Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
В. Кандинского Перерыв От погребальной маски – к портрету 11.40. Шишлина Наталия Ивановна, Государственный исторический музей (Москва) Ритуальные обря...полностью>>
'Документ'
Сучасні схеми і обладнання для переробки цукрових буряків. Транспортування, очищення, отримання стружки і дифузійного соку: Навчальний посібник. –К.:...полностью>>
'Доклад'
В условиях кардинальных изменений в социальной жизни нашей страны, перемен в области просвещения, проблемы взаимодействия семьи и школы являются особ...полностью>>
'Программа'
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об образовании», Федер...полностью>>

Указом Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні", закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Н А К А З

31.08.2011 року смт. Муровані Курилівці № 19

Про підсумки методичної роботи

за 2010-2011 навчальний рік та

організацію методичної роботи

в закладах освіти району

в 2011-2012 навчальному році

У 2010-2011 навчальному році, відповідно до Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом МОН України від 08.12.2008 р. №1119, Примірного статуту, затвердженого наказом МОН України від 30.12.2008 року № 1221, Статуту «Мурованокуриловецького районного методичного кабінету», затвердженого рішенням Мурованокуриловецької районної ради 5 скликання від 17 червня 2010 року № 331, комунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» у своїй діяльності керувалася Указом Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні", Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про вищу освіту", "Про Національну програму інформатизації", "Про наукову і науково-технічну діяльність", Національною доктриною розвитку освіти в Україні, Концепцією загальної середньої освіти, Концепцією профільного навчання в старшій школі, Постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2003 р. №1494 "Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки", наказом МОН України "Про організаційні заходи щодо запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів" №745 від 21.09.2005 р., іншими законами та урядовими рішеннями в галузі освіти й розпорядженнями обласної та районної державної адміністрації, районної ради.

У районі діє чітко спланована система методичної роботи. Її сітка створена на діагностичній основі. Вже третій рік Мурованокуриловецький РМК та педколективи закладів освіти району працюють над проблемою «Самореалізація творчих здібностей учнів через застосування інноваційних технологій в навчально-виховному процесі».

Слід зазначити, що з 26 серпня 2010 року районний методичний кабінет відділу освіти реорганізовано у комунальну установу «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет». На виконання рішення 27 сесії районної ради 5 скликання від 17.06.2010 року №331 здійснено всі організаційні заходи, необхідні для державної реєстрації та функціонування установи, а саме:

- зареєстровано установу у державного реєстратора Мурованокуриловецької районної державної адміністрації 28 липня під реєстраційним №11591020000000384 та отримано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

- подано відповідні документи для взяття на облік у відділ статистики, фінансовий відділ, управління пенсійного фону України у Мурованокуриловецькому районі та державну податкову службу;

- отримано довідку АБ № 194723 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та отримано ідентифікаційний код 37048027;

- отримано дозвіл у Мурованокуриловецькому РВ ГУМВС дозвіл № 207 на виготовлення печаток та виготовлено гербову печатку та 3 штампи ( штамп установи, вхідна, вихідна документація);

- оформлено відповідну документацію для існування установи та наказом по установі затверджено номенклатуру справ;

- сформовано штат установи та відповідними наказами прийнято на роботу працівників (методистів);

- наказами затверджено посадові обов’язки працівників та Правила внутрішнього порядку.

Тому установа функціонує у новому статусі та спрямовує свою діяльність на реалізацію завдань, передбачених статутом.

У своїй діяльності Мурованокуриловецький РМК впродовж 2010-2011 навчального року керувався законами, постановами, указами, інструкціями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, наказами управління освіти та науки Вінницької обласної державної адміністрації, наказами та інструктивно-методичними листами Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, рішеннями колегії відділу освіти райдержадміністрації та методичної ради районного методичного кабінету.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучалися вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками районних методичних об'єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходили предметні тижні, методичні засідання, семінари, засідання творчих груп тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами району результативно використовувалися можливості районного методичного кабінету, де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності районних та шкільних методичних об'єднань, творчих груп, буклети методистів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси, технічні засоби (комп'ютери, копіювальна техніка), тощо.  
Результативною була робота всіх методичних об'єднань та груп. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів району оцінюється добрими показниками за результатами участі в обласних олімпіадах та конкурсах. Щороку, завдяки належній організації роботи з даного питання, в шкільних олімпіадах беруть участь понад 60% учнів. В районному етапі предметних олімпіад – понад 700 учнів, з яких 30% учасників стають призерами, а понад 40 призерів районної олімпіади беруть участь в 3 (обласному) етапі. В 2010-2011 навчальному році, вперше за останні роки, на обласному етапі Всеукраїнських предметних олімпіад учні району здобули 7 призових місць. Всього, за результатами участі в Міжнародних, Всеукраїнських обласних конкурсах та змаганнях, учні шкіл району здобули 41 призове місце.

Підсумком роботи відділу освіти, методичного кабінету, РБДЮТ, педагогічних колективів з обдарованою учнівською молоддю стало свято-зустріч з обдарованими та здібними учнями „Зірковий парад-2011”, проведене 31 травня 2011 року, на якому було нагороджено Грамотами відділу освіти та цінними подарунками 298 учнів.
Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів району. Використовуюся у навчально-виховному процесі також: проектно-рефлексивні, модульні технології, технології продуктивного навчання.

З метою підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників без відриву від роботи, в районі проведено: 78 методичних об’єднань та 45 семінарів директорів шкіл та їх заступників, вчителів-предметників, засідання 9 творчих груп, школи професійно -педагогічної адаптації вчителів - стажистів, резерву керівників навчальних закладів, новопризначених керівників, опорні школи з різних питань організації навчання і виховання, динамічні групи з проблем, що вирішуються.

У роботі з керівниками та педагогічними кадрами методичний кабінет взяв курс на забезпечення результативності в управлінні навчальними закладами, підвищення якості навчання і виховання через використання особистісно-орієнтованих підходів.
З метою інформаційно-методичного забезпечення закладів освіти, методисти РМК готують і направляють у заклади освіти району методичні бюлетені, інструктивно-методичні листи, методичні рекомендації на допомогу керівникам шкіл, вчителям-предметникам, власні педагогічні напрацювання ; кращі матеріали даної роботи опубліковано в обласних та Всеукраїнських фахових виданнях. Вчителі та методисти діляться своїм досвідом роботи на курсах підвищення кваліфікації при ВОІПОПП.

Розпочато розроблення системи педагогічної профорієнтації учнів та механізму їх відбору до вищих педагогічних навчальних закладів.

Варто зазначити, що за результатами аналізу та поданих методистами звітів, впродовж навчального року методичним кабінетом надано допомогу з різних питань 98 % педагогічним працівникам. Працівники методичного кабінету побували, з метою надання методичної допомоги, в усіх 27 (що становить 100%) навчальних закладах.

У 2010-2011 навчальному році, згідно поданих заяв, атестувалося 90 педпрацівників.

В кінці атестаційного періоду атестовано 90 педпрацівників, в тому числі:

- 73 вчителі;

- 3 методисти РМК;

- 10 вихователів ДНЗ;

- 1 керівник гуртка позашкільного закладу;

- 1 практичний психолог школи;

- 1 вихователь ГПД;

- 1 педагог-організатор.

За підсумками атестації відбулось наступне:

Атестовано на відповідність раніше встановлених кваліфікаційних категорій:

- вищу - 11 чол.;

- І - 26 чол.;

- П - 2 чол.

Присвоєно кваліфікаційні категорії:

- вищу - 7 чол.;

- І - 5 чол.;

- П - 7 чол.

Педагогічне звання «учитель-методист» присвоєно - 2 чол.

Педагогічне звання «Старший вчитель» присвоєно - 3 чол.

Педагоги школи активно залучаються до роботи у обласних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо.

Так, на базі СЗШ І-ІІІ ст. с. Обухів проведено обласний семінар для заступників директорів з навчально-виховної роботи зі стажем роботи за участю завідувачки кабінету управління освітою та школознавства ВОІПОПП Ковальчук В.І., а 18.11.2010 року в СЗШ І-ІІІ ступенів с. Вищеольчедаїв проведено міжрайонний  семінар працівників психологічної служби на тему: «Попередження жорстокості та насилля серед дітей і над дітьми. «Медіація однолітків», як методи відновного правосуддя» за участю методиста Вінницького обласного Центру практичної психології та соціальної роботи Козачишеної В.В., працівників психологічної служби Могилів-Подільського та Чернівецького районів, м. Могилів-Подільський.

Продовжується тісна співпраця за підписаною двостороньою угодою з Інститутом педагогіки АПН України з метою організації і проведення дослідницько-експериментальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів району.

12.01.2011 року на базі НВК "СЗШ І-ІІІ ст. №1-гімназія" смт. Муровані Курилівці, а 23 березня 2011 року на базі Літинського РМК проведено міжрайонний семінар працівників методичних кабінетів Мурованокуриловецького РМК та Літинського РМК. В рамках зустрічі проведено районний етап конкурсу "УЧИТЕЛЬ РОКУ -2011» та проведено науково-практичну конференцію "Великий син великого народу", присвячену 150-річчю з дня смерті та перепоховання в Україні Т.Г.Шевченка і 50-ій річниці заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка.  Методисти активно обговорили структуру і напрямки роботи методичних служб   та поділилися досвідом роботи по удосконаленню методичної роботи з педагогічними працівниками закладів району.

Всього у 2010-2011 навчальному році проведено 7 міжрайонних та міжобласних заходів з педагогічними працівниками.

В СЗШ І-ІІІ ст. с. Лучинець створено опорний регіональний заклад освіти (ОРЗО) для реалізаціі концепції інформаційно-освітнього середовища (ІОС) та її впровадження в навчально-виховний процес та адміністративну діяльність (керівник проекту - Заболотний М.Г.), також, відповідно до даного проекту, для Мурованокуриловецького РМК у 2011 році створено офіційний сайт.

На належному організаційному рівні проведено ІІ (районний) етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2011» в номінаціях: історія, образотворче мистецтво, іноземна мова (німецька), початкові класи, світова література.

В ІІ етапі конкурсу взяли участь 35 вчителів з 23 закладів освіти: СЗШ І-ІІІ ступенів с. Вербовець, с. Вищеольчедаїв, с. Лучинець, смт. Муровані Курилівці № 2, с. Немерче, с. Обухів; НВК «СЗШ І-ІІІ ступенів №1 - гімназія» смт. Муровані Курилівці, с. Жван, с. Конищів, с. Котюжани, с. Наддністрянське, с. Рівне, с. Снітків, с. Бахтин, с. Галайківці, с. Дерешова, с. Курашівці, с. Лучинчик, с. Привітне; СЗШ І-ІІ ступенів с. Степанки, с. Долиняни, с. Житники; загальноосвітньої санаторної школи-інтернат І-ІІІ ступенів для дітей з захворюваннями серцево-судинної системи смт. Муровані Курилівці.

Слід зазначити, що в цьому році у ІІ етапі конкурсу «Учитель року - 2011» взяло участь більше педагогічних працівників ніж у попередні роки. Так, в ІІ етапі конкурсу «Учитель року - 2007» взяло участь 14 педагогів з 9 закладів освіти; в ІІ етапі конкурсу «Учитель року - 2008» - 12 педагогів з 11 закладів освіти, в ІІ етапі конкурсу «Учитель року - 2009» - 15 педагогів з 12 закладів освіти, в ІІ етапі конкурсу «Учитель року - 2010» - 17 педагогів з 15 закладів освіти .

За підсумками набраних балів та відповідно до протоколу засідання журі, переможцями ІІ (районного) етапу конкурсу «Учитель року - 2011» стали:

- В номінації «Історія» - вчителька НВК с. Конищів Серветнік Галина Анатоліївна;

- В номінації «Образотворче мистецтво» - вчителька СЗШ І-ІІІ ступенів с. Обухів Пасєка Оксана Василівна;

- В номінації «Іноземна мова (німецька)» - вчителька НВК с. Наддністрянське Пономаренко Лідія Петрівна;

- В номінації «Світова література» - вчителька НВК с. Наддністрянське Білава Ніна Василівна;

- В номінації «Початкові класи» - вчителька НВК СЗШ І-ІІІ ступенів с. Лучинець Тодавчич Оксана Василівна;

- В номінації «Початкові класи» - вчителька НВК с. Галайківці Чернецька Світлана Василівна;

- В номінації «Початкові класи» - вчителька СЗШ І-ІІ ступенів с. Степанки Мазуркевич Валентина Петрівна.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників району дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні.

Управління методичною роботою в районі здійснювалося згідно річного плану роботи Мурованокуриловецького РМК, плану основних методичних заходів і плану методичної ради РМК. Така система планування, що відпрацьована у методичному кабінеті і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток закладів району.
У методичному кабінеті в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів-предметників. Останнє надбання методичного кабінету у сфері інформаційно-комунікаційних технологій - веб-сайт РМК. Зараз він є найбільш відвідуваним про що свідчить статистика: уже більше 4000 відвідувачів. Сайт постійно поповнюється цікавою інформацією про діяльність методичного кабінету та містить багато корисних матеріалів, необхідних як учителям так і керівникам шкіл. А підключення до мережі Інтернет дало можливість користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, управління освіти і науки облдержадміністрації, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших методичних кабінетів та закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією і методистам, і вчителям і адміністраціям закладів освіти, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.
Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. Контроль, який здійснює методичний кабінет, дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання шкіл, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективах. Методистами використано багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, тощо. Під час здійснення контролю за рівнем викладання навчальних предметів використовувалися діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з використанням комп'ютера, проводились моніторинг навчальних досягнень Аналіз результатів такого контролю знаходить відображення у відповідних наказах по відділу освіти, рішеннях методичної ради РМК.

Методичним кабінетом щорічно розробляються зразки навчально-методичної документації для педагогічних працівників закладів району:
- індивідуальний план роботи вчителя;
- рекомендації по заповненню журналів навчальних занять у відповідності з інструктивно-методичними листами МОН України;
- інструктивно-методичні картки проведення навчальних занять, в тому числі лабораторних та практичних;
- форми обліку навчальних досягнень та пропусків навчальних занять учнів;
- форми екзаменаційної документації;
- форми, необхідні для проведення атестації педагогічних працівників;
- зразки календарних та поурочних планів;

- орієнтовні плани роботи заступників директорів з НВР:

- види та форми внутрішкільного контролю;
- інші зразки навчально-методичної документації.

Отже, основними завданнями Мурованокуриловецького районного методичного кабінету впродовж 2010-2011 навчального року були:
- пропаганда серед керівників, їх заступників, педагогів району досягнень педагогічної науки, психології, методики навчання та виховання учнів;

- допомога керівникам, їх заступникам, педагогам з питань організації, планування і методики навчально-виховної роботи;
- підвищення кваліфікації та вивчення і поширення досвіду роботи кращих педагогів району та області, підготовці молодих спеціалістів;
- налагодження і підтримання зв’язків з іншими районами та областями, лабораторіями інших навчальних закладів з питань впровадження нових форм і методів навчання;
- накопичення та систематизація методичних матеріалів, які надсилаються з методичного кабінету, друкуються в періодичній пресі та розробляються в навчальних закладах, пропаганда форм і методів інтенсивного навчання та дієвого виховання, оцінка їх ефективності за дієвими результатами;
- розробка рекомендацій щодо удосконалення організації навчального процесу, розробка положень і орієнтовних завдань для проведення олімпіад, предметних конкурсів;
- організація виставок методичних розробок та методичних посібників і бюлетенів;

- участь у обласних та Всеукраїнських виставках.

Мурованокуриловецький РМК в 2011-2012 навчальному році буде продовжувати та удосконалювати зазначену вище роботу з метою забезпечення наукового, методичного і методологічного спрямування роботи на реалізацію положень Конституції України,
виконання Законів України про освіту, Указів Президента України,
положень Національної доктрини розвитку освіти в Україні, обласних та районних програм, забезпечення системи безперервного навчання педагогічних працівників, підвищення їх фахового рівня як однієї з найважливіших умов переходу на нову парадигму освіти, надання дієвої методичної допомоги педагогічним працівникам, керівникам ЗНЗ з метою творчого розвитку особистості, організаційно-методичне забезпечення профільного навчання учнів старшої школи, формування готовності директора школи та вчителів до самоосвіти та самовдосконалення, здатності до інноваційної діяльності, забезпечення абсолютної комп’ютерної грамотності педагогів району.

Тому, з метою належної організації методичної роботи в закладах освіти району, створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, координації діяльності шкільних методичних кабінетів при навчальних закладах, районних методичних об'єднань і методичних асоціацій (об'єднань) при навчальних закладах,відповідно до плану роботи Мурованокуриловецького РМК та Вінницького ОІПОПП,

Н А К А З У Ю:

 1. У 2011-2012 навчальному році Мурованокурниловецькому РМК та педагогічним колективам закладів району спрямувати усю методичну й експериментальну роботу на завершення роботи по вивченню педагогічної проблеми «Самореалізація творчих здібностей учнів через застосування інноваційних технологій в навчально-виховному процесі». Матеріали по організації відповідної роботи, напрацювання, рекомендації та пропозиції з проблемної теми навчальних закладів подати в Мурованокуриловецький РМК до 25.05.2012 року.

 2. Результати роботи над проблемною темою Мурованокуриловецького РМК та закладів освіти узагальнити у методичний бюлетень (до 20.08.2012 р.)

3. Спрямувати методичну роботу у 2011-2012 н.р. на вирішення таких завдань:

 • поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом створення профільних класів, організації навчання за системою РН, організації роботи факультативів, гуртків, спецкурсів; забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу функціонування профільного навчання;

 • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

 • організація науково-дослідницької роботи учнів;

 • підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя, ШМО учителів-предметників, творчих груп, проведення методичних тижнів, декад;

 • підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

 • удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу; забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;

 • продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

 • підвищення іміджу навчальних закладів;

 • забезпечення ефективної роботи методичних кабінетів закладів району;

 • підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

 • поширення передового педагогічного досвіду працівників навчальних закладів шляхом друку матеріалів у фахових виданнях;

 • створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу;

 • забезпечувати змістовне наповнення веб-сайту Мурованокуриловецького РМК.

  1. Участь у методичній роботі всіх педагогічних працівників закладів району вважати обов’язковою.

5. Для оперативного керівництва методичною роботою в районі створити методичну раду у складі:

Чемериський Р.В. – голова ради, директор РМК;

Цимбалішина Н.І. – заступник, методист РМК;

Овчарук О.О. – секретар, методист РМК;

Члени ради

Мельник В.Л. – методист РМК;

Нагорняк Т.В. – методист РМК;

Багрій О.В. – методист РМК;

Гришина С.Г. – методист РМК;

Михайлюк В.П. – методист РМК;

Стахова С.М. – методист РМК;

Комарніцька І.В. – завідувач ПМПК;

Заболотний М.Г. – вчитель СЗШ І-ІІІ ст. с.Лучинець;

Серветник В.Г - вчитель Мурованокуриловецького НВК «СЗШ І-ІІІ ст. № 1-

гімназії»;

Гора А.М. – вчитель Мурованокуриловецького НВК «СЗШ І-ІІІ ст. № 1-

гімназії»;

Бабак Г.І. – вчителька Мурованокуриловецької СЗШ І-ІІІ ст.№ 2;

Григораш Л.В. – директор РБДЮТ.

  1. Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними працівниками району:

  1. .Районні методичні об’єднання та динамічні групи.

  2. .Постійно діючі, епізодичні семінари та семінари-практикуми.

  3. .Методичні тижні.

  4. .Школи адаптації молодих спеціалістів.

  5. .Районний центр практичної психології і соціальної роботи.

  6. .Виставки позитивного педагогічного досвіду.

  7. .Конкурси педагогічної майстерності.

  8. .Проведення педагогічних мостів.

  9. .Співпраця з ВОІПОПП, ВДПУ.

6.10.Організація і проведення Інститутом педагогіки АПН України дослідно-експериментальної роботи на рівні загальноосвітніх навчальних закладів району.

 1. .Організувати роботу районних методичних об'єднань вчителів з періодичністю засідань 4 рази на рік (серпень, жовтень, січень, березень) та затвердити їх керівників:

 • української мови та літератури - Бабак Г.І.

 • зарубіжної літератури - Чепелюк І.В.

 • іноземної мови - Пастух Л.І.

 • математики - Серветник В.Г.

 • фізики та астрономії - Химич А.В.

 • хімії та біології - Черватюк Ж.П.

 • історії та правознавства - Смага Г.О.

 • географії - Гора А.М.

 • фізичної культури - Гладкий М.В.

 • ЗВ - Каплінський О.П..

 • трудового навчання і креслення - Паращенко Л.С.

 • класних керівників,

педагогів-організаторів - Мельник В.Л.

 • вчителів початкової ланки - Войт М.П.

- завідуючих та вихователів ДНЗ - Овчарук О.О.

 1. .Організувати роботу постійно діючих семінарів з періодичністю засідань 2-4 рази на рік та затвердити їх керівників:

- заступників директорів шкіл по навчальній роботі - Чемериський Р.В.

- заступників директорів шкіл по виховній роботі - Мельник В.Л.

- вчителів української мови та літератури - Бабак Г.І.

- вчителів іноземної мови - Пастух Л.І.

- вчителів фізкультури - Гладкий М.В.

- вчителів історії та права - Смага Г.О.

- зарубіжної літератури та російської мови - Чепелюк І.В..

- вчителів трудового навчання та креслення - Паращенко Л.С.

- вчителів етики - Мельник В.Л.

- вчителів ОБЖ - Школьна С.О.

- керівників ЗВ - Каплінський О.П.

- вчителів початкових класів - Войт М.П.

- музики - Никончук Ю.В.

- географії та основ економіки - Гора А.М.

- практичних психологів та соціальних педагогів - Нагорняк Т.В.

- шкільних бібліотекарів - Тарановська Н.І.

- завідуючих ДНЗ - Багнатова Т.І.

- вихователів ДНЗ - Євчук К.Е.

  1. Продовжити роботу семінарів-практикумів:

- вчителів математики - Серветник В.Г.

- інформатики - Заболотний М.Г.

- вчителів фізики і астрономії - Химич А.В.

- вчителів хімії та біології - Черватюк Ж.П.

- вчителів образотворчого мистецтва - Яворська Л.М.

 1. .Продовжити роботу «Школи молодого вчителя» для новопризначених вчителів шкіл району:

 • вчителів зарубіжної літератури – кер. Чепелюк І.В. /СЗШ І-ІІІ ст. №2/

вчителів іноземної мови – кер. Пастух Л.І. / Мурованокуриловецький НВК «СЗШ І-ІІІ ст. №1-гімназії»/

вчителів математики – кер. Мельник Л.І. / Мурованокуриловецький НВК «СЗШ І-ІІІ ст. №1-гімназії»/

- вчителів історії – кер. Невінська Г.Б. /СЗШ І-ІІІ ст. №2/

 • вчителів фізкультури – кер. Гладкий М.В. /СЗШ І-ІІІ ст. с. Вербовець /

- вчителів географії та біології – кер. Гора А.М. / Мурованокуриловецький НВК «СЗШ І-ІІІ ст. №1-гімназії»/

 • вчителів початкових класів – Паламар О.В. /СЗШ І-ІІІ ст. №2/

 • вихователів ДНЗ – кер. Шевчук С.О. /ДНЗ №2 смт. Муровані Курилівці/

 1. В разі необхідності, для здійснення оперативної і творчої методичної роботи, при районних методичних об’єднаннях створити творчі групи в кількості 5-7 педагогів.

 2. Керівникам районних семінарів та фахових методичних об’єднань до 15 вересня 2011 року спланувати роботу РМО, плани роботи подати в Мурованокуриловецький РМК (до 20.09.11р.)

 3. З метою ефективної методичної роботи з учителями, керівниками шкіл та методичних об’єднань продовжити роботу опорних шкіл району.

12. Методистам РМК:

12.1 Забезпечити:

12.1.1 керівництво роботою методичних об’єднань закладів освіти та координацію їхньої діяльності;

Протягом 2011-2012 н.р.

12.1.2 функціонування електронної інформаційно-методичної системи «На допомогу вчителю » для закладів освіти та її подальше вдосконалення;

До 10.09.2011р.

12.1.3 проведення методичних заходів з урахуванням актуальності теми, часу, закладу, запитів педагогів та вимогам реформування освіти;

Постійно

12.1.4 виконання завдань та заходів, передбачених на 2011-2012 навчальний рік районними програмами.

Постійно

12.2 Створити організаційні умови для безперервного вдосконалення фахової освіти педагогічних працівників.

Постійно

12.3 Провести моніторинг рівня навченості комп’ютерної грамотності всіма педагогами району .

До 01.11.2011 р.

12.4 Продовжити:

12.4.1 аналіз умов забезпечення психофізичного здоров’я дітей та учнів, моніторингу викладання предметів і навчальних курсів та вироблення рекомендацій щодо приведення їх у відповідність до встановлених державними стандартами освіти вимог;

Впродовж 2011-2012 н.р.

12.4.2 апробацію та впровадження освітніх технологій та систем;

12.5 Сприяти організації мовної практики, стажуванню педагогів, розширенню академічних обмінів через роботу з Корпусом миру.

 Протягом 2011-2012 н.р.

12.6 Через здійснення методичного патронату усунути порушення і недоліки, виявлені під час атестації закладів освіти в 2010-2011 навчальному році.

Протягом 2011-2012 н.р.

12.7 Продовжити створення нових електронних програм, банків інформації та удосконалення існуючих.

Протягом 2011-2012 н.р.

12.8 Провести моніторинг організації методичної роботи в закладах освіти району.

До 01.04.2012 р.

12.9 Поновити картотеку передового педагогічного досвіду педагогів району.

До 01.06.2012 р.

12.10 Здійснити методичний супровід впровадження профільного навчання в 10-х класах, організувати допрофільну підготовку та поглиблене вивчення предметів у 8-9 класах.

До 01.10.2011 р.

12.11 Заслухати на січневих засідання районних методичних об’єднань вчителів творчі звіти осіб, які претендують на встановлення (підтвердження) вищої категорії та педагогічне звання.

Січень 2012 р.

12.12 Забезпечити планування і проходження курсової перепідготовки педагогами району на базі ОІПОПП.

Протягом 2011-2012 н.р.

12.13 Забезпечити проведення організаційних заходів щодо І, ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів, олімпіад, змагань, оглядів. До 18.09.11р. створити творчі групи вчителів по підготовці олімпіадних завдань для І етапу.

Згідно графіка

12.14 Організувати проведення ІІ етапу конкурсів «Учитель року – 2012», «Творча скарбничка – 2011» та забезпечити подачу відповідних матеріалів у ВОІПОПП для участі в ІІІ(обласному) етапі.

Відповідно до Положення

12.15 Започаткувати та організувати проведення предметних олімпіад у початкових класах (українська мова, математика)

Листопад-грудень 2011 р.

12.16 Підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами розглянути на розширеному засіданні науково-методичної ради.

Травень 2012 р.

13. Керівникам дошкільних, загальноосвітніх, позашкільного навчальних закладів:

13.1 Проаналізувати на засіданнях педагогічних рад вплив методичної роботи на результативність навчально-виховного процесу за підсумками державної підсумкової атестації, олімпіад, конкурсів, МАН, зовнішнього незалежного оцінювання; довести до відома педагогічних працівників, що участь у методичній роботі є професійним обов’язком кожного педагогічного працівника.

До 09.09.2011 р.

13.2 Розробити комплекс загальношкільних методичних заходів, спрямованих на удосконалення навчально-виховного процесу школи, ефективності методичної роботи з педагогічними кадрам та спланувати структуру методичної роботи, оптимальну, для навчального закладу.

 До 15.09.2011 р.

  1. Створити сприятливі умови для ефективної методичної роботи, творчих пошуків та самоосвіти педагогічних працівників, забезпечити її колективний характер, розумне співвідношення групових та індивідуальних, добровільних та обов'язкових форм і видів методичної роботи.

Постійно

  1. З метою набуття молодими педагогами практичних навичок, необхідних для педагогічної роботи, формуванню вмінь, застосовувати теоретичні знання у конкретній практичній діяльності, вивчення молодими вчителями передового й ефективного педагогічного досвіду, продовжити  роботу школи “Професійної адаптації молодих педагогів”.В закладах освіти, де є новопризначені педагогічні працівники, спланувати і організувати роботу по стажуванню та наставництву. Забезпечити участь молодих спеціалістів у роботі районних «Шкіл молодого вчителя».

До 05.09.2011р. та постійно

  1. Взяти під особистий контроль питання курсової перепідготовки педагогічних працівників. Не приймати до розгляду заяви про підвищення кваліфікаційної категорії від тих педагогів, які не пройшли своєчасно курсову перепідготовку.

  2. Забезпечити участь педагогічних працівників у конкурсі «Учитель року – 2012», конкурсі «Творча скарбничка - 2011».

Згідно Положення

  1. Використовувати атестацію, конкурси педагогічної майстерності та інші форми методичної роботи для заохочення діяльності вчителів, розвитку творчої активності педагогів, підвищення професійного рівня і зростання результативності праці педагогів.

Постійно

  1. Спланувати роботу з обдарованими дітьми шляхом залучення їх до науково-дослідницької роботи, факультативних та гурткових занять з метою поглибленого вивчення предметів навчального плану, позаурочної діяльності, учнівського самоуправління.

До 15.09 2011 р.

  1. Методичним радам ЗНЗ розробити алгоритм самоосвітньої роботи вчителя

До 05.09.2011р.

  1. Узгодити внутрішньо-шкільну методичну роботу з обласними, районними заходами щодо підвищення теоретичного рівня та методичної майстерності педкадрів.

До 05.09.2011 р.

  1. До 25 вересня в школах району спланувати взаємовідвідування та відкриті уроки, графік помістити в методичному куточку. Провести засідання методоб'єднань, на яких обговорити плани роботи на навчальний рік (після цього затвердити і погодити).

13.12 Запровадити залікові книжки вчителів «Освітній маршрут педагога» та використовувати їх для фіксування результату роботи при атестації педпрацівників.

До 10.10.2011 р. та постійно

13.13 Забезпечити:

- неухильне дотримання методичних рекомендацій щодо викладання навчальних предметів та ведення шкільної документації протягом 2011-2012 навчального року;

Постійно

- своєчасне подання достовірної статистичної звітності про діяльність закладу освіти;

Постійно

- роботу шкільних методичних об'єднань, кабінетів та методичних рад.

Постійно

13.14 Вжити заходів щодо:

- подальшого вдосконалення системи внутрішкільного моніторингу якості освіти;

- розвитку здібних учнів, творчих педагогів та системи їх заохочення;

- участі педагогів в апробації навчальних посібників;

- формування оптимальних розкладів занять та режиму роботи закладу.

13.15 На підставі подання районного методичного кабінету, надавати педагогічним працівникам методичний день для участі в районних заходах.

Протягом 2011-2012 н.р.

13.16 Для ознайомлення з новинками психолого-педагогічної науки, оновлення знань педагогів, спланувати і організувати роботу психолого-педагогічних семінарів, педагогічних читань.

Протягом 2011-2012 н.р.

13.17 До 01 жовтня 2011 року спланувати роботу педагогічного всеобучу батьків.

14. Вчителям-предметникам, вихователям:

14.1.Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти, внести корективи у власну науково-методичну проблему відповідно до методичних та експериментальних завдань навчального закладу.                                                                       

                                                                                  Впродовж року 14.2.Удосконалювати рівень підготовки узагальнених матеріалів з досвіду роботи.

                                                                                    Впродовж року

14.3. Систематично працювати над поповненням  кабінетів методичними матеріалами.                                                                                       

Постійно

14.4.Працювати над впровадженням інноваційних методик з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

                                                                                       Впродовж року

 15. Наказ від 31.08.2010 р.    № 5 Про організацію методичної роботи в закладах освіти району в 2010-2011 навчальному році ” з контролю зняти.

16. Керівник закладу освіти несе персональну відповідальність за явку педагогів на методичні заходи та його підготовку до виступу.

Постійно         

17. Організацію виконання наказу покласти на методистів, керівників закладів освіти та їх заступників з НВР.

18. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор Мурованокуриловецького РМК Р.В.Чемериський

З наказом озн.:

Михайлюк В.П.

Багрій О.В.

Нагорняк Т.В.

Овчарук О.О.

Цимбалішина Н.І.

Гришина С.Г.

Мельник В.Л.

Комарніцька І.В.

Стахова С.М.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Кільну освіту", „Про позашкільну освіту", Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 04

  Документ
  У 2009 році відділ освіти Білогірської райдержадміністрації відповідно до Положення про відділ освіти спрямовував діяльність керівників навчально-виховних закладів, педагогічних колективів на неухильне виконання положень Конституції
 2. Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет управління освіти адміністрації московського району наказ (3)

  Документ
  Керуючись Конституцією України, законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про охорону дитинства”, Національною доктриною розвитку освіти, Указами Президента України
 3. Збірник нормативно – правових документів, які визначають та регулюють напрямки діяльності психологічної служби в системі освіти

  Закон
  Збірник місти в собі нормативно – правову документацію, яка необхідна для роботи працівників психологічної служби навчальних закладів: закони України, укази президента, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів, накази та листи
 4. Останніми десятиліттями в усьому світі відбуваються докорінні зміни у розумінні та забезпеченні якісної освіти для дітей з особливими потребами

  Документ
  Останніми десятиліттями в усьому світі відбуваються докорінні зміни у розумінні та забезпеченні якісної освіти для дітей з особливими потребами. В Україні також набувають поширення новітні освітні технології, в основу яких покладено
 5. Розд І л І вступ 1 Аналіз роботи закладу освіти за 2009 2010 навчальний рік

  Документ
  Робота Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 118 Харківської міської ради Харківської області в 2009-2010 навчальному році була спрямована на реалізацію положень Конституції України, сучасної державної політики в галузі

Другие похожие документы..