Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1 Введение в нанотехнологии [Электронный ресурс] : учебный мультемидийный компьютерны курс. - Электрон. изд. - М. : Академия менеджмента инноваций : ...полностью>>
'Образовательный стандарт'
 1.1. Специальность «Правоохранительная деятельность» создана приказом Министерства образования Российской Федерации от 18 января 2001 г. № 155 и утв...полностью>>
'Документ'
Цель задания: Предварительно ознакомившись с итогами работы предприятия, исчислить ключевые показатели четырех групп индикаторов финансового состояни...полностью>>
'Документ'
В «Календарь знаменательных и памятных дат на 2012 год» включены памятные даты общественно-политической, культурной жизни России и зарубежья, имена п...полностью>>

Виробничий комплекс Перелік екологічно небезпечних об’єктів Атмосферне повітря

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони навколишнього

природного середовища України

від 11 травня 2007 року № 233

Екологічний паспорт

Волинська область

Назва одиниці адміністративно-територіального устрою України (регіону)

Карта

Карта-схема


2007 рік

Зміст

1. Загальна характеристика

2. Чисельність населення

3. Фізико-географічна характеристика

4. Виробничий комплекс

5. Перелік екологічно небезпечних об’єктів

6. Атмосферне повітря

7. Водні ресурси

8. Земельні ресурси

9. Лісові ресурси

10. Надра

11. Тваринний і рослинний світ

12. Природно-заповідний фонд

13. Формування екологічної мережі

14. Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами

14.1. Поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки

14.2. Поводження з небезпечними хімічними речовинами

14.3. Тверді побутові відходи

14.4. Поводження з непридатними та забороненими до використання пестицидами та

отрутохімікатами

15. Радіаційна безпека

16. Моніторинг довкілля

17. Державний контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства

18. Структура держуправління та держекоінспекції

19. Міжнародне співробітництво

20. Планування природоохоронної діяльності

21. Найважливіші екологічні проблеми регіону

21.1. Основні чинники та критерії для визначення найважливіших екологічних проблем

21.2. Визначення найважливіших екологічних проблем

21.3. Аналіз найважливіших екологічних проблем

1. Загальна характеристика

Дата утворення 4 грудня 1939р.;

Площа 20,2 тис. км.кв;

Кількість адміністративних районів 16;

Кількість міст 11, з них: обласного підпорядкування (значення) 4;

Кількість селищ 22;

Кількість сіл 1054;

Щільність населення 52 чол. На 1 км. кв.

2. Чисельність населення

Таблиця 1

Назва міста

Кількість наявного населення, тис.чол.

Площа, км. кв.

Щільність наявного населення,

Тис. чол.. на км. кв.

Всього

У тому числі

міське

сільське

Міста обласного підпорядкування

м. Луцьк

207,5

207,5

-

42

4,92

м. Володимир-Волинський

38,3

38,3

-

17

2,23

м. Ковель

67.1

67.1

-

47

1,42

м. Нововолинськ

57,4

57,4

-

17

3,37

Всього

Міста районного підпорядкування

м. Устилуг

2,2

-

-

-

-

м. Горохів

9,1

-

-

-

-

м. Берестечко

1,8

-

-

-

-

м. Камінь-Каширський

11,2

-

-

-

-

м. Ківерці

16,2

-

-

-

-

м. Любомль

10,2

-

-

-

-

м. Рожище

13,4

-

-

-

-

Райони

В-Волинський

26,2

2,2

24

1039

0,025

Горохівський

54.9

14,3

40,6

1122

0,05

Іваничівський

33,9

6,8

27,0

645

0,053

К-Каширський

61,9

11,2

50,7

1747

0,035

Ківерцівський

64,6

24

40,3

1414

0,046

Ковельский

41,0

7,8

33,2

1723

0,024

Луцький

23,6

4,0

29.6

712

0,06

Локачинський

58,7

5,9

52,9

973

0,034

Любешівський

35,7

5,6

30,4

1450

0,025

Любомльський

40,6

12,4

28,2

1481

0,028

Маневицький

55,7

13,7

42,0

2265

0,025

Ратнівський

51,6

13,3

38,4

1437

0,036

Рожищенський

41,0

15,2

25.9

928

0,045

Старовижівський

31,8

4,4

27,4

1121

0,029

Турійський

27,2

8,8

18,4

1205

0,023

Шацький

17,3

5,5

11.8

759

0,023

3. Фізико-географічна характеристика

Волинська область розташована на північному заході України і межує на заході з республікою Польща, на півночі - з республікою Білорусь, на сході - з Рівненською областю, на півдні - з Львівською областю.

Площа області складає 20,1 тис. кв. км.(92014474га.), або 3% від загальної території України.

На території Волинської області протікає 130 річок, з них 70 довжиною понад 10 км. У північній та західній частині області проходить Головний Європейський вододіл, який розділяє басейн Чорного і Балтійського морів, зокрема басейн Дніпра (р. Прип"ять, Стир, Стохід, Турія) і Західного Бугу. Для річок характерне мішане живлення, з перевагою снігового (60-70%). В результаті широкомасштабних осушувальних робіт в області значна частина річок або їх ділянок втратили свій первісний вигляд і постають тепер у вигляді магістральних каналів (верхів'я Прип"яті, Вижівки, Турії, Стоходу, ріки Коростинка, Копаївка, Конопелька).

На території області знаходиться 220 озер, загальною площею 14398 га., більшість з них карстового походження, зокрема групи Шацьких, Згоранських, Кримнівських озер, а також озер заплавного типу (долина р. Прип"ять). Найбільші озера: Світязь (площа 2750 га., глибина 58,4 м.), Пулемецьке (площа 1920 га., глибина 19 м), Турське (площа 1225 га., глибина 2,6 м.).

Земельний фонд області становить 2014,4 тис. га., який характеризується досить позитивною структурою розподілу земельних угідь: ріллі – 675 тис. га., що становить 34 % (оптимальний рівень 40 %), з них зайнято посівами тільки 221 тис. га, тобто розорюваність становить 39%, багаторічних насаджень - 11,4 тис. га., сіножатей 158 тис. га., пасовищ - 209,7 тис. га. Лісистість території області становить 31,7 %. Кислих ґрунтів нараховується 223, тис. га., тобто 20,9 % від сільгоспугідь. В області піддається ерозії 20 % території, в північних районах переважно під впливом вітру, в південних – води.

Серед зональних типів ґрунтів за площею переважають дерново - підзолисті - 511 тис. га., лучні - 626 тис. га., менше дернових - 180 тис. га , лісостепових опідзолених - 183 тис. га., ще менше типових чорноземів - 72 тис. га.

Площа радіаційно - забруднених сільгоспугідь в потерпілих від аварії на ЧАЕС районах області становить - 163,1 тис. га. Найбільша кількість радіаційно - забруднених земель у Маневицькому районі.

Мінерально - сировинний потенціал області характеризується наявністю в надрах 18 видів корисних копалин, серед яких 12 видів , таких як: вугілля, газ природний, гелій, торф, германій, пісок скляний, підземні прісні та мінеральні води, торфяна грязь, сировина цементна, мідь і фосфорити відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення. Мідь і фосфати розвідані недостатньо, їх запаси не визначені, а місця їх залягання до державного фонду родовищ поки що не віднесені.

Волинська область лежить у межах Західно - Української геоботанічної підпровінції. Лісових і лісовкритих площ - 690 тис. га., в тому числі вкрито лісами - 638,8 тис. га, що складає 32 %. До головних лісоутворюючих порід відносяться: сосна звичайна, вільха чорна, береза бородавчаста, дуб черешчатий. Серед лісів, бори складають 22 %, субори - 35%, діброви - 6 % вкритої площі.

В загальному флора судинних рослин області складає 1525 видів, на території області зростає 72 види рослин, занесених до Червоної книги України, причому лише близько половини видів з них перебуває в межах природно - заповідного фонду. Фауна хребетних області складає 387 видів, на території області зустрічається - 94 види тварин, занесених до Червоної книги України.

Під охороною держави знаходиться 370 територій та об'єктів природно-заповідного фонду, загальною площею 197,8 тис. га. або 9,56 % від території області. Курорти на Волині відсутні, але є своєрідна мережа рекреаційних зон. Всього на території області 231 рекреаційна зона, площею 7,395 тис. га.

4. Виробничий комплекс

Таблиця 2

Види економічної діяльності

Кількість підприємств, од.

загальна

екологічно небезпечних

Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів

36

24

Текстильна промисловість

9

1

Видавнича справа, поліграфічна промисловість

2

Виробництво гумових та пластмасових виробів

4

1

Виробництво неметалевих виробів

13

Металургія та оброблення металів

6

3

Виробництво електричного та електронного устаткування

2

1

Виробництво автомобілів

3

1

Будування повітряних та космічних літальних апаратів

1

1

Будівництво автострад

9

Будівництво будівель

3

Будівництво мостів

1

Виробництво транспортного устаткування

1

Виробництво меблів

4

2

Виробництво шарикопідшипників та роликопідшипників

7

1

Оброблення металевих відходів та брухту чорних металів

2

Виробництво електроенергії, газу та води

8

Виробництво та розподілення тепла

2

Лісове господарство

15

2

Сільське господарство та пов'язані з ним послуги, в тому числі вирощування зернових, худоби та птиці

55

3

Видобування природного газу

1

1

Видобування кам'яного вугілля та торфу

6

6

Розроблення гравійних та піщаних кар'єрів

1

Виробництво готового одягу та хутра

6

Виробництво шкіри та шкіряного взуття

1

1

Виробництво деревини та виробів з деревини

8

1

Хімічне виробництво

1

1

Виробництво пластин, труб та профілів з пластмаси

3

Виробництво формованої та глиняної цегли

3

Усього

213

50

Перелік екологічно небезпечних об’єктів на території Волинської області

Таблиця 3

№ з/п

Назва екологічно-небезпечного об’єкту

Вид економічної діяльності

Відомча належність (форма власності)

Примітка

1

2

3

4

5

Підприємства водопровідно-каналізаційного господарства

Володимир-Волинське УВКГ м. В-Волинський

Прийом, подача та очистка на КОС стічних вод

Держкомітет будівництва, архітектури і житлової політики України

Скид стічних вод у р.Луга (басейн р.Західний Буг)

Іваничівське ВУЖКГ смт. Іваничі

Прийом, подача та очистка на КОС стічних вод

Держкомітет будівництва, архітектури і житлової політики України

Скид стічних вод у р.Луга (басейн р.Західний Буг)

Ковельське УВКГ м. Ковель

Прийом, подача та очистка на КОС стічних вод

Держкомітет будівництва, архітектури і житлової політики України

Скид стічних вод у р.Турія (басейн р.Дніпро)

Використання СДОР Хлор 6 тонн

Підприємство “Любомльводоканал” м. Любомль

Прийом, подача та очистка на КОС стічних вод

Держкомітет будівництва, архітектури і житлової політики України

Скид стічних вод у р. Гапа (басейн р.Західний Буг)

Горохівське ВУЖКГ м. Горохів

Прийом, подача та очистка на КОС стічних вод

Держкомітет будівництва, архітектури і житлової політики України

Скид стічних вод у р. Липа (басейн р. Дніпро)

Камінь-Каширське ВУЖКГ м. К-Каширський

Прийом, подача та очистка на КОС стічних вод

Держкомітет будівництва, архітектури і житлової політики України

Скид НДО стічних вод у р. Цир (басейн р. Дніпро)

Державне комунальне ремонтно-експлуатаційне підприємство “Водоканал” м. Рожище

Прийом, подача та очистка на КОС стічних вод

Держкомітет будівництва, архітектури і житлової політики України

Скид НДО стічних вод у р. Пруднік (басейн р. Дніпро)

Державне комунальне ремонтно-експлуатаційне підприємство “Ківерціводоканал” м. Ківерці

Прийом, подача та очистка на КОС стічних вод

Держкомітет будівництва, архітектури і житлової політики України

Скид НДО стічних вод у р. Путилівка (басейн р. Дніпро)

Локачинське ВУЖКГ смт. Локачі

Прийом, подача та очистка на КОС стічних вод

Держкомітет будівництва, архітектури і житлової політики України

Скид НДО стічних вод у р.Луга (басейн р. Західний Буг)

Старовижівське ВУЖКГ смт. Стара Вижівка

Прийом, подача та очистка на КОС стічних вод

Держкомітет будівництва, архітектури і житлової політики України

Скид НДО стічних вод у р. Вижівка (басейн р. Дніпро)

1

2

3

4

5

Ратнівське ВУЖКГ смт. Ратно

Прийом, подача та очистка на КОС стічних вод

Держкомітет будівництва, архітектури і житлової політики України

Скид НДО стічних вод у р. Вижівка (басейн р. Дніпро)

Шацьке ВУЖКГ смт. Шацьк

Прийом, подача та очистка на КОС стічних вод

Держкомітет будівництва, архітектури і житлової політики України

Скид зворотних вод у стр. б/н (басейн р.Західний Буг)

ВАТ “Цумань”

Переробка деревини

Колективна власність

Скид НДО стічних вод у р. Путіловка (басейн р. Дніпро)

КОС працюють неефективно

ВАТ “Ківерцівський ДОК”

ВАТ “Ківерцівський ДОК”

Колективна власність

Скид НДО стічних вод у р. Пруднік (басейн р. Дніпро)

КОС працюють неефективно

Санаторій “Пролісок”

Оздоровлення

населення

Державна

Скид НДО стічних вод у р. Горинь (басейн р. Дніпро)

ВАТ “Заболоттівський овочесушильний завод”

Переробка овочів

Колективна власність

Скид НДО стічних вод у Турськкй канал (басейн р. Західний Буг) КОС працюють неефективно

ВАТ “Кульчинськй силікатний завод”

Виготовлення цегли

Колективна власність

Скид НДО стічних вод у р. Стир (басейн р. Дніпро)

КОС працюють неефективно

Луківське УВКГ

Прийом, подача та очистка на КОС стічних вод

Держкомітет будівництва, архітектури і житлової політики України

Скид НДО стічних вод у р. Вижівка (басейн р. Дніпро)

КОС працюють неефективно

Підприємство “Луцькводоканал” м. Луцьк

Прийом, подача та очистка на КОС стічних вод

Держкомітет будівництва, архітектури і житлової політики України

Скид зворотних стічних вод у р. Стир (басейн р. Дніпро)

Підприємство “Нововолинськводоканал” м. Нововолинськ

Прийом, подача та очистка на КОС стічних вод

Держкомітет будівництва, архітектури і житлової політики України

Скид зворотних стічних в у р.Західний Буг

ВАТ “Горохівський цукровий завод” смт Мар'янівка Горохівського р-ну

Переробка цукрового буряка

Колективна Концерн “Укрцукор”

Скид умовно чистих зворотних вод І-ї категорії в р. Гнила Липа (басейн р.Дніпро), інших – на поверхневі поля фільтрації

ПП “Європацукор” смт. Іваничі

Переробка цукрового буряка

Колективна Концерн “Укрцукор”

Скид умовно чистих зворотних вод І-ї категорії в р.Луга (басейн р.Західний Буг), інших – на поверх. поля фільтрації

1

2

3

4

5

ВАТ “Гнідавський цукровий завод” м. Луцьк

Переробка цукрового буряка

Колективна власність Концерн “Укрцукор”

Скид умовно чистих зворотних вод І-ї категорії в р. Чорногузка (басейн р.Дніпро), інших – на поверхневі поля фільтрації

ВАТ “Володимирцукор”

м. В-Волинський

Переробка цукрового буряка

Колективна

Концерн “Укрцукор”

Скид стічних вод – на поверхневі поля фільтрації

ТзОВ “Павлівський пивоварний завод” с. Павлівка Іваничівського р-ну

Переробка ячменю

Колективна

Скид НДО стічних вод в р. Луга (басейн р. Західний Буг)

Використання СДОР – Аміак

Установа ВК-42

(виправна колонія )

смт. Маневичі

Відбування покарання

Міністерство юстиції України

Скид неочищених стічних вод на прилеглу територію біля 50 тис. м куб/рік

Існуючі КОС вийшли з ладу

Хімічно-небезпечні об’єкти

СГПП “Злата” м. Луцьк

Переробка молока

Колективна

Використання СДОР Аміак –6 тонн Підприємство розташоване в межах житлової забудови м. Луцька

Луцька заготівельна база м. Луцьк

Зберігання м'ясопродуктів

Волинська обласна споживспілка “Укоопспілки”

Використання СДОР Аміак – 6 тонн Підприємство розташоване в межах житлової забудови м. Луцька

ПМП “Вінтер” м. Луцьк

Зберігання продуктів

Колективна

Використання СДОР Аміак – 18 тонн Підприємство розташоване в межах житлової забудови м. Луцька

Луцька міжрайбаза м. Луцьк

Зберігання м’ясопродуктів

Волинська обласна споживспілка “Укоопспілки”

Використання СДОР Аміак – 3,7 тонни Підприємство розташоване в межах житлової забудови м. Луцька

Дубнівський водозабір підприємства “Луцькводоканал” м. Луцьк

Постачання питною водою водоспоживачів

Держкомітет будівництва, архітектури і житлової політики України

Використання СДОР Хлор 5 тонн Не витримана СЗЗ, в межах якої розташована Луцька дитяча школа-інтернат

1

2

3

4

5

Омелянівський водозабір підприємства “Луцькводоканал” м. Луцьк

Постачання питною водою водоспоживачів

Держкомітет будівництва, архітектури і житлової політики України

Використання СДОР Хлор 5 тонн Підприємство розташоване в межах житлової забудови м. Луцька

ТзОВ ВКФ ”Луцьккондитер” м. Луцьк

Виробництво кондитерських виробів

Приватна

Використання СДОР Аміак – 0,5 тонни Підприємство розташоване в межах житлової забудови м. Луцька

ВАТ “Луцький пивзавод” м. Луцьк

Виробництво пива

Колективна

Використання СДОР Аміак – 0,8 тонни Підприємство розташоване в межах житлової забудови м. Луцька

ВАТ ”Ковельський м'ясокомбінат” м. Ковель

Виробництво м'ясопродуктів

Колективна

Використання СДОР Аміак – 25 тонни

ТзОВ “Топ Трейд” м. Ковель

Зберігання продуктів

Приватна

Використання СДОР Аміак – 5 тонни

ВАТ “Ковельмолоко” м. Ковель

Переробка молока

Колективна

Використання СДОР Аміак – 18 тонн Підприємство розташоване в межах житлової забудови м. Ковель

ВАТ ”Волинська маслосирбаза” м. Ковель

Виробництво молокопродукції

Колективна

Використання СДОР Аміак – 7 тонн Підприємство розташоване в межах житлової забудови м. Ковель

ВАТ “Комо” м. Ковель

Переробка молока

Колективна

Використання СДОР Аміак – 18 тонни Підприємство розташоване в межах житлової забудови м. Ковель

ТзОВ “Калина”

Зберігання продуктів

Приватна

Використання СДОР Аміак – 0,5 тонни Підприємство розташоване в межах житлової забудови м. Ковель

Хлораторна Ковельського УВКГ м. Ковель

Постачання питною водою водоспоживачів

Держкомітет будівництва, архітектури і житлової політики України

Використання СДОР Хлор – 0,5 тонни

Склад для зберігання хлору

Ковельського УВКГ м. Ковель

Постачання питною водою водоспоживачів

Держкомітет будівництва, архітектури і житлової політики України

Зберігання СДОР Хлор – 0,5 тонни

ВАТ “Волинська птахофабрика” с. Федорівка В-Волинського р-ну

Зберігання продукції

Колективна

Використання СДОР Аміак – 2 тонни

ВАТ “Комбінат молочних продуктів” м. В-Волинський

Переробка молока

Колективна

Використання СДОР Аміак – 4 тонни Підприємство розташоване в межах житлової забудови м. В-Волинський

1

2

3

4

5

Водозабір Устилугського УЖКГ м. Устилуг В-Волинського р-ну

Постачання питною водою водоспоживачів

Держкомітет будівництва, архітектури і житлової політики України

Використання СДОР Хлор – 0,5 тонни

Водозабір В-Волинського управління водопровідно-каналізаційного господарства м. В-Волинський

Постачання питною водою водоспоживачів

Держкомітет будівництва, архітектури і житлової політики України

Використання СДОР Хлор – 2 тонни

Північний Водозабір Нововолинського управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Нововолинськ

Постачання питною водою водоспоживачів

Держкомітет будівництва, архітектури і житлової політики України

Використання СДОР Хлор – 2 тонни

Південний Водозабір Нововолинського управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Нововолинськ

Постачання питною водою водоспоживачів

Держкомітет будівництва, архітектури і житлової політики України

Використання СДОР Хлор – 2 тонни

ВАТ Нововолинський молокозавод” м. Нововолинськ

Переробка молока

Колективна

Використання СДОР Аміак – 5,5 тонни Підприємство розташоване в межах житлової забудови м. Нововолинськ

ВА Т “Рожищанський сирзавод” м. Рожище

Переробка молока

Колективна

Використання СДОР Аміак – 5 тонн

Камінь-Каширська міжрайбаза

(ЕКО- ТЕК)м. К-Каширський

Зберігання консервної продукції

Волинська обласна споживспілка “Укоопспілки”

Використання СДОР Аміак – 2 тонни

ТзОВ “Агрофркт ЛТД” смт. Маневичі

Зберігання консервної продукції

Приватна

Використання СДОР Аміак – 2 тонни

ВАТ “Ратнвський молокозавод” смт. Ратно

Переробка молока

Колективна

Використання СДОР Аміак – 2 тонни

ВАТ “Шацький молокозавод” см. Шацьк

Переробка молока

Колективна

Використання СДОР Аміак – 2 тонни

Вибухо-пожежонебезпечні об’єкти

ВАТ “Луцький КРК” м. Луцьк

Виробництво руберойду і лінолеуму

Колективна

Пожежонезпечне виробництво Склад ПММ

ВАТ “Луцькпластмас” м. Луцьк

Виробництво пластмас

Колективна

Пожежонезпечне виробництво Склад ПММ

ДП “Луцький спиртогорілчаний комбінат”

м. Луцьк

Виробництво спирту

Державна

Пожежонезпечне виробництво

ВАТ “Луцький автозавод”

Виробництво автомобілів

Колективна

Пожежонезпечне виробництво

1

2

3

4

5

ВАТ “Луцький підшипниковий завод” у складі корпорації SKF (Швеція) м. Луцьк

Виробництво підшипників

Колективна

Пожежонезпечне виробництво

На підприємстві утворюються відходи переробки змащуючо-охолоджувальних рідин (ЗОР) – маслошламу

ДП МО України “Луцький ремонтний завод” м. Луцьк

Ремонт двигунів

Державна

Пожежонезпечне виробництво

Склад ПММ

ВАТ “Електротермометрія” м. Луцьк

Виробництво термопар і водолічильників

Колективна

Пожежонезпечне виробництво

ЗАТ “Волинський шовковий комбінат”

м. Луцьк

Виробництво синтетичних тканин

Приватна

Пожежонебезпечне виробництво Склад ПММ

ВАТ “Ковельсільмаш”

м. Ковель

Випуск сільськогосподарської техніки

Колективна

Пожежонебезпечне виробництво Об'єкт є значним забруднювачем атмосферного повітря. На підприємстві утворюються та зберігаються відходи гальванічного виробництва

ВАТ “Нововолинський ливарний з-д” м. Нововолинськ

Переплавка чавуну та сталі

Колективна

Пожежонебезпечне виробництво Об'єкт є значним забруднювачем атмосферного повітря

ТзОВ “Завод художнього литва”

м. Нововолинськ

Переплавка чавуну та бронзи

Приватна

Пожежонебезпечне виробництво Об'єкт є значним забруднювачем атмосферного повітря

Нововолинський ремонтно-механічний завод м. Нововолинськ

Ремонт устаткування

Державна

ВО” Волиньвугілля”

На підприємстві утворюються відходи гальванічного виробництва

ВАТ “Оснастка

м. Нововолинськ

Виробництво технологічного обладнання

Колективна

На підприємстві зберігаються відходи гальванічного виробництва та небезпечні хімічні речовини

ПП “Вест Пром” м. Луцьк

Переплавка міді та алюмінію

Приватна

Пожежонебезпечне виробництво Об’єкт є значним забруднювачем атмосферного повітря

ВАТ “Луцьке КХП №1” м. Луцьк

Переробка зерна

Колективна

Вибухо-пожежонебезпечне виробництво Підприємство розташоване в межах житлової забудови м. Луцька

1

2

3

4

5

Луцьке КХП № 2 м. Луцьк

Переробка зерна

Державна ДАК “Хліб України” Міністерство аграрної політики України

Вибухо-пожежонебезпечне виробництво

ВАТ “Хліб”

м. Луцьк

Випічка хліба

Колективна

Вибухо-пожежонебезпечне виробництво

Голобський комбінат хлібопродуктів смт. Голоби Ковельського р-ну

Переробка зерна

Державна Міністерство аграрної політики України

Вибухо-пожежонебезпечне виробництво

ВАТ “Ковельський хлібокомбінат”

м.Ковель

Переробка зерна

Колективна

Вибухо-пожежонебезпечне виробництво

ВАТ “Нововолинський хлібозавод”

м. Нововолинськ

Переробка зерна

Колективна

Вибухо-пожежонебезпечне виробництво

ВАТ “В-Волинський КХП”

м. Нововолинськ

Переробка зерна

Колективна

Вибухо-пожежонебезпечне виробництво

ВАТ ”Луцький міжгосподарський комбікормовий завод”

м. Луцьк

Виробництво комбікорму

Колективна

Пожежонебезпечне виробництво

Торфобрикетний завод “Сойне” с. Прилісне Маневицького р-ну

Виробництво торфобрикетів

Державна Концерн “Укрторф”

Пожежонебезпечне виробництво

Торфобрикетний завод смт. Маневичі

Виробництво торфобрикетів

Державна Концерн “Укрторф”

Пожежонебезпечне виробництво

ВАТ “Цумань” смт. Цумань

Переробка деревини

Колективна

Пожежонебезпечне виробництво

ВАТ “Новолинський ДОК”

м. Нововолинськ

Переробка деревини

Колективна

Пожежонебезпечне виробництво

ВАТ “Ратнівський ДОК” с. Заболоття Ратнівського р-ну

Переробка деревини

Колективна

Пожежонебезпечне виробництво

ВАТ “Луцький меблевий комбінат” м. Луцьк

Переробка деревини

Колективна

Пожежонебезпечне виробництво Об'єкт розташований в межах житлової забудови м. Луцька

Ківерцівський ДЛГ

м. Ківерці

Переробка деревини

Державна

На підприємстві не витримана СЗЗ ё

ДП “Ратнівський ЛМГ “ (ЗАТ “Холстіла”)

смт. Ратно

Переробка деревини

Фанерне виробництво

Державна

Приватна

Пожежонебезпечне виробництво

1

2

3

4

5

Магістральний газопровід високого тиску “Івацевичі-Долина II” Ду – 1200 – 168,7 км Волинського лінійного управління магістральних газопроводів

Транспортування природного газу

Державна ДК “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз України”

Вибухонебезпечний об’єкт Аварія на об'єкті може викликати значне забруднення навколишнього природного середовища

Магістральний газопровід високого тиску “Івацевичі-Долина III”Ду – 1200 171,2 км Волинського лінійного управління магістральних газопроводів

Транспортування природного газу

Державна ДК “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз України”

Вибухонебезпечний об’єкт Аварія на об'єкті може викликати значне забруднення навколишнього природного середовища

Магістральний газопровід високого тиску “Дашава-Мінськ”Ду – 800 191,73км Волинського лінійного управління магістральних газопроводів

Транспортування природного газу

ДержавнаДК “Укртрансгаз”НАК “Нафтогаз України”

Вибухонебезпечний об’єкт Аварія на об'єкті може викликати значне забруднення навколишнього природного середовища

Магістральний газопровід високого тиску“Турійськ – Рівне”Ду –700 124,18 км Волинського лінійного управління магістральних газопроводів

Транспортування природного газу

Державна ДК “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз України”

Вибухонебезпечний об’єкт Аварія на об'єкті може викликати значне забруднення навколишнього природного середовища

Газокомпресорна станція ВЛВУМГ “Ковель” с. Дубове

Транспортування природного газу

Державна ДК “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз України”

Вибухонебезпечний об’єкт Аварія на об'єкті може викликати забруднення навколишнього природного середовища

АГНКС Волинського лінійного управління магістральних газопроводів м. Луцьк

Заправка автотранспорту стиснутим природнім газом

Державна ДК “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз України”

Вибухонебезпечний об’єкт

АГНКС Волинського лінійного управління магістральних газопроводів м. Ковель

Заправка автотранспорту стиснутим природнім газом

Державна ДК “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз України”

Вибухонебезпечний об’єкт

АГНКС Волинського лінійного управління магістральних газопроводів м. В-Волинський

Заправка автотранспорту стиснутим природним газом

Державна ДК “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз України”

Вибухонебезпечний об’єкт

ВАТ “Луцька газонаповнювальний пункт” ВАТ “Волиньгаз” м. Луцьк

Заправка споживачів зрідженим природним газом

Колективна

Вибухонебезпечний об’єкт Підприємство розташоване в межах житлової забудови м. Луцька

Любомльський газонаповнювальний пункт Луцької ГНС ВАТ “Волиньгаз”

Заправка споживачів зрідженим природним газом

Колективна

Вибухонебезпечний об’єкт

Володимир-Волинський газонаповнювальний пункт Луцької ГНС ВАТ “Волиньгаз”

Заправка споживачів зрідженим природним газом

Колективна

Вибухонебезпечний об’єкт

1

2

3

4

5

Горохівський газонаповнювальний пункт Луцької ГНС ВАТ “Волиньгаз”

Заправка споживачів зрідженим природним газом

Колективна

Вибухонебезпечний об’єкт

Локачинське газове родовище Газопромислового управління “Львівгазовидобування” Локачинський р-н

Видобування природного газу

Державна НАК “Нафтогаз України”

Об’єкт становить підвищену екологічну небезпеку

Магістральний нафтопродуктопровід Прикарпатського управління “Прикарпаттранснафтопродук”

Транспортування нафтопродуктів

Державна НАК “Нафтогаз України”

Пожежонебезпечний об’єкт. При відновленні експлуатації трубопроводу та його пошкодженні існує реальна загроза нафтохімічного забруднення навколишнього природного середовища, в тому числі водних об'єктів:

Склад ПММ ТзОВ “Луцька нафтобаза” м. Луцьк

Зберігання ПММ

Приватна

Пожежонебезпечний об’єкт

Склад ПММ ВАТ “Ковельнафтопродукт” м. Ковель

Зберігання ПММ

Колективна

Пожежонебезпечний об’єкт

Склад ПММ ВАТ “Волиньнафтопродук” м. В-Волинський

Зберігання ПММ

Колективна

Пожежонебезпечне виробництво

Склад ПММ ВАТ “Волиньнафтопродук” м. Нововолинськ

Зберігання ПММ

Колективна

Пожежонебезпечний об’єкт

Склад ПММ ПП “Айслаг”

м. Луцьк

Зберігання ПММ

Приватна

Пожежонебезпечний об’єкт

Склад ПММ підприємця Панчука

с. Голишів Луцького району

Зберігання ПММ

Приватна

Пожежонебезпечний об’єкт

Склад ПММ ВАТ “Ковельський райагропостач” с. Повурськ Ковельського району

Зберігання ПММ

Колективна

Пожежонебезпечний об’єкт

Нафтобаза ПММ ВАТ “Рожищанський райагропостач” м. Рожище

Зберігання ПММ

Колективна

Пожежонебезпечний об’єкт

Нафтобаза ВАТ “Іванічівська райагропостач”” смт. Іваничі

Зберігання ПММ

Колективна

Пожежонебезпечний об’єкт

Нафтобаза ВАТ “Ратнівська нафтобаза” смт. Ратно

Зберігання ПММ

Колективна

Пожежонебезпечний об’єкт

Склад ПММ ВАТ “Турійський райагропостач” смт. Турійськ

Зберігання ПММ

Колективна

Пожежонебезпечний об’єкт

1

2

3

4

5

Склад ПММ ВАТ “Луцькагропостач” с. Гірка Полонка Луцького р-ну

Зберігання ПММ

Колективна

Пожежонебезпечний об’єкт

Склад ПММ ВАТ “К-Каширський райагропостач” м. К-Каширськ

Зберігання ПММ

Колективна

Пожежонебезпечний об’єкт

Склад ПММ ВАТ “Маневичі райагропостач” смт. Маневичі

Зберігання ПММ

Колективна

Пожежонебезпечний об’єкт

Склад ПММ ТзОВ “НПП Каскад”

с. Дерно Ківерцівського району

Зберігання ПММ

Приватна

Пожежонебезпечний об’єкт

Склад ПММ в/ч 3186 (Авіаційна технічна база) м. Луцьк

Зберігання ПММ

МО України

Пожежонебезпечний об’єкт Техногенна небезпека, яка пов’язана із забрудненням ґрунтів і підземних водоносних горизонтів в районі бази. По заключенню фахівців датської фірми “Крюгер-Консалт” в підземних водоносних горизонтах накопичено біля 18 тис. м. куб нафтопродуктів. Існує загроза забруднення нафтопродуктами р. Стир, нижче якої за течією розташована Рівненська АЕС

Склад РАО в/ч А 2331 м. В-Волинський

Зберігання ракетно-артилерійського озброєння

МО України

Вибухонебезпечний об’єкт

Гірничо-добувна промисловість, добування газу, добування сапропелю

ДВАТ “Шахта №1” об’єднання “Волиньвугілля” м. Новолинськ

Видобуток вугілля

Державна Міністерство палива та енергетики України

Вибухонебезпечний об’єкт На териконі шахти накопичено 1103 тис. тонн відходів вуглевидобутку – породи

Скид зворотних вод у р. Західний Буг

ДП Шахта “Бужанська” об’єднання “Волиньвугілля” с. Боротнів Іваничівського з-ну

Видобуток вугілля

Державна Міністерство палива та енергетики України

Вибухонебезпечний об’єкт На териконі шахти накопичено 343 тис. тонн відходів вуглевидобутку – породи

Скид зворотних вод у р. Західний Буг

1

2

3

4

5

ДП Шахта №5 об’єднання “Волиньвугілля” м. Нововолинськ

Видобуток вугілля

Державна Міністерство палива та енергетики України

Вибухонебезпечний об’єкт На териконі шахти накопичено 10986 тис. тонн відходів вуглевидобутку – породи

Скид зворотних вод у р. Студянка (басейн р. Західний Буг)

ДП Шахта №9 об’єднання “Волиньвугілля” с. Літовеж Іваничівського з-ну

Видобуток вугілля

Державна Міністерство палива та енергетики України

На териконі шахти накопичено 65,5 тис. тонн відходів вуглевидобутку – породи

Скид зворотних вод у р. Західний Буг

ДП Шахта № 10 Західно української вугільної холдінгової компанії “Укрзахідвугілля” м. Нововолинськ

Видобуток вугілля

Державна Міністерство палива та енергетики України

Шахта будується

Скид зворотних вод у р. Західний Буг

ДП Шахта №2 Західно-Української дирекції по ліквідації шахт м. Нововолинськ

Видобуток вугілля

Державна Міністерство палива та енергетики України

Шахта ліквідовується. Закриття шахт здійснюється не у відповідності з погодженими проектами. На териконі шахти накопичено 2633 тис. тонн відходів вуглевидобутку – породи

ДП Шахта №3 Західно-Української дирекції по ліквідації шахт м. Нововолинськ

Видобуток вугілля

Державна Міністерство палива та енергетики України

Шахта ліквідовується. Закриття шахт здійснюється не у відповідності з погодженими проектами. На териконі шахти накопичено 2847 тис. тонн відходів вуглевидобутку – породи

ДП Шахта №4 Західно-Української дирекції по ліквідації шахт м. Нововолинськ

Видобуток вугілля

Державна Міністерство палива та енергетики України

Шахта ліквідовується. Закриття шахт здійснюється не у відповідності з погодженими проектами. На териконі шахти накопичено 2491 тис. тонн відходів вуглевидобутку – породи

1

2

3

4

5

ДП Шахта №6 Західно-Української дирекції по ліквідації шахт м. Нововолинськ

Видобуток вугілля

Державна Міністерство палива та енергетики України

Шахта ліквідовується. Закриття шахт здійснюється не у відповідності з погодженими проектами. На териконі шахти накопичено 4468 тис. тонн відходів вуглевидобутку – породи

ДП Шахта №7 Західно-Української дирекції по ліквідації шахт м. Нововолинськ

Видобуток вугілля

Державна Міністерство палива та енергетики України

Шахта ліквідовується. Закриття шахт здійснюється не у відповідності з погодженими проектами. На териконі шахти накопичено 2243 тис. тонн відходів вуглевидобутку – породи

ДП Шахта №8 Західно-Української дирекції по ліквідації шахт м. Нововолинськ

Видобуток вугілля

Державна Міністерство палива та енергетики України

Шахта ліквідовується. . Закриття шахт здійснюється не у відповідності з погодженими проектами. На териконі шахти накопичено 4820 тис. тонн відходів вуглевидобутку – породи

Родовище фосфоритів ЗАТ “Гірничо-виробниче підприємство Волиньфосфорит” Старовижівський р-н

Видобуток фосфоритів

Приватна

По даному об’єкту не розроблений ОВНС

Синівське родовище сапропелю підприємства “Волиньсапрофос” Старовижівський р-н

Видобування сапропелю

Державна

По даному об’єкту не розроблений ОВНС

Об’єкти по обробленню, знешкодженню та утилізації відходів

Установка по спалюванню відходів виробництва штучних шкір (УСВ)с. Клепачів Ківерцівського р-ну

Знешкодження (спалювання)відходів виробництва штучних шкір з вмістом ДМФ

Колективна ВАТ “Синтетика”

Установка, яка експлуатується з 1982 року, фізично та морально зношена, не забезпечує нормативів екологічної безпеки при знешкодженні з відходами

Резервуар для захоронення знешкоджених відпрацьованих люмінесцентних ламп ВАТ “Синтетика” м. Луцьк

Зберіганнявідходів

Колективна Державний комітет промислової політики України

В резервуарі захоронено 106 тонн знешкоджених відпрацьованих люмінесцентних ламп

1

2

3

4

5

ПП “Волвест_М” м. Луцьк

Виробництво взуттєвих картонів

Приватна Державний комітет промислової політики України

Підприємство переробляє (утилізує) відходи переробки шкірперобної промисловості – стружка шкіряна, обрізь хромова

ДП “Волиньвторколірмет” Західно-Українського АТ “Вторколірмет” м. Луцьк

Збір, зберігання, брухту кольорових металів

Колективна

Підприємство проводить операції з відпрацьованими свинцево-кислотними акумуляторами (I клас небезпеки)

ПП “Інвід”

с. Зміїнець Луцького району

Переробка полімерних матеріалів

Приватна

Підприємства проводить операції по переробці полімерних матеріалів

Завод комбікормових добавок “Ветсанзавод”

м. Ковель

Виробництво комбікормових добавок

Державна Міністерство аграрної політики України

Підприємство знешкоджує трупи загиблих тварин. Не витримана СЗЗ

ТзОВ “Бельведер Леополіс”

смт. Ратно

Переробка відходів деревини

Приватна

Підприємство утилізує відходи деревообробної промисловості

Старовижівська філія ТЗОВ “Віста Дніпро”

см. Стара Вижівка

Переробка відходів деревини

Приватна

Підприємство утилізує відходи деревообробної промисловості

Склади для централізованого зберігання непридатних ХЗЗР

Склад для зберігання пестицидів і агрохімікатів Ковельського ВАТ “Родючість” с. Любитів Ковельського р-ну

Зберігання непридатних пестицидів і агрохімікатів

Колективна

Зберігається понад 25 тонн заборонених та непридатних пестицидів і агрохімікатів

Склад для зберігання пестицидів і агрохімікатів В-Волиського ВАТ “Родючість” м. В-Волинський

Зберігання непридатних пестицидів і агрохімікатів

Колективна

Зберігається понад 48 тонн заборонених та непридатних пестицидів і агрохімікатів

Склад для зберігання пестицидів і агрохімікатів Рожищанського ВАТ “Райагрохім” м. Рожище

Зберігання непридатних пестицидів і агрохімікатів

Колективна

Зберігається понад 14 тонн заборонених та непридатних пестицидів і агрохімікатів

Склад для зберігання пестицидів і агрохімікатів Іваничівського ВАТ “Родючість” смт. Іваничі

Зберігання непридатних пестицидів і агрохімікатів

Колективна

Зберігається понад 50 тонн заборонених та непридатних пестицидів і агрохімікатів

Склад для зберігання пестицидів ВАТ “Любомагрохім” м. Любомль

Зберігання непридатних пестицидів і агрохімікатів

Колективна

Зберігається понад 28 тонн заборонених та непридатних пестицидів і агрохімікатів

1

2

3

4

5

Склад для зберігання пестицидів ВАТ “Любошівгрохім” смт. Любешів

Зберігання непридатних пестицидів і агрохімікатів

Колективна

Зберігається понад 14 тонн заборонених та непридатних пестицидів і агрохімікатів

К-Каширського ВАТ “Родючість” м. К-Каширський

Зберігання непридатних пестицидів і агрохімікатів

Колективна

Зберігається понад 43 тонн заборонених та непридатних пестицидів і агрохімікатів

Склад для зберігання пестицидів ВАТ “Горохівська родючість” смт. Сенкевичівка Горохівського р-ну

Зберігання непридатних пестицидів і агрохімікатів

Колективна

Зберігається понад 18 тонн заборонених та непридатних пестицидів і агрохімікатів

Склад для зберігання пестицидів і агрохімікатів ВАТ “Луцька родючість” с. Голишів Луцький район

Зберігання непридатних пестицидів і агрохімікатів

Колективна

Зберігається понад 70 тонни заборонених та непридатних пестицидів і агрохімікатів

Склад для зберігання пестицидів і агрохімікатів ВАТ “Старовижівська родючість” смт. Стара Вижівка

Зберігання непридатних пестицидів і агрохімікатів

Колективна

Зберігається понад 12 тонн заборонених та непридатних пестицидів і агрохімікатів

Об’єкти захоронення твердих побутових відходів (ТПВ)

Полігон для захоронення ТПВ м. Луцька с. Брище Луцького району

Захоронення ТПВ

Комунальна

Через відсутність фінансування не закінчено будівництво II черги полігону

Полігон для захоронення ТПВ м. Ковель с. Люблінець Ковельського р-ну

Захоронення ТПВ

Комунальна

Експлуатація полігону розпочато в 2001році. Не забезпечується виконання природоохоронного законодавства при складуванні ТПВ

Сміттєзвалище для захоронення ТПВ м. Нововолинськ с. Жовтневе Іваничівського

Захоронення ТПВ

Комунальна

Не забезпечується виконання природоохоронного законодавства при складуванні ТПВ

Полігон для захоронення ТПВ смт Локачі

Захоронення ТПВ

Комунальна

Експлуатація полігону розпочата в

2002 році

Полігон для захоронення ТПВ м. В-Волинський

Захоронення ТПВ

Комунальна

Експлуатація полігону розпочато в 2002році

Полігон для захоронення ТПВ смт. Шацьк

Захоронення ТПВ

Комунальна

Введено в експлуатацію в 2000році Полігон розташований на території ШННП .

1

2

3

4

5

Полігон для захоронення ТПВ смт. Любешів

Захоронення ТПВ

Комунальна

Експлуатація полігону розпочато в 2002році.

Не забезпечується виконання природоохоронного законодавства при складуванні ТПВ .

Полігон для захоронення ТПВ смт. Ратно

Захоронення ТПВ

Комунальна

Експлуатація полігону розпочато в 2002р.

Полігон для захоронення ТПВ смт. Торчин

Захоронення ТПВ

Комунальна

Експлуатація полігону розпочато в 2002р.

Полігон для захоронення ТПВ смт. Ст. Вижва

Захоронення ТПВ

Комунальна

Експлуатація полігону розпочато в 2005 році

Сміттєзвалище для захоронення ТПВ м. Ківерці

Захоронення ТПВ

Комунальна

Не забезпечується виконання природоохоронного законодавства при складуванні ТПВ .

Сміттєзвалище для захоронення ТПВ м. Рожище

Захоронення ТПВ

Комунальна

Не забезпечується виконання природоохоронного законодавства при складуванні ТПВ .

Сміттєзвалище для захоронення ТПВ м. Горохів

Захоронення ТПВ

Комунальна

Не забезпечується виконання природоохоронного законодавства при складуванні ТПВ .

Сміттєзвалище для захоронення ТПВ смт. Іваничі

Захоронення ТПВ

Комунальна

Не забезпечується виконання природоохоронного законодавства при складуванні ТПВ .

Сміттєзвалище для захоронення ТПВ м. . Любомль

Захоронення ТПВ

Комунальна

Не забезпечується виконання природоохоронного законодавства при складуванні ТПВ .

Сміттєзвалище для захоронення ТПВ смт. Маневичі

Захоронення ТПВ

Комунальна

Не забезпечується виконання природоохоронного законодавства при складуванні ТПВ .Скачать документ

Похожие документы:

 1. Виробничий комплекс Перелік екологічно небезпечних об’єктів > Атмосферне повітря Водні ресурси > Земельні ресурси (1)

  Документ
  Ядерна та радіаційна безпека 1 . Екологічний контроль 17. Державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства 18.
 2. Виробничий комплекс Перелік екологічно небезпечних об’єктів > Атмосферне повітря Водні ресурси > Земельні ресурси (2)

  Документ
  4. Поводження з непридатними та забороненими до використання пестицидами та отрутохімікатами 15. Ядерна та радіаційна безпека 1 .
 3. Виробничий комплекс перелік екологічно небезпечних об’єктів (1)

  Документ
  Формування екологічної мережі 71 14. Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами : 73 14.1 Поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки … 73 14.
 4. Виробничий комплекс перелік екологічно небезпечних об’єктів (2)

  Документ
  4 Поводження з непридатними та забороненими до використання пестицидами та отрутохімікатами … 81 15. Радіаційна безпека 81 1 . Моніторинг довкілля 83 17.
 5. Виробничий комплекс 9 Перелік екологічно небезпечних об’єктів 9

  Документ
  Інвентаризація земель лісового фонду, зелених насаджень загального користування (парки, сквери, бульвари, тощо), а також земель природно-заповідного фонду

Другие похожие документы..