Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Исследование'
Качественная парадигма. Качественное исследование – это любой вид исследования, в котором получение результатов достигается не путем определения коли...полностью>>
'Документ'
Это заявил еще в I веке римский император Веспасиан. Мог ли он представить, что через две тысячи лет деньги, помимо этого, нельзя будет потрогать рука...полностью>>
'Документ'
(аннотация инновационного проекта – вниманию федеральной и региональной власти, Совета по национальным проектам, Минсельхоза, РАСХН, Молочного союза ...полностью>>
'Урок'
– Германия Орлова Наташа – Южная Корея Антименко Никита – Китай Маркарян Дима – Япония 5. Подготовиться к эссе по теме: «Малый бизнес в России и мире...полностью>>

Державна митна служба україни (4)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 жовтня 2010 року N 1242

Про забезпечення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів

З метою забезпечення одноманітного підходу та дієвого контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, наказую:

1. Керівникам регіональних митниць (крім Регіональної інформаційної митниці), митниць забезпечити дотримання вимог Порядку заповнення рішення про визначення митної вартості товарів, затвердженого наказом Держмитслужби від 29.05.2009 N 506, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.06.2009 за N 534/16550, в частині заповнення графи 33 рішення про визначення митної вартості товарів (далі - Рішення) шляхом:

1.1. Чіткого зазначення причин, через які митна вартість імпортованих товарів не може бути визначена за ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції):

наявність обмежень щодо прав покупця (імпортера) на використання оцінюваних товарів (за винятком тих, що встановлюються законом чи запроваджуються органами державної влади в Україні, обмежують географічний регіон, у якому товари можуть бути перепродані (відчужені повторно), не впливають значною мірою на вартість товару);

наявність умов або застережень стосовно продажу оцінюваних товарів, що унеможливлюють визначення вартості цих товарів;

наявність умов, за якими частина виручки від подальшого перепродажу, розпорядження або використання товарів покупцем надходить прямо чи опосередковано продавцеві;

наявність відносин пов'язаності між продавцем та покупцем, які вплинули на ціну оцінюваних товарів;

відсутність операції продажу на експорт в Україну;

наявність висновку, що визначена декларантом митна вартість товару нижча, ніж прямі витрати на виробництво цього товару, в тому числі сировини, матеріалів та/або комплектуючих, які входять до складу товару;

неподання декларантом додаткових документів або відмова від їх подання з урахуванням Методичних рекомендації із застосування окремих положень Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження;

наявність сумнівів щодо достовірності відомостей, необхідних для підтвердження заявленої митної вартості тощо.

1.2. Зазначення послідовності застосування методів визначення митної вартості та причин, через які не був застосований кожний з методів, що передує методу, обраному митним органом.

1.3. Проведення процедури консультацій між митним органом та декларантом з метою обґрунтованого вибору підстав для визначення митної вартості товарів відповідно до вимог статей 268 і 269 Митного кодексу України (далі - Кодекс). Результати проведеної консультації, а також причини, через які не можуть бути застосовані методи визначення митної вартості товарів за ціною договору щодо ідентичних, подібних (аналогічних) товарів (наприклад, відсутня інформація щодо вартості ідентичних або подібних (аналогічних) товарів), фіксуються у графі.

Посилання на використання цінової бази ЄАІС Держмитслужби у Рішенні допускається тільки при визначенні митної вартості відповідно до положень статей 268, 269 Кодексу з обов'язковим зазначення номера та дати вантажної митної декларації, яка була взята за основу визначення вартості, з поясненнями щодо зроблених коригувань на обсяг партії, умови поставки, комерційні умови тощо.

1.4. Зазначення докладної інформації та джерел, які використовувалися митним органом при визначенні митної вартості товарів і прийнятті Рішення із застосуванням резервного методу (стаття 273 Кодексу).

2. Департаменту митної вартості та класифікації товарів (Гіла С. П.) забезпечити моніторинг рішень про визначення митної вартості товарів у частині дотримання вимог пункту 1 цього наказу.

3. Начальникам регіональних митниць, митниць з метою недопущення направлення до відділів контролю митної вартості та класифікації товарів безпідставних запитів забезпечити щотижневий моніторинг ефективності направлення таких запитів.

4. Затвердити Методичні рекомендації із застосування окремих положень Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 N 1766 (зі змінами), що додаються.

5. Начальникам регіональних митниць, митниць забезпечити ознайомлення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності з вимогами цього наказу.

6. Установити, що цей наказ набирає чинності з дня його підписання.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Сьомку С. М.

 

Голова Служби 

І. Г. Калєтнік 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
19.10.2010 N 1242 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
із застосування окремих положень Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження

Ці Методичні рекомендації розроблено відповідно до положень Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження в частині надання митному органу додаткових документів для підтвердження митної вартості товарів з урахування особливостей зовнішньоекономічної операції.

При здійсненні контролю правильності визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України на виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу, сторонами яких є безпосередньо іноземні підприємства-виробники цих товарів, митні органи не можуть вимагати від декларанта надання для підтвердження заявленої митної вартості наступні додаткові документи:

договір з третіми особами, що пов'язаний з договором (контрактом) про поставку товарів, митна вартість яких визначається;

рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця (крім випадків, коли такі розрахунки передбачені договором (контрактом)).

Рахунки про сплату комісійних, брокерських (посередницьких) послуг, пов'язаних з виконанням умов договору (контракту), вимагаються від декларанта, якщо витрати за такі послуги понесені покупцем оцінюваного товару та вони не включені до заявленої митної вартості.

При витребуванні відповідної бухгалтерської документації, як додаткового документа для підтвердження заявленої митної вартості товарів, митний орган має чітко визначити, який саме бухгалтерський документ вимагається.

Ліцензійний чи авторський договір (контракт) може бути витребуваний митним органом, якщо покупець повинен сплачувати прямо чи опосередковано роялті та ліцензійні платежі, які стосуються оцінюваних товарів.

Каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) фірми - виробника товару можуть бути витребувані митними органами при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України на виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу, сторонами яких є підприємства-посередники, що представляють інтереси виробників товарів або власника торгової марки товару (торгові дома, представництва тощо).

Калькуляція фірми - виробника товару може бути витребувана митним органом, якщо товари ввозяться на митну територію України на виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу, сторонами яких є безпосередньо іноземні підприємства-виробники цих товарів та продавець і покупець, пов'язані між собою особи у розумінні Митного кодексу України.

Висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, що мають відповідні повноваження згідно із законодавством, та відомості про якісні характеристики товару можуть бути витребувані митним органом у разі:

наявності у поданих документах неточностей або розбіжностей;

виникнення потреби в уточненні заявленої митної вартості за умови, що відповідна цінова інформація відсутня у митного органу.

Інформація зовнішньоторговельних та біржових організацій про вартість товару та/або сировини вимагається лише у випадках, коли ціна оцінюваного товару визначається за формулою та/або товар чи сировина, з якого товар виготовлено, реалізуються в порядку біржової торгівлі.

 

Директор Департаменту митної
вартості та класифікації товарів 

 
С. П. Гіла 
 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2010
© ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», 2007 - 2010Скачать документ

Похожие документы:

 1. Державна митна служба україни (1)

  Документ
  Відповідно до вимог глави 7 Митного кодексу України, Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури,
 2. Державна митна служба україни (7)

  Документ
  У Державній митній службі розглянуто Ваш запит щодо застосування положень постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 року N 65" при здійсненні
 3. Державна митна служба україни (3)

  Документ
  Для використання в роботі надсилаємо оновлену зведену таблицю строків переробки товарів на митній території України та за її межами, установлених нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.
 4. Державна митна служба україни (6)

  Документ
  У зв'язку із запитами митних органів та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності з питань необхідності наявності підпису особи на рахунках (Invoice), складених нерезидентами, що подаються під час здійснення митного контролю й оформлення
 5. Державна митна служба україни (5)

  Документ
  З метою впорядкування діяльності підприємств декларантів, що здійснюють декларування товарів та транспортних засобів, підприємств – власників митних ліцензійних складів та відповідно до вимог ст.

Другие похожие документы..