Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат диссертации'
Защита состоится « 10 » февраля 2011 года в 16 часов на заседании диссертационного совета Д 501.001.33 по филологическим наукам (литературоведение) п...полностью>>
'Реферат'
Возрождение или Ренессанс(начало XIV-конец XVIвв)-эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену культуре Средних веков и предшествующая культур...полностью>>
'Доклад'
Доклад мы адресуем, прежде всего, родителям наших учащихся и родителям, выбирающим образовательное учреждение для своего ребенка. Прочитав его, они с...полностью>>
'Документ'
На основании пункта 3 статьи 346.23 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3021; 20...полностью>>

Сумська обласна державна адміністрація розпорядження голови обласної державної адміністрації 25. 11. 2011 м. Суми №773 Про основні напрямки підготовки І завдання цивільного захисту області на 2012 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

25.11.2011 м. Суми № 773

Про основні напрямки підготовки

і завдання цивільного захисту

області на 2012 рік

Відповідно до частини першої статті 6, статей 25, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статей 27, 34, 35 Закону України “Про правові засади цивільного захисту”, Закону України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, ураховуючи основні заходи цивільного захисту України на 2012 рік, з метою підвищення готовності та вдосконалення підготовки органів управління і сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій в області:

1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту Сумської області на 2012 рік (додається).

2. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським головам забезпечити виконання заходів щодо запобігання найбільш імовірним для регіону надзвичайним ситуаціям, організаційних, інженерно-технічних та інших профілактичних робіт зі:

2.1. Зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах і системах життєзабезпечення з урахуванням стану техногенної та природної небезпеки.

2.2. Фінансування заходів відповідно до плану основних заходів цивільного захисту області в межах бюджетних призначень, що будуть передбачені в державному та місцевих бюджетах на 2012 рік.

2.3. Продовження створення місцевих матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків відповідно до затверджених місцевих програм.

2.4. Здійснення контролю за забезпеченням засобами індивідуального захисту органів дихання працюючого персоналу хімічно небезпечних об’єктів та об’єктів, що потрапляють у зону можливого хімічного забруднення, а також непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення.

2.5. Упровадження на об’єктах підвищеної небезпеки систем виявлення загрози надзвичайних ситуацій і локальних систем оповіщення населення в зонах можливого ураження та персоналу цих об’єктів.

2.6. Забезпечення не менш як 45 відсотків від потреби в необхідному обладнанні та сучасних засобах вимірювання диспетчерських служб, постів радіаційного та хімічного спостереження, розрахунково-аналітичних груп ланок територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту.

2.7. Забезпечення завершення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони).

2.8. Налагодження спільно з цехом № 32 філії спеціалізованого електрозв’язку ПАТ “Укртелеком” роботи з розвитку та підтримання в готовності до застосування технічних засобів систем оповіщення керівного складу, органів управління цивільного захисту та населення.

2.9. Укладання в установленому чинним законодавством порядку договорів з центром технічної експлуатації № 3 філії спеціалізованого електрозв’язку ПАТ “Укртелеком” та передбачення коштів на фінансування експлуатаційно-технічного обслуговування систем оповіщення цивільного захисту районів та міст.

2.10. Передбачення в місцевих бюджетах коштів для спільного утримання: міських рятувально-водолазних служб відповідно до рішення обласної ради від 05.07.2011 “Про стан підготовки місць масового відпочинку до купального сезону та готовність рятувально-водолазних служб до запобігання загибелі людей на водних об’єктах”; підрозділів місцевої пожежної охорони відповідно до Регіональної соціальної цільової програми розвитку цивільного захисту на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Сумської обласної ради від 15.10.2010.

2.11. Підготовки місць масового відпочинку, дитячих оздоровчих таборів, баз відпочинку на водних об’єктах області до купального сезону.

2.12. Уведення в дію: у лютому 2012 року - планів протипаводкових заходів та пропуску льодоходу, у квітні 2012 року - планів протипожежних заходів у лісах і на торфовищах, протиепідемічних заходів, у жовтні 2012 року - планів підготовки до дій в екстремальних осінньо-зимових умовах 2012 - 2013 років.

2.13. Продовження створення страхового фонду документації на об’єкти і споруди системи життєзабезпечення населення.

2.14. Проведення роз’яснювальних заходів з пропаганди знань основ безпеки життєдіяльності, спрямованої на дії населення при виникненні надзвичайних ситуацій, дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил пожежної безпеки, поведінки на воді, вживання дарів природи тощо.

2.15. Розроблення до 1 липня 2012 року планів приймання і розміщення евакуйованого населення в особливий період відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 р. № 778 рс.

2.16. Підбиття до 1 лютого 2012 року підсумків виконання заходів цивільного захисту за 2011 рік.

2.17. Розроблення основних заходів цивільного захисту населення міст, районів та організаційних вказівок з навчання населення щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій на 2012 рік.

2.18. Інформування до 20 червня та 20 грудня 2012 року про виконання заходів, передбачених цим розпорядженням, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Сумської обласної державної адміністрації.

3. Структурним підрозділам Сумської обласної державної адміністрації, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади в області забезпечити методичне керівництво діяльністю територіальних спеціалізованих служб, контроль за реалізацією заходів щодо підготовки територіальних служб до виконання завдань за призначенням.

4. Управлінню охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації, обласній санітарно-епідеміологічній станції:

4.1. Відкоригувати плани медико-санітарного забезпечення населення в разі загрози і виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру відповідно до нормативно-правових та інструктивно-методичних документів, що регламентують питання організації санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення населення.

4.2. Продовжити роботу з матеріально-технічного дооснащення медичними та спеціальними засобами формувань Державної служби медицини катастроф.

4.3. Ужити заходів щодо забезпечення закладів охорони здоров’я відповідного профілю функціонування, у структурі яких є реанімаційні та хірургічні блоки, пологові відділення, палати інтенсивної терапії, автономними джерелами електропостачання.

4.4. Ужити заходів щодо забезпечення засобами індивідуального захисту (промисловими протигазами) медичних працівників, які залучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій, пов’язаних з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин.

5. Управлінню Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області:

5.1. Забезпечити готовність до охорони громадського порядку, безпеки дорожнього руху, охорони матеріальних, культурних цінностей у місцях виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також районах виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

5.2. Ужити заходів щодо забезпечення засобами індивідуального захисту (промисловими протигазами) сили, які залучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій, пов’язаних з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин.

6. Обласному управлінню лісового та мисливського господарства:

6.1. Забезпечити функціонування системи спостереження щодо виявлення осередків лісових, торф’яних пожеж, оперативне надання інформації місцевим органам виконавчої влади, підрозділи яких залучаються до гасіння згідно з мобілізаційно-оперативними планами ліквідації лісових пожеж та планами взаємодії.

6.2. Забезпечити пропаганду дотримання населенням Правил пожежної безпеки в лісах та спільно з управлінням МНС України в Сумській області та управлінням МВС України в Сумській області здійснювати рейди щодо виявлення їх порушень у період підвищення пожежної небезпеки.

7. Сумському обласному виробничому управлінню водного господарства “Облводгосп” забезпечити своєчасне вжиття заходів щодо готовності гідротехнічних споруд, захисту населених пунктів, об’єктів господарської діяльності, сільськогосподарських угідь від шкідливої дії льодоходу та повені.

8. Головному управлінню зв’язків з громадськістю, управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Сумської обласної державної адміністрації з метою навчання населення з основних питань цивільного захисту організувати постійне транслювання текстів роз’яснень, застережень, звернень, роликів соціальної реклами через засоби масової інформації, радіовузли об’єктів масового перебування людей, соціально-побутових організацій, промислових підприємств, залізничних вокзалів, автовокзалів, ринків тощо.

9. Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Сумській області відповідно до чинного законодавства вжити заходів щодо збереження захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), що знаходяться в управлінні, як об’єктів державного майна.

10. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Сумської обласної державної адміністрації:

10.1. Підтримувати в готовності існуючі територіальні системи зв’язку та централізованого оповіщення, здійснювати їх перевірку відповідно до графіка з доведенням інформації до населення та практичним застосуванням у разі загрози і виникнення надзвичайних ситуацій.

10.2. Ужити заходів щодо підтримання в належному стані та готовності до застосування за призначенням стаціонарних пунктів управління.

10.3. Продовжити роботу з формування страхового фонду документації на вироби та об’єкти згідно із Регіональною соціальною цільовою програмою розвитку цивільного захисту на 2011-2015 роки, затвердженою рішенням Сумської обласної ради від 15.10.2010.

10.4.Узагальнити надану інформацію та надати її голові Сумської обласної державної адміністрації до 10 липня та 25 грудня 2012 року.

11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Сумської обласної державної адміністрації Деркача М.А.

Голова Сумської обласної

державної адміністрації Ю.П.Чмирь

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Сумської обласної

державної адміністрації

25.11.2011 № 773

План

основних заходів цивільного захисту Сумської області на 2012 рік

з/п

Назва заходу

Хто проводить

Залучаються

Термін

прове-дення

1

2

3

4

5

І. Збори та наради керівного складу цивільного захисту (далі - ЦЗ) Сумської області

1.

Збір керівного складу ЦЗ області з підбиття підсумків роботи у сфері ЦЗ за 2012 та визначення основних зав-дань на 2013 рік

Начальник ЦЗ області

Начальники ЦЗ міст та районів, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Сумської обласної державної адміністрації, управління МНС України в Сумській області, відділи з питань НС та ЦЗ населення районних державних адміністрацій, міських рад, спеціалісти ЦЗ управлінь та об’єднань Сумської області

Грудень

(за окре-мим рі-шенням )

2.

Засідання обласної комісії з

питань техногенно-екологічної

безпеки та надзвичайних

Голова обласної ко-

місії з питань ТЕБ та НС

Члени обласної комісії з питань ТЕБ та НС, голови міських та районних комісій з

питань ТЕБ та НС, керівники управлінь та

Щоквар-талу

1

2

3

4

5

ситуацій (далі – ТЕБ та НС)

( за окремим планом )

об’єднань області (за окремим списком)

II. Командно – штабні та комплексні спеціальні навчання

1.

Командно-штабне навчання з ЦЗ:

місто Охтирка та Охтирський район

Управління з питань надзвичайних ситуа-цій та у справах захис-ту населення від нас-лідків Чорнобильської катастрофи Сумської обласної державної адміністрації

Начальники ЦЗ, відділи з питань НС та ЦЗ населення міської ради і районної державної адміністрації, міська і районні комісії з питань ТЕБ та НС , евакооргани, служби ЦЗ, підприємства, установи, сили ЦЗ, що залучені до навчання, навчальні та медичні заклади, заклади культури

12-14 вересня

2.

Комплексне районне навчання з ЦЗ:

Краснопільський район

Недригайлівський район

Управління з питань надзвичайних ситуа-

цій та у справах за-хисту населення від наслідків Чорнобиль-

ської катастрофи Сум-ської обласної держав-ної адміністрації

Начальники ЦЗ, відділи з питань НС та ЦЗ населення районних державних адмі-ністрацій, районні комісії з питань ТЕБ та НС, евакооргани, служби ЦЗ, підпри-ємства, установи, сили ЦЗ, що залучені до навчання, навчальні та медичні заклади, заклади культури

10-11 жовтня

21-22 березня

ІІI. Тренування та інші заняття з ЦЗ

1.

Тренування з органами управ-

ління територіальної підсис-

теми єдиної системи ЦЗ щодо переведення територіальної

Заступник голови Сумської обласної державної адмініст- рації, управління з

Органи управління міст та районів облас-

ті, обласні служби ЦЗ

13-14 червня

1

2

3

4

5

підсистеми єдиної системи ЦЗ з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період

питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобиль-

ської катастрофи Сум-ської обласної держав-ної адміністрації

2.

Тренування обласної комісії з питань ТЕБ та НС, органів управління ЦЗ міст та районів, обласних служб ЦЗ з:

виконання завдань з органі-зації безпечного пропуску вес-няного льодоходу та повені;

виконання завдань під час несприятливих погодних умов в осінньо-зимовий період

Голова обласної комі-сії з питань ТЕБ та НС, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслід-ків Чорнобильської катастрофи Сумської обласної державної адміністрації

Члени обласної комісії з питань ТЕБ та НС, органи управління міст та районів області, обласні служби ЦЗ

15 березня

15 листопада

3.

1

Тренування міських комісій з питань ТЕБ та НС, міських служб ЦЗ, аварійно-рятуваль-них служб підприємств:

щодо ліквідації наслідків НС у разі виникнення аварій на залізничному транспорті;

2

Голова міської комісії з питань ТЕБ та НС м. Конотоп, Коно-топська дирекція Пів-денно-Західної заліз-ниці

3

Члени міської комісії з питань ТЕБ та НС, районні служби ЦЗ, аварійно-рятувальні підрозділи Конотопської дирекції Південно-Західної залізниці

4

29 березня

5

щодо ліквідації наслідків НС у разі виникнення аварій на хімічно небезпечному об’єкті

Голова комісії з питань ТЕБ та НС

м. Суми

Члени міської комісії з питань ТЕБ та НС, евакооргани, служби ЦЗ м. Суми, аварійно-рятувальні формування хімічно небезпечного об’єкту

18 серпня

4.

Тренування з розгортання пе-ресувного пункту управління з відпрацюванням питань забез-печення зв’язку на випадок виникнення надзвичайних ситуацій

Управління з питань надзвичайних ситуа-

цій та у справах захис-ту населення від нас-лідків Чорнобильсь-кої катастрофи Сумсь-кої обласної державної адміністрації

Пересувний пункт управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорно-бильської катастрофи Сумської обласної державної адміністрації

19 червня,

20 листопада

5.

Заняття з обласною евакуа-ційною комісією, головами міських та районних евако-комісій

Управління з питань надзвичайних ситуа-цій та у справах за-хисту населення від наслідків Чорнобиль-ської катастрофи

Сумської обласної дер-жавної адміністрації

Члени обласної евакуаційної комісії, голови евакуаційних комісій міст та районів

6 жовтня

IV. Перевірки стану ЦЗ, готовності органів управління та сил, підсумкові та інші перевірки

1.

Комплексні перевірки реалі-

зації заходів щодо виконання

державної політики у сфері

ЦЗ населення і територій від НС техногенного та природ-

Управління Держ-техногенбезпеки у Сумській області

Начальники ЦЗ міст, районів, відділи з питань НС та ЦЗ населення міської ради і районних державних адміністрацій, міська і районні комісії з питань ТЕБ та НС, евакооргани, служби ЦЗ, підприємства,

1

2

3

4

5

ного характеру, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самовря-дування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності:

міста Конотоп та Конотоп-ського району

Ямпільського району

міста Суми

Середино-Будського району

Сумського району

установи, навчальні та медичні заклади, заклади культури

23-27 квітня

14-18 травня

11-15 червня

16-20 липня

15-19

жовтня

2.

Контрольні перевірки реаліза-

ції заходів щодо виконання державної політики у сфері ЦЗ населення і територій від НС техногенного та природного характеру, пожежної безпеки місцевими органами виконав-

чої влади, органами місцевого самоврядування, підприєм- ствами, установами та орга-нізаціями незалежно від

Управління Держ-техногенбезпеки у Сумській області

Начальники ЦЗ міст, районів, відділи з питань НС та ЦЗ населення міських рад і районних державних адміністрацій, міська і районні комісії з питань ТЕБ та НС, евакооргани, служби ЦЗ, підприємства, установи, навчальні та медичні заклади, заклади культури

1

2

3

4

5

форм власності:

Тростянецького району

21-25 травня

міста Лебедин та Лебедин-ського району

6-10 серпня

Буринського району

8-12

жовтня

Недригайлівського району

12-16 листопада

3.

Перевірка готовності до літ-нього сезону дитячих оздо-ровчих таборів, таборів на-метового типу, місць масового відпочинку в містах Суми, Глухів, Конотоп, Лебедин, Охтирка, Ромни, Шостка

Управління Держтех-ногенбезпеки у Сумсь-кій області, обласна санітарно-епідеміоло-гічна станція, терито-ріальне управління Держгірпромнагляду по Сумській області, обласна рятувально-водолазна служба

Управління освіти і науки, управління у справах сім’ї, дітей та молоді Сумської обласної державної адміністрації, керівники дитячих оздоровчих таборів, баз відпочинку, власники міських пляжів

Травень-

червень

4.

Участь у загальнодержавній перевірці стану та готовності

до використання за призна- ченням системи централізо- ваного оповіщення “Сигнал У”

Управління з питань надзвичайних ситуа- цій та у справах захис- ту населення від нас- лідків Чорнобильської катастрофи Сумської обласної державної

Сумська філія ПАТ “Укртелеком”, цех № 32 центру технічної експлуатації № 3 філії спеціалізованого електрозв’язку ПАТ “Укртелеком”

Листопад (за планом МНС України)

1

2

3

4

5

адміністрації

5.

Перевірка обласної системи оповіщення із вмиканням

електросирен, стійок СЦВ та

переключанням радіотрансля-

ційних вузлів (з обов’язковим завчасним попередженням на-селення про проведення перевірки через засоби масової інформації)

Управління з питань

надзвичайних ситуа-

цій та у справах захис-

ту населення від нас- лідків Чорнобильської катастрофи Сумської обласної державної адміністрації

Підрозділи Сумської філії ПАТ “Укртеле-

ком”, цех № 32 центру технічної експлуа-

тації № 3 філії спеціалізованого електро-

зв’язку ПАТ “Укртелеком”, міські (районні) відділи внутрішніх справ УМВС України в Сумській області, виконавчі комітети міських рад, районні державні адміністрації

21 березня

20 червня

19 вересня

21 листопада

6.

Перевірка обласної системи оповіщення із вмиканням стійок СЦВ, переключенням радіотрансляційних вузлів та автоматизованої системи оповіщення “Шторм”

Управління з питань надзвичайних ситуа-цій та у справах за-хисту населення від наслідків Чорнобиль-ської катастрофи обл-держадміністрації

Підрозділи Сумської філії ПАТ “Укр-телеком”, цех № 32 центру технічної експлуатації № 3 філії спеціалізованого електрозв’язку ПАТ “Укртелеком”, відділи з питань НС та ЦЗ населення міських рад, районних державних адміністрацій

18 січня

15 лютого

18 квітня

16 травня

18 липня

15 серпня

17 жовтня

19 грудня

7.

Перевірка обласної та міських рятувально-водолазних служб міст Суми, Конотоп, Путивль, Шостка

Управління Держтех-ногенбезпеки у Сумсь-кій області, обласна рятувально-водолазна служба

Відділи з питань НС та ЦЗ населення міських рад та районних державних адміністрацій, міські рятувально-водолазні служби

Травень-

червень

1

2

3

4

5

8.

Проведення технічної інвента-ризації захисних споруд ЦЗ (цивільної оборони)

Установи бюро тех-нічної інвентаризації,

управління з питань надзвичайних ситуа-цій та у справах за-хисту населення від наслідків Чорнобиль-ської катастрофи Сум-ської обласної держав-ної адміністрації, управління МНС України в Сумській області

Виконавчі комітети міських рад, районні державні адміністрації, об’єкти госпо-дарської діяльності міст та районів, регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області

Протягом року

V. Навчально-методичні, навчальні та інші збори

1.

Проведення обласних змагань дитячо-юнацького руху “Школа безпеки”

Обласне відділення всеукраїнського гро-мадського дитячо- юнацького руху “Школа безпеки”, управління з питань надзвичайних ситуа-цій та у справах за-хисту населення від наслідків Чорнобиль-ської катастрофи управління освіти і науки, управління у справах сім’ї, дітей і молоді Сумської об-ласної державної ад-міністрації, навчально-методичний центр ЦЗ та безпеки життє-діяльності Сумської області, управління МНС України в Сумській області

Учні шкіл та учасники команд-переможців районних змагань

За окремим планом

2.

Збір керівників баз відпо-чинку, дитячих оздоровчих таборів, власників пляжів з підготовки до літнього сезону

Обласна рада проф-спілок

Фахівці управління освіти і науки, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Сумської обласної державної адміністрації, обласної санітарно-епідеміологічної станції, територіального управління Держгірпромнагляду по Сумській області, обласної рятувально-водолазної служби

Травень

3.

Навчальний збір фахівців з плавання дитячих оздоровчих таборів та рятувальників ряту-вальних постів

Управління з питань надзвичайних ситуа-цій та у справах захис-ту населення від нас- лідків Чорнобильської катастрофи Сумської

Фахівці з плавання дитячих оздоровчих таборів, баз відпочинку, рятувальники рятувальних постів на водних об’єктах області

7 червня

1

2

3

4

5

обласної державної адміністрації, обласна рятувально-водолазна служба

4.

Підсумкові збори:

за півріччя

за рік

Управління з питань надзвичайних ситуа-цій та у справах за-хисту населення від наслідків Чорнобиль-ської катастрофи Сум-ської обласної держав-ної адміністрації

Начальники відділів з питань НС та ЦЗ населення міських рад, районних державних адміністрацій, спеціалісти з питань ЦЗ обласних управлінь, об’єднань

Липень

Грудень

5.

Навчально-методичні збори

Управління з питань надзвичайних ситуа-цій та у справах за-хисту населення від наслідків Чорнобиль-ської катастрофи Сум-ської обласної держав-ної адміністрації

Начальники відділів з питань НС та ЦЗ населення міських рад, районних дер-жавних адміністрацій, спеціалісти з питань ЦЗ обласних управлінь, об’єднань

Щоквар-талу

6.

Збори керівників міських та районних комісій з питань ТЕБ та НС

Голова обласної комі-сії з питань ТЕБ та НС, управління з пи-тань надзвичайних ситуацій та у справах

захисту населення від наслідків Чорнобиль-

Голови міських та районних комісій з питань ТЕБ та НС

8 листопада

1

2

3

4

5

ської катастрофи Сум-ської обласної держав- ної адміністрації

7.

Збори з головними інженерами та диспетчерами хімічно не-безпечних об’єктів

Управління з питань надзвичайних ситуа-цій та у справах за-хисту населення від наслідків Чорнобиль-ської катастрофи Сум-ської обласної держав-ної адміністрації, на-вчально-методичний центр цивільного за-хисту та безпеки жит-тєдіяльності Сумської області

Головні інженери та диспетчери хімічно небезпечних об’єктів

5 червня

Заступник голови – керівник апарату

Сумської обласної державної адміністрації О.М.ЦупроСкачать документ

Похожие документы:

 1. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (4)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними
 2. Исс зодчий (СНип гост дбн дсту) нормативные документы в строительстве. Последнее обновление программы: 06/03/2012. Контактные телефоны по приобретению программы: (056)374-55-87 (050)577-29-46 перечень документов

  Документ
  ИСС Зодчий (СНиП ГОСТ ДБН ДСТУ) – нормативные документы в строительстве. Последнее обновление программы: 06/03/2012. Контактные телефоны по приобретению программы: (056)374-55-87 (050)577-29-46
 3. Стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення

  Документ
  4. ДБН А.1.1-2-93. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 09.12.
 4. Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2011 рік Вступ

  Документ
  Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2011 рік (далі – програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку
 5. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),

Другие похожие документы..