Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Диплом'
Убийство, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти и...полностью>>
'Лекция'
Структурированный язык запросов SQL основан на реляционном исчислении с переменными кортежами. Язык имеет несколько стандартов, наиболее распростране...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Строительное дело» составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта вы...полностью>>
'Документ'
Ответственность за проведение возлагается на Саратовское региональное отделение ОМОО «РССМ» совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской...полностью>>

Інститут економіки І управління Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 1 7 грудня 2010 р

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет

економіки і торгівлі

імені Михайла Туган – Барановського

Інститут економіки і управління

Присвячується 90-річчю ДонНУЕТ імені Михайла Туган - Барановського

міжнародна науково – практична

Інтернет – конференція

Економіка і управління в умовах глобалізації

1-7 грудня 2010 р.

Донецьк

Шановні колеги!

Інститут економіки і управління Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 1 - 7 грудня 2010 р. проводить Міжнародну науково – практичну Інтернет – конференцію «Економіка і управління в умовах глобалізації»

На конференцію запрошуються науковці, аспіранти, викладачі, слухачі магістратури, представники науково-дослідних і проектних організацій, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, банків, комерційних фірм, чия діяльність має відношення до тематики конференції.

Тематичні напрями конференції

1. Механізми економічного управління підприємством в умовах посткризового стану

2. Стратегії розвитку підприємства у конкурентному середовищі

3. Маркетинговий менеджмент: теорія, методологія, практика

4. Особливості розвитку міжнародних економічних зв’язків в умовах глобалізації

5. Інституалізація національної економічної системи в умовах транзитивності

6. Іноземна мова як фактор самореалізації майбутнього фахівця

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

За результатами роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей учасників, які будуть розміщені на Інтернет - сайті www.donduet.edu.ua та надіслані їм за вказаною у заявці адресою.

Роботи, які не відповідають вимогам або будуть надані із запізненням, не будуть опубліковані.

Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування рукописів наукових праць.

Матеріали, надіслані до оргкомітету конференції, не повертаються.

Умови оплати

Оплата за участь в конференції, видання збірника тезисів, їх додаткові екземпляри здійснюються за наступними реквізитами:

Платіжні реквізити ДонНУЕТ:

Одержувач: Ємцева Людмила Миколаївна

Адреса: Донецьк 83000

Главпоштамт До запитання

Призначення платежу: за участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Економіка і управління в умовах глобалізації». Обов’язково вказати прізвище автора тез

Вартість

Участь (включає друкування тезисів до 3 сторінок і отримання 1 екземпляра збірника – 60 грн., пересилка – 30 грн.)

Терміни проведення

Тезиси приймаються до 20.11.2010 р.

Дата проведення конференції в Інтернет – режимі – 1.12. – 7.12. 2010 р.

Початок розсилки збірників – 10.12.2010 р.

Умови участі

Тезиси доповідей, бланк відомостей про автора, скановане зображення квитанції про оплату орг. внеску надсилаються лише електронною поштою за адресою ekonom@kaf.donduet.edu.ua

Надходження до оргкомітету тез доповідей та оплати за участь необхідно перевірити за телефоном:

(062) 295-14-67

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Обсяг – 2-3 сторінки формату А4, включаючи рисунки, таблиці. Файл із текстом тез подається у форматах .doc, .rtf., текстовий редактор Word 2003. Файл має бути названий прізвищем автора тез.

Текст має бути вирівняний з обох сторін, набраний шрифтом Times New Roman, кегель 14, абзацний відступ – 10 мм., через 1 інтервал. Редактор формул – MS Equation. Рисунки, схеми мають бути вставлені як об’єкт Рисунок MS Word. Поля по 20 мм. Сторінки не нумеруються.

Прізвище, ініціали автора (авторів) науковий ступінь, вчене звання, розміщуються у лівій половині аркуша. Нижче (під прізвищем) – назва установи (скорочено), через один інтервал – назва тез великими літерами, через інтервал – текст.

Зразок оформлення тез

Гудко П.Л., к.е.н, доц.

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Механізм розвитку потенціалу підприємства

Сучасний стан економіки зумовлює необхідність удосконалення механізму розвитку потенціалу підприємства…

Література:

 1. Гуменюк Д.О. Участь держави у формуванні інноваційно-інвестиційного потенціалу / Д.О. Гуменюк // Фінанси України. – 2005. - № 10. – с. 51-54

Вимоги до структури файлу

 1. Тези доповіді та заявка на участь у конференції повинні знаходитися в одному файлі.

 2. Файли повинні мати розширення .doc, .rtf.

 3. Спочатку розміщують текст тези.

 4. На останній сторінці розміщують заявку на участь у конференції.

 5. Ім’я файла – прізвище першого співавтора.

 6. Файл з тезами, заявкою та копією платіжного доручення про оплату оргвнеску повинен буди надісланий як вкладений в електронний лист.

Всі матеріали, оформлені згідно з вимогами, повинні надійти до оргкомітету не пізніше 20 листопада 2010 року.

Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори. Матеріали повинні бути ретельно перевірені згідно з нормами правопису та орфографії.

Учасники конференції будуть мати право надання та публікації наукової статті в збірнику наукових праці ДонНУЕТ «Торгівля і ринок», який входить до Переліку наукових видань, затвердженого ВАК України. З вимогами до структури і оформлення наукової статті можливо ознайомитися на сайті ДонНУЕТ www.donduet.edu.ua

Контактна інформація

Адреса оргкомітету:

83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31, кафедра економіки підприємства, к.4236,

тел. (062) 295-14-67,

050. 470-77-07- координатор проекту

Лохман Наталя Володимирівна

e-mail: econom@kaf.donduet.edu.ua

ЗАЯВКА

на участь у Міжнародній науково практичній Інтернет – конференції «Економіка і управління в умовах глобалізації»

Прізвище ____________________________

Ім’я _________________________________

По-батькові __________________________

Науковий ступінь_____________________

Наукове звання_______________________

Посада_______________________________

Назва ВНЗ чи іншої установи(повністю)____

Телефон для зв’язку _____________________

Електрона адреса (е-mail)________________

Адреса для пересилки збірника (з індексом)______________________________

Назва доповіді__________________________

Назва секції____________________________

Кількість сторінок _______________________

Необхідність пересилки (Так / Ні)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 2. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012

  Документ
  Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.
 3. Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р

  Документ
  Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010.
 4. Річний план роботи Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №136 Донецької міської ради

  Документ
  Наведені дані свідчать про результативність роботи шкільної адміністрації з підбору та оптимізації розстановки педагогічних кадрів упродовж останніх років.
 5. Донецька обласна державна адміністрація Відділ у справах національностей управління культури та туризму Український культурологічний центр Донецьке обласне відділення Товариства зв'язків з українцями за межами України

  Документ
  Закордонне українство і Донеччина: вчора, сьогодні, завтра: матеріали науково-практичної конференції. – Донецьк: Донецьке обласне відділення Товариства "Україна-Світ", Український культурологічний центр, 2008.

Другие похожие документы..