Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Исследование'
Одной из функций управления на стадии принятия управленческого решения является разработка и оценка альтернативных решений и курсов действий, проводи...полностью>>
'Документ'
На пострадянському просторі різко звинувачуються колаборантські формування, що під час війни виступали на боці Німеччини. В той же час намагаються не...полностью>>
'Документ'
В історичній ретроспективі первинне пізнання дитиною світу проходило шляхом її взаємодії з цим світом, шляхом маніпуляцій з предметами, які реально і...полностью>>
'Документ'
Все началось с того, что семья Холмсов переехала в новый дом, который находится в лесу. Единственным, кто слышал жуткий лай исчезающих без следа соба...полностью>>

«Створення та впровадження сучасних ефективних технологічних процесів та обладнання для виробництва нових харчових продуктів зі стабілізованими властивостями»

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

РЕФЕРАТ

Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання

Харківський Державний університет харчування та торгівлі подає на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки 2011 року роботу «Створення та впровадження сучасних ефективних технологічних процесів та обладнання для виробництва нових харчових продуктів зі стабілізованими властивостями».

Метою роботи є створення та впровадження сучасних ефективних технологічних процесів та обладнання для виробництва нових харчових продуктів зі стабілізованими властивостями.

Робота є підсумком близько 30-річної (з 1980 по 2010рр.) діяльності вчених Харківського державного університету харчування та торгівлі (ХДУХТ), Національного університету харчових технологій (НУХТ) та працівників АТЗТ «Харківська бісквітна фабрика», корпорації «ГРУПА-ТАЙФУН», ТОВ «Тайфун-2000», ТОВ «Чигринов».

Харчові продукти з гетерогенною структурою характеризуються термодинамічною нестійкістю, результатом чого є скорочення термінів реалізації та погіршення їх характеристик під час зберігання. Це є важливою виробничою та соціальною проблемою, оскільки виробники харчових продуктів повинні враховувати зміну властивостей харчових продуктів під час зберігання, а суспільство у вигляді споживачів  погодитися зі зміною органолептичних характеристик на різних строках його споживання. В реальних умов цей вимушений баланс між виробниками і споживачами зводиться до впровадження системи висококошторисних заходів, які повинні забезпечити постійні технологічні та органолептичні властивості харчових продуктів, що споживаються. За відсутності ефективних методів стабілізації властивостей харчової продукції з гетерогенною структурою найбільш поширеним методом забезпечення стабільних властивостей харчової продукції є вимушене скорочення термінів реалізації, що тягне за собою великі економічні втрати та збитки, оскільки продукція знімається з реалізації тільки за ознакою втрати нею текстурних та колоїдних характеристик на фоні стабільних мікробіологічних показників. Така ситуація викликає природне напруження між виробниками та торговими організаціями і вимушує їх планувати можливі втрати шляхом завищення відпускних цін та цін реалізації.

Розроблені авторами новітні прогресивні технології, нові види обладнання, що забезпечують реалізацію технологій, та впровадження сучасного виробничого менеджменту дали можливість суттєво підвищити терміни зберігання готової продукції при гарантованій якості, впровадити в серійне виробництво принципово нові види продукції, внести вагомий науковий вклад в теорію створення, виробництва та зберігання харчової продукції з гетерогенною структурою, розробити наукові основи та впровадити в виробництво принципово новий вид структурованої продукції у формі капсульованої, гранульованої продукції та похідних на їх основі. Розроблені наукові принципи одержання такої продукції мають стратегічне значення для отримання нових лікарських форм, продуктів профілактичного та лікувального призначення. Це новий напрям в харчовій технології, новий динамічний крок «молекулярної» харчової технології, який визначає напрям створення технологій та обладнання нового покоління. Робота по створенню продуктів зі стабілізованою гетерогенною структурою та капсульованих харчових продуктів із однополярних речовин є піонерською, має широкі перспективи в міжнародній науковій та виробничій практиці. Вона базується на реалізації фундаментальних та прикладних досліджень в інтересах господарчого комплексу України і широко впроваджена в нашій державі та за кордоном, в т.ч. Росії та Іспанії. Вищеозначена технологія є прикладом поєднання наукових інтересів вчених та практичних і економічних інтересів підприємств харчопереробного комплексу.

Авторами роботи, що висувається на здобуття Державної премії, є:

 • Пивоваров Павло Петрович – доктор технічних наук, професор кафедри технології харчування ХДУХТ, академік Міжнародної академії холоду, відмінник освіти. Працює в ХДУХТ з 1974 р.

 • Гринченко Ольга Олексіївна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології харчування ХДУХТ, відмінник освіти. Працює в ХДУХТ з 1984 р.

 • Михайлов Валерій Михайлович – доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи ХДУХТ, відмінник освіти. Працює в ХДУХТ з 1991р.

 • Іванов Сергій Віталійович  доктор хімічних наук, професор, виконуючий обов’язки ректора Національного університету харчових технологій з 2010 року, лауреат республіканської комсомольської премії ім. М.Островського у галузі науки і техніки, нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня, почесний працівник авіаційного транспорту.

 • Коваленко Алла Арестівна – Герой України з врученням ордена Держави – золотої зірки Героя, генеральний директор АТЗТ «Харківська бісквітна фабрика» з 1995 р., заслужений працівник промисловості, нагороджена орденами «Княгиня Ольга» III та II ступенів.

 • Пивоваров Євген Павлович, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології харчування ХДУХТ, докторант з 2009 р., науковий керівник лабораторії реологічних досліджень. Працює в ХДУХТ з 2003 р.

 • Зайцев Василь Васильович – президент корпорації «ГРУПА-ТАЙФУН», голова науково-технічної комісії корпорації.

 • Абсалямов Юрій Галімович – віце-президент корпорації «ГРУПА-ТАЙФУН» з питань розвитку, голова наглядової ради корпорації.

 • Зайцев Андрій Васильович – директор ТОВ «Тайфун-2000» з 2000 року, заступник голови науково-технічної комісії з питань інноваційного розвитку підприємства.

 • Янчева Марина Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри технології м’яса ХДУХТ, відмінник освіти. Працює в ХДУХТ з 1999 р.

Ці автори були безпосередніми учасниками виконання роботи, творчий та практичний внесок їх був найбільш значним та визначальним. Наукові праці та накопичений ними виробничий досвід відомі в Україні та за кордоном.

Актуальність роботи пов’язана з необхідністю забезпечення населення України продовольчими товарами в достатньому асортименті та кількості, й має за мету поліпшення структури харчування та здоров’я населення. Існуюче природне протиріччя між сезонним характером виробництва багатьох видів продуктів та необхідності споживання її цілий рік, ставить перед науковцями актуальну задачу розробки наукових принципів стабілізації властивостей харчових продуктів. Цей науковий напрям має стратегічне значення для харчопереробного комплексу України, оскільки, з одного боку, продовольча сировина під час зберігання погіршує функціонально-технологічні та органолептичні характеристики, а з іншого – під час зберігання спостерігаються суттєві втрати сировини; вони мають колосальні розміри і призводять до суттєвих державних збитків. Тому розробка наукових принципів стабілізації харчових гетерогенних систем дуже актуальна у світі і має важливе значення.

Розробка наукових принципів структуроутворення в харчових системах на сьогоднішній день є домінантою прогресу в харчопереробному комплексі, тому розвиток наукових принципів структуроутворення, з одного боку, забезпечує потреби сьогодення, а, з другого, – визначає основні напрями та перспективи в переробці продуктів в майбутньому.

Структуроутворенням в харчових системах та стабілізацією властивостей харчових систем займаються провідні лабораторії світу. За розуміння важливості цих напрямів наукова інформація у відкритих друкованих виданнях, як правило, закрита, але інтенсивність досліджень дуже висока. Усвідомлення виняткового значення структуроутворення в харчових системах, стабілізації їх властивостей та структури призвело до виникнення нового наукового напряму – розробка нових способів, технологій та обладнання для отримання структурованих (реструктурованих) харчових продуктів, продуктів зі стабільними колоїдними та органолептичними властивостями, нових принципів виробництва та виробничого менеджменту, впровадження яких в виробництво суттєво підвищує ефективність виробничого процесу та дозволяє створити широкий асортимент соціально значимих продуктів, покращити структуру харчування та раціонально використовувати сировинні ресурси.

В Україні фундаторами такого напряму були Харківський державний університет харчування та торгівлі, Національний університет харчових технологій, корпорація «ГРУПА-ТАЙФУН», ТОВ «Тайфун-2000», ТОВ «Чигринов», АТЗТ «Харківська бісквітна фабрика». Проведені фундаментальні та прикладні дослідження, а також дослідження у сфері виробничого менеджменту та практичної діяльності дозволили створити та впровадити нові принципи отримання та виробництва стабілізованих та структурованих продуктів, реалізація яких дозволила переглянути традиційно сформовані підходи до отримання продуктів з гетерогенною та гелеподібною структурою, створити принципово нові технології та обладнання, а також впровадити їх в реальний індустріальний процес на двох нових фабриках корпорації «ГРУПА-ТАЙФУН» – ТОВ «Тайфун-2000» та ТОВ «Чигринов», а також АТЗТ «Харківська бісквітна фабрика» та на закордонних підприємствах. Впровадження цих розробок у виробничий процес дозволяє створити сучасні високорентабельні та високоефективні виробничі комплекси, які здатні випускати харчові продукти, що задовольняють вимогам та потребам сучасності. Саме на це спрямована дана робота, заснована творчим колективом вчених та практичних робітників.

Робота виконувалася за декількома напрямами:

1. Теоретичні дослідження та наукове обґрунтування стабілізації властивостей харчових систем з гетерогенною структурою, розробка виробничого менеджменту, обладнання та технологій харчової продукції з використанням функціональних стабілізаційних композицій на основі полісахаридів

2. Теоретичне обґрунтування та фундаментальні дослідження іонотропного гелеутворення з отриманням гідрогелів з заданими функціонально-технологічними властивостями в однофазних харчових системах

3. Теоретичне обґрунтування та фундаментальні дослідження зі створення технологій капсульованої та гранульованої харчової продукції, перспективи її використання у складі продукції масового, лікувального та лікувально-профілактичного призначення

4. Розробка концепції, організаційно-технологічних принципів, виробничих потужностей для виготовлення продукції з емульсійною та гелеподібною структурою. Розробка концепції, нового обладнання та виробничого менеджменту для отримання капсульованої та гранульованої продукції

Дослідження проводились згідно планів НДР задіяних організацій та фінансувались Харківським регіональним фондом Державного інвестиційного фонду України в рамках проекту «Впровадження сучасної української технології в комплексну систему виробництва високого ступеня гатунку» (1998р.), за кошти держбюджетних та госпдоговірних тем, згідно листа Міністерства економіки і по питанням європейської інтеграції України (№ 117/02 від10.03.02).

Наукова значимість роботи полягає в розробці теоретичних основ стабілізації колоїдного стану, структурно-механічних, фізичних властивостей та органолептичних показників харчових продуктів з гетерогенною структурою шляхом використання функціональних композицій на основі полісахаридів з прогнозованим ступенем гідрофілізації їх поверхонь, а також в теоретичному обґрунтуванні структуроутворення в харчових системах за рахунок реалізації хімічного потенціалу складових харчової системи з утворенням іонотропних гідрогелів заданих властивостей і фізичної форми. Вперше запропоновано, науково обґрунтовано й практично реалізовано в серійному виробництві технології емульсійних пастоподібних продуктів керованого складу і технології гелеподібної продукції з наповнювачами, в т.ч. отриманими шляхом запровадження науково обґрунтованої технології іонотропного гелеутворення; високоефективні ресурсозберігаючі науково обґрунтовані технології отримання структурованих продуктів із овочів, ягід, фруктів та рибної сировини, впровадження яких дозволяє організувати виробництво з високими показниками рентабельності; науково обґрунтовано технології отримання капсульованої та гранульованої продукції, реалізація якої дозволяє отримати кінцеві харчові форми та напівфабрикати для різних галузей харчопереробного комплексу. Принципово нові підходи продиктували необхідність створення нових принципів управління виробничими процесами, нових видів обладнання, яке за експлуатаційними характеристиками перевищує показники зарубіжних аналогів.

1 напрям. В межах досліджень, які виконано за даним напрямом, було висунуто та доведено наукову концепцію – використання функціональних композицій (ФК) в технології виробництва продукції з гетерогенною структурою у стані емульсій, пін або гелів забезпечує досягнення стабільного стану харчових систем у технологічному потоці, підвищує технологічну стабільність харчової продукції, дозволяє інтенсифікувати технологічний процес, подовжити терміни реалізації. В рамках сформульованої концепції з врахуванням положень про стабільність дисперсних систем вперше розроблено теоретичну модель ФК крохмаль-полісахарид, встановлено механізми і закономірності утворення структури функціональної композиції, вивчено умови досягнення квазістабільного стану. Суттєво розвинено та доповнено теоретичні положення про стійкість харчових дисперсних систем та харчової продукції з використанням стабілізаційних композицій; отримано нові наукові дані про роль крохмалю в стабілізації колоїдного стану харчових продуктів з дисперсною структурою; теоретично обґрунтовано взаємозв'язок стабілізаційної здатності крохмальних дисперсій з дисперсністю, структурою, щільністю упаковки крохмальних зерен та спрогнозовано збільшення терміну їх квазістабільного стану у складі ФК.

Уперше науково обгрунтовано та розроблено технології ФК крохмаль-НГК, екструдат-НГК, МЦ-цукор-НГК, використання яких дозволяє суттєво удосконалити технологію традиційних продуктів харчування, визначено їх основні фізико-хімічні показники та функціонально-технологічні властивості.

З використанням методів системного аналізу науково обгрунтовано технології харчової продукції нового покоління на основі розроблених ФК, визначено основні показники її якості та безпеки і закономірності їх зміни в технологічному потоці.

Науково-технічні розробки впроваджено в закладах ресторанного господарства м. Харкова – НВФ «Техноімпульс», ТОВ «Аніс», ТОВ «Карпіджані», ТОВ «Тайфун-2000», ПП «Аромат-люкс», м. Ялти – АП «Дієтстолова»; м. Євпаторії – ЗАТ «Волна». За результатами досліджень захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук та 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Розроблені теоретичні основи і технології нової продукції з використанням ФК дозволили створити харчову продукцію і обладнання для її виготовлення з показниками на рівні та вище закордонних аналогів.

2 напрям. В основу цього наукового напряму покладено фундаментальні та прикладні дослідження по структуроутворенню харчових систем, що за думкою провідних вчених світу, дозволить радикально переглянути традиційні схеми переробки сировини і створити принципово нову концепцію розробки та створення широкого асортименту продуктів. Інтенсивний розвиток науки про структуроутворення в харчових системах мотивується постійно зростаючим розривом між кількістю населення та кількістю продуктів для задоволення його потреб. Науковий та практичний інтерес до проблеми структуроутворення в харчових системах дуже високий. У зв’язку з практичною значимістю гелів на основі природних біополімерів у світі проводяться масштабні дослідження в даному напряму, що підтверджує актуальність цієї теми для України.

Другою вагомою причиною є постійно зростаючі екологічні загрози, які обумовлюють необхідність скорочень ланцюгів технологічних перетворень, а також розуміння того, що масова частка продуктів з антропогенним та біологічним забрудненням в харчовому балансі постійно зростає. За цих передумов розробка наукових принципів структуроутворення дозволяє впровадити у виробництво харчових продуктів принципово нові методи впливу, пов’язані з більше глибокою їх переробкою, заснованою на попередньому фракціюванні складових продуктів за їх властивостями з видаленням факторів та фракцій харчового ризику та наступному конструюванню харчових продуктів з адекватними до потреб людини вимогами. Структуроутворення при цьому грає ключову роль, оскільки дозволяє надати новим виділеним і очищеним від забруднень продуктам традиційного зовнішнього виду та текстури. Цей напрям є лідером серед наукових досліджень у світі і з його розвитком вчені-дієтологи пов’язують надії створення «розумної їжі».

Розробка та впровадження принципів структуроутворення для переробки харчової сировини, в т.ч. грибної сировини, дині, фруктів, риби в структуровані продукти дозволяє суттєво підвищити ефективність переробки і розробити новий асортимент продукції, а узагальнення наукових результатів − створити новий напрям технологічного впливу на сировину з отриманням кінцевого продукту з керованими складом та властивостями.

З урахуванням зазначеного, розроблено технологію виробництва гелеподібної десертної продукції за типом «желе в желе» з використанням систем крохмаль-функціональний полісахарид (ФП), а також наповнювачів у формі реструктурованих продуктів. Це є актуальним і важливим завданням, вирішення якого дозволить, з, одного боку, розширити асортимент, створити оригінальну технологію з високою часткою інновацій, використовувати регіональну сировину, а, з іншого, – мінімізувати витрати дорогих драглеутворювачів.

Одним із ефективних напрямів комплексної переробки печериць є створення та реалізація наукових принципів структурування харчових систем з отриманням напівфабрикатів з грибів, що дозволяє розвивати даний сегмент ринку, розширити асортимент грибної продукції та стимулює споживання грибів в цілому. Грибна сировина, темпи виробництва якої характеризуються високої динамікою та стабільністю, є джерелом білків, жирних кислот, вуглеводів, мінеральних та екстрактивних речовин, вітамінів, що пояснює в соціальному плані зацікавленість до збільшення споживання грибів. Необхідність розробки наукових принципів реструктурування, які реалізовано в технології структурованих систем, забезпечують поліпшення структури раціонів харчування населення України, розширення асортименту харчової продукції і підвищення ефективності переробки вітчизняної сировини.

Реалізація технологічних інновацій щодо створення реструктурованих рибних продуктів досягнута за рахунок функціонально-технологічних властивостей рибної сировини та іонотропного гелеутворення, використання рецептурних компонентів, дія яких спрямована одночасно на регулювання функціонально-технологічних властивостей рецептурних сумішей, формування смаку та аромату.

В результаті проведених досліджень доведено, що впровадження іонотропного гелеутворювача дозволить використовувати низькофункціональну сировину (в тому числі заморожену, тривалого терміну зберігання). Науково обґрунтовано, розроблено та впроваджено технологію, яка характеризується суттєвими перевагами перед традиційними технологіями, має велике народногосподарське значення і може бути використана при переробці іншої сировини.

Здійснено впровадження технології реструктурованих напівфабрикатів у спеціалізованому цеху ТОВ “Чорна перлина”; кулінарної продукції з використанням реструктурованих напівфабрикатів у закладах ресторанного господарства м. Харкова – ТОВ “Аніс”, ТОВ “Артком”, м. Євпаторія – ЗАТ “Волна”, ТОВ «Тайфун-2000» (м. Харків), в ДСК «Прометей» (м. Євпаторія), ПП «Альтор 2007», ПП «Місто 2005», ПП «Мегас-М».

За результатами зазначеного напрямку захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук та 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

3-й напрям є принципово новим як в теорії та практиці харчових продуктів, так і при створенні продуктів лікувально-профілактичного спрямування, а також нових високоефективних лікарських форм. Не зважаючи на те, що капсулювання дуже широко використовується в фармакологічній та медичній науці й практиці, де принцип отримання капсул побудовано на термотропному гелеутворенні в середовищах, які не змішуються, відомості про капсулоутворення та гелеутворення в водних середовищах практично відсутні, а промислового обладнання для отримання капсул з діаметром до 10 мм, які витримують усі види термічного впливу, в тому числі і стерилізацію, не виявлено. Такі відомості не виявлено і в доступній науковій літературі.

Наукове обґрунтування та впровадження результатів досліджень по отриманню капсульованої, гранульованої харчової продукції з однофазних гідрофільних харчових систем дозволяє створити принципово нові види харчової продукції та переглянути технологічні принципи отримання традиційної продукції з необхідним складом та біологічною цінністю. Більш того, виникає можливість створення капсульованих харчових форм, де оболонка капсул виконує не тільки роль фізичної форми та форми захисту інкапсулянтів, але і за певних умов здатна розпадатися в певному відділі шлунково-кишкового тракту, що відкриває можливість створення «розумної їжі» повсякденного, лікувального та лікувально-профілактичного призначення.

Серед останніх досліджень значні перспективи має напрямок використання альгінату натрію для іммобілізації клітин та тканин під час отримання комплексних біомолекул як антибіотики, гормони, вакцини, ензими тощо З успіхом проводяться дослідження з використання альгінатів для капсулювання білків, амінокислот та пептидів .

В рамках розвитку цього наукового напряму теоретично та експериментально обґрунтувано технологічні принципи отримання капсульних продуктів, визначено закономірності формування фізичних та фізико-хімічних показників гелів альгінату кальцію під впливом технологічних чинників, досліджено адгезійні властивості капсул та науково обґрунтувано параметри їх відділення від формуючого середовища, науково обґрунтовано параметри капсулювання з отриманням капсульних продуктів з заданими фізичними (розмір, товщина оболонки, співвідношення внутрішнього вмісту та оболонки) та структурно-механічними (зусилля руйнування, модуль миттєвої пружності) характеристиками, науково обґрунтовано та розроблено рецептурний склад та технологічні схеми виробництва аналогів ікри чорної та червоної, капсульованих соусів, капсульованих лактобактерій, комплексно досліджено поживні та технологічні властивості, харчову та біологічну цінність нової продукції, розроблено рекомендації з використання нової продукції, проведено комплекс організаційно-технологічних заходів з впровадження результатів дослідження у виробництво та навчальний процес. На підставі проведених теоретичних та експериментальних досліджень розроблено нові види обладнання, аналогів якого не існує у світі.

Здійснено промислове впровадження аналогу ікри чорної в ПП «Росинтех» (м. Севастополь), в ТОВ «Случ». Промислово випускається продукція на основі капсул в ТОВ «Европром», м. Санкт-Петербург, Росія. За результатами досліджень захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, готуються до захисту дві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук та 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

4 напрям. В основу розробки концепції та організаційно-технологічних принципів виробничих потужностей для виробництва продукції нового покоління з емульсійною структурою покладено теоретичні та експериментальні дослідження, які реально описували технологічні процеси, при певній інженерно-дослідницькій роботі трансформувались в принципові та цільові технологічні схеми, а також при перевірці створених моделей на адекватність дозволили розробити ефективні процеси отримання широкого асортименту продукції з пастоподібною емульсійною структурою зі стабільними властивостями на протязі тривалого терміну зберігання та реалізації. Слід підкреслити, що виробництво такого типу продукції без використання наукових принципів стабілізації гетерогенних систем неможливо, про що свідчать аналітичні дослідження досвіду провідних світових виробників, які постійно і системно прагнуть розробити аналогічні харчові системи. Висока ефективність наукової розробки дозволила базуватися на проектно-конструкторських дослідженнях та розрахунках, які були використано при науковому обґрунтуванні проекту фабрики по виробництву емульсійної продукції в ТОВ «Тайфун-2000», а також фабрики ТОВ «Европром» ( м. Санкт-Петербург, Росія). Спроектовано і побудовано 2 фабрики з виробництва нової продукції: потужністю до 400 т фасованої продукції на місяць – ТОВ «Тайфун-2000»; потужністю до 250 т фасованої продукції на місяць – ТОВ «Чигринов». Введення в дію нових виробничих потужностей дозволило організувати 250 робочих місць.

Спільна робота науковців та інженерів-технологів дозволила розробити та впровадити в виробництво ефективні процеси отримання широкого асортименту гелеподібної десертної продукції зі стабільними властивостями на протязі тривалого терміну зберігання та реалізації. Впровадження нових технологій дозволило суттєво розширити терміни реалізації харчової сировини сезонного споживання у вигляді привабливої за органолептичними властивостями та високої харчової цінності гелеподібної десертної продукції. Слід підкреслити, що проектування виробничих потужностей (саме виробництво нової десертної продукції) без залучення наукових принципів стабілізації гетерогенних систем неможливо, про що свідчать аналітичні дослідження досвіду провідних світових виробників. Висока ефективність наукової розробки дозволила провести проектно-конструкторскі дослідження і розрахунки, які використано при науковому обґрунтуванні проекту фабрики ТОВ «Чигринов» по виробництву гелеподібної продукції.

Розроблений нами метод отримання капсул можна віднести до фізико-хімічних методів отримання капсульних продуктів, який базуються на виділенні з розчинів, що одночасно служать прийомним та транспортним середовищем нової фази, яка збагачується при різного роду масопереносах за рахунок реалізації хімічних потенціалів компонентів та витримки за певних умов плівкоутворюючим матеріалом, що є умовою розшарування полімеру та розчиннику. Тому при конструюванні машин і побудові ліній технологічного процесу було вирішено ряд складних задач, пов’язаних з багатофакторністю процесу і наявністю збурюючих факторів. В результаті пошукових та конструкторських робіт було створено машини та апарати, яким не існує аналогів у світі, і які успішно експлуатуються в корпорації «ГРУПА-ТАЙФУН», ТОВ «Европром» (Росія), фірмах «Vitalis, S.L.», «Transukrania, S.A.».

Розрахунок основних експлуатаційних та економічних показників від діяльності фабрик корпорації «ГРУПА-ТАЙФУН», ТОВ «Европром» (Росія), фірмах «Vitalis, S.L.», «Transukrania, S.A.», постійний інтерес провідних фірм до придбання на комерційних умовах нових технологічних процесів свідчать про високий рівень розробки.

Економічна ефективність від впровадження нових технологій та обсяги впровадження визначаються наступними показниками: за період 2000…2010 р.р. ТОВ «Тайфун-2000» виготовлено 22 734,8 тонн готової продукції, одержано дохід від реалізації 327 342,7 тис. грн., нараховано податків й сплачено в бюджет України 10 392,8 тис. грн.; ТОВ «Чигринов» – виготовлено 4568,8 тонн готової продукції, одержано дохід від реалізації 35 960,0 тис. грн., нараховано податків й сплачено в бюджет України 1278,5 тис. грн.

Високий рівень наукових досліджень, їх пріоритетність підтверджено об’єктивними показниками: за результатами роботи опубліковано 600 публікацій, в т.ч. 13 монографій, 14 навчальних посібника, 123 нормативних та технологічних документів, 112 патентів та авторських свідоцтв. Серед публікацій 1 монографія надрукована англійською мовою, 5 статей та 9 патентів – у міжнародних виданнях. За результатами наукових та прикладних досліджень захищено 5 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, 15 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, готуються до захисту 1 докторська дисертація та 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Висвітлені в представлених матеріалах результати досліджень і впровадження інтенсивно розвиваються в теперішній час і є основою для функціювання 3 наукових шкіл. Виробничий процес по випуску нової продукції постійно удосконалюється і за узагальнюючих результатів набув рівня передового досвіду реалізації наукових інновацій в Україні.

Пивоваров П.П.

______________

Пивоваров Є.П.

______________

Гринченко О.О.

______________

Зайцев В.В.

______________

Михайлов В.М.

______________

Абсалямов Ю.Г.

______________

Іванов С.В.

______________

Зайцев А.В.

______________

Коваленко А.А.

______________

Янчева М.О.

______________Скачать документ

Похожие документы:

 1. Харчова промисловість України (1)

  Документ
  На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для – харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної,
 2. Харчова промисловість України (2)

  Документ
  На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для – харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної,
 3. Теоретико-методологічні засади формування стратегії соціально-економічного розвитку міста

  Документ
  О. ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми Теоретико-методологічні засади ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ соціально-економічного розвитку міста Батченко Л.
 4. Правила позначення нормативних документів > 2 Зміст стандартів та технічних умов Контрольні запитання Тести самоконтролю

  Документ
  Безсистемне і безконтрольне використання природних ресурсів, порушення і руйнування природоохоронних систем, забруднення навколишнього середовища, надмірне техногенне навантаження і викликані ним надзвичайні ситуації та аварії призвели
 5. Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ

  Документ
  З метою ефективної реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, визначених Законом України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" та Основних наукових напрямів з найважливіших проблем фундаментальних

Другие похожие документы..