Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Лишение или существенное ограничение политических, экономических и гражданских прав какой-либо группы населения, вплоть до её территориальной изоляции...полностью>>
'Документ'
Доведено, що мова, культура, духовність кожного народу є визначальними у вираженні єдиної для всіх людяності. Гуманістичний діалог культур базується ...полностью>>
'Документ'
(В ред. постановлений мэрии города от 19.03.2009 № 964, 30.06.2009 № 2280, 12.10.2009 № 3588, 28.12.2009 № 4751, 05.07.2010 № 2471, 11.10.2010 № 3866...полностью>>
'Классный час'
2008 год в стране объявлен годом семьи. В этот год мы должны будем ещё теснее работать с родителями, чаще проводить в классах семейные праздники. Сег...полностью>>

Сфери діалогу з єс

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

За матеріалами Урядового порталу

Сфери діалогу з ЄС

Політичний діалог, співробітництво з питань зовнішньої політики та безпеки

Торгівельно-економічне співробітництво

Переговорний процес щодо створення зони вільної торгівлі Україна – ЄС

Діалог між Україною та ЄС щодо політики у сфері підприємництва

Юстиція свобода і безпека

Політичний діалог, співробітництво з питань зовнішньої політики та безпеки

Співробітництво між Україною та ЄС у політико-безпековій сфері є предметом обговорення сторін у рамках форматів політичного діалогу, визначених в Угоді про партнерство та співробітництво, зокрема під час самітів Україна-ЄС, засідань Ради з питань співробітництва Україна-ЄС, зустрічей у рамках Трійки Україна-ЄС на міністерському рівні та на рівні політичних директорів.

З 2005 року співробітництво між Україною та ЄС у політико-безпековій сфері відбувалося у рамках реалізації Плану дій Україна-ЄС. Починаючи з листопада 2009 року співробітництво між Україною та ЄС у політико-безпековій сфері здійснюється у рамках реалізації Порядку денного асоціації Україна-ЄС, що був політично погоджений 16 червня 2009 р. під час спільного засідання Ради з питань співробітництва між Україною і ЄС та набув чинності 23 листопада 2009 року.

Серед основних досягнень України у співробітництві з питань зовнішньої політики та безпеки:

- запровадження механізму приєднання її до заяв та позицій ЄС з регіональних та міжнародних проблем;

- започаткування консультативного механізму Україна – ЄС з питань зовнішньополітичного планування;

- укладення Угоди про визначення загальної схеми участі України в операціях ЄС із врегулювання кризових ситуацій та Угоди про процедури безпеки, які стосуються обміну інформацією з обмеженим доступом;

- активна позиція України з врегулювання Придністровського конфлікту;

 • плідна робота Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова, мандат якої продовжено на два роки (2009-2011 рр.).

Торгівельно-економічне співробітництво

 Довідка

Обсяг торгівлі товарами за січень-серпень 2009 р. зменшився в порівнянні з аналогічним періодом 2008 р. на 53,8 % та склав 14,9 млрд. дол. США, у т.ч.:

експорт - на 56,2% і склав 5,57 млрд. дол. США

імпорт - на 52,9% і склав 9,33 млрд. дол. США

від‘ємне для України сальдо 3,76 млрд. дол. США.

 

Обсяг торгівлі послугами за перше півріччя 2009 р. зменшився в порівнянні з аналогічним періодом 2008 р. на 23,5 % та склав 2,78 млрд. дол. США, у т.ч.:

експорт - на 27% і склав 1,42 млрд. дол. США

імпорт - на 20 % і склав 1,36 млрд. дол. США

сальдо 61,6 млн. дол. США.

 

Основними статтями українського експорту до ЄС були: чорні метали та вироби з них, енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки, руди, зернові культури, одяг текстильний, жири та олії тваринного або рослинного походження, деревина і вироби з деревини, електричні машини і устаткування.

Основними статтями імпорту в Україну з ЄС були: котли, машини, апарати і механічні пристрої, наземні транспортні засоби, крім залізничних, електричні машини і устаткування, фармацевтична продукція, полімерні матеріали, пластмаси, енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки, папір та картон.

Інвестиції з ЄС в економіку України станом на 01.07.09 склали 30 млрд. дол. США, що становить 79 % загального обсягу інвестицій в Україну.

Українські інвестиції в економіку ЄС станом на 01.07.09 склали 5,95 млрд. дол. США, що становить 95,5% загального обсягу інвестицій з України.

 

Переговорний процес щодо створення зони вільної торгівлі Україна – ЄС

18 лютого 2008 р. під час зустрічі Президента України В.Ющенка з Комісаром ЄК з питань торгівлі П. Мендельсоном відбулося офіційне відкриття переговорного процесу щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

Створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі стане складовою частиною угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та визначатиме правову базу для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, частково робочої сили між Україною та ЄС, а також для регуляторного наближення, спрямованого на поступове входження економіки України до спільного ринку ЄС.

Довідково: Всеохоплююча ЗВТ включає лібералізацію торгівлі не лише товарами (включаючи продукцію сільськогосподарського виробництва та іншу чутливу продукцію), але й лібералізацію торгівлі послугами, вільний рух капіталу. Поглиблена ЗВТ включає поступову конвергенцію з ЄС у регуляторних та інших сферах (стандарти, оцінка відповідності, санітарні та фітосанітарні правила, конкурентна політика, державні закупівлі, тощо).

На сьогодні відбулось 8 раундів переговорів щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (II раунд — 23-25 квітня 2008 р. в м. Брюсселі; III раунд — 7-11 липня 2008 р. в м. Києві; IV раунд — 20-24 жовтня 2008 р. в м. Брюсселі; V раунд — 27-30 січня 2009 р. в м. Києві; VI раунд — 31 березня - 3 квітня 2009 р. у м. Брюсселі; VII раунд — 30–3 липня у м. Києві; VIII раунд — 5-8 жовтня 2009 р. у м. Брюсселі).

У період з 5-8 жовтня 2009 р. у м. Брюсселі відбувся восьмий раунд переговорів.

Переговори відбуваються в рамках паралельних потоків в 11 робочих підгрупах за наступними 13 напрямами:

1) торгівля та сталий розвиток; 2) тарифна пропозиція; 3)торгівля товарами; 4) торговельні відносини в енергетичній сфері; 5) митні питання та сприяння торгівлі; 6) протидія шахрайству; 7) державна допомога; 8) антимонопольні заходи та концентрація; 9) торгівля послугами; 10) інтелектуальна власність; 11) географічні зазначення; 12) державні закупівлі; 13) транспарентність.

На даному етапі Сторони продовжують обговорення змістовного наповнення відповідних положень щодо створення ЗВТ на основі проектів документів, узгоджених сторонами за результатами попередніх раундів.

За результатами переговорів Сторони, загалом, відзначають значне просування в узгодженні проектів відповідних розділів.

Також узгоджено дату проведення наступного раунду переговорів по ЗВТ — 7-11 грудня 2009 р. (м. Київ).

 

Діалог між Україною та ЄС щодо політики у сфері підприємництва

Спільна декларація про започаткування співробітництва між Урядом України та Європейською Комісією щодо політики у сфері розвитку малих і середніх підприємств

Юстиція свобода і безпека

Співробітництво між Україною та ЄС

у сфері юстиції, свободи та безпеки

 

Основними документами, у рамках яких здійснюється співробітництво між Україною та ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки, є План дій Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки, затверджений 18 червня 2007 р. на засіданні Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС, та План-графік його імплементації, затверджений 10 квітня 2008 р. на засіданні Підкомітету № 6 „Юстиція, свобода та безпека” Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС.

План дій та План-графік охоплюють співпрацю щодо 15 ключових напрямів співробітництва у галузі юстиції, свободи та безпеки, серед яких можна виділити наступні:

 • -          міграція та притулок;

 • -          управління кордонами;

 • -          візова політика;

 • -       боротьба з відмиванням грошей, включаючи протидію фінансуванню тероризму;

 • -          протидія торгівлі людьми;

 • -          боротьба з наркотиками та наркозалежністю;

 • -       реформування системи правосуддя, кримінальної юстиції та системи відбування покарань;

 • -          митні питання;

 • -          боротьба з корупцією.

Виконання заходів, визначених Планом-графіком (містить 99 цілей і передбачає виконання 224 спільних заходів), забезпечить створення в Україні умов для входження у спільний європейський простір юстиції, свободи та безпеки і суттєво підсилить рівень взаємодії між Україною, ЄС та його державами-членами у цій сфері.

Моніторинг виконання Плану-графіку імплементації Плану дій у сфері юстиції, свободи та безпеки здійснюється на постійній основі. Результати та проблемні аспекти реалізації Плану-графіку розглядаються на щоквартальних засіданнях Української частини та Спільних засіданнях Підкомітету № 6 „Юстиція, свобода та безпека”.

Під час останнього Спільного засідання Підкомітету № 6 „Юстиція, свобода та безпека” (12-13 травня 2009 р.) проведено спільну оцінку стану виконання Плану-графіку.

Довідково: З 224 заходів Плану-графіку: 31% виконано, 55% - у стадії виконання. Не виконано 32 заходи, з них вирішення 6 залежить від Сторони ЄС.

Стан виконання Плану-графіку також обговорено на засіданні міністрів юстиції та внутрішніх справ у форматі Україна-Трійка ЄС (3 червня 2009 р.).

 Скачать документ

Похожие документы:

 1. 2 Головні риси І перспективи розбудови діалогічних підходів та процедур у психології

  Документ
  Психологи в останнє десятиліття виявляють помітний інтерес до поняття «діалог», пов'язуючи з ним (точніше – з його змістовними інтерпретаціями) надії істотно збагатити й удосконалити наявні, а також розробити нові процедури терапії та консультування.
 2. Алогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципальных районов, городских округов, федеральных городов Москвы и Санкт-Петербурга

  Документ
  Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее - декларация) заполняется налогоплательщиками, осуществляющими предпринимательскую деятельность, облагаемую единым налогом на вмененный
 3. Українська мова є державною мовою України. Це передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя (1)

  Документ
  Українська мова є державною мовою України. Це передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя. Оволодіння українською мовою учнями профільної ланки сприяє залученню до надбань культури українського народу, виробляє
 4. Українська мова є державною мовою України. Це передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя (2)

  Документ
  Українська мова є державною мовою України. Це передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя. Оволодіння українською мовою учнями профільної ланки сприяє залученню до надбань культури українського народу, виробляє
 5. Керівництво з соціальної відповідальності

  Документ
  З метою полегшення поширення, цей документ надається у тому вигляді у якому він був отриманий від секретаріату комітету. Центральний секретаріат ISO проведе роботу з редагування та оформлення тексту на етапі публікації.

Другие похожие документы..