАО, 2006. – 64, [1] с. : цв. ил. – ISBN 9663384646 УДК 94 (477); ББК 63.3(4Укр)

 9. Росія – СРСР у спогадах сучасників (від початку XX ст. до Великої Вітчизняної війни) : [У 2 кн.] / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; Уклад. О. І. Войтович. – О. : Астропринт, 2004–2005. – 2 кн. – ISBN 9663183004 (У 2 кн.).

 10. Свідерська, Валентина. Всесвітня історія. 11 клас : Відповіді на завдання держ. підсумк. атестації / Валентина Свідерська, Наталія Свідерська, Юрій Свідерський. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 95 с. – Бібліогр.: с. 93. – ISBN 9660705336

 11. Свідерська, Наталія. Історія України. 11 клас : Відповіді на завдання держ. підсумк. атестації / Наталія Свідерська, Юрій Свідерський. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 143 с. – Бібліогр.: с. 140. – ISBN 9660705328 УДК 94(477)

ЛІТЕРАТУРА УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗМІСТУ

 1. Універсальний сучасний довідник школяра : 5-11 кл. / Богданова Д. К. [та ін.]; Пер. з рос. Черенкова О. П. – Донецьк : БАО, 2006. – 1183 с. – ISBN 9665488821 УДК 087.5Скачать документ

Похожие документы:

 1. Освіта. Виховання. Навчання (1)

  Документ
  Академія педагогічних наук України: Інформ. довідник /Відп. за вип. В.М.Мадзігон, О.Я.Савченко; За заг. ред. М.С.Вашуленко; У підготов. взяли участь: М.
 2. Освіта. Виховання. Навчання (3)

  Документ
  Адаптація педагогіки Рудольфа Штайнера в умовах української школи: Наук.-пед. експеримент всеукр. рівня: Наказ МОН України від 11.11.2004 р. №858 / Київ.
 3. Освіта. Виховання. Навчання (4)

  Документ
  Ахияров, К.Ш. Педагогическое творчество В.А.Сухомлинского и современная школа /К.Ш.Ахияров; Науч.- исследоват. ин-т педагогики и психологии Башкир. гос.
 4. Освіта. Виховання. Навчання (6)

  Документ
  Академік АПН України Віктор Петрович Андрущенко: Біобібліографія / Упоряд.: Козлакова Г.О., Тарасова Н.І.; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Акад пед.
 5. Освіта. Виховання. Навчання (12)

  Документ
  Воспитание младших школьников в школе гуманитарного труда (из опыта работы) / [сост. Л. И. Шавалда] ; АПН Украины, Лаб. гуманизации обучения и воспитания АПН Украины, Херсон.
 6. Освіта. Виховання. Навчання (5)

  Урок
  Видатний національний педагог Григорій Ващенко: Зб. матеріялів до 125-річчя від дня народження /Авт.-упоряд., наук. ред. А.Погрібний. - К.: Всеукр. Пед.

Другие похожие документы..