Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В конце прошлого века многие богатые семьи строили на своих участках теплицы, чтобы наслаждаться дома видом и ароматом свежесрезанных цветов. Букеты ...полностью>>
'Документ'
В соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта профессионального высшего образования по специальности 060400 - Финансы и к...полностью>>
'Литература'
* Психологическая безопасность, устойчивость, психотравма: Первый Международный Форум, Санкт-Петербург, 5-7 июня 2006 г.: [сборник научных статей] Са...полностью>>
'Документ'
Некоторые вопросы разграничения неоднократности и реальной совокупности преступлений в свете постановления Пленума Верховного Суда Российской Федераци...полностью>>

Варвинська районна державна адміністрація чернігівської області (7)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Україна

ВАРВИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від __30 серпня _____2011 року №____279__

Про дотримання державних мінімальних гарантій в оплаті праці та про стан погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності

В районі проводиться послідовна робота в напрямку дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці та недопущення заборгованості по її виплаті.

Здійснено ряд організаційних заходів та встановлено контроль за виконанням завдань Президента України та Кабінету Міністрів України по вирішенню питань погашення заборгованості із заробітної плати, що поліпшило стан її виплати.

Проведено 15 перевірок підприємств в частині додержання мінімальних державних гарантій в оплаті праці за результатами яких вручено довідки керівникам для вжиття заходів щодо усунення порушень законодавчих та нормативних актів з питань дотримання вимог трудового законодавства.

Проведено 2 засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, 4 засідання координаційної групи з питань проведення аналізу рівня виплати заробітної плати та 7 засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

В районі повністю ліквідовано заборгованість по заробітній платі.

В результаті проведених перевірок легалізовано 51 найману особу, 28 осіб зареєстровано як суб’єкти підприємницької діяльності. Додатково до бюджету від проведених заходів надійшло 6,7 тис.грн.

Разом з тим, частка працівників, яким у червні 2011 року нарахована заробітна плата в межах мінімальної, складає 2,8 відсотків.

З метою посилення захисту конституційних прав громадян на своєчасне одержання винагороди за працю, підвищення її рівня, здійснення належного контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України з питань дотримання вимог чинного законодавства з оплати праці та виходячи з обговорення на розширеному засіданні колегії райдержадміністрації:

1. Управлінням та відділам райдержадміністрації: агропромислового розвитку (Івашина М.І.), праці та соціального захисту населення (Кисляк Г.І.), економіки (Головенець А.В.), житлово-комунального господарства (Курганський Ю.В.):

1.1. З метою упередження виникнення заборгованості постійно проводити аналіз стану виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах району.

1.2. Забезпечити виконання протокольних рішень засідань обласної та районної комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Гмиря О.А.) з метою запобіганню виникнення заборгованості із заробітної плати працівникам бюджетних установ і організацій посилити контроль за повнотою надходжень доходів за кожним джерелом, цільовим використанням бюджетних коштів.

3. Головним розпорядникам бюджетних коштів утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на виплату заробітної плати, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах.

4. Міжрайонній державній податковій інспекції (Сіромолот В.В.) впровадити практику хронометражу робочого часу на підприємствах та у суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, які укладають трудові договори на неповний робочий день.

5. Міжрайонній державній податковій інспекції (Сіромолот В.В.), управлінню Пенсійного фонду в районі (Деревко Г.А.):

5.1. Продовжити практику проведення взаємозвірки міжрайонної державної податкової інспекції та управління Пенсійного фонду в районі по фактах порушень трудового законодавства щодо виплати заробітної плати, повноти сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску.

5.2. Щоквартально інформувати управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації про виплату заробітної плати суб’єктами господарської діяльності району менше законодавчо встановленого рівня в еквіваленті повної зайнятості.

6. Координаційній групі з питань проведення аналізу рівня виплати заробітної плати та робочій групі з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення активізувати роботу щодо заслуховування на засіданнях керівників підприємств, установ та організацій з питань рівня і своєчасності виплати заробітної плати та її легалізації.

7. Суб’єктам господарської діяльності району дотримуватись вимог чинного законодавства України про оплату праці та вжити заходів щодо зменшення частки низькооплачуваних працівників, яким нараховується заробітна плата в межах мінімального розміру.

8. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Кисляк Г.І.):

8.1. Здійснювати організаційно - координаційну роботу щодо дотримання чинного законодавства з оплати праці підприємствами, організаціями та установами району.

8.2. В межах компетенції проводити відповідну роботу з кожним роботодавцем, який допускає виплату заробітної плати нижче визначеного державою мінімального розміру. Забезпечити належну взаємодію з правоохоронними і іншими контролюючими органами та здійснення відповідних перевірок.

8.3. Інформувати громадськість щодо стану дотримання підприємствами, установами та організаціями діючого законодавства про оплату праці, вплив органів виконавчої влади на стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати.

9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

Голова районної

державної адміністрації Бакуменко П.І.

Подання: О.О. Федорченко – в.о. начальника управління

праці та соціального захисту

населення райдержадміністрації

Погодження: Л.В. Доля – перший заступник голови

райдержадміністрації

О.А. Онищенко – начальник загального

відділу апарату райдержадміністрації

Ю.А. Білявська – головний спеціаліст

юридичного сектору апарату

райдержадміністрації

Н.П. Капко – головний спеціаліст відділу

організаційно-кадрової роботи апарату

райдержадміністраціїСкачать документ

Похожие документы:

 1. Варвинська районна державна адміністрація чернігівської області (6)

  Документ
  З метою об’єктивного нарахування плати за землю та збільшення в результаті цього надходжень до місцевих бюджетів, спрощення механізму ведення державного земельного кадастру на території району, на виконання п.
 2. Варвинська районна державна адміністрація чернігівської області (3)

  Документ
  З метою своєчасного і якісного забезпечення формування проекту бюджету району на 2012 рік та складання прогнозу бюджету району на 2013-2014 роки, відповідно до статей 21,
 3. Варвинська районна державна адміністрація чернігівської області (4)

  Документ
  Відділ у справах молоді та спорту районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою цієї райдержадміністрації, підзвітним і підконтрольним голові районної державної
 4. Варвинська районна державна адміністрація чернігівської області (8)

  Документ
  З метою своєчасного збирання урожаю в 2011 році в господарствах району проведена відповідна робота. Зокрема розроблені робочі плани збиральних робіт, в яких проведені розрахунки щодо забезпечення матеріально-технічними ресурсами та
 5. Варвинська районна державна адміністрація чернігівської області (9)

  Документ
  1.1. Сектор з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськими організаціями та ЗМІ аппарату районної державної адміністрації (далі - сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації (далі - адміністрація)
 6. Варвинська районна державна адміністрація чернігівської області (2)

  Документ
  На виконання статей 1, 11 Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, п.

Другие похожие документы..