Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конспект'
Цель: продолжить формирование знаний у учащихся о значении растений в жизни человека; углубить знания о лекарственных растениях; сформировать навыки ...полностью>>
'Документ'
Астраханский государственный университет, кандидат экономических наук, профессор кафедры экономической теории, декан факультета мировой экономики и у...полностью>>
'Диплом'
Оспаривание в судебном порядке решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, нару...полностью>>
'Документ'
Однажды, возвращаясь домой после музыкальной школы, в троллейбусе я невольно подслушала разговор женщины с ребенком. Рыжеватый мальчуган, лет 8, с та...полностью>>

Додаток 1 до листа гуон

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Директору Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Панку В.Г.

На виконання листа МОН України від 13.04.2010 р. № 1/9-257 «Про підготовку звіту щодо діяльності психологічної служби системи освіти за 2009-2010 навчальний рік» надсилаємо звіт про роботу психологічної служби системи освіти Полтавської області протягом 2009-2010 навчального року (додаток 1,2).

Начальник Головного

управління освіти і науки В. І. Мирошниченко

Зелюк

7-26-08

Додаток 1
до листа ГУОН
Полтавської облдержадміністрації
від №
Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти Полтавської області у 2009-2010 н.р.

І. Загальні відомості про Кримський республіканський, обласний, Київський, Севастопольський міський центр практичної психології і соціальної роботи.

1.1. Повна назва центру практичної психології і соціальної роботи.

Центр практичної психології і соціальної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського (наказ ПОІППО від 27.01.2009 №22 «Про зміну назви структурного підрозділу ПОІППО»)

1.2. Юридична адреса центру практичної психології і соціальної роботи, телефон (факс).

36029 м. Полтава, вул. Жовтнева, 64-Ж, кім. 4.3 тел. (0532) 615064 факс (05322) 7-26-08.

1.3. Підрозділи (якщо є).

Немає

1.4. Кадровий склад центру практичної психології і соціальної роботи. Розподіл посадових обов’язків між працівниками центру

Муліка Катерина Миколаївна – загальне керівництво центром практичної психології і соціальної роботи ПОІППО, навчально-методичне забезпечення діяльності керівників рай(міськ) психологічними службами та практичних психологів ДНЗ, створення проектів регулюючих документів щодо діяльності психологічної служби області.

Сухенко Яна Валеріївна – навчально-методичне забезпечення діяльності соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладах, експертиза соціологічного, психологічного інструментарію, курси підвищення кваліфікації соціальних педагогів.

Лук’яненко Наталія Олексіївна – науково-методичне забезпечення діяльності практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів, психологічного супроводу профільного навчання, обдарованих дітей. Атестація працівників психологічної служби, курси підвищення кваліфікації практичних психологів.

Жданюк Людмила Олексіївна – науково-методичне забезпечення діяльності практичних психологів ПТНЗ, ВНЗ I-II р.а., закладів інтернатного типу.

1.5. Приміщення центру (кількість кімнат, площа), наявність оргтехніки (кількісна характеристика), підключення до Internet, web-сторінки (електронна адреса сторінки).

Одна кімната у приміщенні ПОІППО, 1 комп’ютер, багатофункціональний пристрій Samsung (ксерокс, принтер, сканер), підключення до Internet, e-mail: , інформація про центр: www.ipe.poltava.ua

ІІ. Діяльність навчально-методичного кабінету (центру) в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського і Севастопольського міського навчально-методичного кабінету (центру) психологічної служби системи освіти

2.1. Методична робота центру, методичне забезпечення діяльності психологічної служби регіону:

2.1.1. Навчально-методичні, наукові, інформаційні розробки працівників центру (кабінету)

№ з/п

Бібліографічний опис розробки

Анотація

Цільова група

К-сть прим.

1.

Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського. 1940-2010 / В.В. Зелюк (голова редакційної колегії) – Полтава : ПОІППО, 2010. : фотоілюстрації – До 70-річчя Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського. – С. 369-379

Висвітлена історія розвитку психологічної служби системи освіти Полтавської області з часу її створення і до сьогодення

громадськість

2.

Центр практичної психології і соціальної роботи ПОІППО [Електронний ресурс] : / К.М. Муліка режим доступу до матеріалів : www ipe.poltava.ua

Розміщені методичні розробки, рекомендації, публікації, матеріали конференцій та семінарів працівників центру практичної психології і соціальної роботи ПОІППО

Широке коло громадськості

Ел. варіант

3.

Науково-практичне забезпечення пріоритетних напрямків роботи фахівців психологічної служби : поширення досвіду Полтавщини [методичний посібник] / [ І. В. Близнюк, В. А. Божко, С. П. Горбонос та ін.] / укладач Н. О. Лук’яненко; за ред. В. Ф. Моргуна. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 104 с.

До методичного посібника включено матеріали працівників психологічної служби Полтавської області, в яких фахівці описали власний досвід.

Методичний посібник адресовано працівникам психологічної служби системи освіти для використання у роботі з педагогічним колективом, батьками та учнями.

300

4.

Лук’яненко Н. О. Кроки до самопізнання [журнал для визначення профілю навчання] / Н. О. Лук’яненко ; за ред. О. О. Новака. – Полтава: ПОІППО, – 2009. – 40 с.

Журнал розроблений спеціальною дослідницькою групою практичних психологів “Психодіагностичний супровід допрофільної підготовки”. До видання включені тести, анкети, бланки для відповідей, стимульний матеріал, а також різного роду інформація для учнів. Використані методики К.М.Гуревича, Е.П.Ільїна, С.Я.Карпіловської, Б.О.Федоришина (на основі модифікації анкети А.Е.Голомштока, О.І.Мешковської), Є.О.Клімова, В.Ф. Моргуна, М.С.Пряжнікова, Е.П.Торранса (адаптація О.І.Щебланової, І.С.Аверіної), Хаана-Кафа.

Пропонується для використання на виховних годинах (12 год.) практичними психологами, соціальними педагогами та класними керівниками. Методичні розробки та коментарі до проведення занять наведено у програмі курсу занять з психології “Кроки до самопізнання”.

3000

5.

Лук’яненко Н.О. Атестація співробітників психологічної служби як засіб професійного самовдосконалення : матеріали обласного семінару-практикуму, 14 жовтня 2009 р., Полтава / Н. О. Лук’яненко. – Полтава : ПОІППО, – 2009. – 23 с.

До матеріалів обласного семінару-практикуму з теми «Атестація співробітників психологічної служби як засіб професійного самовдосконалення» входять: наказ про створення атестаційної комісії, графік роботи атестаційної комісії, приклад оформлення заяви та подання на атестацію співробітників психологічної служби, анкета працівника психологічної служби, який атестується, атестаційний лист, вимоги до кваліфікаційних категорій працівників психологічної служби, приклад довідки про результати вивчення діяльності працівників психологічної служби.

Адресовано працівникам психологічної служби системи освіти Полтавської області.

40

6.

Сухенко Я. В. База даних співробітників психологічної служби закладів інтернатного типу, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів : [довідник] / Сухенко Я. В. – Полтава : ПОІППО, 2010. – 48 с.

В інформаційному довіднику представлено: статистичні дані щодо чисельності, освітнього та кваліфікаційного рівнів, підвищення кваліфікації, відзнак та забезпечення кабінетами практичних психологів і соціальних педагогів закладів інтернатного типу, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів; списки навчальних закладів, їх адреси, телефони, електронні адреси; списки практичних психологів, соціальних педагогів, їх контактні телефони та електронні адреси.

Наведена інформація відображає стан психологічної служби на 01.12. 2009 року.

Адресовано співробітникам психологічної служби, іншим зацікавленим особам.

100 прим.

7.

Сухенко Я. В. Організаційно-методичний супровід діяльності фахівців психологічної служби : [інформаційно-методичний збірник] / Автор-укладач Сухенко Я. В. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 112 с.

В інформаційно-методичному збірнику представлено нормативні документи та методичні матеріали щодо забезпечення пріоритетних напрямків психологічної служби на сучасному етапі: експертної, навчальної та соціальної роботи, а також організації соціологічних досліджень та презентації їх результатів.

Адресовано фахівцям психологічної служби, іншим педагогічним працівникам, студентам психолого-педагогічних факультетів.

500 прим.

Сухенко Я. В. Превенція агресивності та насилля в освітньому середовищі : [методичні рекомендації] / [Сухенко Я. В., Дроздов О. Ю., Живолуп Л. В. , Ніжинська О. В. ] ; за ред. Я. В. Сухенко. – Полтава : ПОІППО, 2010. – 76 с.

Методичні рекомендації підготовлені на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 р. № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми», наказу Головного управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації від 15.02.2010 р. № 93 «Про затвердження заходів щодо запобігання насильству над дітьми».

Для фахівців психологічної служби, інших педагогічних працівників, студентів психолого-педагогічних факультетів, батьківської громадськості.

300 прим.

2.1.2. Проведення всеукраїнських, обласних методичних нарад, семінарів, конференцій з обміну досвідом

Тематика

Місце проведення

Кількість учасників

Дата

1.

Обласний семінар-практикум керівників психологічних служб «Науково-практичне забезпечення пріоритетних напрямків роботи фахівців психологічної служби. Поширення кращого досвіду роботи»

Розсошенська гімназія Полтавського району

100

14 жовтня 2009 р.

2.

Обласний семінар «Психологічне забезпечення запровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі»»

Полтавський обласний центр естетичного виховання учнівської молоді

60

24 лютого 2010

3.

Обласний тренінг для тренерів «Безпека дітей в Інтернет»

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського

35

26 лютого 2010 р.

4.

Обласний семінар-практикум керівників районних (міських) методичних об’єднань практичних психологів «Досвід практичних психологів щодо здійснення розвивальної роботи з дітьми, які потребують особливої уваги в умовах загальноосвітнього навчального закладу»

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.. М. В. Остроградського

80

17 березня 2010 р.

5.

Інструктивно-методична нарада «Про підсумки виконання Плану дій щодо реалізації Концепції розвитку психологічної служби системи освіти на період до 2012 року»

Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства

27

26.05.2010

6.

Спільний семінар ГУОН, ПОІППО, Державного департаменту України з питань виконання покарань в Полтавській області ««Психолого-педагогічна взаємодія вчителів та персоналу установ у вихованні підлітків з девіантною поведінкою, а також тих, які потрапили в екстремальні ситуації»

ПОІППО

35

29.04.2010

7.

Обласний семінар - практикум «Методичний супровід діяльності практичних психологів у закладах інтернатного типу, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, професійно-технічних училищах».

Полтавський обласний центр естетичного виховання учнівської молоді

45

30.03.2010

8.

Інструктивно-методична нарада для практичних психологів, соціальних педагогів закладів інтернатного типу, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ р.а.

Полтавський обласний центр естетичного виховання учнівської молоді

60

15.12.2009 р.

9.

Обласний семінар-практикум «Соціологічне дослідження як актуальний напрямок роботи соціального педагога в ЗНЗ»

ПОІППО

30

11.05.2010 р.

10.

Обласний семінар-нарада «Удосконалення просвітницько-профілактичних заходів щодо запобігання правопорушень та проявів насилля серед неповнолітніх, попередження дитячої безпритульності »

ГУОН, ПОІППО

80

07.04.2010 р.

2.2. Кадрова політика і робота з кадрами:

2.2.1. Підвищення кваліфікації працівників психологічної служби

з/п

Тематика курсів

Місце проведення

Кількість годин

Кількість слухачів

Фахові курси

Курси підвищення кваліфікації соціальних педагогів (дистанційна форма)

ПОІППО

144

10

Курси підвищення кваліфікації практичних психологів

ПОІППО

144

25

Курси підвищення кваліфікації практичних психологів

ПОІППО

144

38

Проблемно-тематичні, авторські курси

-

-

2.2.2. Перспективний план проходження чергової атестації завідуючими обласними, районними (міськими) центрами (методистами з психологічної служби), працівниками центрів.

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи

Посада

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання

Рік проходження попередньої атестації

Рік проходження наступної чергової атестації

Обласний центр практичної психології і соціальної роботи

1.

Муліка Катерина Миколаївна

ПОІППО

Завідувач ЦППСР

I кв.кат.

2009

2014

2.

Сухенко Яна Валеріївна

ПОІППО

Методист

ЦППСР

I кв.кат.

2009

2014

3.

Лук’яненко Наталія Олексіївна

ПОІППО

Методист

ЦППСР

I кв.кат.

2009

2014

4.

Жданюк Людмила Олексіївна

ПОІППО

Методист

ЦППСР

спеціаліст

-

2012

Керівники районними (міськими) психологічними службами

1.

Горошко Тетяна Віталіївна

Управління освіти Полтавської міської ради

Завідувачка ЦППСР

Вища, практичний психолог-методист

2006

2011

2.

Подолян Ніна Олександрівна

Управління освіти Полтавської міської ради

Методист

МЦППСР

Спеціаліст

-

2011

3.

Сирота Леся Володимирівна

Кременчуцький науково-методичний центр

Завідувачка центру психологічної служби

Вища

2008

2013

4.

Зюман Людмила Володимирівна

Кременчуцький науково-методичний центр

Методист

Центру психологічної служби

I кв. кат.

2007

2012

5.

Коротка Зінаїда Григорівна

Кременчуцький науково-методичний центр

Методист

Центру психологічної служби

Вища

2008

2013

6.

Малиця Марина Юріївна

ММК ВО виконкому Комсомольської міської ради

Методист з психологічної служби

Спеціаліст

2010

2015

7.

Кравцова Людмила Олександрівна

Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради

Методист ММК

Вища

2006

2011

8.

Білецька Римма Олександрівна

Миргородський ММК

Методист

Вища

2007

2012

9.

Солодовніченко Валентина Дмитрівна

ВО Великобагачанської РДА

Методист

Спеціаліст

2007

2012

10.

Божко Людмила Феодосіївна

ВО Гадяцької держадміністрації

Директор районного центру ППСР

Вища, практичний психолог-методист

2009

2014

11.

Худенко Ірина Василівна

Глобинський РМК

Методист

I кв. кат.

2008

2013

12.

Книш Валентина Яківна

ВО Диканської РДА

Методист

Спеціаліст

-

2013

13.

Попович Роман Миколайович

Зіньківський РМК

методист

спеціаліст

-

2014

14.

Цеба Ірина Іванівна

Карлівський РМК

методист

Вища

2008

2013

15.

Мирошниченко Юлія Федорівна

Кобеляцький РМК

методист

I кв.кат.

2008

2013

16.

Ратушняк Юрій Петрович

Козельщанський РМК

методист

II кв.кат.

2005

2010

17.

Самойленко Оксана Петрівна

Котелевський РМК

методист

II кв.кат.

2007

2012

18.

Наріжна Валентина Анатоліївна

Кременчуцький РЦППСР

завідувачка РЦППСР

I кв.кат.

2007

2012

19.

Олефіренко Софія Яківна

Лохвицький РМК

методист

Вища

2009

2014

20.

Захарченко Ірина Валеріївна

Лубенськиий РМК

методист

I кв.кат.

2006

2011

21.

Мирошниченко Наталія Вікторівна

Машівський

РМК

методист

Вища

2009

2014

22.

Кривушенко Євгеній Анатолійович

Миргородський РМК

методист

вища

2010

2015

23.

Мариніна Світлана Леонідівна

Новосанжарський РМК

методист

спеціаліст

2010

2015

24.

Зайченко Майя Василівна

Відділ освіти Пирятинської держадміністрації

методист

Вища, практичний психолог-методист

2008

2013

25.

Павленко Ірина Іванівна

Відділ освіти Пирятинської держадміністрації

Пирятинський ЦППСР

Зав. ПМПК

I кв.кат.

-

2013

26.

Оніпко Оксана Валентинівна

Полтавський РМК

Методист

II кв.кат.

2005

2010

27.

Черкун Вікторія Миколаївна

Методичний кабінет Решетилівської РДА

Завідувачка ЦППСР

II кв.кат.

2005

2010

28.

Дунай Олена Миколаївна

Семенівський РМК

Методист

I кв.кат.

2010

2015

29.

Олексюк Олена Олександрівна

Хорольський РМК

Методист

I кв.кат.

2007

2012

30.

Гордієнко Юлія Володимирівна

Чутівський РМК

Методист

спеціаліст

-

2014

31.

Улітко Ірина Василівна

Відділ освіти Чутівської РДА

Методист з психології

сеціаліст

-

2014

2.3. Участь (виступи) у засіданнях колегій управлінь освіти і науки обласних державних адміністрацій

№ з/п

Дата проведення колегії ГУОН облдержадміністрації

Питання, які розглядались

Короткий зміст рішення, яке ухвалила колегія

1.

15.04.2010

Про виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 р. № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми»,

Протокол № 4/2 від 15.074.2010

ЦППСР ПОІППО до 15.05.2010 р. «Провести соціально-психологічне дослідження серед учнів ЗНЗ області з метою вивчення проблеми підліткового насилля та розробити методичні рекомендації щодо профілактики психічного розладу, агресивності і жорстокості серед неповнолітніх»Скачать документ

Похожие документы:

 1. Головне управління освіти І науки черкаської облдержадміністрації черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників до 2011-2012 навчального року

  Диплом
  Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу в освітніх навчальних закладах Черкащини (методичні рекомендації): Науково-методичний посібник / авт.
 2. Звіт відділу економіки виконкому Новороздільської міської ради про виконання делегованих повноважень, наданих зу «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 27 б 2

  Документ
  Кількість населення м. Новий Розділ станом на 1 жовтня 2011 року становила 28723 особи і протягом січня–вересня 2011р. зросла на 169 осіб. Упродовж січня–вересня 2011р.
 3. Про окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 9-х та 11-х класах навчальних закладів системи загальної середньої освіти у 2011/2012 навчальному році

  Документ
  Керуючись листами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.06.2011 № 1/9-454 «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році», від 21.
 4. Затверджую начальник відділу освіти Нововодолазької районної державної адміністрації

  Документ
  У 2010 р. відділом освіти Нововодолазької районної державної адміністрації, загальноосвітніми, дошкільними навчальними закладами, позашкільними навчальними закладами району здійснювалась цілеспрямована робота щодо реалізації державної
 5. Державна адміністрація Головне управління освіти І науки

  Документ
  На виконання Закону України “Про загальну середню освіту”, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.02.2011 №141 “Про проведення підсумкових контрольних робіт”, листа Міністерства освіти і науки, молоді

Другие похожие документы..