Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Защита диссертации состоится «__» 2007 г. в часов на заседании диссертационного совета Д 212.084.01 при Российском государственном университете имени ...полностью>>
'Документ'
К числу важнейших задач модернизации общего среднего образования относится задача разностороннего развития обучающихся, их способностей, умений и нав...полностью>>
'Программа'
Грузия- страна виноделия. Особые сорта вин, растущие исключительно, на Грузинских виноградниках удовлетворят вкус любого, кто, когда - либо имел или б...полностью>>
'Методичні рекомендації'
Завершальним етапом процесу підготовки і підсумкової державної атестації студента за освітньо-кваліфікаційною програмою бакалавра психології є написа...полностью>>

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ (8)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

м. Київ

  10.06.2011р.         № 567

Про Типові навчальні плани

навчальних закладів, які працюють за

науково-педагогічним проектом «Росток»

На виконання Закону України "Про загальну середню освіту", наказу Міністерства освіти і науки України від 19.10.2009 № 949 «Про продовження дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» на період до 2014 року»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові навчальні плани навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток», що додаються.

2. Опублікувати даний наказ в «Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України» та розмістити на сайті.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра Б. М. Жебровський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і

науки, молоді та спорту України

10. 06. 2011 № 567

Типові навчальні плани

навчальних закладів, які працюють

за науково-педагогічним проектом «РОСТОК»

Пояснювальна записка

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток», з українською мовою навчання (додатки 1,3), навчанням мовами національних меншин (додатки 2,4) для шкіл І та ІІ ступенів розроблено відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 19.10.2009 № 949 «Про продовження дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» на період до 2014 року», від 29.11.2005 № 682 «Про Типові навчальні плани початкової школи», від 23.02.2004 № 132, зі змінами внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66 «Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 р. №132 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи".

Типові навчальні плани початкової і основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси. Освітня галузь "Людина і світ" з урахуванням вікових особливостей учнів реалізується через навчальний предмет «Навколишній світ» (1-6 класи).

Навчальні предмети, курси за вибором та факультативи визначаються загальноосвітніми навчальними закладами з урахуванням інтересів і потреб учнів, цілей та завдань науково-педагогічного проекту «Росток», а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу освіти. Так, навчальними планами передбачено за рахунок годин варіативної складової збільшення часу на вивчення природничо-математичних предметів інваріантної складової, навчального предмета «Навколишній світ», вивчення іноземної мови з 1-го класу, навчальних курсів за вибором «Інформаційна культура» з 1-го класу, «Основ дизайну» з 5-го класу, «Елементів теорії ймовірностей» з 6-го класу, «Креслення» з 7-го класу, «Інформатики» з 5-го класу, факультативів, індивідуальних та групових занять.

У навчальних закладах, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток», за рахунок загального навчального навантаження збільшено гранично допустиме навантаження учнів до меж, які не перевищують норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, встановлених ДСанПіН 5.2.008-01. При визначенні гранично допустимого навантаження години фізичної культури не враховуються, але обов’язково фінансуються.

Типові навчальні плани зорієнтовані на роботу навчальних закладів за п’ятиденним навчальним тижнем. У навчальних закладах, які запроваджують шестиденний робочий тиждень, збільшується кількість годин варіативної складової і гранично допустиме навантаження учнів встановлюється відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм улаштування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01).

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128.

Додаток 1

до наказу МОНмолодьспорт

від 10.06.2011 № 567

Типовий навчальний план

початкової школи

з українською мовою навчання

№ п/п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

Українська мова

8

7

7

7

2

Іноземна мова

1

2

2

2

3

Математика

4

5

5

5

4

Навколишній світ

2

2

3

3

5

Музичне мистецтво**

1

1

1

1

6

Образотворче мистецтво**

1

1

1

1

7

Трудове навчання

1

1

1

1

8

Фізична культура*

3

3

3

3

9

Основи здоров'я

1

1

1

1

10

Інформаційна культура

0,5

0,5

0,5

0,5

Всього

22,5

23,5

24,5

24,5

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, групові та індивідуальні заняття, консультації

0,5

0,5

0,5

0,5

Граничне допустиме навантаження на одного учня

20

22

23

23

Всього фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

24

25

25

* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

** Навчальний заклад може замість окремих курсів «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» обирати інтегрований курс «Мистецтво».

Додаток 2

до наказу МОНмолодьспорт

від 10.06.2011 № 567

Типовий навчальний план

початкової школи

з навчанням мовами національних меншин

№ п/п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

Мова навчання

6

5

5

5

2

Українська мова

3

3

4

4

3

Іноземна мова

1

2

2

2

4

Математика

4

5

5

5

5

Навколишній світ

2

2

2

2

6

Музичне мистецтво**

1

1

1

1

7

Образотворче мистецтво**

1

1

1

1

8

Трудове навчання

1

1

1

1

9

Фізична культура*

3

3

3

3

10

Основи здоров'я

1

1

1

1

11

Інформаційна культура

-

0,5

0,5

0,5

Всього

23

24,5

25,5

25,5

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, групові та індивідуальні заняття, консультації

-

0,5

0,5

0,5

Граничне допустиме навантаження на одного учня

20

22

23

23

Всього фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

26

26

* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

** Навчальний заклад може замість окремих курсів «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» обирати інтегрований курс «Мистецтво».Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ (2)

  Конкурс
  Відповідно до вимог Положення про проведення Міністерством конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, які виконуватимуться підвідомчими вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації та науковими установами
 2. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ (4)

  Документ
  Відповідно до статті 2 Закону України «Про загальну середню освіту», Постанови Верховної Ради України від 09.01.2007 № 536-V «Про стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні», Указу Президента України від 20.
 3. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ (9)

  Документ
  Відповідно до статті 2 Закону України "Про загальну середню освіту", Постанови Верховної Ради України від 09.01.2007 № 536-V "Про стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні", Указу Президента України від 20.
 4. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ (5)

  Документ
  З метою забезпечення впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р.
 5. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ (11)

  Документ
  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 28.03.2011р № 286 протягом квітня-травня 2011 року вперше проведено Всеукраїнську естафету педагогічних інновацій «Нові горизонти української школи», у якій взяли
 6. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ (1)

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, на виконання підпункту “і” пункту 2 статті 3 Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”

Другие похожие документы..