Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Публичный отчет'
Данные марки были использованы в установленные сроки в соответствии с Инструкцией о порядке маркировки отдельных подакцизных товаров акцизными маркам...полностью>>
'Реферат'
Несомненно, что во все времена существования психологической науки, основной ее задачей, социальным заказом, предъявляемым к ней обществом, было форм...полностью>>
'Решение'
В рамках подготовки и проведения в Молодечненском районе Республиканского фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкi-2011» и с целью привлечения орга...полностью>>
'Закон'
Постановление Правительства РФ от 15.06.2004 N 280 утратило силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 337, утвердившего ...полностью>>

Оку проводять Всеукраїнську науково-практичну конференцію

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Конференції

1

**********

Запорізька міська громадська організація «Істина»

20 березня 2010 року проводять

Всеукраїнську науково-практичну конференцію

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Передбачається робота таких секцій:

 1. соціальна педагогіка та соціальна психологія;

 2. психологія праці та управління;

 3. медична психологія;

 4. індустріально-організаційна психологія;

 5. економічна психологія;

 6. вікова психологія;

 7. практична психологія;

 8. психологія сімейних відносин

Організаційний внесок — 50 грн.

Заявку, тези доповіді, відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску необхідно надіслати електронною поштою до 5 березня 2010 р.

Адреса:

Запорізький обласний центр молоді Запорізької обласної ради,

вул. Патріотична, 49, м. Запоріжжя, 69000

Телефон: 066 783 00 85

E-mail:

2

**********

Міністерство освіти і науки України

Академія педагогічних наук України

Харківський національний

економічний університет

Університет менеджменту освіти

Кафедра соціології і психології

управління ХНЕУ

Факультет менеджменту і психології УМО АПН України

26-27 березня 2010 року проводять

II Всеукраїнську науково-практичну конференцію

CОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ”

Передбачається робота таких секцій:

Секція 1. Особистість як об'єкт соціально-психологічного управління

Напрями роботи секції:

 1. вивчення і формування мотиваційних, пізнавальних, емоцій-во-льових психофізіологічних властивостей людини;

 2. вплив середовища на формування і розвиток особистості;

 3. формування особистості через навчання та діяльність;

 4. розвиток виробничої та соціальної активності людини з урахуванням закономірностей організації її психічного життя;

 5. внутрішній потенціал саморозвитку особистості.

Секретар секції — Дубровна Ірина Володимирівна

моб. тел.: 097- 547-86-06

Секція 2. Проблеми формування та використання соціально-психологічних технологій управління персоналом організації

Напрями роботи секції:

 1. використання соціальних і психологічних теорій для дослідження діяльності виробничої організації;

 2. сучасні передумови використання соціально-психологічних технологій управління персоналом;

 3. 3

  розвиток інструментів соціально-психологічного управління персоналом;

 4. мотивація, рекрутинг, лідерство, культура організації;

 5. проблеми соціально-психологічного оцінювання потенціалу особистості;

 6. використання соціально-психологічних технологій у процесі формування компетентності персоналу.

Секретар секції — Полубєдова Альона Олександрівна

моб. тел. 066-659-97-33

Секція 3. Соціальне партнерство і формування інтелектуального капіталу виробничої організації

Напрями роботи секції:

 1. дослідження процесу соціалізації працівника сучасної виробничої організації;

 2. інтелектуальний, людський, соціальний капітал виробничої організації;

 3. ділове і соціальне партнерство, соціальний контроль у менеджменті;

 4. соціально-психологічний клімат колективу як інструмент формування інтелектуального капіталу виробничої організації;

 5. комунікативні процеси в організації як основа ефективної реалізації соціально-психологічних технологій управління персоналом.

Секретар секції — Голубєв Станіслав Миколайович

моб. тел. 050-167-06-99

Секція 4. Соціально-педагогічні технології управління навчальним закладом

Напрями роботи секції:

 1. соціально-економічні засади управління навчальним закладом: реалізація освітньої політики в управлінні; фандрайзинг в управлінській діяльності керівника; формування організаційної культури навчального закладу;

 2. вимоги до особистості керівника сучасного закладу освіти: професійна етика керівника, його управлінська культура, інформаційно-комунікаційна компетентність;

 3. 4

  використання соціально-педагогічних та психологічних технологій в управлінні та у навчально-виховному процесі: освітній менеджмент, у т.ч. адаптивний, інноваційний, стратегічний, педагогічний; громадсько спрямоване управління; моніторингові й маркетингові дослідження в управлінні розвитком персоналу, система підвищення професійної компетентності учасників навчально-виховного процесу, громадська думка у діяльності закладу освіти.

Секретарі секції— Полякова Ганна Анатоліївна,

моб. т. 067-306-79-51;

Бойченко Наталія Михайлівна,

моб. тел. 050-358-39-45

Організаційний внесок — 60 грн. (при реєстрації)

Тези доповідей (статей) та заявки на участь у конференції необхідно подати до 10 березня 2010 р.

Адреса оргкомітету:

Харківський національний економічний університет, пр. Леніна, 9а,

м. Харків, 61001

Університет менеджменту освіти АПН України, вул. Артема, 52а,

м. Київ, 04053

**********

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний університет

імені Михайла Остроградського

21-22 квітня 2010 року проводять

ІІІ Всеукраїнську науково-технічну конференцію молодих учених

і спеціалістів

5

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

СУСПІЛЬСТВА

Напрями роботи конференції:

 1. геометричне моделювання технічних процесів;

 2. комп'ютерні мережі та сучасні інформаційні технології;

 3. проблеми створення нових машин і технологій;

 4. транспорт. Дорожні та будівельні машини;

 5. фізичні процеси гірничого виробництва;

 6. геодезія, землевпорядкування та кадастр;

 7. екологічна безпека;

 8. управління маркетингом на сучасному етапі розвитку економіки;

 9. механізми регулювання інноваційних процесів у регіоні;

 10. бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг;

 11. соціально-політичні науки;

 12. проблеми мовознавства та викладання іноземних мов.

Матеріали необхідно подати до 5 березня 2010 р.

Адреса оргкомітету:

методично-організаційний відділ, Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського, вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600

E-mail:

Телефон: (05366) 3-62-17

**********

Київський міжнародний університет

19-20 березня 2010 року проводить

IX Всеукраїнську науково-практичну конференцію

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАСАД БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

В УКРАЇНІ: АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА,

ЗДОБУТКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

6

Напрями роботи конференції:

 1. теоретичні, історичні та методичні аспекти підготовки фахівців для вищої школи;

 2. вітчизняний і зарубіжний досвід магістратури у світлі концепції Болонського процесу;

 3. державні стандарти підготовки магістрів;

 4. організація різних форм занять з магістрами, як з майбутніми викладачами;

 5. інтерактивні технології в курсах навчальних дисциплін для магістрів;

 6. організація педагогічної практики магістрів;

 7. інші аспекти у рамках теми конференції.

Заявки приймаються до 16 березня 2010 р.

Теми на конференцію та матеріали для публікацій надсилати на адресу:

секція педагогічної майстерності, Київський міжнародний університет, вул. Львівська, 49, м. Київ-179, 03179

Телефон: 424-90-20 (*226) — відділ аспірантури, секція педагогічної майстерності

E-mail:

**********

Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний

університет ім. Павла Тичини

Інститут природничо-математичної

та технологічної освіти

Кафедра вищої математики

18-19 травня 2010 року проводять

Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію

7

ІСТОРІЯ НАУКИ – МАЙБУТНЬОМУ ВЧИТЕЛЕВІ 2010

НАУКОВІ ШКОЛИ

У ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІЙ ГАЛУЗІ”

Напрями роботи конференції:

 1. історія розвитку наукових і методичних шкіл з математики;

 2. історія розвитку наукових і методичних шкіл з фізики;

 3. історія розвитку наукових і методичних шкіл з хімії;

 4. історія розвитку наукових і методичних шкіл з біології;

 5. історія розвитку наукових і методичних шкіл з географії.

Організаційний внесок — 60 грн

Заявку необхідно подати до 15 березня 2010 р.

Адреса оргкомітету:

кафедра вищої математики, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська обл., 20300

E-mail:

Телефон: 8-04744-5-90-84 — кафедра вищої математики,

Собчук Ірина Михайлівна

**********

Міністерство освіти і науки України

Академія педагогічних наук України

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний

інститут імені Тараса Шевченка

Тернопільська обласна рада

Тернопільська обласна державна адміністрація

20-21 травня 2010 року проводять

II Міжнародну науково-практичну конференцію

8

ІННОВАЦІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ”

Напрями роботи конференції:

 1. методологічні засади вищої освіти. Актуальні проблеми філософії вищої освіти;

 2. модернізація вищої освіти у контексті Болонського процесу;

 3. впровадження інтерактивних та інформаційних технологій у дидактику вищої школи. Сучасні технології навчання у вищій школі;

 4. інноваційні підходи до вдосконалення виховного процесу у вищій школі;

 5. моніторинг у вищій освіті;

 6. інноваційні підходи до проблеми управління вищими навчальними закладами;

 7. вітчизняний і зарубіжний досвід підготовки фахівців у ВНЗ;

 8. питання неперервної освіти в концепціях модернізації освіти та освітніх реформ.

Матеріали та заявки на участь у конференції необхідно подати до

15 березня 2010 р.

Адреса:

Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут

ім. Тараса Шевченка, вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, Тернопільська обл, 47003

Телефон: (03546) 22-4-15

E-mail:

**********

Подільський державний аграрно-технічний університет

Львівський національний аграрний університет

14-15 квітня 2010 року проводять

9

ПЕРШІ НАУКОВІ КРОКИ — 2010

Передбачається робота таких секцій:

Секція 1. Механізація сільського господарства.

Секція 2. Інженерна механіка.

Секція 3. Енергетика сільськогосподарського виробництва.

Секція 4. Професійне навчання.

Секція 5. Транспортні технології.

Секція 6. Агрономія.

Секція 7. Ветеринарна медицина.

Секція 8. Біотехнології.

Секція 9. Економіка сільськогосподарського виробництва.

Заявку і текст доповіді необхідно надіслати до 19 березня 2010 р. на адресу оргкомітету або на електронну адресу:

Адреса оргкомітету:

ПДАТУ, ІМЕСГ, кімн. 174 а, вул. Шевченка 13, м. Кам'янець -Подільський, Україна, 32300

Телефон: 8 (03849) 2-55-49

**********

Управління освіти донецької облдержадміністрації

Слов'янський державний педагогічний університет

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка

22-23 квітня 2010 року проводять

Всеукраїнську науково-практичну конференцію

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ

ТА СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ДИТИНИ

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ”

10

Напрями роботи конференції:

 1. актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу дитини на ранніх етапах соціалізації;

 2. психологічні засади соціального розвитку дитини дошкільного віку;

 3. сучасні педагогічні технології дошкільної освіти;

 4. підготовка фахівців до психолого-педагогічного та соціального супроводу дитини дошкільного віку.

Організаційний внесок 80 грн.

Матеріали та заявки на участь у конференції необхідно надіслати до

10 березня 2010 р. на адресу:

кафедра дошкільної освіти та соціальної педагогіки, Слов'янський державний педагогічний університет, м. Слов'янськ, Донецької обл., 84112

Телефони: 8 (06262) 2-46-06 — деканат факультету дошкільної освіти та практичної психології.

Факс: (06262) 9-19-50

Тел. 8 (06262) 2-43-42 — кафедра дошкільної освіти та соціальної педагогіки.

E-mail: ;

**********

Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту

Українська академія наук

Олімпійська академія України

Національний університет фізичного виховання

і спорту України

8-9 квітня 2010 року проводять

III Міжнародну наукову конференцію молодих вчених

МОЛОДЬ ТА ОЛІМПІЗМ”

11

Напрями роботи конференції:

 1. олімпійська освіта;

 2. педагогічні та психологічні аспекти фізичної культури і спорту;

 3. біомеханічні та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті;

 4. спорт вищих досягнень;

 5. юнацький спорт;

 6. паралімпійський спорт й адаптивна фізична культура;

 7. здоров'я людини, рекреація і спорт для всіх;

 8. медико-біологічні аспекти фізичної культури і спорту;

 9. спортивна медицина і фізична реабілітація

Заявки для участі у конференції та статті необхідно подати до

25 березня 2010 р.

Адреса:

Національний університет фізичного виховання і спорту України,

вул. Фізкультури, 1, Київ, 03680,

Телефон: + (380 44) 289 40 92

Факс:+ (380 44) 287 54 34

**********

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний економічний університет

Факультет економічної інформатики

Університет ЛІОН 2 ім. Люм'єра, Франція

Віденський університет прикладних технічних наук, Австрія

Представництво «Microsoft Україна»

Асоціація «Інформаційні технології України»

Співтовариство ІТ-директорів України

АО «СПАЭРО плюс»

16-17 квітня 2010 року проводять

12

Міжнародну науково-практичну конференція молодих вчених, аспірантів і студентів

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ОСВІТИ МОЛОДІ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, СУЧАСНІ РІШЕННЯ”

Передбачається робота таких секцій:

Секція 1. Інформаційні системи та технології управління бізнесом.

Секція 2. Еколого-економічний моніторинг та інформаційні технології.

Секція 3. Комп'ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічного виробництва та технології електронних мультимедійних видань.

Секція 4. Сучасні проблеми та напрями розвитку прикладної статистики.

Секція 5. Моделювання та прогнозування економічних процесів.

Секція 6. Інформаційні технології у навчальному процесі та дистанційній освіті.

Організаційний внесок— 25 грн.

Заявку і тези доповіді необхідно надіслати до 9 березня 2010 р. на адресу оргкомітету:

кафедра комп’ютерних систем і технологій, Харківський національний економічний університет, пр. Леніна, 9-а, м. Харків, 61001

E-mail: ;

Телефони:

8-057-70-21-831, дод.3-47 — кафедра інформаційних систем, Мінухін Сергій Володимирович, Задачін Володимир Михайлович (секції 1,2);

8-057-75-87-710, дод.4-01 — кафедра комп'ютерних систем і технологій, Грабовський Євген Миколайович (секція 3);

8-057-75-87-710, дод.3-57 — кафедра статистики та економічного прогнозування, Зірко Олена Володимирівна (секція 4);

8-057-75-87-710, дод.3-56 — кафедра економічної кібернетики, Панасенко Оксана Володимирівна (секція 5);

8-057-758-77-10, дод.4-38 — кафедра інформатики та комп'ютерної техніки, Поморцева Олена Євгенівна (секція 6).

**********

13

Міністерство освіти і науки України

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

16 квітня 2010 року проводять

Міжнародну науково-практичну конференцію

СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ

ІНОЗЕМНИМ МОВАМ (ФРАНЦУЗЬКА,

ІСПАНСЬКА, ІТАЛІЙСЬКА, АНГЛІЙСЬКА, НІМЕЦЬКА)

У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ ОСВІТИ

Передбачається робота таких секцій:

 1. прагматичне вивчення лексичних та граматичних мовних одиниць;

 2. варіативність сучасних методик навчання іноземним мовам в умовах європеїзації;

 3. використання лінгвокраїнознавчих реалій у навчанні студентів іноземним мовам;

 4. підготовка викладачів французької мови як іноземної.

Організаційний внесок — 100 грн.

Заявку, текст доповідей необхідно надіслати до 15 березня 2010 р. на адресу оргкомітету:

кафедра практики французької мови, Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, вул. Кірова, 12 а, м. Горлівка.

E-mail:

Телефони: 8-0624-55-26-31 — деканат факультету французької мови;

8-050-261-23-97; 8-06242-3-88-42 — Семенова Олена Валентинівна, завідувач кафедри практики французької мови

14

**********

Міністерство освіти і науки України

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

7-8 квітня 2010 року проводять

III Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

У ХХІ СТОЛІТТІ”

Напрями роботи конференції:

 1. функціонування і взаємодія мов у сучасному світі;

 2. переклад як вторинна комунікація;

 3. теорія перекладу: поняттєвий апарат, методи і проблеми;

 4. аспектне та текстове перекладознавство;

 5. проблеми етнолігвістики і лінгвокультурології у перекладацькому аспекті;

 6. історія перекладознавства;

 7. питання адекватності та еквівалентності перекладу;

 8. перекладацькі прозові та поетичні інтерпретації;

 9. переклад і прикладна семасіологія, практична стилістика, порівняльне мовознавство, порівняльна лексикологія;

 10. профілактика буквалізмів у перекладі;

 11. переклад як важливий фактор у розвитку культури;

 12. актуальні питання підготовки фахівців із перекладу;

 13. соціокультурний аспект перекладу;

 14. перекладацькі курйози.

Доповідь необхідно надіслати до 15 березня 2010 р.

Реєстраційний внесок у розмірі 40 грн. необхідно переказати поштою на адресу оргкомітету:

Згурська Вікторія Геннадіївна, кафедра теорії та практики перекладу, Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, вул. Рудакова, 25, м. Горлівка, Донецька обл., 84626

15

Тел: 8 050 289 56 03 — Іванова Наталія Анатоліївна

E-mail:

8 050 47 07 223 — Згурська Вікторія Геннадіївна

E-mail:

**********

Міністерство освіти і науки України

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

29 квітня 2010 року проводять

VIII Міжрегіональну науково-практичну конференцію молодих учених і аспірантів

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

У ГАЛУЗІ ГУМАНІТАРНИХ НАУК”

Напрями роботи конференції:

 1. актуальні проблеми загальної лінгвістики;

 2. проблеми функціональної стилістики;

 3. функціонально-комунікативний синтаксис;

 4. комунікативний простір сучасного суспільства;

 5. мова та стиль художнього твору;

 6. когнітивна лінгвістика;

 7. поетична ономастика;

 8. сучасні проблеми перекладознавства;

 9. дослідження у галузі дискурсології;

 10. історико-філософські проблеми суспільства;

 11. сучасний стан педагогіки, психології та методики викладання у школі

Вартість публікації — 30 грн.

Матеріали необхідно надіслати до 15 березня 2010 р.

Кошти надсилати на адресу:

16

Ткаченко Людмила Володимирівна, ГДПІІМ, вул. Рудакова, 25, ауд. 41, м. Горлівка, Донецької області, Україна, 84626

Телефони:

050-292-22-76; 8 (06242) 2-44-45 — Габідулліна Алла Рашатівна

E-mail: ar (лінгвістика);

095-456-50-14 — Комаров Сергій Анатолійович

E-mail: (літературознавство);

095-439-45-23 — Колосовська Викторія Олександрівна

E-mail: (педагогіка);

050-280-08-50 — Абакелія Юлія Ігорівна

E-mail: (історія)

**********

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Філологічний факультет

5-7 жовтня 2010 року проводять

Міжнародну наукову конференцію

НАУКОВА СПАДЩИНА О.О. ПОТЕБНІ

У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЧНОЇ НАУКИ XIXXXI СТ. ”

(до 175-річчя від дня народження О.О. Потебні)

Напрями роботи конференції:

 1. мовознавство як наука про людину: мовна особистість у світлі потебнянської лінгвістичної антропології;

 2. мова і думка: мовна свідомість у її історичному розвитку;

 3. когнітивні проблеми сучасної лінгвістики;

 4. внутрішня форма і смисл: обсяг, зміст і репрезентація концептів у концептосферах слов'янських мов;

 5. мова та культура: культурні компоненти лексичної семантики;

 6. проблеми описової та історичної граматики слов'янських мов;

 7. тотожність та відмінність форми і змісту похідного слова як проблема лексикології та словотвору;

 8. 17

  лінгвофілософія О. Потебні в контексті проблем сучасної соціальної комунікації;

 1. фольклористичні студії О. Потебні: актуальність традиції;

 2. структурно-семантичні та функціональні аспекти фольклорного слова та образу;

 3. теорія словесності: лінгвістична, семантична, семіотична поетика;

 4. від аналізу до синтезу: проблеми дослідження художнього тексту;

 5. інтертекст у літературі: нескінченність смислу і безкінечність наукових інтерпретацій;

 6. поетика літературного твору;

 7. психологія творчості: механізм – процес – результат;

 8. проблеми жанрового розвитку літератури;

 9. міф – символ – художній образ.

Організаційний внесок — 50 грн.

Заявку, текст доповіді, необхідно надіслати до 25 березня 2010 р. на адресу:

кафедра української мови, філологічний факультет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4,

м. Харків, 61077

E-mail:

Телефон: (057) 707-54-58 — Гірова Оксана Модестівна

**********

Містерство освіти і науки України

Полтавський університет споживчої кооперації України

14-15 травня 2010 року проводять

VIII Міжнародну науково-практичну конференцію

ЛІНГВІСТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ

МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

18

Передбачається робота таких секцій:

 1. cлово і термінотворення, фразеологія, лексикографія;

 2. семантика і мовна концептуалізація світу;

 3. лінгвістика тексту та дискурсивний аналіз;

 4. когнітивні аспекти дослідження мови;

 5. стилістика. Мова і стиль художнього твору;

 6. теорія і практика перекладу;

 7. методика викладання іноземних мов у віщих та середніх навчальних закладах;

 8. педагогічні аспекти підготовки фахівців у вищій школі.

Організаційний внесок — 60 грн.

Заявку, статтю, копію чека про оплату публікації необхідно надіслати до 15 березня 2010 р. на адресу:

кафедра іноземних мов, Полтавський університет споживчої кооперації України, вул. Коваля, 3, Полтава, 36014

Телефони: 098-407-05-70 — відповідальна за організацію конференції — доктор філологічних наук, проф. Зернова Валентина Костянтинівна;

067-13-26-605 — зав. каф. інозем. мов Воскобойник Валентина Іванівна

Організаційний комітет:

095-420-24-38 — Остапченко Ольга Борисівна

0532-50-91-72 — Сухачова Наталія Сергіївна,

Кадук Катерина Вікторівна

E-mail:

**********

Одеська національна юридична академія

Криворізький навчальний центр

29 квітня 2010 року проводять

КРИВОРІЗЬКІ ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЧИТАННЯ”

Передбачається робота таких секцій:

 1. проблеми державотворення в Україні: теорія, історія;

 2. 19

  теоретичні і прикладні проблеми розвитку правової системи України;

 3. історіографія та джерелознавство проблем української державності;

 4. місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування: історико-правовий аспект;

 5. Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку та європейської інтеграції: теорія і практика (англомовна секція).

Заявки та матеріали для збірки необхідно надіслати до

15 березня 2010 р. на адресу:

Криворізький навчальний центр ОНЮА, проспект Миру, 22,

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50007,

Е-mail:

Телефони:

(056) 442-88-85 — кафедра правових дисциплін,

Істоміна Наталя Сергіївна,

(0564) 92-09-23 — кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, Литвяк Марина Григорівна

**********

Министерство образования и науки Украины

Севастопольский национальный технический университет

Севастопольский национальный университет

ядерной энергии и промышленности

Донецкий национальный технический университет

20-22 апреля 2010 года проводят

Всеукраинскую студенческую научно-техническую конференцию

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ”

20

Направления работы конференции:

 1. электромеханические системы автоматизации и электропривод;

 2. электротехнические и электромеханические системы;

 3. электроэнергетические системы;

 4. автономные и судовые электромеханические системы;

 5. нетрадиционные источники электроэнергии и энергосбережение

Организационный взнос — 50 грн.

Для участия в работе конференции необходимо подать в оргкомитет до 10 марта 2010 г. заявку, тезисы доклада, экспертное заключение.

Адрес оргкомитета:

Карелиной Л.А., СевНТУ, НИС, Студгородок, г. Севастополь, 99053

Телефон: (0692) 23-52-10 — Карелина Людмила Андреевна

(0692) 55-12-42, моб. 050-49-81-539 — Дегтярев Андрей Николаевич Факс: (0692) 23-51-40

E-mail:

**********

Міністерство освіти і науки України

Державна льотна академія України

13 квітня 2010 року проводять

30 Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених та курсантів

АВІАЦІЯ ТА КОСМОНАВТИКА: СТАН,

ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ,

яка присвячена Всесвітньому Дню авіації і космонавтики

Передбачається робота таких секцій:

 1. безпека польотів;

 2. льотна експлуатація, аеродинаміка та динаміка польотів;

 3. перспективи розвитку конструкції та експлуатації повітряних суден, авіадвигунів;

 4. 21

  аеронавігація;

 5. авіаційна метеорологія;

 6. обслуговування повітряного руху;

 7. авіаційне та радіоелектронне обладнання повітряних суден;

 8. вища математика;

 9. фізика;

 10. менеджмент;

 11. економіка;

 12. правознавство;

 13. новітні інформаційні технології цивільної авіації;

 14. авіаційна педагогіка та психологія;

 15. англійська мова;

 16. філософія та релігія;

 17. історія України;

 18. культурологія, етика та естетика;

 19. політологія і соціологія;

 20. фізична та психофізіологічна підготовка;

 21. пошук, рятування та безпека на авіаційному транспорті

Заявку і тези необхідно надіслати до 16 березня 2010 р. на адресу:

ДЛАУ, вул. Добровольського,1, м. Кіровоград, 25005

E-mail: ;

Телефон: (0522) 39-47-95; (0522) 39-44-22;

Факс: (0522) 34-40-26

**********

Міністерство освіти і науки України

Всеукраїнська екологічна ліга

Національний авіаційний університет

Інститут міського господарства

Факультет екологічної безпеки

27-29 квітня 2010 року проводять

Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих

учених та студентів

22

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ

Передбачається робота таких секцій:

Секція 1 .Екологічна та техногенна безпека.

Секція 2. Екологія людини. Біорізноманіття та заповідна справа.

Секція 3. Екологічний моніторинг та менеджмент. Моделювання та прогнозування стану довкілля.

Секція 4. Біологічні методи індикації та захисту довкілля.

Для отримання матеріалів конференції необхідно сплатити кошти у розмірі 60 грн. (за одну доповідь), в т. ч. ПДВ.

Заявку необхідно подати до 20 березня 2010 р.

Адреса оргкомітету:

Національний авіаційний університет, пр. Космонавта Комарова, 1, корпус 5, кімн. 5.202, 5.602, м. Київ-58, 03680

Телефони:

+38(044)497-80-38— декан ФЕБ Криворотько В.М.

+38(044)406-79-15 — Франчук Г.М.

+38(044)406-78-95 — Голубов О.С.

+38(044)406-74-52 — Сидоров О.В.

E-mail:

**********

Министерство транспорта и связи Украины

Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна

При поддержке Днепропетровского отделения

Национального Экоцентра Украины (ДО НЭЦУ)

8-9 апреля 2010 года проводят

V Международную научно-практическую конференцию

молодых ученых

23

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ – 2010”

Предполагается работа следующих секций:

 1. инженерная экология;

 2. утилизация и рекуперация отходов;

 3. моделирование экологической ситуации;

 4. транспортная экология. Охрана окружающей среды на железнодорожном транспорте;

 5. экология водной среды;

 6. экология человека;

 7. экологический мониторинг и экология городских систем;

 1. экономические и правовые аспекты природоохранной деятельности. Экологический менеджмент.

Организационный взнос — 60 грн.

Заявку и тезисы доклада необходимо отправить до 5 марта 2010 г.

Адрес организационного комитета:

кафедра химии и инженерной экологии, ауд. 360, 361, ДНУЖТ,

ул. академика Лазаряна, 2, г. Днепропетровск, 49010

Телефон: (056)373-15-76; факс: (0562)47-19-65.

E-mail:

**********

Министерство образования и науки Украины

Севастопольский национальный технический университет

Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАН Украины

Институт прикладной физики НАН Украины

Украинское биофизическое общество

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина

Московский государственный университет

технологий и управления, Россия

Иркутский государственный технический университет, Россия

Беркбек колледж Лондонского университета, Великобритания

Автономный университет г. Пуэбла, Мексика

Университет Аддис-Абебе, Эфиопия

24

26-30 апреля 2010 года проводят

VI Международную научно-техническую конферецию

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И

ПРИКЛАДНОЙ БИОФИЗИКИ, ФИЗИКИ И ХИМИИ”

Направления работы конференции:

 1. общие вопросы теоретической и прикладной физики;

 2. биофизика и биофизическая медицина;

 3. фундаментальные и прикладные проблемы современной химии;

 4. компьютерно-дидактические технологии в преподавании естественнонаучных дисциплин

Организационный взнос — 150 грн.

Заявку и тезисы докладов необходимо прислать до 25 марта 2010 г. електронной почтой:

Адрес оргкомитета:

Карелина Л.А., НМЦ СевНТУ, ул. Университетская, 33, г. Севастополь, 99053

Телефоны: (0692) 43-52-10 — Карелина Людмила Андреевна

(0692) 43-51-10 — Воронин Дмитрий Петрович

**********

Міністерство охорони здоров’я України

Всеукраїнська екологічна ліга

Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського

20-21 квітня 2010 року проводять

Всеукраїнську науково-практичну конференцію

25

ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВЯ

Напрями роботи конференції:

 1. фундаментальні механізми забезпечення життєдіяльності організму у віковому аспекті у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем;

 2. вплив природних та антропогенних факторів на живі істоти різного віку;

 3. сучасні можливості захисту біосфери у контексті здоров’я людей;

 4. реґіонарні медико-екологічні проблеми і шляхи їх вирішення;

 5. мікробіологічні аспекти забезпечення здоров’я людини та збереження довкілля;

 6. взаємодія владних структур і громадськості з метою збереження довкіля і здоров’я

Організаційний внесок — 100 грн.

Анкету учасника, статтю, квитанцію про сплату необхідно надіслати до 14 березня 2010 р. на адресу:

відділ організації наукових форумів, Медичний університет,

Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001

E-mail:

Телефони:

(0352) 52-72-69 — відділ організації наукових форумів;

(0352) 52-47-88 — кафедра загальної гігієни та екології;

(0352) 25-37-93 — кафедра нормальної фізіології;

(0352) 25-05-39 — кафедра медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології

**********

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Економічний факультет

Буковинський центр економічної освіти та підприємництва

Студентське наукове економічне товариство

15-17 квітня 2010 року проводять

IX Всеукраїнську наукову конференцію молодих учених і студентів

ТРАНСФОРМАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Напрями роботи конференції:

 1. закономірні і специфічні ознаки реалізації економічної політики в умовах сучасної кризи;

 2. механізм трансформації структур управління бізнесом в умовах глобальної кризи;

 3. характер і наслідки фінансових аспектів кризових явищ і процесів;

 4. вплив кризової динаміки на процеси глобалізації та регіоналізації;

 5. особливості застосування маркетингових інструментів у кризових умовах;

 6. роль і специфіка обліково-аналітичної діяльності в умовах кризи;

 7. методи та інструменти моделювання кризової динаміки

Організаційний внесок — 60 грн.

Заявку на участь у конференції, тези доповіді, оргвнесок необхідно надіслати до 19 березня 2010 р.

Адреса оргкомітету:

економічний факультет, кафедра фінансів, к. 7А, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. Кафедральна, 2, м. Чернівці, 58002

E-mail: ;

**********

Міністерство освіти і науки України

Макіївський економіко-гуманітарнии інститут

Головне фінансове управління Донецької

27

обласної державної адміністрації

Виконавчий комітет Макіївської міської ради

Макіївське відділення АКБ "Укрсоцбанк"

Саратовський державний соціально-економічний університет,

Російська Федерація

21-23 квітня 2010 року проводять

II Міжнародну науково-практичну конференцію

ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ В УМОВАХ

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ДОСВІД, ТЕНДЕНЦІЇ ТА

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Напрями роботи конференції:

 1. трансформація фінансово-кредитної системи в контексті процесів глобалізації;

 2. актуальні проблеми розвитку контролінгу в умовах модернізації економіки;

 3. економічні та маркетингові проблеми диверсифікованого розвитку підприємств в системі інтегративних корпоративних утворень;

 4. трансформація моделей національного інноваційного розвитку економіки в умовах глобалізації;

 5. функціональна місія вищої освіти в соціально-економічному та інноваційному розвитку України.

Організаційний внесок — 980 грн.; за заочну участь — 200 грн.

Заявки і тези доповіді необхідно подати до 15 березня 2010 р.

Адреса оргкомітету:

з приміткою "Оргкомітету конференції", кафедра фінансів, Макіївський економіко-гуманітарнии інститут, вул. Островського, 16, м. Макіївка, Донецька обл., Україна, 86157

Телефон: (0623)22-22-27 — приймальна;

(0623)22-03-23; +38 050 549 44 07 — Ніколаєва Ольга Миколаївна

28

E-mail:

**********

Тернопільська обласна державна адміністрація

ПВНЗ «Тернопільський комерційний інститут»

Торгово-економічний університет споживчої кооперації

(м. Гомель. Білорусь)

ПЗО «Інститут підприємницької діяльності» (м. Мінськ, Білорусь)

Верхньосілезька вища школа підприємництва (м. Хожув, Польща)

23 квітня 2010 року проводять

ІІ Міжнародну науково - практичну конференцію

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У МІЖНАРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ”

Передбачається робота таких секцій:

Секція 1. Проблеми історичного та культурного розвитку суспільства. Секція 2. Теоретико-методологічні аспекти розвитку національної економіки в умовах трансформацій.

Секція 3. Соціально-економічний розвиток країн в умовах трансформаційних змін.

Секція 4. Оцінка та напрями удосконалення економічного механізму функціонування підприємницьких структур.

Секція 5. Маркетингова і комерційна діяльність у глобалізованій економіці.

Секція 6. Математичні методи, інформаційні технології та безпека в економіці.

Організаційний внесок — 50 грн

Заявку учасника конференції, тези доповіді та статті необхідно надіслати до 23 березня 2010 р.

Адреса оргкомітету:

29

кафедра загальноекономічних дисциплін, Тернопільський комерційний інститут, вул. Винниченка, 8, м. Тернопіль, Україна, 46018.

Телефон: (0352) 51-34-74

E-mail:

**********

Міністерство економіки України

Інститут аграрної економіки УААН

Управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції Вінницької облдержадміністрації

Головне управління економіки Вінницької облдержадміністрації

Вінницький фінансово-економічний університет

Вінницький національний аграрний університет

Бєлгородський університет споживчої кооперації РФ

Варшавська вища школа ім. М. Складовської-Кюрі

НОУ ВПО Інститут управління, м. Архангельськ

Вінницький кооперативний інститут

Інститут Ринок УСПП

Вінницьке регіональне відділення УСПП

25 березня 2010 року проводять

Міжнародну науково - практичну конференцію

ПРОБЛЕМИ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Напрями роботи конференції:

 1. стратегічні пріоритети ринкової трансформації економіки регіону;

 2. ринкові трансформаційні процеси розблокування економіки регіону (мікромонополізм, безробіття, інфляція, соціальна нерівність і бідність);

 3. самоорганізація та саморозвиток регіональної економіки в умовах трансформаційних процесів національної економіки;

 4. 30

  інноваційно-інвестиційна структура трансформації економіки регіону;

 5. інноваційна реструктуризація мікроекономічних процесів регіону;

 6. науково-технічний чинник структурної трансформації економіки регіону;

 7. прогнозування пріоритетних напрямів науково-технічної політики розвитку економіки регіону;

 8. стратегія науково-технічної політики реструктуризації економіки регіону;

 9. ринкові трансформаційні процеси підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу регіону;

 10. ринкові трансформаційні процеси підвищення продуктивності ресурсного потенціалу, праці і капіталу;

 11. трансформаційність організаційно-економічних, виробничих та корпоративно-структурних підприємств регіону;

 12. трансформаційні процеси побудови прямої вертикальної кооперації в системі АПК регіону;

 13. соціально-економічна трансформація процесів подолання соціальної нерівності та бідності на регіональному рівні;

 14. трансформаційні процеси державного регулювання економіки регіону;

 15. ринкові трансформаційні процеси формування трудового потенціалу регіону

Заявку необхідно надіслати до 22 березня 2010 р. на адресу оргкомітету:

Вінницький фінансово-економічний університет, вул. Пирогова, 71а,

м. Вінниця, 21037

Телефони: (0432) 50-55-51; (096) 36-85-975; факс: (0432) 53-47-27

E-mail:

**********

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний економічний університет

Вінницький національний технічний університет

Академія військових наук (м. Москва, Росія)

31

Балтійський державний технічний університет («ВОЕНМЕХ»)

(м. Санкт-Петербург, Росія)

Молдавська економічна академія (м. Кишинів, Молдова)

Академія управління при президенті республіки Білорусь

(м. Мінськ, Білорусь)

University of Maribr, faculty of criminal gustice and security

(c. Ljubljana, Slovenia)

27-29 квітня 2010 року проводять

III Міжнародну науково-практичну конференцію

ІНФОРМАЦІЙНА ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА”

(INFECO-2010)

Передбачається робота таких секцій:

Секція 1. Економічна безпека.

Секція 2. Інформаційна безпека.

Секція 3. Фінансова безпека.

Організаційний внесок — 70 грн.; вартість однієї сторінки — 20 грн.

Заявку, тези доповіді, копію квитанції про сплату необхідно надіслати до 15 березня 2010 р. на адресу:

кафедра інформаційних систем, Харківський національний економічний університет (ХНЕУ), пр. Леніна, 9а, м. Харків, Україна, 61001

Телефони:

8(057)760-01-47 — кафедра інформаційних систем (секція 1, 2),

Кавун Сергій Віталійович,

E-mail:

ІСQ: 227930595

(057) 702-18-36 — кафедра фінансів (секція 3),

Журавльова Ірина Вікторівна

E-mail:

**********

32

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана

14 - 15 квітня 2010 року проводять

Наукову конференцію

ДЕРЖАВНЕ АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ:

СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ”

Напрями роботи конференції:

 1. макроекономічна теорія та циклічність економічного розвитку;

 2. аналіз досвіду державного антикризового управління національною економікою у зарубіжних країнах;

 3. використання прогнозування та індикативного планування для попередження кризових явищ;

 4. пріоритети та підходи державного управління щодо стабілізації та виходу економіки України з кризового стану

Заявки на участь необхідно надіслати до 12 березня 2010 року на адресу оргкомітету:

кафедра макроекономіки та державного управління, (з позначкою «на конференцію»), КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, пр. Перемоги, 54/1, м. Київ

E-mail:

Телефони: (044) 456-51-58; (044) 371-61-77 — кафедра;

097-606-47-67; 066-359-2-47 — Александрук Віта Валентинівна

За детальною інформацією звертатися у відділ науково-технічної інформації (Наукова бібліотека ДНУ ім. О. Гончара, кімната Б-17)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Оку проводить II всеукраїнську науково-практичну конференцію

  Документ
  Оргкомітет І Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів «Сучасні проблеми документознавства та інформаційної діяльності» Прилуцька А.Є., кафедра документознавства та інформаційної діяльності, Національний аерокосмічний університет ім.
 2. Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 жовтня 2009 р.) Київ 2009 ббк 74. 212 Розповсюдження І тиражування без офіційного а 43 дозволу іпк дсзу заборонено

  Документ
  А 43 Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр.
 3. Матеріали VI (XVIII) Всеукраїнської науково-практичної конференції Київ нтуу «кпі» 2010

  Документ
  Матеріали VІ (XVIII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 березня 2010 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред) та ін.].–К.: НТУУ «КПІ», 2010.
 4. Наукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.IV (12-14 травня 2010 р.
 5. Наукове видання Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. III харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (12-14 травня 2010 р.

Другие похожие документы..