Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
Целью освоения дисциплины «Системы отображения и анализа биомедицинских данных» является изучение современного программного обеспечения и методов авт...полностью>>
'Документ'
Текст доклада приводится по материалам недавно опубликованной монографии автора: В.П. Морозов «Искусство резонансного пения. Основы резонансной теори...полностью>>
'Документ'
Рабочий стол – исходное состояние диалоговой среды MS Windows. Он раскрывается на экране после запуска Windows.На рабочем столе располагаются ярлыки ...полностью>>
'Документ'
Давно стало банальностью высказывание о глубине произведений Ф.М. Достоевского. Однако технические вопросы, вопросы поэтики относительно этой глубины...полностью>>

Реферат на тему (188)

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Реферат на тему:

ВІЙСЬКОВО-НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ

Академія Збройних Сил України готує офіцерів опе­ративно-стратегічного рівня для всіх видів Збройних Сил і родів військ, а також офіцерів оперативно-тактичного рівня зі спеціальностей: мотострільці, танкісти, фахівці військової розвідки, ракетних військ та артилерії, тилу.

Київський військовий гуманітарний інститут готує офіцерів виховної роботи, військової, соціальної та при­кладної соціології, журналістів.

Київський інститут Військово-Повітряних сил готує авіаційних інженерів, техніків і фахівців авіаційного тилу.

Київський інститут Сухопутних військ готує офіцерів танкових, автомобільних військ та військової розвідки.

Харківський військовий університет готує офіцерів протиповітряної оборони, ракетних військ та артилерії, військ РХБ (радіаційного, хімічного, біологічного) захи­сту, радіоелектронної боротьби, автоматизованих систем управління, метрологів, економістів.

Харківський інститут льотчиків Військово-Повітря­них сил готує льотчиків, штурманів, офіцерів управлін­ня повітряним рухом і наземного радіотехнічного забез­печення польотів авіації.

Одеський інститут Сухопутних військ готує офіцерів мотострілецьких, аеромобільних військ, тилу, фахівців РАО (ракетно-артилерійського озброєння).

Севастопольский військово-морський інститут готує офіцерів Військово-Морських сил України.

Крім того створено:

— військовий інститут артилерії при Сумському дер­жавному університеті;

— військово-медичний інститут у складі Української військово-медичної академії;

— військово-інженерний факультет при Кам'янець-Подільському сільськогосподарському інституті;

— військово-будівельний факультет при Харківському державному політехнічному університеті.

В Україні створено вищі навчальні заклади для підго­товки спеціалістів прикордонних військ (Хмельницька ака­демія Прикордонних військ України) та Національної гвар­дії (Харківський військовий університет Національної гвар­дії України).

Офіцери, які мають вищу освіту та досвід служби у військах, можуть продовжити свою військову освіту в Ака­демії Збройних Сил України.

Усі випускники вищих військових навчальних закладів отримують диплом загальнодержавного зразка, який дає їм право після звільнення із Збройних Сил працювати за цивіль­ними спеціальностями.

Українська держава забезпечує молоді можливість здо­буття військової освіти. Кожний юнак, який має середню ос­віту, а також солдат, сержант і матрос із середньою освітою після першого року строкової служби може вступити до вій^ ськового навчального закладу за власним вибором. Обираючи вищий військовий навчальний заклад, слід уважно проана­лізувати свої нахили, інтереси, здібності, стан здоров'я, пора­дитися із старшими, з військовими. Кожна військова профе­сія ставить перед юнаком певні специфічні вимоги до його здоров'я, до психічного (вольового, інтелектуального), фізич­ного розвитку. Ті, хто бажає вступити до вищого військового навчального закладу, в період з 1 лютого до 1 травня подають у районний (міський) військкомат заяву. Для всебічної оцін­ки вступників приймальна комісія навчального закладу про­водить вступні іспити у два тури, з 1 по 25 липня. Враховую­ться результати письмового тестування із загальноосвітніх (шкільних) дисциплін, які є профілюючими в цьому військо­вому навчальному закладі, індивідуальні психологічні та фі­зичні якості юнака, стан здоров'я та ін. Абітурієнт, який пройшов за конкурсом, зараховується на перший курс війсь­кового навчального закладу, і з цього моменту розпочина­ється його служба в Збройних Силах чи в інших військових формуваннях України.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Коли були створені Збройні Сили України?

2. Назвіть основні види і роди військ України, охарактеризуйте їх озброєність і призначення.

3. На яких основних принципах ґрунтуються національні Збройні Сили України?

4. Як здійснюється керівництво Збройними Силами України?

5. Розкажіть про військові кадри України та систему їх підготовки.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Реферат на тему (168)

  Реферат
  Міжнародний валютний фонд — це валютно-фінансова організація міжурядового співробітництва. Його політика та діяльні* регулюються статутом, який має назву Статті угоди МВФ.
 2. Реферат на тему (14)

  Реферат
  Формула винного, или этилового, спирта (этанола) , несомненно, знакома многим даже совершенно далёким от химии людям. Это соединение, которое образуется при ферментативном брожении крахмала, глюкозы и фруктозы, в быту называют просто спиртом.
 3. Реферат на тему (29)

  Реферат
  Шлях до розвиненої і стабільно зростаючої економічної системи в Україні пролягає через комплекс радикальних реформ, покликаних якомога швидше подолати брак достатніх знань, досвіду і повноцінної законодавчої бази з проблем комерційного
 4. Реферат на тему (171)

  Реферат
  Постановка проблеми. Як свідчить практика, проблема кредитних ризиків щодо неповернення кредитів є для комерційних банків однією з найважливіших проблем.
 5. Реферат на тему (257)

  Реферат
  Суть захисної функції власного капіталу полягає у тому, що він слугує насамперед для захисту інтересів вкладників і кредиторів банку, для покриття можливих збитків від банківської діяльності.
 6. Реферат на тему (39)

  Реферат
  Будемо користуватися нормованими величинами: - для падаючої хвилі, - для відбитої. , - амплітуди падаючої та відбитої хвиль, , - відповідні потужності.

Другие похожие документы..