Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Повод для написания этого исследования дала мне книга о.Д-ра Русснака под загл. "Эпиклизисъ"(1). Ныне, как никогда, на Западе возрос интере...полностью>>
'Документ'
Українська народна пісня - найбільш поширений вид народної музики, продукт колективної усної творчості. Тексти пісень відображають характер українськ...полностью>>
'Рабочая программа курса'
В концепции модернизации дополнительного образования детей обозначена важность создания условий для творческого развития личностных потребностей детей...полностью>>
'Книга'
Значит ли это иметь уютный дом? Счастливых и здоровых де­тей? Успешного мужа? Время для своих увлечений? Никаких проблем с деньгами? Совместный отдых...полностью>>

Україна рівненська обласна державна адміністрація (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ і НАУКИ

НАКАЗ

м. Рівне

07.09.2011 № 367

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції

у Рівненській області

15 вересня 2011 року

за № 39/1002


Про проведення обласного збору учнівських трудових об'єднань

Відповідно до Положення про управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 10.09.2007 року № 434,

НАКАЗУЮ:

1. Проводити щороку обласний збір учнівських трудових об'єднань.

2. Затвердити Положення про проведення обласного збору учнівських трудових об'єднань, що додається.

3. Місце, час проведення, кошторис, журі та оргкомітет обласного збору будуть визначатись окремими наказами управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації у рік проведення заходу.

4. Директору комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради забезпечувати належний рівень підготовки і проведення збору.

5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Головному управлінні юстиції у Рівненській області та оприлюднення.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління - начальника відділу виховної роботи та соціального захисту дітей управління освіти і науки облдержадміністрації.

Начальник управління І. Вєтров

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ управління освіти і науки

Рівненської обласної

державної адміністрації

07.09.2011 № 367

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції

у Рівненській області

15 вересня 2011 року

за № 39/1002


П О Л О Ж Е Н Н Я

про проведення обласного збору учнівських трудових об'єднань

1. Загальні положення

1.1. Обласний збір учнівських трудових об'єднань (далі Обласний збір) проводиться серед трудових загонів, учнівських виробничих бригад, інших творчих об'єднань школярів, діяльність яких пов'язана з вирощуванням сільськогосподарських рослин на полях колективних та фермерських господарств, навчально-дослідних земельних ділянках загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області.

1.2. Обласний збір проводиться щорічно.

2. Мета збору

Метою Обласного збору учнівських трудових об'єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів є:

2.1. Підвищення рівня трудового виховання учнівської молоді.

2.2. Поліпшення ефективності роботи учнівських виробничих бригад і трудових загонів.

2.3. Обмін досвідом роботи учнівських виробничих бригад і трудових загонів.

2.4. Удосконалення допрофесійної підготовки учнівської молоді з основ сільськогосподарських наук.

2.5. Виховання свідомого ставлення до праці.

2.6. Залучення учнівської молоді до дослідницької роботи в галузі рослинництва і овочівництва.

3. Керівництво збору

3.1. Організатором збору є управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

3.2. Відповідальність за,координацію, організацію та проведення збору покладається на комунальний заклад „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради.

4. Учасники збору

4.1. До участі в Обласному зборі запрошуються активісти учнівських виробничих бригад, трудових загонів, гуртків та ланок юних рослинників, інших творчих об'єднань, діяльність яких пов'язана з вирощуванням сільськогосподарських рослин на полях колективних та фермерських господарств, навчально-дослідних земельних ділянках загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів (учні 7-11 класів ).

4.2. До місця проведення Обласного збору учасники прибувають організовано в супроводі керівників.

4.3. Керівник несе відповідальність за життя та здоров'я дітей під час супроводу команди та участі у заході.

5. Програма Обласного збору

5.1. Представлення матеріалів на виставку, які можуть бути у вигляді альбомів, щоденників дослідницької роботи, творчих звітів, наочних посібників, відеоматеріалів, колекцій, гербаріїв, стендів, постерів тощо. Матеріали мають демонструвати:

наукову і методичну досконалість;

упровадження сучасних екологічно обґрунтованих технологій вирощування сільськогосподарських культур;

можливість упровадження результатів дослідів у практику сільського господарства;

проведення природоохоронних заходів та їх зміст;

профорієнтаційну роботу в учнівських трудових об'єднаннях;

екологічну освіту в учнівських трудових об'єднаннях.

5.2. Презентація експозиції виставки досягнень учнівських трудових

об'єднань проводиться у довільній формі. У презентації можуть брати участь усі члени команди.

5.3. Захист науково-дослідницької роботи учасниками збору.

6. Вимоги до захисту науково-дослідницької роботи

учасниками збору

6.1. Для участі в захисті кожна команда подає одну науково-дослідницьку роботу, в якій зазначається:

тема та мета дослідження;

місце та строки його проведення;

схема проведення досліджень;

результати дослідження, їх статистична обробка;

практичне значення дослідження;

висновки.

6.2. Постерний або мультимедійний захист науково-дослідницьких робіт проходить у секціях „Овочівництво”, „Рослинництво”, „Садівництво”.

6.3. Усі матеріали подаються державною мовою на паперових та електронних носіях.

6.4. Обсяг науково-дослідницької роботи - не більше 30 друкованих аркушів. Роботи мають бути виконані відповідно до умов щодо оформлення наукових робіт учнів-членів Малої Академії наук України.

6.5. Для більш ефективного висвітлення результатів дослідження роботи можуть бути доповнені додатками (ілюстраціями, фотоматеріалами, малюнками, схемами, картами, гербаріями, колекціями тощо).

7. Критерії оцінювання презентації досягнень учнівських трудових

об'єднань (усього 40 балів)

7.1. Упровадження інноваційних технологій у практику роботи трудових об'єднань - до 14 балів.

7.2. Упровадження результатів дослідів у практику роботи трудових об'єднань - до 14 балів.

7.3. Профорієнтаційна робота в трудових об'єднаннях - до 7 балів.

7.4. Чіткість, оригінальність презентації - до 5 балів.

8. Критерії оцінювання захисту науково-дослідницької роботи

(усього 40 балів)

8.1. Новизна та актуальність досліджуваної проблеми - до 7 балів.

8.2. Чіткість структури дослідження - до 2 балів.

8.3. Повнота та логіка викладання теоретичної частини дослідження - до 9 балів.

8.4. Якість і глибина експериментальної частини дослідження - до 10 балів.

8.5. Відповідність висновків проведеному дослідженню - до 3 балів.

8.6. Практичне значення дослідження - до 7 балів.

8.7. Рівень підготовленості до захисту науково-дослідницької роботи - до 2 балів.

9. Визначення та нагородження переможців збору

9.1. Переможці Обласного збору визначаються журі за результатами презентації виставки та представленнями учасниками змісту науково-дослідницької роботи (І, II, III місця з орієнтовним розподілом 1:2:3 за найбільшою кількістю набраних балів).

9.2. Команди-переможці збору нагороджуються грамотами та пам'ятними сувенірами (за наявності фінансування).

9.3. Решта команд отримують диплом учасника.

9.4. Команди-переможець Обласного збору братиме участь у Всеукраїнському зльоті учнівських виробничих бригад.

9.5. Кращі матеріали будуть надруковані в „Екологічному віснику” комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради.

10. Фінансування збору

10.1. Витрати на проїзд, добові учасникам, відрядження супроводжуючих забезпечуються відділами (управліннями) освіти райдержадміністрацій та виконавчих комітетів рад міст обласного значення.

10.2. Видатки на проведення збору проводяться згідно з кошторисом, за рахунок коштів комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради на позашкільну роботу.

Директор комунального закладу

„Станція юних натуралістів”

Рівненської обласної ради Т. ОстафійчукСкачать документ

Похожие документы:

 1. Україна рівненська обласна державна адміністрація (1)

  Документ
  Відповідно до положення про управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 10.
 2. Україна рівненська обласна державна адміністрація управління освіти І науки нака з

  Документ
  Про затвердження Умов проведення І-ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в Рівненській області
 3. Україна рівненська обласна державна адміністрація головне управління праці та соціального захисту населення

  Документ
  Відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади,затвердженого Постановою КМ України від 28.
 4. Рівненська обласна державна адміністрація управління освіти І науки наказ (1)

  Документ
  Відповідно до п.2.1. наказу Міністерства освіти України від 18.08.1998 № 305 „Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт
 5. Рівненська обласна державна адміністрація управління освіти І науки нака з

  Документ
  Відповідно до Положення про управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 10.

Другие похожие документы..