Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В вітчизняній економіці класифікація підприємств за критерієм масштабу діяльності або розміром тільки формується відповідно до європейських стандарті...полностью>>
'Автореферат'
Работа выполнена в Федеральном государственном учреждении науки Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы...полностью>>
'Рабочая программа'
Изобразительное искусство является одним из величайших достижений человеческой культуры. Современную цивилизацию невозможно представить без ее художе...полностью>>
'Реферат'
Администрация сайта , выражает просьбу к читателям, у которых имеется отсутствующая в данном файле информация, прислать ее нам по e-mail: admin@, в ц...полностью>>

Звіт про фінансові результати за ІV квартал 2011 року

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток 4
до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків УкраїниЗвіт про фінансові результати
за ІV квартал 2011 року

319111 ПАТ «РАДИКАЛ БАНК»

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

На звітну дату кварталу

поточного року

попереднього фінансового року

1

2

3

4

1

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

12089

8644

1.1

Процентні доходи

49119

19811

1.2

Процентні витрати

(37030)

(11167)

2

Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)

9831

5028

2.1

Комісійні доходи

11051

6138

2.2

Комісійні витрати

(1220)

(1110)

3

Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

0

0

4

Результат від операцій з хеджування

0

0

5

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

0

0

6

Результат від торгівлі іноземною валютою

5271

(247)

7

Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

8

Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

9

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

0

0

10

Результат від переоцінки іноземної валюти

(57)

0

11

Резерви під заборгованість за кредитами

(2321)

(1632)

12

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

13

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

(30)

0

14

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

15

Резерви за зобов'язаннями

(8)

(58)

16

Інші операційні доходи

38

7

17

Доходи/(Витрати) від дострокового погашення заборгованості

0

0

18

Адміністративні та інші операційні витрати

(23980)

(10615)

19

Результат від участі в капіталі

0

0

19.1

Дохід від участі в капіталі

0

0

19.2

Втрати від участі в капіталі

0

0

20

Дохід/(Збиток) від довгострокових активів, призначених для продажу

0

0

21

Прибуток/(Збиток) до оподаткування

833

1127

22

Витрати на податок на прибуток

(299)

(208)

23

Прибуток/(Збиток) після оподаткування

534

919

24

Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу

0

0

25

Чистий прибуток/(збиток) банку

534

919

Голова Правління Веремійченко А.Г.

Головний бухгалтер Хитрін О.І.

Виконавець:

Парасіч В.Л.

(044)406-59-16Скачать документ

Похожие документы:

 1. Звіт про фінансові результати за IV квартал 2011 року

  Документ
  Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 
 2. Звіт державної податкової адміністрації у Житомирській області про проведену роботу за ІV квартал 2011 року

  Документ
  Вжиття заходів щодо безумовного виконання показників бюджетного розпису Міністерства фінансів України та показників, доведених наказами ДПС України у розрізі джерел доходів.
 3. Звіт про стан виконання плану-графіку економічних реформ за напрямом «Впровадження національних проектів» за I квартал 2011 року

  Документ
  24 січня 2011 на засіданні Ради регіонів, у виступі керівника напряму реформ В. Каськіва було викладено ключові положення інвестиційної реформи. Впродовж лютого-березня 2011 року велась робота над проектом концепції інвестиційної
 4. Звіт про фінансові результати Публічного акціонерного товариства

  Документ
  Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 
 5. Основні результати діяльності уаіб за 4 квартал 2011 року

  Документ
  ВРУ прийняла у 1-му читанні ПЗУ №9093 «Про фонди банківського управління», яким пропонується створювати фонди для фінансування будівництва житла, пенсійних накопичень тощо на розсуд банків,

Другие похожие документы..