Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Статья'
Статья 1. Утвердить прилагаемую Государственную программу Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию государственных языков Республики Т...полностью>>
'Документ'
Вся природа в «Слове» наделя­ется автором человеческими чувствами, способностью раз­личать добро и зло. Она преду­преждает русских о несчастьях, переж...полностью>>
'Автореферат'
Защита диссертации состоится « » 2009 г. в часов на заседании диссертационного совета Д 002.006.01 при Учреждении Российской академии наук Институт я...полностью>>
'Примерная программа'
Выявление состава основных рисков, присущих производственно-хозяйственной деятельности данного предприятия и их учет во внутрифирменном планировании ...полностью>>

Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про встановлення нормативу рентабельності за надання в оренду торгових приміщень (площ) І устаткування на ринках з продажу товарів»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про встановлення нормативу рентабельності за надання в оренду торгових приміщень (площ) і устаткування на ринках з продажу товарів»

ОПИС ПРОБЛЕМИ

На сьогоднішній день плата за послуги, що надаються ринками з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, є регульованою. Однак, з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 року №278 «Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах фінансово-економічної кризи», виникла необхідність удосконалення регулювання цін на послуги, що надаються ринками, в тому числі оренди торгових приміщень. Тому, з метою врегулювання вказаної ситуації, використовуючи повноваження, надані постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)»(із змінами та доповненнями), головним управлінням економіки облдержадміністрації підготовлено даний проект розпорядження, яким передбачається встановлення нормативів рентабельності на послуги оренди, що надаються ринками з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.

МЕТА РЕГУЛЮВАННЯ

Основним завданням розпорядження є недопущення збитковості суб’єктів господарювання, що надають послуги з утримання торговельних місць з одночасним забезпеченням соціального захисту населення від необґрунтованого зростання плати за вказані послуги.

МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ

В області встановлено граничні розміри плати за послуги, що надаються ринками з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, за утримання торговельних місць, які стосувались, в основному, плати за утримання торговельного місця, однак, не була врегульована орендна плата за надання площ та устаткування.

В зв’язку із змінами в чинному законодавстві щодо регулювання плати за вказані послуги, виникла необхідність перегляду даного регулювання. В зв’язку з тим, підготовлено проект розпорядження голови облдержадміністрації, яким, в умовах фінансово-економічної кризи, передбачено регулювання плати за послуги оренди торгових приміщень (площ), торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування у торгових об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів шляхом встановлення нормативу рентабельності у розмірі 15 відсотків. Ціни на послуги з обслуговування орендованих приміщень (площ) визначаються, виходячи із фактичних витрат орендодавця за надання цих послуг пропорційно розміру орендованих приміщень.

З виданням цього розпорядження втрачає чинність розпорядження голови обласної державної адміністрації від 4 грудня 2003 року №582 «Про граничні розміри плати за послуги, що надаються ринками з продажу продовольчих та непродовольчих товарів», зареєстроване в Тернопільському обласному управлінні юстиції 9 грудня 2003 року за №42/475 (із змінами і доповненнями).

АЛЬТЕРНАТИВИ

Альтернативи:

- залишити без змін діюче розпорядження голови облдержадміністрації, але воно не буде відповідати вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 року №278;

- відмовитись від регулювання, але на сьогоднішній день фіксуються намагання необґрунтовано підвищити плату за надані послуги, орендну плату, Такі ризики в умовах фінансово-економічної кризи можуть наростати.

ВИГОДИ І ВИТРАТИ

Група впливу

Вигоди

Витрати

1.Суб’єкти господарювання

1.1. Забезпечується відшкодування витрат ринків, що надають послуги з утримання торговельних місць, при цьому забезпечується їх прибуткова діяльність.

1.2. Створюються умови для розвитку інфраструктури ринку.

1.3. Економічно обґрунтована плата за послуги, що надаються ринками.

Можливе зростання витрат з метою удосконалення роботи ринку та на проведення експертної оцінки майна

2. Споживачі

2.1. Стримання необґрунтованого зростання цін на вказані послуги.

2.2. Дотримання якісних показників наданих послуг.

2.3. Здійснення контролю за правильністю формування плати

Часткове зростання витрат

при купівлі - продажу продовольчих та непродовольчих товарів

3. Держава

3. 1.Стабілізація цінової ситуації на даному ринку послуг.

3.2. Зменшення звернень суб’єктів господарювання та споживачів

Відсутні

Показниками результативності розпорядження буде:

- економічна обґрунтованість орендної плати, що встановлюється ринками за оренду площ та устаткування;

 • недопущення збитковості ринків, що надають послуги з утримання торговельних місць;

 • забезпечення контрольованості цінової ситуації на даному ринку.

Відстеження результативності розпорядження здійснюється через моніторинг цін, перевірок державної інспекції з контролю за цінами в області та статистичні дані.

Термін дії розпорядження голови обласної державної адміністрації необмежений.

Зауваження та пропозиції до даного проекту розпорядження в місячний термін надаються головному управлінню економіки облдержадміністрації (46021 м.Тернопіль, вул. Грушевського, 8. Тел.: (035-2) 52-33-83. Факс: 52-33-83.Е-mail:admin@ eсonomy.gov.te.ua).

Заступник начальника головного управління

економіки облдержадміністрації В.І.ГОЦЬ

/hdd1/1/1.docСкачать документ

Похожие документы:

 1. Про хід виконання Програми розвитку малого підприємництва у Київській області на 2009-2010 роки за 2010 рік

  Документ
  Упродовж 2010 року державна політика розвитку малого підприємництва на регіональному та місцевому рівнях здійснювалася відповідно до затверджених місцевих програм розвитку малого підприємництва на 2009-2010 роки, Програми розвитку
 2. На головну сторіну веб сайту ода в розділ „стратегія”

  Документ
  за перше півріччя 2011 року щодо соціально-економічних результатів і потенціалу області у рамках контролю реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року
 3. Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2011 рік Вступ

  Документ
  Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2011 рік (далі – програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку
 4. Про проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2012 рік

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р.
 5. Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2010 рік

  Документ
  З метою забезпечення сталого економічного зростання області у 2010 році, відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,

Другие похожие документы..