Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Книга'
В обзоре литературоведческих статей и  монографий, посвященных творчеству Н.В. Гоголя,  даны наиболее интересные работы литературоведов, имеющихся в ...полностью>>
'Документ'
Навчальна дисципліна „Юридична деонтологія” викладається студентам І курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання – 72 години...полностью>>
'Конспект'
Основные задачи Парламента – разработка законодательной базы для развития белорусской государственности, обеспечения прав и свобод граждан, экономиче...полностью>>
'Урок'
магнитные цифры; открытки для тестов и упражнений, картинка “Стол”, памятки “Как развивать память”, таблички с высказываниями древних мыслителей о пам...полностью>>

Затверджено (30)

Главная > Конкурс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

108

Міський відділ капітального будівництва м.Єнакієве

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням комітету з конкурсних торгів

(протокол № ___ від «___» ___________ 2011 р.)

Голова комітету з конкурсних торгів____________________ В.І.Власюк

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на закупівлю робіт:

реконструкція каналізаційних мереж та споруджень на них пгт.Карло – Марксове в м.Єнакієве Донецької області

м. Єнакієве - 2011 р.

ЗМІСТ

документації конкурсних торгів

I. Загальні положення

1.1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

1.2. Інформація про замовника торгів

1.3. Інформація про предмет закупівлі

1.4. Процедура закупівлі

1.5. Недискримінація учасників

1.6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

1.7. Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

2.1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

2.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

3.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

3.6. Кваліфікаційні критерії до учасників

3.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

3.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

3.9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

5.2. Виправлення арифметичних помилок

5.3. Інша інформація

5.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

VI. Укладання договору про закупівлю

6.1. Терміни укладання договору

6.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

6.4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Додатки 1-4

I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01 червня 2010 року № 2289 – VI (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях визначених Законом

2. Інформація про

замовника торгів

повне найменування

Міський відділ капітального будівництва м.Єнакієве

місцезнаходження

86430, Донецька обл., м.Єнакієве, пл.Леніна,7

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Власюк Володимир Іванович,

тел. (06252) 5-00-88

3. Інформація про предмет закупівлі

найменування предмета закупівлі

Реконструкція каналізаційних мереж та споруджень на них пгт. Карло – Марксове в м.Єнакієве Донецької обл.

вид предмета закупівлі

Роботи

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Донецька обл. м. Єнакієве, пгт. Карло – Марксове

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

травень 2011 р. – грудень 2012р.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних  торгів є національна валюта України - гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України згідно з Договором.

7. Інформація про мову (мови), якою(якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів викладаються українською мовою. У разі надання документу який видала державна установа на іншій мові ніж українська повинен надаватись нотаріально завірений переклад (окрім російської мови).

8. Ціна пропозиції

Роботи:

Ціна пропозиції конкурсних торгів учасника означає суму, за яку учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, передбачених в технічних вимогах замовника.

Ціна пропозиції конкурсних торгів (договірна ціна) учасника повинна бути розрахована відповідно Державних будівельних норм із урахуванням змін та доповнень.

Ціна пропозиції конкурсних торгів, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення та поточних цін на них.

В ціні пропозиції конкурсних торгів учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями.

До ціни пропозиції конкурсних торгів мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до Державних будівельних норм з урахуванням змін та доповнень:

 Розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів з економічним обґрунтуванням змін)

 Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (з економічним обґрунтуванням змін);

розрахунком вартості машино-години власної будівельної техніки, вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення (за його наявності).

 Розрахунок загально-виробничих витрат (виходячи з структури будівельної організації)

 • Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

 • Розрахунок експлуатаційних витрат.

Ціну пропозиції конкурсних торгів слід визначати відповідно до вимог проекту щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічною експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.

Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

Пропозиція конкурсних торгів учасника, в ціну якого включені будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю, відхиляється замовником.

До розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, зокрема витрати, пов’язані із оформленням забезпечення пропозиції конкурсних торгів та забезпечення виконання договору про закупівлю, витрати, пов’язані із укладанням договору, у тому числі і ті, що пов’язані із його нотаріальним посвідченням. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством; за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів готується учасником у двох примірниках “Оригінал” та “Копія”, які подаються в окремих запечатаних конвертах, відповідно позначених “Оригінал пропозиції конкурсних торгів” та “Копія пропозиції конкурсних торгів”. Кожен примірник пропозиції конкурсних торгів подається у письмовій формі (за підписом уповноваженої посадової особи учасника) і повинні бути прошитими, пронумерованими та скріпленими печаткою*, мати реєстр наданих документів, який рахується як її перший аркуш.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів пов'язаних з проведенням конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: «Не відкривати до 13 квітня 2011 р. до 10:00»

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

1) документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (виписка з протоколу засновників про призначення директора, резидента, голови правління; довіреність керівника учасника та інше) (копія завірена живою печаткою і підписом підприємства);

2) документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником (перелік документів зазначено п.7 розділу 3 конкурсної документації);

3) документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (перелік документів зазначено п.6 розділу 3 конкурсної документації).

4) заповнені додатки 1-4 конкурсної документації

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

- розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів: 180000,00 грн. (сто вісімдесят тисяч грн. 00 коп.)
- вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів: банківська гарантія.
- строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів 120 днів
.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

- закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

У залежності від виду надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів замовник визначає способи його повернення учаснику процедури закупівлі.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

- не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

- ненадання переможцем торгів, забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету (у разі здійснення закупівлі підприємствами, об'єднаннями підприємств не за бюджетні кошти – перераховуються на рахунок підприємства, об'єднання підприємств ).

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: відхилити таку вимогу або погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону. Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

1. Наявність обладнання, матеріально-технічної бази: надається перелік машин, механізмів, устаткування, засобів необхідних для виконання умов договору , які перебувають на балансі,а також за договором оренди станом на квартал проведення торгів за підписом керівника та головного бухгалтера (щодо наявності на балансі підприємства відповідного обладнання та механізмів) подається у наведеному нижче вигляді (підтвердити копіями документів таких, як договір закупівлі обладнання (договір оренди)):

Довідка про наявність машин, механізмів, устаткування, засобів необхідних для виконання робіт

__________________________ ______________

з/п

Назва та тип машини, механізму або устаткування

Виробник, марка та термін експлуатації (років)

Стан (нова машина, справний, поганий)

Наявна кількі

1

ь

…..

Всього:

(посада,прізвище,ініціали ) (підпис)

м.п.

2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: довідка за підписом керівника щодо наявності в штаті підприємства відповідних спеціалістів (інформація про працівників: чисельність, посада, фах (спеціальність), досвід роботи - які мають відношення до мети та цілей закупівлі) подається у наведеному нижче вигляді (підтвердити штатним розкладом за підписом керівника та головного бухгалтера, копії сертифікатів або свідоцтв про проходження навчання персоналу):
Похожие документы:

 1. Затверджено (12)

  Документ
  Вимоги цієї Інструкції поширюються на організаційно-розпорядчі документи (далі – документи) – постанови, розпорядження, накази, вказівки, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності органів
 2. Затверджено (44)

  Документ
  1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики (далі – Ліцензійні умови), розроблені відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я, Законів України «Про лікарські засоби», «Про підприємство
 3. Затверджено (31)

  Документ
  1.1. Музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України (далі – музей), як складова системи навчально-виховної роботи, створюється з метою залучення учнівської та студентської молоді
 4. “затверджено” (3)

  Документ
  Даний Статут розроблено у відповідності з законами України «Про власність», «Про підприємництво» , «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства», «Про інвестиційну діяльність», «Про внесення змін до Закону України «Про
 5. Затверджую (2)

  Документ
  Державне регулювання оціночної діяльності в Україні: зміст та основні напрями. Орган державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності, та його повноваження.
 6. Затверджено (13)

  Документ
  1.1. Комунальний заклад „Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями „Обрій” (далі - Центр) є закладом тривалого денного перебування дітей та молоді з функціональними

Другие похожие документы..