Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
для розгляду на засіданні робочої групи з підготовки проекту Закону України щодо реформування спрощеної системи оподаткування та обліку суб’єктів мал...полностью>>
'Документ'
Утвердить прилагаемый паспорт регионального инвестиционного проекта «Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных матери...полностью>>
'Документ'
Ровно год назад мы с Вами уже собирались в этом зале для подведения итогов уходящего года и определения задач на перспективу. Сегодня проводится уже ...полностью>>
'Документ'
Цель: расширить представление учащихся о жизни и творчестве М.Ю Лермонтова; выяснить, какую роль сыграл Кавказ в жизни поэта; воспитывать любовь к тв...полностью>>

Контрольні питання до курсу «історія слов’янських народів. Історія росії» для студентів заочної форми навчання (ІІ курс)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ до курсу

«ІСТОРІЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ. ІСТОРІЯ РОСІЇ»

для студентів заочної форми навчання (ІІ курс)

 1. Предмет, завдання, джерела й історіографія вивчення курсу історії Росії.

 2. Фактори самобутності російської історії.

 3. Причини та передумови утворення Давньоруської держави. Перші київські князі.

 4. Християнізація Давньої Русі: причини, передумови, історичне значення.

 5. Володимиро-Суздальська Русь: географічне положення, політичний устрій, розвиток господарства й культури (кінець ХІ – початок ХІІІ ст.).

 6. Новгородська Русь: населення і господарство, державний устрій і управління, культура (кінець ХІ – початок ХІІІ ст.).

 7. Початок монголо-татарської навали на Русь (1237-1240 рр.). Боротьба населення Північно-Східної Русі проти монголо-татар.

 8. Боротьба Північно-Західної Русі проти шведських та німецьких агресорів. О.Невський.

 9. Москва і Твер у боротьбі за політичну гегемонію в Північно-Східній Русі. Іван Калита та його сини.

 10. Причини об’єднання руських земель навколо Москви (ХІV – XV ст.).

 11. Куликовська битва та її історичне значення. Д.Донський. С.Радонезький.

 12. Феодальна війна другої чверті ХV ст. Політична і релігійна криза середини ХV ст.

 13. Епоха Івана ІІІ. Формування державних інститутів влади. Судебник 1497 р., його історичне значення.

 14. Росія в роки царювання Івана ІV Грозного. Реформи «Вибраної ради». Опричнина.

 15. Ливонська війна (1558-1583 рр.) та її наслідки для Російської держави.

 16. Внутрішнє та міжнародне становище Росії в кінці ХVІ – на початку ХVІІ ст. Борис Годунов.

 17. Боротьба російського народу проти іноземних загарбників на початку ХVІІ ст. Рух самозванців в Росії, його суть та наслідки.

 18. Селянські війни в Росії ХVІІ ст. та їх наслідки.

 19. Державний устрій Росії в ХVІІ ст. Зміцнення самодержавної влади царя за «Соборним Уложенням» 1649 р.

 20. «Соборне Уложення» 1649 р. Юридичне оформлення кріпосного права.

 21. Церковні реформи Нікона в Руській Православній Церкві (друга половина ХVІІ ст.).

 22. Колонізація Сибіру та Далекого Сходу (ХVІ – ХVІІ ст.).

 23. Петровські реформи в Росії І чверті ХVІІІ ст. в галузі культури.

 24. Причини й характер Північної війни 1700-1721 рр. Хід Північної війни на суші. Полтавська битва, її історичне значення.

 25. Економічні реформи Петра І (1689-1721 рр.).

 26. Перемоги російського флоту в Північній війні. Закінчення війни. Підсумки зовнішньої політики Росії І-ої чверті ХVІІІ ст.

 27. Реформи державного управління в Росії І-ої чверті ХVІІІ ст.

 28. Політична історія Росії 1725-1762 рр. Суть двірцевих переворотів, їх наслідки.

 29. Основні напрямки внутрішньої політики Катерини ІІ. «Просвітницький абсолютизм» в Росії.

 30. Селянська війна 1773-1775 рр. під проводом О.Пугачова, її історичні наслідки.

 31. Зовнішня політика Росії в 1725-1762 рр. Семирічна війна (1756-1762 рр.). П.О.Румянцев. О.В.Суворов.

 32. Зовнішня політика Росії в другій половині ХVІІІ ст. Російсько-турецькі війни, їх результати та наслідки.

 33. Царювання Павла І: внутрішня та зовнішня політика російського імператора.

 34. Криза феодалізму в Росії. Розвиток промисловості в І половині ХІХ ст.. Початок промислового перевороту.

 35. Сільське господарство в Росії І-ої половини ХІХ ст. Криза феодально-кріпосницької системи.

 36. Внутрішня політика Олександра І у 1801-1812 рр. Реформи системи управління освіти й сільського господарства.

 37. Вітчизняна війна 1812 р. Закордонний похід російської армії у 1813-1814 рр. М.І.Кутузов.

 38. Політика російського самодержавства 1815-1825 рр. Аракчеєвщина.

 39. Рух декабристів в Росії, його історичне значення.

 40. Суспільний рух в Росії 30-40-х рр.. ХІХ ст. Західники і слов’янофіли. Петрашевці.

 41. Внутрішня політика російського самодержавства ІІ чверті ХІХ ст. Реформи Миколи І.

 42. Кримська війна 1853-1856 рр., її результати та наслідки.

 43. Відміна кріпосного права в Росії. Основні положення та значення реформи 19 лютого 1861 р.

 44. Ліберальні реформи в Росії 60-70-х рр. ХІХ ст. Олександр ІІ.

 45. Розвиток сільського господарства Росії в пореформений період (1861 – середина 90-хх рр.).

 46. Промисловість і транспорт Росії в пореформений період. Формування пролетаріату та буржуазії.

 47. Суспільний рух в Росії 60-х рр. ХІХ ст. О.І.Герцен, Н.Г.Чернишевський, Д.І.Писарєв.

 48. Суспільний рух в Росії у 70 – на початку 80-х рр. Народники. Земський ліберальний рух.

 49. Внутрішня політика царизму у 80-х – 90-х рр. ХІХ ст. Контрреформи Олександра ІІІ.

 50. Робітничий рух 80-х – 90-х рр. ХІХ ст. Розповсюдження марксизму в Росії.

 51. Соціально-економічний розвиток Росії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (1895-1914 рр.). С.Ю.Вітте.

 52. Російсько-японська війна 1904-1905 рр., її результати та наслідки.

 53. Революція 1905-1907 рр.: причини, характер, основні події та результати.

 54. Зміни державного устрою Росії в ході революції 1905-1907 рр. Основні державні закони. Діяльність І та ІІ Державних Дум.

 55. Аграрна реформа П.А.Столипіна (1906-1911 рр.).

 56. Соціально-економічний та політичний розвиток Росії у 1907-1914 рр.

 57. Росія в роки І світової війни (1914-1918 рр.).

 58. Лютнева революція 1917 р. Повалення монархії в Росії. Історичні наслідки падіння монархії в Росії.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «історія україни» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії) Харків хнамг 2006

  Документ
  Програма і комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «Історія України» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії).
 2. Призначений для студентів заочної форми навчання вищих технічних навчальних закладів та всіх, хто прагне самостійно опанування курсом філософії

  Документ
  "Філософія. Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання вищих технічних навчальних закладів / Під ред. проф. Петрушенка В.Л. та доц.
 3. Комплекс з дисципліни „ Діловий протокол та ведення переговорів для студентів магістратури денної та заочної форм навчання Викладачі: проф. В. П. Галушко

  Документ
  Робоча навчальна програма обговорена і схвалена на засіданні кафедри світового сільського господарства і зовнішньоекономічної діяльності протокол №12 від “ 15 ” травня 2010 р.
 4. Робоча навчальна програма з дисципліни " Історія держави I права зарубіжних країн" (Відповідно до вимог ects) (денна І заочна форма навчання)

  Документ
  Предмет «Історія держави і права зарубіжних країн» належить до історико - теоретичних юридичних дисциплін, має важливе значення для підготовки правознавців.
 5. Навчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література»

  Документ
  Східна література: Програма навчальної дисципліни / Розробник Піскун О. Ю.; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси: Вид.

Другие похожие документы..