Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебное пособие'
Навчальний посібник ознайомить читача з методикою виконання наукових досліджень в умовах ринкових відносин на принципах самофінансування та самозабез...полностью>>
'Памятка'
Если телефонные сети в г. Минске будут перегружены, то возможно будет легче осуществлять междугородние звонки. Связь через человека в другом городе м...полностью>>
'Документ'
В настоящее время структура болезней человека существенно изменилась. Ушли в прошлое заболевания, которые уносили жизни сотен тысяч людей: чума, холе...полностью>>
'Урок'
Работа с новыми терминами и датами: 1812, Отечественная война, 26 августа 1812 г.- Бородинское сражение, партизаны, народное ополчение, флеши, редут,...полностью>>

Робота з графічним пакетом

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Робота з графічним пакетом

Adobe Photoshop 6.0

.ua/adobeph

Знайомство з програмою

У цій главі описуються елементарні файлові операції в програмі Photoshop: запуск програми, відкриття і закриття файлів, збереження відредагованого зображення. Розглядаються найпростіші дії в середовищі Photoshop: виділення областей, додавання і вирахування виділених фрагментів, їхня трансформація, переміщення і дублювання, обрізка зображень.

Запуск програми

За замовчуванням ярлик програми знаходиться в групі програм Adobe — Start\Programs\Adobe (чи Пуск\Програми\). Якщо ярлик програми розташований на робочому столі, для запуску досить просто двічі клацнути на ньому. Якщо ярлик програми не винесений на робочий стіл і відсутній у меню кнопки Start (Пуск), вам доведеться знайти файл, що виконується. Його ім'я "Photoshop" і він розташовується в головній папці програми Photoshop, установленої на вашій машині. Для завантаження програми двічі клацніть на файлі, що може бути виконаний.

Інтерфейс користувача

Після запуску програми на екрані з'являється головне вікно Photoshop. Дана програма призначена для обробки вже наявних зображень, і сеанс роботи звичайно починається з відкриття, а не зі створення документа. Photoshop має стандартний віконний інтерфейс. Спілкування з програмою не становить труднощів, якщо ви знайомі з керуванням іншими додатками Windows. У програмі є як стандартні елементи інтерфейсу, що зустрічаються у всіх додатках, так і особливі, характерні для програм фірми Adobe, чи винятково для Photoshop.

Робота з палітрами

Вікно програми містить допоміжні вікна з вільно змінюваними розмірами і місцем розташування. У цих вікнах згруповані елементи керування, призначені для виконання типових операцій. Наприклад, палітра інструментів дозволяє вибрати необхідний інструмент, палітра кистей – чи вибрати створити кисть, палітра кольорів – визначити колір, інформаційна палітра – одержати необхідну інформацію, і т.п.

Палітри можна розташовувати в будь-якім місці екрана, поєднувати їх у групи, змінювати розміри і забирати з екрана, коли вони не потрібні, для звільнення корисної площі екрана. Висунення на екран і видалення палітр реалізується через меню Window (Вікно). Якщо палітра відсутня на екрані, то пункт меню, що містить її назва, починається зі слова Show (Показати). При виборі цього пункту палітра відобразитися в головному вікні програми. Якщо палітра уже відображається, то відповідний пункт починається зі слова Hide (Сховати), при його виборі – палітра зникне з екрана.

Палітра інструментів

Вона використовується практично при будь-якій роботі з зображеннями, тому тримайте її на екрані постійно.

Після першого запуску Photoshop ліворуч знаходиться вертикальна палітра інструментів (Toolbox), кожний з який представлений кнопкою з його символічним зображенням — піктограмою. Деякі інструменти об'єднані в групи за критерієм спорідненості функцій. У палітрі інструментів при цьому представлена піктограма тільки одного з інструментів групи, а інші інструменти "сховані". Для того щоб вибрати в тій же групі інший інструмент, потрібно протягом секунди утримувати кнопку інструмента. Поруч з інструментом з'являться піктограми всіх схованих до цього інструментів групи, що спливає панель інструментів. Тепер за допомогою миші можна вибрати піктограму будь-якого інструмента групи, що відразу з'явиться в палітрі інструментів. Знаходився на його місці інструмент стане "схованим". Кнопки згрупованих інструментів мають у правому нижньому куті піктограми маленьку трикутну стрілку.

Під кнопками інструментів у палітрі знаходяться піктограми основного і фонового кольорів. У нижній її частині розташовуються перемикачі режимів маскування і виду головного вікна програми. У самому низі палітри інструментів розташована кнопка переходу до графічного редактора за замовчуванням. Якщо умовчання не змінені, то вбудована програма ImageReady відкриється при щиглику на кнопці:

Інші палітри

Їх краще викликати в міру необхідності. Якщо палітра довго не використовується, то заберіть її з екрана, щоб не заважала перегляду зображення.

Палітра Color (Колір).У цій палітрі визначаються два робітники кольору — основної і фоновий. У палітрі задається колірна модель поточного кольору і співвідношення компонентів. Кольору, обумовлені в цій палітрі, використовуються інструментами заливання і малювання.

Палітра Swatches (Зразки). Дає можливість створення, збереження і завантаження користувацьких, тобто складених вами, колірних каталогів (наборів фарб). Поточний каталог демонструється в палітрі. У комплект програми входить ряд стандартних каталогів.

Палітра Brushes (Кисть). Всі інструменти малювання мають визначений розмір і форму мазка, тобто кисть. Використовуючи цю палітру, ви одержуєте можливість створювати, зберігати і завантажувати набори кистей.

Палітра Options (Настроювання). Змінює свій зміст для кожного інструмента, обраного в палітрі інструментів. Ця палітра призначена для завдання характеристик обраних інструментів, багато хто з який мають велику кількість настроювань. Ця палітра використовується в роботі практично постійно. Швидко відкрити її можна, клацнувши клавішею миші на піктограмі інструмента.

Палітра Info (Інформація). У цій палітрі представлена інформація про координати курсору і колір пікселів, над якими знаходиться курсор миші, розміри виділеної області (якщо така є) . Тип інформації регулюється в діалоговому вікні властивостей палітри. За допомогою палітри можна перевизначити одиниці виміру, використовувані програмою, і багато чого іншого.

Палітра Navigator (Навігатор). Використовується для зміни масштабу демонстрації зображення і дозволяє вибрати видимий фрагмент зображення при роботі під збільшенням.

Палітра Layers (Шари). Показує шари, використовувані в поточному документі, і дозволяє задавати режими їхнього відображення. Більшість операцій із шарами: копіювання, завдання атрибутів, створення шару-маски, переміщення шарів, додавання і зведення й ін. виконується саме в цій палітрі.

Палітра Channels (Канали). За допомогою каналів виробляється колірна і тонова корекція (колірні канали), виділення ділянок зображення (альфа-канали), інші важливі операції.

Палітра Paths (Шляху). Призначена для організації роботи з об'єктними контурами, що можуть бути в зображенні і виконують допоміжну роль при створенні ілюстрацій.

Палітра Actions (Дії). З її допомогою можна автоматизувати виконання подібних операцій. Вона дозволяє включити запис усіх ваших дій усередині програми (як магнітофон для запису всіх звуків), "запам'ятати" їхній і за вимогою відтворювати.

Поділ і обєднування груп палітр

Палітри можуть бути об'єднані в групи. При виклику якоїсь палітри на екран виводиться вся група зв'язаних з нею палітр. Вони можуть поєднуватися по двох чи по трьох. У групі видна тільки одна з палітр. Вкладка активної палітри позначена білим кольором. Інші палітри груп мають сірі вкладки. Для переходу до іншої палітри групи клацніть на її закладці.

У процесі роботи іноді приходиться поєднувати палітри один з одним для економії чи місця розділяти їх, щоб бачити одночасно обох. Можна відокремити одну палітру від чи групи, навпаки, з'єднати кілька палітр у групу.

Для поділу натисніть кнопку миші на потрібній вкладці і, не відпускаючи її, перетягнете палітру за межі групи. При перетаскуванні слідом за курсором переміщається рамка, що позначає палітру. Як тільки рамка вийде за межі вихідної групи палітр, відпустите кнопку миші. Тепер палітра розташована окремо. Її можна розмістити в будь-якім місці головного вікна.

Для включення палітри в групу клацніть на вкладці обраної палітри і перетягнете її в, межі потрібної групи. Коли рамка навколо групи палітр стане підсвічена, відпустите кнопку миші. Тепер палітра до складу групи.

Групи можна збирати довільно, а також перетаскувати палітри безпосередньо з однієї групи в іншу.

Робота з палітрами

При редагуванні зображення дуже часто хочеться ближче розглянути фрагмент зображення, щоб побачити дрібні деталі, що підлягають зміні. Photoshop надає два способи завдання масштабу демонстрації зображення: за допомогою інструмента Zoom (Лупа) і за допомогою палітри Navigator (Навігатор). Розглянемо обоє ці способів, а також додаткові можливості, забезпечувані палітрою Navigator (Навігатор).

Піктограма інструмента Zoom (Лупа) дуже влучно передає його призначення: подібно збільшувальному склу, через яке ви можете докладніше розглянути фрагмент зображення.

Інструмент Zoom (Лупа)

Поточний масштаб зображення відображається в заголовку вікна документа й у рядку станів.

 1. Помітьте масштаб зображення, що відображений у заголовку робочого вікна.

 2. Включите інструмент Zoom (Лупа) на палітрі інструментів і перенесіть курсор на зображення, він відразу прийме форму лупи зі знаком плюс.

 3. Клацніть на фрагменті зображення, масштаб якого ви хочете збільшити.

 4. Масштаб зображення змінився. Порівняєте з попереднім масштабом зображення на екрані збільшилося в два рази. Збільшення масштабу можна виконати і за допомогою клавіатури.

 5. Для того, щоб зображення зменшити, використовується той же інструмент, але для зміни його функції натисніть клавішу <Alt>. У лупі знак плюс міняється на мінус. Клацніть кілька разів, щоб масштаб зображення став рівним 100%.

Існує й інший спосіб масштабування за допомогою цього ж інструмента.

 1. Включите інструмент Zoom (Лупа).

 2. Натисніть кнопку миші і, не відпускаючи її, обведіть невеликий фрагмент зображення. Відпустите кнопку. Обведений рамкою фрагмент зайняв усю площу вікна ілюстрації.

Щоб відновити масштаб 100%, виконаєте подвійного щиглика на інструменті Zoom (Лупа) у палітрі інструментів.

Інструмент Hand (Рука)

Збільшене зображення перестає бути цілком очевидно у вікні документа. Для переміщення (прокручування) зображення щодо вікна документа застосовується інструмент Hand (Рука).

 1. Збільште масштаб відображення.

 2. Включите інструмент Hand (Рука). При влученні в робоче вікно курсор приймає форму руки. Натисніть кнопку миші і переміщайте курсор, разом з "рукою" буде переміщатися і зображення.

 3. Двічі клацніть на інструменті Hand (Рука). Масштаб документа збільшиться до найбільшого можливих при даному розмірі головного вікна.

Як і в будь-якому додатку Windows, для переміщення зображення у вікні призначені смуги прокручування, розташовані праворуч і знизу робітника вікна. В інструмента Hand (Рука) є важливу перевагу: з його допомогою можна переміщати зображення природним образом, наприклад, по діагоналі. Крім того, з його допомогою можна прокручувати зображення дуже плавне.

Палітра Navigator (Навігатор)

При збільшуєте зображення таким чином, що в робочому вікні видний тільки незначний його фрагмент, ви втратити орієнтацію в ньому. Палітра Navigator (Навігатор) призначена для переміщення (навігації) по збільшеному зображенню. З її допомогою зручно також здійснювати масштабування. Крім того, у палітрі завжди представлена зменшена копія зображення цілком. Це дозволяє швидко, хоча і дуже приблизно, оцінити вплив редагування на документ.

Палітра Navigator (Навігатор) складається з вікна перегляду (угорі) і блоку керування масштабом (у нижній частині). У вікні перегляду видно все зображення цілком. Кольорова рамка перегляду відзначає частину зображення, видиму у вікні документа. При зміні розмірів робочого вікна і масштабування документа розмір і положення рамки перегляду автоматично змінюються.

Одним з найважливіших властивостей палітри Navigator (Навігатор) є можливість плавної зміни масштабу відображення в робочому вікні за допомогою блоку керування, розташованого в нижній частині палітри.

У лівій частині блоку мається поле для введення довільних числових значень. Просто підведіть курсор миші до поля введення масштабу і клацніть на ньому. Після щиглика в полі з'явиться миготливий курсор. Уводиться значення бажаного масштабу і натискається <Enter>.

Якщо в момент натискання клавіші <Enter> утримувати ще і клавішу <Shift>, то поле введення з числом буде підсвічено, що дозволить без додаткових щигликів уводити нове значення.

У правій частині блоку розташована кнопка дискретного зменшення (з маленькими трикутниками) і кнопка дискретного збільшення (з великими трикутниками). Клацніть на кнопці збільшення масштабу, і він прийме фіксоване значення. Клацніть на кнопці зменшення масштабу. Він повернеться до попереднього значенню.

Розташована між кнопками масштабування шкала з повзунком призначена для плавної зміни значень масштабу.

Для того щоб переміщати фрагмент збільшеного зображення, видимий у робочому вікні, за допомогою палітри Navigator (Навігатор), існують два способи. Установивши масштаб зображення таким, щоб зображення не містилося у вікні документа:

 1. Помістите курсор у лівий верхній кут вікна перегляду палітри (курсор прийме форму "вказівного перста") і клацніть лівою кнопкою миші. Рамка перегляду переміститься в нове положення, а через частку секунди й у робочому вікні відобразиться відповідний фрагмент.

 2. Помістите курсор у внутрішню область рамки перегляду (курсор прийме форму руки), натисніть ліву кнопку миші і переміщайте рамку вправо і вниз. При переміщенні курсор приймає вид стиснутого куркуля. Одночасно з переміщенням рамки в робочому вікні буде відображатися відповідний фрагмент збільшеного зображення.

Постарайтеся освоїти всі прийоми роботи з палітрою Navigator (Навігатор), і дуже незабаром ви переконаєтеся, що вона пропонує дуже зручний і швидкий, а головне, наочний метод роботи. Досвідчені користувачі застосовують Navigator (Навігатор) частіше, ніж описані вище інструменти масштабирования і переміщення. Утім, одне іншому не перешкода. Усі способи в програмі погоджені і тільки доповнюють один одного, а ваше право — використовувати ті з них, що більш зручні.

Малювання та зафарбовування

У Photoshop визначаються два базових кольори, що відбиваються в нижній частині палітри інструментів. Обраним основним кольором (за замовчуванням чорний) здійснюються заливання виділених областей, їм малюють інструменти малювання. Фоновим кольором (за замовчуванням білий) автоматично заповнюються області після видалення ділянок чи зображення при додаванні полів навколо малюнка.

 1. Виберіть інструмент Brush. Клацніть на вільному місці зображення і буксируйте курсор. За курсором тягнеться товста чорна лінія з розмитими краями, схожа на мазок кистю. Тим же кольором будуть малювати й інші інструменти. Відпустите кнопку миші - лінія переривається.

 2. Поміняйте основний колір. Для цього клацніть на його зразку в палітрі інструментів, а потім виберіть який-небудь колір у діалоговому вікні Color Picker. Закрийте діалогове вікно. Зразок кольору відповідно помінявся.

 3. Проведіть один-два штрихів новим кольором (можете використовувати різні інструменти малювання).

 4. Попрацюйте з фоновим кольором. Виберіть інструмент Eraser. Підведіть курсор до створеному вами штриху. Клацніть і буксируйте курсор, імітуючи руху ластику. Там, де проходить курсор, зображення зникає, заміняючи фоновим (білим) кольором.

 5. Заміните білий колір тла на який-небудь яскравий. Для цього в палітрі інструментів клацніть на піктограмі фонового кольору (background color) і виберіть яскраво-червоний колір у діалоговому вікні Color Picker. Закрийте діалогове вікно.

 6. Проведіть по малюнку інструментом Eraser і переконаєтеся, що пікселі зображення заміняються на пікселі знову обраного кольору.

 7. Тим же кольором офарбиться виділена область після видалення її вмісту. Перевірте це, виділивши прямокутну область і вибравши команду Clear.

 8. Поверніться до збереженого документа за допомогою команди Revert меню File

У процесі роботи вам доведеться дуже часто змінювати основний і фоновий кольори.

Палітра Swatches

Поки ви епізодично використовували колір, було неважко всякий раз перевизначати основний колір на палітрі інструментів, викликаючи діалогове вікно Color Picker. Однак коли ви починаєте "малювати" і в кожний наступний момент вам потрібний новий колір, вам допоможуть спеціальні палітри кольорів, у яких можна колір вибрати, змішати і т.д.

 1. Відкрийте меню Window, виберіть команду Show Swatches. На екрані – палітра зі зразками кольору, прийнятими в програмі Adobe Photoshop no умовчанню. При переміщенні курсору над зразками кольору, він приймає форму піпетки. Щиглик на зразку робить вибір основного кольору, а щиглик з натиснутою клавішею <Alt> - вибір фонового кольору.

 2. Виберіть яскраво-блакитний зразок кольору і клацніть кнопкою миші. Тепер той же колір з'явився на палітрі інструментів у якості основного Любою з інструментів малювання буде малювати блакитним, поки ви не переміните основний колір.

Згладжування і розтушовування

Без згладжування виділена область має чітку границю (піксель або виділений, або немає). При наступних операціях (заливанні, вирізанні) виділені пікселі піддаються впливам, інші залишаються без зміни. Згладжування робить границі виділених областей ледве розмитими. По обох сторони згладженої області виділена лише частина граничних пикселов. У результаті границя області стає гладкої, без некрасивих "сходинок". Порівняння заливання згладженої і звичайної виділеної області. Режим згладжування може бути застосований при виділенні інструментами групи Lasso, Magic Wand, Elliptical Marquee. Для включення цього режиму потрібно установити прапорець Anti-aliased у палітрі Options. Необхідно пам'ятати, що режим згладжування можна застосувати лише до знову створюваних областей.

Крім інструментів виділення областей, режим згладжування може бути встановлений для тексту і для інструмента Line. Згладжені і звичайні текст і лінія.

У режимі згладжування область має злегка розмиту границю Photoshop дозволяє регулювати величину розмивання, чи растушевки границь, у результаті якої границя виділеної області стає схожа на хмару, що плавно переходить у навколишнє його небо. Для цього у відповідному діалоговому вікні задається зона розтушовування. Щільність виділених пікселів у ній плавно знижується до нуля до границі області. Чим більше зона розтушовування, тим більше розмитими будуть краю області. Надалі, при чи заливанні видаленні області, ми й одержимо згадану хмарину. Розтушовування виділеної області - могутній інструмент Photoshop. Вона застосовується при малюванні, створенні монтажів, тоновій корекції і ретуші. Обидва прийоми роботи (згладжування і розтушовування) з виділеними областями будуть розглянуті в цій главі.

Заливання обраним кольором

Для додання виділеної області потрібного кольору призначена команда Fill... меню Edit.

 1. Виберіть інструмент Magic Wand-

 2. Виділите з його допомогою сорочку фотографа. У палітрі Options при цьому повинний бути встановлений прапорець Anti-aliased.

 3. Установіть в якості основного яскраво-зелений колір.

 4. У меню Edit виберіть пункт Fill....

 5. У діалоговому вікні необхідно визначити параметри заливання. У верхній частині знаходиться список, що розкривається, Contents. Виберіть у ньому пункт Foreground Color. Інші пункти списку дозволяють залити область фоновим кольором - Background Color, візерунком - Pattern, повернути її в те з попередніх станів, що відзначено піктограмою History Brush у палітрі History, залити чорним, сірим чи білим кольором.

 6. У поле Blending знаходяться два списки. Поле зі списком Mode служить для визначення режиму накладення пикселов заливання. Підготовлена до заливання область може вже мати деякий чи колір зображення. Пікселі нового кольору можуть по-різному взаємодіяти з вже існуючими. У найпростішому випадку нові пікселі цілком заміщають старі. Такому режиму накладення відповідає варіант Normal. Його і потрібно вибрати. У поле Opacity встановіть значення 100%. При зменшенні цього значення заливання стає усе більш прозорої, і крізь нее буде просвічувати первісний колір області, що заливається.

 7. Натисніть кнопку ОК. Сорочка пофарбована.

 8. Інструментом Magic Wand виділите руки, ноги і голову фотографа.

 9. У палітрі Swatches виберіть тілесний колір.

 10. Виконаєте команду Fill.... Можливо, вам покажеться, що заливання занадто яскравим. У програмі передбачене заливання областей напівпрозорим кольором. При цьому тільки частина пікселів здобувають колір заливання, а інші зберігають вихідний колір.

 11. Зменшимо непрозорість заливання. Тоді через нее буде просвічувати біле тло, і силует стане більш світлим. У діалоговому вікні встановіть значення непрозорості 80%. Натисніть кнопку ОК.

Палітра Color

Палітра Swatches дозволяє вибрати тільки уже визначені в ній кольору. Для доступу до всього колірного простору існує палітра Color. З її допомогою створюються нові кольори.

На ній представлені колірні шкали, що відповідають обраної в палітрі колірної моделі. Поруч зі шкалами - цифрові дані, що описують основний чи фоновий колір у встановленій колірній моделі.

Тому що колірна модель зображення і шкали в палітрі Color не зв'язані між собою, то Ви можете змінювати вид палітри, відображаючи колір у різних моделях, від цього модель зображення мінятися не буде. Для зміни моделі відображення кольору клацніть на відповідної команді-перемикачі меню палітри кольори відображаються в моделі RGB, і в меню палітри активний пункт RGB sliders. Якщо активізувати пункт Web Color Sliders, то шкали залишаться в моделі RGB, але вибір кольору буде обмежений 216 кольорами Web-палітри.

 1. Відкрийте палітру Color. Для зміни колірної моделі відкрийте меню палітри, натиснувши на трикутну стрілку праворуч. Поставте перемикач на модель RGB

 2. Буксируйте курсор по цій смузі. Поточний вибір кольору одночасно відображаєте на палітрі інструментів, у колірних смужках і в квадраті основною кольору палітри Color.

 3. Два квадрати (один під іншим) праворуч від смужок відображають основний

 4. і фоновий кольору (як у палітрі інструментів) Активний колір виділяється подвійною рамкою. Вибір кольору здійснюється буксируванням повзунків колірних компонентів. Виберіть ясно-коричневий колір, встановивши повзунків у положення R - 200, G - 130, У - 0.Скачать документ

Похожие документы:

 1. План-графік (1)

  Документ
  Побудова та технічна експлуатація мереж доступу за технологіями FTTН, ADSL2+, WІFI для надання мультимедійних послуг. Оцінка якості мультимедійних послуг
 2. Ects – інформаційний пакет фізичний факультет загальний опис факультету

  Документ
  комплексні дослідження впливу структурних дефектів на фізичні властивості складних напівпровідникових фаз (керівник проф. Давидюк Г.Є., співробітництво з Інститутом фізики НАН України (м.
 3. План роботи управління освіти адміністрації московського району харківської міської ради

  Документ
  6.1. Організаційно-методичне забеспечення заходів розділу «Моніторингові дослідження якості освіти» Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки
 4. Аналіз методичної роботи з педагогічними кадрами в Христинівській спеціалізованій школі І-ІІІ ст. №1

  Документ
  Методична робота в школі сприяє розвитку сучасного стилю педагогічного мислення, відпрацюванню професійних навичок, формуванню готовності учителя до професійної самоосвіти, самовдосконалення.
 5. Зметою систематизації знань приводиться план виконання ла- бораторної роботи. Для підготовки до наступної лабораторної роботи приводяться питання для самостійного опрацювання по книзі лабораторного практикуму

  Практикум
  що вивчають курс «Інформаційні технології та технічні засоби навчання», він може служити добрим помічником для викладачів , аспірантів при редагуванні,

Другие похожие документы..