Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
Такие строки о выпускном классе пропоем мы на празднике Последнего звонка. Но только ли об одиннадцатом классе? Не о школе? Не об учителе вообще эти ...полностью>>
'Документ'
Жить – вот ремесло, которому я хочу учить воспитанника. Выходя из моих рук он будет не судьей, не солдатом, не священником: он будет прежде всего чело...полностью>>
'Документ'
Времена, когда информации, указанной на этикетке полотенца, простыни или ночной рубашки, можно было безоговорочно доверять, отошли в прошлое. С того м...полностью>>
'Реферат'
Дипломная работа Ванетика Е.И. «Разработка системы контроллинга ООО «Валео», выполненная под руководством доцента Бутаковой Н.М., посвящена актуально...полностью>>

Педагогічна бібліографія (4)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА

Наукова бібліотека

УКРАЇНСЬКА

ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

Покажчик літератури

Випуск 12

2001 рік

Київ-НПУ-2009

ББК 91. 9:74

УДК 01:371

У45

Рекомендовано до друку Вченою Радою університету, протокол № 2 від 30 жовтня 2008 р.

Рецензенти: Л.П.Вовк, доктор педагогічних наук, професор (науковий консультант)

Н.В.Гузій, доктор педагогічних наук, професор

С.М.Яшанов, кандидат педагогічних наук, професор

У45 Українська педагогічна бібліографія’ 2001 рік : Покажчик літератури /

Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко; За ред. Л.В.Савенкової.– К. : НПУ ім.

М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 12. – 372 с.

Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року. Випуск 12-й подає відомості про нормативні документи, книги, статті з журналів, наукових збірників, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, опубліковані у 2001 році.

Джерельною базою щорічника є реєстраційні видання Книжкової палати України, БД і каталоги провідних бібліотек м. Києва, надходження літератури до електронного каталогу і картотеки Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. Обмежений обсяг покажчика зумовив певні скорочення у поданні матеріалів з газет, деяких журналів, тез доповідей на конференціях, внутрішньо-вузівських методичних видань. Записи групуються за системою розділів, а в межах розділів – за алфавітом авторів і назв. Застосовується система посилань до номерів бібліографічного опису (“Див.”). В кінці подається іменний покажчик, перелік збірників і періодичних видань.

Даний покажчик призначений для вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів, науковців, працівників системи освіти і бібліотекарів.

ББК 91. 9:74

УДК 01:371

c Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2009.

ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ

 1. Закон України Про дошкільну освіту / Закон України // Голос України. - 2001.-N136, 2 серпня. - С.10-12; Освіта України. - 2001.-N33(12 серпня). - С.3-6; Урядовий кур'єр (Орієнтир). - 2001.-N31, 8 серпня.

 1. Закон України Про охорону дитинства / Закон України // Урядовий кур'єр; Голос України. - 2001.-N98(6 червня); 6 червня. - С.10-11.

 1. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у новому 2001/2002 н.р. // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N14,15-16,19. - С.9-27,С.3-64,С.2-23.

 1. Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів // Директор школи. - 2001.-N3. - С.8-10.

 1. Кабінет Міністрів України Про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад : Постанова від 26.09.2001р. N1262 / Кабінет Міністрів України // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N21. - С.32.

 1. Кабінет Міністрів України Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури : Постанова від 9 серпня 2001 р. N982 / Кабінет Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 2001.-N145, 14 серпня. - С.9.

 1. Кабінет Міністрів України Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам : Постанова від 9 серпня 2001 р. N980 / Кабінет Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 2001.-N145, 14 серпня. - С.9.

 1. Кабінет Міністрів України Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання / Кабінет Міністрів України // Управління освітою. - 2001.-N3. - /вкладка/

 1. Положення про акредитацію навчальних закладів : Проект // Інформаційний вісник: вища освіта. - 2001.-N6. - С.2-4.

 1. Положення про гімназію, ліцей, колегіум усіх форм власності : Проект // Директор школи. - 2001.-N48. - С.7-10.

 1. Положення про державну підсумкову атестацію студентів із загальноосвітніх предметів у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, що здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти // Інформаційний вісник. Вища освіта. - 2001.-N5. - С.33-35.

 2. Положення про акредитацію навчальних закладів : (Проект) // Інформаційний вісник. Вища школа. - 2001.-N6. - С.2-4.

 1. Положення про державну підсумкову атестацію студентів із загальноосвітніх предметів у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти // Освіта України. - 2001.-N21(24 травня). - С.6-13.

 1. Про закінчення навчального року у санаторних та спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах (школах) // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N11. - С.28-29.

 1. Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України // Інформаційнй збірник МО України. - 2001.-N5. - С.28-32.

 1. Про "Концепцію інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл" // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N13. - С.3-10.

 1. Про проведення державної підсумкової атестації випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти на базі вищих навчальних закладів у 2000-2001 н.р. // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N11. - С.27.

 1. Про програмне та навчально-методичне забезпечення початкової школи в період переходу на нову структуру та зміст навчання // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N13. - С.11-17.

 1. Про стан, напрями реформування і фінансування освіти в Україні // Директор школи. - 2001.-N15. - С.2-3.

 1. Про Типові навчальні плани спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу : Наказ МОН України від 16.07.2001 N516 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N21. - С.17-31.

 1. Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти : Наказ Міністра освіти і науки України від 12.12.2000 р.N582 // Професійно-технічна освіта. - 2001.-N1. - С.27-28.

 1. Про хід виконання Комплексного плану заходів щодо розвитку загальної середньої освіти в 1999-2000 роках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 1999 р.N348 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N11. - С.17-26.

 1. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти // Освіта України. - 2001.-N1 (3 січня). - С.4-5.

 1. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти // Директор школи. - 2001.-N3. - С.7.

 1. Положення про національний заклад (установу) України // Вища освіта України. - 2001.-N1. - С.103-104.

 1. Положення про піклувальну раду загальноосітнього навчального закладу : Перелік нормативних документів, розроблених протягом 2000-2001 рр. з питань загальної середньої та позашкільної освіти // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2001.-N3. - С.111-112.

 1. Посадова інструкція заступника директора школи з виховної роботи // Сільська школа України. - 2001.-N11. - С.16.

 1. Посадові інструкції. Заступники директора школи з навчально-виховної, наукової роботи // Директор школы. - 2001.-N4. - С.114-127.

 1. Примірне положення про асоційовані школи ЮНЕСКО в Україні : Наказ МОН України від 31.01.2001 N32 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N23. - С.28-31.

 1. Про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи : Наказ від 13.12.2001 р. N1/9-439 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N24. - С.24-26.

 1. Про атестацію учнів, які навчалися за кордоном // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N10. - С.30-32.

 1. Про виконання плану заходів Міністерства освіти і науки щодо реалізації завдань, поставлених у Посланні Президента Україна до Верховної ради України "Україна: поступ у 21 століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000-2004 роки" // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N7. - С.3-17.

 1. Про виконання Указу Президента України від 8 травня 1996 р.N322/96 "Про Основні напрями реформування професійно-технічної освіти в Україні" // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N12. - С.3-9.

 1. Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N7. - С.17-24.

 1. Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і положення про позашкільний навчальний заклад // Освіта України. - 2001.-N22(30 травня). - С.6-7.

 1. Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N1. - С.3-12.

 1. Про затвердження Положення про державу підсумкову атестацію студентів із предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти : Наказ МОН України N341 від 25.04.2001 р.; Положення про державну підсумкову атестацію студентів // Інформаційний вісник: вища освіта. - 2001.-N5. - С.32-35.

 1. Про затвердження Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні" // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N1. - С.12-15.

 1. Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності : Наказ МОН України від 7 листоп. 2000 р.N 522 // Директор школи. - 2001.-N4. - С.7-10.

 1. Про затвердження Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N8. - С.27-32.

 1. Про затвердження розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N12. - С.9-32.

 1. Про заходи Міністерства освіти і науки України щодо підготовки та святкування 10-ї річниці незалежності України // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N1. - С.18-21.

 1. Про оголошення Постанови Кабміну України від 14.06.2000 N946 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад" // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N6. - С.3-20.

 1. Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу //Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N13. - С.24-26.

 1. Про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N13. - С.26-32.

 1. Про особливості діяльності практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів у 2001-2002 н.р. : Лист МНО України N1/9-272 від 02.08.2001 //Практична психологія та соціальна робота. - 2001.-N7. - С.34-36.

 1. Про підсумки прийому до вищих навчальних закладів у 2000 році // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N2. - С.23-32.

 1. Про Положення про національний заклад (установу) України| Указ Президента України. Із змінами і доповненнями N 451/95 вид 16 червня 1995 року; Положення про национальный заклад (установу) України // Вища освіта України. - 2001.-N1. - С.103.

 1. Про Положення про національний заклад (установу) України| Указ Президента України. Із змінами і доповненням N 451/95 вид 16 червня 1995 року // Вища освіта України. - 2001.-N1. - С.103.

 1. Про призначення стипендій Президента України призерам Міжнародних учнівських олімпіад 2001 р. : Рішення колегії МОН України від 16.08.2001 р. N9/2-19 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N22. - С.26-30.

 1. Про прийом дітей до 1 класу загальноовітніх навчальних закладів // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N11. - С.29-30.

 1. Про проведення випускних вечорів у навчальних закладах у 2000/2001 н.р. //Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N11. - С.31-32.

 1. Про результати апробації навчальної літератури у 2000/01 н.р. : Рішення колегії МОН України від 26.07.2001 N8/1-19 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N22. - С.3-15.

 1. Про стан виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади Указів Президента України від 18.03.1998 р. N200 "Про затвердження Комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві"... // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N9. - С.8-16.

 1. Про стан впровадження обчислювальної техніки та рівень комп'ютерної грамотності учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів Вінницької та Запорізької областей // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N9. - С.3-8.

 1. Типове положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу; Положення про опікунсько-наглядову раду загальноосвітнього навчального закладу : Проект МОН // Управління освітою. - 2001.-N1. - С.9-11.

 1. Указ Президента України Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання Національної програми "Діти України" на період до 2005 року / Указ Президента України // Початкова школа. - 2001.-N6. - С.1-9.

 1. Указ Президента України Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні / Указ Президента України // Освіта . - 2001.-N57-58(10-17 жовтня). - С.1.

 1. Указ Президента України Про підготовку та проведення Всеукраїнського з'їзду працівників освіти / Указ Президента України // Освіта . - 2001.-N11(14-21 лютого). - С.1-2.

 1. Указ Президента України Про програму роботи з обдарованою молоддї на 2001-2005 роки / Указ Президента України // Обдарована дитина. - 2001.-N4. - С.2-7.

 1. Указ Президента України "Про Положення про національний заклад (установу) // Вища освіта України. - 2001.-N1. - С.103.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

 1. Авер'янова Н. Інформаційний простір в системі освіти / Авер'янова Н. // Рідна школа. - 2001.-N2. - С.33.

 1. Аверін М. Школо, не знищуй таланти : Обговорення Національної Доктрини освіти / Аверін М. // Дзеркало тижня. - 2001.-N39(6 жовтня). - С.12.

 1. Андрусів С. Міфологема Європи в сучасній українській культурній свідомості / Андрусів С. // Сучасність. - 2001.-N2. - С.110-116.

 1. Балл Г.О. Гуманізація освіти і принцип діалогу : материалы временных коллективов / Г. О Балл // Україна - країни Сходу: Від діалогу педагогічних систем до діалогу культур та цивілізацій : Матеріали наук.- практич. конференції, 11-13 травня 2000 р. / Центр розвитку сходознавчої освіти, Київськ. ін-т східної лінгвістики і права, Київська гімназія-інтернат східних мов №1. - Київ : Фенікс, 2001. - С. 16-19.

 1. Балл Г.О. Діалогічні універсалії сучасного гуманізму / Балл Г.О. // Гуманітарні науки. - 2001.-N1. - С.4-11.

 1. Барна М. Шкільний моніторинг як засіб якісних змін в освіті / Барна М. // Управління освітою. - 2001.-N13. - С.6-7.

 1. Болтівець С.І. Геокультурні перспективи освітньої політики України : материалы временных коллективов / С. І Болтівець // Україна - країни Сходу: Від діалогу педагогічних систем до діалогу культур та цивілізацій : Матеріали наук.- практич. конференції, 11-13 травня 2000 р. / Центр розвитку сходознавчої освіти, Київськ. ін-т східної лінгвістики і права, Київська гімназія-інтернат східних мов №1. - Київ : Фенікс, 2001. - С. 12-16

 2. Большаков В.І. Виховати творчу особистість, будівника української держави / В.І. Большаков, Г.Г. Кривчик // Проблеми освіти. - Київ, 2001. - Вип.26. - С. 169-173

 1. Бондарчук Л.Б. Концепція програми "Творча обдарованість" / Бондарчук Л.Б. // Гуманітарні науки. - 2001.-N1. - С.172-180.

 1. Боровська Н. Управління сучасним професійним закладом потребує нових підходів : (Професійно-технічне училище N15 м.Дніпродзержинська) / Боровська Н. // Професійно-технічна освіта. - 2001.-N1. - С.15-16.

 1. Васянович Г.П. Як поєднати вимогливість і чуйність? : Грані втілення принципу педагогічного гуманізму до шкільної практики / Васянович Г.П. // Гуманітарні науки. - 2001.-N2. - С.98-104.

 1. Ващенко Л. Інноваційна політика як динамічна система управління освітою / Ващенко Л. // Директор школи. - 2001.-N42. - С.1-4.

 1. Верховна Рада України Про стан, напрями реформування і фінансування освіти в Україні / Верховна Рада України // Освіта України. - 2001.-N29(18 липня). - С.10.

 1. Власенко С. У пошуках моделі багаторівневої педагогічної освіти / Власенко С. // Рідна школа. - 2001.-N10. - С.27-29.

 1. Гончарук П. Питання розвитку народної освіти в Україні в планах Кирило-Мефодіївського товариства (40-і рр. XIX ст.) : (До 155-річчя з дня заснування Кирило-Мефодіївського товариства) / Гончарук П. // Історія в школі. - 2001.-N1. - С.1-3.

 1. Гребенюк Г.Є. До питання про необхідність методів оцінки ефективності правовиховної роботи у середньому професійному навчальному закладі / Г.Є. Гребенюк // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. - Київ, 2001. - Т.29 : Педагогіка. Філологія. - С. 55-60

 1. Дабагян А.В. Некоторые проблемы реформирования системы образования / Ред. Л.Л. Товажнянский. - Харьков : Форт, 2001. - 320 с.

 1. Давидюк Л.В. До розробки стандартів вищої освіти із спеціальності "Російська мова і зарубіжна література" научных трудов / Л.В. Давидюк // Наукові записки / Укл. П.В. Дмитренко, Укл. Л.Л. Макаренко. - Київ, 2001. - Вип.40. - С. 155-157

 1. Дедович В. Вчитель вчить, але навчити може лише тих, що вчаться : До проекту концепції 12-річної школи / Дедович В. // Освіта . - 2001.-N21-22(4-11 квітня). - С.3.

 1. Джонс Р.Г. Як перекинути міст від складних проблем транснацінальної освіти до акредитації / Джонс Р.Г. // Вища школа. - 2001.-N2-3. - С.101-112.

 1. Дзюба І.М. Деякі проблеми і перспективи української культури / І. М. Дзюба // Україна на порозі XXI століття: Уроки реформ та стратегія розвитку : Матеріали наукової конференції 15-16 листопада 2000 р. - Київ, 2001. - С. 112-114

 1. Дзюба Л.П. Сучасні підходи до реалізації наступності між ланками системи освіти / Л.П. Дзюба, О.В. Савельєва // Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури і змісту початкової освіти : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-25 квітня 2001 р. / М-во освіти і науки України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. - Полтава, 2001. - С. 175-177

 1. Доктрина: аналітичні дослідження експертів // Рідна школа. - 2001.-N10. - С.7-10.

 1. Дробноход М. І знову все з нуля? : (Передз'їздівські діалоги) / Дробноход М., Кононенко П.Мовчан П. // Освіта. - 2001.-N15-16(7-14 березня). - С.6.

 1. Дробноход М. А потрібна Україні нова освітня доктрина? / Дробноход М. // Освіта. - 2001.-N52-53(19-26 вересня). - С.6-7.

 1. Дробноход М. Звітна доповідь Президії Академії наук вищої школи України / Дробноход М. // Освіта. - 2001.-N6-7(24 -31 січня ). - С.4-5.

 1. Дубровський В. Як співвіднести авторську та державну концепції навчання? Або Національна доктрина розвитку освіти в умовах, коли питань більше, ніж відповідей / Дубровський В. // Освіта. - 2001.-N49(5-12 вересня). - С.2.

 2. Єрмаков І.Г. Культуротворчі аспекти розвитку освіти на порозі ХХІ століття / І.Г. Єрмаков // Україна - країни Сходу: Від діалогу педагогічних систем до діалогу культур та цивілізацій : Матеріали наук.- практич. конференції, 11-13 травня 2000 р. - Київ : Фенікс, 2001. - С. 135-138

 1. Єрмаков І.Г. Педагогіка життєтворчості - стратегічна основа освітніх технологій школи XXI століття / Єрмаков І.Г. // Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". - 2001.-N5-6,7-8. - С.59-64,С.46-53.

 1. Жуха Л. Особливе місце ПТО між середньою і вищою освітою / Л. Жуха // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України, АПН України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Киiв : Педагогічна преса, 2001. - N4. - С. 21

 1. Зіньковський Ю. Перспективи розвитку професійно-технічної освіти / Ю. Зіньковський // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України, АПН України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Киiв : Педагогічна преса, 2001. - N4. - С. 19-21

 1. Загривий В. Національна освіта і педагогічна наука у XXI столітті / Загривий В. // Рідна школа. - 2001.-N7. - С.19.

 1. Згуровський М. Інженерна освіта в Україні: стан і перспективи / М. Згуровський // Вища школа : Науково-практичне видання. - Киiв : знання, 2001. - N6. - С. 3-23

 1. Зеленський К.В. До питання ліцензування і акредитації спеціальностей научных трудов / К. В Зеленський // Нові технології навчання / Голов. ред. В.О. Зайчук; М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищої освіти. - Київ, 2001. - Вип.30. - С. 170-173

 1. Зеленський К.В. Рейтинг як форма індивідуального підходу до всебічного розвитку особистості научных трудов / К. В Зеленський, В. І Козак, О. В Синишин // Нові технології навчання / Голов. ред. В.О. Зайчук; М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищої освіти. - Київ, 2001. - Вип.30. - С. 166-170.

 1. Іванюк І. Реформування системи шкільної освіти в Норвегії / Іванюк І. // Педагогічна газета. - 2001.-N5. - С.6.

 1. Інноваційні технології в освіті : VІІІ наук.-практ. конф. вчителів, 21 квіт. 2001 р., [Харків / Редкол.: Астахова В.І. та ін.]. - Харьків : Нар. укр. акад., 2001. - 117 с.

 1. Інформаці для ВНЗ України щодо проведення II Міжнародного конгресу студентів, молодих вчених і спеціалістів "Молодь і наука - III тисячоліття" // Інформаційний вісник. Вища школа. - 2001.-N6. - С.88-89.

 1. Кіктенко А.І. Роль педагогічних університетів в гуманізації освіти XXI ст. / А. І. Кіктенко // Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Миколаїв : МДПУ, 2001. - Вип.4. - С. 93-99

 1. Кадемія М. Дбати про якість підготовки кадрів / М. Кадемія // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України, АПН України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Киiв : Педагогічна преса, 2001. - N4. - С. 27 (Професійно-технічна освіта)

 1. Каленюк І. До питання про освітній потенціал країни / Каленюк І. // Економіка України. - 2001.-N11. - С.70-77.

 1. Камінецький Я. Професійно-технічній освіті України - всебічну підтримку і динамічний розвиток / Я. Камінецький // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України, АПН України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Киiв : Педагогічна преса, 2001. - N4. - С. 36-37

 1. Клепко С. Гра в Доктрину "правої руки" з "лівою" / Клепко С. // Управління освітою. - 2001.-N19. - С.2-3.

 1. Клепко С. Принципи постсучасної освіти / Клепко С. // Управління освітою. - 2001.-N1. - С.7-8.

 1. Клинченко Т. Нова парадигма освіти для українського багатомовного суспільства. / Т. Клинченко // Мова і культура : Серія "Філологія" / Ін-т міжнар. відносин Київського ун-ту ім. Т. Шевченка, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Фонд культури і мистецтв "Парад Планет". - Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2001. - Вип. 3, Т. 5 : Проблеми гуманізації навчання і культурологічний підхід до методики викладання мови і літератури. - Наук. вид. - С. 99-104

 1. Кловацький В. Кібернетичний метод у менеджменті освіти / Кловацький В. // Директор школи. - 2001.-N38. - С.13-14.

 1. Коваленко Є.І. Акмеологічні перспективи освіти ХХІ століття / Є.І. Коваленко // Наукові записки. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2001. - N 2 : Психолого - педагогічні науки. - С. 12-18

 1. Колісник В. Національна доктрина освіти:планування розвитку чи його імітація? / Колісник В., П'ятирікова С. // Дзеркало тижня. - 2001.-N36(15 вересня). - С.12.

 1. Кононенко П. Доктрина і розвиток української освіти в XXI столітті / Кононенко П. // Освіта. - 2001.-N54-55(26вересня-3 жовтня). - С.2-3.

 1. Концепція валеологічної освіти педагогічних працівників // Інформаційний вісник. Вища школа. - 2001.-N6. - С.34-38.

 1. Концепція громадянської освіти в Україні : Актуальність громадянської освіти в Україні // Директор школи. - 2001.-N20. - С.7-10.

 1. Концепція медичної освіти педагогічних працівників // Інформаційний вісник. Вища школа. - 2001.-N6. - С.39-42.

 1. Концепція наукової, науково-технічної та інноваційної політики в системі вищої освіти України : Проект // Освіта України. - 2001.-N23(7 червня). - С.3.

 1. Концепція освіти з напряму "Безпека життя і діяльності людини" // Інформаційний вісник. Вища школа. - 2001.-N6. - С.6-17.

 1. Концепція освіти з напряму "Безпека життя і діяльності" // Інформаційний вісник. Вища школа. - 2001.-N6. - С.6-17.

 1. Корсак К. Світ XXI століття: замість доктрин оборонних - освітні / Корсак К. // Директор школи. - 2001.-N14. - С.2-3.

 1. Корсак К. 12-річна середня школа - не розкіш, а засіб... / Корсак К. // Управління освітою. - 2001.-N19. - С.6-7.

 1. Корсак К. Доктрина і нове бачення ролі освіти / Корсак К. // Директор школи. - 2001.-N37. - С.4.

 1. Корсак К. Навіщо нам 12-річна освіта? / Корсак К. // Сільська школа України. - 2001.-N22. - С.2-8.

 1. Корсак К. Наші революції й освітня Доктрина / Корсак К. // Управління освітою. - 2001.-N17. - С.6-7.

 1. Корсак К. Педагогіка нового століття / Корсак К. // Рідна школа. - 2001.-N10. - С.13-16.

 1. Костів В. Реформа: гілля та коріння : (До Всеукр.з'їзду вчителів) / Костів В. // Освіта. - 2001.-N47-48(29 серпня-5 вересня). - С.2-3.

 1. Коцур В. Реформуванню освіти України - вузівську турботу : (Переяславщина: від колегіуму до сучасного педагогічного інституту ім.Г.С.Сковороди) / Коцур В. // Початкова школа. - 2001.-N12. - С.2-5.

 1. Кремень В.Г. Добрий початок - половина успіху : (Інтерв'ю Міністра освіти і науки України) / Кремень В.Г. // Початкова школа. - 2001.-N1. - С.1-2.

 1. Кремень В.Г. Модернізація освіти як важливий чинник соціального, економічного і політичного розвитку України / В. Г. Кремень // Україна на порозі XXI століття: Уроки реформ та стратегія розвитку : Матеріали наукової конференції 15-16 листопада 2000 р. - Київ, 2001. - С. 146-148

 1. Кремень В.Г. Неперервна освіта - стратегічний курс / Кремень В.Г. // Наука і суспільство. - 2001.-N11-12. - С.2-5.

 1. Кремень В.Г. Основні завдання АПН на виконання рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти та Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні" : Загальні збори Академії педагогічних наук України / Кремень В.Г. // Педагогічна газета. - 2001.-N12. - С.1-3.

 1. Кремень В. Модернізація освіти - важливий чинник соціального, економічного і політичного розвитку України / Кремень В. // Вісник НАН України. - 2001.-N3. - С.22-25.

 1. Кремень В. Освіта в Україні: стан і перспективи розвитку / В. Кремень // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України, АПН України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Киiв : Педагогічна преса, 2001. - N4. - С. 5-10Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (1)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1 : Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007.
 2. Педагогічна бібліографія (2)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.
 3. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 4. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 5. Педагогічна бібліографія (6)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.

Другие похожие документы..