Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Закон України ”Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 10 липня 2010 ...полностью>>
'Реферат'
Целью дипломной работы является раскрытие механизма реализации эффективной инновационной политики коммерческого банка, обеспечивающего внедрение совр...полностью>>
'Документ'
В процессе занятий йогой каждый сталкивается с вопросом дозирования нагрузки при выполнении асан. Подход в этом отношении, как известно, один: не дол...полностью>>
'Пояснительная записка'
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2005 года №422 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан на 2006 – 20...полностью>>

Виступ начальника управління освіти І науки виконкому міськради С. Кіслова на засіданні розширеної колегії управління освіти І науки 29. 08

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Виступ начальника управління освіти і науки виконкому міськради С.Кіслова на засіданні розширеної колегії управління освіти і науки 29.08.2011

Шановні члени колегії!

За роки незалежності України освіта перебуває в зоні активних змін у законодавчо-нормативному врегулюванні, у наукових пошуках та інноваційній практиці.

Тенденції та орієнтири становлення системи української освіти, зміни державного стандарту, формування нової економічної політики в освіті, впровадження нових розрахунків її фінансування лягли в основу стратегії соціально-економічного розвитку області і міста та інших програмних документів, які сьогодні розпочали реально діяти.

Головний документ, яким ми сьогодні керуємось у роботі - це програма розвитку освіти міста Кривого Рогу на 2011-2012 роки, яка визначає пріоритетні кроки в роботі управління освіти і науки.

Визначення перспектив та конкретних дій, передбачених даною програмою, вплинуло на збільшення фінансування по галузі «Освіта», про що свідчать наступні цифри.

Міським бюджетом по галузі «Освіта» на 2011 рік станом на 01 серпня передбачено кошти загального фонду в сумі 662,7млн.грн., що на 56,7млн.грн. більше проти аналогічних показників 2010 року, та на 84,4млн.грн. більше проти формульних розрахунків, доведених Міністерством Фінансів України.

Видатки на оплату праці разом з нарахуваннями заплановано в сумі 487,2млн.грн. Станом на 01.08.2011 заробітна плата працівникам галузі виплачується своєчасно, в повному обсязі та з урахуванням вимог чинного законодавства.

Для забезпечення закладів освіти продуктами харчування в міському бюджеті передбачено кошти в сумі 44,3млн.грн.

Видатки на оплату комунальних послуг, спожитих установами освіти, заплановано в розмірі 119,9млн.грн.

Видатки на незахищені статті бюджету складають 9,8 млн.грн. (або 4,2% від загальної суми бюджету), в тому числі на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг (окрім комунальних), видатки на відрядження, оплата курсів підвищення кваліфікації та інші видатки.

На оздоровлення 2694 дітей в дитячих оздоровчих таборах «Слава» та «Сонячний» з міського бюджету виділено кошти в розмірі 6,3млн.грн.

Загальний обсяг коштів бюджету розвитку галузі складає 26,1млн.грн., в тому числі:

 • на проведення капітальних ремонтів в 56 закладах освіти на загальну суму 12,7млн.грн., з яких 6,8млн.грн. вже освоєно (виконано роботи на 28 об’єктах, або 53,5% від загальної кількості);

 • на придбання лічильників для закладів освіти виділено 4,6млн.грн., в тому числі: для придбання 117 приладів обліку теплової енергії на суму 2,2млн.грн. (з яких освоєно 412,0тис.грн. і придбано 35 приладів) та для придбання 157 приладів обліку гарячого водопостачання 2,3млн.грн. (з яких освоєно 550,6тис.грн. і придбано 45 приладів обліку);

 • для придбання та встановлення 289 систем доочистки води виділено 4,7млн.грн.

- для придбання спортивного обладнання для подальшого розташування на спортивних майданчиках загальноосвітніх закладів передбачено 2,4млн.грн., кошти освоєно в повному обсязі, встановлено 24 спортивних майданчиків і до кінця року буде встановлено ще 14;

- для придбання компютерного обладнання для Центрально-міського ліцею передбачено кошти 1,9млн.грн.

З 1 вересня 2011 року набуває чинності постанова Кабінету Міністрів України №373 від 23.03.2011 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування», згідно якої педагогічним працівникам установлюється надбавка в розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати) з метою підвищення престижності праці. На зазначені цілі виділено додаткові кошти у сумі 6,8 млн.грн.

Крім того, з 1 вересня 2011 року відповідно до пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України №1055 від 04.11.2010 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів», розроблюються прогнозні показники для введення додаткових штатних одиниць у дошкільні заклади освіти. Розрахункова потреба в коштах на виконання зазначеного наказу складає 3,3 млн.грн.

Проблемним залишається питання забезпеченості 100% виконання варіативної складової навчальних планів та 100% виплати щорічної винагороди за сумлінну працю. У 2010/2011 навчальному році варіативна складова навчальних планів виконується в обсязі 64% або 3788,75 годин, щорічна грошова винагорода запланована в обсязі 20%.

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій

Шановні присутні

Рік 2011 – рік освіти та інформаційного суспільства.

Сьогодні в місті комп’ютеризовано 100% загальноосвітніх навчальних закладів, встановлено 158 класи-комплекти, це 1905 комп’ютерів, які використовуються в навчанні учнів. Частина з них уже морально і фізично застаріла і не відповідає вимогам сьогодення. У 15 закладах освіти обладнано по 2 комп’ютерні класи. У наявності 68 мультимедійних установок (це становить 24% від потреби). За рахунок обласного бюджету 7 закладів міста отримали нові комп’ютерні класи. Крім того управлінням освіти і науки було придбано _____ одиниць комп’ютерної техніки та 18 мультимедійних дошок.

Не відповідає сучасним вимогам й кількість комп’ютерної техніки в навчальних закладах. Сьогодні на 39 учнів 1-11 класів та на 18 учнів 8-11 класів припадає 1 комп’ютер.

Ще один аспект комп’ютеризації закладів освіти міста - підключення до мережі Інтернет. З 2008 року у місті 100% шкіл мають доступ до всесвітньої мережі. Сьогодні навчальні заклади користуються послугами трьох провайдерів: Укртелеком, PEOPLEnet та МТС. З них по провайдерам: ДФ ПАТ «Укртелеком» - 123, «Peoplenet» - 23, МТС – 2, ПП «Мастерлінк» - 1.

Зараз тривають переговори щодо облаштування зон Wi-Fі доступу до мережі інтернет в закладах освіти з компанією Укртелеком. Крім того в цьому році КЗШ №103 буде забезпечено високошвидкісним доступом до мережі інтернет за технологією оптико волоконного зєднання (компанія Рірlnen).

На сьогодні більшість закладів освіти міста має одне підключення до мережі Інтернет (в кабінеті адміністрації або в навчальному комп’ютерному класі). Та цього замало. Однією з нагальних потреб є організація вільного доступу до всесвітньої мережі всіх учасників навчально-виховного процесу. Технічне вирішення цього питання потребує матеріальних коштів.

Управлінням освіти і науки проведена робота щодо створення єдиної інформаційної бази даних, в основу якої покладено встановлення програмного забезпечення «Програма КУРС: школа». У закладах встановлено програмне забезпечення, отримано ідентифікатори та ключі до роботи з нею. Здійснено реєстрацію на порталі «Дніпропетровської обласної освітньої мережі», яка являє собою головну частину інформаційної системи «КУРС: Освіта», що включає набір засобів та інструментів, призначених для автоматизації управлінської діяльності адміністрацій загальноосвітніх навчальних закладів регіону, управлінь і відділів освіти рай/міськдержадміністрацій, головного управління освіти і науки облдержадміністрації. Всі роботи по наповненню бази даних на даний час відділами та закладами освіти міста мають бути завершені до 1 вересня.

З початку року було створено мережне співтовариство загальноосвітніх закладів освіти міста з використанням соціальних сервісів WEB-2.0.

У відділах освіти виконкомів районних у місті рад та всіх загальноосвітніх навчальних закладах розроблені засобами wiki-технологій власні сторінки, сайти та блоги, де розміщується інформація про їх роботу. Це вимагає перебудови змісту навчально-виховної роботи, оперативного інформаційного висвітлення , доступного обміну інформацією між учасниками освітнього процесу.

Том рівень комп’ютерної грамотності освітян міста необхідно підвищуватита та постійно вдосконалювати.

Дошкільна освіта

Поряд з активним впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій вступають в дію довгоочікувані нормативно-правові акти стосовно якісного надання та розвитку освіти. А саме ті, які, в першу чергу стосуються дошкільної освіти. Це: Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів, Типове Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу, Примірне положення про батьківські комітети(раду) дошкільного навчального закладу, затверджено Державну цільову соціальну програму розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року та вперше в історії України відбувся І-й з’їзд педагогічних працівників дошкільної освіти.

На початок нового навчального року у місті функціонує 149 дошкільних закладів, функціонує 148. Всі вони перебувають у комунальній власності міста. Реорганізовано НВК №75 в комбінований дошкільний навчальний заклад в Тернівському районі. На базі приватної школи «Ор-Авнер» створено комунальний заклад навчально-виховний комплекс з поглибленим вивченням іноземних мов, добудовується дошкільне відділення.

Крім того з метою збільшення місць у дошкільних закладах додатково відкрито 14 груп для дітей раннього і молодшого дошкільного віку за рахунок коштів міського бюджету (на їх облаштування та проведення ремонтних робіт було спрямовано практично один мільйон гривень) та чотири групи за рахунок позабюджетних коштів (Саксаганський район).

Програмою соціально-економічного розвитку міста передбачено створення навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад» на базі Криворізької загальноосвітньої школи №18 Дзержинського району, де завершено капітальний ремонт приміщень ІІ поверху та продовжуються роботи по реконструкції І черги дошкільного відділення.

Тривають відновлювальні роботи в дошкільному навчальному закладу на базі окремо розташованої споруди Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №38.

Таким чином до кінця поточного року додатково буде створено 530 місць у дошкільних закладах.

Управлінням освіти і науки внесено пропозиції щодо подальшого розвитку мережі дошкільних закладів до проекту стратегії соціально-економічного розвитку міста до 2015 року.

З метою надання рівних можливостей в доступі до якісної освіти для дітей з особливими потребами та дітей-інвалідів у місті створено достатню мережу закладів спеціальної освіти. В них безкоштовно утримуються понад три тисячі дітей з психофізичними вадами.

На сучасному етапі усе більшого розвитку набуває інклюзивна модель освіти.

Сьогодення вимагає руху в напрямі втілення міжнародної практики щодо збільшення кількості інклюзивних загальноосвітніх закладів, готових до надання освітніх послуг дітям з особливими потребами.

Особлива увага зосереджена саме на виконанні Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» в частині обов’язковості дошкільної освіти для дітей 5-тирічного віку. Головним управлінням освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації було здійснено перевірку м.Кривого Рогу з даного питання. Високу оцінку отримали результати роботи відділів освіти виконкомів Інгулецької, Довгинцівської, Центрально-Міської районних у місті рад.

Завдяки цілеспрямованій і системній роботі управління освіти і науки, відділів освіти у місті забезпечено стовідсоткове охоплення дітей старшого дошкільного віку різними організованими формами дошкільної освіти.

Разом з тим, спостерігається недостатня система контролю з боку районних відділів освіти, керівників дошкільних навчальних закладів за своєчасним корегуванням персоніфікованих даних дітей усіх вікових категорій.

У цьому році необхідно акцентувати увагу на організації освітнього процесу саме з дітьми до трьох років. Це пов’язано із постійним збільшенням кількості дітей раннього дошкільного віку, які щорічно приходять до дошкільних закладів. Тільки у порівнянні з минулим роком їх кількість збільшилась практично на тисячу малюків. Про більш конкретні підходи та шляхи створення сприятливих умов в організації освітнього процесу в дошкільних закладах розповість у своєму виступі Намінат Наталія Василівна, начальник відділу дошкільної, середньої, позашкільної освіти, виховної роботи та охорони дитинства.

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

У 2010-2011 навчальному році загальна середня освіта нашого міста була представлена 148 закладами різної форми власності, навчання та підпорядкування. Дана мережа зазнала певних змін. Реорганізовано НВК №75 (Тернівський район) на дошкільний навчальний заклад №75 та затверджено статут у новій редакції. І як уже було мною зазначено, маємо новий навчальний заклад комунальної форми власності – навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов – дошкільний навчальний заклад».

Загальноосвітню школу №35 (Саксаганський район) реорганізовано у навчально-виховний комплекс №35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – багатопрофільний ліцей «Імпульс».

У цьому році загальною середньою освітою було охоплено 60566 учнів, що на 2717 учнів менше ніж у минулому. Якщо порівняти цю цифру з першим роком незалежності України, коли контингент учнів складав 98451 учень різниця складає 37885 дітей. У цьому році за парти сяде 61175 дітей, що на 609 більше ніж попереднього року.

За попередніми даними до 1-х класів у 2011-2012н.р. планується набрати 6,5 тисяч першокласників.

До 10-х класів прийде близько 4200 учнів, що складає 60% від кількості учнів 9-х класів. Все більш популярною схемою для батьків стає продовження навчання дітей не у 10-ому класі, а у технікумах та коледжах з подальшим здобуттям вищої освіти без проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Ця тенденція вимагає здійснювати більш якісний набір учнів до старшої школи.

У цьому навчальному році було здійснено перехід на 11-річний термін навчання завершено стовідсотковий перехід учнів старшої школи на профільне навчання.

У 29 загальноосвітніх навчальних закладах відкрито 182 класи з поглибленим вивченням окремих предметів, в яких навчається 5053 дитини. Учні надали перевагу природничо-математичному напряму – 61 заклад, в них навчається 2250 учнів; філологічному напряму – 44 заклади (1507 учнів); технологічному напряму– 42 заклади (1482); суспільно-гуманітарному напряму – 40 закладів (1199); спортивному напряму - 7 закладів (496 учнів); художньо-естетичному – 4 заклади (62 учні).

Натепер система профільного навчання реалізується різними шляхами через мережу гімназій та ліцеїв, спеціалізованих та загальноосвітніх навчальних закладів з класами з поглибленим вивченням окремих предметів.

Пріоритетним напрямком роботи у наступному навчальному році має бути поглиблення співпраці навчальних закладів системи загальної середньої освіти з позашкільними, професійно-технічними та вищими навчальними закладами. Саме на забезпечення якісної професійної спрямованості випускників середньої школи, удосконалення впровадження профільного навчання спрямована програма «Школа – ВНЗ (ПТНЗ) – підприємство» на 2011-2015 роки затверджена сесією міськради в липні цього року на реалізацією якої відділи і заклади освіти повинні спрямувати свої зусилля.

Серед 1985 випускників 2011 року за високі досягнення у навчанні 100 учнів були нагороджені Золотими та Срібними медалями. 16 учням, які своїми здобутками прославляли місто Кривий Ріг та Дніпропетровську області нагороди вручав губернатор Дніпропетровської області О.Вілкул на День міста.

В той же час наприкінці року мали прецедент, який було викладено у наказі Головного управління освіти і науки облдержадміністрації щодо зниження балів за державну підсумкову атестацію з української мови в КЗШ №55 та 116 Тернівського району. Це свідчить про непрофесійну фахову роботу вчителів української мови та літератури в цих закладах. Дана практика є недопустимою і начальникам відділів освіти необхідно зробити відповідні організаційні висновки.

Особливістю закінчення 2010/2011 навчального року було проведення у травні міністерських контрольних робіт для учнів 5-8-х класів з п’яти предметів. Аналіз даних засвідчив, що учні, в основному, засвоюють навчальний матеріал на середньому та достатньому рівнях. Найбільший відсоток учнів, які виконали контрольні роботи на низькому рівні – з англійської мови (4%). Найбільший відсоток учнів, які виконали контрольні роботи на високому рівні – з математики (20,2%). Районні методичні служби повинні детально проаналізувати успішність учнів в розрізі закладів та знайти дієві шляхи її підвищення.

Зовнішнє незалежне оцінювання

Для забезпечення рівного доступу до вищої освіти вже четвертий рік в Україні проводиться зовнішнє незалежне оцінювання.

Цього року в місті працювали 13 пунктів тестування (9 – на базі вищих навчальних закладів, 4 – на базі загальноосвітніх).

У цілому було забезпечено організоване та якісне проведення тестування вступників. Апеляцій на процедуру проведення ЗНО не було. Не зафіксовано жодного випадку корупційних дій.

За результатами ЗНО – 2011 маємо 4 учні, які набрали 200 балів з одного предмета (2008р. – 5, 2009р. – 7, 2010р. - 13).

Слід зазначити, що три роки поспіль Криворізька гімназія №95 дає таких учнів з математики, два роки маємо учнів з математики у загальноосвітній школі №103, здобула 200 балів з біології учениця Криворізького обласного ліцею-інтернату для сільської молоді.

За чотири роки можна відстежити і те, що заклади освіти Інгулецького району не підготували жодного 200-бальника. Результати тестування необхідно виносити на розгляд методичних об’єднань вчителів, ґрунтовно аналізувати, методичним службам - впливати на ефективність роботи вчителя.

Початок і завершення навчального року обумовлені важливими датами. У зв’язку з відзначенням знаменної дати - 24 серпня 2011 року український народ відзначає 20-річчя незалежності України, навчальний рік розпочнеться єдиним уроком на тему «Україна – наш спільний дім».

А згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України №686-р від 13 липня 2011 року «Деякі питання завершення 2011/12н.р. у зв’язку з проведенням в Україні фінальної частини Чемпіонату з футболу «Євро-2012» рекомендовано 25 травня 2012 року завершити заняття у навчальних закладах незалежно від їх типу і форми власності.

Моніторингові дослідження

Для якісного відстеження та прогнозування результатів організації навчально-виховної, науково-методичної, кадрової та управлінської діяльності головним залишається система моніторингових досліджень якості освіти.

Проведення моніторингових досліджень якості освіти в рамках участі від Міжнародного, Національного, регіонального до міського рівнів надало можливість отримати інформацію про стан освіти за різними напрямками.

(За останні три роки проведено:

1. Міжнародні моніторингові дослідження якості природничо-математичної освіти учнів 8 класів згідно з національною вибіркою - охоплено 5 закладів (КЗШ № 39, 62, 104, КЗСШ №4, КСШ №107).

2. Національні та регіональні моніторингові дослідження:

- Моніторинг з питань формування уявлень про небесні тіла та Всесвіт (5, 11 класи) – 8 закладів;

- Моніторинг щодо визначення якості художньо-естетичної освіти (4 клас) – 13 закладів;

- Моніторинг визначення якості географічної освіти (9. 10 класи) – 15 закладів;

- Стан інклюзивної освіти – 113 закладів;

- Моніторингове наукове дослідження щодо рівня рухової активності як провідна детермінанта формування здорового способу життя дітей і молоді ЗНЗ – 20 закладів.

3. Моніторингові дослідження на рівні міста

- Моніторинг якості біологічної освіти (7.9 класи) – 34 заклади;

Моніторинг екологічної компетенції учнів 9 - 11 класів (в рамках міської програми «Освіта для сталого розвитку» - 17 закладів;

- Моніторинг надання якості дошкільної освіти ДНЗ – 7 закладів.)

Так наприклад, за підсумками проведеного у березні моніторингового дослідження якості знань учнів 8, 10 класів у всіх загальноосвітніх навчальних закладах міста (крім Інгулецького району) з математики, української мови, історії України, біології складено рейтинг міст і районів Дніпропетровської області. Маємо позитивний відгук щодо сумарної якості знань учнів нашого міста, що складає 70%. Це є другим показником по області. (Наказ ГУОН від 05.05.2011 №352/0/212-11)

Використання отриманих даних моніторингових досліджень, розширення форм і методів аналізу, самоаналізу діяльності навчальних закладів дозволяє отримувати об’єктивну, вичерпну інформацію, приймати виважені управлінські рішення.

В той же час робота на рівні відділів та закладів освіти залишається недосконалою та недостатньою, тому Інноваційно-методичний центр та відділи освіти повинні проводити належну методичну підготовку для здійснення панорамного аналізу впровадження системи внутрішнього моніторингу якості загальної середньої освіти на рівні кожного навчального закладу, активно застосовуючи досягнення науки, перспективний досвід.

На цьому треба зосередитися у новому навчальному році при проведені другого та третього етапів національного моніторингу стану інклюзивної освіти та другого етапу моніторингу рівня рухової активності дітей і підлітків. А також розпочати роботу щодо підготовки навчальних закладів міста до участі в міжнародних моніторингових дослідженнях якості читання тексту з розумінням його випускниками початкової школи (PIRLS) та якості природничо-математичної освіти і грамотності читання 15 річними школярами (PISA).

Збереження і зміцнення здоров’я та фізкультура і спорт

Вирішуючи освітні пріоритетні завдання, першочерговими залишаються - збереження здоров’я і безпека життєдіяльності дітей.

Перед управлінням, відділами освіти, навчальними закладами актуалізується потреба в дієвих формах роботи не тільки з дітьми, а і з батьківською та педагогічною громадськістю.

У цьому році у порівнянні з I півріччям 2010 року зафіксовано збільшення нещасних випадків серед учасників навчально-виховного процесу - на 18 осіб (зареєстровано за 6 місяців 2011 року - 188 травмованих дітей; за аналогічний період 2010 – 170). Найбільше зафіксовано травмованих дітей у Саксаганському (56 випадків), Жовтневому (38 випадків) та Інгулецькому районах (11випадків).

Зменшилась кількість випадків травмування дітей на різних уроках , у тому числі з фізичної культури на 10 випадків по місту (Дзержинський, Довгинцівський, Тернівський, Центрально-Міський райони).

Незначне збільшення кількості травмованих дітей, а саме по два учні зазначено у Жовтневому, Інгулецькому та Саксаганському районах.

Маємо також зростання фактів травмування дітей під час перерв: у І півріччі 2011 року – 97 випадків, що на 8 більше у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року. Ці випадки сталися у Жовтневому Саксаганському, Інгулецькому, Довгинцівському районах.

Не покращилася ситуація щодо травмування дітей всіх вікових категорій в побуті. Про це говорять наступні факти. За I півріччя 2011 року зареєстровано 954 факти нещасних випадків, що на 72 факти більше ніж за даний період минулого року.

Найбільша кількість зазначена у Саксаганському, Жовтневому та Інгулецькому районах.

Маємо сумну статистику, а саме травмування зі смертельним наслідком. 13 випадків в 2011 році проти 3 - у 2010 році:

- 1 факт – ДТП ( Інгулецький район);

- 1 факт – отруєння (Жовтневий район);

- 6 фактів – за хворобою (Довгинцівський, Жовтневий, Інгулецький, Тернівський, Центрально-Міський райони);

- 2 факти - суїциди (Довгинцівський, Саксаганський райони),

- 1 факт – вбивство (Жовтневий район),

- 1 факт – утоплення (Центрально-Міський район);

- 1 - інші види (Довгинцівський район).

Крім того, маємо випадки травмування дітей у дорожньо-транспортних пригодах. Під колеса транспортних засобів у I півріччі 2011 року потрапило 11 дітей різних вікових категорій Випадків ДТП під час навчально-виховного процесу не зареєстровано.

Ситуація, яка склалася в місті щодо нещасних випадків у побуті серед дітей всіх вікових категорій, потребує ефективнішого здійснення просвітницько-профілактичної роботи та впровадженню комплексу цілеспрямованих заходів управління, відділів освіти та навчальних закладів.

Не менш важливим у створенні здоров’язберігаючого середовища залишається санітарно-просвітницька робота, контроль за санітарно-гігієнічним станом навчально-виховного процесу, оновлення підходів до фізичного виховання.

Стан здоров’я наших школярів характеризується такими особливостями, як зростання рівня хронічної захворюваності, інвалідності, порушення становлення репродуктивної системи, відхилення в психічному здоров’ї, зростання кількості дезактивних дітей, зниження показників фізичного здоров’я.

Найважливішими чинниками негативного стану здоров’я дітей є погіршення соціального статусу більшості з них, зміна якості харчування (особливо вживання таких продуктів, як: чіпси, хрустики, сильногазовані напої на концентратах, слабоалкогольні напої); вплив екологічних чинників, наростання тягаря зобної епідемії, медикаментозна «агресія», комп’ютеризація і мобільні телефони та відсутність культури здоров’я.

Аналізуючи спільну роботу щодо удосконалення медичного обслуговування учнів, лікувальні установи та навчальні заклади визнали, що найпоширенішим на сьогодні стала захворюваність дитячого населення міста.

Найбільше хворих учнів та віднесених до спеціальних і підготовчих груп з числа обстежених у Саксаганському 9,4% - 1273 дитини із 13443 учня району, Дзержинському - 514 дітей із 6470 учнів району і Центрально-Міському районі - 613 дітей із 7701 учня тобто, по 7,9% та Тернівському районі - 447 дітей із 7140 учнів, а це 6,2%.

Тому питання організації та здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним станом учнів залишається актуальним у якісному забезпеченні навчально-виховного процесу.

Міським головою Юрієм Григоровичем Вілкулом під час проведення розширеної координаційної наради було акцентовано увагу на підвищення ефективності занять фізичною культурою і спортом, оновленні роботи шляхом активізації виховної і позаурочної діяльності, підвищенні якості викладання фізичної культури, спортивних секцій в навчальних закладах та необхідності введення третьої години фізичної культури, четвертої години футболу.

Цьому також буде сприяти створення та облаштування 38 спортивних майданчиків на території навчальних закладів, на які виділено кошти з місцевого бюджету, крім того за позабюджетні кошти оновлено спортивний майданчик у КЗСШ №4.

Виховна робота та позашкільна освіта

Метою освітнього процесу повинно бути не тільки надання основ знань з різних предметів, а і формування всебічно розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової зустрітися з викликами сучасного життя.

Поряд з нестабільними економічними чинниками маємо цілу низку соціальних проблем, які впливають на порушення правомірної поведінки дітей і підлітків у повсякденному бутті.

Помилкові погляди, приниження, образи, скоєння різних правопорушень серед дітей залишаються предметом особливої уваги педагогів, батьків, відповідних структур, які причетні до проблем виховання.

Тема попередження негативних проявів серед учнівської та студентської молоді залишається провідною у черзі денній на координаційних та міжвідомчих нарадах структурних підрозділів виконкому міськради та правоохоронних органів.

Щоквартальне звірення даних на затриманих учнів, поставлених на облік та тих, що притягнені до відповідальності за скоєння злочинів та різних правопорушень, аналіз інформації про проведену профілактичну роботу свідчать про існування прогалин у попереджувальній виховній роботі навчальних закладів.

Порівняльні аналізи показують, що залишається тенденція зростання у скоєнні злочинів учнями шкіл Дзержинському, Жовтневому, Саксаганському, Тернавському та Центрально-Міського районів. Із загальної кількості скоєних злочинів залишаються найпоширенішими крадіжки та грабежі, переважна більшість яких скоєно у групі, що не відначалось попередні роки.

Результати профілактичних рейдів «Діти вулиці» свідчать про наявність не вирішених проблем бродяжництва та бездоглядності , зростання кількості дітей, сім’ї яких опинились у складні життєві обставини. Протягом минулого навчального року найбільше було затримано учнів за вживання алкоголю та тютюнопаління. Збільшилась і кількість учнів, яких затримують під час навчальних занять у комп’ютерних клубах. Переважна більшість затриманих в рейдах – це учні навчальних закладів Центрально-Міського, Жовтневого та Саксаганського районів. Такий стан справ обумовлений послабленням контролю з боку адміністрацій навчальних закладів, класних керівників, що є неприпустимим в їх роботі.

Потрібний більш прискіпливий погляд на проблему вживання дітьми алкоголю, наркотичних та психотропних речовин саме на первинному профілактичному рівні під час медичних оглядів лікарями-наркологами на базах навчальних закладів та паралельно - використання індивідуальних форм роботи з батьками медиками та педагогами. Необхідність у налагодженні контактів та взаємодія з лікарями-наркологами, психіатрами розпочата нами у минулому навчальному році та направлена на допомогу у превентивній виховній роботі. Так, з близько п’яти тисяч оглянутих учнів, виявлено 92 дитини, які потребують спільної роботи педагога та медика з батьками та учнем, з метою попередження розвитку залежності від шкідливих звичок.

До токсикологічного відділення 8-ої міської лікарні у І півріччі 2011 року потрапили із алкогольно-наркотоксичними отруєннями 21 учень із навчальних закладів Саксаганського, Жовтневого, Тернівського та Центрально-Міського районів, що вдвічі більше за аналогічний період минулого року.

Школа сьогодні несе відповідальність за якісне проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з батьками та учнями, первинну профілактику негативних проявів у підлітковому середовищі.

У цьому контексті важлива роль відводиться психологам та соціальним педагогам від яких залежить вчасне виявлення проблем у дитячому середовищі. Визначення вектора роботи та здійснення якісного соціально-психологічного супроводу буде прокоментовано у сьогоднішньому виступі міського психолога Ольги Косенчук.

Ключовою фігурою у вихованні та становленні особистості дитини є класний керівник.

Я переконливо впевнений, що школі потрібен учитель - патріот своєї держави, який має широкий світогляд та ерудицію, любить і поважає дітей, людина з новим педагогічним мисленням, здатна до творчості та ініціативи.

Збагаченню досвіду педагога сприяють різні науково-методичні творчі заходи, тому варто більше запроваджувати інтегрованих форм роботи у поєднанні навчання з виховним процесом, створюючи інноваційний освітній простір.

Хочу зауважити, що формування світогляду школяра починається з виховання патріотизму в стінах школи. Використання у закладі та повага школярів до державних символів, створення музеїв, проведення різноманітних історико-краєзнавчих акцій, експедицій, конкурсів залишається пріоритетним в роботі з дітьми. Декілька результативних показників: з 41 шкільного музею – 10 мають почесне звання «Зразковий музей» (найбільша кількість в області). Впорядковано всі патріотичні заходи з Радою ветеранів. Увага направляємо на пізнання свого рідного краю, тобто Криворіжжя, Дніпропетровщини. У процесі спілкування з дітьми маємо прогалини в знаннях історії, відомостях про визначних громадян міста.

Для вирішенні цих питань необхідно запроваджувати нові форми. Так, досить вдало було здійснено проведення екскурсій учнями шкіл та вихованцями Центрів туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді для пересічних городян нашого міста за маршрутами руху тролейбусів та трамваїв до Дня визволення міста, Дня Великої Перемоги, Дня міста та Дня незалежності України. Необхідно і подалі розробляти та втілювати нові проекти, підвищувати зацікавленість у дітей, формуючи громадянські та патріотичні почуття.

Поєднання моральних чеснот, громадянська зрілість, самоактивність, творчість, ініціативність, формуються через різноманітні учнівські та дитячі органи врядування.

Потужним знаряддям соціалізації є заходи волонтерського спрямування та участь в управлінні громадськими справами.

Підвищується інтерес до євро інтеграційних процесів та полі культурної освіти через створення шкільних євроклубів. Тори роки тому ми мали три євро куба, а сьогодні вони функціонують у 63 навчальних закладах. Школи, що працюють у цьому напрямі отримують кращий доступ до європейської педагогічної думки, нових можливостей освітніх контактів, створення ефективного інформаційного каналу в Україні та за її межами. Учні сьогодні не мають перешкод у зустрічах з консулами та послами представництва ООН в Україні, що дає можливість розширяти освітянські кордони. Лідери цього руху – учні Саксаганського, Дзержинського, Жовтневого, Тернівського та Інгулецького районів.

Досвід міста з питань розвитку євроінтеграційних процесів в освіті буде представлений на Всеукраїнському семінарі-практикумі для керівників обласних позашкільних закладів з туристсько-краєзнавчого спрямування у вересні цього року.

Завдяки діючим позашкільним навчальним закладам, у місті вирішується питання змістовного дозвілля, роботи із здібними та обдарованими дітьми, відволікання їх від негативного впливу вуличного середовища.

41 позашкільний навчальний заклад міста охоплює позашкільною освітою 30484 вихованця, що складає 50% від загальної кількості дітей шкільного віку. Діюча мережа позашкільних навчальних закладів має всі напрями, передбачені Законом України «Про позашкільну освіту».

Формування політики розвитку позашкільної освіти в місті та районах, удосконалення цієї ланки, посилення уваги та контроль за діяльністю позашкільних закладів є нашою загальною справою.

У рамках навчання депутатів міської ради за участю Міського голови Ю.Г.Вілкула відбулося виїзне засідання до позашкільних навчальних закладів міста. Вивчено проблеми та розглянуто пропозиції щодо покращення утримання закладів та розширення можливостей позашкільної освіти для дітей пільгових та облікових категорій у відділених мікрорайонах.

Позашкільні заклади мають високу рейтингову оцінку на рівні області та досить активно та різнопланово запроваджують інноваційні підходи у своїй роботі.

Охорона дитинства та соціальний захист

Управлінням освіти і науки продовжується запровадження заходів, спрямованих на соціальний захист дитинства.

Станом на 01.08.2011 року в загальноосвітніх закладах міста навчається 1537 дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування. З них 390 дітей утримується за рахунок коштів місцевого бюджету .

Протягом 2011 року робота здійснювалася за наступними напрямками:

- забезпечення права дітей на рівний доступ до якісної освіти;

- здійснення контролю за збереженням особистих немайнових прав;

- організація соціального супроводу навчально-виховного процесу в закладах освіти;

- інформаційне забезпечення служб у справах дітей та спеціально уповноважених органів щодо необхідності захисту прав дитини;

- забезпечення умов утримання і виховання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків в закладах інтернатного типу та контроль за веденням цієї роботи;

 • забезпечення відкритого доступу дітям пільгової категорії до надбань культури міста, області та країни;

 • створення умов безпечного перебування, навчання та утримання дітей-інвалідів;

 • організація роботи щодо оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі з особливо соціально вразливих категорій.

Відповідно до існуючих нормативних вимог діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування стовідсотково забезпечені гарячим харчуванням, шкільною формою, підручниками, послугами з оздоровлення.

Протягом літньої оздоровчої кампанії у ДОТ «Слава» за кошти міського бюджету було оздоровлено 1693 дитини, з яких 565 – обдаровані діти, 1128 – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. У ДОТ «Сонячний» оздоровлено 1000 дітей.

Для порівняння, в Інгулецькому районі даний показник становить 104 %, у Центрально-Міському –102 %, Довгинцівському районах – 101%.

Оздоровлення дітей в комунальних таборах «Слава» та «Сонячний» виявило ряд проблем, серед яких – низька професійна підготовка педагогів-організаторів з числа сезонних працівників до роботи з дітьми, відсутність соціально-психологічного супроводу в роботі табору, слабка обізнаність опікунів щодо психофізичних особливостей дітей та їх низька поінформованість щодо організації дозвілля в цих таборах.

Продовжується виконання заходів координаційного спрямування з міським центром соціальних служб для дітей, сім’ї і молоді, службами у справах дітей виконкомів районних у місті рад та правоохоронними органами щодо покращення умов утримання і виховання дітей. Активізована просвітницько-правова робота серед дітей, на завершальному етапі якої в інтерактивній грі «Будуємо будинок права» кращим визнано досвід роботи школи-інтернату №9.

Продовжено оптимізацію роботи закладів інтернатного типу, яка здійснюється на виконання Державних програм реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та переходу на сімейні форми виховання.

Кількість дітей протягом 5 років поступово зменшилась з 648 до 350 в закладах за рахунок вибуття дітей та влаштування на родинні форми виховання .

За цей період передано 16 дітей до батьків, 53 дитини - під опіку, 6 дітей усиновлено громадянами України, 77 - усиновлено громадянами іноземних країн, 33 дитини передано на виховання до прийомних родин.

На завершення я хочу повідомити, що в цьому році ми вивели рейтинг районів по основним показникам їх діяльності, матеріали рейтингової оцінки Вам видано під час реєстрації,та ввели нову перехідну відзнаку Флагман освіти Кривого Рогу яка буде вручена по завершенню колегії. Прошу уважно опрацювати ці оцінки та зробити відповідні висновки.

Шановні колеги!

Всі ми працюємо під державним прапором і маємо якісно виконувати свої безпосередні обов’язки, неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства. Держава нам довірила найдорожче – дітей і ми повинні зробити все для того, щоб вони мали все необхідне для життя та розвитку. На нас лежить велика відповідальність за майбутнє наших дітей і держави . Тож будьмо гідні цієї довіри і виправдаймо сподівання.

Дякую за увагу.Скачать документ

Похожие документы:

 1. План роботи управління освіти на 2011 рік схвалено Колегією

  Документ
  Упродовж 2010 року управлінням освіти і закладами освіти району здійснювалась цілеспрямована робота щодо реалізації державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, постанов Уряду
 2. Розділ І. Основні напрями діяльності Правління аму в 2007 2008 роках Розділ ІІ. Розбудова організаційної структури аму. Організаційна діяльність Розділ ІІІ

  Документ
  Діяльність Правління АМУ і її Виконавчої дирекції у звітному періоді була спрямована на виконання Основних напрямів діяльності АМУ на 2007 – 2008 роки,
 3. 1. На Житомирщині службовці завдали збитки державі на понад 345 тис грн

  Документ
  27 травня 2010 року Голова Державного комітету лісового господарства України Микола Шершун збирає керівних працівників галузі на виїзне засідання колегії Держкомлісгоспу, що проходитиме у Рівненській області.
 4. Висновки та рекомендації 14 Право на захист від катувань І жорстокого поводження 15 Загальний огляд застосування права та огляд загальноукраїнських проблем у 2004 році 15

  Документ
  Права утриманців в ізоляторах тимчасового утримання та інші установи МСВ для тимчасового утримання, установи Державного департаменту з питань виконання покарань 82
 5. Удк 32+329. Д67 ббк 66. 2(4 Укр)+76

  Документ
  Це видання є логічним продовженням першої, офіційно забороненої в Україні та засудженої до знищення (!) книги «Донецька мафія. Антологія». Але Правду знищити неможливо, вважають ініціатори проекту «Мафія в Україні» і пропонують українським

Другие похожие документы..