Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
10-12 жовтня 2011 року у Києві відбудеться IV Національний з”їзд фармакологів України, метою якого є творче обговорення стану і перспектив фармаколог...полностью>>
'Урок'
подготовить выразительное чтение стихотворений, содержащих портрет человека, Я.Смелякова « Хорошая девочка Лида» и Н.Заболоцкого «Некрасивая девочка»...полностью>>
'Документ'
В умовах негативного впливу світової економічної кризи в останні місяці 2008 року значно погіршився фінансовий стан підприємств. За січень-листопад г...полностью>>
'Документ'
Бухгалтерский учет в обязательном порядке ведется на любом предприятии независимо от его организационно-правовой формы и сферы деятельности. Основные...полностью>>

Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Полтавській області

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

БІС — бізнес-інноваційна структура

НДЕКР — науково-дослідна та експериментально- конструкторська робота

НТП — науково-технічний прогрес

РІМК — регіональний інноваційний мегакомплекс

Додаток 1.

Кількісь використаних раціоналізаторських

пропозицій за галузями господарства.

1991р

1992р

1993р

1994р

1995р

Всього

6502

3557

2196

2056

1528

Промисловість

3284

1978

1312

1396

1110

З неї

Електроенергетика

95

71

37

34

19

Паливна промисловість

246

157

116

92

86

Нафтодобувна промисловість

159

124

79

85

80

Нафтопереробна промисловість

44

14

8

7

6

Газова промисловість

43

19

29

Чорна металургія

77

16

14

12

14

Хімічна та нафтохімічна промисловість

49

52

19

2

2

Машинобудування та обробка металів

1656

936

768

942

801

Деревообробна та целлюлозо-паперова промисловість

90

47

34

31

14

Промисловість будівельних матеріалів

188

93

44

39

4

Скляна та фарфоро-фаянсова промисловість

17

4

2

3

3

Легка промисловість

424

271

115

146

95

Харчова промисловість

531

273

123

89

72

Інші промислові виробництва

111

58

40

Сільське господарство

719

218

122

116

46

Лісове господарство

10

30

19

Транспорт

1138

744

335

295

197

Зв`язок

455

68

32

18

Будівництво

566

266

170

107

55

Геологія

134

90

39

38

Наука та наукове обслуговування

46

9

14

1

1

Інші галузі

294

132

91

129

62

Додаток 2.

Питома вага в загальному обсязі

продукції машинобудування /%/,що

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Освоєна вперше в Україні

2,0

3,8

1,8

0,1

3,0

0,3

Освоєна вперше за останні три роки

25,3

12,1

14,9

23,9

7,4

18,5

Експортабельна

30,2

11,4

9,3

43,5

44,2

49,1

Реалізована за ВКВ

2,3

0,6

4,4

1,2

2,1

7,9

Принципово нова

0,2

2,8

0,01

0,04

1,5

0,3

Додаток 3.

Обсяг імпорту-експорту у розрізі деяких краін світу

за 1995 рік

Назва країни

Сальдо експорту-

імпорту/тис.$/

Географічна структура/%/

Експорту

Імпорту

Всього по області

- 221315,8

100,0

100,0

І.Країни СНД

52119,9

55,08

29,27

Бєларусь

4882,6

4,36

2,21

Росія

79851,2

46,82

19,61

ІІ.Інші країни світу всього

-273435,7

44,92

70,73

Європи,всього

-208589,8

40,10

57,87

Австрія

33598,4

11,06

2,45

Бельгія

11967,3

2,79

0,1

Великобританія

-67894,0

1,78

11,27

Ірландія

-103429,8

2,26

16,86

Швейцарія

-36524,6

11,73

13,3

Америки всього

-68297,4

0,89

10,73

Канада

-65458,4

0,23

9,87

Додаток 4.

Кількість фахівців, що виконували науково-дослідні

та проектно-конструкторські роботи /осіб/ по роках

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Всього по області,

з них:

3257

2628

2471

2396

2558

2459

докторів наук

61

39

45

43

57

50

кандидатів наук

572

399

342

358

351

349

аспірантів

117

128

121

140

155

162

Винахідників та раціоналізаторів всього

13200

8158

4639

3359

2192

1660

Додаток 5.

Загальний обсяг державного фінансування науково -

технічних робіт / млн.крб./

бюджетне

позабюджетне

всього

в тому числі ДІФУ

1994

1995

1994

1995

1994

1995

Всього по області

62871,7

275219

6748,6

10278,0

6607,5

5001,0

Галузь “Наука і наукове обслуговування”

53870,6

208948,0

6607,5

5363,0

6607,5

501,0

Самостійні науково-дослідні організації

48524,6

181883,0

6607,5

5363,0

6607,5

501,0

Самостійні конструкторські організації

-

-

-

-

-

-

Інші організації

5346,0

27065,0

-

-

-

-

Вищі навчальні заклади

5043,7

18012,0

10,0

266,0

-

-

Науково-дослідні та конструкторськ і підрозділи промислових підприємств

3954,4

48259,0

131,1

4649,0

-

4500,0

Додаток 6.

Виконання договорів на створення науково-

технічної продукції

Закінчено і прйнято замовником

Використано винаходів

Всього

Із створення техніки

Всього

В % до загальної кількості

1994

1995

1994

1995

1994

1995

1994

1995

Всього

560

598

308

349

67

38

21,8

10,9

галузі “Наука та наукове обслуговування

378

414

239

284

28

17

11,7

6,0

Самостійні науково-дослідні

278

284

174

170

28

17

16,1

10,0

Самостійні конструкторські

86

114

65

114

-

-

-

-

Інші

5

16

-

-

-

-

-

-

ВУЗи

142

139

42

35

34

19

81,0

54,3

Промислові підприємства

40

45

27

30

5

2

18,5

6,7

Додаток 7.

Додаток 8.

Додаток 9.

Додаток 10.

Структурна схема РІМК.

Додаток 11.


Інвестиційний інноваційний механізм РІМК.

Додаток 12.


Роль структур РІМК у імпорті технологій.

Додаток 13.

Схема руху малих(середніх)підприємств

у бізнес інноваційних структурах.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Кримський інститут бізнесу університету економіки та управління самарський інститут бізнесу та менеджменту центр розвитку освіти, науки та інновацій сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку (2)

  Документ
  Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 24 грудня 2010 р. – Відп.
 2. Секція 3 ринкові інструменти управління інноваційно інвестиційними процесами на підприємстві

  Документ
  Оцінка фінансової безпеки підприємства передбачає ідентифікацію його фінансового стану. Проведені дослідження дозволили зробити певні кроки в напрямку формування системи показників для оцінки фінансової безпеки, однак необхідне її подальше уточнення.
 3. Програма щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю "актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування"

  Документ
  Теоретичні та практичні проблеми правового реформування регіонального управління та місцевого самоврядування у сфері забезпечення екологічної безпеки України.
 4. М. В. Остроградського Зелюк В. В., Стаднік С. М., Демиденко Т. П. Зміст Вступ 1 Історія Полтавського обласного інституту післядиплом

  Диплом
  Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського в системі освітніх координат України (1939-1990 р.
 5. Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 23-25 жовтня 2009 р

  Документ
  Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 23-25 жовтня 2009 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2009.

Другие похожие документы..