Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Физика элементарных частиц изучает самую глубинную суть нашего мира. Она пытается найти ответы (хотя бы приблизительные!) на фундаментальные вопросы ...полностью>>
'Рабочая программа'
Целью дисциплины «История экономической мысли» является формирование представления об историческом процессе развития экономической мысли, о вкладе уч...полностью>>
'Документ'
Мое первое знакомство с сенбернаром произошло в 1993 году-именно тогда у меня появилась моя Глория Сен-Крис( Глаша)-совершенно необыкновенная и замеча...полностью>>
'Конкурс'
«Матасоник» (игровое, 17 мин, реж. Алексей Чижов, ВГИК; XXVII МКФ ВГИКа имени С.А.Герасимова: «За лучшую режиссёрскую работу режиссёра в игровом фильм...полностью>>

Програма ХІІІ з’їзду акушерів-гінекологів України з міжнародною участю

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство охорони здоров’я України

Академія медичних наук України

Асоціація акушерів-гінекологів України

Одеський національний медичний університет

Програма

ХІІІ з’їзду акушерів-гінекологів України

з міжнародною участю

Охорона репродуктивного здоров’я.

Профілактика материнської та перинатальної захворюваності та смертності

21 – 23 вересня 2011 року

м. Одеса

ПРОГРАМА

ХІІІ з’їзду акушерів-гінекологів України

з міжнародною участю

20 вересня, вівторок

16.00- 18.00 «Сади перемоги», конференц-зала.

Симпозіум: Охорона репродуктивного здоровя, профілактика материнської, перинатальної захворюваності та смертності

Співголови: член-кор. НАМНУ Венцківський Б.М., член-кор. НАМНУ Камінський В.В.

16.00 – 16.20 – Актуальні проблеми акушерства та гінекології на сучасному етапі. Венцківський Б.М. (Київ)

16.20-16.40 – Питання організації акушерсько-гінекологічної допомоги населенню. Камінський В.В. (Київ)

16.40 – 17.00 – Інфекційні ускладнення пологів та пуерперію: перинатальний аспект проблеми. Грищенко О.В. (Харків)

17.00 - 17.20 – Оптимізація медикаментозного забезпечення пацієнток, які були родорозрішені абдомінальним шляхом. Ципкун А.Г. (Київ)

17.20. - 17.40 – Лікування та реабілітація пацієнток з ЗЗОМТ з метою збереження та відновлення репродуктивної функції. Сенчук А.Я. (Київ)

17.40 -17.55 – Профілактика та реабілітація у пацієнток із зміненим профілем бактеріальної флори кишечника в перинатальному періоді. Жабченко І.А. (Київ)

Дискусія

1-й день, 21 вересня, середа

12.00 – 14.00 Виставковий комплекс, зала 1.

Симпозіум: Біоноріка з турботою про здоров’я жінки

Співголови: проф. Резніченко Г.І, проф. Медведь В.І.

12.00-12.20 – Лікування стрес-індукованої недостатності лютеїнової фази. Татарчук Т.Ф. (Київ)

12.20-12.40 – Сучасні можливості альтернативної терапії клімактеричних порушень. Балан В.Є. (Росія)

12.40-13.00 – Дизгормональні захворювання молочних залоз. Проблеми та шляхи рішення. Резниченко Г.І.

13.00-13.20 – Захворювання сечовидільної системи у вагітних в питаннях та відповідях. Медведь В.І. (Київ)

13.20 -13.45 – Дискусія.

11.00 – 14.00 Готель «Одеса», зала 1.

Симпозіум: Нові діагностичні та терапевтичні технології – допомога лікарю-практику

Співголови: член-кор. НАМНУ Маркін Л.Б., проф. Подольський В.В., проф. Рожковська Н.М., проф. Потапов В.О., проф. Долгошапко О.М., проф. Романенко Т.Г.

11.00-11.15- Нові підходи до оцінки крововтрати в пологах. Могільовкіна І.А., Бабенко О.М. (Донецьк)

11.15-11.30- Злуковий процес в репродуктивній хірургії. Погляд на тактику і терапію. Волянська А.Г., Маричереда В.Г. (Одеса)

11.30-11.45- Гіпоелементози та їх корекція в прегравідарний період та під час гестації. Романенко Н.Г. (Київ)

11.45-12.00 – Сучасний підхід до ведення вагітності у жінок з вилікованим безпліддям. Говоруха І.Т. (Донецьк)

12.00-12.15 – Йододефіцит з позиції акушерських та перинатальних ускладнень. Чайка В.К., Дьоміна Т.М., Фірсова Н. А. (Донецьк)

12.15-12.30 – Результати клінічних випробувань препаратів стовбурних клітин пуповинної крові. Законодавче регулювання діяльності банків пуповидної крові, інших тканин та клітин в Україні. Салютін Р.В. (Київ)

12.30-12.45 – Скрінінгові дослідження йоддефіцитнох станів у вагітних. Белкіна О.В., Гусаківська О.В. (Луганськ)

12.45-13.00 – Сучасні підходи до профілактики та лікування плацентарної дисфункції. Кравченко О.В. (Чернівці), Артьоменко В.В. (Одеса)

13.00-13.15 – Зниження екскреції йоду в добовій сечі у жінок – варіант норми чи патологічний процес. Мацинін А.П. (Донецьк)

13.15-13.30 – Сучасні підходи до питання діагностики стану плода. Щербіна М.О., Лазуренко В.В., Кузьмина І.Ю. (Харків)

13.30-14.00 – Дискусія

12.00 – 14.00 Готель «Одеса», зала 2.

Симпозіум: Фармакотерапія у вагітних. Компроміс між ефективністю та безпечністю

Співголови: проф. Медведь В.І., проф. Ципкун А.Г., проф. Давидова Ю.В., проф. Бойчук А.В., Жабченко І.А.

12.00-12.15 – Особливості фармакотерапії в період вагітності. Медведь В.І. (Київ)

12.15-12.30 – Проблеми безпеки застосування лікарських засобів у вагітних. Штанько В.А. (Одеса)

12.30-12.45 – Шляхи розв’язання проблем фетоплацентарної недостатності за герпесвірусної інфекції. Новікова С.В. (Росія)

12.45-13.00 –Доцільність і можливості медикаментозного лікування анемії у вагітних і породіль. Жабченко І.А. (Київ)

13.00-13.15 – Фармакотерапія дифузних захворювань печінки у вагітних: ефективність і безпечність. Давидова Ю.В., Медведь В.І. (Київ)

13.15-13.30 – Оптимізація лікування вагітних із кандидозним вульвовагінітом. Нагорна В.Ф. (Одеса)

13.30-14.00 – Дискусія

12.00 – 14.00 Художня галерея, зала 1.

Симпозіум: Доказова медицина та «заперечення» історичної акушерсько-гінекологічної практики.

Співголови: проф. Вдовиченко Ю.П., проф. Гойда Н.Г., проф. Квашенко В.П., проф. Назаренко Л.Г.

12.00 – 12.15 – Доказова медицина в акушерстві та гінекології. Пирогова В.І. (Львів)

12.15 – 12.30 – Стандартизація перинатальної допомоги: перспективи. Назаренко Л.Г. (Київ)

12.30 – 12.45 – Роль професійних організацій в галузі охорони здоров’я. Гойда Н.Г. (Київ)

12.45 – 13.00 – Поліпрогмазія в акушерстві, гінекології, перинатології. Квашенко В.П., Бабенко О.М. (Донецьк)

13.00 – 13.15 – Розв’язання проблем геніального ендометріозу з позиції доказової медицини. Дубоссарська З.М. (Дніпропетровськ)

13.15 – 14.00 – Дискусія.

11.00 – 14.00 Художня галерея, зала 2.

Симпозіум: Перинатальна анестезіологія та інтенсивна терапія в сучасному акушерстві та перинатології

Співголови: проф. Глумчер Ф.С., проф. Ткаченко Р.О., проф. Туманова Л.Є, проф. Бєсєдін В.М., проф. Коломійцева А.Г.

11.00 – 11.15 – Новітні тенденції в лікуванні кровотеч. Глумчер Ф.С., Дубров С.А. (Київ)

11.15 – 11.30 – Сепсіс – основні принципи антибактеріальної терапії в акушерстві та гінекології. Харченко Л.А., Паламар Б.І., Тихонов А.А., Харченко Н.Л. (Київ)

11.30 – 11.45 – Проблеми та перспективи сучасної акушерської анестезіології. Ткаченко Р.О. (Київ)

11.45-12.00. - Спинальна та епідуральна анестезія за оперативного розродження. Марухно В.В. (Київ)

12.00 – 12.15 – Знеболювання пологів. Точка зору з позиції здоров’я плода. Фесенко В.С. (Київ)

12.15 – 12.25 – Вплив методу аналгезії на наслідки пологів. Кобеляцький Ю.Ю. (Київ)

12.25 – 12.40 – До питання про компонентність відновлення масивної акушерської крововтрати. Кличуненко Е.Н., Сединкин В.А., Доценко В.В. (Київ)

12.40-12.50 – Методики проведення тривалої епідуральної аналгезії за консервативного розродження. Жежер А.А. (Київ)

12.50 – 13.00 – Перипортальна кардіоміопатія – одна з причин материнської смертності. Гончаренко Д.А., Жалоба Г.Н., Жежер А.А., Шатрова К.М. (Київ)

13.00– 13.10 – Особливості респіраторної терапії вагітних з ускладненим перебігом ГРВІ. Хоменко О.Ю. (Київ)

    1. – Практичний підхід до терапії парезу кишечника в акушерській практиці. Дубов А.М., Камінський В.В. (Київ)

  1. – 13.30 – Набута тромбофілія в акушерській практиці. Стацишин О.В. (Київ)

13.30 – 13.45 – Анестезіологічні ускладнення в акушерській практиці. Клімов В.А., Котілевська І.Т. (Луганськ)

13.45-14.00 - Дискусія.

11.00– 13.30 Елінг-клуб

Симпозіум: Актуальні проблеми невиношування вагітності

Співголови: член-кор. НАМНУ Венцківський Б.М., проф. Грищенко О.В., проф. Дашкевич В.Є., проф. Пирогова В.І., проф. Заболотнов В.А., проф. Сімрок В.В.

11.00 – 11.15 – Молекулярно-генетичні аспекти звичного невиношування вагітності. Веропотвелян М.П., Погуляй Ю.Ф., Кодунов Л.О. (Кривий ріг)

11.15 – 11.30 – Особливості маткового кровотоку у разі загрози переривання вагітності в ранніх термінах. Вовк І.Б., Дикан І.О., Кондратюк В.К., Трохимович О.В., Волик Н.К. (Київ)

11.30 – 11.45 – Тромбофілічні порушення як одна з причин невиношування вагітності. Жук С.І. (Київ)

11.45 – 12.00 – Проблеми ведення вагітних із звичним невиношуванням. Пирогова В.І., Шурпяк С.О. (Львів)

12.00 – 12.15 – Ендотеліальна дисфункція як спосіб діагностики вагітності високого ризику. Грищенко О.В. (Харків)

12.15 – 12.30 – Суперечні питання проблеми невиношування вагітності. Дьоміна Т.М., Воронова І.І. (Донецьк)

12.30 – 12.45 – Фактори, на які можна впливати для покращення показників перинатальної смертності: результати аудиту. Зелінський О.О. (Одеса), Могільовкіна І.О. (Донецьк)

12.45-13.00 – Проблеми невиношування та перебігу пологів на фоні метаболічного синдрому вагітних. Геряк С.М. (Київ)

13.00-13.15 – Корекція порушень в системі гемостазу за невиношування в І триместрі вагітності. Ясніковська С.М., Карауш К.В. (Одеса)

13.15.- Дискусія

11.30 – 14.00 Виставковий комплекс. мала зала 1.

Симпозіум: Естрогендефіцитні стани в пубертатному періоді

Співголови: член-кор. НАМНУ Татарчук Т.Ф., проф. Зелінський О.О., проф. Левенець С.О., проф. Вовк І.Б., проф. Рожковська Н.М.

11.30 – 11.45 – Підходи до класифікації, діагностики та напрямки терапії естрогендефіцитних станів в пубертатному періоді. Зелінський О.О., Мніх Л.В. (Одеса), Щербан Ю.О. (Київ)

11.45 – 12.00 – Порушення менструальної функції, сучасні методи їхньої діагностики та лікування. Вовк І.Б., Петербурзька В.Ф., Абабкова Г.М. (Київ)

12.00 – 12.15 – Перебіг пубертату та ризики розвитку метаболічного синдрому у дітей SGA. Хижняк О.О. (Харків)

12.15 – 12.30 – Запальні захворювання статевої системи у дівчат. Андрієць О.А. (Чернівці)

12.30 – 12.45 – Уроджені вади розвитку внутрішніх статевих органів у дівчат, методи хірургічного втручання. Венцківський Б.М., Вовк І.Б., Жегулович В.Г., Яроцький М.Є., Гаврилова І.В. (Київ)

12.45 –13.00 – Затримка статевого розвитку. Левенець С.О., Верхошанова О.Г. (Харків)

13.00–13.15 - Особливості становлення репродуктивної функції у дівчат із патологічним пубертатним періодом. Яковлєва Е.Б., Касьянова Н.В. (Донецьк)

13.15-13.30 – Алгоритм медикаментозного переривання вагітності у підлітків. Квашенко В.П., Бабенко О.М., Овсяник М.А., Соколова М.Г. (Донецьк)

13.30- Дискусія

14.00 – 15.00 – ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

15.00 – 17.00 готель «Одеса» , зала 1.

Симпозіум: Профілактика репродуктивних втрат на ранніх і пізніх термінах, сучасні підходи, спрямовані на зниження перинатальної захворюваності та смертності

Співголови: проф. Сенчук А.Я., проф. Давидова Ю.В., проф. Потапов В.О.

15.00-15.40 – Роль прогестерону в профілактиці передчасних пологів. Шиндлер A.E. (Німеччина)

15.40-15.55 – Наслідки лікарської терапії в період вагітності: безперечні, приховані, потенційні. Медведь В.І. (Київ)

15.55-16.10 – Жовте тіло під час та поза вагітністю. Марченко Л.А. (Москва, Росія)

16.10- 16.25 – Принципи токолітичної терапії за передчасних пологів. Сенчук А.Я., Маркуш І.М. (Київ)

16.25-16.40 – Профілактика репродуктивних втрат за деяких видів екстрагенітальної патології. Давидова Ю.В. (Київ)

16.40-16.55 – Коротка шийка матки як предиктор передчасних пологів: сучасні підходи до діагностики та терапії. Потапов В.О. (Дніпропетровськ)

16.55.- Дискусія.

15.00 – 17.00 готель «Одеса», зала 2.

Симпозіум: Проблема ВПЛ-інфекції в сучасній гінекології та можливості її вирішення

Співголови: член-кор.НАМНУ Камінський В.В., член-кор.НАМНУ Татарчук Т.Ф., проф. Дубініна В.Г., Лапій Ф.І.

15.00 – 15.15 – Проблема ВПЛ-інфекції в сучасній гінекології. Камінський В.В. (Київ)

15.15 – 15.30 – Рак шийки матки. Сучасний стан питання в Україні. Боріс О.М. (Київ)

15.30 – 15.45 – Проблема геніального папіломатозу. Епідеміологія, клініка, лікування профілактика. Ковальова Л.М. (Одеса)

15.45 – 16.00 – Іммунологічні аспекти ВПЛ-інфекції та вакцинопрофілактики. Лапій Ф.І. (Київ)

16.00 – 16.15 – Міжнародний досвід вакцинопрофілактики. EUROGYN 2011. Вінницька А.Б. (Київ)

16.15 – 16.30 – Очікування від вакцинопрофілактики, соціальні та економічні ефекти. Нечепуренко О.В. (Київ)

16.30 – 17.00 – Дискусія.

15.00 – 17.00 Художня галерея, зала 1.

Симпозіум: Порушення сечовиділення в гінекологічній практиці. Консервативні та оперативні підходи до лікування

Співголови: проф. Подольський В.В., проф. Гладчук І.З., проф. Паращук Ю.С., проф. Костєв Ф.І.

15.00-15.15 – Сучасна дефектоскопія у разі тазових пролапсів. Запорожан В.М. (Одеса), Процепко О.О. (Вінниця)

15.15-15.30 – Гіперактивний сечовий міхур в практиці роботи лікаря акушера-гінеколога. Подольський В.В. (Київ)

15.30-15.45 – Оперативне лікування порушень сечовиділення залежно від їхнього походження. Процепко О.О. (Вінниця)

15.45-16.00 –Сіткові трансплантанти в лікуванні тазових пролапсів. Мирович Е.Д. (Донецьк)

16.00-16.15 – Диференційовані підходи до лікування тазових пролапсів та нетримання сечі за напруження у жінок. Гладчук І.З. (Одеса), Паращук Ю.С. (Харків)

16.15-16.30 – Вибір методу апікальної фіксації за пролапсу тазових органів у жінок працездатного віку. Зелюк С.В. (Донецьк)

16.30-16.45 – Сучасна терапія запальних захворювань сечостатевої сфери. Гурженко Ю.М. (Київ)

16.45-17.00 – Проблеми нетримання сечі у жінок. Желєзна А.А., Чайка К.В. (Донецьк)

15.00 – 17.00 ЗАЛА 2 – Художня галерея

Симпозіум: Оптимізація репродуктивного здоровя жінки

Співголови: проф. Романенко Т.Г.

15.00-15.20 – Доказова медицина застосування магнію в акушерстві та гінекології. Інноваційні форми магнію для корекції магнієвого дефіциту. Громова О.А. (Москва, Росія)

15.15-15.30 – Метаболічні порушення у вагітних з гіпертонічною хворобою. Мелліна І.М., Тутченко Л.І., Гамоля А.А. (Київ)

15.30-15.45 – Сучасні аспекти корекції порушень моторноевакуаційної функції кишечника у вагітних. Романенко Т.Г. (Київ)

15.45-16.00 – Стрес і репродуктивне здоров’я. Калугіна Л.В. Татарчук Т.Ф. (Київ)

16.00-16.15 – Урогенітальний хламідіоз і порушення репродуктивної функції: сучасні аспекти діагностики та терапії. Кондратюк В.К. (Київ)

16.15-16.45 – Дискусія

15.00 – 17.00 ЗАЛА – Елінг-клуб

Симпозіум: Перинатальне акушерство, оперативне родорозрішення

Співголови: проф. Зелінський О.О., член-кор. НАМНУ Вдовиченко Ю.П., Потапов В.О.

15.00 – 15.15 – Перинатальне акушерство як сучасний етап розвитку акушерства. Перегляд концепцій. Зелінський О.О. (Одеса), Коломейчук В.М. (Київ)

15.15 – 15.30 – Шляхи зниження акушерської агресії. Дубоссарська З.М. (Дніпропетровськ), Манасова Г.С. (Одеса)

15.30 – 15.45 – До показань оперативного родорозродження. Час, вибір методу. Щербина М.О., Мерцалова О.В. (Харків)

15.45 – 16.00 – Шляхи зниження акушерської крововтрати у разі передчасного відшарування та передлежання плаценти. Вдовиченко Ю.П. (Київ)

16.00 – 16.15 – Акушерські та перинатальні проблеми ведення вагітності та родорозрішення при передчасних пологах та передчасному розриві навколоплідних оболонок. Пирогова В.І. (Львів), Зелінський О.О. (Одеса)

16.15 – 16.30 – Діти з екстремально низькою масою тіла: реалії та перспективи. Аряєв М.Л. (Одеса)

16.30 – 16.45 – Проблеми дистрессу плода в сучасному акушерстві. Подольский В.В., Задорожня Т.Д., Скрипниченко Т.Я., Подольский В.В. (Київ)

16.45-17.00 – Дискусія.

18.30-22.00 ПРИЙОМ ДЕЛЕГАТІВ ТА ГОСТЕЙ ЗЇЗДУ. ВІДКРИТТЯ ЗЇЗДУ. КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА. (КОНЦЕРТНО-ВИСТАВКОВИЙ КОМПЛЕКС, вул. Приморська, 6. ВХІД ЗА ЗАПРОШЕННЯМИ)

.

2-й день, 22 вересня, четверг

9.00-12.00

Пленарне засідання (Виставковий комплекс)

Вагітність високого ризику. Ускладнена вагітність.

Президія: міністр МОЗ України Аніщенко О.В.; перший заступник міністра МОЗ України Моісеєнко Р.О.; член-кор. НАМНУ Венцківський Б.М.; академік НАМНУ Антипкін Ю.Г.; академік НАМНУ Запорожан В.М.; головний позаштатний спеціаліст з акушерства та гінекології МОЗ України, член-кор. НАМНУ Камінський В.В.; проф. Голота В.Я.; проф. Зелінський О.О.; член-кор. НАМНУ Маркін Л.Б.; член-кор. НАМНУ Чайка В.К.

9.00-9.30

9.30-10.00

10.00-10.30

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

Охорона материнства та дитинства в Україні. Проблеми та перспективи. Аніщенко О.В., Моісеєнко Р.О.

Синдром втрати плода. Дискусійні питання. Венцківський Б.М.

Материнська смертність. Шляхи вирішення проблеми. Камінський В.В, Коломейчук В.М.

Післяпологові кровотечі – нові рішення старої проблеми. Професор Сер Сабаратнам Арулкумаран – Президент FIGO

Роль EBCOG в Європейському акушерстві та гінекології. – Професор Петер Хорннес – Президент EBCOG.

Нові пошуки в патофізіології прееклампсії та їх потенціальні можливості для попередження і лікування. Професор Вольфганг Хольцгреве – Представник FIGO у ВООЗ, Скарбник EBCOG.

12.00-13.00

Вибори Правління та Президента Асоціації акушерів-гінекологів України

13.00-14.00

Обідня перерва

14.00 – 16.00 Виставковий комплекс, зала 1

Симпозіум: Профілактика тромбоемболічних ускладнень у практиці акушера-гінеколога

Співголови: проф. Воробйова Н.О., доц. Потапов О. Л.

14.00-14.45 – Синдром дисемінованого судинного згортання в акушерській практиці. Тромбофілії і акушерські кровотечі. Воробйова Н.О. (Архангельск, Росія)

14.45-15.15 – Ризики тромбопрофілактики в оперативній гінекології: шляхи їх зниження. Потапов О.Л. (Київ)

15.15-16.00 – Дискусія.

14.00 – 16.00 готель «Одеса», зала 1.

Симпозіум: Сучасні погляди на етіологію, патогенез та лікування невиношування вагітності. «Основи збереження життя»

Співголови: проф. Вьорткін А.Л., проф. Деміна Т.М., член-кор. НАМНУ Маркін Л.Б., член-кор. НАМНУ Татарчук Т.Ф.

14.00-14.20 – Подорож у світ ліків: традиції та маршрути. Вьорткін А.Л. (Москва, Росія)

14.20-14.40– Дискусійні питання звичного невиношування вагітності. Татарчук Т.Ф. (Київ)

14.40-15.00 – Недостатність лютеїнової фази у жінок із гіперандрогенією. Дьоміна Т.М. (Донецьк)

15.00-15.15 – Екосистема піхви: проблеми глобальні та локальні. Галич С.Р (Одеса)

15.15-16.00 – Дискусія

14.00 – 16.00 готель «Одеса», зала 2.

Симпозіум: Медицина плода – напрямки розвитку

Співголови: проф. Януш Богосевич, проф. Жук С.І.,

14.00-14.20 – Сучасні можливості медицини плода. Жук С.І. (Київ)

14.20-14.50 – Досвід оперативних внутрішньоутробних втручань при менінгоцеле. Януш Богосевич (Польша)

14.50-15.05 – Скринінг слуху у плода: клінічні і прогностичні критерії. Назаренко Л.Г. (Харків)

15.05-15.15 – Кісти яєчників у плода: тактика ведення. Веропотвелян М.П. (Кривий Ріг)

15.15-15.25 – Внутрішньоутробна корекція обструктивних уропатій – власний досвід. Гутенко В.Л. (Київ)

15.25-15.40 – Власний досвід ембріон- та фетоскопій. Судома І.О., Солов’йов О.І. (Київ)

15.30-15.45 – Аритмії у плода: діагностика та лікування. Марущак О.В. (Київ)

15.45-16.00 – Комп’ютерна оцінка кардіотокограми. Помилки в діагностиці дистресу плода. Кузін В.Ф.. (Москва, Росія)

16.00-16.15 - Сучасні прогностичні критерії стану плода. Мельник Ю.М. (Київ)

14.00 – 16.00 Художня галерея, зала 1.

Симпозіум: Інфекції та інфекційний ризик в акушерській та перинатальній практиці

Співголови: проф. Подольський В.В., проф. Сенчук А.Я., проф. Бойчук А.В., проф. Писарєва С.П., проф. Кравченко О.В.

14.00-14.15 – Внутрішньоутробна інфекція в акушерстві. Подольський В.В., Туманова Л.Є. (Київ)

14.15-14.30 – Вагітність та грип H2N1. Посохова С.П. (Одеса), Шпак І.В. (Сімферопіль)

14.30-14.45 – Акушерський сепсис у ХХІ сторіччі: що змінилося? Долгошапко О.Н. (Донецьк)

14.45-15.00 – Результати вагітності та частота передчасних пологів у жінок з бактеріальними інфекціями сечових шляхів. Слєпічко Ю.М., Олешко В.Ф. (Луганськ)

15.00-15.15 – Оцінка, цілеспрямованість, необхідність обстеження вагітних на TORCH-групу відносно перинатальних наслідків. Пирогова В.І. (Львів), Писарєва С.П., Знаменська Т.К., Воробйова І.І. (Київ)

15.15-15.30 – Цитомегаловірусна інфекція та вагітність. Кожухарь Г.В. (Одеса)

15.30-15.45 – Туберкульоз та вагітність. Паращук Ю.С., Стрюков Е.В. (Харків)

15.45-16.00 – Дискусія

14.00 – 16.00 Художня галерея, зала 2.

Симпозіум: Гормональні порушення в різні періоди життя жінки

Співголови: проф. Пирогова В.І., проф. Вовк. І.Б., проф. Нагорна В.Ф.

14.00-14.20 – Сучасні підходи до лікування гормональних порушень. Потапов В.О. (Дніпропетровськ)

14.20-14.40 – Корекція якості життя у жінок в період менопаузи. Пирогова В.І. (Львів)

14.40-15.00 – Диференційний підхід до пробіотичної терапії в практиці лікаря акушера-гінеколога. Жабченко. І. А. (Київ)

15.00-16.00 – Дискусія.

14.00 – 16.00 Елінг-клуб

Симпозіум: Медикаментозний аборт

Співголови: проф. Зелінський О.О., проф. Венцківська І.Б.

14.00-14.20 – Аборт: проблеми та перспективи. Венцківська І.Б. (Київ)

14.20-14.35 – Післяабортна реабілітація. Еволюція поглядів через 30 років розвитку ідеї. Нові проблеми. Зелінський О.О. (Одеса)

14.35-14.50 – Профілактика ускладнень аборту. Сенчук А.Я. (Київ)

14.50-15.10 – Медикаментозний аборт – альтернативний метод хірургічного переривання вагітності. Малюк В.В. (Миколаїв)

15.10-15.30 – Дискусія

14.00-16.00 Виставковий комплекс, мала зала 1

Майстер-клас.

Професор Кузін В.Ф. (Москва, Росія)

«Кардіотокографія в оцінки стану плода. Методологія, інтерпретація»

14.00 - 14.45 – КТГ моніторинг під час вагітності

14.45 - 15.30 – КТГ моніторинг в пологах

15.30 - 15.45 – Засвоєння теоретичних знань

15.45 – 16.00– Круглий стіл

16.15 – 18.15. Виставковий комплекс, зала 1

Симпозіум: Тромбоемболія, емболія навколо плодовими водами та тромбофілії як причина розвитку акушерських кровотеч

Співголови: член-кор. НАМНУ Камінський В.В., член-кор. НАМНУ Маркін Л.Б., проф. Медведь В.І., проф. Паращук Ю.С., проф. Харкевіч О.М.

16.15-16.30 – Емболія як причина материнської смертності. Аналіз проблеми на національному рівні за 2000-2010 рр. Камінський В.В. (Київ)

16.30-16.45 – Емболія як критичний стан. Принципи та можливості інтенсивної терапії і реанімації. Ткаченко Р.О. (Київ)

16.45-17.05 – Організація акушерської та анестезіологічної служби критичних станів в акушерстві. Профілактика тромбоемболічних ускладнень в акушерстві та гінекології. Глумчер Ф.С. (Київ)

17.05-17.20 – Сучасна терапія коагулопатичної крововтрати в акушерстві. Нікітенко В.С., Ткаченко Р.О. (Київ)

17.20-17.35 – Набуті та генетичні тромбофілії в патогенезі акушерської патології. Шляхи зниження перинатальних втрат. Харкевіч О.М. (Мінськ, Білорусія)

17.35-17.50 – Тромбофілії: діагностика, принципи прогнозування та профілактики ускладнень. Паращук Ю.С., Паращук В.Ю. (Харків), Сенчук А.Я. (Київ)

17.50-18.15 – Дискусія

16.15 – 18.15 готель «Одеса», зала 1.

Симпозіум: Лікування гормонозалежної патології геніталій

Співголови: проф. Зелінський О.О., член-кор. НАМНУ Татарчук Т.Ф., проф. Грищенко О.В.

16.15-16.45 – Гіперпластичні процеси в ендометрії. Діагностика та лікування. Татарчук Т.Ф. (Київ)

16.45-17.15 – Сучасні підходи до ведення хворих з лейоміомою. Грищенко О.В. (Харків)

17.15-17.45 – Корекція клінічних порушень ендометріозу та менструального циклу. Рощина Г.Ф. (Київ)

17.45-18.00 – Сучасний погляд на терапію ДМК в практиці гінеколога. Струк Т.А. (Київ), Грищенко О.В. (Харків)

18.00-18.15 – Дискусія

16.15 – 18.15 готель «Одеса», зала 2.

Симпозіум: Захист від раку шийки матки: від клінічних досліджень до клінічної практики.

Співголови: член-кор. НАМНУ Татарчук Т.Ф., проф. Воробйова Л.І., проф. Дубініна В.Г., проф. Роговська С.І.

16.15-16.35 – Рак шийки матки: ситуація в Україні. Воробйова Л.І. (Київ)

16.35-16.50 – Дослідження PATRICIA: значення результатів для гінекологів. Татарчук Т.Ф. (Київ)

16.50-17.05 – Вакцина проти раку шийки матки: вибір має бути обґрунтованим. Роговська С.І. (Москва, Росія)

17.05-17.20 – Запобігання раку шийки матки: значення гінеколога. Борис О.М. (Київ)

17.20-17.35 – Дискусія

16.15 – 18.15 Художня галерея, зала 1.

Симпозіум: Хронічні запальні захворювання статевих органів з позиції репродуктивного здоров’я

Співголови: проф. Сенчук А.Я., проф. Зелінський О.О., проф. Грищенко О.В., проф. Дронова В.Л., проф. Потапов В.О.

16.15-16.30 – Алгоритм ведення хворих із хронічними запаленнями статевих органів для збереження репродуктивної функції. Грищенко О.В. (Харків)

16.30-16.45 – Сучасні підходи до розв’язання проблеми хронічних запальних захворювань репродуктивної системи. Пирогова В.І. (Львів)

16.45-17.00 – Сучасні патогенетичні підходи до відновлення менструальної та репродуктивної функції у пацієнток із хронічними захворюваннями статевих органів. Сенчук А.Я., Ропяк А.М. (Київ)

17.00-17.20 – Тактика ведення і терапія жінок з міомою матки і безпліддям. Лехослав Путовскі ( Люблін, Польша)

17.20-17.35 – Еволюція етіогенезу хронічних запальних захворювань жіночих статевих органів. Зміна підходів до терапії. Зелінський О.О. (Одеса)

17.35-17.50 – Репаративна терапія в комплексі медичної стратегії за запальних захворювань органів малого тазу. Потапов В.О. (Дніпропетровськ)

17.50-18.15 – Дискусія

16.15 – 18.15 Художня галерея, зала 2.

Симпозіум: Ендокринна гінекологія – розвиток проблем

Співголови: член-кор. НАМНУ Татарчук Т.Ф., проф. Дубоссарська З.М., проф. Сметнік В.П.

16.15-16.30 – Сучасні підходи до лікування клімактеричних порушень у жінок. Сметнік В.П. (Москва, Росія), Єфіменко О.А. (Київ)

16.30-16.45 – Метаболічний синдром та репродуктивне здоров’я в різні вікові періоди життя. Аналіз структури та напрямки терапії. Кас’янчук Н.Ю. (Київ)

16.45-17.00 – Гістеректомія та метаболічний синдром – від теорії до практики. Пирогова В.І., Місюра А.Г. (Львів)

17.00-17.15 – Ожиріння у молодих жінок як преамбула метаболічного синдрому. Дубоссарська З.М., Дубоссарська Ю.О. (Дніпрпетровськ)

17.15-17.30 - Гіперандрогенії у жінок. Нові підходи до діагностики та лікування. Татарчук Т.Ф., Калугіна Л.В., Тутченко Т.Н., Ганджий Н. (Київ)

17.30-17.45 – Механізми розвитку інсулінорезистентності та їх зв’язок з ускладненням вагітності та пологів у жінок з ожирінням різного ступеня. Тарасенко К.В., (Харків), Єрмоленко Т.А. (Одеса)

17.45-18.00 – Оваріальний резерв: його сучасне значення в перспективі оцінки визначення менопаузи. Чумак З.В., Стасій І.М. (Одеса)

18.00-18.15 – Нові підходи до діагностики і лікування тіреоидної патології під час вагітності. Давидова Ю.О., Булик Л.М., Волошина Т.В. (Київ)

16.15 – 18.15 Елінг-клуб

Симпозіум: Новітні хірургічні технології в акушерсько-гінекогічній практиці. Радіохвильова та лазерна хірургія

Співголови: член-кор НАМНУ Венцківський Б.М., проф. Обоскалова Т.А., проф. Громова А.М., проф. Воробйова Л.І., проф. Заболотнов В.А.

16.15-16.35 – Радіохвильова хірургія та аргоноплазменна коагуляція в акушерстві та гінекології. Обоскалова Т.А., Бутунов О.В. (Єкатеринбург, Росія)

16.35-16.55 – Сучасні підходи до діагностики та лікування доброякісних пухлин матки. Венцківський Б.М., Яроцький М,Є., Яроцька І.В., Дорога О.П. (Київ)

16.55-17.10 – Помилки в хірургічному лікуванні пухлин придатків матки. Воробйова Л.І. (Київ)

17.10-17.25 – Міомектомія під час вагітності і під час пологів шляхом кесаревого розтину. Зелінський О.О. (Одеса), Скрипченко Н.Л. (Київ)

17.25-17.40 – Лапароскопічні органозберігаючі операції за повної недостатності шва на матці після кесаревого розтину. Глухов Е.Ю. (Єкатеринбург, Росія)

17.40-17.55 – Аргоноплазмова та радіохвильова хірургія в профілактиці та лікуванні акушерських кровотеч. Голяновський О.В., Міхедко В.В. (Київ)

17.55– 18.15 - Двоетапна ексцизія як метод вибору у разі лікування доброякісних епідермізуючих процесах шийки матки. Громова А.М. (Полтава)

19.30 – Концертно-виставкова зала «Сади перемоги» - зустріч делегатів та гостей зїзду, концертна програма «Одеса – рідне місто моє».

3-й день, 23.09.2011р., п’ятниця

8.30 – 13.00 Виставковий комплекс, зала 1

Майстер-клас.

Професор Сер Сабаратнам Арулкумаран «Оцінка стану плода в сучасному акушерстві»

8.30-9.00 – реєстрація учасників

09:00 – 09:15 Вступ

Introduction

09:15 – 10:15 Складні моменти в інтепретації КТГ

Difficulties in CTG Interpretation

10:15 – 10:45 Синусоїдальний ритм та пролонгована брадикардія

Sinusoidal Pattern/Prolonged Bradycardia

10:45 – 11:15 Перерва на каву

Coffee/Tea

11:15 – 11:45 Використання окситоцину і КТГ

Use of Oxytocin and CTG

11:45 – 12:00 Варіанти прийняття рішень – кесарів розтин (Участь зали)

Categorisation of CSAudience participation

12:00 – 12:30 Інтерпретація КТГ (Участь зали)

CTG InterpretationAudience participation

12:30 – 13:00 Дискусія, закриття, сертифікати

Discussion, Close and Certificates

8.30 – 10.30 Готель «Одеса», зала 1

Симпозіум: Досвід охорони репродуктивного здоровя жінки та напрямки терапії в сучасній репродуктології

Співголови: член-кор. НАМНУ Вдовичеко Ю.П., проф. Зелінський О.О., проф. Пирогова В.І.

8.30-8.50 – Зміни в охороні репродуктивного здоров’я в Естонії. Хеллє Карро Президент Асоціації акушерів-гінекологів Естонії (Естонія)

8.50-9.10 – Зміни в схемах індукції овуляції у жінок із полікістозом яєчників. Марк Брінкет (Мальта)

9.10-9.30 – Сучасні підходи до лікування хронічних запальних захворювань репродуктивної системи у жінок. Вдовіченко Ю.П. (Київ)

9.30-9.45 – Захворюванність та порушення репродуктивного здоров’я у жінок Азербайджану. Камілова Н.М. (Азербайджан)

9.45-10.00 – Гіперплазії, проблеми репродукції: аудит, результат, перспектива. Демченко О.Б., Грищенко О.В., Коровай С.М. (Харків)

10.00-10.15 – Іммунногормональна корекція вікових порушень репродуктивної системи. Щербина М.О., Потапова Л.В., Ліпко О.П. (Харків)

10.15-10.30 - Дискусія

8.30 – 10.30 Готель «Одеса», зала 2

Симпозіум: Допоміжні репродуктивні технології лікування безпліддя

Співголови: Коломейчук В.М., член-кор. НАМНУ Камінський В.В., проф. Юзько О.М.

8.30-8.50 – Важкий шлях до успіху подолання безпліддя. Стан та перспективи розвитку допоміжних репродуктивних технологій в Україні. Юзько О.М. (Київ)

8.50-9.05 – Наступність в лікуванні безпліддя – від жіночої консультації до репродуктивної клініки. Феськов О.М., Дахно Ф.В. (Київ)

9.05-9.25 – Прогностичні фактори успіху допоміжних репродуктивних технологій у лікуванні безпліддя. Стрєлко Г.В. (Київ), Айзятулова Є.М. (Донецьк)

9.25-9.40 – Ускладнення допоміжних репродуктивних технологій. Юзько Т.А., Грищенко Н.Г. (Чернівці)

9.40-9.55 – Вагітність та пологи у жінок після допоміжних репродуктивних технологій. Жук С.І. (Київ), Грищенко О.В. (Харків)

9.55-10.10 – Пренатальний скринінг у вагітних після допоміжних репродуктивних технологій. Бутенко В.Л., Соловйов О.І. (Київ)

10.10-10.25 – Майбутнє допоміжних репродуктивних технологій. Зукін В.Д., Судома І.О. (Київ)

10.25- Дискуія

8.30 – 10.30 Художня галерея, зала 1

Симпозіум: Проблемні питання прееклампсії. Профілактика гестозів

Співголови: член-кор. НАМНУ Венцківський Б.М., проф. Коломійцева А.Г., проф. Воронін К.В., проф. Венцківська І.Б., проф. Бесєдін В.М.

8.30-8.45 – Прогнозування та профілактика материнських післяпологових ускладнень тяжкої прееклампсії. Венцківська І.Б., Бенюк В.А. (Київ)

8.45-9.00 - Сучасний погляд на патогенез та можливості прогнозування та профілактики прееклампсії. Грищенко О.В., Васильєва І.А. (Харків)

9.00-9.15– Рідкісні форми прееклампсії. Джоджуа Т.В., Іщенко К.Б., Долгошапко О.Н. (Донецьк)

9.15-9.30 – Досвід застосування L-аргініну за порушень гемодинаміки в системі мати-плацента-плід. Луценко Н.С. (Запоріжжя)

9.30-9.45 - Синдром ендогенної інтоксикації в акушерстві та можливості його корекції. Черемних С.В., Долгошапко О.Н. (Донецьк)

9.45-10.00 – Донатори оксиду в акушерській практиці. Нагорна В.Ф., Гонта Р.І., Бойко Н.В., Глухов В.В. (Одеса)

10.00-10.15 – Роль синдрому системної запальної відповіді в формуванні поліорганних порушень за важкої прееклампсії. Чорний В.І., Джоджуа Т.В. (Донецьк)

10.15.-10.30.- Нові можливості в діагностиці та визначенні перспективи терапії дисфункції плаценти. Бесарабов Ю.Н.

8.30 – 10.30 Художня галерея, зала 2

Симпозіум: Сучасні підходи до репродуктивного здоровя в акушерстві та гінекології

Співголови: проф. Луб’яна С.С., проф. Дубчак А.Є.

8.30-8.50 - ЦМВ інфекція: сучасний погляд на проблему. Дубчак А.Є. (Київ)

8.50-9.10 - Нові підходи до комплексної терапії геніального герпесу. Любяна С.С. (Київ)

9.10-9.30 – Диференційований підхід до вибору антимікотика для лікування хронічного кандидозного вульвовагіниту. Мілевський О.В. (Київ)

9.30-9.50 – Сучасні тенденції ефективної терапії кандидозної інфекції. Потапов В.О. (Дніпропетровськ)

9.50-10.10 – Набуті та генетичні форми тромбофілії в акушерській практиці. Діагностика, лікування, профілактика. Лінников В.І. (Одеса)

10.10-10.30 – Дискусія

8.30-10.30 Елінг-клуб

Симпозіум: Актуальні проблеми в акушерсько-гінекологічній практиці

Співголови: проф. Медвідь, проф. Глумчер Ф.С.

8.30-8.45 - Діагностика, профілактика та комплексна корекція тромбонебезпеки в акушерстві та гінекології. Тарабрін О.О. (Одеса)

8.45-9.00 - Визначення ступеня ризику тромбоутворення в акушерській практиці. Нагорна В.Ф. (Одеса)

9.00-9.15 – Ключові моменти знеболювання і тромбопрофілактики в акушерстві та гінекології. Ткаченко Р.А. (Київ)

9.15-9.30 – Антитромботична терапія при атифосфоліпідному синдромі у вагітних. Медвідь В.І., Туманова Л.Є., Сорокін А.В. (Київ)

9.30-9.45 – Особливості стану поєднання патології щитовидної та молочних залоз у жінок з неплідністю. Корнацька А.Г., Дубовенко О.Д. (Київ)

9.45-10.00 – Рецидивуючі сальпінгоофорити – базова терапія Романенко Т.Г. (Київ)

10.00-10.15 – Первина дисменорея: профілактика та лікування НСПЗП. Рощина Г.Ф. (Київ)

10.15-10.30 – Дискусія

8.00-10.30 Виставковий комплекс, мала зала 1

Майстер-клас. Проф. Роговська С.І. (Росія, Москва)

«Кольпоскопія та патологія шийки матки»

8.00-8.15 - Реєстрація

8.15-8.30 – Епідеміологія ВПЛ-інфекції та раку шийки матки.

8.30-8.45 - Значення ВПЛ в ґенезі раку шийки матки – змінення уявлень про фізіологію та патологію шийки матки.

8.45-9.00 - Нова класифікація уражень шийки матки.

9.15-9.30 – Нові підходи до ведення жінок з патологією шийки матки.

9.30-9.45 – Тренінг-майстер-клас з інтерактивної кольпоскопії.

9.45-10.00 – Розбір клінічних випадків.

10.00-10.15 – Тренінг на апараті кольпоскоп-радіохвильова хірургія.

10.15-10.30 – Відповіді на запитання, дискусія. Вручення сертифікатів Асоціацій України, Росії.

11.00-13.00 готель «Одеса», зала 1

Симпозіум: Оперативна гінекологія

Співголови: академік НАМНУ Запорожан В.М., проф. Венцківська І.Б., проф. Гладчук І.З., к.мед.н. Жегулович В.Г., проф. Чайка А.В.

11.00-11.15 – Гістеректомія: вибір доступу. Запорожан В.М. (Одеса), Маркін Л.Б. (Львів), Гладчук І.З., Дубініна В.Г., Рожковська Н.М. (Одеса), Корнацька А.Г. (Київ)

11.15-11.30 – Вагінальна гістеректомія: вчора, сьогодні, завтра. Чайка В.К. (Донецьк), Венцківський Б.М. Желеєзна Г.О. (Київ), Чайка К.В. (Донецьк)

11.30-11.45 – Лапароскопічні гістеректомії. Гладчук І.З. (Одеса), Чайка А.В. (Донецьк), Жегулович В.Г. (Київ)

11.45-12.00 – Міома матки та безпліддя. Татарчук Т.Ф. (Київ), Зелінський О.О. (Одеса), Венцківська І.Б. (Київ), Булавенко О.В. (Вінниця), Маричереда В.Г.(Одеса), Єфіменко О.А. (Київ)

12.00-12.15 – Гістероскопія в репродуктивній хірургії. Судома І.О., Жук С.І.(Київ), Рожковська Н.М. (Одеса), Пирогова В.І. (Львів), Феськов В.В. (Київ), Шитова Г.В. (Одеса)

12.15-12.30 – Дискусія

11.00-13.00 готель «Одеса», зала 2

Симпозіум: Біоценоз піхви – межі норми та патології

Співголови: проф. Воронін К.В., проф. Дубоссарська З.М., д.мед.н. Шаповал М.В., проф. Польова С.П.

11.00-11.15 – Порушення життєдіяльності біоплівки як можлива причина рецидивів вагінальних інфекцій. Дубоссарська З.М., Дубоссарська Ю.О. (Дніпропетровськ)

11.15-11.30 – Дискусійні питання вагінальних інфекцій з позицій доказової медицини. Нагорна В.Ф. (Одеса)

11.30-11.45 – Видова та кількісна характеристика біпробіоза вагінального вмісту у вагітних з бактеріальним вагінозом. Воронін К.В., Чуйко В.І., Бен Саада Кахла (Дніпропетровськ)

11.45-12.00 – Клінічні результати застосування 5-нітроімідазолів у лікуванні трихомонадного вульвовагініту. Потапов В.О. (Дніпропетровськ)

12.00-12.15 – Діагностика та лікування патології шийки матки у жінок репродуктивного віку, асоційованою з папіломавірусною інфекцією. Кондратюк В.К., Саврун С.С., Коблош В.К. (Київ)

12.15-12.30 – TORCH – інфекції та біоценоз піхви у жінок поза і під час вагітності. Міщенко В.П., Руденко І.В. Вовченко О.В. (Одеса)

12.30 -12.45 - Бактеріальний вагіноз, оцінка перинатальної ролі в розвитку патології. Єрмоленко Т.О., Шаповал М.В., Артьоменко В.В., Манасова Г.С. (Одеса)

12.45–13.00 – Діагностика та терапія паразитарних інвазій у жінок з рецидивними кольпітами різного ґенезу. Склярова В.А. (Львів)

11.00-13.00 Художня галерея, зала 1

Симпозіум: Нові технології в акушерсько-гінекологічній практиці

Співголови: проф. Щербина М.О., проф. Грищенко О.В, проф. Рожковська Н.М.

11.00-11.15 – Застосування інноваційних технологій у підготовці вагітності у жінок з лейоміомою матки. Чайка К.В. (Донецьк)

11.15-11.30 – Лазерна хірургія з низькодозованою енергетичною дією у разі патологічних станів шийки матки. Настрадина Н.М., Артьоменко В.В., Стасій І.М., Чумак З.В. (Одеса)

11.30-11.45 – Захворювання молочної залози у пацієнток з порушенням репродуктивного здоров’я: діагностика, патогенез, профілактика. Чайка В.К., Ласачко С.А. (Донецьк)

11.45-12.00 – Прогнозування та профілактика порушень у менопаузі у жінок з гіперпроліферативними процесами репродуктивної системи. Чурилов А.В., Бутіна Л.І., Покровенко О.Б. (Донецьк)

12.00-12.15 – Особливості реабілітації репродуктивної фукції у жінок з безплідністю та доброякісними дисгормональними захворюваннями молочних залоз. Корнацька А.Г., Дубенко О.Д. (Київ)

12.15-12.30 – Хірургічні підходи до відновлення репродуктивної функції. Грищенко М.Г. (Харків)

12.30-12.45 – Прогностична роль оцінки стану кісткової тканини у жінок з фіброміомою матки. Франчук А.Ю., Котик А.О. (Тернопіль), Манасова Г.С. (Одеса)

12.45 - 13.00 – Сучасні підходи до прогнозування, діагностики та лікування злукового процесу органів малого тазу у жінок. Шаганов П.Ф

11.00-13.00 Художня галерея, зала 2

Симпозіум: Акушерсько-гінекологічна патологія: генетичні, перинатальні, хірургічні, соматичні проблеми

Співголови: проф. Гордієнко І.Ю., проф. Жук С.І., проф. Чурилов А.В.

11.00-11.15 – Перинатальна діагностика в системі заходів щодо зниження перинатальної захворюваності та смертності. Подольский В.В., Гордієнко І.Ю., Слєпов О.К., Тарапурова О.М., Гребеніченко Г.О, Величко А.В. (Київ)

11.15-11.30 – Перинатальна діагностика патології плода після використання допоміжних репродуктивних технологій. Гордієнко І.Ю. Тарапурова О.М., Нікітченко Т.В., Носко А.О. (Київ)

11.30-11.45 – Антифосфоліпідний синдром в акушерській практиці, нові підходи до діагностики та лікування. Чайка В.К., Дьоміна Т.Н. (Донецьк)

11.45-12.00 – Особливості розподілу поліморфних генів системи HLA ІІ класу фолатного обміну, факторів згортання крові у подружжя з звичним невиношуванням вагітності. Веропотвелян М.П. (Кривий Ріг)

12.00-12.15 – Використання клітинних технологій від гінекології до неонатології. Кісєльов С.Л. (Москва, Росія), Орлов Ю.А., Дєєв Р.В, Туроровец А. Н (Київ)

12.15-12.30 - Вегетативна дисфункція у пацієнток із гестаційними гіпертензивними порушеннями. Акушерська тактика. Талалаєнко Ю.А., Данілова Ю.Н. (Донецьк)

12.30-12.45 – Сучасні підходи до перинатальної підготовки сім’ї до пологів. Бабіч Т.Ю. Юрченко Є.Ю. (Донецьк)

12.45-13.00 - Дискусія

11.00-13.00 Елінг-клуб

Симпозіум: Вплив інфекцій, спричинених атиповими збудниками, на репродуктивний потенціал подружжя

Співголови: проф. Тапільска Н. І., проф. Голота А.Я., проф. Кравченко О.В., проф. Гнатко О.П.

11.00-11.20 – Прегравідарна підготовка у пацієнток із мікоплазмовою інфекцією. Тапільська Н. І. ( Санкт-Петербург, Росія)

11.20-11.40 – Огляд європейських рекомендацій щодо лікування хламідіозу. Ромащенко О.В. (Київ)

11.40-12.00 – Вплив мікоплазмової інфекції на репродуктивний потенціал подружжя. Галіч С.Р. (Одеса)

12.00-12.20 – Принципи антибіотикопрофілактики за малих інвазивних втручаннях в гінекології. Борис О.М. (Київ)

12.20 – Дискусія

11.00-13.00 Виставковий комплекс, мала зала 1

Симпозіум: Проблеми дитячої гінекології

Співголови: проф. Вовк І.Б., член-кор. НАМНУ Татарчук Т.Ф., проф. Левенець С.О., проф. Андрієць О.А., проф. Тучкіна І.О.

11.00-11.20 –Реформування спеціалізованої гінекологічної допомоги дітям та підліткам в Україні. Татарчук Т.Ф. (Київ)

11.20-11.35 – Стан репродуктивного здоров’я дітей та підлітків. Вовк І.Б. (Київ)

11.35-11.50 – Передчасне статеве дозрівання у дівчат. Зелінський О.О. (Одеса) Левенець С.О. (Харків), Абабкова Г.М. (Київ)

11.50-12.05 – Сексуальна поведінка та статеве виховання дівчат-підлітків. Ромащенко О.В., Мельников С.М., Білоголовська В.В. (Київ)

12.05-12.20 – Методи контрацепції в підлітковому віці. Грищенко О.В (Харків)

12.20-12.35 – Вплив освітніх програм на стан репродуктивного здоров’я дівчат-підлітків. Пирогова В.І., Цьолко О.Р. (Львів)

12.35-12.40 – Становлення репродуктивної функції у дівчат з екстрагенітальною патологією. Тучкіна І.О., Лісова М.А., Диннік В.О. (Харків)

12.40 -12.55 - Селектовно-епідеміологічна характеристика гіперандрогеній у дівчаток південного регіону України. Єрмоленко Т.О. (Одеса)

12.55- Дискусія

13.00 – 14.00 – ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

14.00 – 16.00 Виставковий комплекс, зала 1

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ. Репродуктивні проблеми. Ускладнена вагітність, пологи. Профілактика материнської та перинатальної смертності (засідання І)

Співголови: член-кор. НАМНУ Чайка В.К., проф. Писарєва С.П., проф. Авраменко Т.В., проф. Грищенко О.В.

14.00-14.20 – Якість життя – нова якість охорони материнства та дитинства. Сірман В.М. (Київ)

14.20-14.35 – Міжнародний досвід з питання зниження материнської та перинатальної смертності. Жук С.І. (Київ)

14.35-14.50 – Реорганізація перинатальної допомоги на рівні регіону. Чайка В.К., Шпатусько М.І. (Донецьк)

14.50-15.10 – Диференційний підхід до розродження у терміні вагітності 41 тиждень. Маркін Л.Б. (Львів)

15.10-15.25 – Нові підходи до надання акушерської допомоги вагітним з вродженими вадами розвитку плода. Антипкін Ю.Г. Подольський В.В. Авраменко Т.В. (Київ)

15.25-15.40 – Стан сполучної тканини як фактор гравідопротекції. Сторчак Г.В., Грищенко О.В. (Харків)

15.40-15.55 – Пологи у жінок із коротким інтергенетичним інтервалом. Туманова Л.Є. (Київ)

15.55-16.00 – Дискусія

14.00 – 16.00 Готель «Одеса», зала 1

Симпозіум: Оперативна гінекологія

Співголови: академік НАМНУ Запорожан В.М., проф. Паращук Ю.С., проф. Гладчук І.З., проф. Чайка А.В.

14.00-14.15 – Урогенітальний пролапс: робота над помилками. Гладчук І.З. (Одеса), Процепко О.О. (Вінниця), Заболотнов В.А. (Сімферопіль), Мирович Є.Д. (Донецьк), Паращук Ю.С. (Харків), Петровський Ю.Ю. (Одеса)

14.15-14.30 – Хірургічне лікування геніального ендометріозу. Чайка А.В. (Донецьк), Юзько О.М. (Київ), Захаренко Н.Ф., Волянська А.Г., Кожаков В.Л. (Одеса)

14.30-14.45 – Ендоскопічна хірургія невідкладних станів у гінекологічній практиці. Камінський В.В., Яроцький М.Є., Юзько О.М., Сольський С.Я. (Київ), Назаренко О.Я., Шаповал М.В. (Одеса)

14.45-15.00 – Кольпопоез: аналіз 10-річного досвіду. Кучер М.Д., Гладчук І.З., Каштальянц М.А. (Одеса), Леуш С.С., .Жегулович В.Г., Яроцький М.Є. (Київ)

15.00-15.15 – Використання емболізації маткових артерії для лікування хворих із лейоміомою матки. Паращук Ю.С., Сафонов Р.А., Косей Н.В., Каліновська О.І., Коноз В.А. (Харків)

15.15-15.30 - Патогенез, діагностика та лікування порушень рецептивності ендометрію у жінок із безпліддям. Носенко О.М., Сулікова Л.В., Дорошенко В.Е., Саєнко А.І. (Донецьк)

15.30-16.00 – Дискусія

14.00 – 16.00– Художня галерея, зала 1

Симпозіум: Практичні питання акушерства та гінекології

Співголови: проф. Громова А.М., проф. Корнацька А.Г., проф. Астахов В.М., проф. Ромащенко О.В.

14.00-14.15 – Сексуальна дисфункція у жінок, можливості терапії. Любарський А.В. (Київ)

14.15-14.30 – Проблеми раціонального харчування жінок в пре- та постменопаузі. Астахов В.М. (Донецьк)

14.30-14.45 – Клініко-статистичні аспекти перебігу вагітності та пологів за варикозної хвороби. Корнієць Н.Г., Гордієнко О.В., Валієва О.А., Абалова О.Ю. (Луганськ)

14.45-15.00 – Стан репродуктивного здоров’я жінок, які перенесли штучне переривання вагітності (клініко-епідеміологічне дослідження). Корнацька А.Г., Вовк І.Б., Тимченко О.І., Ревенько О.О. (Київ)

15.00-15.15 – Біоетичні питання надання допомоги у разі небажаної вагітності. Квашенко В.П. (Донецьк)

15.15-15.30 – Сексуальне здоров’я жінки в постменопаузі. Ромащенко О.В., Мельников С.М., Білоголовська В.В., Щербак М.О. (Київ)

15.30-15.45 – Обгрунтування підходів до усунення сексуальних дисфункцій в жінок. Мельников С.М., Ромащенко О.В., Коваль С.Б., Лебідь Л.О., Ященко Л.Б. (Київ)

15.45-16.00 - Дискусія

14.00 – 16.00 Художня галерея, зала 2

Симпозіум: Патологія ендометрію, ендометріоз

Співголови: проф. Сенчук А.Я., проф. Сімрок В.В., проф. Щербина М.О., проф. Паращук Ю.С., проф. Резніченко Г.І.

14.00-14.15 – Генітальний ендометріоз. Тактичні та лікувальні проблеми. Чайка А.В. (Донецьк)

14.15-14.30 – Сучасні підходи до лікування ендометріозу. Геворкян М.А. (Москва, Росія)

14.30-14.45 – Патологія ендометрію у жінок пізнього репродуктивного та перименопаузального віку. Корнієнко С.М. (Донецьк)

14.45-15.00 – Інновації в терапії ендометріозу. Захаренко Н.Ф., Татарчук Т.Ф., Ковбасій В.Н. (Київ)

15.00-15.15 – Гормонозалежна патологія ендометрію, тактика ведення, лікування. Резниченко Г.І. (Запоріжжя)

15.15-15.30- Сучасні підходи до лікування та реабілітації жінок репродуктивного віку з геніальним ендометріозом. Вовк І.Б., Кондратюк В.К., Захаренко Н.Ф., Горбань Н.Е., Чубей Г.В., Борисюк О.Ю. (Київ)

15.30-15.45 – Лікування та реабілітація післяабортних ендометритів. Підготовка ендометрію до імплантації. Деришов В.В., Деришов С.В., Чумак З.В., Артьоменко В.В. (Одеса)

15.45-16.00 – Дискусія

16.15 – 18.30 Виставковий комплекс, зала 1

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ. Ускладненні вагітність та пологи. Репродуктивні проблеми (засідання ІІ).

Співголови: член-кор. НАМНУ Маркін Л.Б., проф. Голота В.Я., проф. Коломійцева А.Г., проф. Туманова Л.Є., проф. Дашкевич В.Є.

16.15-16.30 – Тазове передлежання. Новий погляд на стару проблему. Маркін Л.Б. (Львів)

16.30-16.45 – Післяпологові кровотечі на Україні та їх європейський рівень, міфи та реальність. Бойчук А.В. (Тернопіль)

16.45-17.00 – Інтенсивна терапія геморрагічного шоку. Глумчер Ф.С. (Київ)

17.00-17.15 – Оцінка скоротливої діяльності матки, її корекція у разі патології навколоплідного середовища. Маляр В.В. (Ужгород)

17.15-17.30 – Багатоплідна вагітність в сучасному акушерстві, проблеми ведення та родорозрішення. Грищенко О.В. (Харків)

17.30-17.45 – Акушерські проблеми антенатальної загибелі плода. Пирогова В.І. (Львів)

17.45-18.00 – Збереження репродуктивної функції в онкологічних хворих. Судома І.О., Гончарова Я.О. (Київ)

18.00-18.30 – Дискусія.

18.30-18.45. Прийняття резолюції з’їзду. Закриття з’їзду.

19.30. Одеський національний театр опери та балету. Виступ майстрів мистецтв.

21.00. Зустріч делегатів з’їзду

Список фармацевтичних компаній – співорганізаторів проведення окремих симпозіумів

 1. Абботт Продактс ГмбХ – генеральний спонсор

 2. Альпен Фарма

 3. ГлаксоСмитКляйн

 4. Евромедекс Франс

 5. Мили Хелскере Лтд.

при поддержке Благотворительного Фонда "За безопасную медицину"

 1. Санофи

 2. Саплай Діагностик

 3. ПРО-ФАРМА

 4. Фармак

 5. Astellas Pharma Europe B.V.

 6. Berlin-Chemie Menarini

 7. Besins Healthcare

 8. BIONORICA

 9. MSD

25Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дніпропетровська обласна державна адміністрація Головне управління охорони здоров’я Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека Член асоціації бібліотек України покажчик

  Документ
  Біля витоків стоматологічного факультету у Львові: Професор Любомира Луцик / В. М. Зубачик [и др.] ; Львівськ. нац. мед. ун-т ім. Данила ГАлицького. - Львів : Кварт, 2007.
 2. Професор, д ю. н., член-кореспондент Академії правових наук України, президент Інституту прикладних гуманітарних досліджень м

  Документ
  Буроменський Михайло Всеволодович, професор, д.ю.н., член-кореспондент Академії правових наук України, президент Інституту прикладних гуманітарних досліджень (м.
 3. Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту Державний інститут розвитку сім’ї та молоді національний звіт

  Документ
  (а) Політика держави, національне законодавство, що сприяє здійсненню прав дитини, закріплених у Конвенції; зміни у національному законодавстві відповідно до принципів та положень Конвенції 6
 4. Я україни дніпропетровська державна медична академія кафедра медицини катастроф та військової медицини “безпека життєдіяльності”

  Документ
  Програма елективного курсу "Безпека життєдіяльності" для вищих медичних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації складена для спеціальностей 7.
 5. Цивільний кодекс україни (2)

  Кодекс
  1. За договором страхування одна сторона (страховик) зобов'язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату),

Другие похожие документы..