Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Полагаю возможным обратить внимание читателя на нарастающее со стремительной скоростью совершенствование старых, а главное - на появление новых инфор...полностью>>
'Реферат'
К весне 1776 г. большинство американских колоний высказалось за независимость от метрополии. В июне 1776 г. была образована комиссия для подготовки Д...полностью>>
'Документ'
Осложнения сахарного диабета у детей и подростков : пособие для врачей / сост.: И. И. Дедов [и др.] – М. : Медицина для Вас, 2003. – 96с. (Шифр ОНМБ ...полностью>>
'Регламент'
Приложение № 1к Регламенту предоставления доступа к информационным системам Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации,...полностью>>

Програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників 42 Програма вступного інструктажу для учнів 46 (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Вимоги безпеки по закінченні робіт

4.1. Вимкнути джерело електроструму, після чого виконувати розбору електроланцюгів.

4.2. Убрати робоче місце.

4.3. Виходити з кабінету тільки з дозволу викладача.

 1. Вимоги безпеки в аварійної ситуації

5.1. При виникненні аварії:

 • якщо не спрацював захист,

 • при перевантаженні,

 • коротких замкненнях електропроводки,

 • запаленні ізоляції,

 • попаданні під напругу тощо

 • необхідно негайно нажати кнопку аварійного відключення запитання. Далі слід діяти згідно до характеру аварії:

 • оказувати першу (долікарську) медичну допомогу потерпілому,

 • ліквідувати пожежу,

 • місцеве відключення пошкодженого обладнання і вивіз його до ремонту.

5.2. Роботи в аварійних випадках можуть проводитися тільки при виконанні всіх технічних заходів, яки забезпечують безпеку їх проведення, з послідуючим оформленням запису у оперативному журналі.

Розробив

Особа, відповідальна за ОП

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказом директора №_____

від “_____”_________2007г.

ІНСТРУКЦІЯ № _____

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ КАБІНЕТУ ХІМІЇ

ОДЕСА - 2007р.

1.Загальні положення

1.1. Директору закладу, його заступники з навчальної та виховної роботи, вчитель хімії забов'язани забезпечити умови праці для проведення занять у кабінеті хімії та несуть особисту відповідальність за порушення норм охорони праці і санітарно - гігієнічних правил незалежно від того, привели чи ні ці порушення до нещасного випадку.

1.2. Директор школи забовязан організувати кожний рік комісійну

приймання кабінету до нового навчального року, а також 1 раз на

рік перевірку стану заземлення електрообладнання і перевірку опору ізоляції електромереж.

1.3. Викладач хімії один раз на три роки проходить перевірку знань курсу “ Безпека життєдіяльності”.

1.4. Кабінет хімії і лаборантська забезпечуються вентиляцією, опаленням, освітленням, водопроводом з раковинами і каналізацією.

1.5. Для проведення робіт, супроводжуючих відділенням шкідливо діючих парів і газів, кабінет хімії і лаборантська забезпечується відсмоктуючи ми шафами.

1.6. Включення і відключення всієї електромережі кабінету хімії повинно здійснюватися одним загальним рубильником.

1.7. У кабінеті (лаборантської) слід використовувати електричні обігрівачі та інше електричне обладнання тільки заводського виробництва. При експлуатації керуватися паспортом і інструкцією заводу виробника.

1.8. Всі електроопалювальні прилади при їх експлуатації повинні забезпечити достатню теплоізоляцію знизу і збоку стін.

1.9. У кабінеті повинна бути аптечка з набором медикаментів, перев’язочного матеріалу.

1.10. Для забезпечення пожежної безпеки кабінети (лаборантські) комплектуються протипожежним інвентарем і вогнегасниками.

1.11. Забороняється розміщувати електричні розетки безпосередньо поблизу від стояків водопроводу і каналізації, радіаторів і раковин.

1.12. Забороняється використовувати кабінети хімії для проведення занять з інших предметів, зборів.

1.13. Перед початком навчального року адміністрація забезпечує проходження усіма учнями медичного огляду з метою визначити можливість допуску їх до практичних робіт у кабінеті хімії.

 1. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Викладач забовязан ознайомити учнів з навчальним обладнанням кабінету, з правилами безпечної експлуатації цього обладнання, правилами поведінку в кабінеті під час заняття під розпис. Кожний раз перед проведенням експерименту викладач повинен проінструктувати студентів о мерах безпеки проведення опиту, докладно розказувати про властивості хімічних речовин з поясненням причин, які приводять до нещасного випадку і мірах по їх попередженню.

2.2. Переконатися в справності електрообладнання , приладів і пристроїв, посуду тощо. У випадку несправності , до роботи не приступати до усунення причин несправності.

2.3. Перед виконанням робіт ознайомити учнів з їх змістом і ходом виконання.

2.4. Доступ учнів до місць зберігання хімічних речовин повинен бути виключень.

2.5. Звільнити робоче місце від усіх предметів і матеріалів, які не потрібні у роботі.

2.6. Перед початком роботи з легко запальними і пальними речовинами погасити усі пальники і вимкнути усі нагрівачеві з відкритою спіраллю, які знаходяться поблизу.

 1. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Вхід стороннім особам до кабінету хімії під час проведення практичних робіт заборонено.

3.2. Прибуття учнів у приміщеннях кабінету хімії допускається тільки у присутності викладача.

3.4. У кабінеті дозволяється проводити експерименти, тільки ті, що передбаченні навчальними програмами.

3.5. Хімічні опити слід виконувати з такими кількістю і концентраціями речовин, у приборах, в тих умовах і порядку, яки вказані в керівництві з проведення експерименту.

3.6. Усі опити, передбачені до проведення учнями, повинні бути попередньо проведені викладачем. При цьому усі реактиві повинні використовуватися із того лабораторного посуду, із котрого вони будуть видавати студентам, і у тих кількостях, у яких будуть використовуватися ними.

3.7. Видача учням хімічних речовин, необхідних для опитів, виробляється викладачем у тих кількостях, яки потрібні для проведення експерименту.

3.8. Опиті, яки супроводжуються , виділенням шкідливих парів і газів, виробляються тільки у витяжному шафі при справної діючої вентиляції.

3.9. Всмоктувальний шаф повинен бути постачено захисним екраном із оргскла. Опити, яки представляють підвищену небезпеку, виробляються тільки викладачем.

3.10. Реактиви необхідно брати тільки фарфоровими ложками, шпателями чи совочками.

3.11. Залишок речовин, луги, сирнистих зеднань вогненебезпечних рідин, а також розчини слід зливати в призначені для цього склянки.

3.12. Насипати чи наливати реактиві слід тільки на столі. Просипаний чи пролитий реактив слід зсипати чи зливати назад у тару до основної кількості реактиву забороняється.

3.13. Підчас визначення речовини по запаху забороняється нахилятися над горлом посудини і потужно вдихати пари і газ, який виділяється. Для цього треба легким рухом долоні над горлом посудини направляти пари чи газ до носу і вдихати поважно.

3.14. Знімаючи з плити посудину з гарячою рідиною захищати руку матерією.

3.15. Закріпляти у держателю штатива посудину поважно, поки що не відчувається утруднення під час обертання.

3.16. Під час нагрівання рідини забороняється заглядати до посуду зверху щоб минути викиду нагрітої речовини.

3.17. Не держати вогні - і вибухонебезпечні речовини поблизу вогню і сильно нагрітих предметів.

3.18. НЕ кидати без пригляду газові пальники, яки горять , та включені електроопалювальні прибори.

3.19. Усі учні під час проведення практичних занять повинні використовувати спецодяг і засоби індивідуального захисту.

3.20. Для учнів:

 • Під час роботи учень повинен бути уважним, додержувати порядок і чистоту на робочому місці.

 • Приступати до виконання завдання тільки після дозволу викладача.

 • Виконувати тільки ту роботу, яка передбачена завданням чи дорученням викладача.

 • Хімічні речовини для опиту брати суворо у кількості, передбаченням методикою проведення опиту чи по вказівки викладача.

 • Перед тим як взяти реактив для опиту, прочитати етикетку на тарі для того щоб попередити помилку.

 • Особисту увагу дотримувати під час роботи з кислотами і луговинами, виконувати всі вимоги безпеки, яки передбачені правилами роботи цими речовинами.

 • Не виливати у раковину кислоти, лугу і інші речовини, що залишилися після роботи, а також розчинів, що залишилися після опиту.

 • Роботу з органічними розчинниками виконувати у витяжному шафі, при цьому необхідно дотримувати вимоги безпеки, яки передбачені вимогами роботи з розчинниками.

3.20. Правильно використовуйте витяжну шафу:

- Створи витяжного шафа під час роботи держати максимально замкнутими, з невеликою ущелиною для тяги.

- Відкривати створи тільки під час обслуговані встановлених у шафі приборів чи другої необхідності.

- Підняти створи під час роботи у витяжному шафі закріпляти з допомогою пристроїв.

3.21. Правильно виконуйте нагрівання у пробірці розчинів кислот, луговин і інших хімічних речовин над полумям пальника. Нагрівання вести уважно.

3.22. Після того , як злегка нагріли пробірку над полум’ям , нагрівання вести над верхній частиною полум’я, не доторкаючи дном пробірки полум’я чи кінця газового пальника щоб попередити виникнення щілин у пробірці.

3.23. Додержуйте правила особистої гігієни. Дотримуйте руки у чистоті. Під час роботи у кабінеті не пійте воду і не їжте пищу.

4. Вимоги безпеки по закінченні роботи

4.1. По закінченні роботи слід:

 • негайно вимкнути електропристрої, закрити газові і водопровідні крани;

 • прибрати робоче місце;

 • вимити руки з милом.

4.2. Виходити з кабінету тільки з дозволу викладача.

5. Вимоги безпеки у аварійної ситуації

5.1. У випадку аварії ( розбитті прибору, склянки з агресивною рідиною тощо), коли виділяється велика кількість отруйних парів і газів, негайно вивести всіх учнів із приміщення і після того приступити до ліквідації аварійного стану, при цьому примінять протигаз і інші захисні засобі.

5.2. Якщо будуть пролити органічні розчинники необхідно:

 • негайно вивести учнів із приміщення ;

 • погасити у приміщенні всі пальники , вимкнути всі електричні прибори;

 • закрити двері, відкрити вікна;

 • зібрати пролиту рідину ганчіркою, яку віджати над великою посудиною, і потім рідину перелити в посудину для збору відроблених рідин;

 • провітрювання приміщення перервати тільки після повного уникнення запаху пролитого розчинника;

 • під час прибирання використовувати запобіжні окуляри і резинові рукавички.

5.3. При вигоранні металевого калію чи натрію слід гасити порошковим вогнегасником, сухим піском чи з допомогою азбестової ковдри. Забороняється гасити лугові метали водою, пінним і вуглекислотним вогнегасниками.

5.4. При нещасному випадку: отруєнні, опіку, пораненні негайно вказати першу (долікарську) медичну допомогу потерпілому, згідно до медичних рекомендацій. Після закінчення вказування першої медичної допомоги потерпілому викликати швидку допомогу.

Розробив

Особа, відповідальна за ОП

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказом директора №____

від “___ ”________ 2007 р.

ІНСТРУКЦІЯ № ____

З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У КАБІНЕТІ ХІМІЇ

ОДЕСА - 2007

 1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція передбачає профілактичні протипожежні міри і дії на випадок виникнення пожежі.

1.2. Відповідальність за убезпечення безпечних умов праці несе адміністрація закладу.

1.3. Відповідальність за додержання правил пожежної безпеку кабінеті хімії покладається на викладача.

 1. Вимоги з організації профілактичних протипожежних заходів у кабінеті хімії

1.4. Обов’язковою є наявність документів, яка забезпечить організацію практичні міри з дотримання правил пожежної безпеки у кабінеті хімії.

1.5. В цілях пожежної небезпеки кабінет хімії повинен бути укомплектований первинними засобами пожежегасіння :

 • Запас води на випадок відсутності водопроводу:

 • Не менше двох пінних вогнегасників одного вуглекислотного ВУ-5 чи порошкового типу “МОМЕНТ”;

 • Азбестова чи вовнова ковдра розміром 2X2 метри;

 • Короб з сухою крейдою об’ємом V=0.05 м

2.3 Електрична проводка, арматура ( розетки, вимикачі, світильники) повинні бути змонтовані по вогнестійкому основаною. При найменшім виявленні іскрінні, нагріву ізоляції електропроводки чи других теплових прояв електричного струму, енергія у кабінеті хімії повинна бути вимкнута на шиті негайно!!!!

2.4. Акт комісії о готовності кабінету хімії к експлуатації в умовах відсутності води.

2.5. Перед проведенням практичних робіт з використанням горючих речовин учні повинні отримати інструкції по дотриманню правил пожежної безпеки.

2.6. Первісний посуд з легкозаймистими речовинами (лугові метали, етанол, карбід кальцію, ацетон, діетиловий ефір, толуол, циклогексан, ізобутан, сіра черешкова, фосфор червоний, калію перманганат, нітрати калію, азотна кислота)повинні розміщуватися у переносному металевому шафі, з верхнім розміщенням кришки. Шухляда повинна бути пофарбована у світлі кольори

2.7. Вибухові самозаймисті речовини і суміші вносить у переміщення школи забороняється

2.8. приміщення кабінету хімії повинне додержуватися у чистоті.

3. Вимоги до організації робіт під час проведення опитів з використанням вогненебезпечних речовин

3.1 До вогненебезпечних відносяться всі пальні речовини і суміші, у тому числі вибухові та вибуховонебезпечні. За ступеню небезпеки вогненебезпечні речовини діляться на три групи:

 • самозапальні, легкозаймисті, потужно займисті. Показниками небезпеки є: температура займистості, температура спалаху і здатність речовини утворювати з повітрям вибухову суміш. Найбільшу пожежну небезпеку показують самозаймисті сміши:

  • кисень повітря з сульфідом заліза, порошком алюмінію і заліза;

  • концентрована азотна кислота зі скипидаром, етанолом, целюлозними матеріалами;

  • при доторканні з водою - лугові метали;

  • оксид хрому викликає самозаймання метанолу, бутану, ізоамілового спирту, ацетону, оцтової кислоти;

  • перманганат калію викликає самозаймання гліцерину.

Використовувати суміші, яки самі займаються у школи забороняється!

3.2. Найбільш небезпечні у пожежному відношенні слідуючи демонстраційні опити:

- горіння термітної суміші;

- розгонка нафти;

- отримування етилену, його горіння;

- бромінування бензолу;

- отримування нітробензолу;

- термічний розклад кам’яного вугілля.

Забороняється покидати прибори для проведення опитів без догляду !

4. Вимоги з пожежної безпеки після закінчення занять

4.1. Всі реактиві повинно бути убрані на свої місця.

4.2. Всі електропристрої і освітлення повинно бути вимкнуто.

5. Вимоги пожежної безпеки при займанні чи пожежі

5.1 При виникненні локального займання у кабінеті хімії його негайно ліквідують:

 • легко запальні, горючі речовини, електропроводку (не відключену від струму) треба гасити піском, вогнестійкою тканиною, порошковим вогнегасником;

 • електропроводку, яка відключена від струму можна гасити водою;

 • займання у витяжному шафі ліквідують будь - яким способами після вимкнення вентилятора.

5.2. При виникненні пожежі:

 1. староста групи викликає пожежну команду по телефону “ 01” і оповіщає адміністрацію закладу пожежі;

 2. викладач вимикає електроенергію, освітлення;

 3. учні виносять із кабінету шухляду з речовинами, яки легко займаються, приводять до готовності засоби пожежегасіння;

 4. викладач проводить евакуацію учнів із кабінету і перевіряє чи всі вийшли;

 5. узимку учнів розміщуються у вестибулі школи, улітку у дворі закладу;

 6. організувати перерву доступу до приміщень, яки горять;

 7. викладач вказує представникам пожежної команди путі до вогнища у приміщенні.

Розробив

особа, відповідальна за ОП

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказом директора №____

від “___ ”________ 2007р.

ІНСТРУКЦІЯ №_____

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС

ПРОВЕДЕННЯ

ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

ОДЕСА  2007 р.

1. Загальні вимоги.

1.1. Заняття з фізичної культури і спорту у закладі повинні проводитися згідно до програми навчання.

1.2. Заняття в плановому навчальному процесі і позаплановому (заняття у секціях, гуртках тощо) мають право проводитися тільки вчителями фізичної культури або особами, які мають належну освіту та кваліфікацію.

1.3. До занять допускаються учні, які пройшли медичний огляд, які засвоїли вимоги цієї інструкції. Інструктаж реєструється у журналах:

 перед початком навчального планового процесу у журналі обліку навчальних занять

 позапланових занять (секції, гуртки тощо) у журналі встановленого зразку.

1.4. На підставі даних про стан здоровя і фізичного розвитку учнів вчитель повинен розподілити їх на групи для занять фізичними вправами:

 основну

 підготовчу

спеціальну.

1.5. Не допускати учнів до занять та самому не знаходитися у спортзалі без спеціального спортивного одягу та взуття.

1.6. Вчителі та учні повинні знати вимоги правил надання першої медичної допомоги потерпілим і вміти їх використовувати.

1.7. Учням забороняється:

 знаходитися у спортзалі без нагляду вчителя

 влаштовувати ігри, змагання, використовувати обладнання без узгодження з вчителем та без його безпосереднього нагляду

1.8. Вчитель повинен стежити за правильним освітленням і провітрюванням спортзалу.

 1. Вимоги безпеки перед початком занять

2.1. Підготувати спортзал і обладнання:

 провітрити спортзал

 перевірити надійність кріплення гімнастичних приладів, правильність укладення матів тощо

перевірити справність освітлення

 перевірити чистоту і сухість підлоги.

2.2. Обладнання необхідно розміщувати так, щоб навколо кожного гімнастичного приладу була безпечна зона.

2.3. Перевірити у учнів наявність спецодягу і взуття.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників 42 Програма вступного інструктажу для учнів 46 (1)

  Документ
  Вище вказаної особі постійно вести нагляд за технічним станом будівлі, регулярно вести технічний журнал по обслуговуванню та поточному ремонту будівлі.
 2. Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну охорону трудових прав працівників

  Закон
  Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального
 3. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

  Документ
  Розділ 1 "Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців" Випуску 1 "Професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників є
 4. Охорона праці в галузі

  Конспект
  Конспект лекцій містить лекції з курсу «Охорона праці в галузі». Тематика лекцій відповідає робочій програмі курсу. Кожна лекція розкриває ряд важливих питань, необхідних для зсвоєння курсу та подається у зручній для студентів формі.
 5. Д. В. Зеркалов Безпека праці в медичних закладах

  Документ
  Безпека праці в медичних закладах Електронний ресурс : Довідковий посібник / Д. В. Зеркалов. – Електрон. дані. – К. : Основа. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.

Другие похожие документы..