Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Переключение взгляда в сторону любви 3. Пять правил счастья 4. Семь основных принципов 5. Золотые образы Часть II. Мыслительные процессы ....полностью>>
'Лекция'
Типовые величины задержек логических элементов современных сверхскоростных ИМС лежат в диапазоне 30 100 пс, а рекордные величины для экспериментальных...полностью>>
'Методические разработки'
Научно-практический журнал для педагогов и родителей: статьи педагогов, психологов, лингвистов, дефектологов и др.; образовательные программы, конспек...полностью>>
'Конкурс'
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 2011- 2012 учебном году городского конкурса лидеров и руководителей детских и молод...полностью>>

Українська література (2)

Главная > Урок
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Тип уроку

Зміст уроку

Дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

1

1

1

2

2

1

2

2

2

3

3

5

1

1

2

1

2

2

2

3

2

3

3

5

1

1

2

2

3

5

3

1

2

3

2

2

2

3

2

2

5

2

2

1

3

2

2

3

5

3

2

3

2

3

2

2

3

2

3

5

2

3

2

3

3

2

2

5

4

4

І півріччя

Вступ (2 г.)

Слово в житті людини. Образне слово – першоелемент літератури. Фольклор і літописи.

Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва.

Світ фантазії й мудрості (28 г.)

Первісні уявлення про Всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи поведінки людини, добро і зло, їх роль у житті («Про створення Землі»).

Роль і місце реального й фантастичного в житті («Чому буває сумне Сонце?», «Про зоряний Віз», «Про Вогонь», «Про Дощ»). Читання й аналіз творів.

Читання й аналіз творів «Чому пес живе коло людей?», «Лісова панна», «Берегиня», «Дажбог», «Неопалима купина».

Тематика, різновиди, побудова народних казок. Читання казки «Мудра дівчина», характеристика казкових героїв.

Народне уявлення про добро і зло в казці «Про правду і кривду».

Читання й аналіз казки «Про жар-птицю та вовка».

Читання й аналіз казки «Красний Іванко та закляте місто».

Пч 1. У світ нам двері відчиняє казка (українські народні казки, прочитані самостійно).

Рзм 1. «Мене чарує дивосвіт казок» (відгук на улюблену українську народну казку).

Контрольна робота №1.

Іван Франко. Дитинство письменника. Франко-казкар (збірка «Коли ще звірі говорили»).

Особливості літературної казки, мова автора й мова персонажів. Читання казки І.Франка «Фарбований Лис».

Зміст казки «Фарбований Лис»,головні та другорядні персонажі. Образ Лиса, риси його характеру.

Виразне читання 1. Інтонація, темп читання, логічний наголос. Читання за ролями.

Василь Королів-Старий. Образи фантастичних істот, добро і зло, гуманізм у казці «Потерчата».

Читання казки «Хуха-Моховинка», аналіз зовнішності казкових істот.

Іван Липа. Висока ідейність, народна мораль казок письменника. Читання казки «Близнята».

Дарунок Долі й уміння ним скористатися – головна думка казки «Близнята». Поведінка братів-близнюків – різні життєві шляхи.

Василь Симоненко. Виразне читання казки «Цар Плаксій та Лоскотон».

Різні життєві позиції царя Плаксія та Лоскотна. Казкова історія та сучасність.

Рзм 2. «Моя уява творить казку» (складання власних казок, усні відповіді учнів).

Контрольна робота №2.

Загадка як вид фольклору. Зміст і форма загадок, їх види. Художні засоби в загадках. Читання й аналіз загадок.

Леонід Глібов – відомий український поет і байкар. Фольклорна основа віршових загадок «Що за птиця?», «Хто сестра і брат?».

Життєствердний пафос віршів Глібова «Химерний маленький», «Квіткове весілля». Особливості поетичної мови.

Прислів’я та приказки. Народне уявлення про навколишній світ та його оцінка в прислів’ях і приказках.

Пч 2. Виразне читання напам’ять загадок, прислів’їв, приказок, дібраних самостійно, їх аналіз.

Контрольна робота №3. (твір за українськими прислів’ями «Вчимося мудрості в народу»).

Література рідного краю 1. Володимир Винниченко. Оповідання для дітей і про дітей (зб. «Намисто»).

Історичне минуле нашого народу (18 г.)

«Повість минулих літ» – найдавніший літопис нашого народу. Значення літописання. Поняття про літопис. Літописні оповіді «Про заснування Києва», «Про князя Олега».

ІІ півріччя

Любов руських князів до своєї землі в оповідях «Про княгиню Ольгу», «Про хрещення Русі князем Володимиром», характеристика образів князів.

Пч 3. Літописні оповіді, прочитані самостійно.

Олександр Олесь. Поезії з книжки «Княжа Україна». Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів («Заспів», «Україна в старовину», «Наші предки – слов’яни»).

Виразне читання й аналіз поезій Олеся «Початки Києва», «Аскольд і Дір», «Похід на Царгород». Поняття про віршовий ритм.

Виразне читання й аналіз поезій Олеся «Княгиня Ольга», «Ярослав Мудрий».

Виразне читання 2. О.Олесь. Драма-казка «Микита Кожум’яка». Драматичний твір та його побудова. Поняття про гіперболу.

Антін Лотоцький. «Михайло-семиліток»: боротьба киян проти загарбників-печенігів у літературній інтерпретації.

Почуття обов’язку, батьківської любові, роздуми про добро і зло в оповіданні «Михайло-семиліток». Поняття про сюжет.

Контрольна робота №4.

Іван Нечуй-Левицький. Літературна казка про запорожців «Запорожці».

Показ лицарства, гуманності, патріотизму, сміливості, відваги запорозьких козаків у творі «Запорожці».

Пейзаж. Роль пейзажу в художньому творі.

Рзм 3. Твір про улюбленого літературного героя (на основі прочитаних творів).

Оксана Сенатович. Чарівний сон Дмитрика, образ допитливого хлопчика в казці «Малий Віз».

Читання й аналіз уривків із твору, в яких показано поєднання минулого й сучасного, уявного й фантастичного.

Пч 4. Казки Лариси Письменної (на вибір).

Контрольна робота №5. (усні відповіді за темою «Значення історичного минулого для сучасності»).

Рідна Україна. Світ природи (18 г.)

Тарас Шевченко. Розповідь про письменника, його дитинство.

Картини довколишнього світу, природи в поезіях митця «За сонцем хмаронька пливе», «Садок вишневий коло хати». Аналіз художніх засобів.

Виразне читання поезій Шевченка напам’ять.

Костянтина Малицька. Відтворення художнім словом почуття любові до рідної землі в поезії «Чом, чом, земле моя».

Виразне читання поезії «Чом, чом, земле моя» напам’ять.

Образ солов’я як втілення творчої особистості в художній оповіді Малицької «Соловей».

Павло Тичина. Картини природи рідної України в поезіях «Не бував ти у наших краях», «Гаї шумлять», «Блакить мою душу обвіяла».

Виразне читання поезій Тичини напам’ять.

Олена Пчілка. Ідея захисної сили рідного дому у творі «Сосонка».

Рзм 4. Вираження любові до рідного краю в змалюванні картин природи (твір за поезіями українських поетів).

Контрольна робота №6.

Євген Гуцало. Вічне протиставлення добра і зла в оповіданні «Лось».

Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань (за оповіданням «Лось»).

Богдан Ігор Антонич. Єдність людини і природи, зв'язок між станом людської душі та довкіллям у поезіях «Весна», «Назустріч», «На шляху». Поняття про ліричного героя.

Виразне читання поезій Антонича напам’ять.

Література рідного краю 2. Олена Журлива. Поезії для дітей.

Григір Тютюнник. Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини в оповіданні «Дивак».

Микола Вінграновський. Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора в поезіях «Перша колискова», «Ходімте в сад», «Сама собою річка ця тече».

Контрольна робота №7.

Узагальнення знань про оповідання як епічний жанр. Складання плану характеристики образу.

Повторення вивченого.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Українська література (1)

  Документ
  2. Відтворення настроїв люди­ни через образи природи у збірці «Сонячні кларнети» Павла Тичи­ни. Прочитати напам'ять вірш «Ви знаєте, як липа шелестить ».
 2. Українська література (3)

  Документ
  2. Відтворення настроїв людини через образи природи у збірці "Сонячні кларне­ти" Павла Тичини. Прочитати напам'ять вірш "Ви знаєте, як липа шелестить "
 3. Українська література в питання І відповідях Білет 1

  Документ
  Ще І. Франко зазначав, що повість “Кайдашева сім'я” “з огляду на високоартистичне змалювання селянського життя” належить “до найкра­щих оздоб українського письменства”.
 4. Українська література 11 клас І семестр

  Документ
  Складні суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм). Українська література ХХ ст.
 5. Українська література (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин) Білет №1

  Документ
  1. Назвіть характерні особливості народної драматургії та її основних жанрів. У чому полягає відмінність між обрядовим святом і народною драмою-грою? Обґрунтуйте свою відповідь на прикладі 2 – 3 прочитаних творів.

Другие похожие документы..