Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Пояснительная записка'
Пояснения к сводной справке-отчету о выполнении второго этапа Программы реформирования муниципальных финансов Арзгирского муниципального района Ставр...полностью>>
'Документ'
Планирование в органах прокуратуры, виды планов. Формы взаимодействия прокуратуры с правоохранительными органами и органами контроля. Организация раб...полностью>>
'Реферат'
«Мало — бачити. Мало — розуміти. Тре­ба любить» — творче кредо Григора Тю­тюнника. Його твори, зовні непоказні, про­зорі за стилем, глибоко правдиві,...полностью>>
'Документ'
Сегодня в Москве солнечно, но холодно. Днём максимальная темперaтура воздуха минус тринадцать градусов. Почти не дует ветер. Вчера было облочно и шёл...полностью>>

Програми соціально-економічного розвитку Миколаївської області на 2000-2010 роки «Миколаївщина 2010» на 2010 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Миколаївська обласна державна адміністрація

Основні показники

Програми соціально-економічного розвитку Миколаївської області на 2000-2010 роки «Миколаївщина – 2010»

на 2010 рік

та хід виконання

Програми соціально-економічного розвитку Миколаївської області на 2000-2010 роки «Миколаївщина – 2010»

у 2009 році

Миколаїв

2010

На підставі пунктів 1,2,3 частини першої статті 44 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення обласної ради від 14 серпня 1997 року № 1 "Про делегування повноважень обласної ради обласній державній адміністрації" облдержадміністрація розробляє Програму економічного та соціального розвитку Миколаївської області.

В Миколаївській області розроблена Програма соціального-економічного розвитку Миколаївської області на 2000-2010 роки "Миколаївщина -2010", яка затверджена рішенням обласної ради від 23.12.99 р. № 1.

Відповідно до п.2 цього рішення щороку вносяться корективи до основних показників Програми. Так, в межах реалізації програми "Миколаївщина -2010" рішенням обласної ради від 12 червня 2009 року № 1 затверджено основні показники Програми соціально-економічного розвитку Миколаївської області на 2000-2010 роки «Миколаївщина – 2010» на 2009 рік (далі Програма).

Основні показники Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2010 розроблено в межах виконання Програми економічного та соціального розвитку Миколаївської області «Миколаївщина – 2010» та п.2 рішення обласної ради від 23.12.99 №1, Стратегії економічного та соціального розвитку Миколаївської області на період до 2015 року.

Методичною основою розроблення основних показників Програми є Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, та постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету".

Відповідно до результатів та тенденцій розвитку 2009 року області, наявних проблем, очікуваних змін та впливу економічної кризи на економіку області визначено цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку, система заходів щодо реалізації у 2010 році повноважень облдержадміністрації в сфері соціально-економічного розвитку та основні показники Програми соціально-економічного розвитку Миколаївської області на 2000-2010 роки «Миколаївщина – 2010» на 2010 рік.

ВСТУП

У промисловому комплексі області на протязі 2009 року забезпечено збереження позитивної динаміки щодо уповільнення темпів зменшення обсягів промислового виробництва. За 2009 рік індекс промислової продукції по області склав 85,5% проти 74,1% в січні 2009 року. За індексом промислової продукції область займає 2 місце серед регіонів країни (в середньому по Україні індекс промислової продукції за 2009 рік склав 78,1%).

Менші темпи падіння промислового виробництва в цілому по області порівняно з середнім по країні, передусім пов’язано з відносно стабільним завантаженням підприємств машинобудування, виробництва харчових продуктів та готових металевих виробів, де спад виробництва не перевищував за підсумками року 12%, та збереженням обсягів виробництва на рівні минулих років такими провідними підприємствами Миколаївської області як Миколаївський глиноземний завод, НВКГ «Зоря-Машпроект».

В аграрному комплексі забезпечено зростання обсягів валової продукції сільського господарства. За 2009 рік загальне виробництво сільськогосподарської продукції зросло на 0,3% (по Україні зросло на 0,1%).

В 2009 році вироблено більше 2,5 млн.тонн зернових, що на 3,1% більше ніж в 208 році, соняшнику – 553 тис.тонн (на 7% більше), овочив 334,2 тис. тонн (на 22% більше).

За обсягом зібраного урожаю зернових Миколаївська область займає 2 місце серед регіонів країни.

На протязі 2009 року спостерігалась незначна позитивна динаміка щодо уповільнення темпів зменшення обсягу виконаних будівельних робіт в цілому по галузі та в основних видах будівельної діяльності. За 2009р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 791,4 млн.грн., або на 44,4% менше ніж у 2008 році (по Україні на 48,2% менше) проти 62,4% у січні 2009 року.

Перевищення обсягу експорту над імпортом в 1,9 раза забезпечило позитивне сальдо зовнішньої торгівлі (+884,3 млн.дол.США.) (по Україні від»ємне сальдо).Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами області за 2009р. зменшився порівняно з січнем-листопадом 2008р. на 7,0% і склав 1704,8 млн.дол.США, імпорту - на 5,7% і склав 824,1 млн.дол.США.

Забезпечено виконання завдань щодо сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. За 2009 рік сплачено податків і зборів до державного та місцевих бюджетів у сумі 4,65 млрд.грн., що на 9,7% більше ніж за 2008 рік, або на 412,5 млн.грн. без урахування бюджетного відшкодування ПДВ (1064,8 млн.грн.), у тому числі до державного – 3,26 млрд.грн. (що відповідно на 13,6% більше ніж за 2008 рік, або на 390,4 млн.грн.), до місцевих – 1,4 млрд.грн. (на 1,6% більше відповідного періоду минулого року, або на 22,1 млн.грн.).

Не допущено зменшення номінальної заробітної плати Заробітна плата одного штатного працівника за 2009 рік зросла порівняно з 2008 роком на 11,4% і склала 1805,8 грн., що у 2,4 рази вище за прожитковий мінімум, встановлений для працездатної особи (744 грн.).

За розміром заробітної плати область стабільно посідає 8-9 місце серед регіонів країни

Забезпечено своєчасну виплату пенсій.

Зменшено напругу на зареєстрованому ринку праці . На 1 січня 2010 року чисельність безробітних в регіоні склала 17,6 тис. чол, що на 31,9% (на 8,3 тис. чол.) менше ніж на 1 січня 2009 року.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на 1 січня 2010р. становив 2,4% проти 3,5% на 1 січня 2009 року.

Стан виконання основних показників Програми соціально-економічного розвитку Миколаївської області на 2000-2010 роки „Миколаївщина – 2010” у 2009 році наведено у таблиці.

Найменування

показників

Один.

Вим.

Передбачено

Програмою на 2009 рік

Фактичне виконання програмних показників у 2009 році

Виконання Програми в одиницях виміру показника (+), (-)

Темпи зростання обсягів промисловості у порівняльних цінах

%

83,5

85,5

на 2 відсоткових пункта більше

Середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки

грн.

1783,0

1805,8

на 22,8 грн. більше

Чисельність зареєстрованих безробітних на кінець року

тис.чол.

18,8

17,6

на 1,2 тис.чол менше

Кількість створених постійних робочих місць

тис.

36,2

29,8

на 6,4 тис. менше

Темпи зростання (зменшення) обсягів сільськогосподарського виробництва

%

89,7

100,3

на 10,6 відсоткових пункта більше

Виробництво продукції рослинництва

Зернові та зернобобові, включаючи кукурудзу (у вазі після доробки)

тис.тонн

2000,0

2465,1

на 465,1 тис.тонн більше

соняшник

тис.тонн

400,0

553,1

на 153,1 тс.тонн більше

ріпак

тис.тонн

180,0

62,5

на 114,8 тис.тонн менше

овочі

тис.тонн

300,0

334,2

на 34,2 тис.тонн більше

Виробництво продукції тваринництва

М»со у живій вазі

тис.тонн

48,0

39,8

на 8,2 тис.тонн менше

Молоко

тис.тонн

379,0

367,6

на 11,4 тис.тонн менше

яйця

млн.шт.

390,0

473,9

на 83,9 тис.тонн більше

Темпи зростання (зменшення) обсягів роздрібного товарообороту за всіма каналами реалізації

%

92,0

84,6

на 7,4 відсоткових пункта менше

Темпи зростання (зменшення) обсягу реалізації послуг

%

100,0

90,6

на 9,4 відсоткових пункта менше

Обсяг експорту товарів та послуг

млн..дол

1442,5

1708,4

на 265,9 млн.дол США більше

Темпи зростання (зменшення) обсягів капітальних вкладень у порівняльних цінах

%

51,3

83,6*

На 32,3 відсоткових пункта більше

* попередні данні

ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У 2009 РОЦІ

Розвиток промислового комплексу області

Аналіз роботи промислового комплексу області свідчить, що починаючи з ІІ півріччя 2009 року відстежувався щомісячний приріст обсягів промислового виробництва порівняно з попереднім місяцем (липень – на 1,6%, серпень – на 0,7%, вересень - на 4,5%, жовтень – на 7,7 %, крім листопада, коли ситуація дещо погіршилася і зафіксовано зниження на 16,2%). За грудень приріст обсягів промислового виробництва порівняно з листопадом склав 1,4%.

Наявна тенденція до зростання в щомісячному вимірі сприяла стійкому уповільненню темпів скорочення падіння виробництва промислової продукції за підсумками з початку 2009 року. Так, якщо за січень - березень зменшення промислового виробництва становило 23,0%, за січень-червень - 19,7%, за січень-вересень – 17,2%, за січень-листопад - 15,7%, то за січень - грудень - уже 14,8%.

Як наслідок зазначених позитивних зрушень, за підсумком 2009 року відбулось зменшення глибини падіння обсягу промислового виробництва .

Всього за 2009 рік індекс промислової продукції по області склав 85,5%, або на 2,0 відсоткових пункта більше показника затвердженого Програмою соціально-економічного розвитку Миколаївської області на 2009 рік. (прогнозувалося 83,5%). За цим показником область зайняла 2 місце серед регіонів країни (в середньому по Україні індекс склав 78,1%, зафіксовано падіння на позначці 21,9%).

Індекси промислової продукції

за основними видами промислової діяльності 2008-2009 роки

Види діяльності і галузі промисловості

Індекси промислової продукції, %

За 2008 рік

За 2009 рік

Промисловість, всього

100,4

85,5

Добувна промисловість

96,5

55,1

Переробна промисловість

98,8

85,7

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

101,4

91,9

Машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування

102,5

88,0

Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів

92,1

89,2

Легка промисловість

105,7

67,0

Виробництво неметалевих мінеральних виробів

97,9

57,4

Хімічна і нафтохімічна промисловість

102,4

98,3

Целюлозно-паперова та поліграфічна промисловість, видавнича справа

104,8

91,6

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

108,5

86,3


Підсумки роботи провідних галузей промисловості

Уповільнення протягом 2009 року темпів падіння промислового виробництва, передусім пов’язано з позитивними зрушеннями у роботі провідних підприємств Миколаївської області, однак в цілому за основними видами промислової діяльності продовжує залишатися суттєвим скорочення виробництва: у добувній промисловості - на 44,9%, у переробної промисловості - на 14,3%, у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води - на 13,7%.

Серед галузей переробної промисловості найбільше потерпають такі: легка - скорочення виробництва з початку 2009 року на 33%, виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції - на 42,6%, машинобудування – на 12,0%, виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів - на 10,8%, металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів – на 8,1%.

У структурі реалізованої продукції питома вага продукції переробної промисловості склала 75,6%, виробництва та розподілення електроенергії, газу та води – 23,8%, добувної промисловості – 0,6%. Найбільш вагомі частки в обсязі реалізації серед видів діяльності переробної промисловості займають виробництво харчових продуктів та напоїв (26,2%), машинобудування (23,0%), металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів (18,7%).

Добувна промисловість

Добувна промисловість Миколаївської області орієнтована на видобування будівельних матеріалів (граніт, пиляний черепашник, вапняк, пісок, каоліни, керамзитова сировина, цегельна сировина).

Питома вага підприємств галузі у загальнообласному обсязі реалізованої продукції становить 0,6%.

Припинення банками кредитування будівництва житла, соціально-культурних та виробничих об’єктів призвело до скорочення обсягів будівельних робіт та зниження попиту на будматеріали, і, в свою чергу, до зниження обсягів промислового виробництва на підприємствах добувної галузі - на 44,9% за січень-грудень 2009 року. Однак, як і в ряді інших галузей, темпи падіння протягом року дещо уповільнювалися. Так, якщо у січні - серпні 2009 р. це складало 50,1%, у січні-вересні 2009 р. - 49,8%, у січні-жовтні 2009 р. – 48,8%, то у січні-листопаді 2009 р. - 46%).

Аналіз показників виробництва продукції у натуральному виразі свідчить, що порівняно з 2008 роком скоротився видобуток граніту - на 38,4% (Софіївська дільниця ВАТ «Микитівський гранітний кар'єр», ЗАТ «Софія – граніт», АТ ЗТ УМР «Гідроенергобуд»), гальки, гравію, щебеню і каменю дробленого – на 44,6% (ВАТ Первомайський кар'єр «Граніт», ТОВ «Прибузький гранітний кар'єр», Первомайським гранітно-щебеневим кар'єром, ТОВ «Софія – граніт» та ТОВ «Южно-Бугський кар'єр») .Скачать документ

Похожие документы:

 1. Виконання основних показників Програми соціально-економічного розвитку Миколаївської області на 2000-2010 роки „Миколаївщина 2010 у 2010 році наведено у таблиці. Найменування показників

  Документ
  З метою створення умов для стабільного економічного зростання, проведення активної інвестиційно-інноваційної політики в напрямі посилення структурних зрушень в економіці на користь високотехнологічних виробництв, енергоефективних технологій, підвищення
 2. Про хід виконання програми соціально-економічного розвитку м. Рівного на 2011-2015 роки за 2011 рік

  Документ
  Зокрема, наростили обсяги реалізації промислової продукції підприємства хімічної промисловості (143,1 %), машинобудування (117,8 %), металургійного виробництва (137,1 %), легкої (182,1 %) і поліграфічної (104,3 %) промисловості та
 3. Р І шенн явід " 30 " грудня 2010 року №8 місто Прилуки Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку м. Прилуки на 2011 рік Керуючись пунктом 22 частини Істатті 26 Закон

  Закон
  Керуючись пунктом 22 частини І статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,
 4. Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Новий розділ

  Документ
  Таблиця № 1 „Перелік інвестиційних об’єктів м. Новий Розділ, фінансування яких у 2011 році буде проводитись за рахунок залишку коштів на поч. 2011р., коштів бюджету розвитку місцевого бюджету, обласного бюджету розвитку та субвенції
 5. Середньострокова Програма соціально-економічного розвитку м. Ніжина

  Документ
  Додаток 2. Стратегічні, оперативні цілі та заходи з виконання Середньострокової програми економічного і соціального розвитку міста на період 2011-2015 рр.

Другие похожие документы..