Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Целью Стратегии социально-экономического развития Кетовского района на период 2008-2020 является определение задач, приоритетов социально-экономическ...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 24 декабря 2007 г. в 12 часов на заседании диссертационного совета Д 212.214.03 при Самарском государственном экономическом универси...полностью>>
'Документ'
Al iniciar la construcción de este libro invocamos la ayuda de los Maestros Ascendidos para que nos inspiren a transmitir las enseñanzas y experiencia...полностью>>
'Лекція'
Виникнення і розвиток міжнародних фінансів зумовлено широким розвитком процесів міжнародної економічної інтеграції, що супроводжуються глобалізацією ...полностью>>

Курс купівлі в грн. Сума купівлі в грн відповідно до курсу, що зазначений у заяві (2*3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРИМІРНИК __

(подається у 2-х примірниках)

0408006

ПАТ "СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК"

м. Київ вул. Микільсько-Ботанічна 6/8

Заява про купівлю іноземної валюти

№ ______ від “____” ____________ 20___ року

Найменування клієнта/ прізвище, ім’я, по батькові

Місцезнаходження/місце проживання

Телефон / факс

П.І.Б. співробітника, уповноваженого на вирішення питань щодо купівлі іноземної валюти

_______________________________________________________________________________

Контактний тел. ________________________ Зразок підпису_________________________

Підстава для купівлі іноземної валюти на МВРУ_________________________________________.

Доручаємо купити іноземну валюту на умовах, що зазначені нижче:

1. Код та назва іноземної валюти що купується

2. Сума купівлі іноземної валюти

3. Курс купівлі в грн.

4. Сума купівлі в грн. відповідно до курсу, що зазначений у заяві (2*3)

Зобов’язуємося перерахувати на рахунок 2603________________ у ПАТ “Старокиївський банк”, МФО 321477, кошти в гривнях у розмірі, що потрібний для купівлі іноземної валюти за курсом зазначеним у цій заяві .

Якщо після виконання заяви залишаються невикористаними кошти в гривнях, просимо банк перерахувати їх на поточний рахунок в грн. 2600 __________________ у ПАТ “Старокиївський банк”, МФО 321477.

Надаємо право ПАТ "Старокиївський банк" утримати комісійну винагороду у гривнях за виконану угоду у розмірі _____________%.

Доручаємо уповноваженому банку списати з нашого поточного рахунку суму в гривнях усіх комісійніх винагород за цією угодою, згідно діючих тарифів.

Доручаємо перерахувати придбану іноземну валюту на наш поточний рахунок в іноземній валюті 2600 ______________ у ПАТ “Старокиївський банк”, МФО 321477.

Придбану іноземну валюту зобов`язуємося використати протягом десяти робочих днів після дня зарахування її на поточний рахунок. Якщо придбана іноземна валюта не буде перерахована нами за призначенням у зазначений строк, доручаємо банку продати цю іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України в повному обсязі.

З законодавством України щодо валютного регулювання, діючими нормативними актами Національного банку України ОЗНАЙОМЛЕНІ. До заяви додаємо копії контракту. Підтверджуємо, що реквізити, вказані у контракті, відповідають дійсності.

* Заява може бути відкликана в повній або частковій сумі на підставі листа про відкликання, що подається до уповноваженого банку до кінця операційного часу дня, що передує дню торгів на МВРУ.

Керівник _______________ ______________________

(підпис) (Прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _______________ ______________________

М.П. (підпис) (Прізвище та ініціали)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (14)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 2. Тестові завдання до вступних випробувань за фахом для осіб, які на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” Тестові завдання з дисципліни Фінансовий облік 1

  Документ
  до вступних випробувань за фахом для осіб, які на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”
 3. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (20)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 4. Ідповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" та на виконання Державної програми приватизації на 1998 рік, затвердженої Законом України від 12

  Закон
  Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" та на виконання Державної програми приватизації на 1998 рік, затвердженої Законом України від 12.
 5. Питання: Відповідно до Закону України від 23. 09. 2010 р

  Закон
  Питання: Відповідно до Закону України від 23.09.2010 р. № 2559-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати" працедавець нараховує аванс найманим працівникам, але не виплачує

Другие похожие документы..