Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Навчальні програми для 5-10 класів шкіл для дітей зі зниженим слухом розроблено відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, Державного...полностью>>
'Документ'
Цель психологической службы: Сопровождение процесса психологического развития учащихся посредством создания определенных психолого-педагогических усл...полностью>>
'Методические рекомендации'
Документация, регламентирующая и обеспечивающая деятельность педагога-психолога в системе психолого-педагогического сопровождения обучающихся в образо...полностью>>
'Программа'
Экскурсионная программа: Небесное озеро Тяньчи (115 км восточнее Урумчи, расположенное на высоте 1980 метров над уровнем моря). Созерцание заснеженных...полностью>>

Регіональний центр розвитку е-урядування в Автономній Республіці Крим: стратегія та напрями діяльності

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Регіональний центр розвитку е-урядування в

Автономній Республіці Крим: стратегія та напрями діяльності

У 2008 році був реалізований проект по створенню першого в Україні центру розвитку е-урядування – Регіональний центр розвитку електронного урядування в Автономній Республіці Крим (РЦРЕУ), головне призначення якого полягає у допомозі органам публічної адміністрації, громадському сектору і бізнес структурам АРК розгорнути роботи по створенню системи е-урядування. Проект підтриманий Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, Радою Міністрів АРК, Міською радою м. Судак та Міжнародним фондом "Відродження".

Центр здійснює свою діяльність за напрямами:

 • Організаційно-технічне забезпечення;

 • науково-дослідна діяльність;

 • консультаційна та експертна діяльність;

 • навчально-методична діяльність;

 • моніторингова діяльність;

 • консалтингова та популяризаторська діяльність.

За цей час по зазначеним напрямам виконані наступні завдання:

 • створена і забезпечена організаційна, технологічна, матеріально-технічна, експертно-навчальна та кадрова бази для діяльності в межах Автономної Республіки Крим;

 • створена постійно діюча система навчання і тестування державних службовців, представників недержавних громадських організацій та громадян щодо володіння технологіями е-урядування і комп’ютерної компетенції, розроблені дистанційні курси і методичне забезпечення з цих дисциплін і по яким уже пройшли навчання 72 держслужбовці і посадові особи органів місцевого самоуправління декількох регіонів Криму, а також 22 представники недержавних громадських організацій;

 • організована експертно-дослідницька діяльність щодо пошуку ефективних рішень в сфері е-урядування та проведення науково-практичних конференцій, семінарів і круглих столів. В квітні 2009 р. проведений круглий стіл "Стан та перспективи розвитку електронного урядування: Автономна Республіка Крим як пілотний регіон" за участю міжнародних та національних експертів у сфері е-урядування, представників українських та міжнародних неурядових організацій, центральних та республіканських органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і бізнесу. Були визначені основні проблеми розвитку е-урядування на міжнародному, національному і регіональному рівнях та вироблені відповідні рекомендації, які були покладені в основу Стратегії діяльності РЦРЕУ на 2009-2012 роки. Проведені виїзні семінари в містах Ялта, Феодосія, Алушта, Євпаторія і Судак для керівників і провідних фахівців структурних підрозділів органів місцевого самоврядування і державних адміністрацій на тему: "Впровадження технологій е-урядування в діяльність органів місцевого самоврядування АРК", а також започатковане навчання 4 груп державних службовців цих міст за курсом "Технології е-урядування" (форма навчання – очно-дистанційна (110 осіб). Проведені два семінари для представників освітньої сфери, охорони здоров’я і соціальної сфери і круглий стіл для представників недержавних громадських організацій на тему: "Електронне урядування як спосіб надання і отримання якісних адміністративних послуг".

 • надаються консультації організаціям, установам, підприємствам та громадянам щодо можливостей і механізмів застосування технологій е-урядування. Створено офіційний сайт міської ради та міськвиконкому м. Судак (.ua) з інтерактивною складовою і інтерфейсом з внутрішньою системою документообігу для отримання адміністративних послуг і доступу громадян до публічної інформації, який, в свою чергу, запропонований як типовий для органів місцевого самоврядування АРК і як такий, що відповідає Постанові КМ України "Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади". Відповідно до цієї Постанови здійснено моніторинг веб-сайтів районних і міських рад АРК (.ua/uk/monitoring), мета якого - оцінити ступінь їхньої інформаційної відкритості і наповненості, а також визначити загальний рівень прозорості і відкритості в діяльності районних та міських рад. Надаються консультації і допомога по розвитку і розробленню веб-сайтів органів влади як основної інформаційно-технологічної форми комунікації в е-урядуванні. На сайті РЦРЕУ (.ua) розміщується інформація про стан розвитку е-урядування в АРК, Україні, європейських та інших країнах, міжнародний досвід, інформація про заходи РЦРЕУ, а також надається можливість громадським організаціям розміщувати свою інформацію з питань розвитку е-урядування та е-демократії.

 • крім запланованої діяльності за зазначеними напрямами РЦРЕУ надає послуги різним цільовим групам, юридичним та фізичним особам до яких можна віднести (як приклад): надання можливості жителям м. Судак використовувати комп’ютери і доступ до Інтернет для отримання адміністративних послуг і консультацій від міськвиконкому, інших установ в електронному вигляді, здійснення електронної звітності тощо.

Партнерами РЦРЕУ виступають державні установи та вищі навчальні заклади, громадські організації, компанії і корпорації, а також окремі експерти з питань е-урядування, серед яких Міжнародний фонд "Відродження", Корпорація "Квазар Мікро Техно", Інтернет Асоціація України, Академія е-урядування (Таллінн, Естонія), Корпорація "Науковий парк "Київська політехніка" та низка громадських організацій АРК, з якими підписані угоди про співпрацю.

РЦРЕУ є відкритим для співпраці у сфері е-урядування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями громадянського суспільства в Україні та за її межами.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Political and regulatory environment 95

  Документ
  Інформація про хід виконання Плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» у 2008 році
 2. В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (2)

  Документ
  Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
 3. Одеський регіональний інститут державного управління (2)

  Документ
  Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. (Протокол № 2 від __.
 4. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (4)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними
 5. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (1)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними

Другие похожие документы..