Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Мета: у формі гри узагальнити знання учнів про моральні правила поведінки в колективі, в сім’ї; спонукати дітей замислитись над етичними проблемами г...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 26 мая 2009 года в 11.00. часов на заседании диссертационного совета Д 14.20.03. при Евразийском национальном университете им. Л.Н. ...полностью>>
'Расписание'
Келеберда Н. Г., ауд. 305 10.00-11. 0 Риторика (лекция) к. ф. н., доц. Келеберда Н. Г., ауд. 305 Нотариат (лекция) к. ю. н. Казарян К. В., ауд. 310 3...полностью>>
'Рассказ'
Во время прохождения службы в составе миротворческого контингента Украины на территории Боснии и Герцеговины, в конце 1990 годов, у нас периодически ...полностью>>

Програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників 42 Програма вступного інструктажу для учнів 46 (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці

“___”________200__ р. м. Одеса

Комісія у складі:

ініціали, посада)

і членів комісії____________________________________________________

(приз віще, ініціали, посада)

___________________________________________________________________________________________

створена на підставі наказу від “___”________200__р.

перевірила знання__________________________________________________

(Найменування нормативних актів

____________________________________________________________________________________________

про охорону праці, за якими проводилася перевірка знань)

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

№ з/п

Приз віще, ім’я та по батькові працівника

Посада, професія, розряд

Підрозділ

Знає, не знає

Примітка

1

2

3

4

5

6

1

2

Голова комісії: ____________________

(підпис)

Члени комісії: ____________________

(підпис)

____________________

(підпис)

Додаток 2 до положення “Про навчання з питань охорони праці”

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор

_________

“___”__________ 2007р.

ПРОГРАМА

Навчання посадових осіб, спеціалістів і робітників

з питань охорони праці

ТЕМА 1. Законодавство України про охорону праці.

Поняття охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці: Закон України “Про охорону праці”, Кодекс законів про працю, Закон Україні ”Про пожежну безпеку ”, Закон України “Про використання ядерної енергії, та радіаційний захист ”.

Основі положення закону України “Про охорону праці”. Права громадян на охорону праці при укладенні трудового договору, при роботі у закладу.

Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Обов’язки власника щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці. Відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров’я.

Положення “Про навчання з питань охорони праці”. Перелік посадових осіб, які до початку роботи і періодично 1раз на 3 роки повинні проходити навчання з питань охорони праці. Інструктажі з питань охорони праці.

Положення “Про службу охорони праці”, основні задачі, функції, і права.

Положення “Про розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань, аварій”, основні вимоги.

Штрафні санкції до школи за порушення вимог нормативних актів з охорони праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів Держнаглядохоронпраці.

Положення, інструкції та інші нормативні акти, що діють в межах школи, порядок їх розроблення.

Атестація робочих місць на відповідність їх нормативним актам про охорону праці.

Комплексні заходи школи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи Держнагляду, їх основні обов’язки і права.

ТЕМА 2. Законодавство України про працю

Закон України “Про колективні договори”, розробка договору, зміст розділу

“Охорона праці” у колективному договорі.

Тривалість робочого часу працівників. Скорочена тривалість робочого часу. Заборона роботи в нічний час.

Забезпечення здорових і безпечних умов праці відповідно до Закону “Про охорону праці”.

Праця інвалідів, жінок, молоді. Їх права, обмеження робіт в нічний час,

понаднормової роботи.

Індивідуальні трудові спори, Органи, що розглядають трудові спори.

Відповідальність за порушення законодавства про працю.

ТЕМА 3. Пожежна безпека

Основні нормативні документи, що регламентують роботу із забезпечення пожежної безпеки в школи: Закон України “Про пожежну ”, стандарти, Правила пожежної безпеки та інші.

Порядок створення пожежно - технічної комісії. Типове положення про пожежно - технічні комісії.

Основні причини пожеж: порушення технологічних регламентів і несправність виробничого обладнання, іскри необережного поводження з вогнем, порушення правил користування інструментами і електронагрівальними приладами.

Основні вимоги пожежної безпеки в будівлях і приміщеннях при експлуатації електрообладнання, опалювальних приладів тощо.

Основні вимоги до утримання шляхів евакуації, автоматичних систем пожежогасіння і автоматичної пожежної сигналізації

Призначення та місцезнаходження в школи засобів пожежегасіння, протипожежного обладнання та інвентар(вогнегасники, внутрішні пожежні крани, бочки з водою, ящики з піском).

Правила утримання в школи засобів пожежегасіння влітку та взимку.

Правила ви користування вогнегасник засобів, протипожежного інвентарю і обладнання для пожежегасіння.

Дії працівників при виявленні у підрозділах школи задимлення, загорання або пожежі. Порядок повідомлення про пожежу. Дії працівників після прибуття пожежної команди.

Розслідування та облік пожеж, розробка заходів щодо запобігання пожежам та загибелі людей на них.

ТЕМА 4. Електробезпека

Статистичні відомості про стан виробничого електротравматизму. Основні причини та шляхи зниження його рівня.

Електричний струм, одиниці вимірювання струму, напруги, потужності, опору, частоти. Постійний та змінний струм, їх шкідлива дія на організм людини. Небезпечні величини електроструму, напруги. Залежність дії електричного струму на людину від тривалості дії, умов середовища, метеорологічних факторів, фізичного стану людини, Поняття напруги кроку, дотику. Статична і наведена напруга. Дія електромагнітних полів, засоби захисту від них.

Класифікація виробничих приміщені, щодо небезпеки ураження електричним струмом.

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Порядок їх використання, зберігання, обліку. Періодичність їх випробувань. Плакати та знаки безпеки, що використовуються в електроустановках.

Заземлення, занулення електроустановок, їх захисна дія; найбільш допустимі величини опору, від чого вони залежать.

Заходи безпеки при роботі з електрифікованим інструментом, переносними світильниками тощо.

Порядок виконання робот у діючих електроустановках: організаційні та технічні заходи, наряд - допуск до роботи, інструктаж, групи електробезпеки.

Вимоги до персоналу, який виконує роботи в діючих електроустановках.

Особа, відповідальна за стан електрогосподарства, її статус, кваліфікація, група електробезпеки, обов’язки та відповідальність.

ТЕМА 5. Гігієна праці і виробнича санітарія

Медичні огляди

Поняття гігієни праці і виробничої санітарії. Нормативні акти з питань гігієни праці, санітарні норми і правила, гігієнічні нормативи, стандарти тощо.

Принципи закладенні в показники оцінки умов праці на виробництві.

Організація та здійснення контролю за факторами виробничого середовища і трудового процесу.

Заходи щодо поліпшення умов праці та виробничого середовища

Засобі колективного та індивідуального захисту.

Основні шкідливі виробничі фактори, характерні для підрозділів школи, джерела їх утворення.

Опалення, вентиляція, кондиціювання виробничих приміщень. Види вентиляції.

Санітарно - побутове забезпечення працівників.

Медичні огляди - попередні та періодичні, поняття медоглядів. Нормативні акти щодо їх організації та проведення.

Визначення придатності працівника до даної роботи, потреба переведення на іншу роботу, відновлювання працездатності. Оцінка стану здоров’я працівників.

Основні вимоги до складення санітарно - гігієнічної характеристики умов праці.

ТЕМА 6. Надання першої допомоги потерпілим

Поняття першої допомоги. Основні принципи надання першої допомоги і правильність, доцільність дій, швидкість, рішучість, спокій. Перша допомога при кровотечі. Основні види кровотечі, їх ознаки. Перша допомога при капілярної кровотечі. Перша допомога при артеріальній та венозній кровотечі. Засобі зупинки кровотечі. Зупинка кровотечі притискуванням пошкодженої судини до підлеглої кістки максимальним згинанням кінцівки.

Способи реанімації, підготовлення потерпілого до реанімації. Штучне дихання способом “з рота в рот” чи “з рота в ніс”. Непрямий масаж серця.

Притискуванням пошкодженої судини до підлеглої кістки максимальним згинанням кінцівки.

Способи реанімації, підготовлення потерпілого до реанімації. Штучне дихання способом “з рота в рот” чи “з рота в ніс”. Непрямий масаж серця. Перша допомога при потопленні.

Види електротравм.

Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.. Термічна, електрична та біологічна дія електричного струму організм людини. Правила надання першої допомоги потерпілім від ураження електричним струмом.

Перша допомога при ударах. Струс головного мозку. Удари в області хребта. Синдром здавлювання. Перша допомога при вивихах і розтягненні зв’язок.

Перша допомога при пораненнях. Визначення та класифікація ран. Види перев’язувального матеріалу. Типи пов’язок. Правила накладання пов’язок.

Перша допомога при переломах. Класифікація переломів. Правила накладання шин.

Перша допомога при ушкодженні хребта та кісток тазу.

Опіки, їх класифікація Перша допомога при хімічних та термічних опіках, при опіку очей. Перша допомога при тепловому та при сонячному ударах.

Розробив

особа, відповідальна ОП

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №

ПОЛОЖЕННЯ

про медичний огляд працівників

певних категорій

ОДЕСА 200

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор ______________

Наказ №____

від “___ ”________ 2007 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про медичний огляд працівників

певних категорій

1. Загальні положення.

1.1. Положення розроблено у відповідності зі статтею 17 Закону України “Про охорону праці”, з типовим положенням “Про медичний огляд робітників певних категорій”, а також у відповідності з положенням “Про організацію охорони праці і посадові обовязки посадових осіб закладу”.

1.2. Положенням встановлюються:

 єдиний порядок організації і проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на роботах де є необхідність в професійному доборі, також щорічного обовязкового медичного огляду осіб віком до 21го року

 обовязки, права і відповідальність осіб відповідальних за проведення медичних оглядів закладу, працівників медичного закладу.

1.3. Проведення медичних оглядів забезпечується поліклінікою №___ і санепідемстанцію Маліновського району м. Одеси.

1.4. Адміністрація закладу (в особі відповідних служб) за рахунок коштів закладу організовує проведення медогляду, відшкодовує витрати на лікування, професійну і медичну реабілітацію осіб з професійними захворюваннями.

1.5. Попередні медичні огляди при прийнятті на роботу проводяться з метою установлення психічної і фізичної придатності осіб до роботи за конкретно визначеною професію, спеціальністю, посадою, запобігання захворювань і нещасних випадків, дозволу до роботи осіб віком до 21го року.

1.6. Періодичні медогляди проводяться для осіб, котрі зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, відповідно до Переліку шкідливих речовин, несприятливих виробничих факторів і робіт для виконання яких обовязкові медичні огляди працівників (додатки 1, 2 наказу Міністерства охорони здоровя СРСР від 29.09.89 р. № 555 “Про удосконалення системи медичних оглядів працівників і водіїв індивідуальних транспортних засобів”), а для осіб віком до 21 року  відповідно до наказу Міністерства охорони здоровя СРСР від 10.04. 81 р. № 387 “Про заходи по удосконаленню медичнесанітарної допомоги підліткам”

2. Порядок проведення медичних оглядів

2.1. Попередні медогляди

2.1.1. Інспектор з кадрів направляє в медичні установи осіб, які приймаються на роботу, або змінюють професію і місце роботи, у тому числі осіб, які приймаються на роботу віком до 21го року для проходження медичного огляду.

2.1.2 . Інспектор з кадрів видає працівнику, який приймається на роботу, направлення встановленої форми (див. додаток 1).

Картка особи, що підлягає медогляду, зберігається в медичній установі (поліклініці №____ в медичній картці амбулаторного хворого).

2.2. Періодичні медичні огляди

2.2.1. Періодичні огляди проводяться для осіб, професії яких означені в акті визначення контингенту осіб, що підлягають періодичним оглядам.

2.2.2. Особа, відповідальна за ОП спільно з санітарним лікарем санепідемстанції, представником профспілкового комітету, визначає контингент осіб (див. додаток 2), які підлягають медоглядам. Акт визначення контингенту осіб, які підлягають медичним оглядам складається у двох примірниках. Один акт передається у відділ кадрів. Відділ кадрів складає поіменний список осіб, які підлягають періодичному огляду виходячи з даних, означених в акті (див. п. 2.2.3.).

2.2.3. Список складений по встановленій формі (див. додаток 3) передається в відділ охорони праці для погодження його з санепідемстанцією і для подальшої організації медогляду.

2.2.4. Відділ охорони праці надає проект наказу про проведення медогляду, в якому вказує терміни проведення медогляду, призначає осіб відповідальних за вчасне проходження медоглядів всіма особами, призначеними в списку.

2.2.5. Результати періодичних медоглядів і висновки про стан здоровя заносяться в медичну картку і зберігаються в медичній установі (поліклініка № ___).

2.2.6. По закінченню медоглядів медична установа видає заключний акт з встановленої форми (див. додаток 4).

3. Права, обовязки і відповідальність адміністрації і працівників закладу, а також медичної установи.

3.1. Адміністрація.

3.1.1. Адміністрація закладу в особі відповідних служб забовязана:

 зберігати за працівником на час проходження медогляду місце роботи (посаду) і середній заробіток

 забезпечити присутність працівників на медогляді відповідно до плануграфіку

 виділити асигнування на проведення медогляду,

 виконувати висновки заключного акта медичного огляду (представник трудового колективу і відповідні служби)

 пропонувати перепрофілювання та працевлаштування працівника у звязку зі зміною стану здоровя (відділ кадрів)

 ознайомлювати працівника, що влаштувався на роботу, з шкідливими і небезпечними виробничими чинниками і речовинами (особа, відповідальна за ОП і керівник підрозділу)

 забезпечити усунення причин, що призводять до професійних захворювань (відповідні служби)

 не приймати на роботу осіб з протипоказаннями за станом здоровя (відділ кадрів)

3.1.2. Має право:

 організовувати позачерговий медичний огляд з власної ініціативи на вимогу санепідемстанції

 притягнути працівника, який не проходить позачерговий медичний огляд, до дисциплінарної відповідальності, або не допускати його до роботи без збереження заробітної плати (абз. 2, ст. 17, Закону України “Про охорону праці”)

3.1.3. Несе відповідальність за:

 організацію проведення атестації робочих місць, контроль параметрів  шкідливих і небезпечних чинників і речовин, які впливають на працівників і вимагають проведення медоглядів

 фінансування витрат, звязаних з організацією і проведенням медоглядів

 медичну і професійну реабілітацію працівників

 допущення до роботи, які мають протипоказання за станом здоровя

 усунення причин виникнення і розвитку профзахворювань, виконання вимог щодо їх попередження

 відшкодування шкоди здоровю працівника в звязку з виконанням професійних обовязків відповідно до “Правил відшкодування власником шкоди заподіяної працівникові ушкодженням здоровя, повязаним з виконанням трудових обовязків”, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.93 р. № 473.

3.2. Працівник:

3.2.1. Має право:

 знати про шкідливі і небезпечні виробничі чинники на робочих місцях

 знати про стан здоровя на основі висновок комісії, яка провела медогляд

 знати про стан здоровя

 відмовитися від роботи, яка протипоказана йому згідно з медичними висновками

 на позачерговий медогляд за його проханням

 на відшкодування шкоди здоровю відповідно з правилами, означеними в п. 3.1.3. абз. 6.

3.2.2. Зобовязаний проходити в установленому порядку і термін медичні огляди та виконувати медичні рекомендації.

3.2.3. Несе відповідальність за:

 несвоєчасне зявлення на медичні огляди

 невиконання медичних рекомендацій і продовження роботи в умовах, що протипоказані за станом здоровя.

3.3. Лікувальнопрофілактичні установи.

3.3.1. Зобовязані:

 знати умови праці, характер дії шкідливих і небезпечних виробничих чинників на здоровя працівників

 забезпечувати участь спеціалістів і проведення клінічних обстежень

 вести диспансерний облік і зберігати медичну документацію

 проводити оцінку стану здоровя осіб, які перебувають на диспансерному обліку, з метою встановлення можливого звязку захворювання з професійною діяльністю.

3.3.2. Несе відповідальність за:

 якість медоглядів і достовірність медичних висновків

 обєктивність оцінки стану здоровя працівника

 невідповідність медичного висновку фактичному стану здоровя працівника

 несвоєчасне виявлення профзахворювань.

Розробив

Особа, відповідальна за ОП

Додаток №1Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників 42 Програма вступного інструктажу для учнів 46 (1)

  Документ
  Вище вказаної особі постійно вести нагляд за технічним станом будівлі, регулярно вести технічний журнал по обслуговуванню та поточному ремонту будівлі.
 2. Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну охорону трудових прав працівників

  Закон
  Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального
 3. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

  Документ
  Розділ 1 "Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців" Випуску 1 "Професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників є
 4. Охорона праці в галузі

  Конспект
  Конспект лекцій містить лекції з курсу «Охорона праці в галузі». Тематика лекцій відповідає робочій програмі курсу. Кожна лекція розкриває ряд важливих питань, необхідних для зсвоєння курсу та подається у зручній для студентів формі.
 5. Д. В. Зеркалов Безпека праці в медичних закладах

  Документ
  Безпека праці в медичних закладах Електронний ресурс : Довідковий посібник / Д. В. Зеркалов. – Електрон. дані. – К. : Основа. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.

Другие похожие документы..