Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
842. Телесные вещи являются или движимыми, или недвижимыми, смотря по тому, могут или не могут они быть перемещаемы без внешнего повреждения с одного...полностью>>
'Публичный отчет'
Врачебную деятельность врач-интерн осуществляет под руководством преподавателя-куратора и выполняет нагрузку, равную 50% врачебной нормы. На врачей и...полностью>>
'Документ'
В современных дискуссиях вокруг проблем теории эволюции считается почти общепризнанным, что теория эволюции сталкивается с серьезными трудностями в об...полностью>>
'Публичный отчет'
В рамках выполнения университетской комплексной темы: «Инновационное развитие России: социально-экономическая стратегия и финансовая политика» (кафед...полностью>>

План заходів з виконання покладених на Державну екологічну інспекцію в Кіровоградській області завдань на Іквартал 2009 року

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Державної Заступник Міністра охорони

екологічної інспекції навколишнього природного середовища

України

_________________ Костров М.М. _________________Тригубенко С.М.

«______» __________ 200____ р. «______» _________ 200____ р.

ПЛАН

заходів з виконання покладених на Державну екологічну інспекцію в Кіровоградській області завдань
на І квартал 2009 року

з/п

Назва заходу

Виконавець

Строк виконання

Результативні показники виконання плану, очікуваний природоохоронний ефект

ІІ Розвиток законодавства

1.

Розгляд матеріалів та надання пропозицій до проектів законодавчих актів України, постанов Кабінету Міністрів україниміну, інших нормативних та законодавчих документів

Відділ правового та кадрового забезпечення, зв»язків з громадськістю і ЗМІ, контролю виконання, організаційної роботи, інспекційні відділи

І квартал

Вдосконалення законодавства та створення єдиної системи державного контролю за станом довкілля

ІV Розробка та реалізація Державних програм

1.

Проведення перевірок додержання вимог природоохоронного законодавства при ввезенні/вивезенні озоноруйнівних речовин та продукції, яка може їх містить

Відділ екологічного контролю та радіаційної безпеки на державному кордоні

І квартал

Забезпечення додержання вимог природоохоронного законодавства

2.

Контроль за виконанням заходів «Програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води у Кіровоградській області на 2000-2010 роки»

Відділ екологічного контролю водних об'єктів, атмосферного повітря та поводження з відходами

І квартал

Забезпечення додержання вимог природоохоронного законодавства

3.

Контроль за виконанням заходів «Обласної програми «Ліси України» на 2003-2015 роки»

Відділ екологічного контролю біоресурсів та ПЗФ

І квартал

Забезпечення додержання вимог природоохоронного законодавства

4.

Контроль за виконанням заходів

«Обласної програми формування національної екологічної мережі на території Кіровоградської області на 2003-2015 роки»

Відділ екологічного контролю біоресурсів та ПЗФ

І квартал

Забезпечення додержання вимог природоохоронного законодавства

VІ Практичні заходи щодо реалізації державної політики

1.

Узагальнення інформації інспекційних відділів про здійснення державного контролю за охороною навколишнього природного середовища та раціональним використанням природних ресурсів

Начальники структурних підрозділів

Відділ правового та кадрового забезпечення, зв’язків з громадськістю і ЗМІ, контролю виконання, організаційної роботи

І квартал

Оцінка ефективності діяльності спеціального підрозділу

2.

Надання практичної та методичної допомоги інспекційним підрозділам інспекції в частині здійснення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства

Відділ правового та кадрового забезпечення, зв’язків з громадськістю і ЗМІ, контролю виконання, організаційної роботи

І квартал

Підвищення кваліфікації посадових осіб інспекційного складу та ефективності здійснення ними державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства

3.

Узагальнення та аналіз інформації інспекційних підрозділів інспекції про здійснення державного контролю за охороною навколишнього природного середовища та раціональним використанням природних ресурсів

у ІV кварталі 2008 року

Відділ правового та кадрового забезпечення, зв’язків з громадськістю і ЗМІ, контролю виконання, організаційної роботи

І квартал - січень

Оцінка ефективності інспекційної діяльності інспекції та інформування керівництва Мінприроди та Держекоінспекції

4.

Узагальнення матеріалів переданих до органів прокуратури області, підготовка акту взаємо звірки інспекції з органами прокуратури, досудового слідства чи дізнання щодо кількості переданих матеріалів для порушення кримінальних справ

Відділ правового та кадрового забезпечення, зв’язків з громадськістю і ЗМІ, контролю виконання, організаційної роботи

І квартал - щомісяця

Оцінка якості матеріалів, поданих до правоохоронних органів, для порушення відносно винних осіб кримінальних справ. Подання інформації до Прокуратури Кіровоградської області.

5.

Узагальнення та аналіз інформації щодо результатів розгляду претензій

Відділ правового та кадрового забезпечення, зв’язків з громадськістю і ЗМІ, контролю виконання, організаційної роботи

І квартал - щомісяця

Забезпечення відповідальності порушників законодавства України у сфері охорони навколишнього природного середовища

6.

Узагальнення та аналіз виконавчих документів переданих до органів державної виконавчої служби області та підготовка актів звірки виконавчих документів за рішеннями про стягнення коштів на користь держави в інтересах органів Мінприроди

Відділ правового та кадрового забезпечення, зв’язків з громадськістю і ЗМІ, контролю виконання, організаційної роботи

І квартал - березень

Удосконалення державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища та підвищення його ефективності. Подання інформації до Головного управління юстиції у Кіровоградській області та Мінприроди України.

7.

Участь у судових засіданнях за розглядом справ, де стороною є Державна екологічна інспекція в Кіровоградській області

Відділ правового та кадрового забезпечення, зв»язків з громадськістю і ЗМІ, контролю виконання, організаційної роботи

І квартал – у разі потреби

Забезпечення відповідальності порушників законодавства України у сфері охорони навколишнього природного середовища

VІІІ Екологічна наука, освіта і співпраця з громадськістю

1.

Інформування населення про стан довкілля шляхом друку статей в пресі, виступів на радіо та телебаченні

Відділ правового та кадрового забезпечення, зв’язків з громадськістю і ЗМІ, контролю виконання, організаційної роботи

І квартал

Забезпечення доступу до інформації про стан навколишнього природного середовища

2.

Участь у проведенні засідань Громадської ради, круглих столів, лекцій з екологічної тематики

Відділ правового та кадрового забезпечення, зв’язків з громадськістю і ЗМІ, контролю виконання, організаційної роботи

І квартал

Забезпечення доступу до інформації про стан навколишнього природного середовища

3.

Забезпечення діяльності Громадської ради

Відділ правового та кадрового забезпечення, зв’язків з громадськістю і ЗМІ, контролю виконання, організаційної роботи

І квартал

Забезпечення доступу до інформації про стан навколишнього природного середовища

4.

Організація та проведення навчань, семінарів для громадських інспекторів з охорони довкілля

Відділ правового та кадрового забезпечення, зв’язків з громадськістю і ЗМІ, контролю виконання, організаційної роботи

І квартал

Забезпечення доступу до інформації про стан навколишнього природного середовища

5.

Підготовка та надання інформації для оновлення стрічки новин веб-порталу Мінприроди та веб-сайті Державної екологічної інспекції в Кіровоградській області

Відділ правового та кадрового забезпечення, зв’язків з громадськістю і ЗМІ, контролю виконання, організаційної роботи

І квартал

Забезпечення доступу до інформації про стан навколишнього природного середовища

6.

Забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації держаних службовців інспекції на курсах підвищення кваліфікації при Державному екологічному інституті Мінприроди України, згідно з планом – графіком

Відділ правового та кадрового забезпечення, зв’язків з громадськістю і ЗМІ, контролю виконання, організаційної роботи

І квартал

Забезпечення якісного кадрового складу Інспекції

ІX Організаційне та кадрове забезпечення реалізації державної політики

1.

Здійснення особистого прийому громадян керівництвом Інспекції за місцем роботи та проживання громадян

Керівник

І квартал-перший понеділок кожного місяця

Забезпечення своєчасного розгляду звернень громадян

2.

Здійснення особистого контролю за дотриманням посадовими особами Інспекції правил розгляду скарг і заяв громадян

Керівник

І квартал

Забезпечення своєчасного розгляду скарг, заяв та звернень громадян

3.

Робота зі зверненням громадян по «гарячій лінії»

Керівник

І квартал

Забезпечення своєчасного розгляду звернень громадян

4.

Проведення засідань колегій Інспекції (згідно з планом проведення колегій)

Керівник

І квартал

Забезпечення всебічного вирішення питань збереження довкілля

5.

Забезпечення проведення єдиної політики у сфері державної служби щодо додержання вимог законів України «Про державну службу» та

«Про боротьбу з корупцією»

Відділ правового та кадрового забезпечення, зв»язків з громадськістю і ЗМІ, контролю виконання, організаційної роботи

І квартал

Забезпечення якісного кадрового складу Інспекції

6.

Здійснення організаційно-методичного керівництва формування кадрового резерву, узагальнення роботи з цих питань

Відділ правового та кадрового забезпечення, зв»язків з громадськістю і ЗМІ, контролю виконання, організаційної роботи

І квартал

Професійний підбір кадрів

7.

Забезпечення конституційного права рівного доступу до державної служби громадян України та залучення на державну службу висококваліфікованих спеціалістів

Відділ правового та кадрового забезпечення, зв»язків з громадськістю і ЗМІ, контролю виконання, організаційної роботи

І квартал

Підбір якісного кадрового складу

X Контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства

1.

Проведення аналітичного контролю

Відділ інструментально - лабораторного контролю

І квартал

Забезпечення контролю за станом довкілля

1.1.

Джерел промислових викидів в атмосферу на підприємствах області згідно з планом роботи ДЕІ в Кіровоградської області

Відділ інструментально - лабораторного контролю

І квартал

Забезпечення контролю за станом довкілля

1.2.

Джерел скидів поверхневих вод річок Інгул, Інгулець, Південний Буг та Дніпро по контрольних створах.

Відділ інструментально - лабораторного контролю

І квартал

Забезпечення контролю за станом довкілля

1.3.

Джерел скидів зворотних вод на підприємствах області згідно з планом роботи інспекційних відділів ДЕІ в Кіровоградській області.

Відділ інструментально - лабораторного контролю

І квартал

Забезпечення контролю за станом довкілля

1.4.

Ґрунтів різного призначення відібраних у місцях забруднення згідно з планом роботи інспекційних підрозділів ДЕІ в Кіровоградської області

Відділ інструментально - лабораторного контролю

І квартал

Забезпечення контролю за станом довкілля

1.5.

Проведення перевірок спільно з ДП «Кіровоградстандартметрологія» підприємств по зберіганню та оптової реалізації нафтопродуктів:

 • ЗАТ «РУР ГРУП СА» Кіровоградська нафтобаза м. Кіровоград;

 • Філія № 14 Кіровоградська ТОВ «НА Альфа Нафта» нафтобаза № 5, м. Новоукраїнка

Відділ інструментально - лабораторного контролю

І квартал

Забезпечення контролю за станом довкілля

2.

Проведення операції «Фауна».

Організація та проведення рейдів – перевірок по охороні та виявленню фактів браконьєрства щодо водних живих ресурсів на території області

Відділ екологічного контролю біоресурсів та ПЗФ

Відділ екологічного контролю та радіаційної безпеки на державному кордоні

І квартал

Забезпечення охорони та відтворення рибних запасів, винесення приписів про усунення виявлених порушень та подання матеріалів до правоохоронних органів у разі виявлення ознак злочину

3.

Проведення операції «Первоцвіт»

Організація та проведення акцій та операцій на території області

Відділ екологічного контролю біоресурсів та ПЗФ

Відділ екологічного контролю та радіаційної безпеки на державному кордоні

І квартал

Забезпечення додержання законодавства про рослинний світ, внесення приписів про усунення виявлених порушень та подання матеріалів до правоохоронних органів у разі виявлення ознак злочину

4.

Перевірка додержання установленого режиму на заповідних територіях:

Онуфріївського району

 • Онуфріївський парк;

 • Бузове;

 • Литкевич;

 • Солдатське;

 • Недогарський;

 • Лисячий кут

Олександрійського району

 • Велика та Мала скелі;

 • Кам’яна стінка;

 • Лікаревський

Маловисківського району

 • Каскади;

 • Бирзуловські горби;

 • Плетений Ташлик;

 • Заплава Малої Висі;

 • Оман високий;

 • Витоки р. Малої Висі;

Знам’янського району

 • Антоновичські горби;

 • Антоновичська Балка;

 • Бочки;

 • Дуби - велетні

Новоархангельського району

 • Когутівка;

 • Фомиха;

 • Кучери

Відділ екологічного контролю біоресурсів та ПЗФ

І квартал

Забезпечення додержання вимог природоохоронного законодавства на територіях та об’єктах природно - заповідного фонду

5.

Здійснення державного контролю за охороною, захистом та відтворенням лісів:

 • ДП «Онуфріївське ЛГ»

 • ДП «Чорноліське ЛГ»

 • ДП «Оникіївське ЛГ»

Відділ екологічного контролю біоресурсів та ПЗФ

І квартал

Забезпечення охорони, захисту, відтворення та раціонального використання лісів

6.

Здійснення державного контролю у галузі ведення мисливського господарства та полювання:

- мисливських угідь Онуфріївського району

- мисливських угідь Олександрійського району

- мисливських угідь Маловисківського району

- мисливських угідь Знам’янського району

- мисливських угідь Новоархангельського району

Відділ екологічного контролю біоресурсів та ПЗФ

І квартал

Забезпечення охорони та відтворення диких тварин

7.

Перевірка стану утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів області

Відділ екологічного контролю біоресурсів та ПЗФ

І квартал

Забезпечення додержання вимог природоохоронного законодавства

8.

Проведення рейдів - перевірок по виявленню самовільних рубок на території області

Відділ екологічного контролю біоресурсів та ПЗФ

І квартал

Забезпечення додержання вимог природоохоронного законодавства

9.

Проведення комплексних перевірок додержання вимог природоохоронного законодавства на підприємствах Кіровоградської області:

м. Кіровоград

 • АТЗТ «Кіровоградгазбуд»

 • ТОВ «Глорія - Комерс»

 • ВАТ «Ветзоопромпостач»

 • Кіровоградське УВП УТОГ

 • ДКП Готель «Європа»

 • ВАТ «Господарчі товари»

 • Кіровоградське державне видавництво

 • Комбінат «Трикутник»

 • ТОВ «Міськпобутсервіс»

 • ЦМП 10 ВАТ «Укртелеком»

 • ВАТ «Кіровоградський хлібозавод»

 • Центр технічної експлуатації з’єднувальних ліній

 • ВАТ «Кіровоградська механічна майстерня»

 • Об’єднане автогосподарство медичних закладів

 • ЗАТ «Меблева фабрика»

 • НВФ «Кіт Консалдінг»

 • ВАТ «Кірімпекс»

 • ЗАТ «Компанія Солде Грейн»

 • ЗАТ «Кіровоград ЛАДА»

 • ВАТ «Цукрогідромаш»

Кіровоградський район

 • СП «Промагроінвест»

 • ПП «Петренко»

Олександрівський район

 • СТОВ «Тясмин»

 • СТОВ «ПІК»

 • Філія Олександрівська КГРП

 • ТОВ «Хімконтакт»

 • філія Олександрівський райавтодор

 • ВАТ «2-ге ім.. Петровського»

 • Біляєвський психоневрологічний диспансер

 • СФГ «Гусака»

 • СТОВ АФ «Ясенівська»

 • ТОВ «Промагро»

 • ФГ «Сокіл»

 • ПП «Ольшевський»

 • СВК «Іскра»

 • ПП «Прогрес»

 • ТОВ «Україна-хліб»

 • ТОВ ім. Князя Потьомкіна

 • ФГ «Княже»

 • ФГ «Київська Русь»

 • Орендар «Гудим Ю.О.»

Олександрійський район

 • Олександрійська ЦРЛ

 • Олександрійське медичне училище

 • ВАТ «Олександрійське АТП 13561»

 • ВАТ «Олександрійське АТП 13506»

 • ВАТ ПМК- 14

 • ДП «Олександрійський кінзавод № 174»

 • ВАТ фірма «Віра-сервіс»

 • ТОВ завод «Олександрія кран»

 • ТОВ «Підйом - Сервіс»

 • ТОВ «Підйомно транспортне устаткування»

 • ПП «Універсал Кран - Сервіс»

 • ПП «Шляховик»

 • ФГ Джерело -2

 • СФГ «Сімфо»

 • ФГ «Олександрівське»

 • ТОВ «Долинське»

 • СФГ «Веселка»

 • СФГ «Світлопільське»

 • СФГ «Південне»

 • ФГ «Рита»

 • СФГ «Наталка»

Знам’янський район

 • Знам’янська дистанція залізничних перевезень

 • Станція Знам’янка

 • Локомотивне депо Знам’янка

 • Вагонне депо Знам’янка

 • Колійно - машинна станція

 • Знам’янська вагонна дільниця

 • Дистанція сигналізації та зв’язку

 • Дистанція захисних лісонасаджень

 • Дистанція колії

 • БМЕУ-3

 • Пасажирський вокзал Знам’янка

 • Відновлювальний потяг Знам’янка

 • Будівельно-монтажний потяг № 704

 • Центр механізації колійних робіт

 • Знам’янська залізнична лікарня

 • Знам’янський загін воєнізованої охорони

 • Дистанція енергопостачання

 • Відділ матеріально технічного забезпечення Одеської залізниці

 • ВАТ «Трепівська сільгосптехніка»

 • Богданівське ДКП «Сількомунгосп»

 • Дмитрівське ДКП «Сількомунгосп»

 • Суботцівьке ДКП «Сількомунгосп»

 • Володимирівське ДКП «Сількомунгосп»

 • ТОВ «Пантазіївське»

 • АЗС ТОВ «ЛІТ»

 • ТОВ «Знам’янська агропромислова компанія»

 • ПТУ № 32

 • КП «Знам’янська міська друкарня»

 • ПП «Орбіта»

 • АГЗС ТОВ «Леон К»

 • Орендарі земель водного фонду:

Кобець В.М

Магдій В.М.

Плахотня В.І.

Міхлюк О.Л.

Пікущий Г.А.

Новоукраїнський район

 • ВАТ «Новоукраїнський агротехсервіс»

 • Філія Новоукраїнський райавтодор

 • ЗАТ «Алфікор»

 • ГПП «Виробник»

 • ПВГ «Елбі»

 • ТОВ «Оріон»

 • Кропивницьке КП

 • Санаторій «Гусарське урочище»

 • КП «Водокомунгосп»

 • АЗС ТОВ «Априкот Плюс»

 • Перевірка дотримання вимог природоохоронного законодавства при зберіганні невідомих та непридатних до використання пестицидів та агрохімікатів

 • ТОВ «Колос»

 • ТОВ «Чапаєва»

 • Іванівська с/р

 • ТОВ ім. Фрунзе

 • ТОВ «Мир»

 • Орендарі земель водного фонду.

Вільшанський район

 • ВАТ «Йосипівське ХПП»

 • ТОВ «Рентойл»

 • АЗС ТОВ «Радар»

Добровеличківський район

 • Добровеличківське МПШМД

 • Добровеличківська філія ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз»

 • СВК «Птахопром»

 • Липнязьке ЖКГ

 • Дружелюбівське ЖКГ

 • Добровеличківська філія ВАТ «Кіровоградобленерго»

 • ВАТ «Пом ічнянський елеватор»

 • ТОВ «Агроконтакт»

 • Добровеличківська школа-інтернат

Новгородківський район

 • Інгуло-Кам’янська с/р

 • ПСП «ТОП-Агро»

 • ВАТ «Куцівський елеватор»

 • ЗАТ «Кіровоградграніт» ДСЗ

Петрівський район

 • Малинівська с/р

 • ТОВ «Чечеліївське»

 • орендар Лисенко Ю.М.

 • орендар Голік С.М.

 • Новостародубська с/р

 • ДКП «ЖКП Новостародубської с/р»

 • орендар Хаврусь Г.А.

 • МПП «Олександр»

 • Іскрівська с/р

 • СПП «Віза Агро»

 • ТОВ «Валентина»

 • ФГ «Катрич»

 • ФГ «Техагромет»

 • орендар Урсу Ю.П.

 • орендар Ліпленко Г.М.

 • орендар Керен Л.В.

 • орендар Васюта В.В.

 • Іванівська с/р

 • ПСП «Райпольське»

 • АЗС ТОВ «Вибір»

 • МПП «Вибір»

 • СФГ «Роксолана»

Долинський район

 • Новогригорівська Перша с/р

 • ПСП «Гайдук»

 • Орендар земель водного фонду Чипула Г.І.

Відділ оперативного міжрайонного контролю

І квартал

Контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства

10.

Проведення перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства відповідно до переліку відсутності дозвільних документів наданого Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області.

Відділ оперативного міжрайонного контролю

Відділ екологічного контролю водних об’єктів, атмосферного повітря та поводження з відходами

І квартал

Контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства

11.

Проведення комплексних перевірок додержання вимог природоохоронного законодавства на підприємствах Кіровоградської області:

Новгородківський район:

 • СТОВ “Лан-2”

 • АФ “Перспектива”

 • ПСП “Чечеліївське”

 • ПП АФ “Престиж”

 • ПСП “Вершинокам’янське”

 • ПП АФ “Митрофанівська”

 • ПСП “ТОП Агро”

 • ПСП “Старт”

 • ТОВ “Клондайк”

 • ТОВ “Україна центр”

 • МП “Гарант”

 • ТОВ “Михайлівське плюс”

Компаніївський район:

 • СВК “Відродження”

 • ТОВ “Полтавське”

 • СТОВ “Надія”

 • ТОВ АФ ім. Яновського

 • ПП “Губівське”

 • ПАФ “Зоря”

 • ПП “Вісмут”

 • СТОВ “Злагода”

 • ПБП “Долорес”

Знам’янський район:

- ДП “Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області”

Бобринецький район

 • Асоціація «Південна»

 • Агрофірма «Рось»

 • ТОВ ССФГ «Степ»

 • ФГ Габарець В.А.

 • ФГ Дутчак І.Г.

 • ФГ Панасюк М.В.

 • ФГ Каспришина А.В.

 • ФГ Сорочан Р.М.

 • ФГ Дзюбинський І.І.

 • СТОВ «Богунівске»

 • ФГ Івашина В.О.

 • ФГ «Сузір’я Стрильця-Агро»

 • ФГ Німенко Г.Г.

Маловисківський район:

 • Мар’янівська сільська рада

 • Оникіївська сільська рада

 • Плетеноташлицька сільська рада

 • ПСП «П’ятихацьке»

 • СФГ «Подільське»

 • СФГ Флоря»

 • СФГ «Гульдас»

 • СФГ «Грозан»

 • ФГ «Коробейко В.І.

 • ФГ «Агро Володимир»

 • ФГ «Світанок»

 • СФГ «Сінельник В.Д.

Новоукраїнський район

 • ТОВ «Лан»

 • ЗАСТ «Рівнянське»

 • ТОВ «Мир»

 • ТОВ «Колос»

 • ПСП «Шевченко»

 • ПАФ ім. Ульянова

 • ТОВ «Рассвєт»

 • ТОВ «Союз»

 • ТОВ ім. Чапаєва

 • ПАФ «Ганнівська»

 • ТОВ «Молодая гвардія»

 • ПАФ «Зірка»

 • ТОВ «Україна-Агро»

 • ТОВ «АПК-Сервіс»

 • ПСП АГРОЛАН

 • ТОВ «Оріон»

 • ПП «Новоукраїнка-Агропродукт»

 • ТОВ «Рубін-Р»

 • ТОВ «АФ Авангард ЛТД»

 • ФГ «Світлана»

 • ФГ «Землероб»

 • ФГ Слободенюк М.Д.

 • ФГ «Маляренко Ю.А.

 • ФГ Омельяненко Б.С.

Кіровоградський район:

 • Шостаківська с/р

 • Миколаївська с/р

 • ТОВ “Агромир-2005”

 • ТОВ “Яромир”

 • СФГ “Ковалевський”

 • СФГ “Рибінський Б.Й.

 • Клинцівська с/р

 • СТОВ “Єдність”

 • ТОВ Рассвет-Агро-14

 • СТОВ «Золотий колос»

 • ПП «Влад»

 • СТОВ «Світоч»

 • СТОВ «Мир»

 • ЗАСТ «Олексіївське»

 • ПСП «Лісне»

 • АФ «Інгульська»

 • ПП АФ «Митрофанівське»

 • СТОВ «Лан»

 • АФ «Берегиня»

 • СВ ЗАТ «Рос-Агро»

 • ППНС НФ «Соевий вік»

 • ТОВ «Агротехнологія-Плюс»

 • ТОВ «Онул-Ніка»

 • ФГ Гречаний А.П.

 • ТОВ ВКФ “КАМ”

 • ПП Волошинов С.В.

 • Чистяк А.В.

 • ПП Каліч Т.І.

 • “АТП 2004”

 • ВАТ “Кіровоград олія”

 • Сергійчик А.В.

 • ПП “Олеос”

 • ТОВ “Перша будівельна компанія”

 • ВАТ “Кіровоградській кар’єр”

 • ТОВ “Грантрейд”

 • ТОВ “КЗБК”

 • ЗАТ “Кіровоградлітмаш”

 • ПП “Савицький М.І.”

 • ТОВ “Будівельна компанія “Будкомплекс”

 • ТОВ “АТС Україна”

 • ПП “Шанс”

 • ТОВ “Кіровоград-монтаж-спецбуд”

 • Куроп’ятник А.А.

 • ВАТ “Кіровоградський насіннєвий завод”

 • СПП Раєвський

 • ТОВ “Механомонтаж-1”

 • ТОВ ТКВ – Центр

 • ДП “УВТК ”Кіровоградської обласної аграрної асоціації шляхо-будівельних підприємств” Кіровоградоблагрошляхбуд”

 • ТОВ “Саторі-С”

 • ПП “Сандра”

 • ПП “ЕРГО”

 • ТОВ “Сільгоспхімія”

 • ТОВ “Купідон”

 • ТОВ “Кіровоград Профіль”

 • ФГ “Альфа-Агро”

 • ПП “Пісокспецкар’єр”

 • ПП “Будагрономія”

 • ТОВ “Пілар Моторс”

 • ПП “Торговий дім “Кіровоград Профіль”

 • Філія ПП “Фаворіт Ко

 • Грузьківська с/р

 • ДП УВТК “Кіровоградоблшляхбуд”

 • ТОВ “ОЗОН”

 • ТОВ “Даллас”

 • ПП “Новгородківська нафтобаза”

 • ТОВ “Кіровоград-лісекспорт”

 • ВПП СП “Полонес”

 • ПП “Еліта”

 • КП “Аптека-113”

 • ПП “Комбі-Плюс”

 • ВАТ “Кіровський”

 • ВАТ “Сільбудмеханізація”

 • ПВКФ “Мар’яна”

 • ТОВ “Вітязь ЛТД”

 • ТОВ “Інтер Сервіс”

 • ТОВ “Укрптахівник”

 • ПП “АгроВіт”

Відділ екологічного контролю за використанням і охороною земель та надр

І квартал

Забезпечення додержання вимог природоохоронного законодавства

12.

Проведення вибіркових комплексних перевірок додержання вимог природоохоронного законодавства

Поверхневі водні ресурси:

Перевірка об’єктів відповідно до переліку наданого Держуправлінням ОНПС в Кіровоградській області в м. Кіровограді та Кіровоградському районі:

ДКП “ Теплоенергетик”

ДП “Теплоенергоцентраль”

Перевірка об’єктів відповідно до переліку наданого Держуправлінням ОНПС в Кіровоградській області в Олександрівському районі:

КП “Оберіг”

Перевірка об’єктів відповідно до переліку наданого Держуправлінням ОНПС в Кіровоградській області в м. Олександрія та Олександрійський районі:

Управління зрошувальних систем

Розріз "Костянтинівський"

Перевірка об’єктів відповідно до переліку наданого Кіровоградським обласним виробничим управлінням меліорації і водного господарства, які протягом 2008 р. здійснювали скид зворотних вод у водні об’єкти з перевищенням ГДК.

Об’єктів, де закінчився термін дії дозвільних документів відповідно до переліку наданого Держуправлінням ОНПС в Кіровоградській області

Атмосферне повітря, стаціонарні джерела викидів

Перевірка об’єктів відповідно до переліку наданого Держуправлінням ОНПС в Кіровоградській області в м. Кіровоград та Кіровоградський районі:

СП “Промагроінвест”

ПП “Яценко”

ПП “Віноградов”

Кіровоградська районна Рада

Обласна туберкульозна лікарня

Аджамська лікарня

СТОВ Світоч-15

ЗАТ “Герметик”

Обласна держлабораторія ветмедицини

ДКП “ Теплоенергетик”

ДКП “Теплоенерго

ДП “Теплоенергоцентраль”

ТОВ “Єлісаветградська транспортна компанія”

УПП “УТОС”

Кафе “Євро” КП “Україна”

ЗАТ “Кіровоградліфт”

ВАТ “Кіровоградська СТОА”

АТ “Кіровоград АВТО”

ВАТ “Акустика”

ТОВ “Автосервіс-Термакс”

Кіровоградська філія ВАТ “Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство ППЗТ

ЗАТ “ПММ Транс сервіс”

ТОВ “Гефест Віта-С”

ТОВ “Автомобільна група Богдан”

ВАТ “КАТП № 1128”

ТОВ “РАФ плюс”

Кіровоградський поштамп

Фірма “Корвет”

МААК “Урга”

ЗАТ “Смак”

СФГ “Світязь”

Технічний університет

АЗС

Перевірка об’єктів відповідно до переліку наданого Держуправлінням ОНПС в Кіровоградській області в Олександрівському районі:

КП “Оберіг”

ПСП “Вищеверещаківське”

Відділення ДПА

ДП “Олександрійський лісгосп”

Єлизаветградківський психоневрологічний інтернат

СТО “Сигнал”

ПП “Галицький В.М.”

ВАТ “Цибулівське ХПП”

ТОВ “Цегельний завод”

АЗС

Перевірка об’єктів відповідно до переліку наданого Держуправлінням ОНПС в Кіровоградській області в м. Олександрія та Олександрійському районі:

ТОВ «Комбудсервіс-Л»

ТОВ «Комбудсервіс-Л-1»

Олександрійський центр електрозв”язку № 1

Управління зрошувальних систем

Розріз "Костянтинівський"

АЗС

Проведення спільно з територіальним управлінням з енергозбереження перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства на підприємстві:

- ДКП «Теплоенерго»

Об’єктів, де закінчився термін дії дозвільних документів відповідно до переліку наданого Держуправлінням ОНПС в Кіровоградській області

Поводження з промисловими відходами

Перевірка об’єктів відповідно до переліку наданого Держуправлінням ОНПС в Кіровоградській області в м. Кіровоград та Кіровоградський районі:

СП “Промагроінвест”

ПП “Яценко”

ПП “Віноградов”

Кіровоградська районна Рада

Обласна туберкульозна лікарня

Аджамська лікарня

СТОВ Світоч-15

ЗАТ “Герметик”

Обласна держлабораторія ветмедицини

ДКП “ Теплоенергетик”

ДКП “Теплоенерго»

ДП “Теплоенергоцентраль”

ТОВ “Єлісаветградська транспортна компанія”

УПП “УТОС”

Кафе “Євро” КП “Україна”

ЗАТ “Кіровоградліфт”

ВАТ “Кіровоградська СТОА”

АТ “Кіровоград АВТО”

ВАТ “Акустика”

ТОВ “Автосервіс-Термакс”

Кіровоградська філія ВАТ “Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство ППЗТ

ЗАТ “ПММ Транс сервіс”

ТОВ “Гефест Віта-С”

ТОВ “Автомобільна група Богдан”

ВАТ “КАТП № 1128”

ТОВ “РАФ плюс”

Кіровоградський поштамт

Фірма “Корвет”

МААК “Урга”

ЗАТ “Смак”

СФГ “Світязь”

Технічний університет

АЗС

Перевірка об’єктів відповідно до переліку наданого Держуправлінням ОНПС в Кіровоградській області в Олександрівському районі:

КП “Оберіг”

ПСП “Вищеверещаківське”

Відділення ДПА

ДП “Олександрійський лісгосп”

Єлизаветградківський психоневрологічний інтернат

СТО “Сигнал”

ПП “Галицький В.М.”

ВАТ “Цибулівське ХПП”

ТОВ “Цегельний завод”

АЗС

Перевірка об’єктів відповідно до переліку наданого Держуправлінням ОНПС в Кіровоградській області в м. Олександрія та Олександрійському районі:

ТОВ «Комбудсервіс-Л»

ТОВ «Комбудсервіс-Л-1»

Олександрійський центр електрозв”язку № 1

Управління зрошувальних систем

Розріз "Костянтинівський"

АЗС

Склади непридатних агрохімікатів

Поводження з побутовими відходами

Комітет ЖКГ Кіровоградської міськради

Комітет ЖКГ Олександрійської міськради

ТОВ “РАФ плюс”

ВАТ “КАТП № 1128”

Полігони твердих побутових відходів у Кіровоградському, Олександрійському та Олександрівському районах області

Підземні води

Перевірка об’єктів відповідно до переліку наданого Держуправлінням ОНПС в Кіровоградській області в м. Кіровоград та Кіровоградському районі:

СП “Промагроінвест”

Обл. туберкульозна лікарня

Аджамська лікарня

ДКП “ Теплоенергетик”

ДКП “Теплоенерго

ДП “Теплоенергоцентраль”

АТ “Кіровоград АВТО”

АЗС

Перевірка об’єктів відповідно до переліку наданого Держуправлінням ОНПС в Кіровоградській області в Олександрівському районі:

КП “Оберіг”

ПСП “Вищеверещаківське”

ДП “Олександрійський лісгосп”

Єлизаветградківський психоневрологічний інтернат

СТО “Сигнал”

ПП “Галицький В.М.”

ВАТ “Цибулівське ХПП”

ТОВ “Цегельний завод”

АЗС

Перевірка об’єктів відповідно до переліку наданого Держуправлінням ОНПС в Кіровоградській області в м. Олександрія та Олександрійському районі:

ТОВ «Комбудсервіс-Л»

ТОВ «Комбудсервіс-Л-1»

Олександрійський центр електрозв’язку № 1

Управління зрошувальних систем

Розріз "Костянтинівський", с. Березівка

АЗС

Користувачі підземних вод Кіровоградської області, у яких закінчився термін дії дозволів.

Користувачі підземних вод Кіровоградського , Олександрійського, Олексанждрівського районів.

Відділ екологічного контролю водних об’єктів, атмосферного повітря та поводження з відходами

І квартал

Контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства

13.

Проведення екологічного та радіаційного контролю вантажів і транспортних засобів в зоні діяльності митниць призначення та відправлення

Відділ екологічного контролю та радіаційної безпеки на державному кордоні

І квартал

Захист людини та навколишнього природного середовища від впливу іонізуючого випромінювання

14.

Проведення перевірок додержання вимог природоохоронного законодавства при вивезенні металобрухту за кордон

Відділ екологічного контролю та радіаційної безпеки на державному кордоні

І квартал

Захист людини та навколишнього природного середовища від впливу іонізуючого випромінювання

15.

Проведення перевірок додержання вимог природоохоронного законодавства при ввезенні та вивезенні в Україну небезпечних речовин

Відділ екологічного контролю та радіаційної безпеки на державному кордоні

І квартал

Забезпечення додержання вимог природоохоронного законодавства

16.

Проведення перевірок додержання вимог природоохоронного законодавства на підприємствах:

м. Кіровоград

- ЗАТ «Зовнішторг»

- ВАТ КБ «Хрещатик»

- ТОВ «Укрпромтара»

- ВАТ «Ощадний банк»

- ПП «Астра – Універсал»

- ЗАТ «Сокіл»

- ВКПФ «Тік»

- ЗАТ «Уклісекспорт»

Олександрійський район:

 • ПП «Оріон-Сервіс»(автомийка)

 • Ремонтно механічний завод (автомийка)

 • ПП Моцний (автомийка)

 • ПП Федоренко (автомийка)

 • ПП Губа (автомийка)

 • ТОВ УТИ Восток (автомийка, кафе, готель)

 • ВАТ Укрнафта (автомийка, кафе)

 • ПП Сібірцева (автомийка)

 • ПП Лазаренко (автомийка)

 • ВАТ «Олександрійський хлібзавод»

 • Комплекс сервісного обслуговування

 • ФОП Гаврилюк І.Б.

 • ПП Любава

 • Супермаркет «Мега-макс»

 • АГКС Олександрія-1 РВУ «Харківавтогаз» ДК «Укртрансгаз»

 • Укрпошта м. Олександрія

 • ДП «Циклон»

 • ПП «Гранд-Форум»

 • ПП Амірсейідов А.М.

 • ТОВ ВКФ «Шанс»

 • ТОВ «Єлей»

 • ТОВ «Ранкове»

 • ТОВ «Трейд»

 • Олександрійський професійний аграрний ліцей

 • Міська лікарня ветеринарної медицини

Світловодський район:

 • ПП Коханок

 • ДП «Залізобетонних виробів»

 • МП «Рось»

 • АТЗТ «Світ»

 • ВАТ «АТП – 13562»

 • ВАТ «АТП – 13507»

 • УАТГ ЗАТ «ОДЕБП»

 • ПП «Спецзовнішкомплект»

 • ТОВ «Профі»

 • ТОВ «Світловодський завод адсорбентів»

 • ПП «Пріма-продукт»

 • ЗАТ Світловодський завод «Луч»

 • СП «Плайтех»

 • ТОВ «Тімбер», ТОВ «Слєзук»

 • ТОВ «Ломбер Україна»

 • ТОВ НВФ «Укрзаліт»

 • ПП «Галар»

 • ЗАТ Світловодський завод «Спецзалізобетон»

 • ТОВ «Світловодський машинобудівний завод»

Гайворонський район:

 • ВАТ АТП 13538

 • Гайворонська дистанція колії ПЧ-7

 • ВАТ «Гайворонський ТРЗ»

 • Гайворонське РТМО

 • ТОВ «Долинівка»

 • ФГ «Олена»

 • Червоненська с/р

 • Солгутівська с/р

 • Могильненська с/р

 • Нафтобаза РУРГРУПСА

Голованіський район:

 • ТОВ «ВАДІС»

 • Голованівський вузол зв’язку №3

 • АЗС ТОВ «Деабліс»

 • АЗС КВФ ТОВ «Агротон»

 • АЗС ПП «Радар»

 • АЗС «Слов’янка»

 • Нафтова база «АгротехОЙЛ»

 • ПТУ – 38

 • ВАТ «Агрохімсервіс»

Ульяновський район:

 • Ульяновське РТП

 • ВАТ «Грушківське ХПП»

 • АЗС ТОВ «Петролеум – 1»

 • АЗС «Оптіма – Юг. Авіас»

 • ЗАТ АЗС «Інтеком»

 • ТОВ «Славія»

- ТОВ «Темп» ЛТД

Відділ екологічного контролю та радіаційної безпеки на державному кордоні

ІV квартал

Забезпечення додержання вимог природоохоронного законодавства

19.

Перевірки виконання приписів раніше проведених перевірок додержання вимог природоохоронного законодавства на еколого-небезпечних об’єктах загальнодержавного значення:

 • ТОВ «Побузький феронікелевий комбінат»

-    КП  “Кіровоградське  водопроводно-каналізаційне господарство Кіровоградської міської ради”

Відділ оперативного міжрайонного контролю

Відділ екологічного контролю водних об»єктів, атмосферного повітря та поводження з відходами

І квартал

Забезпечення додержання вимог природоохоронного законодавства

20.

Перевірки виконання раніше наданих приписів на підприємствах, установах, організаціях та об’єктах природно – заповідного фонду Кіровоградської області

Відділ оперативного міжрайонного контролю

Відділ екологічного контролю водних об»єктів, атмосферного повітря та поводження з відходами

Відділ екологічного контролю та радіаційної безпеки на державному кордоні

Відділ екологічного контролю біоресурсів та ПЗФ

Відділ екологічного контролю за використанням і охороною земель та надр

Начальник Державної екологічної

інспекції в Кіровоградській області Болілий В.А.

Турчина

(0522) 22-85-93Скачать документ

Похожие документы:

 1. План заходів з виконання покладених на Державну екологічну інспекцію в Черкаській області завдань на ІІ квартал 2009 року

  Документ
  Розгляд матеріалів та надання пропозицій до проектів законодавчих актів України, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативних та законодавчих документів
 2. Кабінету Міністрів України, інших нормативних та закон

  Закон
  Розгляд матеріалів та надання пропозицій до проектів законодавчих актів України, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативних та законодавчих документів
 3. Звіт про виконання Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області Річного плану заходів з виконання покладених на Мінприроди завдань за підсумками 2010 року

  Документ
  про виконання Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області Річного плану заходів з виконання покладених на Мінприроди завдань за підсумками 2010 року
 4. 1. На Житомирщині службовці завдали збитки державі на понад 345 тис грн

  Документ
  27 травня 2010 року Голова Державного комітету лісового господарства України Микола Шершун збирає керівних працівників галузі на виїзне засідання колегії Держкомлісгоспу, що проходитиме у Рівненській області.
 5. Міністерство охорони навколищнього природного середовища україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь

  Документ
  5.1.1. Заходи щодо збереження біо- та ландшафтного різноманіття, формування екомережі. Стан біо- та ландшафтного різноманіття, структурних елементів екомережі та їх складових 34

Другие похожие документы..