Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Настоящая программа философской части кандидатского экзамена по курсу "История и философия науки" предназначена для аспирантов и соискателе...полностью>>
'Документ'
КТО Я – когда по радио и с телеэкрана сообщают: человек по имени Юрий Гагарин, преодолев земное притяжение, впервые облетает Землю на космическом кор...полностью>>
'Реферат'
Вся доступная нам реальность есть сово­купность предметов и явлений, находя­щихся в самых разнообразных отношени­ях, связях друг с другом. Любые пред...полностью>>
'Документ'
Рабочий язык конференции – русский. По направлению «Лингвистика и межъязыковая коммуникация» рабочие языки – английский, испанский, немецкий, русский...полностью>>

Міністерство освіти І науки України Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут розвитку дитини Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Інститут розвитку дитини

Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у П’ятій всеукраїнській

науково-практичній Інтернет-конференції

«Методологія і методика інтерактивного навчання

у середній та вищій школі»

Конференція відбудеться 18 жовтня 2012 р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Напрями роботи конференції:

1. Інтерактивні технології в навчальному процесі середньої та вищої школи: навчальний, виховний та розвивальний потенціал.

2. Психолого-педагогічні аспекти ефективного застосування інтерактивних технологій у процесі навчання.

3. Інтерактивні технології навчання у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя.

4. Інтерактивне навчання на уроках з різних предметів: питання методики.

5. Формування критичного мислення учнів у процесі інтерактивного навчання.

6. Тренінги у системі підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Робочі мови конференції: українська, російська.

Контактні телефони: 8 (04744) 3 – 23 – 23 (деканат факультету початкової освіти). Координатори конференції: Коберник Галина Іванівна (0679984564), Якимчук Борис Андрійович, Свідніцька Світлана Миколаївна.

Приймаються наукові статті для друку у фаховому збірнику наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини «Психолого-педагогічні проблеми сільської школи», що входить до переліку, затвердженого ВАК України та будуть розміщені на WEB – ресурсі за адресою: gкоbеrпik at. ua.

Оплата публікації – з розрахунку 20 гривень за друковану сторінку.

Матеріали конференції, відомості про авторів та копію квитанції про оплату публікацій надсилати на електронну адресу: udpu_ismo@mail.ru. до 15 жовтня 2012р. Збірники статей будуть розіслані накладною оплатою.

При оформленні матеріалів просимо враховувати такі вимоги:

 • матеріал статті подається згідно вимог ВАК України у вигляді комп’ютерного файлу на електронних носіях і 1 примірник у роздрукованому вигляді в редакторі текстів WORD (тип шрифту − Times New Romаn; кегль − 14);

 • обсяг статті 8-10 сторінок друкованого тексту, без нумерації сторінок;

 • формат А4;

 • міжрядковий інтервал − 1,5;

 • поля: праве, ліве, нижнє, верхнє − 20 мм.

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідають автори. Статті, подані з порушеннями перелічених вимог, редакційна колегія не розглядає.

Порядок розміщення матеріалу:

1. Посередині малими літерами, напівжирним накресленням друкуються імена і прізвища авторів;

2. Через 1 рядок, посередині великими літерами, напівжирним накресленням друкується назва статті;

3. Пропускається 1 рядок і з абзацу друкується основний текст (посилання на використанні джерела оформляються у квадратних дужках, де через кому вказується номер джерела та сторінка цитування у даному виданні, зразок [4, с.56]);

4. Список використаних джерел, на які посилається автор, подається у кінці основного тексту (складений відповідно до нових вимог ВАК (Бюлетень ВАК №3, 2008 р.).

5. Після списку використаних джерел курсивом подається ім’я та прізвище автора, назва статті, анотація, ключові слова трьома мовами (українською, російською та англійською).

Відомості про автора:

 • прізвище, ім’я, по батькові;

 • місце роботи;

 • посада, науковий ступінь, вчене звання;

 • поштовий індекс, адреса, телефон.


ЗРАЗОК

Надія Голуб, Володимир Голуб

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУ

Проблема інтелектуальних порушень у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку є досить актуальною.

Список використаних джерел

1. Дидактичний матеріал для логопедичних занять із дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку / Упоряд. Д. Д. Плющова. – Х.: Вид. група “Основа”, 2007. – 144 с.

Особливості навчання дітей з порушеннями інтелекту

Особенности обучения детей с нарушением интеллекта

The peculiarities of training mentally disabled children

Н. Голуб, В. Голуб

N. Golub, V.Golub

У статті подані теоретичні відомості про інтелектуальні порушення у дітей молодшого шкільного віку та методичні рекомендації щодо корекційної роботи під час навчального процесу.

Ключові слова: навчання, інтелект, молодший школяр, корекція, навчальний процес.

В статье наведены теоретические ведомости про интелектуальные нарушения в детей младшего школьного возраста та методические рекомендации по коррекционной работе под час учебного процесса.

Ключевые слова: обучение, интеллект, младший школьник, коррекция, учебный процесс.

The article deals with theoretical information about intellectual abnormalities on primary school age and methods for corrective work during the educational process.

Key words: training, mentality, junior pupil, correction, educational process.


Грошові перекази просимо надсилати за адресою:

20308, м. Умань 8 поштове відділення а/с 811 на ім’я Свідніцької Світлани Миколаївни

Email: udpu_ismo@Скачать документ

Похожие документы:

 1. Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти І практики України, проведеної

  Документ
  Формування єдиного галузевого інформаційного ресурсу шляхом кооперативного аналітико-синтетичного опрацювання документів галузевої тематики [Електронний ресурс] : матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару, 3 березня 2011 р.
 2. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (5)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
 3. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (6)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
 4. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (1)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
 5. Міністерство освіти І науки україни (78)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,

Другие похожие документы..