Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Семинар'
На прошлом семинаре, посвященном марксисткой теории разделения труда, мы напомнили марксистское положение о том, что исторически общественное разделе...полностью>>
'Документ'
Сферы научных интересов: Стабилизационная макроэкономическая политика, бюджетная политика, денежная политика, валютные курсы, история экономических у...полностью>>
'Учебник'
6.Закончить работу по оформлению «Дерева рода» - индивидуального задания по истории Украины. Подготовить письменный отчет о его выполнении ( в соответ...полностью>>
'Документ'
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ишимский государственный педагогический инстит...полностью>>

Співпраця Тернопільського національного педагогічного університету І Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні у соціально-психолого-медичній сфері

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Співпраця Тернопільського національного педагогічного університету і Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні у соціально-психолого-медичній сфері

3 квітня 2009 року відбувся круглий стіл “Співпраця Тернопільського національного педагогічного університету і Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні у соціально-психолого-медичній сфері: стан, проблеми, перспективи”.

Під час робочого засідання розглядались питання: соціальні аспекти психоневрологічної допомоги; особливості процесу підготовки студентів психолого-педагогічного факультету з урахуванням можливостей соціально-психологічно-медичного науково-практичного центру.

Присутні мали можливість ознайомитись з базою ТОККПЛ, переглянути виставку творчих напрацювань студентів ТНПУ.

Доповідачі повідомили про те, що психічне здоров'я та психічне благополуччя є важливими складовими високого рівня якості життя, що дозволяють людині вважати його повноцінним та значущим, бути активними і творчими членами суспільства.

Високий рівень психічного здоров'я населення є важливим фактором соціальної єдності, суспільного спокою та стабільності оточуючого середовища.

Про духовний стан суспільства можна судити з його відношення до громадян, що страждають на психічні розлади. За даними ВООЗ, порушення психіки та поведінки становлять 8,1 % від загального числа захворювань, а показники захворюваності та інвалідності внаслідок психічних хвороб посідають одне із провідних місць в структурі загальної захворюваності і первинного виходу на інвалідність. Крім того, вважається, що ще не менш як 15 % людей страждають від психічних станів, прояви яких хоч і не дуже виражені, але є потенційно інвалідизуючими.

Протягом останніх років кількість хворих з психічними розладами серед дорослих та дітей зменшується, проте, ці показники відображають не загальне покращення психічного здоров'я населення, а негативні демографічні та соціальні процеси, а також недосконалість організації психіатричної допомоги.

Одним із важливих видів реабілітації психічно хворих є соціальна реабілітація, яка направлена на оптимізацію і корекцію відношення хворих до своїх недоліків, положенню в сім'ї, суспільстві, вихованню в них навиків до самообслуговування і адаптації в навколишньому середовищі.

Соціальна реабілітація передбачає навчання основним соціальним навикам (особистій гігієні, самообслуговуванню, пересуванню, спілкуванню і т.п.), педагогічну корекцію з ціллю формування і підтримки навиків автономного проживання, стереотипів безпечної поведінки, оволодіння навиками захисту власних прав і інтересів.

Також хворі потребують патронажної допомоги соціального працівника в зв'язку з обмеженою здатністю усвідомлювати і планувати своє життя.

Для задоволення базових потреб хворих з психічними захворюваннями зусиль лише спеціалізованої психіатричної допомоги системи охорони здоров'я недостатньо. Це можливе лише за умов спільних та погоджених зусиль органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, наукових установ та громадських організацій.

Протягом останніх років спостерігається зростання поширеності психічних розладів у дитячому віці. Так, у 2001 році в Україні цей показник дорівнював 2617, у 2002р. - 2784 на 100 тис. дитячого населення. Певною мірою збільшився показник поширеності розумової відсталості. У 2001р. він склав 620, у 2002р.- 638 на 100 тис.дитячого населення. В Тернопіьській області психічними розладами страждає понад 5493, з них олігофренія складає 7.5%, розлади психологічного розвитку -1.8%.

Вагому частку серед психічних розладів дитячого віку займає межова психічна патологія. Особливо це стосується дітей із затримкою психічного розвитку, тобто межові порушення інтелектуального розвитку дитини, які не є регресивними та піддаються корекції, За даними літератури, затримка психічного розвитку зустрічається приблизно у 8% дітей 6-7 років, а у дітей, що зазнали впливу радіонуклідів, особливо в перинатальному періоді, цей показник збільшується до 18%.

При правильній та своєчасній медикопедагогічній тактиці діти з даною патологією до 11-13 років відновлюють свій інтелектуальний розвиток. За відсутності правильної психолого-педагогічної допомоги розвиток дитини, якій властиві порушення в психічній діяльності, призводить до соціальної дезадаптації. Адже суть соціальної адаптації аномальної дитини полягає не в тому, щоб підігнати її під стандарт норми (це все одно неможливо), а в тому, щоб допомогти їй знайти свою соціальну нішу. І це майже завжди можливо, хоч яким би серйозним не був її первинний дефект.

На думку спеціалістів, залучення наукового педагогічного потенціалу, студентів до створення спільної програми щодо соціальної адаптації педагогічно занедбаних дітей та дітей із затримкою психічного розвитку допоможе вирішити дану проблему не тільки в межах області, а й всієї держави.

З метою підвищення ефективності реалізації завдань ТНПУ та ТОККПЛ і сприяння розв'язанню актуальних проблем у соціально-психологічно-медичній сфері на основі наукових досліджень, апробації та практичного впровадження їх результатів, для проведення науково-дослідної, навчальної та практичної діяльності у соціально-психологічно-медичній сфері створено соціально-психологічно-медичний науково-практичний центр.

Основні завдання діяльності якого:забезпечувати доступ громадян до соціально-психологічної та медичної допомоги; формувати соціально-психологічну культуру громадян; сприяти ефективній реалізації державних соціальних програм; розширювати співробітництво ТНПУ та ТОККПЛ з фізичними та юридичними особами, які працюють у соціально-медичній сфері, органами державної влади і місцевого самоврядування; підвищувати рівень теоретичних і практичних знань, умінь і навичок студентів психолого-педагогічного факультету ТНПУ; створювати умови для спілкування студентів під час навчального процесу з фахівцями-практиками соціально-медичних організаційта установ, державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності; надавати практичну і методичну допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам з питань, що належать до його компетенції тощо.

Прес-центр КУТОР “Центр здоров’я”.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2012 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 2. Міністерство праці та соціальної політики україни державна установа науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин мінпраці україни праця та зайнятість осіб з інвалідністю в україні національна доповідь київ (1)

  Документ
  Національну доповідь "Праця та зайнятість осіб з інвалідністю в Україні" підготовлено на виконання Указу Президента України від 18.12.2007 р.
 3. Міністерство праці та соціальної політики україни державна установа науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин мінпраці україни праця та зайнятість осіб з інвалідністю в україні національна доповідь київ (2)

  Документ
  Національну доповідь "Праця та зайнятість осіб з інвалідністю в Україні" підготовлено на виконання Указу Президента України від 18.12.2007 р.
 4. У землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,30га для завершення будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул

  Документ
  Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,30га для завершення будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул.
 5. Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 жовтня 2009 р.) Київ 2009 ббк 74. 212 Розповсюдження І тиражування без офіційного а 43 дозволу іпк дсзу заборонено

  Документ
  А 43 Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр.

Другие похожие документы..