Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
Накопление необходимого запаса сведений по математике (основные определения, теоремы, правила), а также освоение математического аппарата, помогающег...полностью>>
'Программа'
Тема 1. Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные этапы развития методологии стратегического управления и их характеристика. Взаимосвязь стратегиче...полностью>>
'Сценарий'
Ведущий. Добрый вечер дорогие ребята, коллеги, мамы, папы, бабушки, дедушки, дяди, тёти, братья сёстры наших ребят, добрые друзья нашей школы и, конеч...полностью>>
'Автореферат'
Государственное научное учреждение «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева Россельхо...полностью>>

Рішенням Тарифного комітету акб "індустріалбанк" протокол від "24" лютого 2012 р. Голова Тарифного комітету

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

"Затверджено"

рішенням Тарифного комітету

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

протокол від "24" лютого 2012 р.

Голова Тарифного комітету

______________ М.В. Ладиженська

Додаток №1 до протоколу засідання Тарифного комітету

АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” від 04.12.2008 р.

Тарифи Головного офісу АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" та його відділень (крім відділення в
м. Дніпрорудне) на обслуговування фізичних осіб
(крім операцій із застосуванням спеціальних платіжних засобів)

I. Розрахунково-касове обслуговування

№ п/п

Операція (послуга)

Вартість операції (послуги)

Національна валюта

Іноземна валюта

(грн. екв. суми за курсом НБУ)

1

Відкриття рахунку (крім випадків зміни в діючому законодавстві):

1.1.

національній та іноземній валюті

30,00 грн.

1.2.

в іноземній валюті, у разі наявності у клієнта на філії/відділенні/РУБОзК АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», де відкривається рахунок, діючого кредиту в такій же іноземній валюті (тільки у разі відсутності вже відкритого рахунку в такій іноземній валюті)

Входить до вартості комісії за користування кредитом

1.3.

в банківських металах, у разі:

1.3.1

відсутності будь яких рахунків клієнта в межах філії (відділення)

60,00 грн.

1.3.2

наявності платіжної карти емітованої
АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”, або будь якого відкритого рахунку клієнта в межах філії (відділення)

30,00 грн.

1.3.3

Наявності депозитного рахунку в банківських металах або відкриття разом (в один операційний день ) з депозитним рахунком

1,00 грн.

2

Відкриття рахунку для зарахування переказів, що надійшли по системах грошових переказів

Входить до вартості комісійної винагороди, що сплачується за здійснення операцій по системі грошових переказів

3

Закриття рахунку

Входить у вартість відкриття рахунку

4

Внесення готівки на рахунок через касу Банка

Входить у вартість відкриття рахунку

5

Видача готівкових коштів

5.1.

отриманих в безготівковій формі (крім сум кредитів, отриманих в АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”, перерахованих коштів з депозитних рахунків в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та відсотки за ними)

до 1 000 000 грн. – від 1% від суми;

від 1 000 000 грн. до 2 000 000грн. – від 0,7% від суми;

від 2 000 000 грн. – від 0,3% від суми

В валюті 1-ї категорії: від 0,5% від суми

В рос. рублях: від 2 % від суми

5.2.

які надійшли на рахунок по системах грошових переказів

Входить до вартості комісійної винагороди, що сплачується за здійснення операцій по системі грошових переказів

5.3.

отриманих від продажу банківських металів в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

Входить у вартість відкриття рахунку

5.4.

отриманих як плата (відсотки) за розміщеними фізичною особою в
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» депозитами в банківських металах

Входить у вартість відкриття рахунку

6

Перекази за межі Банку (без врахування переказів, котрі здійснюються за системами грошових переказів та рахунків в банківських металах):

6.1

за межі АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

0,5% від суми, мін. 5,00 грн., макс. 500,00 грн.

Перекази в EUR:

Сума (в EUR):

Вартість

- до 15 000,00

- до 50 000,00

- більш 50 000,00

35,00 EUR

25,00 EUR + 0.1% від суми

100,00 EUR

Перекази в інших валютах 1-ї категорії та банківських металах:

Сума (або екв.

в іншій валюті):

Вартість

- до $50 000,00

- до $500 000,00

- більш $500 000,00

25,00$

50,00$

70,00$

Перекази в RUB: 100,00 RUB

6.2

Переказ коштів на рахунок автодилера, продавця нерухомості, продавця ТТВ або послуг, страхової компанії (за відповідним кредитом, отриманим в АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”)

30,00 грн.

7

Перекази в межах системи АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

Входить у вартість відкриття рахунку

8

Повернення помилково зарахованих та нез'ясованих коштів

-

Згідно з тарифами на переказ

9

Відправлення повідомлень, що пов’язанні з уточненням платіжних реквізитів або відкликання коштів до настання дати валютування

10,00 грн.

250,00 грн.

10

Розшук коштів, неправильно відправлених з вини клієнта

АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”

100,00 грн.

250,00 грн.

11

Інкасо іменних чеків

-

{0,5% від суми (мін. 20,00 грн.) + комісія банка-нерезидента}

12

Видача виписок (дублікатів виписок), довідок, інших документів, пов’язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням та обслуговуванням за іншими рахунками (крім карткових рахунків):

12.1

довідок, пов’язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням та обслуговуванням за іншими рахунками (крім карткових рахунків):

- надання інформації загальною сумою за весь період або одним записом;

40,00 грн. за кожний документ

- надання інформації з детальною розбивкою (за день, за місяць, за рік, інший період);

60,00 грн. за кожний документ

- про наявність та стан заборгованості за кредитом

100,00 грн. за кожний документ

12.2

довідки про офіційний курс гривні до іноземних валют, що встановлений НБУ та комерційний курс Банку:

- на певну дату

- за період

20,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% за кожний документ

20,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% за кожний день, мах. 100, 00 грн., у т.ч.
ПДВ 20%

12.3

дублікатів виписок з рахунків у разі втрати їх клієнтом

15,00 грн. за кожний документ

12.4

виписки з рахунків обліку заборгованості за кредитом або відсотками

20,00 грн. за кожний документ

13

Купівля /продаж безготівкової валюти

-

13.1

Купівля /продаж безготівкової валюти (крім купівлі безготівкової валюти з метою виконання зобов'язань за кредитними договорами
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»)

-

0,6% від витраченої/отриманої суми

13.2

Купівля безготівкової валюти з метою виконання зобов'язань за кредитними договорами АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:

13.2.1

до 1 000 000,00 доларів США (або екв. в іншій валюті)

-

0,6% від витраченої суми

13.2.2

від 1 000 000,00 доларів США та більше (або екв. в іншій валюті)

-

0,1% від витраченої суми

14

Конвертація валюти:

14.1

безготівкової

0,4% від суми для конвертації, мін. 10,00$ за курсом НБУ на дату проведення операції

14.2

готівкової

2,0% від суми для конвертації, мін. 3,00 грн.

15

Операції з готівковою валютою:

15.1

перевірка готівкової валюти на справжність банкнот

0,6 грн. за купюру, мін. 6,00 грн.

15.2

приймання (зношених, пошкоджених) банкнот іноземних держав на інкасо

-

10% від суми

16

Приймання готівки для її зарахування на рахунки юридичних та фізичних осіб клієнтів Банку, фізичних осіб - підприємців (в разі відсутності договору з особою, на рахунок якої буде здійснено платіж), крім випадків:

а) внесення готівкою на рахунок для формування статутного фонду господарського підприємства;

б) приймання готівки для погашення простроченої та сумнівної заборгованості за кредитними операціями (в т.ч. відсотків, штрафів, пені) від поручителів, гарантів, від реалізації заставленого майна майнових поручителів за договорами застави.

Відсотки - відповідно до діючих тарифів РУБОзК, філій, відділень, мін. 5,00 грн.

Згідно з тарифами на переказ

17

Письмове повідомлення отримувача про надходження на його адресу коштів та дату їх валютування, якщо дата валютування не збігається з датою отримання коштів банком

20,00 грн. за кожне повідомлення

-

18

Приймання готівки для здійснення переказу за межі Банку в т.ч. філії Банку, без відкриття рахунку (крім приймання готівки для здійснення переказів в межах системи АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на погашення кредиту, процентів та інших зобов’язань по кредитному договору)

1,0% від суми, мін. 5,00 грн.

Згідно з тарифами на переказ

19

Приймання готівки для її зарахування на рахунки юридичних осіб клієнтів Банку/ для здійснення переказу за межі Банку в т.ч. філії Банку, без відкриття рахунку, в разі наявності між банком та юридичною особою договору про приймання платежів

від 0,3%, мін. 5,00 грн.

Згідно з тарифами на переказ

20

Приймання готівки для поповнення рахунку мобільного оператора, без відкриття рахунку

1,00 грн. за один платіж

-

21

Видача з поточного рахунку банківських металів, отриманих як плата (відсотки) за розміщеними фізичною особою в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» депозитами в банківських металах

Входить у вартість відкриття рахунку

22

Купівля та продаж банківських металів (зливків та монет)

Згідно щоденного внутрішньобанківського розпорядження

23

Купівля банківських металів

Входить у вартість відкриття рахунку

24

Продаж банківських металів

Входить у вартість відкриття рахунку

25

Вартість зберігання банківських металів в сховищі Банку:

- вага до 0,5 кг.

- вага від 0,5 кг.

0,60 грн./день. у т.ч. ПДВ 20%

0,90 грн./день, у т.ч. ПДВ 20%

26

Прийом виробів з дорогоцінних металів на інкасо (для проведення експертної оцінки у незалежній лабораторії)

(Вартість послуг незалежної лабораторії + 10% від оціночної вартості за результатами незалежної експертної оцінки) + ПДВ 20%

При виникненні додаткових комісій банків-кореспондентів, ці витрати сплачуються клієнтом додатково.

В випадку виникнення поштових витрат, вартість послуги збільшується на суму поштових витрат, плюс ПДВ 20%.

Пункти по металах, драгметалах використовуються лише в тарифах тих філій (відділень), які ці послуги надають.

IІ. Оренда індивідуальних сейфів

Термін оренди

Розміри

сейфу (висота)

Тариф (грн. за добу, у т.ч. ПДВ 20%)

1

Малі

від 40 мм. до 90 мм.

Від 3,00*

*

за 1 добу

2

Середні

від 91 мм. до 160 мм

Від 4,50*

за 1 добу

3

Великі

від 161 мм. до 300 мм.

Від 6,00*

за 1 добу

4

Заміна замка сейфу

Згідно фактичної вартості замка та робіт по його заміні, мін. 500,00 грн., у т.ч. ПДВ 20%

Примітки: *Вартість послуг за Договором про надання в тимчасове користування індивідуального сейфу має становити мінімум 54,00 грн.

На умовах укладання договору про надання в тимчасове користування індивідуальних сейфів на строк не менш ніж 90 діб використовується наступна система знижок:

Кількість, діб

Сума знижки, %

91-180

5%

181-270

10%

271-365

15%

366 та більше

20%

ІІІ. Внутрішньобанківська система грошових переказів «Миттєвий переказ»

Сума переказу *

Вартість операції

0,01-100,00 грн.

4,00 грн.

100,01 – 500,00 грн.

3,0% від суми переказу

500,01 – 1 000,00 грн.

2,5% від суми переказу

1 000,01 – 10 000,00 грн.

1,5% від суми переказу

більше 10 000,00 грн.

1,0% від суми переказу

*Перекази здійснюються виключно в національній валюті, максимальна сума одного переказу 149 999,99 грн.

Максимальна сума переказів, що можуть бути відправлені одним відправником або отримані одним одержувачем протягом одного операційного дня 149 999,99 грн.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (7)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 2. Зміст (79)

  Документ
  Річна інформаціяЗміна до Річної інформаціїВступРозділ I. Резюме річної інформаціїРозділ IІ. Фактори ризикуРозділ IІІ. Основні відомості про емітентаРозділ IV.
 3. Зміст (1)

  Документ
  Квартальна інформаціяЗміна до Квартальної інформаціїВступРозділ I. Основні відомості про емітентаРозділ II. Фактори ризикуРозділ III. Інформація про господарську діяльність емітентаРозділ IV.
 4. Зміст (45)

  Документ
  Квартальна інформаціяЗміна до Квартальної інформаціїВступРозділ I. Основні відомості про емітентаРозділ II. Фактори ризикуРозділ III. Інформація про господарську діяльність емітентаРозділ IV.

Другие похожие документы..