Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Как странно, тебе уже пятьдесят, а память уносит тебя в далёкое детство тёплые мамины руки и голос «отворила дверцу Лена ». И вот уже воображение р...полностью>>
'Документ'
Система сертификации ГОСТ Р. Система сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств (утв. постановлением Госс...полностью>>
'Документ'
Принято считать, что первый период развития русской литературы ХХ века продолжается с 90-х годов ХIХ века и заканчивается в 1917 году. К рубежу веков...полностью>>
'Руководство'
Кооперация в АПК: методическое руководство по модульной системе обучения и рейтинговой оценке деятельности студентов экономического факультета / Д.В....полностью>>

Перш за все необхідно навчити бачити основну думку художнього тексту, на основі якого буде виконуватися письмова робота

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Готуючи учнів до виконання різного роду творчих робіт, перш за все необхідно навчити бачити основну думку художнього тексту, на основі якого буде виконуватися письмова робота. Тому старшокласника пропонуються тексти різного змісту з конкретними завданнями: сформулювати основну думку, визначити елементи композиції в тексті, озаглавити його, скласти розгорнутий план. Доречно давати найрізноманітніші теми для творів розповідного характеру. Наприклад, написати про роль улюбленого твору мистецтва в житті учнів, батьків, друзів. Учні повинні уміти сформулювати тезу, навести свої аргументи, що підтверджують або заперечують думку автора.

Навчити роздумувати і передавати свої враження від прочитаного – головне у завданні словника. Даються такі види робіт: порівняти два уривка із творів на одну і ту ж тему. В якому більш вдало розкрита тема, які аргументи наводить автор, доводячи основну думку. Сформулювати коротко, що ще можна додати до складного. Написати роздум у формі листа, твору-есе, вірша тощо.

В старших класах особлива увага приділяється виробленню практичних навичок публіцистичного стилю. На уроках аналізуються статті, а потім пропонується написати твір в жанрі портретного нарису чи опису за даним початком.

Збагатити словниковий запас учнів, учити їх правильно, точно висловлювати свої думки – це головне завдання вчителя при підготовці при написанні твору.

Досить ефективний вид роботи у формуванні в учнів творчих здібностей – переказ. Він якнайбільше відповідає сучасним вимогам, оскільки дає можливість організувати навчання зв’язному мовленню за типом діяльності. Школярі навчаються уважно слухати і сприймати текст, активно розвивається пам’ять, учні вчаться свідомо відбирати істотне. Уміння сприймати мовлення формується з умінням відтворювати сприйняте, тобто створювати усні й писемні висловлювання. Це перехідна форма роботи від переказу до власних творчих пошуків.

Коли ж формуються творчі уміння?

У процесі постійного навчання, у ході опрацювання конкретних мовних одиниць, спостережень над їх формою, семантикою.

Важливе місце відводиться урокам, які об’єднують в собі аналітичну та мовленнєву роботу на текстовому матеріалі.

Для розвитку мовлення учнів такій формі роботи відповідає переказ мініатюра (10-20 хвилин завершального етапу уроку). Тексти різних стилів, вивчений на уроці твір, з якого пропонується відтворити певний фрагмент, зміст переглянутого діа- чи кінофільму, усна розповідь про певні події. Текст можна зачитати, спроектувати на екрані, надрукувати і роздати учням.

Удосконаливши цей вид роботи можна перейти до більш складних форм розвитку творчих здібностей.

Творчу діяльність учнів можна організувати на таких уроках:

- уроки риторики - театр одного актора;

- уроки ерудиції - написання творів-есе, новел, етюдів, образків;

- уроки конференції, семінари, диспути - постановка і вирішення проблемних питань з опорою на текст худ. твору, на факти з життєвих ситуацій;

- уроки виразного читання - складання синонімічних рядів, проведення літературних лабораторних робіт;

- уроки консультації - вміння зробити повідомлення, написати реферат, доповідь тощо;

- уроки інтелектуальності ділової і рольової гри - написання цитатних характеристик героїв літ-них творів, театралізованих уроків, складання сценаріїв, інсценізація, моделювання ситуацій, захист підручника;

- уроки розвитку образності й виразності мови і мовлення - написання творів-описів, роздумів, розповідей, складання міні-підручника, художньої книги;

- уроки-калажі - художнє малювання портрета вітру, дощу, мрії, образу осені;

- уроки-дослідження - наукова пошукова робота на задану темунаукова пошукова робота на задану тему;

- уроки-діалоги - захист альтернативних думок з використанням цитат;

- уроки-спогади - вивчення епістолярної та мемуарної спадщини письменника;

- інші типи уроків - інші форми роботи.

Можливості уроків зв’язного мовлення безмежні. Тому існують різні види робіт. Такі уроки можна проводити в усній або письмовій формі. Доцільніше – в письмовій.

Наприклад, така письмова робота, як твір, поділяється на підвиди твір-опис: інтер’єра, природи за власними спостереженнями, роздум на дискусійну тему, на основі прочитаного художнього твору, твору-есе тощо, твір-нарис, співставлення.Скачать документ

Похожие документы:

 1. За редакцією доктора юридичних наук, професора, академіка апрн україни О. Л. Підопригори, доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента апрн україни О

  Документ
  За редакцією доктора юридичних наук, професора, академіка АПрН України О. Л. Підопригори, доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АПрН України О.
 2. Проценко Ніна Федорівна, викладач правових дисциплін, спеціаліст вищої категорії Унавчально-методичному посібнику висвітлюються комплексно питання про закон

  Закон
  У навчально-методичному посібнику висвітлюються комплексно питання про закони правильного мислення, ідеї і проблеми формальної логіки, показано зв'язок з практикою судового пізнання, форми і способи мислення для тих хто вчиться правильно
 3. Вітчизняний дискурс здоров’я 56 65 Корекція агресивної поведінки 66 79 Зміст соціально педагогічної роботи з неблагополучними сім’ями 89 82 Вплив засобів масової інформації на формування агресивної поведінки дитини 83 88

  Документ
  Збірка матеріалів на допомогу педагогам – організаторам, класним керівникам, психологам для тісної співпраці з учнями, батьками та учителями/ Автор і упорядник Кіщук Ольга Миколаївна – заступник директора з виховної роботи Кугаєвецької
 4. Явність формування інших інститутів територіального місцевого самоврядування, у яких мають бути зрозумілі та діючі виконавчі, законодавчі та судові повноваження

  Закон
  Програма діяльності «Служби економічної безпеки» в Україні не є декларацією, це перш за все програма дій усіх громадян які мають сили та гідність виконати перехід від Радянської влади, яку чомусь так названі «демократи» вважають «ліберально-демократичною
 5. Бобир С. Л., Боровик А. Г., Гетта В. Г., Гринь Т. В., Жила С. О., Завацька Л. М., Зайченко І. В., Іванишина В. П., Носко М. О., Сидоренко В. К., Кузьомко Л. М., Ляшенко О (1)

  Документ
  Редакцiйна колегiя серiї "Педагогiчнi науки": Бобир С.Л., Боровик А.Г., Гетта В.Г., Гринь Т.В., Жила С.О., Завацька Л.М., Зайченко І.В., Іванишина В.

Другие похожие документы..