Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
Метады даследавання: дыялектычны, структурна-функцыянальны, дэдукцыі, гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-сістэмны, рэтраспектыўны ...полностью>>
'Методические рекомендации'
Памятка – алгоритм по формированию (развитию) умения доказывать Доказательство состоит из аргументов (довода), рассуждения и вывода....полностью>>
'Доклад'
3.4. Аттестация рабочих мест по условиям труда и подтверждение соответствия организации работ по охране труда государственным нормативным требования ...полностью>>
'Закон'
ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку, шановні народні депутати, запрошені та гості Верховної Ради України! Прошу, шановні народні депутати, підготуватися до реєс...полностью>>

05/01/11 Звіт про роботу в галузі дотримання антикорупційного законодавства

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

05/01/11

Звіт про роботу в галузі дотримання антикорупційного законодавства

Протягом ІІ півріччя 2010 року в територіальному управління Держгірпромнагляду по Запорізькій області не виявлено порушень вимог антикорупційного законодавства та не складено протоколів про вчинення адміністративних правопорушень в галузі корупції на посадових осіб теруправління. Звернення від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян щодо фактів корупції та будь-яка інформація про вчинення державними службовцями корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, зокрема, порушень спеціальних обмежень, пов’язаних з прийняттям або проходженням державної служби, до територіального управління не надходила.

З метою усунення виявлених прогалин (колізій) у законодавчому регулюванні галузі промислової безпеки та охорони праці та з метою запобігання проявам корупції у цій сфері, територіальним управлінням Держгірпромнагляду по Запорізькій області було вжито організаційних та практичних заходів щодо пропаганди державної антикорупційної політики. Зокрема, на щотижневих нарадах та на засіданнях Ради територіального управління розглядалися питання дотримання посадовими особами вимог законодавства, пов’язаних з виконанням посадових обов’язків. Головний спеціаліст-юрисконсульт відповідно до покладених на нього завдань проводить роз’яснювальну, навчальну роботу, а також семінари з правових питань для працівників територіального управління, зокрема: було надано 9 роз’яснень з питань застосування чинного законодавства, в тому числі 3 індивідуальні консультації, проведено 1 семінар для посадових осіб. На оперативних нарадах територіального управління, надається інформація про зміни у антикорупційному законодавстві.

З метою посилення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, недопущення випадків зловживання службовим становищем та проявів корупційних діянь працівниками територіального управління, юридичною службою теруправління було розроблено та затверджено начальником територіального управління “Тематичний план з вивчення питань антикорупційного законодавства працівниками територіального управління”. Відповідно до Тематичного плану за ІІ півріччя 2010 року юридичною службою було проведено 10 навчальних занять. Крім того, відповідно до тематичного плану з вивчення антикорупційного законодавства та з метою перевірки знань посадових осіб в частині знання законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією, юридичною службою розроблено тестові завдання та призначено тестову перевірку знань посадових осіб (було проведено 28.09.2010 року).

В територіальному управлінні Держгірпромнагляду по Запорізькій області своєчасно проведено декларування та подано інформацію в Держгірпромнагляд щодо результатів проведення декларування державних службовців територіального управління про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця, стосовно себе та членів своєї родини за 2009 рік (лист № 07-2а/503 від 31.03.2010 р.)

Крім того, головним спеціалістом-юрисконсультом погоджуються всі проекти правових актів, що розробляються в теруправлінні. Ретельно вивчаються всі нормативно-правові акти, якими керується територіальне управління у своїй роботі, а також зміни, що вносяться до них з метою виявлення чинників, що спричиняють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, та вжиття відповідних заходів у разі їх виявлення, а також з метою надання відповідних роз’яснень посадовим особам територіального управління.

З метою дотримання вимог антикорупційного законодавства, адміністрацією територіального управління було прийнято комплекс організаційних і практичних заходів, спрямованих на запобігання проявам корупції та пропаганду державної антикорупційної політики протягом ІІ півріччя 2010 року. Зокрема, розроблено та подано на погодження сектору з питань запобігання та протидії корупції Держгірпромнагляду піврічний план роботи щодо запобігання та протидії корупції в територіальному управлінні Держгірпромнагляду по Запорізькій області на перше півріччя 2011 року.

На розширених Радах, розглядався стан виконання заходів, спрямованих на запобігання проявам корупції згідно затвердженого плану.

В теруправлінні забезпечується прозорий добір і розстановка кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також здійснюється постійний контроль за додержанням законодавства щодо заборони державним службовцям займатись діяльністю, несумісною із заняттям державної служби.

Територіальне управління постійно здійснює контроль за дотриманням посадовими особами вимог нормативно-правових актів, якими визначено порядок організації державного нагляду в сфері промислової безпеки та охорони праці. Зокрема, проводяться перевірки і опрацювання приписів, виданих посадовими особами територіального управління, на предмет обґрунтованості та якості їх складення. Проводиться аналіз якості проведення комплексних перевірок підприємств, призупинок робіт та об’єктів.

06/01/11

На підприємствах машинобудування виявлено 65 порушень

У рамках дії посиленого режиму нагляду на підприємствах машинобудування з 27 по 31 грудня 2010 року інспектора територіального управління Держгірпромнагляду по Запорізькій області провели вісім перевірок об'єктів господарювання щодо дотримання законодавства з промислової безпеки та охорони праці.

Під час перевірок інспектори виявили 65 порушень нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: працівник (електромонтер) допущений до виконання робіт на висоті без проходження медичного огляду; не проведено чергового огляду повітропроводів; канат кранової підвіски вантажопідіймального крану (кран-балки) має пошкодження (брови) 2-х сталок; не працює кінцевий вимикач механізму підіймання вантажозахватного органу; ввідний пристрій вантажопідіймального крану не обладнаний пристроєм для запирання на замок у ввімкненому стані; відсутнє заземлення металевих частин верстатного обладнання; на токарно-гвинторізному верстаті відсутній захисний екран обробки; на свердлильних верстатах не працюють пристрої, які повертають шпиндель в початкове положення після подавання.

У результаті виявлених порушень фахівці Держгірпромнагляду видали шість приписів про заборону виконання робіт та експлуатації обладнання. За виявлені порушення законодавства з охорони праці до адміністративної відповідальності притягнуто шість посадовців.

12/01/11

На підприємствах машинобудування виявлено 56 порушень

У рамках дії посиленого режиму нагляду на підприємствах машинобудування з 4 по 6 січня 2011 року інспектори територіального управління Держгірпромнагляду по Запорізькій області провели п'ять перевірок об'єктів господарювання щодо дотримання законодавства з промислової безпеки та охорони праці.

Під час перевірок інспектори виявили 56 порушень нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: не проведено зовнішнього огляду відкритих повітропроводів що перебувають під робочим тиском з оформлення акту; в приміщенні компресорної установки не вивішена інструкція з охорони праці з безпечного обслуговування компресорної установки; в місцях виконання вантажно-розвантажувальних робіт вантажопідіймальним краном відсутні схеми стропування вантажів; не справна світлова сигналізація наявності напруги на головних тролеях крану; знімальні вантажозахоплювальні пристрої, які знаходяться в експлуатації мають пошкодження металевих канатів, захоплювальних гаків; на токарно-гвинторізних верстатах відсутні захоплювальні пристрої (екрана) зони обробки; на заточувальних верстатах відсутні металеві запобіжні козирки абразивних кругів; на дробильній установці відсутній захисний пристрій пасової передачі.

У результаті виявлених порушень фахівці Держгірпромнагляду видали п'ять приписів про заборону виконання робіт та експлуатації обладнання. За виявлені порушення законодавства з охорони праці до адміністративної відповідальності притягнуто п'ять посадовців.

18/01/11

На підприємствах машинобудування виявлено 97 порушень

У рамках дії посиленого режиму нагляду на підприємствах машинобудування з 10 по 14 січня 2011 року інспектора територіального управління Держгірпромнагляду по Запорізькій області провели дев'ять перевірок об'єктів господарювання щодо дотримання законодавства з промислової безпеки та охорони праці.

Під час перевірок інспектори виявили 97 порушень нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою не пройшли щорічне спеціальне навчання і перевірку знань; не проведений періодичний технічний огляд вантажопідіймальному крану, що керується з підлоги та електричному тельферу; на підприємстві не проводиться періодичний огляд знімальних вантажозахоплювальних пристроїв і тари; в цеху не проведений черговий зовнішній огляд відкритих повітропроводів, що перебувають під робочим тиском; при виконанні електрозварювальних робіт (дільниця зварювання) використовується саморобний електродоутримувач; на складі для зберігання балонів з киснем не обладнані місця для зберігання балонів (спеціально обладнані гнізда, клітки); ручний електрифікований інструмент не пройшов періодичної перевірки; знімні вантажозахоплювальні пристрої, які знаходяться в експлуатації мають механічні пошкодження металевих канатів.

У результаті виявлених порушень фахівці Держгірпромнагляду видали дев'ять приписів про заборону виконання робіт та експлуатації 21 одиниці обладнання. За виявлені порушення законодавства з охорони праці до адміністративної відповідальності притягнуто десять посадовців.

19/01/11

На Запоріжжі протягом минулого тижня виявлено 760 порушень законодавства з охорони праці

Протягом минулого тижня державні інспектора територіального управління Держгірпромнагляду по Запорізькій області провели 82 перевірки стану промислової безпеки та охорони праці на підприємствах Запорізької області. Під час перевірок виявили 760 порушень нормативно-правових актів з охорони праці, у результаті чого заборонено експлуатацію машин та механізмів у 56 випадках. За порушення законодавства з охорони праці до адміністративної відповідальності притягнуто 79 посадовців.

Так під час перевірки ТОВ “Гурман-Люкс” виявлено наступні порушення нормативної документації з охорони праці: роботодавець не отримав дозвіл органів Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки; не створена служба нагляду за безпечною експлуатацією виробничих будівель; не проведено огляд електроустановок, які знаходяться на балансі підприємства; не проводиться огляд та не складаються акти технічного стану будівель. За виявлені порушення нормативно-правових актів до адміністративної відповідальності притягнуто керівника та головного інженера підприємства.

У ході перевірки ПП “Волощук” держінспектора виявили 7 порушень, а саме: не отримано дозвіл Держгірпромнагляду на експлуатацію обладнання, що використовує газ; на запірній арматурі не проставлено номери відповідно до технологічної схеми; не розроблено План локалізації і ліквідації можливих аварій в системі газопостачання. У результаті перевірки до адміністративної відповідальності притягнуто керівника підприємства.

24/01/11

Під час посиленого режиму нагляду в машинобудуванні виявлено 129 порушень

У рамках дії посиленого режиму нагляду на підприємствах машинобудування протягом минулого тижня інспектора територіального управління Держгірпромнагляду по Запорізькій області провели 12 перевірок об'єктів господарювання щодо дотримання законодавства з промислової безпеки та охорони праці.

Під час перевірок інспектори виявили 129 порушень нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: знімальні вантажозахоплювальні пристрої, які експлуатуються, не мають бірок та їм не проводиться огляд з реєстрацією у журналі; вантажопідіймальним кранам (кран-балкам) не проведено черговий технічний огляд; на токарно–гвинторізних верстатах відсутні захисні огородження зони різання; стрічковий конвеєр не обладнаний пристроєм аварійної зупинки; зварювальні трансформатори обладнані саморобними електродоутримувачами; на заточувальних верстатах відсутні блокуючи пристрої захисних огорож, відсутні пересувні металеві запобіжні козирки абразивних кругів; на складі для зберігання балонів з киснем не обладнані місця для зберігання балонів, а на балонах відсутні запобіжні ковпаки.

У результаті виявлених порушень фахівці Держгірпромнагляду видали 12 приписів про заборону виконання робіт та експлуатації обладнання. За виявлені порушення законодавства з охорони праці до адміністративної відповідальності притягнуто 17 посадовців, з них керівників – 4.

25/01/11

На Запоріжжі протягом минулого тижня виявлено 781 порушення законодавства з охорони праці

З 17 по 21 січня державні інспектори територіального управління Держгірпромнагляду по Запорізькій області провели 94 перевірки стану промислової безпеки та охорони праці на підприємствах Запорізької області.

Під час перевірок виявили 781 порушення нормативно-правових актів з охорони праці, зокрема: підприємство не отримало досвід на виконання робіт на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки; працівники не в повному обсязі забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту; стрічковий конвеєр не обладнаний пристроєм для аварійної зупинки; не одержано дозвіл на експлуатацію газовикористовуючого обладнання; не проведено перевірки та прочищення димових та вентиляційних пристроїв спеціалізованою організацією; не проведено технічне обстеження підземних газопроводів; до експлуатації допускаються ліфти, які не пройшли технічний огляд; ліфтам не проведено позачерговий технічний огляд у випадку завершення строку експлуатації.

У результаті виявлених порушень заборонено експлуатацію 55 машин та механізмів, до адміністративної відповідальності притягнуто 92 посадовця.

26/01/11

Увага! Користувачам побутових газових приладів

Попередження  

У зв'язку зі значним похолоданням територіальне управління Держгірпромнагляду по Запорізькій області попереджує, що використання побутових газових плит, встановлених у квартирах багатоповерхових та приватних будинках для опалення квартир та будинків може призвести до аварій та нещасних випадків.

Потурбуйтесь самі за своє здоров'я!

03/02/11

Тривають перевірки безпечного використання газу

З метою попередження аварій та нещасних випадків на підприємствах, що використовують газове обладнання державні інспектора територіального управління Держгірпромнагляду по Запорізькій області продовжують проводити перевірки щодо дотримання власниками підприємств нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

Минулого тижня фахівці теруправління провели чотири перевірки, під час яких виявили 49 порушень нормативних документів з охорони праці, зокрема: ЗАТ “Азарія” не одержало дозвіл Держгірпромнагляду на експлуатацію газовикористовувального обладнання та не складено експлуатаційний паспорт на систему газопостачання; не проведено періодичного навчання та перевірки знань операторів-наповнювачів АГЗП та не присвоєно їм другу групу з електробезпеки (ТОВ “Газвантаж”); газоходи, які зупинені понад один місяць, не відключені від діючих за допомогою глухих шиберів та не проведено обстеження підземних газопроводів (КП “Елуаш”).

У результаті виявлених порушень законодавства з охорони праці заборонено 11 одиниць обладнання. До адміністративної відповідальності притягнуто чотирьох посадовців.

04/02/11

Тези доповіді Голови Держгірпромнагляду Олександра Хохотви на засіданні підсумкової колегії 31 січня

2010 рік для Держгірпромнагляду став періодом впровадження нових підходів до поліпшення ефективності нагляду, його дієвості. Сьогодні завершується реформування системи державного нагляду, у новий 2011 рік ми входимо в новому статусі, але незмінними залишаються наші функції та пріоритети – зниження рівня виробничого травматизму, збереження життя та здоров’я працівників.

Минулого року загальна кількість виробничих нещасних випадків, а також смертельних випадків зменшилась порівняно з 2009 роком у загальному на 5%. Зокрема, нещасних випадків сталося на 672 менше, а смертельних – на 31.

Якщо аналізувати рівень травматизму зі смертельним наслідком по регіонах, то у 14 областях відбулося зниження смертельного травматизму.

Однак, збільшилось число загиблих на підприємствах Автономної Республіки Крим, Луганської, Дніпропетровської, Полтавської, Закарпатської, Львівської, Миколаївської, Запорізької, Тернопільської областей.

Серйозне занепокоєння викликає кількість випадків, які за матеріалами спеціальних розслідувань визнано не пов'язаними з виробництвом.

Так, із 1666 нещасних випадків із смертельним наслідком, що сталися з однією особою, і які підлягали спеціальному розслідуванню – визнано пов'язаними з виробництвом тільки 32,7%.

Завданням нових відділів розслідування було поліпшення якості розслідувань. Спеціалісти створених відділів, крім з’ясування причин, повинні виконувати ще одну важливу функцію – давати оцінку нагляду на підприємстві, де сталася аварія або нещасний випадок.

Але хороша ідея подекуди погано втілюється через низьку професійну якість кадрового забезпечення відділів розслідування. До цієї справи на місцях залучаються фахівці без достатнього досвіду в системі охорони праці та промислової безпеки та щоденної наглядової діяльності.

Масове переведення нещасних випадків в категорію, непов’язаних з виробництвом, звільняє роботодавця від вжиття ефективних профілактичних заходів на підприємстві, а Фонд соціального страхування – від необхідних компенсацій заподіяної шкоди життю і здоров’ю потерпілих.

***

З початку 2010 року зусилля нагляду було сконцентровано на найбільш проблемних галузях, однією з яких є вугільна.

У 2010 році у вугільній галузі на тлі збільшення видобутку вугілля збереглась позитивна тенденція до зниження рівня виробничого травматизму, як загального, так і зі смертельними наслідками. Відбулось зменшення кількості групових нещасних випадків, проте підстав для заспокоєння немає, так як рівень травматизму в цій сфері ще далекий від провідних вуглевидобуваючих країн. Від усіх загиблих у всіх галузях промисловості, шахтарів – 20 відсотків, тобто серед загиблих на виробництві кожен п’ятий – гірник. Із розрахунку на 100 тисяч працюючих на вугільних шахтах стається 39 випадків зі смертельними наслідками.

***

Упродовж останніх років одним із пріоритетних напрямів діяльності Комітету є забезпечення безпеки об’єктів нафтогазового комплексу та систем газопостачання. Рівень виробничого травматизму у цій галузі стабільно зменшується.

***

У 2010 році проведено 137 технічних розслідувань обставин та причин нещасних випадків під час використання газу в побуті.

Аналіз матеріалів технічних розслідувань показав, що причинами нещасних випадків та аварій під час використання газу в побуті є: самовільне встановлення, заміна, переміщення газових побутових приладів абонентами – 42 випадки (41%) зі 103.

Незадовільна робота житлово-експлуатаційних організацій та органів місцевої влади щодо утримання димових та вентиляційних каналів, несвоєчасне реагування на самовільні дії абонентів призвели до трагедій у 29% випадків.

Мінжитлокомунгосп та НАК «НафтогазУкраїни» самоусунулись від вирішення проблем безпеки використання газу в побуті, хоча, згідно з положеннями про ці структури, саме на них покладено повноваження з утримання, обслуговування і експлуатації систем газопостачання житлових будинків.

Зважаючи на зростання кількості аварій, пов’язаних з вибухами газу в побуті необхідно внести зміни до чинного законодавства щодо кримінальної відповідальності осіб, дії або бездіяльність яких призвели до загибелі людей.

***

Щодо будівельної галузі. По-перше, в цій галузі потребує поліпшення нормативно-правове забезпечення, адже сьогодні немає нормативного акта з охорони праці, що відповідає сучасним вимогам безпечної організації будівельних робіт.
По-друге, особливу увагу в зв’язку зі зростанням обсягів будівельних робіт необхідно приділити забезпеченню державного нагляду за веденням робіт на об’єктах з підготовки до проведення «Євро 2012».

Однією з найбільш серйозних проблем виробничого травматизму у будівельній галузі є залучення до виконання робіт працівників на підставі тимчасових цивільно-правових угод без оформлення трудових відносин. Як наслідок, роботи підвищеної небезпеки виконуються працівниками без відповідної фахової підготовки та необхідних знань з безпечних прийомів їх ведення. Крім того, такі працівники згідно з чинним законодавством не мають жодних прав на одержання компенсацій у разі нещасного випадку.

***

Проблемою, яка потребує термінового вирішення – це технічний стан більшості ліфтів та будівель, де вони встановлені.

З метою підвищення рівня безпеки користувачів та надійності експлуатації ліфтів Кабінет Міністрів України Дорученням від 12 травня 2003 року № 20758 зобов’язав місцеві органи виконавчої влади, починаючи з 2004 року, розробити регіональні програми модернізації, ремонту та заміни ліфтів, які експлуатуються у житловому фонді всіх форм власності.

Але під час перевірок виконання зазначених програм з’ясовано, що протягом останніх років вони виконуються лише на 6-8%. В умовах інтенсивного старіння парку ліфтів за «такого» підходу до вирішення зазначеної проблеми через декілька років ліфтове господарство та систему обслуговування буде зруйновано взагалі.

***

Минулого року найбільше смертельно травмованих працівників підприємств транспорту та зв’язку сталась внаслідок ДТП. Основні причини дорожньо-транспортних пригод – це порушення Правил дорожнього руху, дисципліни та трудового розпорядку, а також режиму праці та відпочинку.

Проблемними залишаються питання, які потребують негайного вирішення, зокрема припинення скорочення чисельності існуючих служб охорони праці, або їх ліквідації; використання у роботі технологічного обладнання з вичерпаним ресурсом експлуатації.

Сумним прикладом зазначеного є ДТП на залізничному переїзді у місті Марганці Дніпропетровської області, де внаслідок комплексу порушень, як місцевих органів влади, так і працівників автотранспортного підприємства (суб'єкта з незначним ступенем ризику!), маршрутний автобус зіткнувся з потягом.

***

Найважливіше питання, яке є сьогодні для нас пріоритетним – це нормотворча діяльність з питань охорони праці та промислової безпеки, від якої залежить формування та реалізація державної політики у цій сфері.

У 2010 році Держгірпромнаглядом було опрацьовано і здійснено супровід у Верховній Раді України ряду законопроектів, метою яких є створення механізму економічної заінтересованості та відповідальності власника за створення нешкідливих та безпечних умов праці, посилення кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці, охорони надр, а також урегулювання порядку застосування штрафних санкцій саме до юридичних осіб.

***

Сучасні нагальні потреби суспільства потребують докорінних змін у реалізації державної політики та системи державного управління охороною праці. Адже ефективна система управління має навіть більший вплив на стан промислової безпеки, ніж нагляд, і дає змогу підприємствам зберегти основні фонди, уникнути фізичних і фінансових втрат, а, отже – отримувати стабільні прибутки.

За ініціативи Комітету питання вирішення проблем з охорони праці ввійшло до Державної програми соціального та економічну розвитку України на 2010 рік та знайшло підтримку Уряду і Президента України.

Однією із Головних функцій Комітету є комплексне управління охороною праці, а отже підвищення рівня безпеки та планомірне поліпшення умов праці на робочих місцях і в робочих зонах.

Практика показала, що системне управління охороною праці на всіх рівнях: загальнодержавному, регіональному, галузевому тощо є найбільш ефективним інструментом посилення дієвості всіх вимог, програм, заходів і конкретних практичних дій.

В сучасних умовах міністерства, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування не відіграють належної їм ролі у вирішенні завдань державного управління охороною праці через відсутність майже в усіх структурах центральних та місцевих органах виконавчої влади служб з охорони праці.

***

Щодо міжнародної діяльності. У 2010 році ми вели активне співробітництво з Польщею, Росією, вивчали практики різних країн Європи, працювали з різними міжнародними проектами.

Держгірпромнаглядом спільно з Міжнародною організацією праці розпочато реалізацію проекту Поліпшення стану безпеки та гігієни праці на робочих місцях в контексті Гідної праці. Одним з основних напрямів проекту є розробка та впровадження Національного плану дій з безпеки праці та здоров’я на робочих місцях, його презентація в подальшому та прийняття на державному рівні.

***

Говорячи про пріоритети нашої діяльності, варто зазначити, що цей рік буде позначений нарощенням обсягів виробництв після соціально-економічної кризи. Проте, перехід виробництв на більш інтенсивні методи роботи не повинен стати причиною збільшення рівня травматизму.

Потрібно забезпечити ефективний рівень нагляду у найбільш травмонебезпечних галузях виробництва, зокрема вугільній.

Наголошую на необхідності забезпечення якісного та своєчасного розслідування технічних причин та обставин аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті, контролю за виконанням заходів органами місцевого самоврядування та житлово-експлуатаційними організаціями, подання матеріалів до органів прокуратури для вжиття відповідних заходів прокурорського реагування.

З урахуванням оптимізації та вдосконалення нашої діяльності необхідно суттєво скоротити обсяги та форми звітності з наглядової діяльності, потоку зайвого листування, запровадити внутрішній електронний документообіг, створивши сприятливі умови для роботи управлінь та інспекторів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання І протидії корупції у 2011 році

  Документ
  З 01 липня 2011 року набрали чинності нові антикорупційні Закони України «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»,
 2. Звіт державної податкової адміністрації у Хмельницькій області про виконання плану роботи дпа в області на ІІІ квартал 2011 року

  Документ
  Підготувати розрахунок очікуваних надходжень платежів у розрізі підвідомчих ДПІ, згідно наказу ДПА в області від 08.11.10 №348 „Про підвищення рівня прогнозно-аналітичної роботи” та надати прогноз керівництву ДПА в області
 3. Звіт державної податкової адміністрації у Хмельницькій області про виконання плану роботи дпа в області на ІV квартал 2011 року

  Документ
  Підготувати розрахунок очікуваних надходжень платежів у розрізі підвідомчих ДПІ, згідно наказу ДПА в області від 08.11.10 №348 „Про підвищення рівня прогнозно-аналітичної роботи” та надати прогноз керівництву ДПА в області
 4. Звіт державної податкової адміністрації у Хмельницькій області про виконання плану роботи дпа в області на ІІ квартал 2011 року

  Документ
  Підготувати розрахунок очікуваних надходжень платежів у розрізі підвідомчих ДПІ, згідно наказу ДПА в області від 08.11.10 №348 „Про підвищення рівня прогнозно-аналітичної роботи” та надати прогноз керівництву ДПА в області
 5. Указ Президента України від 18. 11. 05 №1615/2005 «Про першочергові заходи щодо детанізації економіки та протидії корупції». Указ Президента України від 20. 02. 06 №140 «Про Концепцію розвитку закон

  Закон
  Указ Президента України від 05.05.08 № 414 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 квітня 2008 року «Про заходи щодо реалізації національної антикорупційної стратегії та інституційного забезпечення цілісної

Другие похожие документы..